Poreklo prezimena, selo Ruđa (Tutin)

17. decembra 2017.

komentara: 0

Poreklo stanovništva sela Ruđa (po knjizi Ruđe), opština Tutin – Raški okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Položaj sela.

Ruđa je planinsko selo na presedlini Krošanja i Krštine, s kućama oko izvorišta karsnog potoka Podujeva, podignute po srodničkim grupama. Kraj sela naziva se Krš.

Vode.

Hajdučka Voda je s koritom za stoku, Bara izvor kod Alilovića kuća, Bukovik kod Suljovića kuća i Avdovka kod Šaćirovića kuća.

Zemlje i šume.

Ima malo ziratne zemlje. Njive su male na Ravni usred sela, Krčevinama i Lazu; livade su niže kuća: Podujevo, Krština, Selište, Divljake, Ševarika, Krš i Lokva na Žarima; ispaše su po Plandištu, Selištu, Rašću, Buču, Rupama i po planini Ljeskoviku.

Starine u selu.

U selu ima na više mesta starih rudarskih okana zasutih zemljom, samo u Podujevu ima ih 15. Zemljište na Rupamaje izrovljeno na dosta mesta u obliku vrtača, ispunjene vodom, u čijem glibu strada stoka.

Ime, starine i postanak sela.

Selo se nazvalo po ostacima iskopane rude. U kraju Kršu je poveliko „grčko“ groblje. Današnje selo zaselilo se u prvoj polovini 19. veka. Godine 1948. imaloje 158 stanovnika.

Poreklo stanovništva.

-Alilovići, 4 kuće, su od istog roda u štavičkim Konićima, Žirči i Plenibabama.

-Suljovići, 8 kuće, Šaćirovići, 8 kuća, su iz štavičkih sela.

Sva tri roda su Šaljani.

IZVOR:  Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Komentari (0)

Odgovorite

Trenutno nema komentara. Budite prvi i ostavite komentar.