Порекло презимена, село Драгојловиће (Сјеница)

26. фебруара 2015.

коментара: 9

 

Порекло становништва села Драгојловиће, општина Сјеница. Према студији „Села сјеничког краја антропогеографска проучавања“ Миле А. Павловић из 2009. године. Приредио сарадник портала Порекло Војислав Ананић.

 

Ово село се сврстава у насеља збијеног типа. Смештено је у висинској зони 1.080-1.100 м између Црног врха и брда званог Дубиње, на ободу Сјеничке котлине. Удаљено је 12 км југоисточно од Сјенице. Површина сеоског атара износи 1.669 ха, а катастарске општине 2.356 ха, која обухвата и атар села Градац, површине 687 ха. Према попису 2002. године у Драгојловићима је живело 114 становника.

Атар села је богат изворима и мањим токовима (потоцима) – Драгојловића река, са изворишним краком Суви поток, понире на дужини од 700 м код Средњег брда. У централном делу атара налази се јак извор Врело. Сматра се да је по њему село и добило првобитни назив Врело, крајем XVIII века, када га насељавају досељеници из Црне Горе. У центру села налази се извор чија је вода каптирана и подигнута је чесма.

Највећи број досељеника у ово село дошао је 1805. године из Будимља – Црна Гора. На основу података добијених анкетом на терену, неки становници села сматрају да су се њихови преци доселили из Будимља још 1480. године. Становници села сматрају да је село тада добило данашње име, и то по личном имену – Драгојло, који се први доселио у село. Миле Недељковић наводи да је назив села патронимички, по роду Драгојловића, од мушког имена Драгојло [Недељковић, 1999]. У Србији више не постоји ниједно село са оваквим именом.

У селу се налазе археолошки локалитети из XIV и XV века. Југозападно од изворишта реке Вапе, а североисточно од села, налази се некропола коју мештани називају “Латинско гробље”. Локалитет се налази на имању Влајка Илића. Јужно од села, на благој коси, налази се локалитет “Богомоља”. Народ се на овом месту окупљао на Св. Тројице. Поред сеоског пута Драгојловиће – Кијевци са леве стране се налази споменик који има облик крста и поломљен је. По легенди, ту је сахрањен поп Илија, кога су на путу из Буђева за Драгојловиће појели вуци. У данашњем сеоском гробљу има споменика из друге половине XIX и са почетка XX века [Премовић-Алексић, 1989, 88], Са старим именом Врело и данашњим именом Драгојловиће село је уписано у турском попису 1455. године, када је имало 5 домаћинстава. У попису 1542. године уписано је као Вириела. По попису са краја XVI века село је имало 16 кућа [Премовић-Алексић, 1997, 50]. Под данашњим именом село се помиње 1912, и то са 31 чифчијским домаћинством, а 1921. године се спомиње као Драгојловићи и има 41 дом и 413 становника. Мештани у археолошке локалитете убрајају и тзв. “Савове стопе”.

У селу постоји четвороразредна основна школа „Бранко Радичевић”, отворена 1926. године, и продавница мешовите робе. Главно занимање становништва је сточарство иако известан број мештана ради у руднику “Штаваљ” и у Сјеници. Село је струју добило 1971, телефон 1990, а макадамски пут 1982. године. Село је добило водовод 1974, и то до школе, где је подигнута и чесма, а вода је одатле разведена по махалама. Овај водовод је био недовољан за потребе села, па је 1986. године доведена вода из Врсјеница до чесме у центру села, одакле је разведена према домаћинствима. И поред овога, проблем водоснабдевања  није решен, а чесма од 2008. није у функцији.

Број дневних миграната представљен је са 20 радника, 6 ученика средњих школа и 7 ученика основних школа.

У периоду од 1948. до 1953. број становника у овом селу је порастао за 15% да би у периоду после тога до 2002. године био смањен за 69%. Број домаћинстава се смањио 1948-2002. године за 29%, али треба нагласити да то није било континуирано опадање. Просечан број чланова у домаћинству је био у опадању до 1953, а 1991. је било 9 домаћинстава са 5 и више чланова (18,75%), док их је 2002. године 7 (20,59%).

Број становника и домаћинстава са просечним бројем чланова у домаћинству

Година       Број становника       Број домаћинстава     Средњи број чланова у домаћинству

1948.                    314                                        48                                            7,10

1933.                    362                                        49                                            7,38

1961.                    346                                        48                                            7,20

1971.                    261                                         41                                            6,36

1981.                    219                                        45                                            4,86

1991.                    155                                        48                                            3,22

2002.                   114                                        34                                            3,35

 

Домаћинства у селу Драгојловиће:

1. Васојевић Васо

Домаћинство има 5 чланова. Удаљено је од основне школе 3 км, а од аутобуске станице 3,5 км. Кућа је грађена од тврдог материјала, са водом и санитарним уређајима. Два лица су запослена – једно у родном селу, а једно у Сјеници. У домаћинству је 1 ученик основне школе и 1 ученик средње школе. Баве се узгојем говеда.

2. Кнежевић Радош

Домаћинство има 6 чланова. Удаљено је од основне школе 1 км, а од аутобуске станице 3 км. Кућа је грађена од тврдог материјала, са водом и санитарним уређајима. Једно лице је запослено, а једно тражи посао. Један члан домаћинства је ученик основне школе, а 1 средње школе. Баве се узгојем говеда.

3. Кнежевић Станиша

Домаћинство има 4 члана. Удаљено је од основне школе 1 км, а од аутобуске станице 3 км. Кућа је грађена од тврдог материјала, са водом и санитарним уређајима. Једно лице је запослено у родном селу, а једно тражи посао. У домаћинству су 2 ученика основне школе.

4. Кнежевић Пуниша

Домаћинство има 3 члана. Удаљено је од основне школе 1 км, а од аутобуске станице 3 км. Кућа је грађена од тврдог материјала, са водом и санитарним уређајима. Један члан домаћинства је запослен, а 1 је студент. Приходе остварују узгојем говеда.

5. Словић Драгослав

Домаћинство има 7 чланова. Удаљено је од основне школе 0,5 км, а од аутобуске станице 3 км. Кућа је грађена од тврдог материјала, са водом и санитарним уређајима. Три члана домаћинства су запослена, а 2 траже посао. Баве се узгојем говеда.

6. Словић Милован

Домаћинство има 4 члана. Удаљено је од основне школе 0,1 км, а од аутобуске станице 3 км. Кућа је грађена од тврдог материјала, са водом и санитарним уређајима. Три члана домаћинства су запослена, а 1 је студент. Баве се узгојем говеда.

7. Кнежевић Радивоје

Домаћинство има 4 члана. Удаљено је од основне школе 0,5 км, а од аутобуске станице 3 км. Кућа је грађена од тврдог материјала, са водом и санитарним уређајима. У домаћинству нема запослених лица. Један члан тражи посао, а 1 је студент.

8. Кнежевић Драго

Домаћинство има 4 члана. Удаљено је од основне школе 0,5 км, а од аутобуске станице 3 км. Кућа је грађена од тврдог материјала, са водом и санитарним уређајима. Два лица су запослена. Један члан домаћинства тражи посао, а 1 је студент. Баве се узгојем говеда.

9. Кнежевић Душан

Домаћинство има 5 чланова. Удаљено је од основне школе 0,5 км, а од аутобуске станице 3 км. Кућа је грађена од тврдог материјала, са водом и санитарним уређајима. Једно лице је запослено, а 2 траже посао. Домаћинство се бави узгојем говеда.

10. Кнежевић Младомир

Домаћинство има 3 члана. Удаљено је од основне школе 0,5 км, а од аутобуске станице 3 км. Кућа је грађена од тврдог материјала, са водом и санитарним уређајима. У домаћинству нема запослених лица, а 1 члан тражи посао. Главни извор прихода је сточарство – узгој говеда.

11. Васојевић Драго

Домаћинство има 4 члана. Кућа нема воду и санитарне уређаје. Једно лице је запослено на територији Сјеничког краја, 2 лица траже посао. Домаћинство се бави пољопривредом.

12. Васојевић Васо

Домаћинство има 4 члана. Кућа је опремљена водом и санитарним уређајима. Једно лице је запослено на територији Сјеничког краја, а једно лице тражи посао. Домаћинство се бави пољопривредом.

13. Илић Драго

Домаћинство има 3 члана. Кућа нема воду и санитарне уређаје. Једно лице је запослено ван Сјеничког краја, аједно тражи посао. Домаћинство се бави пољопривредом.

14. Илић Желимирка

Домаћинство има 3 члана. Кућа нема воду и санитарне уређаје. Једно лице је запослено ван Сјеничког краја. Домаћинство се бави пољопривредом.

15. Илић Роса

Једночлано домаћинство. Кућа нема воду и санитарне уређаје. Једини члан домаћинства се бави пољопривредом.

16. Кнежевић Зорка

Домаћинство има 2 члана. Кућа нема воду и санитарне уређаје. Један члан домаћинства тражи посао. Баве се пољопривредом.

17. Кнежевић Здравко

Домаћинство има 8 чланова. Кућа је опремљена санитарним уређајима и водом. Два лица су запослена на територији Сјеничког краја, а једно тражи посао. У домаћинству су 2 ученика средње школе. Баве се пољопривредом.

18. Кнежевић Новак

Домаћинство има 2 члана. Кућа нема воду и санитарне уређаје. У домаћинству нема запослених лица, а приходе остварују из пољопривреде.

19. Кнежевић Милоје

Домаћинство има 2 члана. Кућа поседује воду и санитарне уређаје. Домаћинство се бави пољопривредом.

20. Кнежевић Станко

Домаћинство има 7 чланова. Кућа нема воду и санитарне уређаје. Два лица су запослена на територији Сјеничког краја. У домаћинству су 2 ученика основне школе. Баве се пољопривредом.

21. Кнежевић Момир

Домаћинство има 4 члана. Кућа нема воду и санитарне уређаје. Једно лице је запослено на територији Сјеничког краја, а једно тражи посао. Домаћинство се бави пољопривредом.

22. Кнежевић Аврам

Домаћинство има 3 члана. Кућа нема воду и санитарне уређаје. Домаћинство се бави пољопривредом.

23.Кнежевић Живојин

Домаћинство има 3 члана. Кућа је опремљена водом и санитарним уређајима. Домаћинство се бави пољопривредом.

24. Кнежевић Војислав

Домаћинство има 3 члана. Кућа нема воду и санитарне уређаје. Једно лице је запослено ван Сјеничког краја. Домаћинство се бави пољопривредом.

25. Кнежевић Данило

Домаћинство има 2 члана. Кућа нема воду и санитарне уређаје. Домаћинство се бави пољопривредом.

26. Кнежевић Рада

Једночлано домаћинство. Кућа нема воду и санитарне уређаје. Једини члан домаћинства бави се пољопривредом.

27. Кнежевић Радибор

Домаћинство има 4 члана. Кућа поседује воду и санитарне уређаје. Једно лице тражи посао, а једно студира. Домаћинство се бави пољопривредом.

28. Кнежевић Томо

Домаћинство има 2 члана. Кућа је опремљена санитарним уређајима и има воду. Чланови домаћинства се баве пољопривредом.

29. Кнежевић Добрица

Домаћинство има 5 чланова. Кућа поседује воду и санитарне уређаје. Једно лице је запослено у родном селу, а једно лице ван Сјеничког краја. Два члана домаћинства су студенти. Баве се пољопривредом.

30. Кнежевић Ковина

Једночлано домаћинство. Кућа поседује воду и санитарне уређаје. Домаћица се бави пољопривредом.

31. Кнежевић Саша

Једночлано домаћинство. Кућа је опремљена санитарним уређајима и водом. Једини члан домаћинства тражи посао и бави се пољопривредом.

32. Словић Милорад

Домаћинство има 7 чланова. Кућа поседује воду и санитарне уређаје. Једно лице је запослено на територији сјеничке општине, а 2 лица траже посао. У домаћинству су 1 основац и 2 средњошколца.

33. Словић Миросанда

Једночлано домаћинство. Кућа није опремљена ни санитарним уређајима ни водом. Домаћица се бави пољопривредом.

34. Словић Драго

Домаћинство има 9 чланова. Кућа је опремљена санитарним уређајима и има воду. Једно лице је запослено на територији Сјеничког краја, а једно ван. Два члана домаћинства траже посао. Баве се пољопривредом.

35. Словић Перо

Домаћинство има 2 члана. Кућа поседује воду и санитарне уређаје. Домаћинство се бави пољопривредом.

36. Словић Александар

Домаћинство има 2 члана. Кућа поседује воду и санитарне уређаје. Домаћинство се бави пољопривредом.

37. Словић Верислав

Домаћинство има 2 члана. Кућа је опремљена санитарним уређајима. Домаћинство се бави пољопривредом.

38. Словић Милован

Домаћинство има 2 члана. Кућа поседује воду н санитарне уређаје. Једно лице је запослено у родном селу, и то као наставник разредне наставе.

39. Словић Драгомир

Домаћинство има 7 чланова. Удаљено је од основне школе 0,5 км, а од аутобуске станице 3 км. Кућа је грађена од тврдог материјала, са водом и санитарним уређајима. Два члана домаћинства траже посао.

 

Исељеници из села Драгојловиће:

1. Кнежевић Зоран

Домаћинство има 6 чланова. Иселили су се у Подгорицу 1978. године ради запослења. Носилац домаћинства има средњу школу. Породична слава: Св. Василије.

2. Кнежевић Радован

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се у Крагујевац 1982. године ради запослења. Носилац домаћинства има средњу школу. Породична слава: Св. Василије.

3. Кнежевић Бан

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се у Крагујевац 1975. године ради запослења. Носилац домаћинства има средњу школу. Породична слава: Св. Василије.

4. Кнежевић Винко

Домаћинство има 5 чланова. Иселили су се у Чачак 1978. године ради запослења. Носилац домаћинства има средњу школу. Породична слава: Св. Василије.

5. Кнежевић Горан

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се у Нови Сад 1982. године ради запослења. Носилац домаћинства је факултетски образован. Породична слава: Св. Василије.

6. Кнежевић Радан

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се у Чачак 1987. године ради запослења. Носилац домаћинства има средњу школу. Породична слава: Св. Василије.

7. Кнежевић Љубиша

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се у Београд 1982. године ради запослења. Носилац домаћинства има средњу школу. Породична слава: Св. Василије.

8. Васојевић Вуле

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се 1971. године у Крагујевац ради запослења. Носилац домаћинства има средњу школу. Породична слава: Александровдан.

9. Кнежевић Миломир

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се у Матарушку Бању 1985. године ради запослења. Носилац домаћинства има завршен факултет. Породична слава: Св. Василије.

10. Коматина Грујо

Домаћинство има 5 чланова. Иселили су се у Краљево 1978. године ради запослења. Носилац домаћинства има средњу школу. Породична слава: Митровдан.

11. Коматина Љубан

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се у Београд 1988. године ради запослења. Носилац домаћинства има средњу школу. Породична слава: Митровдан.

12. Коматина Радоје

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се у Чачак 1988. године ради запослења. Носилац домаћинства има средњу школу. Породична слава: Митровдан.

13. Кнежевић Градимир

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се у Крагујевац 1979. године ради запослења. Носилац домаћинства је завршио факултет. Породична слава: Св. Василије.

14. Словић Иван

Домаћинство има 3 члана. Иселили су се у Нови Пазар 2001. године ради запослења. Носилац домаћинства је факултетски образован. Породична слава: Св. Јован.

15. Словић Миљан

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се 1975. године у Трстеник ради запослења. Носилац домаћинства има средњу школу. Породична слава: Св. Јован

16. Кнежевић Радета

Једночлано домаћинство. Иселио се 1985. године у Београд ради запослења. Завршио је средњу школу. Породична слава: Св. Василије.

17. Кнежевић Владан

Једночлано домаћинство. Иселио се у Нови Пазар 1992. године ради запослења. Завршио је средњу школу. Породична слава: Св. Василије.

18. Васојевић Радослав

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се 1970. године у Нови Пазар ради запослења. Носилац домаћинства је завршио средњу школу.

19. Васојевић Љутомир

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се 1959. године у Београд ради запослења. Носилац домаћинства је завршио осмогодишњу основну школу.

20. Васојевић Гојко

Домаћинство има 4 члана. Иселили се 1955. године у Крагујевац ради запослења. Носилац домаћинства је завршио средњу школу.

21. Илић Миливоје

Домаћинство има 3 члана. Иселили су се 1957. године у Београд ради запослења. Носилац домаћинства је завршио осмогодишњу основну школу.

22. Илић Миланко

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се 1975. године у Краљево ради запослења. Носилац домаћинства је завршио средњу школу.

23. Илић Милоња

Домаћинство има 5 чланова. Иселили се 1977. године у Београд ради запослења. Носилац домаћинства је завршио средњу школу.

24. Илић Круне

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се 1961. године у Краљево ради запослења. Носилац домаћинства је завршио осмогодишњу основну школу.

25. Илић Душан

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се 1955. године у Ниш ради запослења. Носилац домаћинства је завршио вишу школу.

26. Илић Момчило

Домаћинство има 5 чланова. Иселили су се 1965. године у Сталаћ ради запослења. Носилац домаћинства је завршио вишу школу.

27. Кнежевић Станимир

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се 1961. године у Крагујевац ради запослења. Носилац домаћинства је завршио средњу школу.

28. Кнежевић Мира

Домаћинство има 2 члана. Иселили су се 1960. године у Пећ ради запослења. Носилац домаћинства је завршио осмогодишњу основну школу.

29. Кнежевић Томислав

Домаћинство има 3 члана. Иселили су се 1955. године у Београд ради запослења. Носилац домаћинства је завршио средњу школу.

30. Кнежевић Горан

Домаћинство има 3 члана. Иселили се 1985. године у Крагујевац ради запослења. Носилац домаћинства је завршио вишу школу.

31. Кнежевић Ратко

Домаћинство има 4 члана. Иселили се 1975. године у Краљево ради запослења. Носилац домаћинства је завршио средњу школу.

32. Кнежевић Владан

Домаћинство има 4 члана. Иселили се 1960. године у Крагујевац ради запослења. Носилац домаћинства је завршио средњу школу.

33. Кнежевић Миладин

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се 1968. године у Крагујевац, ради запослења. Носилац домаћинства је завршио вишу школу.

34. Кнежевић Жикица

Домаћинство има 3 члана. Иселили су се 1985. године у Краљево ради запослења. Носилац домаћинства је завршио факултет.

35. Кнежевић Кован

Домаћинство има 4 члана. Иселили се 1992. године у Краљево ради запослења. Носилац домаћинства је завршио средњу школу.

36.  Кнежевић Родољуб

Домаћинство има 5 чланова. Иселили су се 1980. године у Краљево ради запослења. Носилац домаћинства је завршио средњу школу (бравар).

37. Кнежевић Драгован

Домаћинство има 5 чланова. Иселили су се 1967. године у Краљево ради запослења. Носилац домаћинства је завршио осмогодишњу основну школу.

38. Кнежевић Славољуб

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се 1972. године у Краљево ради запослења. Носилац домаћинства је завршио осмогодишњу основну школу.

39. Кнежевић Ивко

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се 1970. године у Крагујевац ради запослења. Носилац домаћинства је завршио средњу школу.

40. Кнежевић Бране

Домаћинство има 4 члана. Иселили се 1982. године у Чачак ради запослења. Носилац домаћинства је завршио факултет.

41. Кнежевић Милоња

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се 1975. године у КраЉево ради запослења. Носилац домаћинства је завршио осмогодишњу основну школу.

42. Кнежевић Милоица

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се 1988. године у Краљево ради запослења. Носилац домаћинства је завршио средњу школу.

43. Словић Никола

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се 1956. године у Краљево ради запослења. Носилац домаћинства је завршио средњу школу.

44. Словић Вукојица

Домаћинство има 4 члана. Иселили се 1956. године у Краљево ради запослења. Носилац домаћинства је завршио вишу школу.

45. Словић Бранко

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се 1950. године у Краљево ради запослења. Носилац домаћинства је завршио средњу школу.

46. Словић Радослав

Домаћинство има 4 члана. Иселили се 1990. године у Горњи Милановац ради запослења. Носилац домаћинства је завршио факултет.

47. Словић Драгослав

Домаћинство има 4 члана. Иселили се 1985. године године у Београд ради запослења. Носилац домаћинства је завршио вишу школу.

48. Словић Миладин

Домаћинство има 3 члана. Иселили се 1962. године у Чачак ради запослења. Носилац домаћинства је завршио средњу школу.

49. Словић Миодраг

Домаћинство има 3 члана. Иселили се 1962. године у Чачак ради запослења. Носилац домаћинства је завршио средњу школу.

50. Словић Миливоје

Домаћинство има 3 члана. Иселили се 1955. године у Краљево ради запослења. Носилац домаћинства је завршио факултет.

51. Словић Иван

Домаћинство има 3 члана. Иселили су се 2002. године у Нови Пазар ради запослења. Носилац домаћинства је завршио факултет.

52. Словић Слободан

Домаћинство има 3 члана. Иселили се 1964. године у Панчево ради запослења. Носилац домаћинства је завршио факултет.

53. Словић Југослав

Домаћинство има 4 члана. Иселили се 1988. године у Ариље ради запослења. Носилац домаћинства је завршио факултет.

54. Словић Томислав

Домаћинство има 4 члана. Иселили се 1963. године у Београд ради запослења. Носилац домаћинства је завршио факултет

55. Словић Срђан

Домаћинство има 2 члана. Иселили су се 1986. године у Краљево ради запослења. Носилац домаћинства је завршио вишу машинску школу. Породична слава: Св. Јован.

56. Словић Мирослав

Домаћинство има 4 члана. Иселили се 1959. године у Нови Пазар ради запослења. Носилац домаћинства је завршио факултет.

57. Словић Радун

Домаћинство нма 3 члана. Иселили су се 1958. године у Београд ради запослења. Носилац домаћинства је завршио средњу школу.

58. Словић Виогран

Домаћинство има 3 члана. Иселили се 1995. године у Краљево ради запослења. Носилац домаћинства је завршио средњу школу.

59. Словић Нејо

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се 1972. године у Краљево ради запослења. Носилац домаћинства је завршио осмогодишњу основну школу.

60. Словић Радољуб

Домаћинство има 4 члана. Иселили се 1987. године у Крагујевац ради запослења. Носилац домаћинства је завршио вишу школу.

61. Словић Радован

Домаћинство има 5 чланова. Иселили су се 1990. године у Крагујевац ради запослења. Носилац домаћинства је завршио средњу школу.

62. Словић Горан

Једночлано домаћинство. Иселио се 1992. године у Крагујевац ради запослења. Завршио је средњу школу.

63. Словић Светислав

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се 1957. године у Немачку ради запослења. Носилац домаћинства је завршио осмогодишњу основну школу.

64. Словић Љубодраг

Домаћинство има 4 члана. Иселили се 1985. године у Суботицу ради запослења. Носилац домаћинства је завршио средњу школу.

65. Словић Милорад

Домаћинство има 4 члана. Иселили се 1997. године у Суботицу ради запослења. Носилац домаћинства је завршио средњу школу.

66. Словић Дарко

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се 1973. године у Београд ради запослења. Носилац домаћинства је завршио средњу школу.

67. Коматина Радисав

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се 1972. године у Краљево ради запослења. Носилац домаћинства је завршио вишу школу.

68. Коматина Млађо

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се 1968. године у Краљево ради запослења. Носилац домаћинства је завршио вишу школу.

69. Коматина Груица

Домаћинство има 5 чланова. Иселили су се 1975. године у Краљево ради запослења. Носилац домаћинства је завршио осмогодишњу основну школу.

70. Коматина Гојко

Домаћинство има 4 члана. Иселили се 1959. године у Краљево ради запослења. Носилац домаћинства је завршио факултет.

71. Коматина Мира

Домаћинство има 4 члана. Иселили се 1959. године у Краљево ради запослења. Носилац домаћинства је завршио средњу школу.

72. Коматина Неђељко

Домаћинство има 3 члана. Иселили су се 1972. године у Београд ради запослења. Носилад домаћинства је завршио осмогодишњу основну школу.

73. Коматина Радоје

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се 1990. године у Чачак ради запослења. Носилац домаћинства је завршио осмогодишњу основну школу.

74. Ђуровић Вуле

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се 1958. године у Београд ради запослења. Носилац домаћинства је завршио средњу школу.

75. Ђуровић Милентије

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се 1973. године у Краљево ради запослења. Носилац домаћинства је завршио факултет.

76. Кнежевић Миладин

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се 1966. године године у Чачак ради запослења. Носилац домаћинства је завршио средњу школу.

77. Кнежевић Љубинко

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се 1978. године у Краљево ради запослења. Носилац домаћинства је завршио средњу школу.

78. Кнежевић Мирчета

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се 1988. године године у Краљево, ради запослења. Носилац домаћинства је завршио средњу школу.

79. Кнежевић Вујадин

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се 1966. године у Чачак ради запослења. Носилац домаћинства је завршио средњу школу.

80. Кнежевић Мирослав

Домаћинство има 5 чланова. Иселили су се 1957. године у Крагујевац ради запослења. Носилац домаћинства је завршио факултет.

81. Кнежевић Стево

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се 1983. године у Краљево ради запослења. Носилац домаћинства је завршио осмогодишњу основну школу.

82. Кнежевић Радун

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се 1974. године у Краљево ради запослења. Носилац домаћинства је завршио осмогодишњу основну школу.

83. Кнежевић Зоран

Домаћинство има 5 чланова. Иселили су се 1970. године у Подгорицу ради запослења. Носилац домаћинства је завршио средњу школу.

84. Кнежевић Максим

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се 1964. године у Београд ради запослења. Носилац домаћинства је завршио факултет.

85. Кнежевић Вукић

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се 1982. године у Крагујевац ради запослења. Носилац домаћинства је завршио средњу школу.

86. Кнежевић Васо

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се 1972. године у Крагујевац ради запослења. Носилац домаћинства је завршио средњу школу.

87. Кнежевић Благоје

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се 1962. године у Крагујевац ради запослења. Носилац домаћинства је завршио осмогодишњу основну школу.

88. Кнежевић Драган

Домаћинство има 4 члана. Иселили се 1965. године у Крагујевац ради запослења. Носилац домаћинства је завршио факултет.

89. Кнежевић Радован

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се 1984. године у Крагујевац ради запослења. Носилац домаћинства је завршио осмогодишњу основну школу.

90. Кнежевић Златко

Домаћинство има 3 члана. Иселили су се 2004. године у Крагујевац ради запослења. Носилац домаћинства је завршио вишу школу.

91. Кнежевић Вучко

Домаћинство има 5 чланова. Иселили су се 1980. године у Београд ради запослења. Носилац домаћинства је завршио средњу школу.

 

Према резултатима са терена, житељи села Драгојловиће исељавали су се углавном у Краљево, Крагујевац, Чачак, Београд и Чачак.

Број становника до 19 година старости у овом селу опао је од 1991. до 2002. године за 59%, а старијег од 60 година повећан 21%. Индекс старења је 1991. био 1,02, а 2002. године 3,06 индексних поена. Процеси старења су увелико захватили ово насеље и веома су интензивни. Може се рећи да село нема демографску будућност.

Становништво по вероисповести

Година            1991.   %

православни  153      98,70

муслимани     –           –

остали             2          1,30

Становништво по националној припадности

Година            2002.   %

Срби              114       100,00

Бошњаци        –           –

Муслимани    –           –

Остали            –           –

Подаци указују на то да село насељава српско становништво. На основу истраживања на терену, највећи број досељеника био је после 1805. године, и прве су се доселиле фамилије Васојевићи, Илићи, Павловићи, Магдићи и Кнежевићи. Већина фамилија у селу слави Св. Василија и Св. Јована.

У Драгојловићима је 1981. било 167 становника старијих од 15 година, 1991. године 133 и 2002. године 102. У периоду 1981-2002. године опао је број лица без школске спреме за 71%, са 4 разреда основне школе 37% и са основном школом 51%, а повећао се са средњом школом 20% и са вишом школом и факултетом 67%. Према подацима из 1991. било је 39 неписмених становника (29,32%), а 2002. године 8 (7,84%).

Иако је ово сточарско-ратарско село, подаци указују на то да домаћинства у највећој мери (58,82%) приходе остварују из непољопривредних делатности. Разлог за овакво стање је што је знатан број мештана запослење нашао у Сјеници и у руднику “Штаваљ”.

ИЗВОР: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ, Мила А. Павловић: СЕЛА СЈЕНИЧКОГ КРАЈА антропогеографска проучавања – научна монографија, штампа „Форма Б“, Београд, 2009. Приредио сарадник портала Порекло Војислав Ананић

Коментари (9)

Одговорите

9 коментара

 1. Nenad Knezevic

  Svaka cast za ovaj istrazivacki materijal i podatke…vrlo temljno i detaljno obradjeno sa maksimalnom preciznoscu. Svaka cast!!!

 2. ljubodrag knezevic

  Dobro je.Ali ima nas jos….

 3. Srđan Jakovljević

  Naravno da je ovo prelepo kad se setis gde si kao dete provodio školski raspust sa braćom i sestrama,a celo selo Dragojlović mi rodbina,ništa lepše i ponosnije
  Da ova država malo dođe leti i organizuje tribine na reci Vapi,napije se vode sa Blizanca izvora na slmku ponosniji bi bili na ono što imaju i čisto kao kada se rodi bebac mali,Dajte im uslove da zarađuju i rade,neke kooperacije u poljoprivredi,kredite povoljne,realne cene otkupne glavnog i na daleko čuvenog Sjeničkog sira kojeg je moja pokojna baba Dostana pravila i jeli smo ga a sad od tog kvalitetnog sira ostade naziv,Sjenički Ne dajte da nam odumre selo i to velike vazdušne banje poput Dragojlovića,Gradca,Štavlja i sa druge strane Brnjica i tako redom,

 4. Goran

  Mogu li ovi Knezevici iz Dragojlovica koji zive na prelepoj reci Vapi da napisu nesto vise o svom poreklu i kada su dosli iz Budimlje na Pester.Nekako mi je nerealno da ste dosli krajem 15veka a siguran sam da ste na Pesteru bili mnogo pre 1805.Knezevici su ogranak Obradovica koji su krajem 17 veka bili u Budimlji.Odatle ste isli i u selo Korita ispod Zilindara gde su ziveli Pacarizi Pacar selo.Neki istoricari i pisci monografija iz Nove Varosi moju familiju Saponje sa Uvca koji su ziveli i na Pesteru direktno povezuju sa Vasim Knezevicima sa Vape.Molio bih da napisete sve sto vi znate o proslosti i poreklu Vas Knezevica.Saponje koji su otisli u Dalmaciju sa Uvca su zadrzali slavu sv Vasilija svi ga Saponje tamo slave a mi kod Nove Varosi u Radijevicima promenili u Stevanjdan.Ima mnogo mojih Saponjica i u Sjenici.Molim Knezevici pisite.Saponja Nova Varos

 5. Goran

  Ako su Knezevici zaista na Pester na reku Vapu dosli oko 1480god.iz Budimlje sto bi naravno znacilo da su vec polovinom 15veka bili u Budimlji.Obradovici iz Gornjih sela za koje se vezuju Knezevici tad jos nisu ni iz Njegusa krenuli u Moracu.Sto bi znacilo da po ovome Knezevici nemaju nikakve veze sa Obradovicima vec je mozda tacna tvrdnja da poticu o Vojinovica iz Vucitrna koji su u 15veku bili otisli u Bosnu pa se jedni vratili u gornje polimlje Budimlju.Obradovici su tad jos bili Erakovic.

 6. stanojla knezevic

  koliko znam iz prica mog oca Miodraga Miro Knezevic mimpoticemo iz sela Jabuka kod Pljevalja a u Dragojlovice ih je dovela hrabra baba Magda pa nas po njoj zovu i magdici.Inace moj deda se zvao Ugro i imao je cetiri sina i cetiri kceri.Moj otac Miro se 1955.godine doselio u CAcak i kasnije su se svi moji stricevi i tetke. doselili u Cacak

 7. Кнежевић Жарко

  Чукун деда Мијајло је са братом(не могу сад да се сетим имена) пребегао из Сјенице јер убио турског Агу и још два Турчина(чувари од Аге или шта већ). Дошао је у његов дом и захтевао да спава са његовом ћерком и женом, тако нешто.Деда их је решио секиром… Дошли су прво у Велику Плану код Прокупља, али им нешто није одговарало па су прешли у Мађере и купили земљу од неког Турчина. Истог тог Турчина су касније сачекали код Бруса, убили га и узели му новац/злато. Мушки припадници су углавном крупни, широких рамена, минимум висине 180, сналажљиви, интелигентни. Већи део нас је по иностранству. Породични надимак “Бањице”. Мађере је поред Белољина, на око 13-15 км-а од града Прокупља. Неки кажу Мађере, а неки Мађаре.

  • Velimir

   Поштовани Жарко, то што су ваши преци убили Турчина и одузели му злато није баш јуначки. На тој земљи сигурно лежи клетва.

 8. Dimitrije Dragojlovic

  Zanimljivo je da u Valjevu ima reka koja se zove kao selo kraj senice , tj Gradac. Takodje moja familija iz Brankovine nosi prezime Dragojlovic a svoje korene takodje ima u Crnoj Gori.