Poreklo prezimena, selo Konjino (Lebane)

28. maja 2017.

komentara: 0

Poreklo stanovništva sela Konjino, opština Lebane – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Donja Jablanica“.  Priredio saradnik Porekla Milodan.

Položaj sela.

Konjino ili Konjina se nalazi na krajnjem zapadu oblasti Donja Jablanica ili, ako računamo nizvodno,ovo selo je prvo naselje na levoj obali Jablanice, na rečnoj terosi, koju je ova reka izmodelirala posle izlaska iz svoje klisure.

Tip sela.

Kao i sva ravničarska sela koja moraju da ekonomišu sa zemljom potrebnom za obrađivanje, selo je zgusnutog tipa.

Ime sela.

Legenda o ovom selu govori kako je ovde bila ergela carice iz Caričinog Grada. Po toj legendi, kada je carica sa svojim ljubavnikom, pastirom iz Svinjarice, koji je zadobio ljubav moćne žene ne samom lepom svirkom na fuli, već i izgradnjom vodovoda od Radana do Caričinog Grada, bežala ispred razjarenog cara, koji se tek iz boja vratio, došla je sa svojom zlatnom kočijom do Konjina da zameni umorne konje odmornim, ali, na ergeli konja nije bilo. I tako ovo mesto docnije dobije ime Konjine ili Konjino.

Na stranu ove legende, selo Konjino sa ovim imenom nastalo je  u postvizantijskom periocu, u vreme kada su naši slovenski preci ovde nastanili. U to vreme, u toku organizovanog feudalnog društva, na ovom mestu sa tako bogatom pašom do naših dana, za račun nekog poglavara, čuvani su konji. Ljudi zadužani za ovaj posao, zasnovali su svoje selo koje je dobilo ime Konjino.

Vode.

Selo se nalazi na reci Jablanici koja, ovde, oslobođena svoje klisure, a obogaćene vodom plahovite planinske Šumanke, biva često hirovita, pravi meandre, odnosi plodnu zemlju i ostavlja pustoš za sobom. Konjino se moralo vremenom pomešatati i bežati od obale reke.

Na mestu zvanom Strana postojao je u bregu kladenac, sada je oko 20 domaćinstava kaptiralo ovaj izvor i svoje domove dovelo zdravu planinsku vodu.

Ovde je pritisak Jablanice jak, pa izdan nije duboka pa svako domaćinstvo ima svoj bunar.

Zemlje i šume.

Atar sela Konjina proteže se na 933 hektara, od koje površine na njive i bašte zajvataju 400 hektara dok je pod šumom 333 hektara.

Zemlja nosi ove nazive: Strana, Crkvište – kultno mesto; posećuju ga bolesnici i stavljaju krstiće na obolele delove tela, Rosulja, Solina, Kozarska, Bela Voda, Pržarska Dolina, Lovačka Dolina i Kamen.

Ostanak sela i prošlost.

Turci su u svom tfteru iz 1516. godine popisali selo Konjino kao timarsko selo nahije Prokuplje. Pod imenom Konjino, sela sa 11 poreskih glava pominje i Milan Đ. Milićević. Očigledno da se radi o starom srpskom selu nastalom još u vreme nemanjićke države. Lokalitet Crkviššte i građevinski matrijal od nekadašnje crkve, govore da je na ovom mestu da je ovde postojalo naselje pre dolaska Slovena i da je neko romejsko naselje rane Vizantije imalo i svoju crkvu.

Poreklo stanovništva.

Posle oslobođenja od Turaka Konjino je imalo 25 kuća. Prema popisu iz1948. godine ono ima 588 stanovništva, kod poslednje popisa 1981. godine 836 stanovnika i 204 domaćinstava.

U selu žive ovi rodovi:

-Meandžici su poreklom iz Crne Trave.

-Tonići-Cakići su iz leskovačkog Priboja.

-Dimitreici su iz leskovačkog Priboja.

-Ristini su nepoznatog porekla.

-Ivkovi su nepoznatog porekla.

-Pavlovići su nepoznatog porekla.

-Stankovići su nepoznatog porekla.

Zanimanje stanovništva.

Zemljoradnja je osnovno zanimanje u kojoj povrtarstvo uzima sve više maha. Na svojim oranicama seju pšenicu, kukuruz, krompir, kupus i pasulj kao podkulturu.

Nekada su ovde gajene koze. A bilo je i bivola. Ime sela svedoči o gajenju konja u dalekoj prošlosti. Sada ih u selu ima oko 50 grla. Goveda-krave čuva svako domaćinstvo, po 2-3 grla. Svinje gaji svako domaćinstvo, za posek, priplod a prasad prodaju na pijaci u Lebanu.

Omladina traži zaposlenje u industrijskim i drugim privrednim organizacijama u Lebanu i Leskovcu. Ima ih i u inostranstvu na privremenom  radu.

IZVOR: Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Donja Jablanica“.  Priredio saradnik Porekla Milodan.

Komentari (0)

Odgovorite

Trenutno nema komentara. Budite prvi i ostavite komentar.