Шеваљевићев грбовник

12. јануара 2016.

коментара: 2

ПРИРЕДИО: Сарадник портала Порекло Бранко Тодоровић

Imenik grbova iz knjige, koja se čuva kod gospodina I. M. Ševaljevića, načelnika makarskoga.

Nobilius Virorum Bosnensium Gentilitia Stemmata: Lux ab Exemplo Ragusino Favente Ill.mo D. Ca co Junio de Sargo ejusdem Civitatis patritio, in hunc libellum transtulit Clemens Grubissich Macarensis Ragusii, Anno Salutis 1748, Die 15 Maji.

Ex monumento authentico F.um Min. Conventus S. Spiritus Fojnice. Magna etiam Bosnensium pars ex eo turbine in proximas Craine plagas, ormaque maritimam fuga se salvavit, quorum plereque Familie, olim nobiles, nunc private sunt, Religionis quam Patris amantiorum.

Grbovi: Macedonia, Illirio, Bosna, Dalmatia, Croatia, Sclavonia, Bulgaria, Servia, Rassia, Primorje.

INDICE.

Si avvertisce, che il segno posto nella prima colonna, suggreisce il sito numerale dell’ arma; e quello della seconda, l’ alterazion di cognomi, smalti, e pezze, che passa tra la copia Ragusea e Spalatina dopo l’ indice descritto.

Bachich (25, 116, 85), Baxich (26, 22), Barzoevich (98,78), Bibich (108,86), Bielanovich (82, 72), Bielopievich (136, -), Biloxiovich (17, 63, 51), Bisaglich (65, 54), Bogassinovich (13, 56, 45), Bogopancovich (123, 97), Bosnich (45, 37), Brajcovic (51, 41), Brankovich (146, -), Branilovich (100, 79), Burmazovich (52, 42), Castriotich (24, 21), Chiorich (58, 47), Ciubretich (111, -), Corienich (27, 23), Costagnich (9, -), Covacich (1, 1), Debeglich (83, 73), Denovich (139, -), Descoevich (90, 68), Dicnich (19, 68, 56), Didlovich (73, 61), Dignicich (9, 40, 34), Divoevich (131, 103), Draxoevich (32, 28), Ducaginovich (14, 57, 46), Dobetich (148, 107), Dobrasinovich (13, 56, 45), Dukcich (137, -), Francopanovich (75, -), Giendisaglich (75, -), Giglianich (145, -), Glavicich (15, 13), Glegevich (147, -), Gojcovich (3, 11, 10), Gradanovich (14, 12), Grebglianovich (50, 40), Grubacevich (1, 3, 3), Grubcovich (64, 53), Grubissevich (41, 35), Halenich (96, 70), Halinich (138, 105), Harstich (4, 23, 20), Harvoevich (19, 16), Hrabrenovich (22, 81, 71), Huaocovich (109, 87), Jablanovich (4, 20, 17), Kadcich (7, 7), Kasoevich (126, 99), Klexich (74, 62), Klubcovich (24, 86, 75), Knesevich (43, -), Kobilich (112, 89), Kopcich (37, 32), Kopievich (34, 43), Kosacich (18, 15), Kosovich (118, 94), Kotromanovich (35, -), Kraguglievich (120, -), Kraxinovich (20, 72, 60), Krasoevich (126, 99), Kriscich (78, 65), Kruxichievich (107, -), Kuretich (21, 79, 66), Kutlovich (94, -), Liubcovich (122, 96), Liubetich (70, 59), Liubibratich (5, 5), Marcovich (25, 116, 85), Margassich (83, 58), Marnarich (13, 56, 45), Martinuxevich (106, -), Martinuxevich (106, -), Marulovich (66, 52), Masnovich (27, 117, 92), Maupovich (89, -), Mehlinich (76, 63), Mergnanich (49, 39), Milienovich (39, -), Mirilovich (84, 74), Miroslavich (144, -), Mocovicich (26, 114, 91), Morovlascich (38, 33), Musievich (29, 130, 102), Nemagnich (36, 31), Neorich (7, 27, 23), Nimicich (134, -), Novacovich (15, 61, 49), Oblacich (69, 57), Ohmuchievich (22, 19), Orlovich (128, -), Palicuchia (115, 83), Parchianovich (142, -), Parmexanovich (99, -), Pasacich (92, -), Pescierevich (2, 10, 9), Pichielomeravich (113, 90), Picolominich (113, 90), Pocrojcich (105, 84), Predoevich (2, 2), Prelazovich (28, 121, 95), Radielovich (59, -), Rajcovich (152, -), Rescich (18, 67, 55), Rubicich (11, 47, 38), Sagrielovich (4, 4), Sexijch (Scigli Scilitti 22) (88, 67), Sencevich (30, 133, 104), Sestocrilovich (33, 29), Sestricich (95, 68), Siloevich (12, 11), Sitnicianich (6, 6), Sladoevich (8, 34, 30), Smocronovich (97, 77), Socolovich (13, -), Sojmirovich (42, -), Subich (46,-), Sudich (127, 100), Suiezdich (143, 106), Stancovich (93, -), Targosaglich (141, -), Tarsarovich (80, -), Tassovich (10, 44, 36), Texencich (103, 81), Tihcianovich (31, 77, 64), Tolivich (101, 80), Tomanovich (16, 14), Tuarcovich (48, -), Tugovich (140, -), Ugrinovich (91, -), Ursinich (124, 98), Usebiovich (110, 88), Vilich (102, -), Vojcovich (115, 83), Voinovich (8, 8), Vladomirovich (12, 55, 44), Vucotich (28, 24), Vucovich (104, 82), Vulascich (16, 31, 27), Xamometovich (87, 76), Xantich (17, -), Xarcovich (62, 50), Xdralovich (71, -), Xegligovich (118, 93), Xiracovich (5, 21, 18), Xupanovich (29, 25), Zarnoevich (25, -), Zetignanich (30, 26), Zlatonossovich (53, -), Zoranovich (60, 48), Zubich (129, 101).

Pazi!

U Splitskom stoji:

1. Grubanovich, 2. Rescierevich, 3. Kojcovich, 4. Jablanich, 5. Simracovich, 6. Karstich, 7. Neorich Solmae., 8. Sladovcevich, 9. Diknich, 10. Takovcich, 11. Rubcich, 12. Vladimirovich, 13. Ne kaže Marnavich, već Bogassinovich, 14. Ducassinovich, 15. Pogliacovich, 16. Vlassich, 17. Bilossevich, 18. Descoevich, 19. Dienich, 20. Krajcinovich, 21. Kukvetich, 22. Scich Solam.ae, 23. Rabjenovich, 24. Krupcovich, 25. Ne stoji Marcovich Vidi Bachich, 26. Mocrovich, 27. Marivich, Masnovich, 28. Prilazovich, 29. Muzievich, 30. Jancevich, 31. Licinovich.

Iza razlika, što pisac pri svrhi knjižice opaža medju grbovima dubrovačkim i splitskim, u splitskom popisu ima bilježka, po kojoj ne ima još sliedećih grbova: Grancopanovich, Benovich, Biloperievich, Jaxich, Jurovich, Jagrosaglich.

I. Bulić

ИЗВОР: I. Bulić, Imenik grbova iz knjige, koja se čuva kod gospodina I. M. Ševaljevića, načelnika makarskoga. Bullettino di archeologia e storia Dalmata. 1891; br. 9, str. 134-137

Коментари (2)

Одговорите

2 коментара

 1. С. Личина

  Поштовани господине Тодоровићу,
  гдје се могу погледати ови грбови? Да ли у Шеваљићевом грбовнику само списак тих грбова или има и илустрација?
  Посебно ме занима грб Личиновића (Сплит).
  Хвала.

  • Бранко Тодоровић

   Поштовани господине Личина,
   томе грбовнику се губи сваки траг након друге половине 19. века, а Личиновић у њему највероватније су грешком записано презиме Ти(х)чиновић, које се среће и у другим преписима Илирског грбовника. Наравно, било би занимљиво то ипак упоредити, да ли је грб исти, јер морао би бити, ако је тако, али о Шеваљевићевом грбовнику већ дуго не знамо ништа. Наравно, Шеваљевићев као и други, поред натписа презимена, имали су и грбове.