Порекло презимена, село Растеновиће (Сјеница)

19. фебруара 2015.

коментара: 0

Порекло становништва села Растеновиће, општина Сјеница. Према студији „Села сјеничког краја антропогеографска проучавања“ Миле А. Павловић из 2009. године. Приредио сарадник портала Порекло Војислав Ананић.

 

Растеновиће је смештено на Пештерској висоравни (Горњи Пештер), у висинском појасу 1110-1160 м. Село се налази на крашком терену сиромашном водом, између Бандере (1252 м) и Цетиња (1286 м), јужно од пута Дуга Пољана – Расно – Карајукића Бунари. Сврстава се у сеоска насеља разбијеног типа и налази се 26 км југоисточно од Сјенице. У селу се налазе засеоци – махале: Османлић, Баткић, Јусуфовић и Ходовић. Површина сеоског атара износи 1318 ха, и припада катастарској општини Тузиње (површине 2433 ха). Село је према попису 2002. године имало 145 становника.

Атар села има крашких извора, с обзиром да преовлађује крашки рељеф, и ливада и пашњака. Имајући у виду богатство у ливадама и пашњацима, мештани су раније излазили са стоком на “станове”, који су у непосредној близини села.

Становници села сматрају да је Растеновиће добило назив од храста, који се у народу често назива “раст”. Према томе, Растеновиће је насеље настало на тлу храстове шуме. Ово је једино насеље са овим именом у земљи. Године 1921. наводи се као засеок у саставу општине Расно, са 16 кућа и 123 становника. Статус самосталног насеља стиче 1979. године.

Село је струју добило 1972, а телефон 2006. године. Макадамски пут који је у лошем стању изграђен је 1950, а обновљен 1974. године. Мештани села су градили појединачне водоводе, па се домаћинства преко појединачних локалних водовода снабдевају водом. Школа у селу не постоји и деца у школу иду у Карајукића Бунаре.

Најважнија занимања су ратарство и сточарство. Дневне мигранте чини 8 ученика основне школе.

Број становника и домаћинстава са просечним бројем чланова у домаћинству

Година     Број становника      Број домаћинстава     Средњи број чланова у домаћинству

1948.                 180                                      29                                             2,75

1953.                  167                                      29                                             5,75

1961.                  176                                       31                                             5,67

1971.                  220                                      34                                             6,47

1981.                  214                                       32                                            6,68

1991.                   187                                      29                                            6,44

2002.                  145                                      22                                            6,59

У Растеновићима број становника је порастао од 1948. до 1971. године 22%, а затим се смањио до 2002. године 34%. У истим временским периодима број домаћинстава је порастао 17%, а затим се смањио 35%. Од 1971. године просечни број чланова у домаћинству је преко 6, што је реткост. Године 1991. са 5 и више чланова било је 18 (62,07%), а 2002. такође 18 (81,82%) домаћинстава.

Домаћинства у селу Растеновиће:

1.                  Османлић Муса

Домаћинство има 5 чланова. Удаљено је од основне школе и аутобуске станице 3 км. Кућа није зидана од тврдог материјала и нема воду и санитарне уређаје. Један члан домаћинства тражи посао, а 3 су ученици основне школе. Домаћинство се бави гајењем стоке и живине.

2.                  Османлић Реџо

Домаћинство има 5 чланова. Удаљено је од основне школе и аутобуске станице 3 км. Кућа није зидана од тврдог материјала и нема воду и санитарне уређаје. Два лица траже посао. Домаћинство се бави гајењем стоке и живине.

3.                  Баткић Етем

Домаћинство има 8 чланова. Удаљено је од основне школе и аутобуске станице 3 км. Кућа није зидана од тврдог материјала и нема воду и санитарне уређаје. Три члана домаћинства траже посао, а једно лице похађа основну школу. Домаћинство се бави гајењем стоке и живине.

4.                  Баткић Исмета

Домаћинство има 8 чланова. Удаљено је од Сјенице 42 км, а од основне школе и аутобуске станице 3 км. Кућа није зидана од тврдог материјала и нема воду и санитарне уређаје. Струју су добили 1972. године. Три члана домаћинства траже посао. Три лица похађају основну а 2 средњу школу. Домаћинство се бави узгојем говеда и оваца.

Порекло: фамилија потиче из Црне Горе, али време досељавања није познато.

5.                  Османлић Сафет

Домаћинство има 5 чланова. Удаљено је од основне школе и аутобуске станице 3 км. Кућа није зидана од тврдог материјала и нема воду и санитарне уређаје. Два члана домаћинства траже посао, а 2 су ученици основне школе. Приходе остварују гајењем стоке и живине.

6.                  Османлић Хазбо

Домаћинство има 9 чланова. Удаљено је од основне школе и аутобуске станице 3 км. Кућа није зидана од тврдог материјала и нема воду и санитарне уређаје. Три члана домаћинства траже запослење, а 2 су ученици основне школе. Узгајају овце и говеда.

7.                  Баткић Бесим

Домаћинство има 6 чланова. Удаљено је од основне школе и аутобуске станице 3 км. Кућа није зидана од тврдог материјала и нема воду и санитарне уређаје. Два лица траже посао, а 2 похађају основну школу. Домаћинство се бави сточарством.

8.                  Јусуфовић Вехбија

Домаћинство има 13 чланова. Удаљено је од Сјенице 42 км, а од основне школе и аутобуске станице 3 км. Кућа није зидана од тврдог материјала и нема воду и санитарне уређаје. Пет лица у домаћинству тражи посао. Три члана су ученици основне, а 2 средње школе. Домаћинство се бави узгојем оваца и говеда.

Порекло: фамилија потиче из Црне Горе, али време досељавања није познато.

9.                  Ходовић Ризван

Домаћинство има 5 чланова. Удаљено је од основне школе и аутобуске станице 3 км. Кућа није зидана од тврдог материјала и нема воду и санитарне уређаје. Један члан домаћинства тражи посао. Главни извор прихода домаћинства је сточарство.

10.              Османлић Латиф

Домаћинство има 11 чланова. Удаљено је од основне школе и аутобуске станице 3 км. Кућа није зидана од тврдог материјала и нема воду и санитарне уређаје. Пет лица у домаћинству тражи запослење, а 5 похађа основну школу. Домаћинство се бави сточарством.

11.              Османлић Нако

Домаћинство има 5 чланова. Удаљено је од Сјенице 42 км, а од основне школе и аутобуске станице 3 км. Кућа није зидана од тврдог материјала и нема воду и санитарне уређаје. Струју су добили 1972. године. Два лица траже посао. Домаћинство гаји овце, говеда и живину.

Порекло: фамилија потиче из Црне Горе, али време досељавања није познато.

12.              Османлић Хивзо

Домаћинство има 8 чланова. Удаљено је од Сјенице 42 км, а од основне школе и аутобуске станице 3 км. Кућа није зидана од тврдог материјала и нема воду и санитарне уређаје. Струју су добили 1972. године. У домаћинству нема запослених, а 2 лица траже посао. Баве се узгојем оваца, говеда и живине.

Порекло: фамилија потиче из Црне Горе, али време досељавања није познато.

13.              Баткић Химо

Домаћинство има 8 чланова. Удаљено је од Сјенице 42 км, а од основне школе и аутобуске станице 3 км. Кућа није зидана од тврдог материјала и нема воду и санитарне уређаје. Струју су добили 1972. године. Два члана домаћинства траже посао, а 2 су ученици основне школе. Домаћинство се бави гајењем оваца, говеда и живине.

Порекло: фамилија потиче из Црне Горе, али време досељавања није познато.

Исељеници из села Растеновиће:

1.                  Дечковић Расим

Домаћинство има 6 чланова. Иселили су се у Турску. Носилац домаћинства је завршио осмогодишњу основну школу.

2.                  Дечковић Ћазим

Домаћинство има 7 чланова. Иселили су се у Турску у потрази за бољим условима живота. Носилац домаћинства је без школске спреме.

3.                  Турковић Расим

Домаћинство има 6 чланова. Иселили су се у Македонију. Носилац домаћинства је завршио осмогодишњу основну школу.

4.                  Баткић Ташо

Домаћинство има 5 чланова. Иселили се у Нови Пазар. Носилац домаћинстваје завршио осмогодишњу основну школу.

5.                  Баткић Рахим

Домаћинство има 5 чланова. Иселили су се у Луксембург. Носилац домаћинства је завршио осмогодишњу основну школу.

6.                  Османлић Хафиз

Домаћинство. има 5 чланова. Иселили су се у Данску. Носилац домаћинства је завршио осмогодишњу основну школу.

7.                  Баткић Ибро

Домаћинство има 7 чланова. Иселили се у Нови Пазар. Носилац домаћинства је завршио осмогодишњу основну школу.

8.                  Јусуфовић Хуско

Доћинство има 7 чланова. Иселили су се у Немачку. Носилац домаћинства је завршио осмогодишњу основну школу.

9.                  Турковић Назим

Домаћинство има 9 чланова. Иселили су се у Луксембург. Носилац домаћинства је завршио осмогодишњу основну школу.

10.              Турковић Хајриз

Домаћинство има 6 чланова. Иселили су се у Македонију. Носилац домаћинства је завршио осмогодишњу основну школу.

11.              Дечковић Ћамил

Домаћинство има 8 чланова. Иселили су се у Македонију 1961. године, ради бољих услова за живот. Носилац домаћинства је завршио осмогодишњу основну школу.

12.              Баткић Расим

Домаћинство има 7 чланова. Иселили су се у Турску 1957. године, ради запослења и бољих услова за живот. Носилац домаћинства је завршио осмогодишњу основну школу.

13.              Баткић Делија

Домаћинство има 13 чланова. Иселили су се у Турску 1957. године, ради запослења и бољих услова за живот. Носилац домаћинства је завршио осмогодишњу основну школу.

14.              Баткић Мурат

Домаћинство има 12 чланова. Иселили су се у Турску 1957. године, ради запослења и бољих услова за живот. Носилац домаћинства је завршио осмогодишњу основну школу.

15.              Дечковић Рамиз

Домаћинство има 7 чланова. Иселили су се у Македонију 1961. године, ради запослења и бољих услова за живот. Носилац домаћинства је завршио осмогодишњу основну школу.

16.              Дечковић Назиф

Домаћинство има 8 чланова. Иселили су се у Турску 1961. године, ради запослења и бољих услова за живот. Носилац домаћинства је завршио осмогодишњу основну школу.

Житељи села Растеновиће у потрази за бољим животним условима, селили су се у Нови Пазар и иностранство (Турска) и западноевропске земље (Луксембург, Немачка, Данска).

Становништво села припада млађој популацији, јер је до 19 година старости било 1991. године 98 (52,40%), а 2002. године 58 (40,00%) лица. Индекси старења су били 1991. године 0,12 а 2002. године 0,34 индексна поена.

Становништво по вероисповести

Година            1991.   %

православни  –           –

муслимани     186      99,47

остали             1          0,53

Становништво по националној припадности

Година            2002.   %

Срби                –          –

Бошњаци        116      80,00

Муслимани    27        18,62

Остали            2          1,38

У селу је, по вероисповести, 1991. године било 99,47% муслимана и 0,53% осталих. По попису из 2002. године у селу је, по националној припадности, живело 80,00% Бошњака, 18,62% Муслимана и 1,38% осталих. Становништво тврди да су њихови преци досељени из северне Албаније или јужне Црне Горе у XVIII веку.

У селу је 1981. било становника преко 15 година старости 128, 1991. године 109 и 2002. године 109. Од 1981. до 2002. године број лица без школске спреме се смањио 62%, а са 4 разреда основне школе 28%, а повећао са основном школом 48%. Године 1981. било је са средњом школом 5 лица, 1991. године 11, а 2002. године ниједно. Вишу школску спрему имала су 2 лица 1991. И једно 2002, док су 1991. године 4 лица имала завршен факултет. Неписмено је било 1991. године 16 (14,67%), а 2002. године 7 (6,42%) становника.

Домаћинства у Растеновићима и 1991. (58,62%) и 2002. године (86,36%) су ириходе остваривала из пољопривреде. Међутим, забрињавајућа је чињеница што се у периоду 1981-2002. године сточни фонд драстично смањује. Тако је 1981. било 1033 грла оваца и 161 грло говеда, а 2002. године 439 оваца и 46 говеда.

ИЗВОР: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ, Мила А. Павловић: СЕЛА СЈЕНИЧКОГ КРАЈА антропогеографска проучавања – научна монографија, штампа „Форма Б“, Београд, 2009. Приредио сарадник портала Порекло Војислав Ананић

Коментари (0)

Одговорите

Тренутно нема коментара. Будите први и оставите коментар.