Порекло презимена, село Кнежевац (Сјеница)

Порекло становништва села Кнежевац, општина Сјеница. Према студији „Села сјеничког краја антропогеографска проучавања“ Миле А. Павловић из 2009. године. Приредио сарадник портала Порекло Војислав Ананић.

Црква Вазнесења Христовог, Кнежевац, Штаваљ. Фото Томо Илић,
Црква Вазнесења Христовог, Кнежевац, Штаваљ. Фото Томо Илић

Кнежевац је село разбијеног типа и налази се у висинском појасу 1.120-1.180 м, на источним падинама брда Смиљевац. Смештено је између брда Попове главице и Бојишта, на ободу Сјеничке котлине. Налази се и на долинским странама реке Вапе, у централном делу Сјеничке котлине, са обе стране магистралног пута Сјеница – Дуга Пољана – Нови Пазар. Од Сјенице је удаљено 10 км и са њом је повезано асфалтним путем. У Кнежевцу се издвајају засеоци Капрљ (предео), Поток мала (по потоку), Горња мала (по положају), Живаљевићи – Поточари, Чубриловићи и Ашани. Сеоски атар, површине 596 ха, припада Катастарској општини Штаваљ. Према попису 2002. године Кнежевац је имао 105 становника.

Податке о селу добили смо од професора Боре Јелића (који је у анкетним листовима за село, домаћинства и исељенике дао значајне податке који су нам били од велике користи). Атаром села протичу река Вапа и река Кнежица, познатија под именом Клешница. Ова речица позната је и по својим меандрима. Од хидролошких објеката у Кнежевцу значајан је и извор Врело, који се налази у центру села. У атару села налазе се и површине под ливадама зване Шевари.

У селу су утврђени остаци материјалне културе из праисторије, а постоје и археолошки локалитети из XIV и XV века. Праисторијски налази су ређи и углавном их чине кремена језгра за израду алатки. Средњевековне налазе представљају остацима керамике [Премовић- Алексић, 1989, 87]. Кнежевац се помиње у турском попису 1455. као село са 17 домова [Премовић-Алексић, 1997, 44].

Мештани села сматрају да је насеље добило име по кнезу који је у селу боравио у XVII веку. Анкетирањем становништва дошли смо до податка да се у доба турске владавине становништво у село досељавало из Црне Горе.

Део сеоског атара заузима и рудник мрког угља и лигнита “Штаваљ”. Кнежевац је 1921. године сматран засеоком Штавља, када је имао 15 домова и 109 становника. Статус посебног насеља добио је Статутом општине Сјенице 1964, када је издвојен из Штавља.

У селу постоји црква Св. Спасења, која је почела да се гради добровољиим прилозима становника 1873, а у употреби је од 1877. године. Становништво се бави сточарством, мање ратарством, при чему су многи мештани запослени у руднику “Штаваљ”. У Кнежевцу је 1936. изграђена чесма. Село је струју добило 1970, водовод 1986, а телефон 1991. године. Село је добило макадамски пут 1914, а асфалтни пут 1969. године. Четвороразредна основна школа не ради због малог броја ученика.

Дневни мигранти у селу су 9 радника, 6 ученика средње школе и 12 ученика основне школе, који у школу одлазе у Штаваљ.

У периоду 1948-2002. године. број становника у овом селу је смањен 52%. Број домаћинстава је растао до 1971. године 6%, а затим се смањивао до 1991. године 26% да би се у последњем међупописном периоду повећао 35%. Просечан број чланова у домаћинству се прилагођавао бројном кретању становништва и домаћинстава, тако да је 1991. било 14 домаћинстава са 5 и више чланова (53,85%), а 2002. године 8 (22,86%).

Број становника и домаћинстава са просечним бројем чланова у домаћинству

Година       Број становника      Број домаћинстава     Средњи број чланова у домаћинству

  1.          219                                 33                                         6,63
  2.          219                                 33                                         6,63
  3.         202                                 34                                          5,94
  4.          165                                 35                                           4,71
  5.          131                                 30                                           4,36
  6.          123                                 26                                           4,73
  7.          105                                 35                                           3,02

Домаћинства у Кнежевцу:

  1. Чимбуровић Радисав

Домаћинство има 2 члана. Од основне школе је удаљено 1,5 км, од аутобуске станице 0,6 км. Кућа је зидана од тврдог материјала, са водом, али без санитарних уређаја. У домаћинству нема запослених лица. Приходе остварују узгојем говеда.

Род: Марковићи.

2.Поповић Љубиша

Домаћинство има 7 чланова. Од Сјенице је удаљено 11 км, од основне школе 1 км, а од аутобуске станице 0,3 км. Кућа је грађена од тврдог материјала, има воду, санитарне уређаје и струју од 1963. године. Два члана домаћинства су запослена, 1 је ученик основне школе, једно ученик средње школе, а једно студент. Баве се узгојем говеда и живине.

Порекло: фамилија потиче из Црне Горе; до 1903. године су се презивали Пејчиновић, а по попу Радоју су узели презиме Поповић.

Род: Пејчиновићи и Радуловићи.

3.Живаљевић Миливоје

Домаћинство има 5 чланова. Од Сјенице је удаљено 11 км, од основне школе 1,5, од аутобуске станице 0,5 км. Кућа је грађена од тврдог материјала, има воду и струју. Два члана домаћинства траже посао, 1 је ученик средње школе. Баве се узгојем говеда и живине.

Род: Грбовићи.

4.Ашанин Милојица

Домаћинство има 9 чланова. Од Сјенице је удаљено 11 км, од основне школе 1 км, а од аутобуске станице 0,3 км. Кућа је грађена од тврдог материјала, има воду и струју. Пет чланова домаћинства тражи посао. Приходе остварују гајењем оваца, говеда и живине.

Порекло: потичу од породице Ђурашковић; на ове просторе су дошли за време Турака и променили презиме.

5.Пејчиновић Вукомир

Домаћинство има 4 члана. Од Сјенице је удаљено 11 км, од основне школе 1 км, а од аутобуске станице 0,2 км. Кућа је грађена од тврдог материјала, има воду и струју. Један члан домаћинства тражи посао, а 1 је запослен у Сјеници. Баве се узгојем оваца, говеда и живине.

Порекло: фамилија потиче из Црне Горе.

Род: Поповићи и Радуловићи.

6.Ашанин Миломир

Домаћинство има 7 чланова. Од основне школе је удаљено 1 км, а од аутобуске станице 0,1 км. Кућа је грађена од тврдог материјала, има воду и санитарне уређаје. У домаћинству нема запослених лица, 2 члана су ученици основне школе, а 1 средње школе. Баве се узгојем говеда.

Порекло: фамилија потиче из Црне Горе.

7.Живаљевић Милољуб

Домаћинство има 5 чланова. Од основне школе је удаљено 1 км, а од аутобуске станице 0,3 км. Кућа је опремљена санитарним уређајима и водом. Два лица су запослена (једно у родном селу, једно ван Сјеничког краја), док 1 члан тражи посао. У домаћинству је и 1 студент. Баве се пољопривредом.

Род: Грбовићи.

8.Живаљевић Градимир

Домаћинство има 5 чланова. Кућа нема воду и санитарне уређаје. Два лица траже посао. Домаћинство се бави пољопривредом.

  1. Живаљевић Слободан

Домаћинство има 5 чланова. Од основне школе је удаљено 3 км, а од аутобуске станице 1 км. Кућа је грађена од тврдог материјала, али нема воду и санитарне уређаје. Једно лице је запослено у родном селу, а 2 лица траже посао. У домаћинству су 2 ученика средње школе.

  1. Живаљевић Срећко.

Домаћинство има 5 чланова. Кућа је опремљена санитарним уређајима и водом. Два лица су запослена у родном селу, а једно тражи посао. У домаћинству је и 1 студент. Баве се пољопривредом.

11.Живаљевић Перо

Домаћинство има 2 члана. Кућа је опремљена санитарним уређајима и водом. Баве се пољопривредом.

12.Живаљевић Добривоје

Домаћинство има 5 чланова. Кућа је опремљена санитарним уређајима и водом. Једно лице је запослено у родном селу, а једно тражи посао. У домаћинству је 1 ученик основне школе и 1 студент. Баве се пољопривредом.

13.Живаљевић Будимир

Домаћинство има 2 члана. Кућа је опремљена санитарним уређајима и водом. Баве се пољопривредом.

14.Живаљевић Ратомир

Домаћинство има 2 члана. Кућа је опремљена санитарним уређајима и водом. Домаћинство се бави пољопривредом.

15.Живаљевић Радомир

Домаћинство има 3 члана. Кућа је опремљена санитарним уређајима и водом. Једно лице је ученик средње школе. Домаћинство се бави пољопривредом.

16.Живаљевић Мирчета.

Једночлано домаћинство. Кућа није опремљена санитарним уређајима и нема уведену воду. Домаћин се бави пољопривредом.

17.Чимбуровић Велислав

Домаћинство има 2 члана. Кућа не поседује санитарне уређаје и воду. Домаћинство се бави пољопривредом.

18.Чимбуровић Драгољуб

Домаћинство има 2 члана. Кућа нема воду и санитарне уређаје. Баве се пољопривредом.

19.Чимбуровић Радисав

Домаћинство има 2 члана. Кућа је опремљена санитарним уређајима и водом. Баве се пољопривредом.

20.Ашанин Миланко

Домаћинство има 9 чланова. Кућа није опремљена санитарним уређајима и водом. Три лица су запослена (једно у родном селу, а 2 у другима насељима Сјеничког краја), док 1 члан тражи посао. Домаћинство се бави пољопривредом.

21.Ашанин Милоје

Домаћинство има 2 члана. Кућа нема санитарне уређаје и воду. Домаћинство се бави пољопривредом.

22.Ашанин Славољуб

Домаћинство има 3 члана. Кућа је опремљена санитарним уређајима и водом. Једно лице је запослено у родном селу. Домаћинство се бави пољопривредом.

23.Пешић Дерослав

Домаћинство има 6 чланова. Кућа није опремљена санитарним уређајима и водом. Један члан тражи посао. У домаћинству је 1 ученик основне школе и 1 студент. Баве се пољопривредом.

24.Конатор Вучета

Домаћинство има 3 члана. Кућа је опремљена санитарним уређајима н има воду. Домаћинство се бави пољопривредом.

25.Пејчиновић Велиша

Домаћинство има 2 члана. Кућа је опремљена санитарним уређајима и водом. Оба члана домаћинства су запослена на територији Сјеничког краја.

26.Пејчиновић Радомир

Домаћинство има 4 члана. Кућа је опремљена санитарним уређајима и водом. Једно лице тражи посао. Домаћинство се бави пољопривредом.

27.Поповић Слободан

Домаћинство има 4 члана. Кућа није опремљена санитарним уређајима и има воуд. Домаћинство се бави пољопривредом.

28.Живаљевић Слободан

Домаћинство има 5 чланова. Удаљено је 2 км од основне школе, а 1 км од аутобуске станице. Кућа је грађена од тврдог материјала, али нема воду и санитарне уређаје. Свих 5 чланова домаћинства тражи посао.

 

Исељеници из села Кнежевац:

            1.Живаљевић Миљан

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се у Краљево 1979. године ради школовања деце. Носилац домаћинства је завршио Педагошку академију. Породична слава: Св. Алимпије.

2.Ашанин Милољуб

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се у Крагујевац 1977. године ради школовања. Носилац домаћинства је завршио гимназију.

3.Живаљевић Боро

Домаћинство има 4 члана. Иселили се 1982. године у Београд ради запослења. Носилац домаћинства је завршио средњу школу.

4.Поповић Грујо

Домаћинство има 4 члана. Иселили се у Шабац 1982. године ради запослења. Носилац домаћинства је завршио електротехничку школу. Породична слава: Св. Лука.

5.Пејчиновић Урош

Једночлано домаћинство. Иселио се 1984. године у Београд ради запослења. Завршио је металостругарску школу. Породична слава: Св. Лука.

6.Ашанин Ратомир

Домаћинство има 5 чланова. Иселили су се у Крагујевац 1970. године ради запослења. Носилац домаћинства је завршио средњу школу (механичар). Породична слава: Ђурђиц.

7.Ашанин Марко

Једночлано домаћинство. Иселио се 1977. године у Крагујевац ради запослења (ауто-механичар). Породична слава: Ђурђиц.

8.Чимбуровић Миленко

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се у Београд 1989. године ради запослења. Носилац домаћинства је завршио средњу школу (металостругар). Породична слава: Св. Никола.

9.Чимбуровић Првослав

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се у Београд 1960. године ради школовања. Носилац домаћинства је факултетски образован.

10.Пејчиновић Велимир

Домаћинство има 2 члана. Иселили су се у Сјеницу 1986. године ради запослења. Носилац домаћинства је завршио економски факултет.

11.Пејчиновић Вуксан

Домаћинство има 5 чланова. Иселили су се у Немачку 1971. године ради запослења. Носилац домаћинства је завршио осмогодишњу основну школу. Породична слава: Св. Лука.

12.Пејчиновић Ратомир

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се у Београд 1971. године ради запослења. Носилац домаћинства је завршио средњу грађевинску школу. Породична слава: Св. Лука.

13.Поповић Славиша

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се 1954. године у Београд ради запослења. Носилац домаћинства има средњу школску спрему.

14.Поповић Милорад

Домаћинство има 2 члана. Иселили су се 1960.  године у Краљево ради запослења. Носилац домаћинства је завршио осмогодишњу основну школу.

15.Поповић Томислав

Једночлано домаћинство. Иселио се 1966. године у Краљево ради запослења. Завршио је средњу школу.

16.Поповић Велимир

Једночлано домаћинство. Иселио се 1980. године у Београд ради запослења. Завршио је средњу школу.

17.Пејчиновић Вуксан

Једночлано домаћинство. Иселио се 1966. године у Београд ради запослења. Завршио је средњу школу.

18.Пејчиновић Вукосав

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се 1980. године у Сјеницу из економских разлога. Носилац домаћинства је завршио осмогодишњу основну школу.

19.Пејчиновић Ратомир

Једночлано домаћинство. Иселио се 1967. године у Београд ради запослења. Завршио је осмогодишњу основну школу.

20.Пејчиновић Велиша

Домаћинство има 2 члана. Иселили су се 1990. године у Сјеницу ради запослења. Носилац домаћинства је завршио факултет.

21.Чимбуровић Вукомир

Једночлано домаћинство. Иселио се 1957. године у Београд ради запослења. Завршио је средњу школу.

22.Чимбуровић Миломир

Једночлано домаћинство. Иселио се 1961. године у Београд ради запослења. Завршио је средњу школу.

23.Чимбуровић Кован

Једночлано домаћинство. Иселио се 1967. године у Београд ради запослења. Завршио је средњу школу.

24.Чимбуровић Првислав

Једночлано домаћинство. Иселио се 1964. године у Београд ради запослења. Завршио је факултет.

25.Чимбуровић Радомир

Једночлано домаћинство. Иселио се 1960. године у Београд ради запослења. Завршио је средњу школу.

26.Чимбуровић Негосав

Једночлано домаћинство. Иселио се 1960. године у Београд ради запослења. Завршио је средњу школу.

27.Чимбуровић Милољуб

Једночлано домаћинство. Иселио се 1968. године у Сјеницу ради запослења. Завршио је осмогодишњу основну школу.

28.Чимбуровић Селимир

Једночлано домаћинство. Иселио се 1978. године у Београд ради запослења. Завршио је вишу школу.

29.Чимбуровић Благота

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се 1954. године у Бсоград ради запослења. Носилац домаћинства је завршио срсдњу школу.

30.Чимбуровић Југослав

Једночлано домаћинство. Иселио се 1958. годинс у Бсоград ради запослења. Завршио је факултет.

31.Чимбуровић Слободанка

Једночлано домаћинство. Исслила се 1970. годинс у Сјеницу ради запослења. Завршилаје средњу школу.

32.Чимбуровић Велимир

Домаћинство има 3 члана. Иселили су се 1954. године у Београд ради запослења. Носилац домаћинства је завршио факултет.

33.Ашанин Драгослав

Једночлано домаћинство. Иселио сс 1950. годинс у Краљево из скономских разлога. Завршио јс осмогодишњу основну школу.

34.Ашанин Момир

Једночлано домаћинство. Иселио сс 1960. годинс у Крагујсвац из економских разлога. Завршио јс средњу школу.

35.Ашанин Градимир

Једночлано домаћинство. Исслио сс 1950. годинс у Крагујсвац из скономских разлога. Завршио јс осмогодишњу основну школу.

36.Ашанин Живко

Јсдночлано домаћинство. Исслио сс 1950. годинс у Београд из скономских разлога. Завршио јс вишу школу.

37.Ашапин Благоје

Домаћинство има 2 члана. Иселили су сс 1965. године у Крагујевац из економских разлога. Носилац домаћинства има средњу школу.

38.Ашанин Слободан

Домаћинство има 5 чланова. Иселили су се 1960. године у Сјеницу из економских разлога. Носилац домаћинства има средњу школу.

39.Ашанин Периша

Јсдночлано домаћинство. Исслио сс 1970. године у Крагујевац из економских разлога. Завршио јс средњу школу.

40.Ашанин Станоје

Једночлано домаћинство. Исслио сс 1953. године у Крагујсвац из економских разлога. Завршио јс основну школу.

41.Ашанин Драгиша

Једночлано домаћинство. Иселио се 1948. године у Крагујевац из економских разлога. Завршио је осмогодишњу основну школу.

42.Ашанин Пуниша

Једночлано домаћинство. Иселио сс 1948. године у Ужице из економских разлога. Завршио јс осмогодишњу основну школу.

43.Ашанин Војислав

Једночлано домаћинство. Иселио сс 1948. године у Крагујевац из економских разлога. Завршио јс осмогодишњу основну школу.

44.Ашанин Гојко

Домаћинство има 2. члана. Иселили су сс 1964. годинс у Крагујевац из економских разлога. Носилац домаћинства јс завршио осмогодишњу основну школу.

            45.Ашанин Милољуб

Једночлано домаћинство. Иселио се 1973. годинс у Крагујевац из економских разлога. Завршио је средњу школу.

46.Ашашин Вукадин

Домаћинство има 4 члана. Иселили се 1960. године у Сјеницу из економских разлога. Носилац домаћинства је завршио осмогодишњу основну школу.

47.Ашанин Милан

Једночлано домаћинство. Иселио се 2000. године у Сјеницу из економских разлога. Завршио је средњу школу.

48.Ашанин Раданко

Једночлано домаћинство. Иселио се 2003. године у Београд ради запослења. Завршио је средњу школу.

49.Живаљевић Стојан

Домаћинство има 2 члана. Иселили су сс 1999. године у Сјсницу ради запослења. Носилац домаћинства има срсдњу школу.

50.Живаљевић Селимир

Јсдночлано домаћинство. Иселио се 1954. годинс у Краљево из економских разлога. Завршио је осмогодишњу основну школу.

51.Живаљевић Раде

Једночлано домаћинство. Иселио се 1965. године у Београд из економских разлога. Завршио је осмогодишњу основну школу.

52.Живаљевић Борко

Једночлано домаћинство. Иселио се 1960. године у Београд из економских разлога. Завршио је средњу школу.

53.Живаљевић Мирослав

Домаћинство има 5 чланова. Иселили су сс 1974. годинс у Горњи Милановац ради запослења. Носилац домаћинства јс завршио средњу школу.

54.Живаљевић Зоран

Једночлано домаћинство. Иселио се 1978. годинс у Горњи Милановац ради запослења. Завршио је средњу школу.

55.Живаљевић Владета

Јсдночлано домаћинство. Иселио се 1967. годинс у Сјеницу ради запослења. Завршио је срсдњу школу.

56.Живаљевић Драган

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се 1970. годинс у Сјеницу ради запослења. Носилац домаћинства јс завршио осмогодишњу основну школу.

57.Живаљевић Тимотије

Једночлано домаћинство. Иселио се 1953. године у Немачку ради запослсња. Завршио је средњу школу.

58.Живаљевић Радо

Једночлано домаћинство. Иселио се 1960. годинс у Бсоград ради запослења. Завршио је средњу школу.

59.Живаљевић Драгутин

Једночлано домаћинство. Иселио сс 1962. године у Београд ради запослења. Завршио је осмогодишњу основну школу.

60.Живаљевић Боривоје

Једночлано домаћинство. Иселио се 1978. године у Београд ради запослсња. Завршио је средњу школу.

61.Живаљевић Љубиша

Једночлано домаћинство. Иселио сс 1964. годинс у Краљево ради запослења. Завршио је осмогодишњу основну школу.

62.Живаљевић Милић

Једночлано домаћинство. Иселио се 1980. године у Београд ради запослења. Завршио јс средњу школу.

63.Живаљевић Миљан

Једночлано домаћинство. Иселио се 1982. године у Краљсво ради запослења. Завршио јс средњу школу.

64.Живаљевић Драгован

Једночлано домаћинство. Иселио се 1960. годинс у Београд ради запослсња. Завршио је срсдњу школу.

65.Живаљевић Миломир

Једночлано домаћинство. Иселио се 1953. године у Београд ради запослења. Завршио је средњу школу.

66.Живаљевић Милисав

Јсдночлано домаћинство. Иселио се 1953. године у Београд ради запослења. Завршио је средњу школу.

67.Живаљевић Рајко

Домаћинство има 2 члана. Иселили се 1948. године у Врњачку Бању ради запослења. Носилац домаћинства је завршио вишу школу.

68.Живаљевић Бранимир

Једночлано домаћинство. Иселио сс 1955. године у Чачак ради запослења. Завршио је факултет.

69.Живаљевић Раде

Једночлано домаћинство. Иселио се 1964. године у Краљево ради запослсња. Завршио јс осмогодишњу основну школу.

70.Живаљевић Вукман

Једночлано домаћинство. Иселио се 1963. године у Београд ради запослења. Завршио је средњу школу.

71.Живаљевић Милан

Домаћинство има 4 члана. Иселили су сс 1985. године у Краљево ради запослсња. Носилац домаћииства је завршио вишу школу.

*

Прсма подацима са тсрена, житељи Кнежсвца исељавали су се у Београд, Крагујевац, Краљево и Сјеницу, као и у друге градове Србије, али и у иностранство (Немачка).

У Кнежевцу се број становника до 19 година живота у периоду 1991-2002. годинс смањио за 38%, а прско 60 година повећао 48%. Индекс старсња је 1991. био 0,54, а 2002. године 1,30 индексних посна. Према подацима из 1981. било јс 105 лица са преко 15 година живота, 1991. године 92 и 2002. годинс 91. Све су ово показатељи који говоре да би село имало демографску будућност под условом да се ублаже процеси депопулације и миграције. То је једино могуће ако би сс становништву омогућили сигурни извори прихода, а тиме и пристојна егзистенција.

Становништво по вероисповести

Година            1991.   %

православни  123      100,00

муслимани     –           –

остали             –           –

Становништво по националној припадности

Година            2002.   %

Срби               105      100,00

Бошњаци        –           –

Муслимани    –           –

Остали            –           –

Село је насељено српским становништвом. Преци су се доселили из околине Плава у XVIII веку. Професор Боро Јелић је у анкетном листу навео да су се Живаљевићи, Чимбуровићи и Ашани у Кнежевац доселили из Лимске долине. Славе Св. Луку, Св. Алимпија и Ђурђиц.

Од 1981. до 2002. године број лица без школе је смањен за 52% и са 4 разреда основнс школс 38%, а повсћан са основном школом 113% и средњом школом 178%. Са вишом школом била су 2 лица и 1981, 1991. и 2002. године. Према подацима из 1991. било је 15 (16,30%), а 2002. године 7 неписмених лица (7,69%).

Природни услови у сслу омогућавају гајење стоке, и сточарство би требало да буде водећа привредна грана (тј. Говедарство). Подаци показују да 48,57% домаћинстава приходе остварује из непољопривредних делатности, док је 20,00% чисто пољопривредних и 22,85% мешовитих домаћинстава. Оваква структура указује на то да су мештани у већем броју запослени у руднику “Штаваљ”, а да поред тога приходе остварују (највероватније) и из сточарства.

ИЗВОР: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ, Мила А. Павловић: СЕЛА СЈЕНИЧКОГ КРАЈА антропогеографска проучавања – научна монографија, штампа „Форма Б“, Београд, 2009. Приредио сарадник портала Порекло Војислав Ананић

Коментари (0)

Одговорите

Тренутно нема коментара. Будите први и оставите коментар.