Poreklo prezimena, selo Sebečevo (Novi Pazar) Reviewed by Momizat on . Poreklo stanovništva sela Sebečevo, Grad Novi Pazar – Raški okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milod Poreklo stanovništva sela Sebečevo, Grad Novi Pazar – Raški okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milod Rating: 0
You Are Here: Home » Zavičaj - sela i gradovi » Poreklo prezimena, selo Sebečevo (Novi Pazar)

Poreklo prezimena, selo Sebečevo (Novi Pazar)

Poreklo stanovništva sela Sebečevo, Grad Novi Pazar – Raški okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Položaj i tip sela.

Sebečevo je najveće naselje u predelu. Ono je, s potesom, u srednjoj i donjoj dolini Sebečevke, s kućama na obe strane reke, grupisane po mahalama: Gornje Sebečevo niže Turjaka (hrišćani nazivaju planinu Markovina, a muhamedanci kazuju, da je to deo Turjaka); Ganića Mahala s kućama na rečnoj terasi s desne strane reke; kraj Grnčari su u jugoistočnom delu naselja, a Kraj Kuti su s kućama niže razvođa na Vračevcu (muhamedanci je nazivaju: Račevac); kraj Krivajaje niže Kuta s kućama sa obe strane reke; kraj Bubregoviće je između reke i Velikog Vrha; kraj Vračevac je niže planine istog imena, poviše Beleškovine; Potok Mahala ili Beleškovima je pored peke; kraj Smakoviće je na rečnoj terasi na desnoj strani reke; Zelenoviće je između reke i Velikog Vrha; Spužaniće je najniži deo naselja sa obe strane reke.

Vode.

Voda se uzima sa izvora, stublina i ustava. Marinovići u Krivaji i u Bubregoviću imaju po česmu. Stoka se poji na potocima i reci. Na Sebečevki ima nekoliko poredovničkih vodenica, od kojih je najveća Čekrlijska u Beleškovini.

Zemlje i šume.

Njive su u okućnicama i na stranama pobrđa, ali su plodnije one pored reke, jer se navodnjavaju; šume se neprestano krče i pretvaraju u ziratnu zemlju; ispaše su po Vračevcu, Velikom Vrhu, Turjaku, Gradini, Lovištu, Ravnom Gaju i Bačvaru.

Istorijat i starine u selu.

Sebečevo i Bubregovići zabeleženi su u Sopoćanskom pomeniku. Ostataka starih naselja ima na nekoliko mesta. U Bubregoviću je, pod Paljevskim Brdom, hrišćansko groblje s temeljima crkvine. U Ganića Mahali ima duvarina i temelji od crkvine na Grobljištu. U Gornjem Sebečevu jedva se poznaju temelji od crkvine. U Spužaniću jedno mesto naziva se Velika Crkvina, a drugo je Mala Crkvina, na kojima nema vidnih ostataka crkava.

Ostali podaci o selu.

Sebečevo, bez Bubregovića, imalo je 1948. godine 697 stanovnika, a Bubregoviće 137.

Poreklo stanovništva.

U Zelenoviću su:

-Zelenovići, 5 kuća, Sv. Luka,  su Rovčani; zovu ih Erama, jer su neko vreme bili u zbegu među Starovlašanima, pa se povratili.

-Milosavljevići, 4 kuće, Radovanovići, 2 kuće, Đurđevdan,  su Drobnjaci, stariji doseljenici.

-Mihailović, 1 kuća, Sv. Arhanđeo,  je Vasojević.

U Spužaniću su:

-Zelenović, 1 kuća.

-Pantovići, Sretenovići, 4 kuće, su od Mihailovića u Zelenoviću.

-Novović, 1 kuća, Lesendra, je Vasojević, iz Brusnika u Starom Vlahu, doseljen 1925. godine.

U Bubregoviću su:

-Zelenović, 1 k.

-Marinkovići, 2 kuće, Đurđic,  su Drobnjaci, od Mihailovića u sopoćanskom Zabrđu; imaju odeljake u Orahovu u Podbukoviku.

-Pavlovići, 2 kuće, Sv. Jovan, su doseljeni iz susedne Slatine 1921. godine, starinom iz rožajske Bukovice; imaju odeljake u Novom Pazaru.

U Ganića Mahali su:

-Zelenović, 1 kuća i:

-Novović, 1 kuća.

U Krivaji  su:

-Marinkovići, 3 kuće, su od Marinkovića u Bubregoviću.

U Gornjem Sebečevu su:

-Starovlašani,  2 kuće, Sv. Nikola, su doseljeni iz Starog Vlaha.

Pomuhamedanjeni rodovi:

U Ganića Mahali:

-Ganići, 7 kuća, su Kuči, prešli iz Piskopovaca, preci došli iz Plava.

-Čmanjak, 1 kuća, je doseljen iz Čmanjaka na Ibru.

-Crnovršanin, 1 kuća, su iz iz rožajskog Crnog Vrha, doseljeni 1908. godine, predak iz pećke Jablanice.

U Beleškovini su:

-Ganići, 2 kuće.

-Mekić, 1 kuća je Kuč, od Mekića u Roginju.

-Crnovršani, 4 kuće, su od Crnovršana u Ganić Mahali.

U Gornjem Sebečevu su:

-Bačevci, 4 kuće, su Kuči iz rožajskih Bačevaca; krvni rođaci hrišćanima Bačevcima u Supnju kod ušća Raške i pomuhamedanjenim Eminovićima u Smolući.

-Biševci, 5 kuća, su Kuči, iz rožajskog Biševa, doseljeni 1903. godine.

-Biševci drugi, Mukovići, 2 kuće, su doseljeni iz Biševa, starinom iz okoline Kragujevca; imaju krvne rođake Mukoviće u deževskom Miščiću.

-Lotinci, 3 kuće, su doseljeni iz Ulotine na Limu.

-Dolovac, 1 kuća, je Kuč, iz Štavice, doseljen 1913. godine.

U Vračevcu su:

-Gusinjac, 1 kuća, je Kuč. doseljen iz susedne Slatine, otac poreklom iz Gusinja.

-Šipčani, 3 kuće, su Kuči iz štavičke Šipče,  u pešterskom Suvom Dolu.

U Bubregoviću su:

-Mekići, 3 kuće, su Kuči od Mekića u u Beleškovini.

-Hamzagić, 1 kuća, je doseljen iz Tutina oko 1900. godine.

U Krivaji su:

-Kučevići, 2 kuće, su doseljeni iz Bijelog Polja, 1916. godine.

U Smakoviću su:

-Smakovići, Brunčevići, 6 kuća, su stariji doseljenici nepoznatog porekla.

-Hamzagići, 2 kuće, su od Hamzagića u Bubregoviću.

-Kačar, 1 kuća, je Kuč iz rožajske Bukovice, doseljen 1917. godine.

U Kutima su:

-Crnovršani, 6 kuća, su od istog roda u Ganić Mahali.

-Jablaničanin, 1 kuća, je doseljen iz rožajske Jablanice, 1924. godine.  Kuči Komatine odselili se u Novi Pazar.

-Dizdarević, 1 kuća, su Klimente u Bubregoviću, doseljeni iz štavičkog Godova.

-Murić, Jablaničanin, 1 kuća, je doseljen iz rožajske Jablanice oko 1890. godine.

*

Poreklo stanovništva naselja Bobovik (po knjizi Bobivik), sada u sastavu sela Sebečevo. 

Položaj i tip naselja.

Bobovik je na desnoj strani Sebečevke, nedaleko od njena ušća u Rašku, sa kućama na pobrđu između Gradine i Velikog Vrha (1080 m).

Vode.

Izvorske vode ima u izobilju: Preobraženje, Glava poviše kuća, Kladenac niže kuća i tri česme u selu nemaju nazive.

Zemlje i šume.

Njive i livade su na Dobroj Strani, Padini, Krčaniku i njive u lugovima pored Raške; ispaše i šume su na Zlatarevini i po Velikom Vrhu.

Starine, ime i ostalipodaci o naselju.

Ostataka od starog groblja i crkvine ima na Crkvini u potesu. Tu se sada kopaju hrišćani. Muhamedansko groblje je na desnoj strani puta Novi Pazar—Sopoćani. Rod Murići se kopaju na posebnom mestu, jer su arbanaškog porekla. Naziv sela postao je po svoj prilici po ispupčenom položaju na kome je bilo staro naselje;  Godine 1948. selo je imalo 270 stanovnika.

Poreklo stanovništva.

Pomuhamedanjeni rodovi:

-Brunčević, 1 kuća, su Kuči.

-Šekovići, 3 kuć, (pod jednim krovom), su Kuči, doseljeni iz Biševa kod Rožaja.

-Biševci, 7 kuća, su Kuči iz Biševa; krvni rođaci su im Biševci u Jerki i Veveru.

-Osmanovići  su se odselili se u Novi Pazar.

Hrišćanski rodovi:

-Radović, 1 kuća, Sv. Arhanđeo, je Vasojević, doseljen iz Bašče kod Rožaja 1920. godine.

-Vukićević, 1 kuća, Lesendra, je Vasojević, doseljen iz Erčega u Starom Vlahu, 1923. godine.

-Palibrci, 2 kuće, Sv. Jovan, su doseljeni iz Erčega.

-Marsenić, 1 kuća, Sv. Arhanđel, je Vasojević doseljen iz Marsenića Rijeke 1925. godine.

-Vukašinović, 1 kuća, Sv. Jovan, je doseljen iz Gleđice u Starom Vlahu 1929. godine.

*

Poreklo stanovništva naselja Roginje, sada u sastavu sela Sebečevo.

Položaj i tip naselja.

Roginje je u prisojnoj čelenci seoskih potoka, koji kod Bajevice utiču u Jošanicu. Opkoljeno je Velikim Vrhom, Vragolijama i Crvenom Stranom. Jedan kraj sela naziva se Grnčari, u kome je staro stanovništvo izrađivale zemljane „grnce“, po kojima je kraj dobio naziv.

Vode.

Selo obiluje izvorskom vodom: Belan pored „nade“, Kahrovača, Barnik i česma kod Krša. Stoka se poji na potoku.

Zemlje i šume.

Njive su srednje rodnosti na mestima Razbojištu, Jasiku, Brednji, Daništu, Maloj Bakči, Čajiru; livade su u Jerebazu (Krušaku) i Džakovske Livade kod Česme; šume i ispaše su na Velikom Vrhu, Vragolijama i dolini potoka.

Ostali podaci o naselju.

Od starog sela ostalo je groblje „vlaško“ s temeljima od crkvine. Po natpisu na nadgrobnom kamenu Pauna Jankovića, Roginjca iz 1817. godine, sahranjen kod Petrove Crkve, doznaje se, da je Roginje bilo u prvoj polovini 19. veka hrišćansko selo.

Poreklo stanovništva.

Srpski rodovi:

-Bugarići, 2 kuće, su iz Bugarića na Ibru, doseljeni oko 1840. godine.

-Međedovići, Bihorci, 2 kuće, su doseljeni iz Bihora oko 1850. godine.

-Dražanin, Čolaković, 1 kuća, je Kuč, doseljen iz rožajske Drage; od njih su Čolakovići u Paralovu, Goševu i Žiračkom Docu.

-Mekići, Kolašinci, 2 kuće, su rod Mekićima u Žiračkom Docu i sebečevskim Bubregoviću i Beleškovini, predak je poreklom iz ibarskog Kolašina a starinom od Gusinja.

U kraju Grnčarima su:

-Biševci, 2 kuće, su Kuči, doseljeni oko 1850. godine.

-Biševac drugi, 1 kuća, je Kuč, doseljen iz Lukocreva 1930. godine.

-Petlače, 2 kuć, su Kuči, doseljeni iz Piskopovaca.

Arbanaški rodovi:

-Džakovci, 2 kuće, su doseljeni iz Džakova (Žakova) kod Istoka u Metohiji.

-Paljevac, 1 kuća, je Hot, otac se doselio iz štavičkog Paljeva.

-Murići, Jablaničani, 5 kuća, su doseljeni iz rožajske Jablanice oko 1900. godine,  od njih su Murići u Bubregoviću.

IZVOR:  Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.


Ostavi komentar

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top