Порекло презимена, село Урсуле (Сјеница)

23. фебруара 2015.

коментара: 3

Порекло становништва села Урсуле, општина Сјеница. Према студији „Села сјеничког краја антропогеографска проучавања“ Миле А. Павловић из 2009. године. Приредио сарадник портала Порекло Војислав Ананић.

 

Урсуле су сеоско насеље разбијеног типа, на десној страни Сјеничког (Увачког) језера, између токова Увца и Кладничке реке. Смештене су између Коњске главе, Молитве, Греде, Великог врха, Мљекуше, на обронцима Златара. Село се налази 21 км северно од Сјенице. Простире се у висинском појасу 1200-1240 м и у оквиру села издвајају се засеоци: Даглари, Тотићи, Брежђе (Халиловићи), Муховићи, Зорнићи (православни), Петровићи, Пауновићи, Баждари, Вејсиловићи и Батићи. Сеоски атар обухвата површину од 2205 ха, а катастарска општина Урсуле, површине 2806 ха, обухвата и атар села Папиће (601 ха). Село има 326 становника, према попису 2002. године.

У атару села налази се Баждарска пећина. Делом села протиче река Увац, Кладница, Урсулска река (Баждарска река), Тотића поток, Црни поток и Мрчки поток. На територији села има извора и чесми: Џанково врело, Муховска чесма, Мустафино врело, Баждарско врело, Шахиново врело, Бунарови, Мурско врело и Чесмица.

Урсуле спадају у стара насеља. “По свом значењу и пореклу имена требало би да буду веома старо насеље, можда још из првих векова нове ере. Име Урсула је латинског, римског порекла и могли су га дати Римљани или, што је још вероватније, романизовани Власи. На латинском то име значи “медведица”. У овом старом насељу има “грчких” и једно “латинско” гробље, као и неколико црквиште (црквина). У једном уговору о преносу соли из Дубровника у Пријепоље 1372. године помиње се неки Влах Владоје Урсул из катуна Градоја Рибара. Тај Влах Владоје вероватно је био из Урсула.” [Селимовић, 1993, 282] Миле Недељковић сматра да су Урсуле насеље на тлу кретања медведа, или где је била њихова пећина. Крајем XIII века помиње се влашки катун Урсуловац са 47 породица [Шкриванић, 1956, 191]. У попису нахије Барче из XVI века наведено је село Калуђере, које има 115 домаћинстава. Како се ни у једном тадашњсм попису не помиње данашње село Урсуле, могуће је да се ради о њему. Археолошким истраживањима у Урсулама утврђени су остаци две цркве са некрополама, и једна самостална некропола и трагови насеља, што говори о интензивнијој насељености од XIV и XV века и даље. Урсулина је романизовани назив за калуђерицу, па би се из тог разлога могло претпоставити да се село звало Калођере или Калуђере [Премовић-Алексић, 1997, 51]. Становници села наводе да сс село помиње први пут 1532. године као “Застан Урсуле”.

У селу се налази четворогодишња основна школа са 20 ђака, која је дозволу за рад добила 1945, а почела са радом 1946. године. Школу од 5. до 8. разрсда ђаци похађају у Кладници. Село има продавницу од 1985, струју је добило 1976/77, бежични телефон 2008, а макадамски пут 1976. године. Село има локални водовод. Џамија је подигнута 1993. године. Становништво се бави сточарством и ратарством.

Од 1948. до 1961. број становника у Урсулама порастао је 7%, а смањио се до 2002. године 65%. У истим врсменским периодима број домаћинстава је повећан 9%, а затим смањен 50%. Просечни број чланова у домаћинству пратио је промене броја становника и домаћинстава, али је у сталном опадању од 1981. године. Године 1991. било је са 5 и више чланова 63 (57,80%), а 2002. године 35 (48,61%) домаћинстава. Број домаћинстава са 5 и више чланова се смањио од 1991. до 2002. године 44%.

Број становника и домаћинстава са просечним бројем чланова у домаћинству

Година     Број становника     Број домаћинстава    Средњи број чланова у домаћинству

1948.                  856                                       131                                        6,53

1953.                   911                                       131                                        6,95

1961.                   920                                      143                                        6,43

1971.                   784                                      134                                        5,85

1981.                   757                                       117                                        6,47

1991.                    582                                     109                                        5,33

2002.                   326                                        72                                        4,52

 

Домаћинства у сслу Урсуле:

1.                  Вејсиловић Шефћет

Домаћинство има 8 чланова. Удаљено је од Сјенице 13 км, од основне школс 0,3 км, а од аутобуске станице 5 км. Кућа није грађена од тврдог материјала и нема воду и санитарне уређаје. Струју су добили 1976/77. године. У домаћинству нема запослених лица. Три члана су ученици основне школе. Домаћинство се бави гајењсм говеда и зсмљорадњом.

Порекло: непознато, сматрају да су староседсоци.

Род: Баждари, Каришици, Вејсиловићи.

Напомена: немају близу амбуланту.

2.                  Муховић Сефер

Домаћинство има 6 чланова. Удаљено је од Сјенице 23 км, од основне школе 2 км, а од аутобуске станице 7 км. Кућа није грађена од тврдог матсријала и нема воду и санитарне уређаје. Струју су добили 1976/77. године. У домаћинству нема запослених, а једно лице тражи посао. Један члан је основац, а 1 средњошколац. Домаћинство се бави гајењем говеда.

Порекло: представљају староседелачку породицу. Пореклом су од Млађеновића.

Род: Баждари, Шаљићи, Балтићи.

Напомена: немају амбуланту у близини, као ни школу, па је школа од 5. до 8. разрсда деци прилично далеко (Кладница).

3.                  Муховић Шабан

Домаћинство има 7 чланова. Удаљено је од основне школе 300 м, а од аутобуске станице 5,5 км. Кућа није грађена од тврдог материјала, није опремљена санитарним уређајима, са водом испред куће. Струју су добили 1976/77. године. У домаћинству је једно лице запослено, 2 траже посао, а једно је ученик основне школе.

Порекло: сматрају да су староседелачка породица.

Род: Луковићи, Хасановићи, Зорнићи.

Напомена: домаћинство је доста удаљено од пута и од школе (5- 8. разред) и немају аутобуску линију.

4.                  Баждар Адем

Домаћинство има 8 чланова. Од Сјенице је удаљено 26 км, од основне школе 2 км, а од аутобуске станице 7 км.

Кућа није грађена од тврдог материјала, нема воду и санитарне урсђаје. Струју су добили 1976/77. године. Четири члана домаћинства су запослена.

Порекло: сматрају да представљају староседелачку породицу у селу. Пореклом су од Млађеновића.

Род: Тотићи, Муховићи, Шаљићи.

5.                  Зорнић Радован

Домаћинство има 3 члана. Удаљено је од основне школе 2 км, а од аутобуске станице 7 км. Кућа није грађена од тврдог материјала, није опремљена санитарним уређајима, са водом у дворишту. Домаћинство узгаја овце, говеда и живину.

Порекло: Зорнићи потичу од Васојевића. У Урсуле су дошли из Буковика прс 200 година.

Род: Пауновићи, Аврамовићи, Вранићи.

6.                  Вејсиловић Таип

Домаћинство има 2 члана. Од Сјенице је удаљсно 21 км, од основне школе 2 км, а од аутобуске станице 7 км. Кућа није грађена од тврдог материјала и нема воду и санитарне уређаје. Струју су добили 1976/77. године. У домаћинству нико није запослен и не тражи посао. Баве се узгојем говеда.

Порекло: представљају староседелачку породицу у селу. Погичу од Баждара.

Род: Муховићи, Тотићи, Баждари.

7.                  Баждар Салман

Домаћинство има 2 члана. Удаљсно јс од основне школе 50 м, а од аутобуске станице 6 км. Кућа није грађена од тврдог материјала, није опремљена санитарним уређајима и има воду испред куће. У домаћинству је 1 пензионер. Бавс се узгојем говеда и живине.

Порекло: фамилија потиче из Горњег Подриња. Доселили су се у Урсуле пре 200 година.

Род: Балтићи, Муховићи, Папићи, Халиловићи, Вејсиловићи.

8.                  Баждар Аљо

Домаћинство има 5 чланова. Удаљено је од основне школе 3 км, а од аутобуске станице 8 км. Кућа није грађена од тврдог материјала, није опремљена санитарним уређајима и има воду испред куће. У домаћинству су по 1 пензионер, ученик основне школе и ученик средње школе. Баве се узгојем оваца, говеда и живине.

Порекло: фамилија потиче из Горњег Подриња. Доселили су се у Урсуле пре 200 година.

Род: Вејсиловићи, Муховићи, Зорнићи, Тотићи.

9.                  Муховић Мустафа

Домаћинство има 6 чланова. Удаљено је од основнс школе 4 км, а од аутобуске станице 8 км. Кућа нијс грађена од тврдог материјала, није опремљена санитарним уређајима, али има воду у дворишту. Један члан домаћинства тражи посао, а 2 члана похађају основну школу.

Порекло: фамилија потиче из Црне Горе, одакле су се доселили у Урсуле пре 230 година.

Род: Баждари, Папићи, Даглари, Тотићи, Шаљићи.

10.              Халиловић Адил

Домаћинство има 7 чланова. Удаљено је од основне школе 3 км, а од аугобуске станице 3,5 км. Кућа није грађена од тврдог материјала, није опремљена санитарним уређајима, али има воду у дворишту. Једно лице је запослено на територији Сјеничког краја, а једно тражи посао. У домаћинству су 3 ученика основне школе. Баве се узгојем оваца, говеда и живине.

Порекло: фамилија потиче из северне Црне Горе, одакле су се доселили у Урсуле пре 150 година.

Род: Тотићи, Папићи, Зорнићи, Баждари.

11.              Тотић Тахир

Домаћинство има 6 чланова. Удаљено је од основне школе 2 км. а од аутобуске станице 5 км. Кућа је грађена од тврдог материјала, али није опремљена санитарним уређајима, са водом у дворишту. У домаћинству су 3 ученика основне школе, 2 лица која траже запослење и 1 пензионер. Узгајају овце, говеда и живину.

Порекло: фамилија потиче са Пештсра, одакле су се доселили у Урсуле пре 150 година.

Род: Муховићи, Халиловићи, Папићи, Тарићи, Рожајци.

12.              Пауновић Будимир

Домаћинство има 6 чланова. Удаљено је од основне школе 3 км, а од аутобуске станице 8 км. Кућа је грађена од тврдог материјала и поседује воду и санитарне уређаје. Два лица су запослена на територији Сјеничког краја. У домаћинству су 3 ученика основне школе. Баве се узгојем говеда и живине.

Порекло: фамилија потиче из села Буковик код Нове Вароши, одакле су се у Урсуле доселили пре 120 година.

Род: православни Зорнићи, Јовановићи, Ловићи, Вранићи.

13.              Балтић Хилмија

Домаћинство има 6 чланова. Удаљено је од основне школе 300 м, а од аутобуске станице 6 км. Кућа није грађена од тврдог материјала, није опремљена санитарним уређајима, али има воду у дворишту. Два члана домаћинства траже посао, 2 похађају основну школу, а 1 средњу школу. Баве се узгојем говеда и живине.

Порекло: фамилија потиче из Мојковца, а у Урсуле су се доселили из Буковика пре 230 година.

Род: Баждари, Зорнићи, Куртовићи, Муховићи, Шабановићи, Папићи.

14.              Вејсиловић Ахмет

Домаћинство има 6 чланова. Удаљено је од основне школе 1 км, а од аутобуске станице 6 км. Кућа је грађена од тврдог материјала и опремљена је санитарним уређајима и водом. Једно лице тражи посао, а једно похађа средњу школу. Баве се узгојем оваца, говеда и живине.

Порекло: фамилија потиче од Баждара.

Род: Тотићи, Муховићи, Балтићи, Шабановићи, Шаљићи.

 

Исељеници из села Урсуле:

Муховић Аљо
Домаћинство има 4 члана. Иселили су се 1988. године у Сарајево ради запослења и школовања деце. Носилац домаћинства је завршио вишу економску школу.

Муховић Нусрет
Домаћинство има 4 члана. Иселили се 1986. године у Сарајево ради запослења и школовања деце. Носилац домаћинства је завршио средњу текстилну школу.

Баждар Сенад
Домаћинство има 4 члана. Иселили су се 1996. године у Сарајево ради запослења и школовања деце. Носилац домаћинства је завршио осмогодишњу основну школу.

Баждар Смајо
Домаћинство има 6 чланова. Иселили се 1997. године у Сарајево ради запослења и школовања деце. Носилац домаћинства је завршио осмогодишњу основну школу.

Вејсиловић Тахир
Домаћинство има 5 чланова. Иселили су се 1988. године у Сарајево ради запослења и школовања деце. Носилац домаћинства је завршио осмогодишњу основну школу.

Вејсиловић Зено
Домаћинство има 5 чланова. Иселили се 1991. године у Сарајево ради запослења и школовања деце. Носилац домаћинства је завршио осмогодишњу основну школу.

Муминовић Мумин
Домаћинство има 7 чланова. Иселили су се 1997. године у Сарајево. Носилац домаћинства је завршио осмогодишњу основну школу.

Балтић Бајро
Домаћинство има 7 чланова. Иселили су се 1997. године у Сарајево ради запослења и школовања деце. Носилац домаћинства је завршио осмогодишњу основну школу.

Пауновић Желимир
Домаћинство има 4 члана. Иселили су се 1985. године у Немачку ради запослења и школовања деце. Носилац домаћинства је завршио осмогодишњу основну школу. Породична слава: Св. Јован.

Баждар Невзет
Домаћинство има 5 чланова. Иселили су се 1997. године у Сарајево ради запослења и школовања деце. Носилац домаћинства је завршио средњу трговачку школу.

Балтић Дервиш
Домаћинство има 8 чланова. Иселили су се 1972. године у Сарајево ради запослења и школовања деце. Носилац домаћинства је завршио осмогодишњу основну школу.

Баждар Иљаз
Домаћинство има 6 чланова. Иселили су се 1997. године у Сарајево ради запослења и школовања деце. Носилац домаћинства је завршио осмогодишњу основну школу.

Наведени резултати теренских истраживања указују на то да су се становници Урсула углавном исељавали у Сарајево, а знатно мање у иностранство (Немачка).

Процес старења интензивно је захватио становништво Урсула. Број становника до 19 година живота од 1991. до 2002. године опао је 57%, али и број становника са 60 и више година старости 8%. Индекс старења је 1991. износио 0,35 а 2002. године 0,76 индексних поена.

Становништво по вероисповести

Година            1991.   %

православни  22        3,78

муслимани     559      96,05

остали             1          0,17

Становништво по националној припадности

Година            2002.   %

Срби               13        3,98

Бошњаци        312      95,71

Муслимани    1          0,31

Остали            –           –

По попису становништва 1991. године у Урсулама је по вероисповести било 96,05% муслимана, 3,98% православних и 0,31% осталих. Према подацима из 2002. године у селу је по националној припадности било 95,71% Бошњака, 3,98% Срба и 0,31% Муслимана. Мештани сматрају да су њихови преци досељени током XVIII и почетком XIX века из Црне Горе.

У Урсулама је, са преко 15 година старости, било 1981. године 494, 1991. године 431, а 2002. године 255 становника. Од 1981. до 2002. године број лица без школе опао је 82%, са 4 разреда основне школе 74%, са основном школом 3%, а повећао са средњом школом 22%. Са вишом школом било је по једно лице 1981. и 2002. године и једно лице са завршеним факултетом 1981. године. Неписмено је 2002. године било 24 лица (9,41%).

У селу 1991. године 82,56% домаћинстава приходе је остваривало из пољопривреде, при чему је сточни фонд био заступљен са 2256 грла оваца и 753 грла говеда. Године 2002. пољопривреда је и даље главни извор прихода домаћинствима (65,27%), али је сточни фонд драстично смањен. У селу је било само 338 оваца и 299 грла говеда.

ИЗВОР: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ, Мила А. Павловић: СЕЛА СЈЕНИЧКОГ КРАЈА антропогеографска проучавања – научна монографија, штампа „Форма Б“, Београд, 2009. Приредио сарадник портала Порекло Војислав Ананић

Коментари (3)

Одговорите

3 коментара

 1. Murat

  Prijatno sam iznenadjen, posebno solidnim poznavanjem historijata ovoga sela. Ostali navodi su faktografski tacni, ali razlozi su dublji i prije svega leze u zapostavljanju ovoga kraja i posebno ovoga sela od strane svih vlasti, pocev od Turaka, preko Stare Jugoslavije, pa one Titove sve do ovih novih vlasti Srbije.

  U svakom slucaju autor se potrudio da postavi jednu ozbiljnu sliku sela, sa uglom posmatranja i iz dalje proslosti i poprilicno je uspio u tome. Mozda je trebao malo vise da se pozabavi upravo tom tematikom.
  Od mene samo pohvale i zelje za uspjehom u slicnim daljim radovima.

 2. Papic

  Selam
  interesujeme Familija Papic
  iz.Kladnice
  tamo je imalo wiche familije papic sto nisu nikakav rod

  odaklen je nima poreklo
  jel porieklo me interesuje