Poreklo prezimena, selo Draževo (Bela Palanka)

11. aprila 2016.

komentara: 0

Poreklo stanovništva naselja i sela Draževo, opština Bela Palanka – Pirotski okrug. Prema knjizi dr. Mihaila Kostića „Belopalanačka oblast (kotlina)“, izdanje 1970. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Geografsko topografske prilike.

Selo leži na dodiru neogenog pobrđa i krajnjih južnih krečnjačkih padina rinjske površi, koje se spuštaju sa odseka Gradca (893 m) i Visočice (770 m). Draževo je topografski lokalizovano ivicom „ridova“: Varvišta, Živkovog Pojatišta i Vojine Padine, između dolinice Leške Padine, na zapadu i Kotline, na istoku. Ležeći na geološkoj i morfološkoj granici. Selo je i na dodiru različitih privredno-geografskih zona: neogenog jezerskog pobrđa oziraćenog oranicama i krečnjačkih padina zaleđa obraslih šumom i šikarom, u kojoj se nalaze stočarske pojate.

Vode.

Meštani se služe vodom sa bunara dubokih od 8 do 20 metara. U selu ima 10 bunara, od kojih samo 4 imaju dovoljno vode. U središtu naselja je seoski bunar, dubok 8 metara, sa izgrađenim koritastim pojilima za stoku. Stoka se napaja vodom i na Nišavi. Draževo, kao Gornji i Donji Rinj, oseća oskudicu u vodi.

Granica atara, zemlje i šume.

Granica atara, na severu, od Bačevca i mesta Najdina Duvka, tromeđe Gornjeg, Donjeg Rinja i Draževa, povuučena je na Kostol, Gradac, Orejčić, Ostru Čuku i Ploču, tromeđu: Gornjeg Rinja, Vran Dola i Draževa. Na zapadu, od Ploče atar je omeđen da Dubju, Ilijina Njivica, Maksim Kamenu, Dročincu, Golom Brdu, Točilima i Šupljem Kamenu, na tromeđi; Špaja, Vrgudinca, Moklišta i Draževa, a odatle doseže do Nišave. Na jugu, od Nišave (Šuplji Kamen), međa je povučena na Sadovicu, a zatim preko Kobilaša; na istoku sinor čini: Bara, Duvke, Striževi Klanci, Potok i potokom do mesta Sastavci. Odakle izbija na Najdinu Duvku.

Topografska imena za obradive površine su: Topila, Drenje, Provalija, Barje, Češma, Progon, Čokin Del, Zabel, Selište, Terečina Padina i Dročina. Livade su na mestima: Provalija i Barje. Šumski zabrani su u potesima: Čokin Del, Kurjački Kamen, Gorevina, Leška Padina i Vrla Strana. Utrina obuhvata: Kostol, Visučicu, Kaluđericu, Orejčić, Ošinu Glavu, Ilijnu Njivicu i Kovačevu Njivu.

Tip sela.

Naselje je zbijenog tipa. Kuće su u horizontalnom nizu poređane oko seoskog puta koji spaja Draževo sa Vran Dolom, na jednoj, i Moklištem na drugoj strani. Razlikuju se, od istoka ka zapadu, sledeći krajevi: Nešinska Mala, Štrapinska Mala, Živkovska Mala, Đorgovska Mala, I Vrbarska Mala Đidarska Mala, Tošinska Mala i II Vrbarska Mala. Kao raselica sela, u pravcu Moklišta, postala je Gradištanska Mala od 5 kuća.

Starine u selu.

U blizini sela otkopani su ostaci negdašnje crkve Sv. Todora, na mestu Crkvište. Tu je podignut Krst, a naselje je Sv. Todora primilo kao seosku preslavu.

Poreklo stanovništva.

Starinci su:

Nešinci (Živkovići, Mladenovići, Nešići i Vučkovići), Aranđelovdan.

Rodovi broje ove pojaseve: Živkovići: Iga (80 godina), Milutin, Živko, Nikola i Neša. Mladenovići: Aleksandar (38 godina), Koca, Mladen, Rista i Neša. Vučkovići: Ranko (43 godine), Tasa, Vučko, Rista i Neša. Nešići: Stamen (63 godine), Mateja, Rista i Neša.

-Živkovci (Živkovići i Đorđevići), Aranđelovdan. Rod broji 4 pojaseva: Bogdan (52 godine), Aleksa, Đorđe i Živko.

-Đorgovci (Stanojevići i Ranđelovići), Mitrovdan. U rodu se zna 4 pojaseva: Penča (75 godina), Radivoj, Ranđel i Đorgo.

-Štrapinci (Mitrovići, Mladenovići, Miloševići i Veljkovići), Nikoljdan. MiloševićLjubo došao je kao prizet iz Gornjeg Rinja 1927. godine, primio ženinu slavu a zadržao prezime. Veljkovići su od Petra, koji je doveden iz Mokre a poreklom je iz Velikog Krčmara. Od ovog roda ima odseljenih u Nišu.

Doseljenici su:

-Tošinci (Tošići, Anđelkovići, Mladenovići), Pejčindan i Jovanjdan. Toša, kome je umrla žena od „čume“ 1802. godine otišao je u selo Bazovik kod svoje ćerke, tamo udate, jer nije imao druge dece. U Bazoviku je oženio udovicu iz Kozja koja je dovela petoro dece. Toša je decu, koja po ocu slave Pajčindan i po njemu Jovanjdan, posinio; ona su primila njegovo prezime, osim najstarijeg Anđelka od koga su Anđelkovići. Mladenovići su od Mladena, sina Tošine kćeri. Tošića ima odseljenih u Belu Palanku.

-Taušanci (Ranđelovići), Mitrvdan, su iz Periša. Ranđel (Vladimir – 60 godina, Spasa i Ranđel) je pobegao iz Periša, koji je bio u Srbiji u Draževo, koje je pripadalo Turskoj zbog preljube. Od ovog roda ima odseljenih u Niš.

-Gradištani (Đorđevići), Sv. Đorđe, su iz Gradišta. Aleksandar (70 godina) doselio se i osnovao raselicu na imanju svoje majke.

-Džidarci (Mitići), Nikoljdan, su iz Moklišta. Došao David (90 godina) na imanje svoje žene koja je bila iz Draževa od roda Vrbarci.

Selo ima svoje posebno groblje.

Seoska preslava, kao što je već rečeno, je Sv. Todor a zavetine su Veligdan (Vaskrs) i Sv. Duhovi.

 

IZVOR: Prema knjizi dr Mihaila Kostića „Belopalanačka oblast (kotlina)“, izdanje 1970. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

 

Komentari (0)

Odgovorite

Trenutno nema komentara. Budite prvi i ostavite komentar.