Poreklo prezimena, selo Gornji Jasenovik i Kovače (Zubin Potok)

1. novembra 2015.

komentara: 0

Poreklo stanovništva sela Gornji Jasenovik i Kovače, opština Zubin Potok. Prema istraživanju dr Milisava Lutovca, Ibarski Kolašin, antropogeografska ispitivanja, Beograd, 1954. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić.

Kovače
Kovače

 

Oba naselja su na padinama plećate kose koja se spušta prema Čečevskoj Rijeci. Jasenovik je u gornjem, a Kovače u donjem delu brda. Treći deo je Rijeka, na stavama Čečevske Rijeke i Rovačkog Potoka. Sem Rijeke koja obiluje vrelskom vodom kroz sva godišnja doba, u blizini naselja ima svuda izvorske vode. Najglavnija su: Bare, Ćerakuša, Pajuša, Vidina Voda, Janino Močilo, Blagoja (pojilo) i Daskalica (česma u Kovačima). Krajevi u selu su: Jasenovička Rovca, „Selo“, Marinkovo Brdo, Ćerakuša, Ljeskovača, Doganišta, Ravan, Zidčine, Paduša, Papratine, Sečine, Rupe, Strane i Grabištak (šume), Krčevine, Daskalice, Rijeka, Vjetarnik, Klina. Topografski naziv „Daskalica” potiče iz vremena daskal Milije Gluhaća koji je otvorio svoju školu u Kovačima, pošto ga je mitropolit proterao iz manastira Dubokog Potoka. Škola je bila smešena u mutavdžiskoj radnji nekog Trajka Češibabe. U njoj su kolašinski mladići pored knjige učili i ovaj zanat. U „školi“ Daskal Milije, koja je radila oko 15 godina, (sve dok nije osnovana škola u Dubokom Potoku 1892. g.), sticali su znanje i budući sveštenici i kaluđeri.

U ovim naseljima ima tragova starijeg stanovništva, što se vidi iz topografskih imena, crkvine i groblja. Na usamljenom brežuljku u Jasenovičkim Rovcima je staro srpsko groblje i crkvina, gde su se neko vreme sahranjivali doseljenici u Jasenoviku, dok nisu osnovali novo groblje. Oko ove crkvine u Rovcima su livade po kojima se vide ostaci kuća. Sem toga, u Kovačima i Rijeci kod današnje električne centrale nailazi se na šljaku i ostatke kovačkih predmeta. U narodu kažu da su tu bili „samokovi“. To mišljenje je dosta verovatno, ako se uzme u obzir da su na prostoru Čečeva, Drena i Rudnika kopane rude, za čiju preradu je Kovače bilo najpovoljnije mesto, s obzirom na geografski položaj i bogatstvo u vodi. Sem toga, ovo je mesto u neposrednoj blizini Brnjaka, a nedaleko od Jelača, te su u njemu mogle biti kovačnide. Danas je u Rijeci, pored pet starih vodenica, podignuta i električna Centrala „Čečevo“, koja pokreće strugaru i osvetljava K. Mitrovicu i neka sela u Kolašinu.

Rodovi su:

Đukići (24 k., od kojih 13 k. u Jasenoviku, 7 k. u Kovačima 4 k. u Rijeci, slave Petkovdan). Doseljeni su iz Kolašina u Crnoj Gori. Najpre su se naselili u Katunu (potes u Kaludri), a odatle došli u Jasenovačko Brdo i nastanili se u mestu Ravan; brzo su se namnožili i iseljavali. Iseljenih Đukića iz Jasenovika ima u Mačkovcu (Kuršumlija), Stancu (Jastrebac), u Bukošu i Baljincu (Kosovo). Đukići u Jabuci su iz ovog Jasenovika, gde i danas drže zemlju u Rovcima.

Krasići (4 k., Sv. Nikola) došli su pre 100 godina iz Crkoleza u Metohiji. Decu dovela majka koja se preudala u Đukića. Očuh je podelio svoje imanje i njima dao deo u Rijeci, gde danas žive. Iseljenih Krasića ima u Toplici.

Kompirovića (2 k., Đurđevdan), doselili su se iz Zubina Potoka.

 

IZVOR: SANU, Srpski etnografski zbornik, knjiga, LXVII, D-r Milosav Lutovac, IBARSKI KOLAŠIN, antropogeografska ispitivanja, Beograd, 1954. Odabrao i priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić

Komentari (0)

Odgovorite

Trenutno nema komentara. Budite prvi i ostavite komentar.