Poreklo prezimena, selo Dušanovo (Leskovac)

19. februara 2017.

komentara: 0

Poreklo stanovništva sela Dušanovo, Grad Leskovac – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Leskovačko Polje i Babička Gora“ nastaloj na osnovu prikupljenih podataka 1977. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Položaj sela.

Dušanovo je podignuto na neogenim brežuljcima zaobljenih oblika u izvorištu reke Šaranice na moćnim slojem aktivne zemlje, na mestu koje je do postanka sela bilo pod hrastovom šumom.

Tip sela.

Dušanovo je jedno od retkih „planinskih“ sela u Leskovačkoj Kotlini a jedino takve vrste u oblasti Leskovačko Polje i Babička Gora. Dušanovo je zbijenog tipa.

Ime sela.

Selo je dobilo ime po srspkom caru Dušanu. Vrlo je verovatno da je sreska vlast u Leskovcu sugerisala naseljenicima prilikom zasnivanja sela da selo dobije ovaj naziv.

Vode.

Ceo ovaj kraj neogenih brežuljaka oskudeva u vodi. Oskudicu u vodi trpe i susdna sela. Prvi bunar im je za novac iskopao neki čovek iz Stopanja. Bili su veoma srećni jer su dotle vodu dopremali iz Podrimca. Pre 40 godina u svom dvorištu bunar je iskopao Jaćim Đorđević. On ima i izvor u svojoj njivi gde uzgaja lubenice. Iz ovog izvora i sa površine okolnih blagih brežuljaka, kada pada kiša, formira se Jezerski Potok kao sastavni deo Dugačkog Potoka. Sa južne strane je dolinica Markovog Potoka. Ova dva potoka se slivaju u jedan ispod sela Dušanova, tako da se selo našlo na zemljištu između njih. Od mesta gde se sastaju ova dva potoka nastaje dolina koja ide sve Pečenjevaca, a po njenom dnu „šara“ Šaranica.

Sada Dušanovo ima pet vodovoda. Kaptirali su vodu za svoje vodovode u ataru sela Stuble kod Panjinaca.

Zemlje i šume.

Atara Dušanova se prostire na 414 hektara, od čega su njive i bašte na 320 hektara, voćnjaci 7, vinogradi 11, livade 6, pašnjaci 22, šuma 24 dok je neplodno 24 hektara.

Zemlja nosi ove nazive: Dugačko Potoče, Markov Potok, Delnice, Dunjarnnik, Mamulja, Peštilske Livade, Tromeđe, Karahasanove Livade, Široka Arnica, Crna Zemlja i Pašine Česme.

Postanak sela i prošlost.

Dušanovo je jedno od najmlađih sela u Leskovačkoj Kotlini. Podigli su ga naseljenici prebegli sa teritorije koja je ostala pod Turcima posel Brelnskog Kongresa 1878. godine, i to iz ovih sela: Stajovca, Trnice, Brezovicem, Krševice, Kaćura, Dejanca i Romanovca 1906. godine. Naoružani članovi 44 domaćinstava iz ovih sela krenuli su noću ka srpskoj granici sa nešto stvari i probili se na srpsku stranu. U Vranju su se ukrcali na voz i stigli u Leskovac. Jedan deo nijee putovao vozom, išli su pešice.

Pri naseljavanju na današnjem mestu imali su mnogo teškoća koja su im priređivali meštani susednih sela u strahu da im se ne umanji utrinsko zemljište. Tom prilikom je morala da interveniše u vlast u Beogradu.

Naseljavanje Dušanovčana je izvršena u tri etape: prva i najmasovnija bila je ona 1906. godine; druga je bilo 1910. godine – 21 domaćinstvo i treća posle završetka Prvog svetskog rata 1918. godine – 7 domaćinstava.

Stanovništvo.

Prema statističkim podacima selo Dušanovo je 1953 godine imalo 90 domova i 483 stanovništva, 1971 godine takođe 90 domova ali 372 stanovnika, dakle 111 manje.

U Dušanovu žive ovi rodovi:

-Duguri, Mečkari, Lulari, Cekinci, Degov, Šudanci, Biškini, Stošinci, Madini, Maksini, Manastirci, Spirini, Trajkovi, Štulani, Savini, Veljkovići, Viljuškari, Tasini, Tomanovčani, Živadinovci, Biskini, Crni, Cakići, Ćopini, Đošini, Keljini, Markovići, Doseljeni, Drnjkini, Disani, Tozini, Jankovići, Dičkovi, Trojanovi, Ristići, Dragoljubovi i Krcomirci.

Zanimanje stanovništva.

Poljoprivreeda je osnovno zanimaanje stanovnika. Seju kukuruz i pšenicu naizmenično. Voće samo po dvorištima na 1,7% od ukupne površine zemlje; vinogradarstvom u manjoj meri. Dušanovčani su se pokazali kao najbolji proizvođači jagoda i celoj leskovačkoj kotlini.

Stačarstvo je skromno, dosta siromašno. To se vidi iz sledećeg: Prema poppisu iz 1973,     godine u selu 135 goveda – krava, 30 konja, 50 ovaca, 300 svinja i dve koze.

Omladina se opredelila za druga zanimanja. Na selu žive uglavnom staračka domaćinstva.

IZVOR: Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Leskovačko Polje i Babička Gora“ nastaloj na osnovu prikupljenih podataka 1977. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Komentari (0)

Odgovorite

Trenutno nema komentara. Budite prvi i ostavite komentar.