Poreklo prezimena, selo Gagince (Leskovac)

5. jula 2016.

komentara: 0

Poreklo stanovništva sela Gagince, Grad Leskovac – Jablanički okrug. Prema knjizi Riste T. Nikolića „Poljanica i Klisura“ nastaloj na osnovu podataka prikupljenih 1902. i 1903. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Položaj sela.

Ovo selo je po kosi između Veternice i Lipovačke Reke i to prema Veternici. Kosom vodi nasip. Po površini njenoj je proređena šuma a strane su joj ispresecane dubokim dolinama, koje su pod šumom. Kuće ima po temenu kose bliže nasipu, kao i po kosanicama i stranama dolina, koje se prema Veternici pružaju. Ima kuća sa leve strane Gaginske Reke, pod jednom čukom, na padini a prema Golemim Lukama, koje su pored Veternice.

Vode.

Meštani koriste vodu za piće sa kladenaca, kojih ima blizu svake kuće. Poznati su kladenci: Leska, Suljina Češma, Kočine i dr.

Zemlje i šume.

Njive, livade i branici su na mestima gde su kuće, a sve skupa – posed svakog – i danas nosi nosi naziv onog Arnautina, na čijem su se imanju pojedini stanovnici naseljavali, kao: Demovo, Jakupovo i druga njima slična imena. Drugih naziva nema po ovim selima. Ostalo zemljište je pod šumom.

Tip sela.

Selo je razbijenog tipa, kao i sva ostala klisurska sela. U njemu nema mala, jer je skorijeg postanka, te se nisu ni mogle razviti.

U selu ima 35 kuća.

Starine u selu.

U selu je postojalo Staro Groblje, blizu današnjeg nasipa, koji vodi kosom, na kojoj je selo. Vele da je bilo srpsko. Na njemu danas nema nikakvih tragova, te se i ne poznaje – da je tu nekada bilo groblje. Uništili su ga Arnauti.

Na desnoj strani doline Lipovačke Reke, gde su livade (livada Milenkova), postoji Selište.

U Selištu i sada ima starog voća (krušaka). Kažu da je zaostalo od Srba, koji su ovde živeli pre dolaska Arnauta.

Postanak sela i poreklo stanovništva.

O prvome postanku ovoga sela dana se ne zna ništa. Pre Arnauta, koji su u njemu živeli do 1878. godine, bili su Srbi. Da li su tu Srbi osnovali ovo selo ili je ono postojali i ranije – nije poznato. Dolaskom Arnauta i Gagince, Srbi su se iz sela raselili. Danas se zna samo za jeednu srpsku porodicu, koja se onda iz Gaginca odselila u Moštanicu, gde i danas živi.To su Gagini (Aleksa i Rista Gaga), nazvani po selu, odakle su se doselili. Kuda su se odselile ostale porodice, ne zna se. Neki od Arnauta u Gagincu bili su Otnjani (Hoti) kao i Beštici. Najpre je bila jedna kuća na Jusenovu Ridu, pa se posle namnožoli i zahvatili Gagince i Bešticu. Za vrem e osobađanja 1878. godine svi su Arnauti napustili selo, koje potom ponovo naseljeno Srbima.

-Antini ili Ramčini, Aranđelovdan, su došli iz Urmanice. Oni su od Marinkovića.

Iz Urmanice su i:

-Pešići – Aranđelovdan;

-Stojkovići – Aranđelovdan;

-Ilijić (Janja) – Aranđelovdan:

-Jovići (Ilija) – Nikoljdan;

-Stamenkovići (Stanko, Sava i Milenko). Ne kaže se koju slavu slave.

Iz Golemog Sela su:

-Stošići – Aranđelovdan;

-Ivanović (Stojadin) – Aranđelovdan;

-Milošević (Stojko i Mladen) – Aranđelovdan;

Iz Streška su:

-Stoilković (Dimitrije) – Jovanjdan;

-Dimitrijević (Stojan) – Jovanjdan;

-Stanković (Dima) – Aranđelovdan;

-Pešić (Trivun) – Aranđelovdan;

-Stanković (Stoilko), Nikoljdan, je iz Vlasa;

-Pešini (Ljuba, Vuča i Zdravko), Aranđelovdan, su iz Uševca;

-Đorđevići (Miloša i Janja), Sv.Đorđe, su iz Tumbe;

-Stankovići (Stojan i Stoilko), Sv. Petka, su iz Kruševe Glave;

-Ilijin (Stojan), Aranđelovdan,  je najnoviji doseljenik, došao iz Gradnje.

Seoska slava je Beli Četvrtak.

IZVOR: Prema knjizi Riste T. Nikolića „Poljanica i Klisura“ nastaloj na osnovu podataka prikupljenih 1902. i 1903. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Komentari (0)

Odgovorite

Trenutno nema komentara. Budite prvi i ostavite komentar.