Poreklo prezimena, varoš Rača

9. maja 2015.

komentara: 0

Poreklo stanovništva varošice Rača, opština Rača – Šumadijski okrug. Prema knjigama Todora Radivojevića „Lepenica“ i „Naselja u Lepenici“. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Rača,-Karađorđev-dom

Položaj varošice.

Varošica Rača je sva u dolinskoj ravni istoimene reke u podnožju kose Dolova. Ona je na levoj strani reke i raskrsnici Beogradskog i Topolskog Druma, koji kroz nju vode. Varošica nema seoski deo. Čaršija je na Beogradskom Drumu do raskršća a odatle je na Topolskom Drumu.

Vode.

Rača se snabdeva česmenom i bunarskom vodom. U varošici postoji samo jedna česma. Ona je ozidana i teče na dve lule – u sušno doba na jednu. Kako je ona daleko mnogim kućama, Račani kopaju bunare-đermove, kojih do sada ima 35.
Reka Rača je siromašna vodom. Ona u deset godina plavi polja u ravni svoje doline.

Zemlje i šume.

Polja i šume su na onim mestima, koja su pomenuta u zaseoku Adrovcu:
Imanja adrovačka-račanska su odmah iza kuća, do najdaljih nema više od pola sata hoda. Mesta na kojima se nalaze njive nazivaju se: Adrovačko Brdo, Adrovačko Polje, Bara, Belosavac, Bošnjački Potok, Breesnik, Brdo, Breg, Valjevka, Varoško Brdo, Velika Njiva, Vinogradi, Gaj, Glavica, Dolovi, Drenovo, Kragujevčić, Livade, Međakovac, Njiva, Parlog, Polja, Potok, Rača, Račansko Brdo, Reka, Ribni, Salana, Selište, Stari Drum, Stao Groblje i Staro Kućište.
Livade su na mestima zvanim: Valjevka, Gaguljka, Marinkovac, Seoska Livada i Stankovica.
Varošica ima u Kraagujevčiću zajedničku šumu, a u Reci na Vašarištu zajedničku utrinu sa zaseokom Adrovcem i selom Bošnjanom.
Ceo atar zauzima prostor svega 100 hektara. Po njivama je 60, pod livadama 10 i pod šumom 30 hektara. Sva zemlja je u drugom ziratnom, odnosno šumskom redu.
U račanskom ataru svojih imanja imaju meštani Vučića, Miraševca i Popovića. I Račani imaju svojih zemalja u atarima pomenutih sela.

Tip naselja.

Rača je moderna varošica kakvih je malo u Srbiji. Utisak je da ona ostavlja na putnike mnogo lepši i prijatniji utisak od Batočine i mnogih drugih naših varošica. Čovek se u njoj oseća kao u pravoj varoši, kako po njenom izgledu tako i po životu njenih stanovnika.

Ime naselju.

Ne postoji priča kojom bi se tumačio postanak imena ovog mesta. Račani kažu da je njihoa varošica dobila ime po selu Donja Rača, koja jevispod nje na reci Rači, jer je ovo selo starijeg postanka. Donja Rača je dobila ime tako što su doseljenici, koji su osnovali selo preneli iz Rače u Toplici, došavši sa Kosova u Toplicu za vreme Prve seobe ostavši u topličkoj Rači do Druge seobe, kada su dobegli u ovo lepeničko naselje.

Starine u naselju.

Po pričanju starijih ljudi kod Rače su, pri dnu strana rečne doline, nađene gomile kamenog oruđa. Ukoliko je ovo tačno, značilo bi, da je u paraistorijsko vreme ovde moglo biti neko ljudsko naselje.

Postanak naselja i poreklo stanovništva.

Rodovi koji su osnovali varošicu Raču većinom su izumrli, a oni koji su se održali imaju, izuzev Stanimirovića, samo po jednu kuću. Ti osnivački rodovi su: Jovanovići, Krstići, Milivojevići, Prvulovići i Stanimirovići. Oni u varošici imaju svega 6 domova. Ovi rodovi su u Rači od vremena Kočine Krajine.
Ovo mesto pominje Langer, pod nazivom Racz, još 1729. godine, zatim Šmetau je 1737. godine zabeležio kaob Ratesia. U Upisniku 1818. godine zapisano je pravilno, u Naznačeniu 1819. kao Račča, u Popisniku 1822. godine kao Račča gorna, kod Vuka i kod Pirha u srpskom prevodu pravilno, a u originalu Ratscha gornja, u Gavrilovićevom Rečniku 1846. godine kao Rača varoš.
Rača je rasla gotovo samo doseljavanjem. O tome svedoči veliki broj rodova i srazmerno mali broj njihovih domova. U doba Prvog ustanka došla su samo tri roda posle osnivačkih a posle 1815. godine 136 rodova.
Varošica je dobila svoje stanovništvo iz 28 raznih oblasti. Lepenica joj je dala 45 rodova, Makedonija -27, Jasenica -11, Timok -11, Belica, Bugarska i Nišava po pet, Čemernica, Resava i Ljig po 3, Vranjska Pčinja, Jelava, Mlava, Ibar, Stara Srbija i levi sliv Binačke Morave po dva roda a Lugomir, Ravanica, desni sliv Velike Morave, Tamnava, Austrija, Madžarska, Kamučak (?), Podunavlje, Hercegovina i Banat po jedan rod.
U zbegove je došlo samo 8 rodava, u službu 40, preseljavanjem 18, na zanat kao šegrti 18, nadničari 17, trgovci 7, zanatlije (kalfe i majstori) 6, kafedžija 4, pečalbari 3, svirači 2, korajdžije 2 a po jedan rod bozadžija, mlinar, uljez, vojni begunac i apotekar. U ove rodove nisu uračunati državni činovnici – vojni i civilni – jer oni čine privremene stanovnike varošice zbog njihove pokretljivosti u službi.
Varošica je za vlade kneza Miloša premeštena radi sašoravanja.

Poreklo porodica.

Redni broj, prezime (ogranci), odakle su doseljeni, Krsna slava:

Doseljeni u periodu od 1737. do 1787. godine.

-113, Domanovići, Domanovići (Hercegovina), Sv. Vrači.

Doseljeni u periodu od 1788. do 1803. godine:

-337, Jovanovići, Knjaževac, Jovanjdan.
-358, Krstići, Knjaževac, Alimpijedvdan.
-398, Milivojevići, Zaječar,Nikoljdan.
-466, Prvulovići, Vidin, Rakovica, Đurđic.+
-501, Stanimirovići (Glišići i Stanimirovići), Tetovo (Makedonija), Aranđelovdan.

Doseljeni u periodu od 1804. do 1814. godine:

-676, Đorđevići, Niš, Aranđelovdan.
-715, Ilići (Dojići), Adrovac, desni sliv Binačke Morave, Aranđelovdan.
-883, Mitrovići, Kumanovo (Makedonija), Alimpijevdan.

Doseljeni u periodu od 1823. do 1903. godine:

-1190, Markovići, Knjaževac, Nikoljdan.
-1285, Pavlovići, Paraćin, Nikoljdan.
-1288, Stojanovići (Mijailovići), Debelica (Timok), Jovanjdan.
-1296, Zdravkovići, Niš, Aranđelovdan.
-1310, Milanovići, nepoznato (Lapovo), Stevanjdan.
-1341, Savići, Ćuprija, Ilindan.
-1359, Mitkovići, Bitolj, Nikoljdan.
-1376, Postolovići (Apostolovići), Bačevica (timočki Boljevci), Aranđelovdan.
-1384, Stevanovići, nepoznato (Badnjevac), Nikoljdan.
-1390. Filipovići, nepoznato (Čumić), Mitrovdan.
-1395, Pantići, Sofija (Bugarska), Alimpijevdan.
-1398, Magdići, Jagodina, Aranđelovdan.
-1414, Matići, Sjenica, Đurđic.
-1429, Vasiljevići, Prahovo (Dunav), Nikoljdan.
-1452, Simići, nepoznato (Donja Rača), Nikoljdan.
-1468, Nikolići, Kumanovo (Makedonija), Alimpijevdan.
-1471, Popovići, Orašac (Jasenica), Sv. Petka.
-1481, Radovići, nepoznato (Popović), Đurđevdan.
-1485, Jovanovići, nepoznato (Lapovo), Jovanjdan.
-1486, Krstići, Jagodina, Lučindan.
-1491, Simići, Banat, Nikoljdan.
-1500, Petrovići, nepoznato (Viševac), Đurđic.
-1504, Stankovići, Natalinci, Nikoljdan.
-1510, Ivoševići, Saranovo, Đurđevdan.
-1515, Gavrilovići, Kraljevo, Đurđevdan.
-1519, Jovanovići, nepoznato (Viševac), Đurđic.
-1533, Nikići, Timok, Jovanjdan.
-1571, Kostići, Pirot, Nikoljdan.
-1577, Radovanovići, nepoznato (Viševac), Đurđic.
-1580, Antonijevići, Svilajnac, Andrijevdan.
-1594, Milovanovići, Šabac, Jovanjdan.
-1597, Miloševići, Rača, nepoznato (Gubeevac), Aranđelovdan.
-1605, Nikolići, Orašac (Jasenica), Sv. Petka.
-1617, Jovanovići, Vidin (Bugarska), Nikoljdan.
-1618, Karići, nepoznato (Guberevac), Aranđelovdan.
-1623, Mitrovići, Kumanovo (Makedonija), Aranđelovdan.
-1637, Lepojevići, Kumanovo (Makedonija), Aranđelovdan.
-1638, Markovići, Krivi Vir, Nikoljdan.
-1646, Stepanovići, nepoznato (Krčmare), Nikoljdan.
-1649, Živanovići, nepoznato (Viševac), Stevanjdan.
-1657, Nikolići, nepoznato (Male Pčelice), Jovanjdan.
-1669, Petrovići, Bašin (Makedonija), Sv. Petka.
-1674, Stojadinovići, nepoznato (Batočina), Aranđelovdan.
-1686, Markovići, nepoznato (Lukanje), Nikoljdan.
-1689, Nikolići, Jagodina, Aranđelovdan.
-1690, Pešići, Veles (Makedonija), Nikoljdan.
-1697, Davidovići, Bašin (Makedonija), Sv. Petka.
-1701, Jovanovići, Bašin (Makedonija), Nikoljdan.
-1703, Milanovići, nepoznato (Adrovac), Alimpijevdan.
-1711, Gavrilovići, nepoznato (Viševac), Đurđic.
-1713, Jovanovići, nepoznato (Miraševac), Alimpijevdan.
-1717, Mirkovići, Rudnik, Nikoljdan.
-1721, Popovići, Bašin (Makedonija), Alimpijevdan.
-1724, Filipovići, Vranje, Aranđelovdan.
-1732, Ilići, Svilajnac, Nikoljdan.
-1736, Kostići, nepoznato (Gornja Batočina), Nikoljdan.
-1741, Miloševići, nepoznato (Donja Rača), Alimpijevdan.
-1744, Pavlovići, Cerovac (podunavsko-jasenički okrug), Nikoljdan.
-1748, Srebota*, Debrecin, Aranđelovdan.
*Posrbljen Mađar.
-1758, Markovići, nepoznato (Adrovac), Đurđic.
-1760, Milovanovići, Pečenoge (Gruža), Sv. Petka.
-1763, Petrovići, nepoznato (Sipić), Jovanjdan.
-1765, Ranđelovići, Pirot, Jovanjdan.
-1775, Ivanovići, Vranje, Aranđelovdan.
-1777, Jovanovići, Novi Pazar, Sv. Tanasije.
-1781, Maksimovići, nepoznato (Krčmare), Jovanjdan.
-1784, Markovići, Gorovič (Jasenica), Đurđic.
-1792, Radojkovići, Timok, Nikoljdan.
-1799, Stevanovići, Beočić (Luugomir), Đurđevdan.
-1815, Mijailovići, Timok, Đurđevdan.
-1830, Mladenovići, nepoznato (Badnjevac), Đurđic.
-1840, Stevanovići, Ub, Aranđelovdan.
-1851, Marinkovići, nepoznato (Viševac), Đurđic.
-1864, Markovići, nepoznato (Adrovac), Jovanjdan.
-1867, Petkovići (Stojanovići), Timok, Nikoljdan.
-1868, Aranđelovići, nepoznato (Miraševac), Aranđelovdan.
-1881, Stevanovići, Kraljevo, Jovanjdan.
-1889, Nešići, nepoznato (Batočina), Aranđelovdan.
-1890, Obradovići, nepoznato (Sipić), Đurđic.
-1899, Cvetkovići, nepoznato (Kragujevac), Jovanjdan.
-1900, Veljkovići, Kumanovo (Makedonija), Nikoljdan.
-1919, Veličkovići, Kumanovo (Makedonija), Aranđelovdan.
-1920, Despotovići, Eklovac kod Bitolja (Makedonija), Đurđic.
-1933, Petrovići, nepoznato (Guberevac), Nikoljdan.
-1935, Ranđelovići, nepoznato (Donja Rača), Nikoljdan.
-1937, Babići, Azanja, Aranđelovdan.
-1953, Tvoršak*, Grac (Austrija), Jovanjdan.
*Posrbljen Nemac.
-1961, Mitići, Kumanovo (Makedonija), Aranđelovdan.
-1965, Radojevići, nepoznato (Kragujevac), Nikoljdan.
-1967, Simići, Gornji Milanovac, Nikoljdan.
-1968, Atanaskovići, Palanka (Jasenica), Aranđelovdan.
-1995, Savkići, nepoznato (Viševac), Stevanjdan.
-2000, Vučkovići, nepoznato (Crni Kao), Đurđic.
-2016, Jovanovići, Sofija (Bugarska), Nikoljdan.
-2017, Marinkovići, nepoznato (Lukanje), Nikoljdan.
-2038, Rančići, nepoznato (Popović), Jovanjdan.
-2042, Arnautovići, Saranovo, Ignjatijevdan.
-2045, Milisavljevići, nepoznato (Krčmare), Nikoljdan.
-2047, Miloševići, Gornji Milanovac, Đurđic.
-2056, Damjanovići, nepoznato (Krčmare), Jovanjdan.
-2061, Jankovići, Trnava (Jasenica), Jovanjdan.
-2064, Kostići, Kumanovo (Makedonija), Aranđelovdan.
-2067, Milosavljevići, Svilajnac, Nikoljdan.
-2075, Sokolovići, Jagodina, Nikoljdan.
-2080, Dimitrijevići, Bašin (Makedonija), Nikoljdan.
-2092, Ilići, nepoznato (Sipić), Nikoljdan.
-2094, Jovičići, Rudnik, Nikoljdan.
-2095, Lazarevići, Rudnik, Aranđelovdan.
-2105, Stojanovići, Bašino Selo (Makedonija), Aranđelovdan.
-2106, Tutunovići, Gornji Milanovac, Aranđelovdan.
-2107, Ćirići, Pirot, Nikoljdan.
-2115, Šajkovići, Lozovik (Belica), Aranđelovdan.
-2116, Bulići, Paraćin, Nikoljdan.
-2132, Slavkovići, Trn (Bugarska), Đurđic.
-2141, Milosavljevići, nepoznato (Batočina), Aranđelovdan.
-2148, Boškovići, Prilep, Aranđelovdan.
-2165, Stevići, Toponica (Mlava), Aranđelovdan.
-2170, Mijailovići, Požarevac, Đurđic.
-2173, Pavlovići, nepoznato (Miraševac), Nikoljdan.
-2218, Simići*, Cerovac (Jasenica), 1843*, Nikoljdan.
-2240, Đorđevići*, Cerovac (Jasenica), 1864*, Nikoljdan.
-2268, Petrovići*, nepoznato, 1891*, Nikoljdan.
*Romi i godina doseljavanja.
-2280, Konstatinovići*, Berane (Makedonija), 1843*, Nikoljdan.
-2281, Todorovići, Malovište (Makedonija), 1843*, Nikoljdan.
-2282, Miskijevići, Malovište (Makedonija), 1853*, Nikoljdan.
-2284, Lalići*, Malovište (Makedonija), 1858*, Nikoljdan.
-2287, Kostadinovići*, Goleš (Makedonija), 1873*, ne slave.
-2296, Mijailovići*, Malovište (Makedonija), 1885*, Nikoljdan.
-2297, Stojanovići*, Malovište (Makedonija), 1892*, Nikoljdan.
-2303, Nrte*, Malovište (Makedonija), 1902*, Nikoljdan.
*Cincari i godina doseljavanja.

Ostali podaci o selu.

U Rači su 1903. godine bila 144 roda u 179 domova sa 1052 stanovnika. Među njima su 3 roda Roma i 8 rodova Cincara. Godine 1910. varošica je imala 219 kuća sa 1199 stanovnika a 31. januara 1921. godine u Rači je živelo 1099 stanovnika.
Rača ima dve crkve. Stara je na groblju, ona je sagrađena 1827. godine od brvana i sa krovom od šindre. Nova je u samoj varošici; ona je sagrađena 1855. godine i ima visok toranj. Ova nova crkva slavi Petrovdan, jer je posvećena apostolima Petru i Pavlu.
Groblje je pri kraju varošice, levo od druma idući Donjoj Rači i zajedničko je za okolna naselja. Više njega je Ranđelovo Groblje iz doba osnivanja varošice. I ono je ranije bilo zajedničko za Raču, Donju Raču, Adrovac, Vučić, Miraševac i Popović
Litija se nosi na Trojički Beli Četvrtak.

IZVOR: Prema knjigama Todora Radivojevića „Lepenica“ i „Naselja u Lepenici“. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Komentari (0)

Odgovorite

Trenutno nema komentara. Budite prvi i ostavite komentar.