Poreklo prezimena, selo Kobiljak (Dvor)

15. avgusta 2017.

komentara: 3

Kao osnovu za sastavljanje registra banijskih prezimena uzeo sam podatke iz republičkog popisa (1948), koje sam poredio sa podacima iz spiskova žrtava Drugog svjetskog rata, kao i sa podacima iz sačuvanih crkvenih knjiga nastalih sredinom XIX vijeka.
Vremenom ću registar dopunjavati podacima o krsnim slavama pravoslavnih porodica.

Kobiljak, opština Glina (1948)

Prezimena sa brojem popisanih kuća, popisanih osoba i krsnim slavama (podebljana su prezimena koja su potvrđena u selu sredinom XIX vijeka):
– Vekić (1 osoba)
– Vilenica (1 osoba)
Vladetić (1 kuća, 4 osobe)
Vujičić (1 kuća, 11 osoba)
– Glušac (1 osoba)
– Dmitrović (1 osoba)
– Zorić (1 kuća, 2 osobe)
– Milnović (4 osobe – moguće da je riječ o Milanovićima ili Milinovićima)
Nikšić (1 kuća, 4 osobe)
Ostojić (22 kuće, 116 osoba; 5 osoba)
– Popović (1 kuća, 1 osoba)
Putnik (2 kuće, 11 osoba)
Stanar (17 kuća, 84 osobe)
Suzić (6 kuća, 27 osoba)
– Čučković (1 osoba)
Šaša (1 kuća, 2 osobe)
– Šeruga (1 kuća, 1 osoba)

Polovinom XIX vijeka (kada su Kobiljak i Prosinja bili zasebna sela) je bilo prisutno i prezime Kuprešanin.

Napomena: Prema popisu iz 1948. godine Kobiljak je tada pripadao glinskoj opštini i tek kasnije je priključen opštini Dvor. Bitno je znati da je Kobiljak uz Žirovac i Čavlovicu pripadao klasničkoj kompaniji Prve banske regimente.

Priredio: Petar Demić.

Komentari (3)

Odgovorite

3 komentara

  1. Milica Stanar

    Molim Vas da prezime Stanar sa slavom sv.Đorđe unesete u spisak prezimena od A do Š na vašem sajtu.Moj otac ilija, njegov otac Dmitar(Darda 1988) ,đed Ilija(1966),prađed Jovo(1943) čukunđed Stojan zvani Medonja su iz zaseoka Prosinje u Kobiljaku.Jedan profesor čija je žena od Stanar je našao u Pančevu knjige gde piše da se zbog plemenskih sukoba porodica iselila iz Crne gore i naselila kod Sarajeva(Stanarevići)kod Doboja,na Baniju i u Ukrajinu U Ukrajini su promenili prezime ,a našao je i ikako se sad prezivaju.

  2. Milica Stanar

    Neki od Stanara su 1946 odselili uPrigrevicu kod Apatina,Drugi su išli u Dardu kod Osjeka,za Novi Sad,Beograd…