Порекло презимена, село Боришиће (Сјеница)

22. јануара 2015.

коментара: 0

Порекло становништва села Бoришиће, општина Сјеница. Према студији „Села сјеничког краја антропогеографска проучавања“ Миле А. Павловић из 2009. године. Приредио сарадник портала Порекло Војислав Ананић.

Borišiće

 

Село се налази 32 км југозападно од Сјенице, у граничном појасу према Црној Гори. Смештено је на 1.150 м надморске висине и сврстава се у насеља разбијеног типа. У оквиру села налазе се засеоци: Потреб, Коса и Клековица. Површина сеоског атара износи 289 ха, а атар је део катастарске општине Баре (површине 1.349 ха). Према попису 2002. у овом селу су живела 83 становника.

У атару села налази се неколико врела, извора и поток. Позната врела су Грозничевац, Војсанац, Глава, Кисељача и Сокак, Стублина (извор), као и Боришића поток.

О постанку имена села постоје две верзије. По првој, мештани сматрају да назив потиче од низа борова који се налазе изнад села. По другој верзији, име потиче од фамилије Боришића, која је ту некада живела, односно од газде Боричића. Миле Недељковић такође сматра да село носи име по роду Боришића који је живео у селу. Мештани тврде да је село основано на месту са траговима раније насељености (старо „грчко гробље”). Боришиће је до 1964. године представљало заселак села Баре и као такво се спомиње и у попису 1921. године, када је имало 16 кућа и 80 становника. Ово је једино село са овим именом у Србији.

Становништво се бави повртарством, ратарством и, делимично, сточарством. Боришиће је струју и макадамски пут добило 1978. године. Са селом се не одржава редован саобраћај, нарочито у зимској половини године.

Дневне мигранте чини 6 ученика основне школе.

Број становника у Боришићима је од 1948. до 1971. године повећан 36%, а до 2002. године смањен 54%. Број домаћинстава је порастао од 1948. до 1971. године 41%, а до 2002. године се смањио за 43%. Просечан број чланова у домаћинству је пратио бројно кретање становништва и домаћинстава, па је 1991. било 17 (85,00%) домаћинстава са 5 и више чланова, а 2002. године 9 (41,18%).

 

Број становника и домаћинстава са индексима и просечним бројем чланова у домаћинству

Год.     Бр. становника              Бр. домаћинстава           Средњи број чланова у домаћинсгву

1948.                  132                                               22                                                                     6,00

1953.                   163                                               25                                                                     6,52

1961.                   164                                               25                                                                     6,56

1971.                   180                                              30                                                                     6,00

1981.                   177                                               31                                                                     5,70

1991.                   130                                              20                                                                     6,50

2002.                    83                                              17                                                                     4,88

 

Домаћинства у селу Боришиће:

1. Куч Селман

Домаћинство има 11 чланова. Удаљеност од Сјенице и аутобуске станице износи 32 км, а од основне школе 5 км. Кућа није грађена од тврдог материјала, нема воду ни санитарне уређаје; струју су добили 1974. године. Један члан је запослен у Сјеници, а други ван Сјеничког краја. Три лица траже посао. Домаћинство се бави гајењем оваца и говеда.

Порекло: породица потиче из црногорског племена Куча; након насељавања у Сјеничком крају примили су ислам.

Род: Хасановићи.

2. Куч Салко

Домаћинство има 6 чланова. Од основне школе је удаљено 8 км, а од аутобуске станице 36 км. Кућа је грађена од тврдог материјала и опремљена је санитарним уређајима. Два члана домаћинства су запослена ван територије Сјеничког краја, а 3 лица траже посао. Баве се гајењем говеда.

Порекло: досељени из Црне Горе из племена Куча; због крвне освете примили су ислам, али су задржали презиме које су имали док су били у православној вери.

3. Куч Фако

Домаћинство има 7 чланова. Удаљеност од Сјенице и аутобуске станице износи 32 км, а од основне школе 7 км. Кућа није грађена од тврдог материјала и нема воду ни санитарне уређаје; струју су добили 1978. године. Два члана домаћинства траже посао, а 2 су ученици основне школе. Баве се гајењем оваца и говеда.

Порекло: досељени из Црне Горе; због крвне освете и примили су ислам.

4. Куч Мехо

Домаћинство има 4 члана. Удаљеност од аутобуске станице износи 37 км, а од основне школе 9 км. Кућа није грађена од тврдог материјала, али има воду и санитарне уређаје; струју су добили 1978. године. Једно лице је запослено ван територије Сјеничког краја, а једно тражи посао. Домаћинство се бави узгојем говеда.

Порекло: досељени из Црне Горе из племена Куча.

5. Куч Машо

Домаћинство има 4 члана. Од Сјенице и аутобуске станице удаљено је 32 км, а од основне школе 7 км. Кућа није грађена од тврдог материјала и нема воду ни санитарне уређаје; струју су добили 1978. године. Два лица траже посао. Домаћинство се бави гајењем говеда.

Порекло: досељени су из Црне Горе, из племена Куча.

6. Куч Муслија

Домаћинство има 6 чланова. Од основне школе је удаљено 7 км, а од аутобуске станице 35 км. Кућа није грађена од тврдог материјала и нема санитарне уређаје и воду. Један члан домаћинства је запослен у родном селу, 2 члана траже посао, а једно лице похађа средњу школу. Баве се гајењем говеда.

7. Куч Спахо

Домаћинство има 5 чланова. Од основне школе је удаљено 8 км, а од аутобуске станице 36 км. Кућа није грађена од тврдог материјала и нема санитарне уређаје и воду. Два радноспособна члана траже посао. Домаћинство се бави узгојем оваца.

Порекло: фамилија потиче из Црне Горе.

Исељеници из села Боришиће:

1. Куч Бајрам

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се 1985. године, у Швајцарску ради запослења. Носилац домаћинства је завршио осмогодишњу основну школу.

2. Куч Изет

Домаћинство има 2 члана. Иселили су се 1985. године у Швајцарску ради запослења. Носилац домаћинства је завршио осмогодишњу основну школу.

3. Куч Хилмија

Домаћинство има 6 чланова. Иселили су се 1968. године у Расово код Бијелог Поља ради запослења. Носилац домаћинства је завршио осмогодишњу основну школу.

4. Куч Бешир

Домаћинство има 5 чланова. Иселили су се 1988. године у Губовач код Бијелог Поља ради запослења. Носилац домаћинства је завршио осмогодишњу основну школу.

5. Куч Рашид

Домаћинство има 8 чланова. Иселили су се 1988. године у Губовач код Бијелог Поља ради запослења. Носилац домаћинства је завршио осмогодишњу основну школу.

5. Куч Нусрет

Домаћинство има 5 чланова. Иселили су се 1974. године у Бијело Поље ради запослења. Носилац домаћинства је завршио осмогодишњу основну школу.

6. Куч Нурко

Домаћинство има 6 чланова. Иселили су се 1985. године у Расово код Бијелог Поља ради запослења и школовања деце. Носилац домаћинства је завршио четвороразредну основну школу.

7. Куч Аго

Домаћинство има 6 чланова. Иселили су се 1988. године у Губовач код Бијелог Поља ради запослења. Носилац домаћинства је завршио средњу школу.

Према прикупљеним подацима, становници Боришића су се претежно исељавали у Бијело Поље и иностранство (Швајцарска).

Број становника до 19 година старости се смањио од 1991. до 2002. године 67%, а повећао се са 60 и више година за 120%. Индекс старења је 1991. био 0,13 а 2002. године 0,91 индексних поена. Овако смањење броја младог становништва и смањење броја становника старости од 20 до 59 година (са 48 у 1991. на 37 у 2002. години) индикатор је негативних демографских процеса, који се не могу зауставити, али је неопходно предузети мере за њихово ублажавање, све са циљем демографског опстанка села.

 

Становништво по вероисповести

Година            1991.   %

православни            –

муслимани     130      100,00

остали            –

Становништво по националној припадности

Година            2002.   %

Срби   –           –

Бошњаци        –           –

Муслимани    83        100,00

Остали            –           –

У Боришићима је 1991. године по вероисповести било 100,00% муслимана, а по национапној припадности 2002. године било је 100,00% Муслимана. Становници сматрају да воде порекло из Црне Горе и да су се њихови преци у село доселили у XVIII веку.

У селу је 1981. године било 92 становника са преко 15 година, 1991. године 76, а 2002. године 74. Број становника без школе се од 1981. до 2002. године смањио за 59%, број становника са основном школом за 37%, а повећао се број становника са 4 разреда основне школе, и то за 750%. Са средњом школом 1991. године била су 4 лица, а 2002. године 7 и по једно лице са вишом школом 1981. и 1991. године. Неписменог становништва је 1991. године било 17 (22,36%), а 2002. године 9 (12,16%).

Становништво углавном живи од пољопривреде (52,94%), при чему је у 2002. године било 61,44% активног становништва. У структури домаћинстава према извору прихода 1991. године је било 40,00% мешовитих, а у 2002. години 29,41%. На основу анкете спроведене на терену види се да се становништво бави сточарством, воћарством и повртарством.

 

ИЗВОР: Порекло становништва села Блато, општина Сјеница. Према студији „Села сјеничког краја антропогеографска проучавања“ Миле А. Павловић из 2009. године. Приредио сарадник портала Порекло Војислав Ананић.

Коментари (0)

Одговорите

Тренутно нема коментара. Будите први и оставите коментар.