Poreklo prezimena, selo Gornja Kupinovica (Leskovac)

11. februara 2017.

komentara: 0

Poreklo stanovništva sela Gornja Kupinovica, Grad Leskovac – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Leskovačko Polje i Babička Gora“ nastaloj na osnovu prikupljenih podataka 1977. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Položaj sela.

Gornja Kupinovica se nalazi na jezerskoj zaravni, u južnom podgorju Babičke Bore, gotovo u istoj ravni sa selima na padinama iste planine: Babičkom, Crkovnicom (Staro Selo) i Golemom Njivom.

Tip sela.

Gornja Kupinovica je selo zbijenog tipa, s tim što je od centralnog sela na oko stotinu metara uzvodno zaseljena grupa od sedam kuća roda Pejića.

Ime sela.

Topografski i ostali uslovi pogodovali su razvojem kupine na istom mestu, pa po toj osobenosti kraj i selo dobili su naziv Kupinovica. Kao je nizvodno na nekoliko kilometara nastalo selo sa istim karakteristikama i nazvalo se takođe Kupinovicom, da bi se napravila razlika između ova dva seoska naselja, ono podignuto na višoj jezerskoj terasi dobilo je ima Gornja a ono na nižem terenu Donja Kupinovica.

Vode.

Gornja Kupinovica nema nikakvu tekućicu ali ne oskudeva u vodi za život ljudi istoke. Severno od sela, kroz duboku dolinu sliva se voda sa izvorišta na ovom delu Babičke Gore i teče u pravcu Donje Kupinovice pa se uliva u rečicu, koja dolazi sa izvorišta iznad sela Jarsenova i Stupnice i kod sela Jelašnica utiče u Južnu Moravu.

U Gornjoj Kupinovici ima bunara sa lakom i pitkom vodom, a selo je dovelo iz planine vodovodom vodu gotovo u svaku kuću, pa je, što se vode tiče, u daloko povoljnijem položaju no neka sela u ravnici.

Zemlje i šume.

Atar sela Gornja Kupinovica prostire se na 671 metar. Od ove površine njive i bašte zahvataju  prostor od 252 hektara, voćnjaci 10, vinogradi 17, livade 31, pašnjaci 45, šuma 292 i neplodno je 23 hektara.

Zemlja nosi ove nazive: Staro Lojze, Stojanov Del, Kupinovica, Valoga, Suvarje, Drađevac, Crkveni Rid, Pod Lojze, Trlište, Rid, Malo Gumnište, Golemo Gumnište, Ruska Čuka, Ramnište, Govedarsko Plandište, Kriva Buka, Golema Glava, Vučja Livada, Šopa, Čajkina Dolina, Pripor, Klikovac i Kitke.

Postanak sela i prošlost.

Gornja Kupinovica kao selo je nova naseobina. U prvom srpskom popisu po oslobađanja od Turaka ono ne psotoji kao selo već čiflik kupinovački i sastavu sela Jarsenovo Vremenom su se na čifliku naseljavali rodovi pa je tako vremenom postao samostalno selo kao Gornja Kupinovica.

Poreklo stanovništva.

Po popisu stanovništva 1953. godine u ovom selu je postojalo 62 domaćinstva u kojima je živelo 401 stanovnik a 1971. godina broj donaćinstava se popeo na 77 a broj stanovnika se smanjio na 354.

Popopisu iz 1976. godine u ovom selu su živeli ovi rodovi:

-Pejići su doseljeni iz okoline Pirota, čine izdvojenu mahali iznad sela kao zaselak.

-Mlađini su iz Darkovca.

-Sušini su iz Jarsenova.

-Žerci (Cvetanovići) su iz Crne Trave.

-Ristinci su iz Jarsenova.

-Stankovići su iz Crne Trave – od Darkovca.

-Kovačevci (Stankovići) su iz Crvene Jabuke.

-Aleksa Turuleja su iz Oraovice (Crkovnica – priveden)

-Stojilkovci su doseljeni iz nepoznatog kraja.

-Milčini iz Crne Trave.

-Romi (Cigani) su nepoznatog porekla, doseljeni pre 15 godina.

Rodovi Sušini i Ristinci potiču ne samo iz istog sela – Jarsenova – već i od istog pretka. Osnivač roda Sušinih bio je Cvetan Suša a osnivač Ristina – Rista. Rista i Cvetan su bili braća od stričeva, deca od dva rođena brata – Đorđa i Stanka.

Zanimanje stanovništva.

Zemljoradnja čini osnovno zanimanje stanovnika ovog planinskog i naizgled siromašnog sela. Gaje i stoku, krave i 30 domaćinstava ovce. Stado jedne kuće čini 40-45 brava. Od ovčjeg i kravljeg mleka se pravi sir koji se iznosi na pijacu u Leskovac. Oko 15 kuća imaju konje a devet kuća ima svoj traktor. Kuće su po tipu „na glagol“, uglavnom kovanice mada ima i nekoliko zidanih kuća. Selo ima osnovnu školu sa četiri razreda. Omladina, uglavnom, napušta selo.

IZVOR: Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Leskovačko Polje i Babička Gora“ nastaloj na osnovu prikupljenih podataka 1977. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Komentari (0)

Odgovorite

Trenutno nema komentara. Budite prvi i ostavite komentar.