Порекло презимена, село Бобиште (Лесковац)

5. фебруара 2017.

коментара: 0

Порекло становништва села Бобиште, Град Лесковац – Јабланички округ. Према књизи Јована В. Јовановића „Лесковачко Поље и Бабичка Гора“ насталој на основу прикупљених података 1977. године. Приредио сарадник Порекла Милодан.

Положај села.

Село Бобиште до скора  се нелазило на око три километра североисточно од Лесковца у пространој равници Јужне Мораве. Земљиште на коме се налази је веома ниско, нарочито је низак и подводан део равнице североисточно од села. Тај део села се зове Забарје. Ту су бескрајне ливаде на којима расте безброј врста биља.

Тип села.

Бобиште је село збијеног типа као и остала села у Лесковачком Пољу.

Име села.

Село је вероватно добило име по повртарској биљци – бобу – који је овде успевао и од  давнина култивисан.

Воде.

Са источне и северне стране Бобиште опасује поток једва израженог пада терена који је у зони Кумаревске цркве, где му је извориште и зове се Топлик. Воде Топлика, воденог тока готово без обала, натапају велика пространства северно од села. Са западне стране села пролазила је Бара, вода вештачког канала створеног за време Турака којим је „хватана“ вода Накривањске Реке одмах изнад села и која је обилазила Лесковац и спајала са водом Топлика.

Издан у Бобишту је плитка те свака кућа има бунар.

Земља.

Атар села Бобишта се простире између лесковачког, братмиловачког, кумаревског, грајевачког и навалинског атара и захвата простор од укупно 413 хектара, од чега су 269 оранице и баште, ливаде 113 и пашњаци 13 хектара. Потеси носе ове називе: Забарје, Извор, Селиште, Поделци, Ћућурница, Кука, Кључ и Воденичиште.

Постанак села и прошлост.

Бобиште је старо српско село настало у старој српској држави. У турском тефтеру из 1516. године води се као село под зијаметом и као хас крушевачког санџакбега. У истом извору стоји да је порред Бобишта био и један хришћански сакрални и култни центар – манастир Честоброд који је припадао тимару нахије Прокупље. Од овог манстира се изгубио сваки траг, па га нема ни у топономији атара села Бобишта.

Порекло становништва.

Бобиште је у години ослобађања од Турака од Турака имало само 11 домаћинстава; 1953. године имало је 55; 1971. – 89 домаћинстава и 944 становника.

Данас у Бобишту живе ови родови:

У делу који се зове Старо Село:

Староседеоци:

Крстинци, Ранђеловичики, Мењини, Илијинци, Крстићи-Кантурови, Митићи, Коњкини, Јорданови, Ђорђевићи 1, Ђорђевићи 2 (сродни са претходним), Станковићи и Прокоповићи.

-Миленковићи-Мазни су из Присјана.

-Јовановић Душан су из Велике Биљанице.

-Ђорђевићи 3 су из Богојевца.

-Ђорђевићи 4 су из Горње Слатине.

-Здравко Н је из Остатовице био је кованџија, скупљао восковарину, од које је пресовањем правио восак а био је и мутавџија.

У Новом Бобишту су:

-Стојановић Владимир је из Горње Локошнице.

-Станковић Димитрије је из Горње Слатине.

-Стојановић Ђ. Бора је из Грајевца.

-Ђорђевић Новица је из Горње Локошнице.

-Стојановић Светислав је из Грајевца.

-Цветковић Д. Радисав је из Мачкатице.

-Ристић Стојан је из Јелашнице.

-Анђелковић Милорад је из Коњувца.

-Поповић Петар је из Присјана.

-Петковић Здравка је из Грајевца.

-Стојановић Мирко је из Големе Њиве.

-Перић Љуба је из Боровца.

-Плавшић Радован, непознато порекло.

-Денић Јанко је из Медвеђе.

-Оташевић Ратомир је из Тулара.

-Ђикановић Илија је из Ретокцера.

-Ђуровић Миливоје је из Мркоња.

-Станојевић Т. Јован је из Црковнице.

-Арсић Тројан је из Косова Поља.

-Филиповић Милентије је из Мутиводе – Туларе.

-Костадиновић Михајло је из Црковнице.

-Дикић Живорад је из Косовске Каменице.

-Марковић К. Ђорђе је из Горње Слатине.

-Пешић Б. Добривоје је из Горњег Буниброда.

-Крстић Мирко је из Прочоловци – Црна Гора.

Цветковић Р. Атанасије је из заплањског Гара.

-Милосављевић Петар је из Присјана.

Младеновић Велика је из Присјана.

-Вуковић Радуле је из Богујевца – под Раданом.

-Марковић Вељко је из Мијајлице.

-Стојиљковић Кристофор је из Гара.

-Митић Милутин је из Јашуње.

-Стојичић Јованча је из Јаворја.

-Кецојевић Илија је из Гајтана.

-Илић Стојиљко је из Медвеђе.

-Стојановић Ђ. Драгомир је из Г. Јајине.

-Живковић Ђорђија је из Медовца.

-Ристић Миодраг је из Кутлеша.

-Николић С. Драгутин је из Лесковца.

-Цветановић Ранђел је из Разгојне.

-Николић Ђ. Петар је из Мале Грабовнице.

-Димитријевић Живојин је из Навалина.

-Милошевић Радосав је из Богојевца.

-Анђелковић Миленко је из Преслапа.

-Ђорђевић Б. Миодраг је из Доње Локошнице.

-Ђорђевић С. Томислав је из Присјана.

-Милошевић Бранислав је из Доњег Присјана.

-Тодоровић М. Драги је из Бабичког.

-Стојковић Радомир – непознато порекло.

-Јовановић Ж. Ђорђе је из Личја.

-Илић Г. Милица је из Плавца.

-Николић Светозар је из Јарсенова.

-Јовановић Младен је из Граова.

-Цакић Јован је из Манојловца.

-Цветковић Влада је из Шумана.

-Стојановић М. Малиша је из Бабичког.

-Цветковић Мирко је из Шумана.

-Николић Стамен је из Јарсенова.

-Димитријевић Сретен је из Кумарева.

-Живковић Воја је из Живкова.

-Михајловић Драгољуб је из Живкова.

-Станковић Радосав је из Бувца.

-Николић Ч. Пејча је из Јарсенова.

-Станојевић Добривоје је из Бабичког.

-Костић Новица је из Бабичког.

-Пешић Никола је из Кумарева.

-Павловић Вујадин је из Мркоња.

-Пешић Живојин је из бабичког.

-Петковић Станимир је из Пусторечког Брестовца.

-Спасић Владимир је из Старог Глога – Врање.

-Павловић Томислав је из Мркоња.

-Здравковић Драгутин је из Мркоња.

-Ранђеловић Трајко је из Грајевца.

-Станојевић Добривоје је из Големе Њиве.

-Јовановић Д, Станко су из Злокућана.

-Стојковић Милоје је из Големе Њиве.

-Миленковић Благоје – непознато порекло.

-Стојановић С. Стојан је из Дрводеље.

-Анђелковић Властимир је из Врања.

-Николић Ђ. Милан из Јарсенова.

-Трајковић Тодор је из Гњилана.

-Динић Стојанка – непознатог порекло.

-Ћирић Драгомир је из Ображде.

-Спасић Љубомир је из Јабукова – Владичин Хан.

-Станојевић Тодор су из Црковнице.

-Павловић Миливоје је из Рујковца.

-Пејић Предраг је из Црног Врха.

-Митић Н. Богосав је из Бабичког.

-Цветковић Милутин је из Лесковца.

Стојановић Живојин је из Лесковца.

-Стојановић Михајло је из Црковнице.

-Ђорђевић Славко је из Грајевца.

-Ђорђевић Стеван је из Грајевца.

-Илић Новица је из Кутлеша.

-Михајловић Здравко је из Јашуње.

-Цакић Драгољуб је из Навалина.

-Здравковић Милорад је из Бублице.

-Цветковић Новаца је из Срковнице.

-Ристић Борисав је из Лесковца.

-Стојиљковић Миливоје је из Црковнице.

-Стојановић Столе је из Шарлинца.

-Стефановић Милутин је из Пусторечког Брестовца.

-Стојановић Д. Бранислав је из Јелашнице.

-Илић Ратко је из Лесковца.

-Илић Б. Димитрије је из Грајевца.

-Ранђеловић В. Влада је из Ступнице.

-Тодоровић Миодраг је из Грајевца.

-Стојановић Миладинје из Живкова.

-Станковић Власта је из Личја.

-Стаменковић Сребрен је из Мачкатице.

-Виденовић Томислав је из Мачкатице.

-Јовић Петар је из Рујковца.

-Ристић Божидар је из Ступнице.

-Благојевић Арсеније је из Орлана.

-Стојковић Стојанча је из Мачкатице.

-Петровић Милутин је из Белановца.

-Димитријевић Миливоје је из Балабана.

-Митковић Васа је из Жуњца – Прешево.

-Тодоровић Јованка је из Газдара.

-Златковић Д. Михајло је из Боровика –Сурдулица.

-Веселиновић Тихомир је из Мачкатице.

-Стојковић Загорка је из Боровика –Сурдулица.

-Јовановић Ј. Милорад је из Мачкатице.

-Стаменковић Ј. Милић Љубинка је из Мачкатице.

-Јовановић С. Бранко је из Доњег Јабуковика – Владичин Хан.

Ђорђевић М. Јован је из Доњег Јабукова.

-Ђорђевић Витомир је из Заплања код Топонице.

-Здравковић Д. Крста је из Градашнице.

-Николић Пејча је из Рајног Дола.

-Јовановић С. Бранко је из Остатовице.

-Перић М. Радосав је из Балабана.

-Стојиљковић Борисав је из Градашнице.

-Костић В. Бранко је из Грајевца.

-Стојановић Љубисав је из Грајевца.

-Младеновић Слободан је из Грајевца.

-Милошевић Мирјана је из Горње Купиновице.

-Марковић Ј. Света је из Лесковца.

-Стојановић Фрања је из Вршца.

-Свебановски Петар је из Младог Нагоричана.

-Филиповић Александар је из Јелашнице.

-Марковић Србољуб је из Грајевца.

-Цакић С, Добривоје је из Јелашнице.

-Јовановић Миливоје је из Градашнице.

-Стојиљковић Т.Борисав је из Грајевца.

-Цакић Младен је из Јелашнице.

-Костић Светозар је из Орашца.

-Јовановић Борисав је из Злате.

-Цветковић Благоје је из Лесковца.

-Цветковић Јаблан је из Дрћевца

-Станојковић Милорад је из Горње Слатине.

Бобиште је у мају 1977. године имало 230 кућа – домаћинстава, што значи да се за последњих шест година, готово два пута увећало.

Занимање становништва.

Главно занимање мештана је земљорадња. Сеју пшеницу, кукуруз, кромпир. Имају и баште у којима узгајају разно поврће – паприку, купус и др. Због близине Лесковца многи раде у лесковачким фабрикама и другим институцијама.

ИЗВОР: Према књизи Јована В. Јовановића „Лесковачко Поље и Бабичка Гора“ насталој на основу прикупљених података 1977. године. Приредио сарадник Порекла Милодан.

Коментари (0)

Одговорите

Тренутно нема коментара. Будите први и оставите коментар.