Poreklo prezimena, selo Komesarac (Cetingrad) Reviewed by Momizat on . Prezimena u selu Komesarac (opština Cetingrad – Kordun), prema popisu stanovništva SR Hrvatske 1948. godine Slika 1. Topografska mapa sela Komesarac u razmeri 1 Prezimena u selu Komesarac (opština Cetingrad – Kordun), prema popisu stanovništva SR Hrvatske 1948. godine Slika 1. Topografska mapa sela Komesarac u razmeri 1 Rating: 0
You Are Here: Home » Zavičaj - sela i gradovi » Poreklo prezimena, selo Komesarac (Cetingrad)

Poreklo prezimena, selo Komesarac (Cetingrad)

Prezimena u selu Komesarac (opština Cetingrad – Kordun), prema popisu stanovništva SR Hrvatske 1948. godine

Komesarac

Slika 1. Topografska mapa sela Komesarac u razmeri 1:25000

Rezultati popisa stanovništva od 1857. do 2011. godine za selo Komesarac – izvor Wikipedia:

god. 2011. 2001. 1991. 1981. 1971. 1961. 1953. 1948. 1931. 1921. 1910. 1900. 1890. 1880. 1869. 1857.
broj 155 182 308 294 343 457 394 479 675 606 642 814 688 637 612 349

U 2001. smanjeno izdvajanjem naselja Sadikovac. Do 1948. te u 1981. i 1991. sadrži podatke za naselje Sadikovac.


Prezimena u selu Komesarac prema popisu stanovništva 1948. godine:

Prezime Broj osoba Krsna slava Napomena
Blanuša 4 (1)
Butorac 46 (7) rimokatolici
Valentić 22 (4), 1 – rimokatolici
Vudragović 7 (2)
Vučković 8 (1)
Draženović 20 (3) rimokatolici
Zrilić 25 (5) rimokatolici
Jukić 140 (18) rimokatolici
Kampić 38 (8) rimokatolici
Krnjeta 1 (1)
Moguš 11 (1) rimokatolici
Mujić 17 (2) rimokatolici
Neralić 18 (2) rimokatolici
Savić 36 (8)
Strmota 29 (4) rimokatolici
Capan 24 (3) rimokatolici
Cindrić 19 (2) rimokatolici
Špoljarić 7 (1) rimokatolici
Štefanac 11 (2) rimokatolici

 

Napomena: 1) Broj ispred zagrade označava koliko je bilo stanovnika sela sa nekim prezimenom, a broj u zagradi označava u koliko domaćinstava su živeli. Ukoliko iza broja stoji znak -, reč je o stanovnicima koji nisu imali sopstveno domaćinstvo.

IZVOR: „Leksik prezimena SR Hrvatske“, autori dr Šimunović Petar i dr Putanec Valentin


Žrtve Drugog Svetskog rata:

Tokom Drugog Svetskog rata život je izgubilo 166 stanovnika sela Komesarac, od čega 12 boraca NOB-a, 145 žrtava fašističkog terora i 9 osoba umrlih od tifusa i drugih bolesti. Zaselak Sadikovac imao je 2 žrtve fašističkog terora.

Pali borci

 1. KRNJETA Mile MILOŠ, 1914, seljak, Srbin. Stupio u NOV 13. 1. 1942. Borac 2. brig. 8. div. Poginuo kod Svinjice 1. 10. 1942.
 1. SAVIĆ Steve CVIJAN, 1921, seljak, Srbin. Stupio u NOV 23. 1. 1943. borac 2. brig. 8. div. Umro u Beogradu aprila 1943.
 1. SAVIĆ Ilije DRAGAN, 1923, seljak, Srbin. Stupio u NOV 15. 11. 1942. borac 2. brig. 8. div. Poginuo kod Gospića 29. 8. 1943.
 1. SAVIĆ Petra MILICA, 1926, seljanka, Srpkinja. Stupila u NOV 30. 1. 1943. bolničarka 7. div. Poginula na Sutjesci 5. 6. 1943.
 1. SAVIĆ Janka NIKOLA, 1921, seljak, Srbin. Stupio u NOV 15. 5. 1942. Borac 2. udar. bat. 2. Kordunaškog odreda. Poginuo 17. 7. 1942. kod Siče u Perjasici.
 1. SAVIĆ Sime PETAR, 1922, seljak, Srbin. Stupio u NOV 1. 12. 1941. U odred »Široka Rijeka« komesar čete 2. brig. 8. div. ranjen 25. 3. 1945. kod Bihaća i podlegao ranama u Maljevcu 8. 5. 1945.
 1. SAVIĆ Mile RADE, 1919, zanatlija, Srbin. Vojnik 55. puka. Poginuo u Bihaću 10. 4. 1941.
 1. SAVIĆ Stanka RANKA, 1924, seljanka, Srpkinja. Stupila u NOV 30. 1. 1943. bolničarka 7. div. Poginula na Sutjesci 15. 6. 1943.
 1. SAVIĆ Marka STANKO, 1905, seljak, Srbin. Stupio u NOV 17. 11. 1941. u odred »Široka Rijeka« borac 1. brig. 8. div. Umro u VPB Zbjeg 13. 4. 1943.
 1. STRMOTA Stanka ŠIME, 1928, seljak, Hrvat. Stupio u NOV 1. 1. 1945. borac 2. brig. 8. div. Poginuo kod Drežnika 6. 4. 1945.
 1. VUGDRAGOVIĆ Steve DRAGAN, 1902, seljak, Srbin. Stupio u NOV 20. 1. 1942, borac 1. čete 2. bat. 2. KPO. Poginuo u Petrovoj gori 14. 5. 1942.
 1. VUGDRAGOVIĆ Dragana SAVO, 1921, seljak. Srbin. Stupio u NOV 10. 11. 1942. komandir voda 2. brig. 8. div. Ranjen 17. 2. 1944. kod Topuskog. Podlegao ranama u Podcetinu kod Cetingrada 20. 3. 1944.

 

Žrtve ustaškog i fašističkog terora

 1. KRNJETA Mile ANĐELIJA, 1909, seljanka, Srpkinja. Ubile je ustaše u Cetingradu 15 . 9. 1942. (sa novorođenčetom)
 2. KRNJETA Rade (bezimeno), 1942, dijete, Srbin. Ubile ga ustaše zajedno sa majkom Anđelijom u Cetingradu 15. 9. 1942.
 3. KRNJETA Miloša BRANKO, 1938, dijete, Srbin. Ubile ga ustaše u Drvaru 16. 2. 1943.
 4. KRNJETA Rade DRAGAN, 1935, dijete, Srbin. Ubile ga ustaše u Cetingradu 15. 9. 1942.
 5. KRNJETA Rade DUŠAN, 1939, dijete, Srbin. Ubile ga ustaše u Cetingradu 15. 9. 1942.
 6. KRNJETA Petra ILIJA, 1889, krojač, Srbin. Ubili ga Nijemci u logoru u Banjici 1943.
 7. KRNJETA Milana LJUBICA, 1940, dijete, Srpkinja. Ubili je Nijemci u Drvaru 16. 2. 1943.
 8. KRNJETA Rade MILAN, 1927, dijete, Srbin. Ubile ga ustaše u Cetingradu 15. 9. 1942.
 9. KRNJETA Damjana MILE, 1871, seljak, Srbin. Ubile ga ustaše u Lađevcu 30. 7. 1941.
 10. KRNJETA Rade NADA, 1926, seljanka, Srpkinja. Ubile je ustaše u Cetingradu 15. 9. 1942.
 11. KRNJETA Mile RADE, 1907, seljak, Srbin. Ubile ga ustaše u Cetingradu 15. 9. 1942.
 12. PERIĆ Nikole ĐURO, 1899, seljak, Srbin. Ubile ga ustaše u Mehinom stanju 30. 7. 1941.
 13. PERIĆ Nikole JANKO, 1900, seljak, Srbin. Ubile ga ustaše u Savić Selu 21. 3. 1942.
 14. SAVIĆ Janka ANA, 1924, seljanka, Srpkinja. Ubile je ustaše u Puškarić Lukama 21. 3. 1942.
 15. SAVIĆ Nikole ANA, 1917, seljanka, Srpkinja. Ubile je ustaše u Puškarić Lukama 21. 3. 1942.
 16. SAVIĆ Mile ANĐELIJA, 1911, seljanka, Srpkinja. Ubile je ustaše u Staroj Gradiški 1942.
 17. SAVIĆ Nikole ANĐELIJA, 1902, seljanka, Srpkinja. Ubile je ustaše u Puškarić Lukama 21. 3. 1942.
 18. SAVIĆ Paje BOGDAN, 1931, dijete, Srbin. Ubile ga ustaše u Puškarić Lukama 21. 3. 1942.
 19. SAVIĆ Paje BRANKO, 1927, dijete, Srbin. Ubile ga ustaše u Puškarić Lukama 21. 3. 1942.
 20. SAVIĆ Rade DANICA, 1914, seljanka, Srpkinja. Ubile je ustaše u Puškarić Lukama 21. 3. 1942.
 21. SAVIĆ Sime DMITAR, 1920, seljak, Srbin. Ubile ga ustaše u Cetingradu 7. 5. 1942.
 22. SAVIĆ Nikole DRAGA, 1936, dijete, Srpkinja. Ubile je ustaše u Puškarić Lukama 21. 3. 1942.
 23. SAVIĆ Nikole DRAGA, 1937, dijete, Srpkinja. Ubile je ustaše u Puškarić Lukama 21. 3. 1942.
 24. SAVIĆ Paje DRAGAN, 1933, dijete, Srbin. Ubile ga ustaše u Puškarić Lukama 21. 3. 1942.
 25. SAVIĆ Vase DRAGICA, 1938, dijete, Srpkinja. Ubile je ustaše u Savić Selu 21. 3. 1942.
 26. SAVIĆ Paje DUŠAN, 1940, dijete. Srbin. Ubile ga ustaše u Puškarić Lukama 21. 3. 1942.
 27. SAVIĆ Janka ĐURO, 1936, dijete, Srbin. Ubile ga ustaše u Savić Selu 21. 3. 1942.
 28. SAVIĆ Sime ĐURO, 1899, seljak, Srbin. Ubile ga ustaše u Blagaju 8. 5. 1941.
 29. SAVIĆ Stanka ĐURO, 1938, dijete, Srbin. Ubile ga ustaše u Savić Selu 21. 3. 1942.
 30. SAVIĆ Paje GOJKO, 1937, dijete, Srbin. Ubile ga ustaše u Puškarić Lukama 21. 3. 1942.
 31. SAVIĆ Đure ILIJA, 1918, seljak, Srbin. Objesile ga ustaše u šumi Begovac 19. 5. 1941.
 32. SAVIĆ Nikole ILIJA, 1928, dijete, Srbin. Ubile ga ustaše u Puškarić Lukama 21. 3. 1942.
 33. SAVIĆ Rade ILIJA, 1896, seljak, Srbin. Ubile ga ustaše u Kolsarovoj dolini kod Kestenja 21. 3. 1942.
 34. SAVIĆ Nikole JANKO, 1885, seljak, Srbin. Ubile ga ustaše u Puškarić Lukama 21. 3. 1942.
 35. SAVIĆ JEKA, 1904, seljanka, Srpkinja. Zaklale je ustaše u Savić pećini 21. 3. 1942.
 36. SAVIĆ Rade JOVO, 1938, dijete, Srbin. Ubile ga ustaše u Kestenju 21. 3. 1942.
 37. SAVIĆ Stanka KATA, 1907, seljanka, Srpkinja. Zaklale je ustaše u Savić pećini 21. 3. 1942.
 38. SAVIĆ Stanka LAZO, 1933, dijete, Srbin. Zaklale ga ustaše u Savić pećini 21. 3. 1942.
 39. SAVIĆ Vase LJUBA, 1941, dijete, Srpkinja. Ubile je ustaše u Savić pećini 21. 3. 1942.
 40. SAVIĆ MARA, 1892, seljanka, Srpkinja. Ubile je ustaše u Kestenju 21. 3. 1942.
 41. SAVIĆ Mile MARA, 1934, dijete, Srpkinja. Ubile je ustaše u Petrovoj gori 13. 5. 1942.
 42. SAVIĆ Nikole MARA, 1940, dijete, Srpkinja. Ubile je ustaše u Puškarić Lukama 21. 3. 1942.
 43. SAVIĆ Sime MARICA, 1907, seljanka, Srpkinja. Ubile je ustaše u Savić pećini 21. 3. 1942.
 44. SAVIĆ Vase MARKO, 1929, dijete. Srbin. Ubile ga ustaše u Savić pećini 21. 3. 1942.
 45. SAVIĆ Janka MILAN, 1893, seljak, Srbin. Zaklale ga ustaše u Kestenju 21. 3. 1942.
 46. SAVIĆ Mile MILAN, 1940, dijete. Srbin. Zaklale ga ustaše u Kestenju 21. 3. 1942.
 47. SAVIĆ Đure MILE, 1928, dijete, Srbin. Ubile ga ustaše u Puškarić Lukama 21. 3. 1942.
 48. SAVIĆ Ilije MILE, 1899, seljak, Srbin. Ubile ga ustaše u Blagaju 8. 5. 1941.
 49. SAVIĆ Nikole MILE, 1938, dijete, Srbin. Zaklale ga ustaše u Kestenju 21. 3. 1942.
 50. SAVIĆ Paje MILE, 1924, seljak. Srbin. Zaklale ga ustaše u Kestenju 21. 3. 1942.
 51. SAVIĆ Petra MILE, 1924, seljak, Srbin. Ubile ga ustaše u Savić pećini 21. 3. 1942.
 52. SAVIĆ Rade MILE, 1934, dijete. Srbin. Zaklale ga ustaše u Kestenju 21. 3. 1942.
 53. SAVIĆ Sime MILE, 1929, dijete, Srbin. Ubile ga ustaše u Puškarić Lukama 21. 3. 1942.
 54. SAVIĆ Sime MILE, 1908, seljak, Srbin. Ubile ga ustaše u Petrovoj gori 13. 5. 1942.
 55. SAVIĆ MILICA, 1904, seljanka, Srpkinja. Ubile je ustaše u Puškarić Lukama 21. 3. 1942.
 56. SAVIĆ Koje MILICA, 1886, seljanka, Srpkinja. Ubile je ustaše u Kestenju 21. 3. 1942.
 57. SAVIĆ Petra MILICA, 1926, seljanka, Srpkinja. Ubile je ustaše u Puškarić Lukama 21. 3. 1942.
 58. SAVIĆ Tome MILICA, 1929, dijete, Srpkinja. Ubile je ustaše u Puškarić Lukama 21. 3. 1942.
 59. SAVIĆ Maćana MILKA, 1902, seljanka, Srpkinja. Ubile je ustaše u Kladuši 16. 4. 1942.
 60. SAVIĆ Tome MILKA, 1899, seljanka, Srpkinja. Ubile je ustaše u Cetingradu 15. 9. 1942.
 61. SAVIĆ Nikole MILKA, 1905, seljanka, Srpkinja. Ubile je ustaše u Puškarić Lukama 21. 3. 1942.
 62. SAVIĆ Vase MILKA, 1928, dijete, Srpkinja. Zaklale je ustaše u Savić pećini 21. 3. 1942.
 63. SAVIĆ Marka MILOŠ, 1907, seljak, Srbin. Ubile ga ustaše u Blagaju 8. 5. 1941.
 64. SAVIĆ Rade MILOŠ, 1938, dijete, Srbin. Ubile ga ustaše u Kestenju 21. 3. 1942.
 65. SAVIĆ Sime MILOŠ, 1927, dijete, Srbin. Ubile ga ustaše u Puškarić Lukama 21. 3. 1942.
 66. SAVIĆ Mile MILUTIN, 1923, seljak, Srbin. Ubile ga ustaše u Gnojnicama 22. 3. 1942.
 67. SAVIĆ Petra MILUTIN, 1931, dijete, Srbin. Ubile ga ustaše u Puškarić Lukama 21. 3. 1942.
 68. SAVIĆ Mile MIRA, 1938, dijete, Srpkinja. Ubile je ustaše u Cetingradu 15. 9. 1942.
 69. SAVIĆ Mile MIRJANA, 1934, dijete, Srpkinja. Ubile je ustaše u Petrovoj gori 13. 5. 1942.
 70. SAVIĆ Đure MIRKO, 1928, dijete, Srbin. Ubile ga ustaše u Gnojnicama 22. 3. 1943.
 71. SAVIĆ Mile MIRKO, 1931, dijete, Srbin. Ubile ga ustaše u Puškarić Lukama 21. 3. 1942.
 72. SAVIĆ Nikole MIRKO, 1935, dijete, Srbin. Ubile ga ustaše u Puškarić Lukama 21. 3. 1942.
 73. SAVIĆ Stanka MIRKO, 1929, dijete, Srbin. Ubile ga ustaše u Savić Selu 21. 3. 1942.
 74. SAVIĆ Tome MIRKO, 1936, dijete, Srbin. Ubile ga ustaše u Puškarić Lukama 21. 3. 1942.
 75. SAVIĆ Marka NIKOLA, 1910, seljak, Srbin. Ubile ga ustaše u Cetinskoj Varoši 31. 3. 1942.
 76. SAVIĆ Nikole NIKOLA, 1922, postolar, Srbin. Ubile ga ustaše u Puškarić Lukama 21. 3. 1942.
 77. SAVIĆ Pavla NIKOLA, 1878, seljak, Srbin. Ubile ga ustaše u Puškarić Lukama 21. 3. 1942.
 78. SAVIĆ Rade NIKOLA, 1924, seljak, Srbin. Ubile ga ustaše u Kladuši 16. 4. 1942.
 79. SAVIĆ Tome NIKOLA, 1913, seljak. Srbin. Ubile ga ustaše u Puškarić Lukama 21. 3. 1942.
 80. SAVIĆ Vase NIKOLA, 1903, seljak, Srbin. Ubile ga ustaše u Puškarić Lukama 21. 3. 1942.
 81. SAVIĆ Nikole PAJO, 1898, seljak, Srbin. Ubile ga ustaše u Blagaju 8. 5. 1941.
 82. SAVIĆ Steve PETAR, 1930, dijete, Srbin. Ubile ga ustaše u Savić Selu 21. 3. 1942.
 83. SAVIĆ Paje PREDRAG, 1928, dijete, Srbin. Ubile ga ustaše u Kladuši 16. 4. 1942.
 84. SAVIĆ Janka RADE, 1937, dijete, Srbin. Ubile ga ustaše u Puškarić Lukama 21. 3. 1942.
 85. SAVIĆ Nikole RADE, 1896, seljak, Srbin. Ubile ga ustaše u Blagaju 8. 5. 1941.
 86. SAVIĆ Pavla RADE, 1900, seljak, Srbin. Ubile ga ustaše u Rudinkama kod Slunja 4. 8. 1941.
 87. SAVIĆ Petra RADE, 1935, dijete, Srbin. Ubile ga ustaše u Savić pećini 21. 3. 1942.
 88. SAVIĆ Sime RADIVOJ, 1907, seljak, Srbin. Ubile ga ustaše u Kestenju 21. 3. 1942.
 89. SAVIĆ Nikole RANKA, 1933, dijete, Srpkinja. Ubile je ustaše u Puškarić Lukama 21. 3. 1942.
 90. SAVIĆ Petra SARA, 1905, seljanka, Srpkinja. Zaklale je ustaše u Savić Selu 21. 3. 1942.
 91. SAVIĆ Maksima SIMO, 1880, kovač, Srbin. Odsjekle mu ustaše glavu u Komesarcu 21. 3. 1942.
 92. SAVIĆ Nikole SIMO, 1890, seljak, Srbin. Ubile ga ustaše u Blagaju 8. 5. 1941.
 93. SAVIĆ Petra SOFIJA, 1938, dijete, Srpkinja. Ubile je ustaše u Savić Selu 21. 3. 1942.
 94. SAVIĆ Stanka SOFIJA, 1940, dijete, Srpkinja. Ubile je ustaše u Savić Selu 21. 3. 1942.
 95. SAVIĆ Vase SOFIJA, 1917, sluškinja, Srpkinja. Ubile je ustaše u Capanovoj Jaruzi 5. 3. 1943.
 96. SAVIĆ Ilije STANA, 1889, seljanka, Srpkinja. Zaklale je ustaše u Savić Selu 21. 3. 1942.
 97. SAVIĆ Petra STANA, 1936, dijete, Srpkinja. Zaklale je ustaše u Savić Selu 21. 3. 1942.
 98. SAVIĆ Vase STANA, 1932, dijete, Srpkinja. Ubile je ustaše u Savić Selu 21. 3. 1942.
 99. SAVIĆ Paje STANKO, 1921, seljak. Srbin. Ubile ga ustaše u Puškirać Lukama 21. 3. 1942.
 100. SAVIĆ Janka STEVO, 1899, trgovac, Srbin. Zaklale ga ustaše u Savić Selu 21. 3. 1942.
 101. SAVIĆ Milana TOMO, 1892, seljak, Srbin. Ubile ga ustaše u Puškarić Lukama 21. 3. 1942.
 102. SAVIĆ Đure VASILIJA, 1884, seljanka, Srpkinja. Zaklale je ustaše u Savić Selu 21. 3. 1942.
 103. SAVIĆ Marka VASO, 1898, seljak, Srbin. Ubile ga ustaše u Blagaju 8. 5. 1941.
 104. VUČKOVIĆ Nikole ANKA, 1913, seljanka, Srpkinja. Ubile je ustaše u Trnovima 21. 3. 1942.
 105. VUČKOVIĆ Mile CVIJETA, 1911, seljanka, Srpkinja. Ubili je pljačkaši u Cetingradu 10. 11. 1942.
 106. VUČKOVIĆ Miće DRAGAN, 1928, dijete, Srbin. Ubile ga ustaše u Cetingradu 15. 9. 1942.
 107. VUČKOVIĆ Mile DRAGAN, 1922, seljak. Srbin. Ubile ga ustaše u Cetingradu 15. 9. 1942.
 108. VUČKOVIĆ Đure DRAGICA, 1910, seljanka, Srpkinja. Ubile je ustaše u Cetingradu 15. 9. 1942.
 109. VUČKOVIĆ Ilije DRAGICA, 1898, seljanka, Srpkinja. Ubile je ustaše u Cetingradu 15. 9. 1942.
 110. VUČKOVIĆ Janka DRAGICA, 1898, seljanka, Srpkinja. Ubile je ustaše u Cetingradu 15. 9. 1942.
 111. VUČKOVIĆ Mile DRAGICA, 1912, seljanka, Srpkinja. Ubile je ustaše u Cetingradu 15. 9. 1942.
 112. VUČKOVIĆ Tome DRAGICA, 1916, seljanka, Srpkinja. Odvedena iz Petrove gore i ubijena u logoru u Njemačkoj 1943.
 113. VUČKOVIĆ Steve DRAGICA, 1936, dijete, Srpkinja. Ubile je ustaše u Cetingradu 15. 9. 1942.
 114. VUČKOVIĆ Josipa KATA, 1903, seljanka, Srpkinja. Ubile je ustaše u Cetingradu 15. 9. 1942.
 115. VUČKOVIĆ Mile KATA, 1932, dijete, Srpkinja. Ubile je ustaše u Cetingradu 15. 9. 1942.
 116. VUČKOVIĆ Steve MARA, 1940, dijete, Srpkinja. Ubile je ustaše u Trnovima 21. 3. 1942.
 117. VUČKOVIĆ Janka MIĆO, 1910, seljak, Srbin. Ubile ga ustaše u Cetingradu 15. 9. 1942.
 118. VUČKOVIĆ Đure MIHAILO, 1903, seljak. Srbin. Ubile ga ustaše u Cetingradu 15. 9. 1942.
 119. VUČKOVIĆ Mile MILAN, 1930, dijete, Srbin. Ubile ga ustaše u Cetingradu 15. 9. 1942.
 120. VUČKOVIĆ Sime MILAN, 1925, trgovački naučnik, Srbin. Ubile ga ustaše u Komesarcu 7. 4. 1942.
 121. VUČKOVIĆ Steve MILAN, 1937, dijete, Srbin. Ubile ga ustaše u Trnovima 21. 3. 1942.
 122. VUČKOVIĆ Sime MILE, 1935, dijete, Srbin. Ubile ga ustaše u Cetingradu 15. 9. 1942.
 123. VUČKOVIĆ Mile MILICA, 1927, dijete, Srpkinja. Ubile je ustaše u Cetingradu 15. 9. 1942.
 124. VUČKOVIĆ Mile MIRKO, 1931, dijete, Srbin. Ubile ga ustaše u Cetingradu 15. 9. 1942.
 125. VUČKOVIĆ Mile NIKOLA, 1939, dijete, Srbin. Ubile ga ustaše u Cetingradu 15. 9. 1942.
 126. VUČKOVIĆ Ilije PETAR, 1913, seljak, Srbin. Ubile ga ustaše u Komesarcu 5. 4. 1943.
 127. VUČKOVIĆ Mile RANKA, dijete, Srpkinja. Ubile je ustaše u Cetingradu 15. 9. 1942.
 128. VUČKOVIĆ Sime RANKA, 1936, dijete, Srpkinja. Ubile je ustaše u Cetingradu 15. 9. 1942.
 129. VUČKOVIĆ Tome SAVO, 1929, dijete, Srbin. Ubile ga ustaše u Cetingradu 15. 9. 1942.
 130. VUČKOVIĆ Đure SIMO, 1905, seljak, Srbin. Ubile ga ustaše u Johovici 20. 3. 1942.
 131. VUČKOVIĆ Tome STEVAN, 1912, seljak, Srbin. Ubile ga ustaše u Johovici 20. 3. 1942.
 132. VUČKOVIĆ Đure TOMO, 1885, seljak, Srbin. Ubile ga ustaše u Cetingradu 15. 9. 1942.
 133. VUDRAGOVIĆ Ilije ANA, 1877, seljanka, Srpkinja. Ubile je ustaše u Komesarcu 22. 3. 1942.
 134. VUDRAGOVIĆ Luke ANĐELIJA, 1913, seljanka, Srpkinja. Ubile je ustaše u Komesarcu 7. 3. 1942.
 135. VUDRAGOVIĆ Rade DRAGICA, 1924, seljanka, Srpkinja. Ubijena u logoru u Njemačkoj (Leipzigu) 1943. zajedno s djetetom
 136. VUDRAGOVIĆ Rade JOSIP, 1916, seljak, Srbin. Ubile ga ustaše u Cetingradu 15. 9. 1842.
 137. VUDRAGOVIĆ Dragana MARIJA, 1938, dijete, Srpkinja. Ubile je ustaše u Petrovoj gori 13. 5. 1942.
 138. VUDRAGOVIĆ Tome MARIJA, 1919, seljanka, Srpkinja. Ubile je ustaše u Cetingradu 15. 9. 1942.
 139. VUDRAGOVIĆ Rade MILE, 1911, seljak, Srbin. Ubile ga ustaše u Cetingradu 15. 9. 1942.
 140. VUDRAGOVIĆ Mile MILKA, 1937, dijete, Srpkinja. Ubile je ustaše u Cetingradu 15. 9. 1942.
 141. VUDRAGOVIĆ Dragana RADE, 1883, seljak, Srbin. Ubile ga ustaše u Johovici 20. 3. 1942.
 142. VUDRAGOVIĆ Mile RADE, 1935, dijete, Srbin. Ubile ga ustaše u Cetingradu 15. 9. 1842.
 143. VUDRAGOVIĆ Mile RANKA, 1938, dijete, Srpkinja. Ubile je ustaše u Cetingradu 15. 9. 1942.
 144. VUDRAGOVIĆ Đure SOFIJA, 1886, seljanka, Srpkinja. Ubile je ustaše u Komesarcu 22. 3. 1942.
 145. VUDRAGOVIĆ Dragana STANKO, 1931, dijete, Srbin. Ubile ga ustaše u Petrovoj gori 13. 5. 1942.

Umrli od tifusa i drugih bolesti

 1. SAVIĆ Đure ĐURO, 1885, seljak, Srbin. Umro u Komesarcu 23. 3.1942.
 2. SAVIĆ Marka MILAN, 1942, dijete, Srbin. Umro u Duvnu 14. 3. 1943.
 3. SAVIĆ Milana MILICA, 1927, seljanka, Srpkinja. Umrla u Komesarcu 17. 4. 1943.
 4. STRMOTA IVE, 1880, seljak, Hrvat. Umro u Komesarcu 3. 10. 1944.
 5. STRMOTA JANJA, 1885, seljanka, Hrvatica. Umrla u Komesarcu 15. 3. 1944.
 6. VUČKOVIĆ Sime MARA, 1942, dijete, Srpkinja. Umrla kog Glamoča, 19. 3. 1943.
 7. VUČKOVIĆ Sime MILUTIN, 1940, dijete, Srbin. Umro u Podcetinu 17. 8. 1942.
 8. VUDRAGOVIĆ Dragice, bezimeno dijete, 1943, Srpkinja. Umrla s majkom poslije poroda u Leipzigu 15. 3. 1943.
 9. VUDRAGOVIĆ Rade DRAGICA, 1923, seljanka, Srpkinja. Umrla u Leipzigu u Njemačkoj 1943.

Zaselak SADIKOVAC – žrtve ustaškog i fašističkog terora

 1. DRAŽENOVIĆ Nikole JURE, 1934, dijete, Hrvat. Ubili ga Nijemci u Velikoj Kladuši 26. 1. 1943.
 2. MUJIĆ Pave MATE, 1928, dijete, Hrvat. Otišao u Veliku Kladušu i tamo ga uhvatili i ubili Nijemci 26. 1. 1943.

Izvor: „Kotar Slunj i kotar Veljun u NOR-u“, Historijski arhiv Karlovac


Ostavi komentar

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top