Poreklo prezimena, selo Bublica (Prokuplje)

11. juna 2017.

komentara: 0

Poreklo stanovništva sela Bublica, Grad Prokuplje – Toplički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Pusta Reka“. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Položaj sela.

Bublica je podignuta na jugoistočnim padinama Žitnopotočke diluvijalne zaravni, u koju se, na ovom mestu, duboko usekla rasedlina, po čijem je dnu probušila korito Pusta Reka.

Tip sela.

 Po tipu selo je slično svim selima podignutim od naseljenika sa istoka. Čini ga sedam mahala razbacanih po brežuljcima, koje, svaka za sebe, predstavlja grupu zbijenih kuća.

Ime sela.

Izgleda da je toponim Bublica nastao od reči bubla, koja po Vuku Karadžiću znači grudvu, guku. Iznad centralnog dela sela Bublica uzdiže se kao zaobljena grudava lokalitet Jezero, te je vrlo verovatno da je naziv ovog sela postao od oblika ovog uzvišenja.

Vode.

Glavna tekućica je Pusta Reka, udaljena od sela oko kilometar. Osimove reke, naročito iz pravca bubličkog jezera, teče nekoliko potočića. Jedan izvire iz Ajdučkog Kladenca, drugi se zove Stojanin Potok i potiče od česme Ljubisava Cvetkovića. Treći ima izvor kod Pušinih od jezera a četvrti, Marikin Potok, izvire iz Jezera.

U selu ima bunara a u novije vreme sa Radana, iz lokaliteta Ćumurana, sproveden je u selo vodovod pa tekuću vodu ima 107 kuća i škola.

Postanak sela i prošlost.

Bublica je staro pustorečko selo. Nastalo je u doba srpske srednjovekovne države, kada i tolika druga mnoga sela ovog kraja.

Nemački putopisac Fon han je 1858. godine u Bublici našao 50 albanskih kuća, što ukauje da je ovo selo u to vreme bilo čak i od Žitgnog Potoka veće. Kod popisa izvršenog 1879. godine pod vojnom upravom, u Bublici je zabeleženo 12 kuća sa 56 muškaraca i 41 ženom.

U Bublici, u sredini velike porte ograđene kamenim zidom, postoji crkvica sa drvenim zvonikom. Građena je od kamena kao i ona u Zlati od koje je nešto veća. Po kazivanju ljudi crkvica je iz doba Cara Dušana.

U ataru sela lokalitiet Sveta Voda je kultno mesto. Nalazi se na desnoj obali Puste Reke. Na Veliki petak žene dolaze na izvor, umivaju se, peru oči, piju vodu a daju je i stoci. Na izvoru ostavljaju belege.

Zemlje i šume.

Atara sela Bublice obuhvata prostor od 1341 hektara. Od ove površine na oranice i bašte pada 524 hektara, pod voćnjacima je 108 hektara, vinagradi zahvataju 10 hektara, livade 142, pašnjaci 220, šume 260 dok je neplodno 67 hektara.

Zemlja nosi ove nezive: Jezero, D’lvi Rid, Trle, Lepojin Rid, Andonova Koliba, Marino Kale, Preko Reku, Magaški Rid, Andrejino, Reke-Milkova Vodenica, Dunjak, Tuturnjanik, Čuka, Rid, Lolunička Mahala, Mali Rid, Golemi Rid, Padina, Brestovački rid, Staro Lojze, Dubrava, Mačinski  Put, Beli Kamen, Milanova Ograđa, Kradnji Rid, Kradnji Bunar i Arnice.

Poreklo stanovništva.

I Bublica spada u ona sela Puste Reke čija se populacija rapidno smanjuje. Po popisu stanovnika 1953. godine u ovom selu je bilo 1146 stanovniak; 1961. – 891;  1971. samo 555 stanovnika. Meštani se iseljavaju u obližnje gradove ili idu u inostranstvo.

Sadašnje stanovništvo čine ovi rodovi:

-Jovanovići-Milkovci su doseljeni iz iz Gornje Melne na području Bugarske.

-Milenkovići su doseljeni iz Šipkovca – Bugarska.

-Jovanovići drugi su doseljeni iz D’lge Luke – Bugarska.

-Ilići su doseljeni iz Vlasine.

-Petkovići su iz Šipkovice – Bugarska.

-Petrovići su doseljeni iz Šipkovice –Bugarska.

-Savići su iz Šipkovice – Bugarska.

-Nikolići su doseljeni iz Melne – Trnsko.

-Draganovići su iz Šipkovice – Bugarska.

-Pavlovići su iz Šipkovice – Bugarska.

-Đorđevići su iz Šipkovice – Bugarska.

-Paunovići su iz D’lge Luke.

-Alempijevići su iz Vlasine.

-Stamenkovići su iz sela Kolonca na srpskoj teritoriji.

-Milenkovići-Jovančini drugi su iz Kolonca.

-Bogdanovići su iz Kolonca.

-Đorđevići drugi su iz Kolonca.

-Petrovići treći su iz Bregovne – prizetko.

-Jovanovići su iz Melne, usinjen.

-Andrejevići su iz Kolonca.

-Nikolići drugi su iz K’šle.

-Lazarevići su iz Strezimirovca.

-Cvetkovići drugi su iz K’šle.

-Iskrenovići su iz Stanca – Bugarska.

-Kulići (Dušan) su iz Marinog Kala (Hercegovac).

-Milekovići su iz nekog sela u Bugarskoj.

-Mitrovići su iz Božice.

-Nikolići treći (Božidar) su iz Božice.

-Stojanovići su iz Crne Trave.

-Zlatanovići su iz Donje Melne blizu Zelenog Grada.

-Kostadinovići su iz Šipkovice.

-Mihajlovići-Popovi su iz Vlasine.

-Milanovići su iz Miloslavca u Bugarskoj.

-Atanaskovići su iz Šipkovice.

Zanimanje stanovništva.

Zemljoradnja je osnovno zanimanje. Seju pšenicu i kukuruz. Krompir samo za svoje potrebe. Šljivarstvo je razvijeno. Kada dobro rodi nemaju gde da je smeste. Ispeku od 100 do 1500 litara rakije.

Čuvaju po dve krave u proseku. U celom selu ima 5-6 konjaa. Ovaca ima oko 400. Nekada ih je bilo više, pa i koza, kojih više nema.

Uz zemljodardnju Bubličani su oduvek bili pečalbari. Stari su im bili zidari, tesari i ćirimidžije..Sada se omladina bavi zanatima: keramičarskim, zidarskim, tesarskim i drugim. Mnogi se školuju pa iz ovog sela ima lekara, inženjera, profesora. Umetnici su: Zvonimir Marković, koji je završio umetničku akademiju i Milorad Mihajlović, sa srednjom umetničkom školom.

Selo ima četvororazrednu osnovnu školu kao istureno odeljenje Osnovne škle u Žitnom Potoku.

IZVOR:  Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Pusta Reka“. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Komentari (0)

Odgovorite

Trenutno nema komentara. Budite prvi i ostavite komentar.