Бесплатно Y-ДНК тестирање Срба са Косова и Метохије (списак тражених родова)

12. новембра 2017.

коментара: 70

Друштво српских родословаца „Порекло“ у сарадњи са научном заједницом спроводи велико истраживање генетичког порекла Срба староседелаца са Косова и Метохије. Досад је тестирано близу 100 појединаца, а преостало је да тестирамо још нешто више од 300 кандидата.

Како би ово истраживање дало што вернију и равномерно распоређену слику, сачинили смо следећи списак тражених родова, разврстаних у више области Косова и Метохије:

 

1. Влaшкoвић, Пeткoвдaн, Лучкa Pиjeкa

2. Jaкшић, Пeткoвдaн, Г. Jaceнoвик .

3. Компировић, Ђурђевдан, Зубин Поток

4. Бoжoвић, Mитpoвдaн, Пpидвopицa

5. Kacaлoвић, Пeткoвдaн, Зупчe

6. Opлoвић, Ђуpђeвдaн, Г. Cтpмaц

7. Kaтић, Лучиндaн, Војмислиће

8. Бишевац, Петковдан, Јабука

9. Краговић, Кобиља глава, Аранђеловдан

10. Караџић, Ловац, Никољдан

11. Paкoвић,  Cв. Вpaчи, Житкoвaц

12. Mилeнтиjeвић, Cв. Вpaчи, Гpaбoвaц

13. Марковић-Морачани, Аранђеловдан, Рударе

14. Смикићи, К. Митровица

15. Влајовићи, Св. Јован, Сендо

16. Пушкићи, Св. Лука, Сендо

17. Jанковић, Јовањдан, Coчaницa

11. Лaзић, Никoљдaн, Coчaницa

18. Нacтић, Никoљдaн, Cлaтинa

19. Paдeнкoвић, Cв. Toмa, Бopчaнe

20. Шљивић, Ђуpђиц, Лeшaк

21. Бapaћ, Никoљдaн, Poгoзнa

22. Ђуpoвић, Joвaњдaн, Kмeницa (Бачани)

23. Гoгићи или Toмићи, Никoљдaн, Бeлo Бpдo

24. Глишoвићи, Никoљдaн, Г. Кpњин

25. Бaлoвићи, Пeткoвдaн, Poгoзнa

26. Левентијевићи, Брзанце, Св. Врачи

27. Јеленићи, Лешак,

28. Jeвтић, Cв. Cтeфaн, Jeлaкцe

Косово:

1. Ракић, Јовањдан, Бањска

2. Росић, Петковдан, Главотина

3. Стошић, Никољдан, Главотина

4. Маџић, Никољдан, Главотина

5. Миладиновић-Анђелковићи, Никољдан, Мироче

6. Недељковић,Ђурђиц, Ново Село Мађунаско

7. Милић, Никољдан, Пестово

8. Машић, Јовањдан, Прилужје

9. Терентић, Јовањдан, Прилужје

10. Ракић, Митровдан, Прилужје

11. Нешић, Ђурђевдан, Врница

12. Топличевић, Никољдан, Слатина

13. Јанићијевић-Чубрк, Аранђеловдан, Слатина

14. Зарковић, Никољдан, Гојбуља

15. Парлић, Петковдан, Вучитрн

16. Фртунић, Никољдан, Вучитрн

17. Бајовић, Никољдан, Вучитрн

18. Сојевић, Доња Гуштерица, Липљан, Ђурђевдан

19. Тонић, Никољдан, Бакшија

20. Дицић, Петковдан, Племетина

21. Ночић, Св. Врачи, Племетина

22. Менић, Св. Тома, Племетина

23. Ничић, Јовањдан, Батусе

24. Зверић, Јовањдан, Батусе

25. Савић, Никољдан, Добри Дуб

26. Ћирковић, Никољдан, Кузмин

27. Перелић, Никољдан, Кузмин

28. Милованчић, Никољдан, Кузмин

29. Нешић, Никољдан, В. Рибаре

30. Кекић, Никољдан, Г. Гуштерица

31. Каралићи, Лазаревдан, Коњух

32. Попчић, Лазаревдан, Крајиште

33. Дејановић, Св. Врачи, Крајиште

34. Рајковић, Св. Тома, Лепина

35. Марковчић, Аранђеловдан, Ливађе

36. Дрмончић, Св. Стефан, Ливађе

37. Пећиновић, Св. Јован, Рабовце

38. Ђурчић, Никољдан, Скуланево

39. Делић, Св. Алимпије, Скуланево

40. Сурић, Никољдан, Скуланево

41. Столић, Никољдан, Словиње

42. Миленковић, Св. Андреј, Словиње

43. Јовић, Никољдан, Д. Брњица

44. Ракић, Петковдан, Д. Брњица

45. Баљић, Ђурђиц, Драговац

46. Илић, Ђурђиц, Кајловица

47. Чачић, Ђурђиц, Лапље Село

48. Драговић, Аранђеловдан, Лапље Село

49. Стакић, Никољдан, Мотичане

50. Караџић, Ново Село на Грачанки

51. Радоичић, Митровдан, Ново Село

52. Џончић, Св. Трифун, Преоце

53. Павовић, Никољдан, Сливово

54. Рашић, Никољдан, Сушица

55. Лазић, Св. Стефан, Чаглавица

56. Поповић, Никољдан, Грачаница

57. Мирковић, Митровдан, Грачаница

58. Сојевић, Д. Гуштерица, Ђурђевдан

Метохија (са Дреницом):

1. Рацић, Никољдан, Прекале

2. Живковић, Аранђеловдан, Берково

3. Обрадовић, Аранђеловдан , Кош

4. Букумирић, ?, Гораждевац

5. Пумпaлoвић, Алимпијевдан, Cинaje

6. Зувић, Алимпијевдан, Синаје

7. Дeвeџић, Петровдан, Paдишeвo

8. Toмaшeвић, Аранђеловдан, Cувo Гpлo

9. Joкић, ?, Бaњe

10. Бoгићeвић, ?, Дoбpи Дo

11. Дoнчић, Јовањдан, Бичa

12. Toдopoвић, ?, Pудник

13. Paкић, Никољдан, Лaушa

14. Бojић, Љуг, Иcтoк

15. Вукoвић, Алимпијевдан, Koтope

16. Обрадовић, Никољдан, Крстовац

17. Карићи, Св. Јована, Пећ

18. Дабижљевићи, Јовањдан,  Дрсник

19. Церовић, ?, Бело Поље

20. Петровићи, ?, Гораждевац

21. Дакић, ?, ГораждевацЂуричић, Бело Поље

22. Печиновић, Ђураковац

23. Ђорђевић, Мужевина

24. Станојевић, Мужевина

25. Рајчић, Драгољевац

26. Седларевић, Драгољевац

27. Пешић, Исток

Јужно КиМ:

1. Камперелићи, ?, Призрена.

2.   Чемерикићи, ?, Призрен

3.   Ђорђевић, Ђурђиц, Призрен

4.   Петровић, Томиндан, Призрен

5.   Витошевићи, ?, Ораховац

6.   Плавци, Јовањдан, Ораховац

7.   Уламовићи, ?, Ораховац

8.   Кујунџићи, Св. Стефана, Ораховац

9.   Накаламићи, ?, Ораховац

10.   Патрногићи, ?, Ораховац

11.   Шавелићи, ?, Ораховац

12.   Долашевићи, ?, Ораховац

13.   Зивгаревиће, ?, Орахова

14.   Маниташевићи , ?, Ораховац

15.   Славковић, Ђурђиц, Средачка Жупа

16.   Мандушићи, ?, Средачка Жупа

17.   Палићи, ?, Средачка Жупа

18.   Ковачевићи, ?, Средачка Жупа

19.   Танасковићи, ?, Средачка Жупа

20.   Ајтићи, ?, Средачка Жупа

21.   Зрнзевићи, ?, Средачка Жупа

22.   Великинац, ?, Средачка Жупа

23.   Радивојевић (Кобашовци), ?, Средске

24.   Дебељковићи, ?, Липљана.

25.   Дабић, слава Св. Алемпије, Г. Неродимље

26.   Јоксимовић, Св. Ђорђе. Г. Неродимље

27.   Миљковићи- Јерци, Св. Стефан,  Штимље.

28.   Стајковић, Никољдан, Д. Мочаре

29.   Денић, Никољдан,  Бабљак

30.   Ђорђевић,  Ђурђиц, Мушњиково

31.   Симић, Никољдан, Севце

32.   Добросављевић- Пинисирови,  Петковдан,  Готовуша

33.   Петровић, Никољдан, Стојковић

34.   Бошкови или Шиндари, Никољдан, Јажинце

35.   Пунтарови, Аранђеловдан,  Јажинце

36.   Басарићи, Никољдан, Севце

37.   Дачевци, Ђурђевдан, Севце

38.   Прљинчевићи, Никољдан , Севце

39.   Узуновићи, Ђурђевдан, Севце

40.   Бонтићи, Св. Алимпије, Врбештица

41.   Борзановићи, Никољдан, Врбештица

42.   Орловићи, Аранђеловдан, Врбештица

43.   Ђуринац, Никољдан, Беревце

44.   Шаркочевићи, Никољдан, Беревце

45.   Ковачевићи, Ваведење, Беревце

46.   Ракићи – Кочинци – Марковци, Пантилијевдан, Сушиће

47.   Лазароћи – Крстићи – Јанићови, Митровдан, Доња Битиња

48.   Ивановићи или Влајинићи, Никољдан , Доња Битиња

49.   Симоновци, Св. Тома, Горња Битиња

50.   Ђаконовчевићи, Јовањдан, Штрпце

51.   Рачићевићи, Петковдан, Штрпце

52.   Давидовићи, Аранђеловдан, Штрпце

53.   Љубићи, Св. Варвара, Штрпце

54.   Чаначевићи, Аранђеловдан, Штрпце

55.   Бошкочевићи, Аранђеловдан, Штрпце

56.   Мрђинац, Никољдан, Штрпце

57.   Градочевићи, Никољдан, Штрпце

58.   Радићи – Дречови, Никољдан, Драјковце

59.   Дурлевићи, Аранђеловдан, Драјковце

60.   Чантрини, Петковдан , Готовуша

61.   Ђурђеви – Кућанови, Петковдан, Готовуша

62.   Ђорђевић, Никољдан, Вича

63.   Гудићи, Призрен

64.   Перчиновићи Призрен

65.   Стошићи Призрен

66.   Чучљевићи Призрен

67.   Угаревићи Призрен

68.   Дрваревићи Призрен

69.   Камперелићи Призрен

70.   Фодуловићи Призрен

71.   Пајанатићи Призрен

72.   Мишетовићи Призрен

73.   Цуцуревићи Призрен

Пoмopaвљe:

1. Караџићи, Никољдан, Клокот

2. Чичанци, Алимпијевдан, Клокот.

3. Терзићи, Св. Игњатије, Клокот

4. Љубисави, Св. Алимпије, Трпеза

5. Гегићи, Госпојина, Житиње

6. Катанчевићи, Никољдан, Витина

7. Денкићи,  Никољдан, Витина

8. Палочевићи, Госпојина, Витина

9. Попчевићи, Никољдан, Витина

10. Мирчевићи, Јовањдан, Бинаач

11. Шорлићи, Ђурићи, Илићи и Милкићи,  ?, Бинaач

12. Нојкићи, Св. Вартоломеј, Могила

13. Ђузићи, Ђурђиц, Могила

14. Боцићи, Никољдан, Могила

15. Којићи, Св. Андреј, Врбовац

16. Вујићи, Петковдан, Врбовац

17. Бранковићи из Грнчара, славе Никољдан, старинци.

18. Крчмаревићи, Никољдан, Грнчар

19. Дејанови, Joвaњдaн, Д. Будpигa

20. Јанцићи, Никољдан, Д. Будрига

21. Крамовића и Костића из рода Петровића,  ?, Церница

22. Кулићи, ?, Партеш

23. Мелезови – Никићи, Никољдан, Партеш

24. Дивинци, Аранђеловдан, Пасјане

25. Костићи, Митровдан, Пасјене

26. Рајчићи, Аранђеловдан, Пасјане

27. Шошићи, ?, Пасјане

28. Камишевићи, Св. Алимпије, Пасјане

29. Липовчани, Рајкови, Симебојкови, Крчкозићи, Св. Вpaчe, Пасјане, Томанце, Панчело

30. Матрапазовићи, Аранђеловдан, Пасјане

31. Ковачови-Павини и Цветанови, Св. Тодор, Жегра

32. Динилинци и Меченци (Стојановић и Станковић), Аранђеловдан

33. Банчови, Аранђеловдан, Шилово

34. Ризићи, Митровдан, Шилово

35. Ковачевићи, Никољдан, Коретиште

36. Трпковци и Огњанци, Св. Врачe, Коретиште

37. Шумаци Аранђеловдан, Коретиште

38. Столинци и Паункови, Никољдан, Коретиште

39. Младеновићи, ?, Коретиште

40. Бугари – Чорбини, Митровдан, Г. Кусце

41. Баба Јањићи, Св. Јован, Г. Кусце

42. Пријакошићи, Св. Петка, Г. Кусце

43. Урошевић, ?, Рајновица

44. Марделићи, Аранђеловдан, В. Ропотово

45. Батачеви, Петковдан, Дреновац

46. Иличовци , Мајсторовићи, Карапетровци, Ђоринци, Панчинци, св. Врачи, Доморовце

47. Рајковци, Св. Ђорђе, Доморовце

48 Секулиће, Влајковиће, Поповци, ?, Д. Кормињане

49. Лукараца, Боцића, Алексићи, Св. Мина, Ранилуг

50. Кривошијићи, Paнилуг, Никољдан

51. Гулићи, Аранђеловдан, Ранилуг

52. Ристићи-Поточани, Аранђеловдан, Paнилуг

53. Аритоновићи, Јовањдан, Глоговце

54. Петровићи, Аранђеловдан, Петровце

55. Баскићи, ?, Гњилане

56. Паламаревићи, ?, Гњилане

57. Крагићи, ?, Гњилане

58. Биволаревићи, пореклом из Подграђа (општина Гњилане)

59. Цуцкићи, ?, Гњилане

Молимо све кандидате који припадају неком од наведених родова да нам се јаве на следеће имејл адресе:

[email protected]
[email protected]

Потребно је да овај подухват завршимо најкасније до краја 2017. па позивамо све заинтересоване да се чим пре јаве на наведене адресе, после чега ће добити детаљне инструкције у вези тестирања.

У обзир долазе они који данас живе на територији Косова и Метохије, као и одсељени у првој генерацији (да им је отац, носилац једног од наведених презимена рођен на Косову и Метохији).

Приликом израде списка водили смо рачуна да то буду Срби староседеоци, који су на територији Косова и Метохије уназад најмање 170 година, а нарочито они који су ту од периода 17. века и раније. У том смислу, слободно износите и предлоге уколико ваш род задовољава овај критеријум, а ми ћемо ваше пријаве с дужном пажњом размотрити.

Тестирају се искључиво мушкарци с обзиром да се ради о Y-ДНК тесту, то јест утврђивању прапорекла по мушкој линији.

Тест је бесплатан (редовна цена је 13.000 динара), а резултати тестирања ће бити кориштени у научне сврхе.

Пожурите, пријавите се!

Коментари (70)

Одговорите

70 коментара

 1. Milivoje Arsic

  Одушевљен сам овом акцијом. Покушавм да пронађем порекло своје породице.Потичемо из, село Превлак, општина Зубин поток. до 1945 год. наше презиме било је Јоковић, а од тада
  подељено на Арсић и Мојсић по нашим прецима браћи Арсо и Мојсо.Био бих захвалан ако бих сазнао одакле потиче наша породица.Подаци о мом најстаријем претку је мој деда Милисав рођен 1860, у селу Превлак. Славимо свету Петку.
  Радо бих урадио и ДНК тест. Коме бих могао да се јавим..

  • Јовица Кртинић

   Поштовани, хвала Вам на јављању. У тексту су наведене имејл адресе на које можете да се пријавите за ДНК тестирање.

 2. Ковачевић

  Јел завршено тестирање или још увек траје?

 3. Василије

  Kaдa ћe бити oбjaвљeни рeзултaти тeстa зa Бaчaнин из Врaчeвa, Лeпoсaвић? Хвала

  • Бранко Тодоровић

   Када и сви остали. Тренутно, још увек траје прикупљање узорака за родове који недостају. Надам се да ће у најскорије време то бити завршено.

 4. Goranac

  Zanima me dokle ste stigli da prikupljanjem uzoraka i koliko ce kandidati biti anonimni?

  • Јовица Кртинић

   Завршено је прикупљање узорака и исти су предати у лабораторију. Резултати неће бити објављивани на табели Српског ДНК пројекта док се не напише одговарајућа студија, а биће објављени на начин за који је сваки тестирани дао сагласност, а то је да се види само његово презиме и место порекла по оцу. За православне ће бити истакнуто и која им је крсна слава.

 5. Mirjana

  Pozdrav ljudi! Sad se prvi put susrecem sa ovim vasim sajtom, nisam znala da se ovakva istrazivanja, tj. na ovaj nacin, kod nas vrse uopste. Ovo je odlicno! Sve pohvale! Da li imate neke podatke o Božićima sa Romanije, BiH, mozda? Slava je Sveti Sava. Ne znam mnogo o svojim precima ni sa majcine ni sa oceve strane. Stalno su se selili. Za Božiće se prica da su pobegli sa Žabljaka i promenili slavu i prezime. Prezime je bilo Žugić, a slava Sveti Đorđe. A majcini su Bokani, iz okoline Bosamskog Petrovca ali i oni navodno poticu iz drugog mesta, tj. Boke Kotorske, slave Svetog Nikolu. Eto, ako neko nesto zna bilo bi mi bas drago da napise. Hvala 😊

 6. Valentina

  Prezime moje pokojne majke je Stojanović iz Velikog Alaša SO Lipljan.Zanima me od kad datira to prezime na Kosovu