Порекло презимена, село Кокошиће (Сјеница)

Порекло становништва села Кокошиће, општина Сјеница. Према студији „Села сјеничког краја антропогеографска проучавања“ Миле А. Павловић из 2009. године. Приредио сарадник портала Порекло Војислав Ананић.

Kokošiće

Кокошиће је село које се налази 13 км источно од Сјенице, на дну Сјеничке котлине. Кроз атар села пролази магистрални пут Сјеница – Дуга Пољана – Нови Пазар. Село је разбијеног типа и налази се у висинском појасу 1.090-1.140 м између брда Цмиљевац и Попова главица. Обухвата три засеока: Биорци (Јелићи), Маџгаљи (Пејчиновићи) и Лончари (Ашани). Сеоски атар, површине 199 ха, припада Катастарској општини Штаваљ. Село је према попису 2002. године имало 124 становника.

У атару Кокошића налази се више извора – Цмиљевац, Грозничавац, Врело, Миљева чесма, Суров извор и Белан. Са ових извора становништво се снабдева водом. Воде извора Белан формирају речицу Клешницу. Атар села је познат по ливадама које су лоциране у тзв. Кокошића котлини.

На основу истраживања на терену, постоји предање да назив села потиче од дивљих кокошки, којих, по казивању мештана, и данас има у селу.

Насеље је 1921. представљало заселак у оквиру Штављанске општине и имало је 10 домова и 74 житеља. Статутом општине Сјеница 1964. године добија статус самосталног насеља и данас се сматра засеоком Штавља.

У селу се налази Удружење фармера “Белан”, основано 2005, фабрика “Минел ФАД”, основана 1990. године, две кафане и две трговинске радње. Кафана Дивна је почела са радом 1985, кафана Гвозден 1990. године, продавница Богућанка 1998, а продавница Гвозден 2003. године. Укупно је запослено око 30 радника. У селу постоји основна школа (ОШ „Бранко Радичевић”), а школа је у селу постојала још 1892, здравствена амбуланта (од 1984.), пошта (од 1988.), месна канцеларија (од 1946.), дом културе (од 1952.) и отворени спортски терени (од 1978. године). Село је струју добило 1960, водовод 1974. (због недовољног капацитета водовода 1980. године је извршена реконструкција водовода, али ни његов капацитет не може задовољити потребе села). Домаћинства су телефон добила 1990. године. Асфалтни пут је изграђен 1969. године, то је пут Сјеница – Нови Пазар. Неки делови села са асфалтним путем повезани су макадамом на дужини од 1 км. На згради школе налази се спомен плоча погинулима у Другом светском рату: Тодору Каличанину, Милану Грбовићу и Мирку Каличанину.

Од укупног броја дневних миграната у селу, 3 су радници, 6 ученици средње школе и 12 ученици основнс школе.

Главна занимања становништва су сточарство и ратарство (41,9% аграрног становништва).

Податке и за ово село, домаћинства и исељенике добили смо од професора Боре Јелића.

Кретање броја становника у овом селу јс обележено успонима и падовима. Број становника јс од 1948. до 1953. увећан за 16%, а у следећих 10 година (до 1961.) смањен за 7%, а затим повећан до 1971. за 8% и до 2002. године смањен за 28%. Село јс од 1971. године захваћено континуираним процесом депопулације. Број домаћинстава је у периоду од 1948. до 2002. године повећан за 132%. Просечан број чланова у домаћинству био је нестабилан због неуједначених популационих процеса, па јс 1991. било 13 домаћинстава са 5 и више чланова (39,39%), а 2002. године 7 (15,91%).

Број становника и домаћинстава са просечиим бројем чланова у домаћинству

Година       Број становника        Број домаћинстава      Средњи број чланова у домаћннству

 1.                    148                               19                                  7,78
 2.                    172                               20                                 8,60
 3.                    160                                21                                  7,61
 4.                     173                               40                                 4,32
 5.                     137                                34                                4,02
 6.                     136                                33                                 4,12
 7.                     124                                44                                 2,81

Домаћинства у селу Кокошиће:

            1.Пејчиновић Стојан

Домаћинство има 5 чланова. Удаљено је од основне школе и аутобуске станице 1 км. Кућа је зидана од тврдог материјала и опремљена је санитарним уређајима и водом. Једно лице је запослено у родном селу, једно тражи посао. У домаћинству су 2 ученика основне школе и 1 ученик средње школе.

2.Пејчиновић Миленко

Домаћинство има 6 чланова. Удаљено је од основне школе и аутобуске станице 1 км. Кућа је зидана од тврдог материјала и опремљена је санитарним уређајима и водом. Нема запослених лица, 2 члана траже посао. У домаћинству су 1 ученик основне школе и 2 ученика средње школе.

3.Ашанин Живан

Домаћинство има 5 чланова. Удаљено јс 14 км од Сјенице, а од основне школе и аутобуске станице 1 км. Струју су добили 1968. године. Кућа је зидана од тврдог материјала и нема воду. Два члана домаћинства су запослена у Сјеници. Баве се узгојем говеда. Породична слава: Ђурђиц.

4.Ашанин Миљан

Домаћинство има 5 чланова. Удаљено је од основне школе и аутобуске станице 0,2 км. Кућа је зидана од тврдог материјала и опремљенаје санитарним уређајима и водом. Једно лице је запослено у родном селу, једно тражи посао. У домаћинству је 1 ученик основне школе.

5.Јелић Миљојко

Домаћинство има 5 чланова. Удаљено је од основне школе и аутобуске станице 0,2 км. Кућа је зидана од тврдог материјала и опремљена је санитарним уређајима и водом. Два лица су запослена у родном селу, 2 су ученици основнс школе. Домаћинство се бави узгојем говеда.

6.Јелић Борисав

Домаћинство има 4 члана. Удаљено је од основне школе и аутобуске станице 1 км. Кућа је зидана од тврдог материјала и опремљена је санитарним уређајима и водом. Два члана домаћинства су запослена у Сјеници, а 2 су студенти.

7.Јелић Миодраг

Домаћинство има 7 чланова. Удаљено је 13 км од Сјенице, а од основне школе 200 м ,и аутобуске станице 100 м. Струју су добили 1968. године. Кућа је зидана од тврдог материјала и опремљена је санитарннм уређајима и водом. У домаћинству нема запослених лица, а 2 радно способна члана траже посао.

8.Јелић Радоица

Домаћинство има 6 чланова. Удаљено је од основне школе и аутобуске станице 1 км. Кућа је зидана од тврдог материјала и опремљена је санитарним уређајима и водом. Једно лице је запослено у родном селу, једно тражи посао. У домаћинству су 2 ученика средње школе и 1 студент.

9.Јелић Радослав

Домаћинство има 5 чланова. Удаљено је 13 км од Сјенице, а од основне школе и аутобуске станице 100 м. Струју су добили 1968. Кућа је грађена од тврдог материјала и опремљена јс санитарним уређајима и водом. Три лица су запослена, од чега једно у родном селу и 2 у Сјеници, а 2 лица траже посао. У домаћинству јс 1 ученик основне школе и 1 ученик средње школе.

10.Јелић Славиша

Домаћинство има 5 чланова. Кућа је опремљена санитарним уређајима и водом. Једно лице је запослено на теригорији Сјеничког краја, а једно лице тражи посао. Домаћинство се бави пољопривредом.

11.Јелић Радмило

Једночлано домаћинство. Кућа је опремљена санитарним уређајима и водом. Једини члан домаћинства је пензионер и бави се пољопривредом.

12.Јелић Паун

Домаћинство има 2 члана. Кућа јс опремљена санитарним уређајима и водом. Домаћинство се бави пољопривредом.

13.Јелић Панто

Домаћинство има 2 члана. Кућа је опремљена санитарним уређајима и водом. Домаћинство се бави пољопривредом.

14.Ашанин Мируна

Домаћинство има 4 члана. Кућа је опремљена санитарним уређајима и водом. Једно лице је запослено на територији Сјеничког краја. У домаћинству су 1 ученик основне школе и 2 студента.

15.Ашанин Биљана

Домаћинство има 3 члана. Кућа је опремљена санитарним уређајима и водом. Јсдно лице је запослено на територији Сјеничког краја. У домаћинству јс 1 средњошколац и 1 студент.

16.Ашанин Србислав

Домаћинство има 4 члана. Кућа је опремљена санитарним уређајима и водом. Један члан домаћинства је запослен у родном селу, а 2 члана су студенти.

17.Ашанин Цана

Једночлано домаћинство. Кућа не поседује воду и санитарне уређаје. Једини члан домаћинства бави се пољопривредом.

18.Ашанин Радојка

Једночлано домаћинство. Кућа је опремљена санитарним уређајима и водом. Једини члан домаћинства је пензионср и бави се пољопривредом.

19.Пејчиновић Бојо

Домаћинство има 5 чланова. Кућа је опремљена санитарним уређајима и водом. Једно лице је запослено у родном селу, а 2 у осталим насељима Сјеничког краја. У домаћинству је 1 средњошколац. Баве се пољопривредом.

20.Пејчиновић Петар

Домаћинство има 5 чланова. Удаљено јс 14 км од Сјенице, а од основне школе и аутобуске станице 1 км. Струју су добили 1968. године. Кућа је опремљена санитарним уређајима и водом. У домаћинству нема запослених лица. Један члан домаћинства похађа основну школу, а 1 средњу школу. Приходе остварују из пољопривреде. Породична слава: Св. Лука.

21.Пејчиповић Градимир

Домаћинство има 5 чланова. Удаљено је 1 км од основне школе и аутобуске станице. Кућа је грађена од тврдог материјала и опремљена санитарним уређајима и водом. Једно лице је запослено у родном селу, а једно тражи посао. У домаћинству су 2 ученика основне школе. Баве се узгојем говеда.

22.Пејчиновић Милоје

Домаћинство има 5 чланова. Кућа је опремљена санитарним уређајима и водом. Једно лице је запослено на територији Сјеничког краја, а 2 члана су ученици основне школе. Домаћинство се бави пољопривредом.

23.Пејчиновић Милија

Домаћинство има 2 члана. Кућа је опремљена санитарним уређајима и има воду. Домаћинство сс бави пољопривредом.

24.Пејчииовић Миленко

Домаћинство има 6 чланова. Удаљено је 14 км од Сјенице, а од основне школе и аутобуске станице 1 км. Струју су добили 1968. године. Кућа јс зидана од тврдог материјала, али не поседује воду. У домаћинству је 1 ученик основне школе и 3 ученика средње школе. Домаћинство се бави пољопривредом.

25.Киковић Војислав

Домаћинство има 2 члана. Кућа је опремљена санитарним уређајима и водом. Чланови домаћинства су пензионери.

26.Киковић Срђан

Домаћинство има 4 члана. Кућа је опремљена санитарним уређајима и водом. Једно лице је запослено на територији Сјеничког краја, а једно ван. У домаћинству је 1 ученик основне школе.

27.Аничић Мирко

Домаћинство има 2 члана. Кућа је опремљена санитарним уређајима и водом. Један члан домаћинства је запослен у родном селу.

28.Нишавић Вучко

Домаћинство има 6 чланова. Кућа је опремљена санитарним уређајима и водом. Једно лице је запослено на територији Сјеничког краја.

29.Спасојевић Мила

Јдночлано домаћинство. Кућа је опремљена санитарним уређајима и водом. Јсдини члан домаћинства запослен на територији Сјсничког краја.

30.Влаховић Милорад

Домаћинство има 4 члана. Кућа је опремљена санитарним уређајима и водом. Једно лице је запослено на територији Сјеничког краја, а једно лице тражи посао. У домаћинству је 1 пензионер и 1 средњошколац.

31.Павловић Бојана

Домаћинство има 2 члана. Кућа је опремљена санитарним уређајима и водом. Једно лице је запослено ван општине Сјеница, а једно је пензионер.

32.Каличанин Драгић

Домаћинство има 2 члана. Кућа је опремљена санитарним уређајима и водом. Један члан запослен на територији Сјеничког краја, а други је пензионер.

33.Ракоњац Радослав

Домаћинство има 7 чланова. Кућа је опремљена санитарним уређајима и водом. Три лица су запослена (једно у Кокошићима, једно на територији Сјеничког краја и једно ван), а 1 члан тражи посао.

Исељеници из села Кокошиће:

1.Пејчиновић Видоје

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се у Крагујевац 1965. године ради школовања деце. Носилац домаћинства је завршио осмогодишњу основну школу. Породична слава: Св. Лука.

2.Ашанин Добрица

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се у Сарајево 1969. године ради школовања. Носилац домаћинства је завршио вишу школу. Породична слава: Ћурђиц.

3.Јелић Милета

Домаћинство има 4 члана. Иселили се у Краљево 1965. године ради запослсња и школовања деце. Носилац домаћинства је без школске спреме. Породична слава: Св. Ћирило.

4.Јелић Саво

Домаћинство има 5 чланова. Иселили се 1965. године у Крагујевац ради запослења. Носилац домаћинства је завршио вишу школу. Породична слава: Св. Ћирило.

5.Јелић Миодраг

Домаћинство има 4 члана. Иселили се 1962. године у Смедерево ради запослења. Носилац домаћинства има завршен факултет. Породична слава: Св. Ћирило.

6.Јелић Млађен

Једночлано домаћинство. Иселио се у Смедерево 1970. године ради запослења и женидбе. Завршио је факултет. Породична слава: Св. Ћирило.

7.Јелић Данило

Домаћинство има 5 чланова. Иселили се 1965. године у Краљево ради запослења и школовања деце. Носилац домаћинства је без школске спреме. Породична слава: Св. Ћирило.

8.Јелић Селимир

Једночлано домаћинство. Иселио се 1946. године у Смедеревску Паланку ради запослења. Завршио је факултет.

9.Јелић Милутин

Домаћинство има 7 чланова. Иселили су се 1946. године у Мраморак (Војводина) из економских разлога. Носилац домаћинства је завршио осмогодишњу основну школу.

10.Јелић Драгиша

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се 1960. године у Косовску Митровицу ради запослења. Носилац домаћинства јс завршио осмогодишњу основну школу.

11.Јелић Јеврем

Домаћинство има 2 члана. Иселили су се 1934. године у Чачак из економских разлога. Носилац домаћинства је неписмен.

12.Јелић Драгослав

Једночлано домаћинство. Иселио се 1937. године у Чачак из економских разлога. Завршио је средњу школу.

13.Јелић Миломир

Домаћинство има 5 чланова. Иселили су се 1953. године у Чачак из економских разлога. Носилац домаћинства је завршио осмогодишњу основну школу.

14.Јелић Добросав

Домаћинство има 6 чланова. Иселили су се 1962. године у Чачак из економских разлога. Носилац домаћинства је завршио осмогодишњу основну школу.

15.Јелић Милисав

Једночлано домаћинство. Иселио се 1970. године у Крагујевац ради запослења. Завршио је средњу школу.

16.Јелић Радиша

Једночлано домаћинство. Иселио се 1955. године у Чачак ради запослења. Завршио је осмогодишњу основну школу.

17.Јелић Радован

Једночлано домаћинство. Иселио се 1964. године у Београд ради запослења. Завршио је осмогодишњу основну школу.

18.Јелић Јован

Домаћинство има 2 члана. Иселили су се 1964. године у Чачак ради запослења. Носилац домаћинства је завршио осмогодишњу основну школу.

19.Јелић Жељко

Једночлано домаћинство. Иселио се 1970. године у Краљево ради запослења. Завршио је осмогодишњу основну школу.

20.Јелић Родољуб

Једночлано домаћинство. Иселио се 1972. године у Краљево ради запослења. Завршио је средњу школу.

21.Јелић Благомир

Једночлано домаћинство. Иселио се 1972. године у Краљево ради запослења. Завршио је средњу школу.

22.Јелић Душан

Једночлано домаћинство. Иселио се 1972. године у Краљево ради запослења. Завршио је средњу школу.

23.Јелић Момир

Домаћинство има 5 чланова. Иселили су сс 1958. године у Прибој ради запослења. Завршио је осмогодишњу основну школу.

24.Јелић Прето

Домаћинство има 5 чланова. Иселили су се 1965. године у Београд из економских разлога. Носилац домаћинства је завршио осмогодишњу основну школу.

25.Јелић Драгомир

Домаћинство има 4 члана. Иселили се 1965. године у Београд из економских разлога. Носилац домаћинства је завршио осмогодишњу основну школу.

26.Јелић Десимир

Домаћинство има 5 чланова. Иселили се 1965. године у Београд из економских разлога. Носилац домаћинства јс завршио осмогодишњу основну школу.

27.Јелић Вујадин

Једночлано домаћинство. Иселио се 1990. године у Сјеницу ради запослења. Завршио је средњу школу.

28.Јелић Благоје

Домаћинство има 5 чланова. Иселили су се 1998. године у Краљево ради запослења. Носилац домаћинства је завршио средњу школу.

29.Јелић Миладин

Једночлано домаћинство. Иселио се 1994. године у Београд ради запослења. Завршио је средњу школу.

30.Пејчиновић Јањо

Домаћинство има 4 члана. Иселили се 1960. године у Чачак из економских разлога. Носилац домаћинства је неписмен.

31.Пејчиновић Ратко

Једночлано домаћинство. Иселио се 1959. године у Крагујевац ради запослења. Завршио је средњу школу.

32.Пејчиновић Југо

Једночлано домаћинство. Иселио сс 1969. године у Крагујевац из економских разлога. Завршио је осмогодишњу основну школу.

33.Пејчиновић Станимир

Једночлано домаћинство. Иселио се 1969. године у Крагујевац из економских разлога. Завршио је осмогодишњу основну школу.

34.Пејчиновић Владета

Једночлано домаћинство. Иселио се 1976. године у Крагујевац ради запослења. Завршио је средњу школу.

35.Пејчиновић Миле

Једночлано домаћинство. Иселио се 1980. године у Крагујевац ради запослсња. Завршио је средњу школу.

36.Пејчиновић Десимир

Једночлано домаћинство. Иселио се 1977. године у Београд ради запослења. Завршио је средњу школу.

37.Пејчиновић Бошко

Једночлано домаћинство. Иселио се 1982. године у Београд ради запослења. Завршио јс средњу школу.

38.Пејчиновић Добромир

Домаћинство има 5 чланова. Иселили су се 1995. године у Горњи Милановац ради запослења. Носилац домаћинства је завршио вишу школу.

39.Пејчиновић Ватомир

Једночлано домаћинство. Иселио се 1964. године у Сјеницу ради запослења. Завршио је средњу школу.

40.Ашанин Томислав

Једночлано домаћинство. Иселио се 1970. године у Крагујевац ради запослења. Завршио је осмогодишњу основну школу.

41.Ашанин Радисав. Јсдночлано домаћинство. Иселио се 1972. године у Крагујевац ради запослсња. Завршио је средњу школу.

*

Према подацима прикупљеним на терену, мештани Кокошића су се исељавали претежно у Крагујевац, Чачак, Краљево и Београд.

Број становника до 19 година старости се у периоду 1991-2002. године смањио за 17%, а преко 60 година повећао за 4%. Индекс старења је 1991. био 0,48, а 2002. године 0,60 индексних поена. Према подацима из 1981. евидентирана су 104 становника са преко 15 година живота, 1991. године 97, а 2002. године 102. Повећање становништва у овој категорији указује на то да село има демографску будућност изузев ако становништво, у потрази за школовањем и запослењем, не напусти село.

Становништво по вероисповести

Година            1991.   %

православни  136      100,00

муслимани     –           –

остали             –           –

Становништво по националној припадности

Година            2002.   %

Срби               124      100,00

Бошњаци        –           –

Муслимани    –           –

Остали            –           –

Из података се види да је село насељено православиим становништвом – Србима. Фамилије Пејчиновићи и Ашани досељене су из села Кнежевац 1909. године. Становници углавном славе Св. Јована, Св. Луку, Кириловдан и Ћурђиц.

Од 1981. до 2002. године број становника без школе је смањен за 50%, са 4 разреда основне школе за 39% и са вишом школом и факултетом 15%, а повећан са основном школом 24% и средњом школом 50%. Према подацима из 1991. било је 16 неписмених лица (16,49%), а 2002. године 6 (5,88%).

Природна обележја села указују на то да пољопривреда (сточарство) нма добре услове за развој, али подаци из табела говоре супротно. Сточарство је у сталном опадању, а домаћинства изворе прихода остварују из непољопривредних делатности (68,18%), радом у просвети и у руднику “Штаваљ”.

ИЗВОР: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ, Мила А. Павловић: СЕЛА СЈЕНИЧКОГ КРАЈА антропогеографска проучавања – научна монографија, штампа „Форма Б“, Београд, 2009. Приредио сарадник портала Порекло Војислав Ананић

Коментари (2)

Одговорите

2 коментара

 1. Предраг Т. Шћепановић

  Интересује ме колико кошта и како може да се дође до књиге Мила А. Павловића, Села Сјеничкога краја, Београд,2009.године.
  Живим у Колашину,Црна Гора.Бавим се антропогеографским истраживањима Колашинског краја али и шире.
  Молим Вас обавијестите ме како бих што прије могао доћи до поменуте књиге.
  С поштовањем Предраг Т. Шћепановић

 2. Војислав Ананић

  Сад већ, не знам. Својевремено сам је нашао у ПДФ верзији.
  Поздрав,
  Војислав