Порекло презимена, село Богути (Сјеница)

Порекло становништва села Богути, општина Сјеница. Према студији „Села сјеничког краја антропогеографска проучавања“ Миле А. Павловић из 2009. године. Приредио сарадник портала Порекло Војислав Ананић.

Boguti

Богути су село разбијеног типа смештено на десној долинској страни реке Вапе на ободу Сјеничке котлине. Налазе су у непосредној близини пута Сјеница – Дуга Пољана – Нови Пазар. Просторно, село заузима висински појас 1.020-1.050 м и удаљено је 7 км источно од Сјенице. Смештено је између Штављанске брезе и Вишњичког брда. Сеоски атар, површине 795 ха, припада Катастарској општини Штаваљ. У селу су према попису 2002. године живела 72 становника.

Атар је познат по изворима Белан и Врело, које се налази у центру села и формира Богутски поток. Испод села протиче река Вапа. Село јс богато пашњацима и ливадама, које се налазе у Богутској котлини.

О пореклу имена села постоји неколико мишљења. Становници села сматрају да име води порекло од бегова који су живели у селу, или од плодности зсмље – “Богато”. Други сматрају да јс село добило име по Богуту (мушко име), као оснивачу насеља. Становници села тврде да насеље потиче још из средњег века мада неки сматрају да је настало око 1804. годинс. Ово је једино село овог назива у Србији.

Данашње село се помиње као заселак 1921. године и тада јс имало 40 домова и 127 становника. Статус самосталног насеља добија 1964. године.

Село струју добија 1960, водовод са врела Ћулуми 1974-1975, тслефон 1984, а домаћинства добијају телсфон 2006. годинс. Село има макадамски пут дужине 3 км (који је у лошсм стању) и асфалтни дужине 4 км.

Становништво сс бави сточарством. Дневне мигранте чини 12 радника, 3 средњошколца и 11 основаца, који у школу одлазе у Чипаље.

Дсмографски показатељи који се односе на ово сеоско нассљс указују на то да оно нема дсмографску будућност. Само у псриоду 1948-1953. годинс број становника јс порастао за 15%. Од тада па до 2002. године број становника стално опада (смањио се за 67%). У периоду 1948-1961. број домаћинстава јс порастао за 30% да би се до 2002. године смањио за 31%. Проссчан број чланова у домаћинству је у сталном опадању од 1948. године, тако да јс 1991. било 8 домаћинстава са 5 и више чланова (44,45%), а 2002. године 5 домаћинстава (20,84%).

Број апановника и домаћиистава са просечним бројем чланова у домаћинству

Година     Број становника      Број домаћинстава     Средњи број чланова у домаћинству

1948.                       191                                    27                                             7,07

1953.                       219                                    33                                             6,63

1961.                       202                                    35                                             5,77

1971.                        135                                    29                                             4,65

1981.                        107                                    25                                            4,28

1991.                          78                                     18                                            4,33

2002.                         72                                     24                                            3,78

Домаћинства у сслу Богути:

   1.Шапоњић Милан

Домаћинство има 6 чланова. Удаљено је од Сјеницс 10 км, од основнс школе 5 км, а од аутобуске станице 2 км. Кућа је грађена од тврдог материјала, са водом и струјом (од 1960. године). У домаћинству је 1 ученик основне школе и 2 ученика средње школе. Баве се узгојем говеда и живине. Два лица траже посао.

Порекло: Фамилија потиче из Радијевића, одакле су се 1956. године доселили у Богуте.

2.Ракоњац Љубомир

Домаћинство има 3 члана. Удаљено јс од Сјенице 10 км, од основне школе 5 км, а од аутобуске станице 2 км. Кућа је грађена од тврдог материјала, са водом и струјом (од 1960. године). Једно лицс јс запослено у Сјеници. Домаћинство се бави узгојем говеда и живине.

Порекло: Досељени су из Црне Горе пре 100 година.

Род: Словићи.

   3.Ракоњац Лабуд

Домаћинство има 7 чланова. Удаљено је од Сјеницс 10 км, од основне школе 5 км, а од аутобуске станице 3 км. Кућа је грађена од тврдог материјала, са водом и струјом (од 1960. године). Јсдан члан домаћинства је запослен у Штављу, а 3 похађају основну школу. Гаје овце, говеда и живину.

Порекло: Досељени су из Црне Горе прс 100 година.

Род: Каличани.

   4.Заграђанин Томислав

Домаћинство има 8 чланова. Удаљено јс од основнс школе 5 км, а од аутобуске станице 3 км. Кућа је грађена од тврдог матсријала, са водом, санитарним уређајима и струјом (од 1960. годинс). Два члана домаћинства су запослена у Сјеници, а 2 траже посао. Баве се узгојем оваца и говеда.

    5.Заграђанин Мијајло

Домаћинство има 6 чланова. Удаљено је од основне школе 5 км, а од аутобуске станице 3 км. Кућа је грађена од тврдог материјала, са водом и струјом (од 1960. године). У домаћинству нема запослених. Два лица траже посао, 3 су ученика основнр школе и 1 ученик средње школе. Основни извор прихода домаћинства јс сточарство – узгој говеда.

   6.Шапоњић Раде

Домаћинство има 4 члана. Удаљено је од основне школе 5 км, а од аутобуске станице 3 км. Кућа је грађена од тврдог материјала, са водом, санитарним уређајима и струјом (од 1960. године). Један члан домаћинства је запослен у Сјеници, а 2 траже посао. Главни извор прихода везан је узгој говеда.

7.Ракоњац Вукомир

Домаћинство има 7 чланова. Удаљено је од основне школе 5 км, а од аутобуске станице 3 км. Кућа је грађена од тврдог материјала, са водом, санитарним уређајима и струјом. У домаћинству нема запослених. Два члана траже посао, а 2 су ученици основне школе. Главни извор прихода је сточарство – узгој говеда.

   8.Ракоњац Вукоица

Домаћинство има 6 чланова. Удаљено је од основне школе 5 км, а од аутобуске станице 3 км. Кућа је грађена од тврдог материјала и има воду и санитарне уређаје. У домаћинству нема запослених. Једно лице тражи посао, а 2 члана су ученици основне школе. Домаћинство гаји овце и говеда.

          9.Ђоковић Симеун

Домаћинство има 3 члана. Удаљено је од основне школе 5 км, а од аутобуске станице 3 км. Кућа је грађена од тврдог материјала и има санитарне уређаје и воду. У домаћинству нема запослених, 1 члан тражи посао. Основни извор прихода је везан за узгој говеда.

10.Ракоњац Вукосава

Једночлано домаћинство. Кућа поседује воду. Једини члан домаћинства се бави пољопривредом.

  11.Трипковић Живорад

Домаћинство има 3 члана. Кућа поседује воду. Један члан домаћинства је студент. Баве се пољопривредом.

    12.Шапоњић Милана

Домаћинство има 4 члана. Кућа је опремљена санитарним уређајима и водом. Један члан домаћинства је ученик основне школе, а 1 тражи посао. Баве се пољопривредом.

   13.Стеванетић Миле

Једночлано домаћинство. Кућа поседује воду. Једини члан домаћинства бави се пољопривредом.

  14.Прекић Милош

Једночлано домаћинство. Кућа поседује воду. Једини члан домаћинства је запослен на територији Сјеничког краја.

  15.Заграђанин Марко

Домаћинство има 2 члана. Кућа је опремљена санитарним уређајима и водом. Једно лице је запослено на територији Сјеничког краја. Домаћинство се бави пољопривредом.

16.Ракоњац Грујо

Домаћинство има 2 члана. Кућа је опремљена санитарним уређајима и водом. Домаћинство се бави пољопривредом.

17.Ракоњац Радослав

Домаћинство има 4 члана. Кућа је опремљена санитарним уређајима и водом. Три лица су запослена на територији Сјеничког краја. Домаћинство се бави пољопривредом.

    18.Заграђанин Блажо

Домаћинство има 4 члана. Кућа је опремљена санитарним уређајима и водом. Два члана домаћинства су запослена (1 на територији Сјеничког краја, а 1 ван). Домаћинство се бави пољопривредом.

             19. Заграђанин Србислав

Домаћинство има 4 члана. Кућа је опремљена санитарним уређајима и водом. Два члана домаћинства су запослена ван Сјеничког краја. Носилац домаћинства је радник.

Исељеници из села Богуте:

      1.Ракоњац Драгован

Једночлано домаћинство. Иселио се у Чачак 1965. године запослења. Завршио је средњу школу. Породична слава: Св. Никола.

        2.Ракоњац Драгослав

Домаћинство има 5 чланова. Иселили су се у Крагујевац 1970. године ради запослења. Носилац домаћинства има средњу школу. Породична слава: Св. Никола.

3.Трипковић Радоица

Домаћинство има 2 члана. Иселили су се у Београд 1998. године ради запослења. Носилац домаћинства има средњу школу. Породична слава: Св. Петар.

4.Шапоњић Мирко

Једночлано домаћинство. Иселио се у Београд 2000. године ради запослења. Завршио је средњу школу. Породична слава: Св. Стефан.

5.Шапоњић Дарко

Домаћинство има 3 члана. Иселили су се у Нову Варош 1972. године ради запослења. Носилац домаћинства има средњу школу. Породична слава: Св. Стефан.

          6.Заграђанин Драгољуб

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се у Београд 1953. године ради запослења. Носилац домаћинства је завршио осмогодишњу основну школу. Породична слава: Св. Пантелија.

     7.Заграђанин Мирослав

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се у Београд 1953. године ради запослења. Носилац домаћинства је завршио осмогодишњу основну школу. Породична слава: Св. Пантелија.

  8.Ракоњац Радослав

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се у Чачак 1964. године ради запослења. Носилац домаћинства има средњу школу. Породична слава: Св. Никола.

9.Ракоњац Радојло

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се у Чачак 1985. године. Носилац домаћинства има средњу школу.

10.Ракоњац Родољуб

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се у Чачак 1980. године. Носилац домаћинства има средњу школу.

11.Ракоњац Михаило

Домаћинство има 3 члана. Иселили су се у Чачак 1980. године. Носилац домаћинства има средњу школу.

    12.Ракоњац Момчило

Једночлано домаћинство. Иселио се у Крагујевац 1970. године. Завршио је средњу школу.

    13.Вучићевић Радомир

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се у Ариље 1970. године. Носилац домаћинства има средњу школу.

      14.Трипковић Војин

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се у Београд 1992. Носилац домаћинства има средњу школу.

   15.Шапоњић Јован

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се у Крагујевац 1970. године. Носилац домаћинства има средњу школу.

16.Стеванетић Драган

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се у 1970. године. у Нову Варош. Носилац домаћинства има средњу школу.

17.Стеванетић Петар

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се у Чачак 1970. године. Носилац домаћинства има средњу школу.

18.Стеванетић Мишо

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се у Горњи Милановац 1970. године. Носилац домаћинства има средњу школу.

  19.Стеванетић Бели

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се у Чачак 1975. године. Носилац домаћинства има средњу школу.

           20.Стеванетић Стеван

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се у Љиг 1975. године. Носилац домаћинства има средњу школу.

21.Јелинић Велимир

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се у Београд 1968. године, Носилац домаћинства има средњу школу.

22.Јелинић Велислав

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се у Горњи Милановац 1985. годене. Носилац домаћинства је завршио осмогодишњу основну школу.

23.Јелинић Миломир

Домаћинство има 3 члана. Иселили су се у Пожегу 1980. године. Носилац домаћинства је завршио осмогодишњу основну школу.

       24.Јелинић Средоје

Домаћинство има 2 члана. Иселили су се 1968. године. Носилац домаћинства је завршио средњу школу.

25.Ракоњац Мијајло

Једночлано домаћинство, Иселио се у Крагујевац 1970. године. Завршио је средњу школу.

26.Ђоковић Петар

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се у Чачак 1987. године. Носилац домаћинства је завршио средњу школу.

27.Ђоковић Мирослав

Домаћинство има 2 члана. Иселили су се у Београд 1980. године. Носилац домаћинства је завршио средњу школу.

  28.Ђоковић Јерослав

Домаћинство има 2 члана. Иселили су се у Ариље 1980. године. Носилац домаћинства је завршио средњу школу.

29.Заграђанин Милован

Домаћинство има 2 члана. Иселили су се у Рашку 1987. године. Носилац домаћинства је завршио средњу школу.

    30.Заграђанин Негосав

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се у Крагујевац 1960. године ради запослења. Носилац домаћинства је завршио средњу школу (стругар).

На основу резултата теренских истраживања, житељи овог села исељавали су се претежно у Чачак, Београд, Крагујевац и Нову Варош.

У селу се број становника до 19 година старости у периоду од 1991. до 2002. смањио 18%, а повећао са 60 и више година живота за 2004%. Према подацима из 1991. само једно лице је имало преко 60 година старости, а 2002. године је у ову категорију спадало 25 лица. Индекс старења је 1991. био 0,04 а 2002. године 1,38 индексних поена. Индекси старења показују да ово село улази у негативне демографске процесе.

Становништво по вероисповести

Година            1991.   %

православни  78        100,00

муслимани     –           –

остали             –           –

Становништво по националној припадности

Година            2002.   %

Срби              72         100,00

Бошњаци        –           –

Муслимани    –           –

Остали            –           –

Село насељава српско становништво које живи у 24 домаћинства. Мештани тврде да су њихови преци досељени крајем XVII и почетком XVIII века из Црне Горе. У селу се углавном славе Св. Никола, Св. Стефан и Св. Пантелија.

У овом селу је 1981. године било 86 становника преко 15 година старости, 1991. године 65 и 2002. године 59. Од 1981. до 2002. број становника без школске спреме се смањио 29%, са 4 разреда основне школе 42%, са основном школом 44%, а повећао се број лица са средњом школом 36%, док је 1981. било је по једно лице са вишом школом и факултетом, а 1991. је евидентирано 7 (10,76%) и 2002. године 6 неписмених становника (10,16%).

Атар села има плодну и питому земљу, што становништву омогућава да се бави и ратарством. Извори, пашњаци и плодно земљиште добар су предуслов за производњу здраве хране. Производња здраве хране би требало да буде опредељење становништва које је остало да живи на селу, али и значајан извора прихода. Пласман ових производа омогућио би побољшање животног стандарда становништва у селу.

Структура земљишног фонда, као и остварени извори прихода домаћинстава, указују на то да је основна привредна грана пољопривреда, а њена доминантна грана говсдарство иако је у последњој пописној деценији преполовљено. У истом пописном периоду и овчарство је забележило драстичан пад.

ИЗВОР: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ, Мила А. Павловић: СЕЛА СЈЕНИЧКОГ КРАЈА антропогеографска проучавања – научна монографија, штампа „Форма Б“, Београд, 2009. Приредио сарадник портала Порекло Војислав Ананић

Коментари (4)

Одговорите

4 коментара

 1. Bico

  Zanimljivo gdesu podatci o iseljenim Bosnjacima koisu u seli cinili90%stanovnistva.Jasam samo jedan od njih .Vraticuse uskoro i kupiti svu zemlju od tih starosedioca Bosnjaka

 2. Bico

  neverujem dacete ovo objaviti jer istina o kojoj govorim nekome neodgovara

 3. Bico

  Boguti selo dobilo ime po begu Begovicu.Jasam Begovic rodjen u tome selu i begov sam unuk

 4. Влашанин

  Село Богути нема никакве везе са неким беговима,ниса речи бег.Село је прозвано по Богуту Јелашчићу који је са фамилијом дошао на Вапу код Сјенице крајем 16века из Поповог поља из села Седлари.Јелашчићи су из Јелашца код Калиновика.И његове синове су звали Богути па је по њима остало и име селу.По реци Вапи/Шапи,Богутови синови су имали надимак Шапоње они су отишли у Стари Влах село Комарани,где су прозвани Шапоњићи.Њихови су се потомци вратили у Богуте из села Радојевића и Комарана у 20веку.Јелашчићи-Богути су славили Св.Архиђакона Стефана ког славе њихови потомци Шапоње у Богутима и Старом Влаху.