Порекло презимена, село Боровиће (Сјеница)

21. фебруара 2015.

коментара: 0

Порекло становништва села Боровиће, општина Сјеница. Према студији „Села сјеничког краја антропогеографска проучавања“ Миле А. Павловић из 2009. године. Приредио сарадник портала Порекло Војислав Ананић.

 

Боровиће јс сеоско насеље на граници између Калипоља и клисуре реке Кладнице, на обронцима Јавора. Сврстава се у сеоска насеља разбијеног типа, у висинском појасу 1.180-1.190 м. Смештено јс на десној долинској страни Кладничке реке, десне притоке Увца. Удаљсно јс 23 км северно од Сјенице. Површина сеоског атара износи 103 ха. Атар села припада Катастарској општини Кладница, чија је површина 1643 ха. У Боровићима су, према попису 2002. године, живела 73 становника.

У атару села налазе се извори: Водице, врело, Боровићко врело и Шаљска чесма.

На територији села утврђени су трагови старих гробаља, која мештани називају “грчка” гробља. Боровиће се спомиње у турском попису 1455. године. Статус самосталног села добијају 1948. године, када се издвајају из насеља Кладница. Мештани сматрају да је село добило име по Боровићима (Борисављевићима), који су се доселили у XV веку из Зете. Спомињу се и у попису нахије Барче (Нова Варош) 1585. године као Боровновићи. И ово је било једно од неидентификованих села. У том попису налазе се села Боровновићи и Калођере, тако да би се Боровновићи могли идентификовати са селом Боровиће између Кладнице и Калипоља [Премовић-Алсксић, 1997, 51].

Село јс струју добило 1975, макадамски пут 2002. и бежични телефон 2006. године. Становништво се снабдева водом са локалног водовода. Најважнија занимања становништва су ратарство и сточарство.

Дневне мигранте чини 6 ученика основне школе, који школу похађају у Кладници.

Број становника у овом сјеничком селу у сталном јс опадању од 1948. до 1991. године (57%), да би се у наредној деценији повећао 3%. Број домаћинстава јс смањен од 1948. године 19%, а просечни број чланова у домаћинству је у опадању од 1953. године. Са 5 и више чланова 1991. било је 9 (81,82%), а 2002. године 8 (61,54%) домаћинстава.

Број становника и домаћинстава са просечним бројем чланова у домаћинству  

Година      Број становника     Број домаћинстава     Срeдњи број чланова у домаћинству

1948.                   164                                      20                                             8,20

1953.                   137                                       16                                             8,56

1961.                   128                                       16                                             8,00

1971.                     86                                       13                                             6,61

1981.                     85                                       13                                            6,53

1991.                      71                                       11                                            6,45

2002.                    73                                       13                                            5,61

 

Домаћинства у селу Боровиће:

1.                  Шаљић Фадил

Домаћинство има 10 чланова. Удаљеност од Сјенице износи 23 км, а од основне школе и аутобуске станице 3 км. Кућа је грађена од тврдог материјала, али нема санитарне уређаје и воду. Струју су добили 1977. године. Домаћинство се бави узгојем говеда.

Порекло: Досељени су из Кладнице крајем XIX века. Пореклом су Малисори.

Род: по очевој страни – Шаљићи, Тотићи, Ибровићи, Вишњићи.

2.                  Тотић Ћемал

Домаћинство има 2 члана. Удаљсност од Сјенице износи 25 км, а од основне школе и аутобуске станицс 4 км. Кућа је грађена од тврдог материјала и има санитарне уређаје и воду. Струју су добили 1977. године. Јсдно лице је запослсно ван тсриторије Сјеничког краја, а 2 лица траже посао.

Порекло: Досељсни су из Урсула послс Првог светског рата. Пореклом су Клименте.

Род: по очевој страни – Зорнићи, Папићи, Тарићи, Бајровићи.

3.                  Шаљић Расим

Домаћинство има 5 чланова. Удаљсност од Сјенице износи 25 км. а од основне школе и аутобускс станице 5 км. Кућа нијс грађена од тврдог материјала и нема санитарне уређаје и воду. Струју су добили 1977. године. Три члана домаћинства тражи посао. Баве се узгојем говеда.

Порекло: Досељсни су из Кладнице крајем XIX века.

Род: по очевој страни – Шаљићи, Зорнићи, Пешковићи, Јукићи, Нуховићи.

4.                  Шаљић Суљо

Домаћинство има 12 чланова. Удаљеност од Сјенице износи 25 км, а од основнс школе и аутобускс станице 5 км. Кућа јс грађсна од тврдог матсријала, али нема санитарне уређаје и воду. Струју су добили 1977. године. Шест чланова домаћинства тражи посао. Три лица су основци, а једно средњошколац. Домаћинство се бави узгојем говеда.

Порекло: досељсни су из Кладнице крајем XIX века.

Род: По очевој страни – Шаљићи, Зорнићи, Пешковићи, Прашовићи.

5.                  Чолаковић Нурчо

Домаћинство има 5 чланова. Удаљено је од Сјенице 23 км, а од основне школе и аутобуске станице 3 км. Кућа је грађена од тврдог материјала и нема санитарне уређаје, са водом испред куће. Струју су добили 1977. годинс. Један члан домаћинства је запослен ван територије Сјеничког краја, 1 тражи посао, а 1 је ученик основне школе. Баве се узгојем оваца, говеда и живине.

Порекло: Чолаковићи потичу из Куча. Дошли су у Боровиће у току Првог српског устанка.

Род: по очсвој страни – Зорнићи, Прашовићи, Шаљићи, Шабановићи.

6.                  Прашовић Спахо

Домаћинство има 8 чланова. Удаљено јс од основне школе и аутобускс станице 4 км. Кућа је грађена од тврдог материјала и опремљена је водом и санитарним уређајима. Два члана домаћинства траже посао, а 1 похађа основну школу. Баве се узгојем оваца, говеда и живине.

Порекло: Прашовићи су се у Боровиће доселили почетком XX века из Кладнице. Пореклом су од Прибоја.

Род: Шаљићи, Шабановићи, Никшићи, Чаркаџићи.

 

Исељеници из села Боровиће:

1.                  Шаљић Суља Џафер

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се 1980.    Године у Сарајсво ради школовања деце и из економских разлога (запослење). Носилац домаћинства јс завршио осмогодишњу основну школу.

2.                  Шаљић Авдије Хилмо

Домаћинство има 6 чланова. Иселили су се 1970. године у Сарајево ради запослења и школовања деце. Носилац домаћинства је завршио средњу школу.

3.                  Шаљић Авдије Хамза

Домаћинство има 5 чланова. Иселили су се 1975. године у Сарајево ради запослења и школовања деце. Носилац домаћинства је завршио осмогодишњу основну школу.

4.                  Шаљић Авдије Рахо

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се 1981.    године у Данску ради запослења и школовања деце. Носилац домаћинства је завршио средњу школу.

5.                  Шаљић Авдије Сафет

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се 1985. године у Немачку ради запослења и школовања деце. Носилац домаћинства је завршио средњу школу.

6.                  Шаљић Незира Зено

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се 1975. годинс у Сарајсво ради запослсња и школовања дсце. Носилац домаћинства је завршио средњу школу.

7.                  Тотић Меда Исмет

Домаћинство има 6 чланова. Иселили су се 1975. године у Сарајево ради запослења и школовања деце. Носилац домаћинства је завршио средњу школу.

8.                  Торић Ћемала Мерфаил

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се 1997. године у Сарајево због болести (депресије). Носилац домаћинства је завршио средњу школу.

9.                  Чолаковић Нурча Рамиз

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се 1991. године у Сарајево ради запослења и школовања деце. Носилац домаћинства је завршио средњу школу.

10.                  Шаљић Сабит

Домаћинство има 8 чланова. Иселили су се 1956. године у Пећ. Носилац домаћинства је без школске спрсме.

11.              Шаљић Хусо

Домаћинство има 9 чланова. Иселили су сс 1955. године у Житоше (Македонија). Носилац домаћинства је бсз школске спреме.

12.              Чолаковић Авдо

Домаћинство има 5 чланова. Иселили се 1956. године у Сарајево ради запослсња и школовања деце. Носилац домаћинства је без школске спреме.

Становници села Боровића, у потрази за бољим животним условима, селили су се углавном у Сарајево, а мање у Пећ, Македонију и земље западне Европе (Немачка, Данска).

Број становника до 19 година старости у Боровићима од 1991. до 2002. године се повећао 7%, а са 60 и више година старости 43%. Индекс старења је 1991. износио 0,24 а 2002. године 0,32 индексних поена.

Становништво по вероисповести

Година            1991.   %

православни  –           –

муслимани     70        98,59

остали             1          1,41

Становништво по националној припадности

Година            2002.   %

Срби               –           –

Бошњаци        73        100,00

Муслимани    –           –

Остали            –           –

У овом селу по попису из 2002. године Бошњака је било 100,00%. Становништво је досељено у XVIII веку из Црне Горе.

У селу је 1981. било становника са преко 15 година старости 56, 1991. године 50 и 2002. године 51. Број становника без школске спреме се смањио од 1981. до 2002. године 54%, са 4 разреда основне школе 36%, а повећао са основном школом 71%. Са средњом школом било је 1981. године 2, 1991. године 8 и 2002. године 2 лица. Са вишом школом било је једно лице 1991. године. Неписмених становника било је 1991. године 10 (20,00%), а 2002. године 6 (11,76%).

У селу 2002. домаћинства су приходе остваривала из пољопривреде (84,62%), док су су 1991. мешовита домаћинства чинила 45,46%, а 2002. године у структури домаћинстава према извору прихода таквих није било. Забрињавајући податак је што је у селу 2002. године активних лица било 47,95%, а издржаваних 52,05%.

 

ИЗВОР: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ, Мила А. Павловић: СЕЛА СЈЕНИЧКОГ КРАЈА антропогеографска проучавања – научна монографија, штампа „Форма Б“, Београд, 2009. Приредио сарадник портала Порекло Војислав Ананић

Коментари (0)

Одговорите

Тренутно нема коментара. Будите први и оставите коментар.