PARDANJ (danas MEĐA)

10. aprila 2016.

komentara: 0

Po kazivanju starih ljudi, oduvek je selo bilo na istom mestu. Najpre su postojala dva dela sela: Srpski Pardanj i Totovski Pardanj – koji je bio onde gde je sad Nemački. Jedni od Totovih su se iz ovog dela raselili, drugi pomađarili, a neku u novije vreme i ponemčili.

Najstariji deo Pardanja bio je kod sela. I sad nalaze po gradinama tragove zumunica i pećke, jer kuće su pre bile sve unutra, po gradinama. Tek od pre 40-50 godina počeli su ”iznositi” kuće na ulicu.

”Pod rabotom” je bio i Srpski Pardanj: bio je vlasništvo gorfa Butlera, a posle njegove smrti, pošto je bio bez roda, zumelju su držali arendaši i plaćali za to državi.

Pardanj je još stariji od Modoša. Izgleda dsa su prvo naselje i ovde podigli pored rečice koja jte teklo Krivom dolinom. Slušali su da su prvi naseljenici Pardanja došli iz Slankamena i Zemuna. Za Stajiće kažu da su prvi došli, zatim Kojići, Lukići i neki Rajići (bili su dva brata: Koja i Raja i njohovi potomci i sad slave istog sveca Sv. Jovana). Od Rajića je sad samo jedan. Misle da ih je grof Butler doveo i dao na zemlju.

Veoma je težak položaj ovog pograničnog srpskog sela bio zbog toga što je dobra trećina njegovog atara ostala u Rumuniji. Prilikom povlačenja srpske vojske iz Temišvara i onih krajeva javila se misao da naš narod u ovom delu Banata digne ustanak i odupre se ulasku rumunske vojske i zauzimanju ovih krajeva. Ali do toga ustanka nije došlo: naš je narod u ovom delu Banata voma razređen i tuđim življem iskidan, au uz to i dosta utučen teškim pritisko tuđinske vlasti, već nije bio ono što su bili banatski Srbi 16.veka, koji su listom ustali na noge protiv Turaka i junački se s njima poneli.

Povodom crkve kažu: ”60 numeri” je bilo kad su se naselili Srbi i podigli ovu istu crkvu koja i sad stoji. Vele da je rekao patrijarh Čarnojević: ”Niste vi mogli sami sazidati, jedva ste sebi zemunice mogili naprati”, i da su ciglu ”namastiri” dali za ovu njihovu crkvu da se iz Segedina dovuče. S desne strane crkve, do zida, nalazi se slomljeni krst, a drugi krst od crvenog kamena je uz crkveni zid sa natpisom ”DIMITRIJE NEDELJKOV, † 1826, i žena mu SIMEUNA, † 1829”. U knjizi ”Žitija svetih” ima zapis u kome se kaže da je 1746. godine priložio pardanjskoj crkvi JOVAN ČOKRLJAN za dušu svoju i svoje braće: Jovana, Maksima, Stevana i Mate i svog sina Stevana.

 

RODOVI POZNATOG POREKLA:

 • ADAMOVI – CARANI (2, Sv. arh. Mihail), došao iz Itebeja u kuću Caranovih
 • BOGDANOVI – CAROVI (2, Sv. Nikola), došao iz Itebeja u kuću Radojčinih
 • ŽIVANOVI – BAJIĆI (10, Sv. Nikola), Bajići – po svom starom prezimenu iz Zemuna; kad im je delio zemlju, spahija ih je nazvao Živanovi, po tadašnjem pretku.
 • ŽIVKOVI – POPINI (9, Sv. Nikola), upisani u protokolu kao Živkovi-ći; pradeda starca od 70 godina došao je ovamo iz Srbije kao popa i njegovi su imali i svoju zemlju (popovski paor); ima ih u Rudni iseljenih
 • KLANIČIN (1, Petkovača – po kući Nikićevih), iz Ivande, došli pre 50 godina
 • LUPULOVI (3, Petkovača), iz Venja došao u kuću Lazukuća
 • MAKSIMOVI (1, Đurđic) – TODOROVI (4, Đurđic) i MILIĆEVI jednog su porekla i slave Đurđic; došli su iz Zemuna
 • MALI – ČA-RAJINI (5, Sv. Lazar), stari su mu došli ovamo iz Srbije: tri brata, tri sesije
 • NIKIĆI (9, Petkovača), stari su im došli iz Grgetega u Sremu, gde i sad ima Nikića, samo što tamo slave Sv. Stefana; od Nikića ima naseljenika u Fenlaku; stara familija.
 • PAVLOV (1, Petkovača), došli iz Itebeja pre 20-30 godina (moj dodatak – znači krajem 19. ili početkom 20.veka)
 • RADOSAVLJEVI (22, Sv. arhanđel Mihail), sad se pišu RADOSAV, u množini –i; sve ih zovu zajedničkim imenom Rauti; jedino su oni nosili bele, duge kožuhe, a svi ostali, kao i drugi Banaćani, žute; imaju i pojedine grupe nadimaka: Mojsini itd.; misle da su takođe iz Srema; stara familija
 • SLEPČEV (1, Sv. Nikola), pradeda došao iz Mehale, u Temišvaru, a jedni od njih se sasd prezivaju LAZIĆI (4, Sv. Nikola), po kući u koju je ušao predak; Slepčevi su stara familija, imali su i sesiju

 

RODOVI ČIJE POREKLO NIJE UTVRĐENO:

 • AMIŽIĆI (3, Sv. Ignjatije), nagađaju srodstvo sa onima u Modošu
 • ANDREJINI (3, Sv. Nikola), imalu su ”paor zemlje”; ima iseljenih u Kanaku, u Đuru, u Itebeju
 • BOŽINI (1, Sv. arh. Mihail)
 • VESELINOVI – ŠVABINI (5, Sv. arh. Mihail)
 • VOJINOVI (1, Sv. Jovan), imali su ”paor zemlje”
 • VUJINOVI (5, Sv. Jovan)
 • VUČE(I)NIĆI, sad STEVANOVI (3, Sv. arh. Mihail)
 • JOSIMOVI – ŠMRKALOVI (2, Sv. Jovan), a zvali su se pre POP-JOSIMOVI; bio je predak neki pop Josim
 • KOJIĆI (15, Sv. Jovan), od prvih naseljenika
 • KOSTINI – KOPŠICINI (3, Sv. Jovan)
 • LAZAROVI – GRAĐAROVI (1, Sv. Jovan Zlatousti)
 • LAZIĆI – POLJČA i DŽILI-AŠEVI (4, Sv. Nikola i Sv. Jovan) i OCIĆI (Sv. Jovan), pop Vasa Lazić 1749.
 • LUKIĆI (18, Sv. Stefan); mnogi se iselili i u Bugarsku i u Srbiju, u Paraćin, Ćupriju; bila je najveća familija još i u vreme naseljenja, i u Samošu
 • MILIĆEVI (4, Đurđevdan)
 • STANOJEVIĆI i BRANKOVIĆI su jednog porekla i slave jednog sveca
 • MILOVANOVI – MATISAKOVI (5, Vračevi)
 • MIHAJLOV – ACKOV (1, Sv. Nikola)
 • MOMČILOVI – PUJINIGOJKOVI (6, 4 Đurđic, 2 Petkovača), Gojkovi su dovedeni iz Sečnja u familiju i slave Petkovaču
 • NEDELJKOVI (7, Sv. Jovan)
 • NOVAKOVI – SOLIĆI (1, Sv. Jovan), pravo i staro prezime im je SOLIĆI.
 • PANTIĆ – FUTAJDERTATARSKI (1, Sv. Nikola)
 • PEJINI – PEČUL (1, Sv. arh. Mihail)
 • POPADIĆ (1, Sv. Lazar)
 • RAJIĆI i KOJIĆI; bila su dva brata: Koja i Raja i njihovi potomci i sad slave istog sveca, Sv. Jovana; jedan od prvih naseljenika, sa velikom zemljom; sad ih nema
 • RUŽIĆ – ČARKIN (1, Đurđic); jedan odseljen u Gad i tamo je Ružin, kao i u protokolu
 • SEKULIĆI – BAKOŠEVI (2, Sv. Nikola)
 • STAJIĆ (1, Sv. Nikola), prva familija ovde naseljena; ”razmetali se”, ima ih u Jarkovu, Bečeju, Itebeju, Dinjašu itd.
 • STANOVIĆI (6, Đurđevdan)
 • STEVANOVI – BULETANOVI (3, Sv. arh. Mihail), imali su sesiju i suvaču
 • STOJANOV – TUCAKOVI (4, Sv. Lazar)
 • TODOROVI – KOMERDINOVI (4, Đurđic), istog su porekla sa Maksimovim i Milićevim; Đoka Todorov je od njih, vrlo inteligentan rodoljub ovog sela, bio je i kao izaslanik iz Bnata na Mirovnoj konferenciji u Parizu
 • ČOKRLJAN-SKI, sad MILUTINOVI (4, Sv. Jovan), a Čokrljani nadimak

 

Ostali su rodovi pardanjski doseljenici iz novijeg vremena, iz okolnih banatskih sela.

 

IZUMRLI RODOVI:

BEČEJSKI, umro bez dece – BRANKOVI(-ĆI), Đurđevdan, koji su možda bili neki rod sa patrijarhom Brankovićem (?); poslednji, Malenica Branković, umre je pre 6-7 godina; bila su ovde dva sveštenika od njih – GERENČEVIĆ – DIMITRIJEVIĆ – JANKOVIĆ – MIŠKOV – MURAROV – PARIVODIĆ – PISAROVIĆ, bio je došljak, kabaničar – POPOVIĆ, bio sveštenik – RADOJIČINI – STOJINI.

 

ISELJENI RODOVI:

BUGARSKI, neki se iselili, a bila je bogata familija – DUNĐERSKI, jamačno su bile zanatlije sa strane, iz Velikog Bečkereka; ne zna se o njima ništa – ERDELJAN, bili samo privremeno, kraće vreme – IVAKOVIĆI, bili samo ”za vreme” – KRECULOVI, iselili se u Vršac – MARTINOV – PETROV, odselio se u Gad – RODIĆ, jamačno bili zanatlije sa strane; ne zna se o njima ništa – ČIKOŠI, bili neko vreme

 

CIGANI:

LUKAČEVI, bili pokućari – MAKSIMOVI (1, Sv. Nikola), pokućari

Komentari (0)

Odgovorite

Trenutno nema komentara. Budite prvi i ostavite komentar.