Порекло презимена, село Јевик (Сјеница)

21. фебруара 2015.

коментара: 0

 

Порекло становништва села Јевик, општина Сјеница. Према студији „Села сјеничког краја антропогеографска проучавања“ Миле А. Павловић из 2009. године. Приредио сарадник портала Порекло Војислав Ананић.

 

Јевик је представљао некада засеок Кладнице, а од 1948. године самостално насеље. То је сеоско насеље разбијеног типа, у висинском појасу 1.200-1.260 м, на падинама планине Јавор и на десној долинској страни Радевске реке. Удаљено је од Сјенице 19 км. Сеоски атар, површине 306 ха, припада Катастарској општини Сугубине, површине 1324 ха. Према попису 2002. године, Јевик је имао 60 становника. Године 1921. наводи се као засеок са 98 становника.

Кроз атар села протиче Јевићка река, а у селу се налазе Ледени извор и чесма.

У Јевику се налазе остаци “грчког” гробља, као и остаци неидентификованог насеља, за које становници верују да су то Радушковићи, који се помињу у попису 1585. године. Мештани сматрају да је село име добило по јовама. Међутим, Миле Недељковић сматра да назив села потиче од женског имена Јевдокија. У Србији не постоји ни једно село под овим именом. Становници један део села називају Старо село.

Село је добило струју 1977, а бежични телефон 2007. године. Становништво се водом снабдева преко локалног водовода изграђеног 1983. године. Јевик има и макадамски пут који је поправљен 2006. године. Главно занимање житеља села су сточарство и ратарство. Недалеко од села се налазе “Суљића станови” и познат пашњак Радешковина.

Становништво се бави сточарством и ратарством.

Дневне мигранте чине 3 ученика основне школе, који одлазе у осмогодишњу школу у Кладницу.

У Јевику је у периоду 1948-1953. порастао број становника 8%, а до 2002. године се смањио 39%. Број домаћинстава није пратио депопулациона кретања, али је био у порасту од 1991. до 2002. године (30%). Просечан број чланова у домаћинству је у опадању од 1971. године. Са 5 и више чланова било је 1991. године 9 (90,00%), а 2002. године 5 домаћинстава (46,15%).

Број становника и домаћинстава са просечним бројем чланова у домаћинству

Година        Број становника       Број домаћинстава     Средњи број чланова у домаћинству

1948.                      91                                         13                                              7,00

1953.                      98                                         14                                              7,00

1961.                       92                                         14                                              6,57

1971.                      74                                           11                                             6,72

1981.                      73                                           11                                             6,63

1991.                       65                                          10                                            6,50

2002.                     60                                           13                                            4,61

 

Домаћинства у селу Јевик:

1.                  Суљић Нијазија

Домаћинство има 5 чланова. Удаљено јс од Сјенице 20 км, од основне школе 4 км, а од аутобускс станице 3 км. Кућа није грађена од тврдог материјала и нема воду и санитарне уређаје. Струју су добили 1977. године. У домаћинству су 2 ученика основне школе и 1 ученик средњс школе.

Порекло: фамилија потиче од Васојевића (Ђелошевићи). Доселили су се у Јевик у другој половини XIX века.

Род: Шаљићи, Тарићи, Ибровићи, Зорнићи, Шабановићи.

2.                  Суљић Рагип

Домаћинство има 7 чланова. Удаљено јс од Сјенице 20 км, од основне школс 5 км, а од аутобуске станице 3 км. Кућа је направљсна од тврдог материјапа и опремљена водом и санитарним уређајима. Струју су добили 1976. године. У домаћинству нема запослених, а 2 лица траже посао. Баве сс узгојем говеда.

Порекпо: нспознато.

Род: Дедићи и Суљићи.

3.                  Шабановић Хајро

Домаћинство има 4 члана. Удаљено је од основне школе 3 км, а од аутобуске станицс 1,5 км. Кућа је направљена од тврдог матсријала, али није опремљена санитарним уређајима, док се вода налази испред куће. Два радноспособна члана домаћинства траже посао.

Порекло: Шабановићи су са Кушића (Васојевићи). Доселили су се у Јевик пре 150 година.

Род: Вишњићи, Бајровићи, Папићи, Тарићи.

4.                  Ибровић Тахир

Домаћинство има 10 чланова. Удаљено је од основне школс 4 км, а од аутобуске станице 3 км. Кућа јс направљсна од тврдог материјала и опремљена водом и санитарним уређајима. Два члана домаћинства тражи посао, а 2 су ученици основне школе. Баве се узгојем оваца, говеда и живине.

Порекло: Ибровићи су се доселили у Јевик после Другог светског рата. Живели су у Кладници па у Понорцу. Потичу од Зорнића.

Род: Шабановићи, Граце, Јукићи.

 

Иссљеници из ссла Јевик:

1.                  Суљић Рахман

Домаћинство има 6 чланова. Иселили су се 1975. године у Сарајево, ради запослења и школовања деце. Носилац домаћинства је завршио осмогодишњу основну школу.

2.                  Романовић Драгутин

Домаћинство има 6 чланова. Иселили су се 1968. године у Чачак, ради запослења, школовања деце и несигурности после Брионског пленума. Носилац домаћинства је без школске спреме. Пореклом су Борисављевићи. Породична слава: Св. Архангел Михаило.

3.                  Бојовић Миломир

Домаћинство има 5 чланова. Иселили су се 1966. године у Краљево, ради школовања деце и несигурности, јер су носиоцу домаћинства у току Другог свстског рата убијени отац и брат.

Носилац домаћинства је без школске спреме. Пореклом су Васојевићи. Породична слава: Св. Никола.

Према наведеним подацима, становници овог села исељавали су се углавном у Сарајево, Чачак и Краљево.

У Јевику сс број становника до 19 година старости од 1991. до 2002. године смањио 18%, а са 60 и више година живота се повећао 70%. Индекс старења је био 1991. године 0,58 а 2002. године 1,21 индексних поена.

Становништво по вероисповести

Година            1991.   %

православни  –           –

муслимани     61        93,85

остали             4          6,15

Становништво по националној припадности

Година            2002.   %

Срби               –           –

Бошњаци        60        100,00

Муслимани    –           –

Осгали            –           –

По попису 1991. године у селу је, по вероисповести, било 93,85% муслимана и 6,15% осталих. Године 2002. у селу је, по националној припадности, живело бошњачко становништво 100,00%, које сматра да се доселило у XIX вску из Црне Горе.

Са 15 и више година живота у селу је 1981. било 44, 1991. године 56 и 2002. године 48 становника. Број сгановника без школе смањио се у периоду 1981-2002. године 41%, а повећао са 4 разреда основне школс 30% и са основном школом 7%. Године 1981. средњу школу су имала 3 лица. 1991. годинс 10 лица, а 2002. ниједно. Неписмених становника било је 1991. године 16 (28,57%), а 2002. године 5 (10,42%).

Домаћинства у Јевику 1991. приходе су остваривала из пољопривреде (40,00%) а мешовитих јс било 50,00%, да би 2002. године мешовитих било 61,54%, а приходе из пољопривреде остваривало је 15,38% домаћинстава. Активних лица 2002. године било је 65,00%, што је охрабрујући показатсљ економског стања села.

ИЗВОР: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ, Мила А. Павловић: СЕЛА СЈЕНИЧКОГ КРАЈА антропогеографска проучавања – научна монографија, штампа „Форма Б“, Београд, 2009. Приредио сарадник портала Порекло Војислав Ананић

Коментари (0)

Одговорите

Тренутно нема коментара. Будите први и оставите коментар.