Poreklo prezimena, selo Bačuga (Petrinja)

23. avgusta 2017.

komentara: 0

Kao osnovu za sastavljanje registra banijskih prezimena uzeo sam podatke iz republičkog popisa (1948), koje sam poredio sa podacima iz spiskova žrtava Drugog svjetskog rata, kao i sa podacima iz sačuvanih crkvenih knjiga nastalih sredinom XIX vijeka.
Vremenom ću registar dopunjavati podacima o krsnim slavama pravoslavnih porodica.

Bačuga, opština Petrinja (1948)
Prezimena sa brojem popisanih kuća, popisanih osoba i krsnim slavama (podebljana su prezimena koja su potvrđena u selu sredinom XIX vijeka):
– Bižić (1 kuća, 4 osobe)
– Vitorac (2 osobe)
– Vujaklija (2 kuće, 3 osobe)
– Vukić (1 kuća, 3 osobe)
– Vuletić (2 kuće, 11 osoba; 1 osoba)
– Gvozdić (2 osobe)
– Dragaš (1 osoba)
– Živković (1 kuća, 5 osoba)
– Janjanin (2 osobe)
Jujić (1 osoba – popisani su kao Juić)
– Kačar (1 osoba)
– Oblaković (4 kuće, 19 osoba)
– Pavić (1 kuća, 4 osobe)
Prečanica (24 kuće, 117 osoba)
Rajšić (5 kuća, 25 osoba)
Stapar (1 osoba – popisani su kao Stopar)
– Cvijić (1 osoba)
– Štefičić (1 kuća, 3 osobe – popisani su kao Štefčić)

Gornja Bačuga, opština Petrinja (1948)
Prezimena sa brojem popisanih kuća, popisanih osoba i krsnim slavama (podebljana su prezimena koja su potvrđena u selu sredinom XIX vijeka):
– Bižić (5 kuća, 22 osobe)
– Vukić (1 osoba)
– Djaković (5 kuća, 27 osoba)
– Janjanin (13 kuća, 49 osoba; 3 osobe)
Jujić (3 kuće, 12 osoba – popisani su kao Juić)
– Košpenda (4 kuće, 16 osoba)
– Lončarević (1 osoba)
– Metikoš (1 kuća, 9 osoba)
– Mudrić (1 kuća, 1 osoba)
– Oblaković (5 kuća, 20 osoba)
– Pavić (3 kuće, 12 osoba)
Prečanica (2 kuće, 8 osoba; 3 osobe)
– Radovanović (9 kuća, 42 osobe)
Rajšić (8 kuća, 41 osoba; 5 osoba)
Stapar (8 kuća, 27 osoba)
– Turopoljac (11 kuća, 40 osoba)

Donja Bačuga, opština Glina (1948)
Prezimena sa brojem popisanih kuća, popisanih osoba i krsnim slavama (podebljana su prezimena koja su potvrđena u selu sredinom XIX vijeka):
– Bunčić (1 kuća, 4 osobe)
– Vojinović (6 kuća, 18 osoba – popisani su kao Vojnović)
– Gvojić (1 kuća, 1 osoba – popisana kao Gvaić)
– Grubješić (8 kuća, 55 osoba; 1 osoba)
– Drobnjak (1 kuća, 2 osobe)
– Dukić (2 kuće, 4 osobe)
– Đukić (17 kuća, 70 osoba)
– Jednak (1 kuća, 1 osoba)
– Jekić (1 kuća, 1 osoba)
– Kalambura (2 kuće, 4 osobe)
– Komljenović (1 kuća, 1 osoba)
– Kosanović (1 kuća, 4 osobe)
– Markiš (1 osoba)
– Matijašević (1 kuća, 6 osoba)
– Madžarac (1 kuća, 12 osoba – popisani su kao Mađarac)
– Meandžija (7 kuća, 23 osobe)
– Miljević (1 kuća, 6 osoba)
– Mrđenović (1 kuća, 5 osoba; 1 osoba)
– Nevajda (1 kuća, 4 osobe)
– Obradović (10 kuća, 47 osoba)
– Polimac (2 kuće, 8 osoba)
– Polovina (5 kuća, 21 osoba)
– Porapatić (7 kuća, 36 osoba – popisni su kao Parapatić)
Rogulja (9 kuća, 41 osoba)
– Slijepčević (1 kuća, 5 osoba)
– Turopoljac (2 kuće, 3 osobe)
– Ćorković (17 kuća, 93 osobe)
– Cvikić (4 kuće, 21 osoba)
– Čavić (2 kuće, 7 osoba)
– Čučković (17 kuća, 69 osoba – popisani su kao Cucković i kao Čučković)
– Šteković (1 kuća, 3 osobe)
– Šukunda (1 kuća, 1 osoba)
Šušnjar (17 kuća, 69 osoba)

Polovinom XIX vijeka bila su prisutna i prezimena Vidović i Milošević.

Napomena: Prema popisu iz 1948. godine dio Bačuge pripadao je glinskoj (Donja Bačuga) opštini, dok je dio pripadao petrinjskoj opštini (Bačuga, Gornja Bačuga).

Priredio: Petar Demić

Komentari (0)

Odgovorite

Trenutno nema komentara. Budite prvi i ostavite komentar.