Порекло презимена, село Брњица (Сјеница)

7. фебруара 2015.

коментара: 13

Порекло становништва села Брњица, општина Сјеница. Према студији „Села сјеничког краја антропогеографска проучавања“ Миле А. Павловић из 2009. године. Приредио сарадник портала Порекло Војислав Ананић.

Brnjica-crkva

Брњица се налази у североисточном делу Сјеничке котлине и од Сјенице је удаљена 18 км. Са њом је повезана асфалтним путем. Налази се на надморској висини од 1.180 м. Село је лоцирано око асфалтног пута Сјеница – Дуга Пољана, при чему је од Дуге Пољане одвајају брда Криваје и Капура. Насеље је разбијеног типа и окружено планином Голијом (Јанков камен, 1083 м). Село чини више засеока која носе имена по братствима: Карличићи, Биочани, Милевићи и Спасојевићи. На основу истраживања на терену види се да мештани у засеоке сврставају Сушицу, Врапце и Равну Брњицу. Површина сеоског атара износи 1.397 ха, а катастарске општине 2.694 ха, која обухвата и атаре села Врапци (површине 698 ха) и Сушица (површине 599 ха). Према попису 2002. године у Брњици је живело 218 становника.

Село се налази на долинским странама Брњичке реке, десне притоке Камешничке реке (слив Вапе), окружено брдима Танаскова главица, Капура, Ограје и Блатно брдо. На овим брдима се налазе и главне пашњачке површине, док су букове шуме незнатне (Спасојевића шума и шума Дрпа). Сточарски станови се налазе на брду Ограје (Карличић Страја и Благоја), код Сулазове ћуприје (Милић Петра) и на Капури (Карличић Драгана и Владимира).

На територији Брњице су вршена археолошка истраживања која говоре о њеној давнашњој насељености. На основу тих истраживања утврђени су трагови гвозденог доба. На локалитету Главица у Брњици утврђена је хумка која се временски може везати за крај гвозденог доба, тј. за VI и почетак V века пре нове ере [Премовић-Алексић, 1989, 80]. Под овим именом село се помиње у турским пописима 1465, а 1528. године за њега се наводи и друго име Лисичић, када је имало 44 домаћинства и имало је велики значај, јер се налазило на караванском путу који је водио од Дубровника, преко Босне и Новог Пазара, до Цариграда [Шабановић, 1964, 4-5]. Године 1912. село је имало 54 муслиманска и 15 српских домаћинстава. На почетку XXI века нема ни једно муслиманско домаћинство. Највећи део муслиманског становништва се између два Светска рата иселио у Нови Пазар.

Село је добило име од речи брља или броња, која у старословеиском језику значе: оклоп, панцир. Ово говори да је у средњем веку Брњица било место у ком су израђивани витешки оклопи [Недељковић, 1985, 67-69].

На основу података које је за село (подаци за село, домаћинства и исељенике) у анкетном листу дао Радослав Спасојевић, види се да се у Брњици налази црква, која је грађена у периоду 2001-2005. године. Четвороразредна школа почела је са радом 1926, а школа је подигнута 1933. године. Нова школска зграда саграђена је 1993. године. У селу је отворена једна продавница 1987, саједним радником и кафана која је отворена 1992. године, са једним радником. Струју је село добило 1970, водовод 1977, телефон 1990. и асфалтни пут 1969. године. Село се делимично снабдева водом са каптираног врела “Грохот”. Поред водовода, становници се водом снабдевају из сеоских извора, а познатији су Стублина и Спасојевића бунар. На Брњичкој реци раније је било више воденица од којих данас ни једна не ради. У селу постоји и бегова кула, мада неки мештани тврде да је то Петрова кула.

Становништво се бави сточарством и земљорадњом.

Дневне мигранте чине: 10 радника, 13 ученика средњих школа и 20 ученика основних школа, који у школу иду у Штаваљ.

Број становника и домаћинстава са индексима и просечним бројем чланова у домаћинству            

Година   Број становника    Број домаћинстава   Средњи број чланова у домаћинству

1948.               461                                  44                                           10,47

1953.               509                                  57                                            8,92

1961.               492                                  68                                             7,23

1971.               423                                  82                                             5,15

1981.               317                                  83                                             3,81

1991.               254                                  73                                             3,47

2002.              218                                  65                                             3,35

 

Брњица је у периоду 1948-1953. године остварила пораст броја становника за 10%. Од тада па до 2002. године број становника се смањио 57%. Овај податак указује на интензиван процес депопулације и миграције. Број домаћинстава 1948-1981. године је порастао 89%, да би се за следећих 20 година смањио за 22%. Просечан број чланова у домаћинству у сталном је опадању од 1948. године. Са 5 и више чланова 1991. било је 22 (30,14%), а 2002. године 17 (26,15%) домаћинстава.

Домаћинства у селу Брњица:

1.                  Карличић Радомир

Домаћинство има 5 чланова. Удаљено је од Сјенице 20 км, а од аутобуске станице и основне школе 1 км. Кућа је грађена од тврдог материјала, има воду и санитарне уређаје. Струју су добили 1970. године. Два лица траже посао, а једно студира. Домаћинство се бави узгојем говеда.

Порекло: досељени су из Дурмиторског краја. Време досељавања није познато.

Род: Карличићи.

2.                  Милевић Радослав

Домаћинство има 4 члана. Удаљено је од Сјенице 20 км, а од аутобуске станице и основне школе 0,5 км. Кућа је грађена од тврдог материјала, има воду и санитарне уређаје. Струју су добили 1970. године. Једно лице је запослено ван територије Сјеничког краја, а једно тражи посао. Домаћинство се бави узгојем говеда.

Порекло: досељени су из Нововарошког краја. Време досељавања није познато.

Род: Милевићи.

3.                  Спасојевић Станимир

Домаћинство има 5 чланова. Удаљено је од Сјенице 20 км, а од аутобуске станице и основне школе 0,5 км. Кућа је грађена од тврдог материјала, има воду и санитарне уређаје. Струју су добили 1970. године. Једно лице је запослено у другим насељима Сјеничког краја, 2 лица траже посао. У домаћинству су и 2 студента.

Порекло: досељени су из Биоча у Црној Гори, у XVII веку.

Род: Спасојевићи.

4.                  Лазовић Раденко

Домаћинство има 2 члана. Удаљено је од Сјенице 20 км, од аутобуске станице 1,5 км и од основне школе 1 км. Кућа је грађена од тврдог материјала, има воду и санитарне уређаје. Струју су добили 1970. године. У домаћинству нема запослених лица. Приходе остварују узгојем говеда.

Порекло: досељени су из околине Нове Вароши око 1935. године.

Род: Лазовићи.

5.                  Биочанин Слободан

Једночлано домаћинство. Кућа је опремљена водом и санитарним уређајима. Домаћин се бави пољопривредом.

6.                  Карличић Живорад

Домаћинство има 2 члана. Кућа је опремљена водом и санитарним уређајима. Домаћинство се бави пољопривредом.

7.                  Карличић Раде

Домаћинство има 4 члана. Кућа је опремљена водом и санитарним уређајима. Два лица су запослена на територији Сјеничког краја, а 2 лица похађају основну школу. Носилац домаћинства је службеник у СУП-у.

8.                  Карличић Драган

Домаћинство има 5 чланова. Кућа поседује воду и санитарне уређаје. Два лица су запослена (једно у родном селу, а једно у другим насељима Сјеничког краја), а 1 члан тражи посао. Носилац домаћинства је службеник, а баве се и пољопривредом.

9.                  Карличић Станоје

Домаћинство има 6 чланова. Кућа је опремљена водом и санитарним уређајима. Два лица су запослена (једно у родном селу, а једно у другим насељима Сјеничког краја), а једно тражи посао. Два члана домаћинства похађају основну школу. Носилац домаћинства је запослен у СУП-у, а баве се и пољопривредом.

10.              Карличић Радован

Домаћинство има 3 члана. Кућа поседује воду и санитарне уређаје. Два лица су запослена (једно у родном селу, а једно ван Сјеничког краја). Носилац домаћинства је радник, а баве се и пољопривредом.

11.              Карличић Владисав

Домаћинство има 6 чланова. Кућа поседује воду и санитарне уређаје. Два лица су запослена на територији Сјеничког краја, а 2 лица су ученици основне школе. Носилац домаћинства је радник, а баве се и пољопривредом.

12.              Карличић Ристо

Домаћинство има 6 чланова. Кућа поседује воду и санитарне уређаје. У домаћинству нема запослених, а 2 лица траже посао. Баве се пољопривредом.

13.              Карличић Миланко

Домаћинство има 5 чланова. Кућа поседује воду и санитарне уређаје. Један члан домаћинства је запослен у родном селу, а 1 тражи посао. Носилац домаћинства је поштар.

14.              Карличић Рако

Домаћинство има 4 члана. Кућа поседује воду и санитарне уређаје. Домаћинство се бави пољопривредом.

15.              Карличић Милоје

Домаћинство има 3 члана. Кућа поседује воду и санитарне уређаје. Један члан домаћинства тражи посао. Баве се пољопривредом.

16.              Карличић Благоје

Домаћинство има 3 члана. Кућа поседује воду и санитарне уређаје. Једно лице је запослено у родном селу. Домаћинство се бави шумарством.

17.              Биочанин Живка

Једночлано домаћинство. Кућа поседује воду и санитарне уређаје. Домаћица се бави пољопривредом.

18.              Биочанин Бранко

Домаћинство има 3 члана. Кућа је опремљсна водом и санитарним урсђајима. Једно лице тражи посао. Домаћинство сс бави пољоприврсдом.

19.              Биочанин Иван

Домаћинство има 4 члана. Кућа је опремљена водом и санитарним урсђајима. Један члан домаћинства тражи посао, а 1 је студент. Баве се и пољопривредом.

20.              Биочанин Стојко

Једночлано домаћинство. Кућа је опремљсна водом и санитарним уређајима. Домаћин се бави пољопривредом.

21.              Биочанин Андрија

Домаћинство има 4 члана. Кућа је опремљсна водом и санитарним уређајима. Једно лице јс запослено на тсриторији Сјеничког краја, а једно тражи посао. Два члана домаћинства похађају основну школу. Носилап домаћинства је запослен као возач.

22.              Биочанин Драгомир

Домаћинство има 7 чланова. Кућа је опремљена водом и санитарним урсђајима. Јсдан члан домаћинства је запослен у родном селу, а 1 тражи посао. Два лица су ученици средње школе. Носилац домаћинства јс запослсн као возач, а баве се и пољопривредом.

23.              Биочанин Пуниша

Домаћинство има 6 чланова. Кућа јс опремљена водом и санитарним уређајима. Домаћинство се бави пољопривредом.

24.              Биочанин Миодраг

Једночлано домаћинство. Кућа јс опремљена водом и санитарним уређајима. Домаћин сс бави пољопривредом.

25.              Биочанин Бошко

Домаћинство има 2 члана. Кућа је опремљена водом и санитарним уређајима. Домаћинство се бави пољопривредом.

26.              Биочанин Радомир

Домаћинство има 4 члана. Кућа јс опремљена водом и санитарним уређајима. Домаћинство се бави пољопривредом.

27.              Спасојевић Станимир

Домаћинство има 2 члана. Кућа је опрсмљена водом и санитарним уређајима. Једно лице је запослено у родном сслу. Носилац домаћинства ради у просвсти.

28.              Спасојевић Стево

Домаћинство има 2 члана. Кућа јс опремљена водом и санитарним уређајима. Домаћинство се бави пољопривредом.

29.              Спасојевић Томо

Домаћинство има 5 чланова. Кућа је опремљена водом и санитарним уређајима. Једно лице је запослено на територији Сјеничког краја, а једно тражи посао. Носилац домаћинства ради у просвети, а баве се и пољопривредом.

30.              Спасојевић Маринко

Домаћинство има 5 чланова. Кућа је опремљена водом и санитарним уређајима. Једно лице је запослено у родном селу, а једно тражи посао. Носилац домаћинства је рудар, а баве се и пољопривредом.

31.              Спасојевић Миломир

Домаћинство има 7 чланова. Кућа је опремљена водом и санитарним уређајима. Једно лице је запослено у родном селу. Носилац домаћинства је запослен у СУП-у, а баве се и пољопривредом.

32.              Спасојевић Милован

Домаћинство има 6 чланова. Кућа је опремљена водом и санигарним уређајима. Једно лице је запослено у родном селу. Носилац домаћинства је запослен у СУП-у. Домаћинство се бави пољопривредом.

33.              Спасојевић Видоје

Домаћинство има 7 чланова. Кућа је опремљена водом и санитарним уређајима. Једно лице је запослено у родном селу, а 2 члана су ученици основне школе. Носилац домаћинства је запослен у СУП-у. Баве се и пољопривредом.

34.              Спасојевић Драгиша

Домаћинство има 2 члана. Кућа је опремљена водом и санитарним уређајима. Домаћинство се бави пољопривредом.

35.              Спасојевић Спасоје

Домаћинство има 3 члана. Кућа је опремљена водом и санитарним уређајима. Једно лице је запослено на територији Сјеничког краја. Домаћинство се бави пољопривредом.

36.              Спасојевић Страјо

Домаћинство има 9 чланова. Кућа је опремљена водом и санитарним уређајима. Једно лице је запослено у родном селу, а 4 члана су ученици основне школе. Носилац домаћинства је запослен у СУП-у. Домаћинство се бави пољопривредом.

37.              Спасојевић Белко

Домаћинство има 2 члана. Кућа је опремљена водом и санитарним уређајима. Домаћинство се бави пољопривредом.

38.              Биочанин Страјо

Домаћинство има 7 чланова. Кућа је опремљена водом и санитарним уређајима. Једно лице је запослено у родном селу, а 2 члана похађају средњу школу. Носилац домаћинства је запослен у рударству, а баве се и пољопривредом.

39.              Рајковић Велизар

Домаћинство има 2 члана. Кућа је опремљена водом и санитарним уређајима. Домаћинство се бави пољопривредом.

40.              Новчић Ратко

Домаћинство има 7 чланова. Кућа је опремљена водом и санитарним уређајима. Два члана домаћинства похађају основну школу. Баве се пољопривредом.

41.              Спасојевић Влађа

Домаћинство има 2 члана. Кућа је опремљена водом и санитарним уређајима. Домаћинство се бави пољопривредом.

42.              Спасојевић Сибинка

Једночлано домаћинство. Кућа је опремљсна водом и санитарним уређајима. Једини члан домаћинства бави се пољопривредом.

43.              Биочанин Драгољуб

Домаћинство има 2 члана. Кућа је опремљена водом и санитарним уређајима. Домаћинство се бави пољопривредом.

44.              Биочанин Загорка

Једночлано домаћинство. Кућа је опремљена водом и санитарним уређајима. Једини члан домаћинства бави се пољопривредом.

45.              Биочанин Милета

Домаћинство има 4 члана. Кућа је опремљена водом и санитарним уређајима. Једно лице тражи посао. Домаћинство се бави пољопривредом.

46.              Биочанин Мина

Домаћинство има 3 члана. Кућа је опремљена водом и санитарним уређајима. Један члан домаћинства тражи запослење. Приходе остварују из пољопривреде.

47.              Биочанин Вуле

Домаћинство има 5 чланова. Кућа је опремљена водом и санитарним уређајима. Једно лице тражи посао. Домаћинство се бави пољопривредом.

48.              Попадић Вукман

Домаћинство има 6 чланова. Кућа је опремљена водом и санитарним уређајима. Једно лице је запослено на територији Сјеничког краја, а једно тражи посао. У домаћинству су 1 средњошколац и 1 студент. Баве се пољопривредом.

49.              Биочанин Благота

Домаћинство има 2 члана. Кућа је опремљена водом и санитарним уређајима. Домаћинство се бави пољопривредом.

50.              Шарац Лука

Једночлано домаћинство. Кућа је опремљена водом и санитарним уређајима. Домаћин се бави пољопривредом.

51.              Пантовић Његош

Домаћинство има 4 члана. Кућа је опремљена водом и санитарним уређајима. Домаћинство се бави пољопривредом.

52.              Пантовић Милунка

Једночлано домаћинство. Кућа је опремљена водом и санитарним уређајима. Домаћица се бави пољопривредом.

53.              Пантовић Радоица

Домаћинство има 2 члана. Кућа је опремљена водом и санитарним уређајима. Домаћинство се бави пољопривредом.

54.              Пантовић Миле

Домаћинство има 5 чланова. Кућа је опремљена водом и санитарним уређајима. Домаћинство се бави пољопривредом.

55.              Попадић Христивоје

Домаћинство има 5 чланова. Кућа је опремљена водом и санитарним уређајима. Једно лице је запослено у родном селу. Домаћинство се бави пољопривредом и рударством.

56.              Попадић Вуле

Домаћинство има 6 чланова. Кућа је опремљена водом и санитарним уређајима. Главни извор прихода домаћинства је пољопривреда.

57.              Попадић Томо

Домаћинство има 3 члана. Кућа је опремљена водом и санитарним уређајима. Домаћинство се бави пољопривредом.

58.              Милевић Ивко

Домаћинство има 5 чланова. Кућа је опремљена водом и санитарннм уређајима. Два лица су ученици основне школе. Домаћинство се бави пољопривредом.

59.              Милевић Рајко

Домаћинство има 2 члана. Кућа је опремљена водом и санитарним уређајима. Домаћинство се бави пољопривредом.

60.              Милевић Десимир

Домаћинство има 2 члана. Кућа је опремљена водом и санитарним уређајима. Баве се пољопривредом.

61.              Милевић Симона

Једночлано домаћинство. Кућа је опремљена водом и санитарним уређајима. Домаћица се бави пољопривредом.

62.              Милевић Мирјана

Једночлано домаћинство. Кућа је опремљена водом и санитарним уређајима. Домаћица се бави пољопривредом.

63.              Милевић Радосав

Домаћинство има 3 члана. Кућа је опремљена водом и санитарним уређајима. Један члан домаћинства тражи посао. Приходе остварују из пољопривреде.

64.              Милевић Милан

Домаћинство има 3 члана. Кућа је опремљена водом и санитарним уређајима. Једно лице тражи посао. Домаћинство се бави пољопривредом.

65.              Милевић Живота

Домаћинство има 2 члана. Кућа је опремљена водом и санитарним уређајима. Домаћинство се бави пољопривредом.

66.              Милевић Ратко

Домаћинство има 2 члана. Кућа је опремљена водом и санитарним уређајима. Домаћинство се бави пољопривредом.

67.              Петровић Раде

Домаћинство има 4 члана. Кућа је опремљена водом и санитарним уређајима. Један члан домаћинства тражи посао. Приходе остварују из пољопривреде.

68.              Вранић Драгоје

Домаћинство има 6 чланова. Кућа је опремљена водом и санитарним уређајима. Једно лице је запослено у родном селу, а једно тражи посао. Домаћинство се бави пољопривредом и рударством.

69.              Вранић Драгослав

Домаћинство има 4 члана. Кућа је опремљена водом и санитарним уређајима. У домаћинству је 1 студент. Баве се пољопривредом.

70.              Средојевић Новак

Домаћинство има 6 чланова. Кућа је опремљена водом и санитарним уређајима. Једно лице је запослено у родном селу. Домаћинство се бави пољопривредом и рударством.

71.              Средојевић Радојко

Домаћинство има 4 члана. Кућа је опремљена водом и санитарним уређајима. Једно лице тражи посао. Главни извор прихода домаћинства је пољопривреда.

72.              Вранић Дражо

Домаћинство има 6 чланова. Кућа је опремљена водом и санитарним уређајима. Једно лице је запослено у родном селу. Носилац домаћинства ради у СУП-у, а баве се и пољопривредом.

73.              Топаловић Павле

Домаћинство има 4 члана. Кућа је опремљена водом и санитарним уређајима. Један члан домаћинства тражи посао, а 1 студира. Баве се пољопривредом.

74. Милевић Милоња, домаћинство има 2 члана;

75. Спасојевић Цмиља, једночлано домаћинство;

76. Богдановић Ранко, домаћинство има 7 чланова;

77. Карличић Вукола, домаћинство има 2 члана.

 

Исељеници из села Брњица:

1.                  Попадић Љубица

Домаћинство има 3 члана. Иселили су се у Краљево 1983. године, ради школовања деце. Носилац домаћинства је без школске спреме. Породична слава: Св. Никола.

2.                  Милевић Нешо

Једночлано домаћинство. Иселило се у Краљево 2001. године. Породична слава: Св. Архангел Михаило. Нема школску спрему.

3.                  Спасојевић Драго

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се у Краљево 1987. године. Носилац домаћинства је завршио осмогодишњу основну школу.

4.                  Карличић Арсеније

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се 1958. године у Крагујевац, ради запослења. Носилац домаћинства има високу школску спрему.

5.                  Карличић Зоран

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се 1988. године у Крагујевац, ради запослења. Носилац домаћинства има средњу школску спрему.

6.                  Карличић Радоица

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се 1985. године у Пирот, ради запослења. Носилац домаћинства има високу школску спрему.

7.                  Карличић Радосав

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се 1968. године у Чачак, ради запослења. Носилац домаћинства има високу школску спрему.

8.                  Карличић Радмило

Једночлано домаћинство. Иселио се 1967. године у Крагујевац, ради запослења. Има средњу школску спрему.

9.                  Карличић Вукоица

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се 1980. године у Београд, ради запослења. Носилац домаћинства има високу школску спрему.

10.              Карличић Радивоје

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се 1955. године у Београд, ради запослења. Носилац домаћинства има високу школску спрему.

11.              Карличић Миљојко

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се 1980. године у Горњи Милановац, ради запослења. Носилац домаћинства има средњу школску спрему.

12.              Карличић Вујадин

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се 1972. године у Панчево, ради запослења. Носилац домаћинства има високу школску спрему.

13.              Карличић Миладин

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се 1980. године у Београд, ради запослења. Носилац домаћинства има високу школску спрему.

14.              Карличић Миљојко

Једночлано домаћинство. Иселио се 1982. године у Београд, ради запослења. Има високу школску спрему.

15.              Карличић Милоица

Домаћинство има 3 члана. Иселили су се 1985. године у Крагујевац, ради запослења. Носилац домаћинства има средњу школску спрему.

16.              Карличић Милисав

Једночлано домаћинство. Иселио се 1970. године у Београд, ради запослења. Има средњу школску спрему.

17.              Карличић Анто

Једночлано домаћинство. Иселио се 1975. године у Прибој, ради запослења. Има вишу школску спрему.

18.              Карличић Радојко

Једночлано домаћинство. Иселио се 1983. године у Крагујевац, ради запослења. Има средњу школску спрему.

19.              Карличић Милић

Једночлано домаћинство. Иселио се 1989. године у Нови Пазар, ради запослења. Има високу школску спрему.

20.              Биочанин Велиша

Домаћинство има 5 чланова. Иселили су се 1958. године у Краљево, ради запослења. Носилац домаћинства је завршио осмогодишњу основну школу.

21.              Биочанин Јован

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се 1958. године у Крагујевац, ради запослења. Носилац домаћинства има високу школску спрему.

22.              Биочанин Јевђен

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се 1965. године у Крагујевац, ради запослења. Носилац домаћинства има средњу школску спрему.

23.              Биочанин Воимир

Једночлано домаћинство. Иселио се 1968. године у Крагујевац, ради запослења. Има средњу стручну спрему.

24.              Биочанин Милун

Једночлано домаћинство. Иселио се 1972. године у Трстеник, ради запослења. Има високу школску спрему.

25.              Биочанин Радисав

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се 1960. године у Београд, ради запослења. Носилац домаћинства је завршио осмогодишњу основну школу.

26.              Биочанин Божо

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се 1959. године у Краљево, ради запослења. Носилац домаћинства је завршио осмогодишњу основну школу.

27.              Биочанин Љубиша

Домаћинство има 5 чланова. Иселили су се 1950. године у Краљево, ради запослења. Носилац домаћинства је завршио осмогодишњу основну школу.

28.              Биочанин Милован

Домаћинство има 3 члана. Иселили су се 1972. године у Сјеницу, ради запослења. Носилац домаћинства има средњу школску спрему.

29.              Биочанин Станоје

Једночлано домаћинство. Иселио се 1978. године у Крагујевац, ради запослења. Носилац домаћинства има средњу школску спрему.

30.              Биочанин Вељо

Домаћинство има 5 чланова. Иселили су се 1967. године у Краљево, ради запослења. Носилац домаћинства је завршио осмогодишњу основну школу.

31.              Биочанин Милан

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се 1965. године у Чачак, ради запослења. Носилац домаћинства је завршио осмогодишњу основну школу.

32.              Биочанин Радо

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се 1970. године у Чачак, ради запослења. Носилац домаћинства има средњу стручну спрему.

33.              Биочанин Кирило

Једночлано домаћинство. Иселио се 1975. године у Београд, ради запослења. Има средњу школску спрему.

34.              Биочанин Рајко

Једночлано домаћинство. Иселио се 1973. године у Нови Пазар, ради запослења. Има вишу стручну спрему.

35.              Биочанин Драгован

Једночлано домаћинство. Иселио се 1975. године у Трстеник, ради запослења. Има средњу школску спрему.

36.              Спасојевић Драгомир

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се 1970. године у Чачак, ради запослења. Носилац домаћинства је завршио осмогодишњу основну школу.

37.              Спасојевић Драгован

Једночлано домаћинство. Иселио се 1969. године у Београд, ради запослења. Има високу школску спрему.

38.              Спасојевић Александар

Једночлано домаћинство. Иселио се 1974. године у Нови Сад, ради запослења. Има високу школску спрему.

39.              Спасојевић Радмило

Једночлано домаћинство. Иселио се 1978. године у Београд, ради запослења. Има средњу школску спрему.

40.              Спасојевић Радоња

Једночлано домаћинство. Иселио се 1977. године у Београд,°ради запослења. Има средњу школску спрему.

41.              Спасојевић Радоица

Једночлано домаћинство. Иселио се 1976. године у Београд, ради запослења. Има средњу школску спрему.

42.              Спасојевић Вељо

Домаћинство има 6 чланова. Иселили су се 1978. године у Краљево, ради запослења. Носилац домаћинства има средњу стручну спрему.

43.              Спасојевић Младоје

Домаћинство има 2 члана. Иселили су се 1978. године у Краљево, ради запослења. Носилац домаћинства има средњу стручну спрему.

44.              Спасојевић Здравко

Домаћинство има 6 чланова. Иселили су се 1970. године у Краљево, ради запослења. Носилац домаћинства има средњу стручну спрему.

45.              Спасојевић Милан

Једночлано домаћинство. Иселио се 1970. године у Београд, ради запослења. Има средњу стручну спрему.

46.              Спасојевић Миљојко

Једночлано домаћинство. Иселио се 1969. године у Београд, ради запослења. Има средњу стручну спрему.

47.              Спасојевић Слобо

Једночлано домаћинство. Иселио се 1971. године у Крагујевац, ради запослења. Има средњу стручну спрему.

48.              Спасојевић Андрија

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се 1979. године у Горњи Милановац, ради запослења. Носилац домаћинства има средњу стручну спрему.

49.              Спасојевић Борко

Једночлано домаћинство. Иселио се 1978. године у Крагујевац, ради запослења. Има високу стручну спрему.

50.              Спасојевић Милан

Једночлано домаћинство. Иселио се 1980. године у Београд, ради запослења. Има високу стручну спрему.

51.              Спасојевић Богољуб

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се 1978. године у Београд, ради запослења. Носилац домаћинства има високу стручну спрему.

52.              Спасојевић Јаблан

Једночлано домаћинство. Иселио се 1968. године у Панчево, ради запослења. Има средњу стручну спрему.

53.              Спасојевић Војо

Једночлано домаћинство. Иселио се 1973. године у Краљево, ради запослења. Има вишу стручну спрему.

54.              Спасојевић Богољуб

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се 1977. године у Краљево, ради запослења. Носилац домаћинства има вишу стручну спрему.

55.              Спасојевић Петар

Једночлано домаћинство. Иселио се 1977. године у Краљево, ради запослења. Има средњу школску спрему.

56.              Спасојевић Дмитар

Једночлано домаћинство. Иселио се 1975. године у Краљево, ради запослења. Има средњу стручну спрему.

57.              Спасојевић Милоица

Једночлано домаћинство. Иселио се 1978. године у Београд, ради запослења. Има средњу стручну спрему.

58.              Спасојевић Горан

Једночлано домаћинство. Иселио се 1980. године у Смедерево, ради запослења. Има средњу стручну спрему.

59.              Спасојевић Коста

Једночлано домаћинство. Иселио се 1975. године у Краљево, ради запослења. Има средњу стручну спрему.

60.              Спасојевић Љубо

Једночлано домаћинство. Иселио се 1980. године у Краљево, ради запослења. Има средњу стручну спрему.

61.              Спасојевић Благоје

Домаћинство има 5 чланова. Иселили су се 1965. године у Београд, ради запослења. Носилац домаћинства има средњу стручну спрему.

62.              Спасојевић Јован

Једночлано домаћинство. Иселио се 1974. године у, Краљево, ради запослења. Има средњу стручну спрему.

63.              Карличић Милован

Једночлано домаћинство. Иселио се 1978. године у Чачак, ради запослења. Има високу стручну спрему.

64.              Рајковић Анто

Једночлано домаћинство. Иселио се 1970. године у Београд, ради запослења. Има средњу стручну спрему.

65.              Луковић Милија

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се 1978. године у Краљево, ради запослења. Носилац домаћинства има средњу стручну спрему.

66.              Рајковић Раденко

Једночлано домаћинство. Иселио се 1970. године у Краљево, ради запослења. Има вишу школску спрему.

67.              Рајковић Радош

Једночлано домаћинство. Иселио се 1970. године у Краљево, ради запослења. Има вишу стручну спрему.

68.              Рајковић Круне

Домаћинство има 5 чланова. Иселили су се 1971. године у Београд, ради запослења. Носилац домаћинства има средњу стручну спрему.

69.              Новчић Славољуб

Једночлано домаћинство. Иселио се 1972. године у Нову Варош, ради запослења. Има вишу стручну спрему.

70.              Јаковљевић Спасоје

Једночлано домаћинство. Иселио се 1975. године у Чачак, ради запослења. Има вишу стручну спрему.

71.              Јаковљевић Будиша

Једночлано домаћинство. Иселио се 1967. године у Београд, ради запослсња. Има вишу стручну спрему.

72.              Биочанин Кован

Једночлано домаћинство. Иселио се 1973. године у Краљево, ради запослења. Има средњу стручну спрему.

73.              Спасојевић Јордан

Домаћинство има 2 члана. Иселили су се 1965. године у Ивањицу, ради запослења. Носилац домаћинства је завршио осмогодишњу основну школу.

74.              Спасојевић Радивоје

Једночлано домаћинство. Иселио се 1973. године у Београд, ради запослења. Има средњу стручну спрему.

75.              Спасојевић Микаило

Једночлано домаћинство. Иселио се 1969. године у Нови Сад, ради запослења. Има средњу стручну спрему.

76.              Биочанин Радослав

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се 1968. године у Чачак, ради запослења. Носилац домаћинства има високу школску спрему.

77.              Биочанин Јосиф

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се 1985. године у Баточину, ради запослења. Носилац домаћинства има вишу школску спрему.

78.              Биочанин Добривоје

Једночлано домаћинство. Иселио се 1970. године у Крагујевац, ради запослења. Има средњу стручну спрему.

79.              Биочанин Ракић

Једночлано домаћинство. Иселио се 1970. године у Чачак, ради запослења. Има средњу стручну спрему.

80.              Биочанин Станимир

Једночлано домаћинство. Иселио се 1971. године у Чачак, ради запослења. Има средњу стручну спрему.

81.              Биочанин Петко

Једночлано домаћинство. Иселио се 1967. године у Београд, ради запослења. Има средњу стручну спрему.

82.              Биочанин Срето

Домаћинство има 6 чланова. Иселили су се 1980. године у Чачак, ради запослења. Носилац домаћинства је завршио осмогодишњу основну школу.

83.              Биочанин Срето

Домаћинство има 5 чланова. Иселили су се 1967. године у Крагујевац, ради запослења. Носилац домаћинства је завршио осмогодишњу основну школу.

84.              Лазовић Радивоје

Домаћинство има 5 чланова. Иселили су се 1967. године у Београд, ради запослења. Носилац домаћинства је завршио осмогодишњу основну школу.

85.              Лазовић Радован

Једночлано домаћинство. Иселио се 1969. године у Београд, ради запослења. Има средњу стручну спрему.

86.              Лазовић Благомир

Једночлано домаћннство. Иселио се 1980. године у Београд, ради запослења. Има високу стручну спрему.

87.              Лазовић Владимир

Једночлано домаћинство. Иселио се 1981. године у Београд, ради запослења. Има високу стручну спрему.

88.              Кнежевић Селимир

Домаћинство има 5 чланова. Иселили су се 1968. године у Крагујевац, ради запослења. Носилац домаћинства има средњу школску спрему.

89.              Кнежевић Хранислав

Домаћинство има 5 чланова. Иселили су се 1968. године у Краљево, ради запослења. Носилац домаћинства има вишу школску спрему.

90.              Кнежевић Крстивоје

Једночлано домаћинство. Иселио се 1967. године у Крагујевац, ради запослења. Има средњу стручну спрему.

91.              Средојевић Благоје

Једночлано домаћинство. Иселио се 1968. године у Београд, ради запослења. Завршио је осмогодишњу основну школу.

92.              Богдановић Љубо

Једночлано домаћинство. Иселио се 1969. године у Панчево, ради запослења. Завршио је осмогодишњу основну школу.

93.              Богдановић Бећо

Једночлано домаћинство. Иселио се 1970. године у Београд, ради запослења. Има средњу стручну спрему.

94.              Мунић Ратко

Једночлано домаћинство. Иселио се 1970. године у Београд, ради запослења. Има средњу стручну спрему.

95.              Мунић Радован

Једночлано домаћинство. Иселио се 1971. године у Панчево, ради запослења. Има средњу стручну спрему.

96.              Мунић Слободан

Једночлано домаћинство. Иселио се 1970. године у Панчево, ради запослења. Има средњу стручну спрему.

97.              Мунић Маринко

Једночлано домаћинство. Иселио се 1972. године у Панчево, ради запослења. Има средњу стручну спрему.

98.              Мунић Радоња

Једночлано домаћинство. Иселио се 1970. године у Панчево, ради запослења. Има средњу стручну спрему.

99.              Топаловић Манојло

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се 1966. године у Београд, ради запослења. Носилац домаћинства има средњу школску спрему.

100.          Милевић Радоица

Једночлано домаћинство. Иселио се 1968. године у Београд, ради запослења. Има високу стручну спрему.

101.          Милевић Благомир

Једночлано домаћинство. Иселио се 1970. године у Крагујевац, ради запослења. Има средњу стручну спрему.

102.          Милевић Селимир

Једночлано домаћинство. Иселио се 1971. године у Београд, ради запослења. Има високу стручну спрему.

103.          Милевић Винко

Једночлано домаћинство. Иселио се 1970. године у Београд, ради запослења. Има високу стручну спрему.

104.          Милевић Раденко

Једночлано домаћинство. Иселио се 1979. године у Трстеник, ради запослења. Има средњу стручну спрему.

105.          Милевић Лазар

Једночлано домаћннство. Иселио се 1974. године у Београд, ради запослења. Има средњу стручну спрему.

106.          Милевић Андрија

Једночлано домаћинство. Иселио се 1978. године у Панчево, ради запослења. Има средњу стручну спрему.

107.          Милевић Обрад

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се 1979. године у Обреновац, ради запослења. Носилац домаћинства има високу школску спрему.

108.          Милевић Томо

Једночлано домаћинство. Иселио се 1965. године у Бор, ради запослења. Има високу стручну спрему.

109.          Милевић Вујадин

Једночлано домаћинство. Иселио се 1964. године у Бор, ради запослења. Има високу стручну спрему.

110.          Попадић Велизар

Домаћинство има 6 чланова. Иселили су се 1960. године у Краљево, ради запослења. Носилац домаћинства има средњу школску спрему.

111.          Попадић Богдан

Домаћинство има 3 члана. Иселили су се 1976. године у Краљево, ради запослења. Носилац домаћинства је завршио осмогодишњу основну школу.

112.          Попадић Благота

Домаћинство има 3 члана. Иселили су се 1975. године у Краљево, ради запослења. Носилац домаћинства је завршио средњу школу.

113.          Попадић Љубиша

Домаћинство има 3 члана. Иселили су се 1975. године у Краљево, ради запослења. Носилац домаћинства има вишу стручну спрему.

114.          Попадић Миљан

Једночлано домаћинство. Иселио се 1999. године у Краљево, ради запослења. Има средњу стручну спрсму.

115.          Попадић Станимир

Једночлано домаћинство. Иселио се 1968. године у Београд, ради запослења. Има вишу стручну спрему.

116.          Попадић Драгиша

Једночлано домаћинство. Иселио се 1968. године у Немачку, ради запослења. Има вишу стручну спрему.

Наведени подаци, добијени анкетирањем становништва, указују да су се житељи Брњице исељавали углавном у Београд, Краљево, Крагујевац, Чачак и Панчево.

Број младог становништва у селу, у периоду 1991-2002. године, смањио се 10%, а становништво преко 60 година живота повећало се за 27%. Индекс старења 1991. износио је 1,47, а 2002. године 2,09 индексних поена, што указује да становништво овог села улази у зону демографске старости.

Становншшпво по вероисповести

Година            1991.   %

православнн  254      100,00

муслимани     –           –

остали –           –

Становншитво по националној припадности

Година            2002.   %

Срби               218      100,00

Бошњаци        –           –

Муслимани    –           –

Остали            –           –

Село јс насељено српским становништвом које се на ове просторе углавном доселило у XVII и XVIII веку са простора Црне Горе. Већина мештана слави Св. Николу, Св. Јован, Св. Луку. Св. Архангела Михаила, Ћириловдан и Ћурђиц.

У Брњици становника са преко 15 година живота било је 1981. године 252; 1991. године 228, а 2002. године 180. Број лица без школске спреме 1981-2002. године смањио се 49%, са 4 разреда основне школе са 24% и са основном школом 45%, а са средњом школом повећао 24%. Са вишом школом 1981. било је једно лице, 1991 године 6. а 2002. године 2 лица. Завршени факултет 1991. имало је 7 лица, а само једно 2002. године. Неписмених лица 1991. било је 43 (18,85%), а 2002. године 17 (9,44%).

Природни услови села, указују да пољопривреда треба да буде водећа привредна грана. Године 1991. домаћинства су приходе остваривала из ове делатности (60,27%), а овчарство са 1047 грла оваца и говедарство са 562 грла говеда били су водеће сточарске гране. У 2002. години ситуација се знатно променила. Из пољопривреде приходе остварује само 26,15% домаћинства, док је мешовитих 50,76%. Какво је стање у сточарству најбоље говори податак да је 2002. године у селу било само 78 оваца и 387 грла говеда. До смањења броја оваца дошло је због недостатка чобана, јер за то су потребни млади људи, а у селу је углавном старије становништво, које се преоријентисало на гајење говеда. И за ово село може се рећи да је економски јако. Ову констатацију поткрепљује чињеница да је 2002. године било 52,29% активних лица, 15,60% лица са личним приходима и 32,11% издржаваних лица. Да је ратарство у овом селу некада било развијено (гајење жита), указује и постојање воденица на Брњичкој реци, које нису више у функцији.

 

ИЗВОР: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ, Мила А. Павловић: СЕЛА СЈЕНИЧКОГ КРАЈА антропогеографска проучавања – научна монографија, штампа „Форма Б“, Београд, 2009. Приредио сарадник портала Порекло Војислав Ананић

 

 

 

 

 

Коментари (13)

Одговорите

13 коментара

 1. Tanja

  U selu Brnjica postojalo je i prezime Kastratovic

 2. Tanja

  У селу Брњица живела је и породица Кастратовић

 3. Војислав Ананић

  Тања, проверио сам у књизи. У селу Брњица се не помињу Кастратовићи, чак ни међу исељенима. Можда о њима зна неко од старијих мештана. Књига је штампана 2009. године.
  Поздрав,
  Војислав

 4. Tanja

  Моја прабаба се девојачко презивала Кастратовић,а сазнала сам да су се она и сестра доселиле из Прокупља.У то време Прокупље је било захваћено ратом и побили су им целу породицу.Њена сестра се касније удала у Рајковиће и остала да живи и Брњици,а она за Вука Радевића у селу Чипаље.

 5. Ivana

  Lukovic Novak i Sreten iselili su se sa svojim poridicama u Kraljevo 1963. radi zaposlenja….nigde se ne pominju

 6. Mikan

  Znam nekoliko stvari o brnici jer moi pretci dolaze iz brnice i zanimame brnica od 1920 -1945 tacno da je dug vremenski period. I prezivam se Colic .
  Hvala .

 7. Nerko

  Hteo bi da zna mladza populacija , da za vreme 1930 god vecina u selu brnjica 90% bili su Muslimani koi su bili ilirskog potekla ili nazivali se sebe pleme Brnicanin .od tog plemena poticu. Kurtanovici, Idrizovici , Colic , Hamidovic , Turkovic koi su jedna krv.Nebi hteo nikog da uvredim al trebalo bi da se zna malo vise I realno da se prikaze kako sto je ispravno .

 8. vojislav ananić

  Господине Нерко,
  није било никакве намере да се неко вређа. Ја сам пренео онако како је написано у наведеној књизи као извору. Можда су подаци у књизи из периода пре 1930. године.
  Поздрав,
  Војислав

 9. Do 1935 godine Brnica je bila 100 posto muslimanska. Tada su muslimani proterani a dosli su pravoslavci. Svi koji se ovde pominju su dosli 1935 i kasnije. Ima puno udruzenja nas brnicana u zemlji i inostranstvu, i puno toga je dokumentovano na koji nacin su muslimani proterani iz Brnjice.

  • Maren

   A po čemu znaš da je Brnjica do 35-te bila 100% muslimanska?

   Evo popisa hrišćanskih kuća u Brnjici, Sjenička kaza, iz 1912. god (pre oslobodjenja od turske vlasti):

   Брњица (Сјеница)

   Перо Гајевић 31
   Саво Миладиновић 7
   Јеврем Гајевић 8
   Антоније Карличић 18
   Филип Драгићевић 31
   Јеремије Спасојевић 27
   Игњат Спасојевић 17
   Драгић Спасојевић 16
   Марко Матовић 7
   Вук Кастратовић 2
   Вук Вујовић 10
   Антоније Рајковић 13
   Новак Попадић 17
   Вук Пантовић 19
   Саво Маслак 5
   Укупно 228 чељади!

   Šta ćemo sad?

   Nek ste mi vi živi i zdravi!

   • Maren

    Inače, iz tog kraja je i čuveni vojvoda Podgorske nahije Djuro Brničanin, (barjaktar kapetana Radiča Petrovića), koji je poginuo u bici na Deževi aprila 1806. sa 50 svojih boraca, protiv nadmoćnijih snaga Sulejman-paše Skopljaka… sada je već jasnije otkud većinski muslimani u Brnjici u periodu posle bitke, jer je Brnjica ostala van granica Kneževine Srbije… a vojvodi Djuru Brničaninu nek je večna slava!

 10. Dragana

  Nigde se ne pominju porodice Ranka i Veljka Spasojevica.?????