Имена свих српских ратника који почивају на Зејтинлику

23. април 2014.

коментара: 90

СПИСАК РАТНИКА КОЈИ СУ САХРАЊЕНИ НА СРПСКОМ ВОЈНИЧКОМ ГРОБЉУ ОКО МАУЗОЛЕЈА НА ЗЕЈТИНЛИКУ

Напомена: Поред сваког имена налази се и број гроба, али као што смо видели из приговора посетилаца, списак НИЈЕ ПОТПУН, па се посетиоци моле да то имају на уму, а недостајуће податке сами да пошаљу

Zejtinlik

А

Аврамовић Гаврило 1375 Аврамовић Радован 1053 Аврамовић др Сима 522 Адамовић Гргур 531 Адамовић Јован 499 Адмаћевић Никола 824 Ајдиновић Ајдин 1087 Ајдуковић Драгослав 876 Аксентијевић Станимир 578 Алавуч Васа 815 Алексијевић Владан 373 Алексић Милан 1327 Алексић Никола 702 Алексић Спасоје 662 Алексић Тодосије 1222 Алекоић Чедомир 1400 Алимпић Димитрије 43 Алимпијевић Боривоје 80 Андрејић Станко 897 Андрјевић Димитрије 3 Андрејевић Милорад 1366 Андрејевић Петар 50 Андрејевић Траило 180 Андрић Јосиф 895 Анћелковић Божидар 747 Анђелковић Димитрије 244 Анћелковић Живко 1102 Анђелковић Зафир 33 Анћелковић Сотир 897 Анћелковић Стеван 755 Анић Милисав 488 Анић Светислав 1433 Антић Александар 1142 Антић Милош 1283 Антић Петар 160 Антић Радоје 554 Антић Спасоје 551 Антонијевић Недељко 1084 Антонић Живко 181 Антонић Стеван 236 Аранћеловић Владимир 477 Аранђеловић Коста 573 Аранћеловић Спасоје 267 Аргировић Гаврило 745 Арежина Бошко 1262 Арсенијевић Милан 434 Арсенијевић Милосав 179 Арсенијевић Светослав 1270 Арсеновић Тома 714 Арсић Рајко 1245 Аћимовић Борђе 1095 Аџић Благоје 328 Аџић Стеван 518

Б

Бабић Јован 1180 Бабић С. Михајло 917 Бадер Карло 544 Бајић Милош 1207 Бакић Богдан 469 Бакић Велизар 1289 Баковић Станојло 455 Балановић Милан1068 Балтић Нићифор 894 Бањанац Илија 1130 Барћиловић Јован 847 Баснић Никола 938 Белић Милан 41 Белић Милоје 869 Беличић Живојин 96 Белошевић Младен 1344 Бесеревац Милорад 291 Бећировић Асан 740 Бешевић Алекеа 732 Бигић Коста 177 Бирић Иван 265 Бирманчевић Алвксаидар 879 Биснћ Никола 885 Битола Јован 1179 Бичановић Милета 1060 Благић Лука 224 Благојевић Љубомир 84 Благојевић Милан 850 Благојевић Мирко 1297 Благојевић Момир 916 Благојевић Ранђел 437 Блажевић Борђе 54 Богдановић Драгомир 207 Богдановић Живојин 1145 Богдановић Јован 487 Богосављевић Владимир 827 Богосављевић Милутин 625 Божић Гавра 1285 Божић Лазар 1382 Божић Лука 1246 Божиновић Јован 1275 Божовић Драгутин 940 Бојевић Матија 922 Бојковић Зафир 691 Бојовић Радивој 896 Боловић Стојан 287 Боричић Благоје 360 Боровић Филип 1128 Бошковић Живан 1066 Брајковић Вукоје 314 Брајковић Иван 604 Бралевић Радоје 505 Браловић Василије 1437 Бранковић Василије 51 Бранковић Никола 859 Бранковић Трифун 1311 Брајковић Чедомир 335 Брашанац Лазар 251 Брашанац Павле 880 Бркић Војин 845 Бркић Милутин 1192 Брковић Радован 559 Бркушан Младен 1287 Броханац Нико 582 Бугариновић Сава 1132 Бурмазовић Љубомир 436 Бурмудџија Лаза 971 Бутуља Обрен 790 Бучановић Милан 156

В

Василијевић Никола 258 Василић Милан 1122 Василић Тихомир 566 Василић Урош 1395 Васиљевић Живан 308 Васиљевић Живојин 16 Васиљевић Јеврем 221 Васиљевић Марко 1160 Васиљевић Марко 1171 Васиљевић Миладин 503 Васиљевић Милорад 417 Васиљевић Милорад 1117 Васиљевић Рајко 1135 Васиљевић Сретен 305 Васић Богдан 1330 Васић Живко 1293 Васић Ивко 1218 Васић Милан 852 Васић М. Миодраг 772 Васић Младен 246 Васић Периша 1411 Васић Светозар 1075 Васић Тома 592 Васић Трајко 529 Векић Александар 138 Величковић Василије 1057 Величковић Велимир 452 Велиеављевић Милорад 1117 Величковић Јован 549 Величковић Крета 1381 Величковић Милош 1267 Величковић Цветко 1126 Вељковић Борће 67 Вељковић Љубомир 31 Вељковић Радомир 539 Вељковић Радосав 1083 Веселиновић Јеврем 862 Веселиновић Борће 401 Веселиновић Вукадин 1140 Веоковић Милош 1148 Видаковић Данило 429 Видаковић Рајко 1185 Видовић Макеим 1210 Вилотијевић Марко 1317 Вилотић Обрад 388 Витић Методије 1012 Витић Милутин 367 Вићентијевић Милош 1229 Владисављевић Влада 986 Влајковић Јоксим 1250 Војковић Никола 552 Вранеш Јован 902 Врањевац Јован 749 Врачевић Недељко 786 Вручиновић Спасоје 868 Вујановић Никола 163 Вујић Војислав 670 Вујић Маринко 1350 Вукашиновић Богољуб 952 Вукашиновић Дина 340 Вукић Тодор 1239 Вуковић Божидар 1300 Вуковић Велимир 631 Вуковић Дамјан 408 Вуковпћ Борће 1310 Вуковић Милорад 1329 Вуковић Тсдор 399 Вукосављевић Борће 106 Вукосављевић Јован 380 Вукосављевић Никола 626 Вуксановић Гаврило 1438 Вуксановић Јован 380 Вуксановић Рафаило 692 Вуновић Обра1Д 1259 Вукша Илија 891 Вуличевић Милован 921 Вуржувар Алурж 1096 Вучићевић Драгиша 1271 Вучићевић Младен 1081 Вучић Драгољуб 930 Вучковић Благоје 864 Вучковић Владимир 898 Вучковић Вучко 243 Вучковић Марко 76 Вучковић Митар 1389 Вучковић Петар 1133 Вучковић Петар 1198 Вучковић Петроније 693

Г

Гавриловић Василије 934 Гавриловић Марко 628 Гавриловић Милан 1291 Гавриловић Ж. Миливоје 899 Гавриловић Милош 607 Гаврић Милош 583 Гаврић Тихомир 334 Гајић Александар 540 Гајић Живојин 30 Гајић Марко 1244 Гајић Павле 1204 Гајић Сава 1365 Гајић Спаса 658 Гајић Чидомир 963 Ганчевић Радосав 1098 Гачић Алексије 1123 Гашић Војислав 1196 Гашић Радослав 1256 Гашић Хранислав 561 Гвоздић Радомир 1254 Глигоровић Љубомир 1020 Глишић Алекса 418 Глишић Драгољуб 1336 Глишић Михајло 382 Глишић Петар 141 Глишовић Игњат 415 Гловар Јозеф 1077 Гојковић Милорад 1346 Гојковић Ј. Михајло 990 Гојковић Светозар 1071 Голубозић Јован 870 Голубовић Милан 1241 Галубовић Стаменко 1156 Грбић Славко 127 Граовић Светозар 560 Гроздановић Василије 1175 Грујић Павле 344 Грујичић Живојин 49 Грујичић Станислав 556 Грчић Иилија 762

Д

Дабић Душан 70 Давидовић Александар 739 Давидовић Војислав 599 Дакић Велисав 1119 Далековић Драгомир 235 Дамњановић Владимир 1095 ДамЈвановић Властимир 209 Дамњановић Димитрије 341 Дамњановић Драгутин 444 Дамњановић Крста 1397 Дамњановић Милован 1325 Дамњановић Бира 836 Даниловић Димитрије 27 Даниловић Ивко 1337 Данчловић Михајло 680 Даниловић Сава 1834 Даниловић Рајко 1404 Данојлић Милорад 1121 Дарију Антон 443 Дебељаковић Дика 268 Деловић Коста 475 Десиотовић Драгомир 860 Детлић Дане 555 Димитријевић Добра 759 Димитријевић Душан 1105 Димитријевић Јакша 823 Дгшитријевић Милан 99 Димитријевић Милутин 1215 Димитријевић Никола 20 Димнтријевић Петар 941 Димитријевић Ранћел 333 Димић Тодор 763 Динић Миливоје 108 Добрић Рада 309 Долончевић Боривоје 978 Достојић Сотир 966 Дочић Ллимпије 1105 Драгић Гаја 558 Драгић Борће 663 Драговић Велимир 1424 Драговић Величко 420 Драгићевић Тодор 115 Драговић Јован 1269 Драгојевић Живојин 713 Драгојевић Павле 1221 Драгуновић Јован 368 Арагутиновић Марко 993 Аражић Ранко 182 Драманић Радован 826 Дрдаловић Марко 972 Дрезгић Борће 957 Ареновац Љубомир 174 Дробац Милоје 1345 Аублевић Светозар 1100 Дукић Божидар 734 Ауковић Љубомир 435 Дучић Велимир 12

Ђ

Ђаковић Коста 144 Ђекић Миливоје 855 Ђенић Настас 687 Ђермовић Драгомир Ђолић Ђеро Јово 918 Ђокић Богоје 355 Ђокић Богољуб 1378 Ђокић Драгомир – Ђерманић 412 Ђокић Драгутин – Ђурић 42 Ђокић Милорад 112 Ђокић Милорад 884 Ђокић Митар 1206 Ђокић Обрад 332 Ђоковић Милан 948 Ђорђевић Алекса 453 Ђорђевић Драгомир 600 Ђорђевић Драгослав 427 Ђорђевић Пвко 104 Ђорђевић Лазар 1319 Ђорђевић Милија 322 Ђорђевић Младен 105 Ђорђевић Манасије 717 Ђорђевић Петар 493Ђорђевић Периша 726 Ђорђевић Радојко 352 Ђорђевић Радојко 313 Ђорђевић Риста 419 Ђорђевић Светислав 900 Ђорђевић Светозар 1062 Ђорђевић Станислав 31 Ђорћевић Станоје 88 Ђорћевић Стеван 1177 Ђорћевић Урош 78 Ђукић Видоје 1052 Ђукић Владета 668 Ђурић Драгутин – Ђокић 42 Ђурић Ђурађ 981 Ђурић Исмаил 904 Ђурић Милија 982 Ђурић Сретен 1240 Ђуровић Коста 289 Ђуровић Траја 1017 Ђуричић Чедомир 392 Ђурђевић Маринко 1037 Ђурђевић Светозар 231

Ж

Жарковић Милоје 752 Жекић Душан 245 Жекић Марко 1290 Женовић Тодор 1032 Живадиновић Ранђел 199 Живановић Будимир 259 Живановић Велимир 794 Живановић Војислав 1152 Живановић Живојин 1018 Живановић Аоубомир 134 Живановић Милан 214 Живановић Миљко 569 Живановић Нирке 1034 Живић Срећко 136 Живковић Антоније 162 Живковић Вукашин 198 Живковић Вучко 361 Живковић Живан 261 Живковић Јован 317 Живковић Коста 1305 Живковић Лзубомир 462 Живковић Милан 454 Живковић Милорад 1341 Живковић Милић 1338 Живковић Наско 664 Живковић С. Радомир 2 Живковић Радомир 937 Жикић Алекса 1150 Живковић Тома 116 Жикић Светислав 435 Живковић Стојан 229 Жунић Добросав 189 Журкић Петар 666

З

Зарић Драгутин 754 Зарић Прока 640 Здравковић Марјан 55 Здравковић Милосав 1110 Здравковић Ранђел 414 Здравковић Стеван 1313 Зеки Бећир 907 Зец Мићо 909 Златановић Петар 1359

И

Ибрамовић Мустафа 1007 Ивановић Алекса 1112 Ивановић Видосав 187 Ивановић Димитрије 992 Ивановић Илија 1120 Ивановић Љубисав 411 Ивановић Радосав 157 Ивица Трипко 52 Ивковић Веселин 315 Ивковић Драгојло 1378 Ивковић Дратомир 1208 Ивковић Сава 23 Ивошевић Воја 950 Игњатовић Вићентије 197 Игњатовић Драгомир 302 Игњатовић Коста 588 Игњатовић Петар 63 Илић Будимир 593 Илић Ваоилије 346 Иилић Велибор 46 Илић Војислав 1280 Илић Владан 307 Илић Димитрије 288 Илић Димитрије 186 Илић Димитрије 385 Илић Душан 129 Илић Живота 297 Илић Зафир 843 Илић Илија 653 Илић Јован 1138 Илић Јован 1370 Илић Милан 1090 Илић Милан 1090 Илић Милутин 682 Илић Риста 620 Илић Сретен 829 Илић Стеван 300 Илић Ствван 227 Илијић Симо 440 Исаиловић Бора 699 Исалиовић Живко 460 Исаиловић Јанићије 905 Исаиловић Јанићије 746 Иасковић Миливоје 1183 Јаковљевић Милан 386 Јанковић Драгољуб 331 Јанић Јанко 538 Јанић Милосав 1165 Јанић Војислав 293

Ј

Јанић Марко 1141 Јанићијевић Кузман 343 Јанковић Арсеније 1174 Јанковић Вилотије 1334 Јанковић Драгољуб 331 Јанковић Живојин 123 Јанковић Илија 1364 Јанковић Јеврем 1187 Јанковић Јован 672 Јанковић Лука 402 Јанковић Марко 1276 Јанковић Марко 188 Јанковић Матија 1182 Јанковић Милан 964 Јанковић Милорад 713 Јанковић Милорад 1044 Јанковић Милосав 1169 Јанковић Милош 1089 Јанковић Момчило 1355 Јанковић Обрад 577 Јанковић Остоја 1401 Јанковић Павле 1193 Јанковић С. Радован 1058 Јањић Јован 586 Јањић Милош 660 Јевђовић Миљко 1023 Јевремовић Живојин 570 Јевремовић Петар 1391 Јевтић Александар 1403 Јевтић Василије 705 Јевтић Владислав 1216 Јевтић Живојин 1146 Јевтић Јован 1134 Јевтић Обрен 1228 Јевтић Радомир 1298 Јевтић Стојан 1201 Јездимировић Андрија 23 Јездимировић Грујица 1282 Јездић Станко 1376 Јелић Петар 1131 Јеличић Хриетивоје 226 Јеремић Добросав 128 Јеремић Младен 1217 Јеремић Сава 1205 Јерић Љубиша 508 Јерић Станимир 1113 Јеротић Стеван 1314 Јовановић Алекса 689 Јовановић Бранко 994 Јовановић Василије 782 Јовановић Вељко 962 Јовановић Видоје 242 Јовановић Војислав 803 Јовановић Димитрије 523 Јовановић Драгић 1316 Јовановић Драгиша 468 Јовановић Драгољуб 517 Јовановић Драгомир 329 Јовановић Драгутин 1178 Јовановић Драгутин 1181 Јовановић Душан 1348 Јовановић Живадин 939 Јовановић Живко 203 Јовановић Живота 276 Јовановић Живота 1172 Јсвановић Илија 319 Јовановић Јеленко Јовановић Јован 87 Јовановић Лазар 77 Јовановић Марко 498 Јовановић Миладин 837 Јовановић Миладин 871 Јовановић Миливоје 906 Јовановић Милија 965 Јовановић Миљко 797 Јовановић Михајло 389 Јовановић Новица 838 Јовановић Никола 615 Јовановић Никола 572 Јовановић Обрад 1261 Јовановић Панта 1371 Јовановић Пера 489 Јовановић Рајко 1016 Јовановић Сава 83 Јовановић Светозар 975 Јовановић Стеван 883 Јовановић Стојан 984 Јовановић Тихомир 943 Јованови Тодор 632 Јовановић Угљеша 757 Јовановић Цветко 1303 Јовић Велимир 330 Јовић Илија 1143 Јовић Јанићије 643 Јовић Јован 1089 Јовић Коста 68 Јовић Милорад 1277 Јовић Милан 775 Јовић Паун 471 Јовић Прока 413 Јовић Славко 1252 Јовић Ј. Стојан 403 Јовичић Милан 1394 Јовичић Никола 357 Јовичић Стојадин 338 Јоковић Сретен 823 Јоксимовић Грујица 872 Јоксимовић Петар 1194 Јоксић Радич 1186 Јолевић Јонче 846 Јолдић Василије 982 Јон Борће 1014 Јосиповић Јосиф 987 Јосифовић Милан 158 Јоцић Петар 1245 Јоцић Тома 1202 Југовић Обрен 121 Јунковић Александар 997 Јосић Богдан 425 Јуришић Драгутин 478 Јуришић Никола 1361

К

Каматовић Јеремија 809 Камидовић Раде 761 Кандић Љубиша 1173 Капитровић Марко 1045 Карабаш Јован 149 Карић Цветко 410 Катић Алекса 1091 Китановић Митар 44 Кнежевић Јован 1220 Кнежевић Милан 202 Кнежевић Светозар 709 Кнежевић Срдан 79 Ковачевић Живко 519 Ковачевић Јанко 364 Ковачевић Мита 1419 Ковачевић Пантелија 241 Ковачевић Петар 441 Ковачевић Серафим 255 Ковачевић Чедомир 394 Ковачевић Чедомир 122 Ковачин Јован 683 Којадиновић Анћелко 93 Којић Алекса 959 Којић Живојин 919 Кокановић Радован 770 Константиновић Гаја 737 Константиновић Илија 1369 Константиновић Коста 888 Косамаров Васа 931 Косанић Стеван 858 Кочић Владимир 463 Кочић Никола 638 Костић Александар 19 Костић М. Богдан 1051 Костић Драгутин 629 Костић Борђе 1399 Костић Жарко 362 Костић Лаза 581 Костић Миајло 833 Костић Радосав 874 Костић Сава 697 Костић Стаменко 608 Костић Тихомир 1257 Костић Тодор 923 Коткојевић Никола 1367 Коцић Јован 27 Кривокућа Марко 35 Крсмановић Игњат 1086 Крпулић Кретић – Дамњан 1024 Крстић Благоје 598 Крстић Крпулић -Драгутин 446 Крстић Крпулић -Јанко 1340 Крстић Крпулић – Младен 1067 Крстић Крпулић -Никола 764 Крстић Крпулић – Петар 1306 Крстић Крпулић -Радисав 1199 Крџалић Станимир 980 Кубуровић Никола 176 Кувелић Живојин 812 Кузмановић Арса 81 Кузмановић Димитрије 449 Кузмановић Драгомир 1409 Кузмић Михаило 677 Кумчевић Михаило 8 Куртић Кнакер 1056 Кустуровић Трифун 1358

Л

Лазаревић Димитрије 716 Лазаревић Здравко 881 Лазаревић Светозар 374 Лазаревић Тихомир 924 Лазић Александар 94 Лазић Милан 439 Лазић Милорад 1163 Лазић Сима 819 Лазић Стојимир 479 Лазовић Бошко 893 Лазовић Криетивој 110 Лакић Живко 606 Лакић Матеја 1040 Лапчевић Никодије 28 Лекић Никола 851 Лаушевић Живојин 146 Милош Лаушевић-Мостов. Трен -2185 Лемајић Јован 589 Лешевић Милорад 616 Лијић Радомир 1015 Личинац Степан 479 Лубура Јован 351 Лужић Марко 795 Лукић Драгић 830 Лукић Љубомир 45 Лукић Милан 1035 Лукић Милан 119 Лукић Милован 1414 Лукић Стеван 1380 Луковић Милисав 935 Лучић Борће 497

Љ

Љубић Мата 381

М

Мајинац Максим 534 Максимовић Александар 1235 Максимовић Веселин 71 Максимовић Драгомир 733 Максимовић Живан 1278 Максимовић Јован 1094 Максимовић Милисав 568 Максић Живко 728 Максић Траило 673 Малетић Живко 1190 Манић Петар 312 Манић Ранко 611 Манић Стаменко 800 Манојловић Благоје 1226 Манојловић Милутин 456 Марјановић Јосиф 1070 Маринковић Драгољуб 1223 Маринковић Драгомир 1164 Маринковић Драгутин 359 Маринковић Јовица 995 Маринковић Маринко 928 Маринковић Михаило 633 Маринковић Петар 327 Маринковић Светозар 137 Маринковић Сима 278 Марић Милош 700 Марјановић Јован 1326 Марјановић Сава 1418 Марјановић Тодор 203 Марковић Александар 227 Марковић Богдан 831 Марковић Вилотије Марковић Витомир 1304 Марковић Владислав 237 Марковић Вуле 1251 Марковић Вучко Марковић Денко 1272 Марковић Димитрије 422 Марковић Борће 254 Марковић Живко 142 Марковић Живко 970 Марковић Живојин 459 Марковић Јова 7 Марковић Крста 167 Марковић Љубисав 5 Марковић Љубиша 1248 Марковић Љубомир 47 Марковић Милан 669 Марковић Милета 495 Марковић Милован 1354 Марковић Милосав 584 Марковић Михаило 194 Марковић Светиелав 382 Марковић Светомир 1055 Марковић Танасије 1434 Марковић Танасије 614 Марковић Чедомир 738 Масовић Милорад 1029 Матејас Тома 69 Матић Богдан 416 Матић Бумбија 1242 Матић Владимир 1347 Матић Драгољуб 676 Матић Јеротије 1413 Матић Крста 34 Матић Милија 1309 Матић Чедомир 37 Матковић Васа 945 Матовић Димитрије 1363 Машић Живан 789 Маштрановић Милутин 18 Мештровић Љубомир 1065 Мизу Стојан 635 Мијатовић Милојко 575 Мијовић Милија 685 Мијовић Милорад 684 Мијовић Миодраг 527 Миладиновић Анта 996 Миладиновић Борисав 810 Милановић Милија 480 Милановић Милоје 877 Милановић Петар 1379 Милановић Стеван 961 Милекић Тихомир 1342 Миленковић Велимир 138 Миленковић Велимир 323 Миленковић Велимир 1154 Миленковић Велимир 102 Миленковић Добросав 155 Миленковић Живорад 1238 Миленковић Живота 391 Миленковић Јова 985 Миленковић Костадин 103 Миленковић Лазар 1139 Миленковић Марко 1368 Миленковић Радојко 225 Миленковић Сотир 1265 Миленковић Тодор 751 Миленковић Трајко 1158 Миленковић Трифун 126 Милетић Боривоје 1432 Милетић Жарко 304 Милетић Илија 1249 Милетић Јеротије 264 Милетић Милан 269 Милетић Радоје 130 Милетић Чедомир 856 Миливојевић Војислав 212 Милићевић Душан 1439 Милићевић Аушан 610 Милићевић Јевтимије 1137 Милићевић Марко 840 Милић Будимир 238 Милић Димитрије 161 Милић Борће 784 Милић Јоеип 53 Милић Љубисав 222 Милић Миливоје 1236 Милић Тодосије 150 Миловановић Боривоје 168 Миловановић Влајко 648 Миловановић Војислав 612 Миловановић Иван 796 Миловановић Милан 253 Миловановић Милен 715 Миловановић Михаило 383 Миловановић Павле 820 Миловановић Радосав 24 Миловановић Радован 501 Миловић Марко 252 Миловић Михаило 281 Миловић Сима 974 Миловљевић Добросав ЦОЗ Милојевић Данило 1054 Милојевић Дратомир 708 Милојевић Коста 1332 Милојевић Љубисав 406 Милојевић Милош 861 Милојевић Миодрат 1429 Милојевић Спасоје 56 Милојевић Стеван 338 Милојевић Стојан 277 Милојевић Тихомир 1003 Милојевић Чедомир 1097 Милојковић Василије 1099 Милојковић Витомир 1082 Милојковић Илија 802 Милојковић Живан 483 Милојковић Станоје 548 Милорадовић Богосав 98 Милорадовић Живојин 698 Милорадовић Милован 873 Милосављевић Драгутин 547 Милосављевић Живан 186 Милосављевић Живко 283 Милосављевић Љубомир 498 Милосављевић Милоје 618 Милосављевић Милоје 856 Милосављевић Милић 1009 Милосављевић Петар 587 Милосављевић Петар 200 Милосављевић Петар 1279 Милосављевић Светозар 1349 Милошевић Анћелко 813 Милосављевић Станимир 651 Милошевић Анћелко 813 Милошевић Василије 585 Милошевић Богосав 239 Милошевић Драгомир 494 Милошевић Живан 977 Милошевић Иилија 178 Милошевић Милован 206 Милошевић Милош 624 Милошевић Света 1430 Милошевић Светолик 1417 Милошевић Светолик 701 Милошевић Тихомир 310 Милутиновић Војислав 1153 Милутиновић Живота 324 Милутиновић Милија 774 Милутиновић Радиша 114 Милутиновић Стеван 187 Миљановић Јездимир 1025 Миљковић Илија 630 Миљковић Јоксим 1011 Микић Љубомир 1161 Микић Милија 875 Микић Милутин 213 Микић Михаило 721 Микић Петар 1431 Мирковић Радомир 1320 Мирковић Риста 596 Мичетић Павле 718 Митић Јеленко 926 Митић Настас 707 Митић Никола 550 Митић Ј. Радисав 502 Митровић Божидар 1202 Митровић Велисав 1393 Митровић Гаја 1255 Митровић Гвозден 1308 Митровић Живојин 1321 Митровић Јован 14 Митровић Крстивоје 1229 Митровић Ненад 1331 Митровић Нешић – Прока 529 Митровић Трајко 1362 Мићић Александар 377 Мићовић Драгољуб 727 Мићовић Живан 461 Михајловић Видоје 421 Михајловић Владислав 59 Михајловић Живота 1073 Михајловић Живота 1104 Михајловић Илија 781 Михајловић Јован 563 Михајловић Јован 623 Михајловић Јовица 154 Михајловић Миливоје 753 Михајловић Миливоје 1435 Михајловић Мирослав 696 Михајловић Петар 40 Михајловић Сибин 64 Мицић Милан 532 Мишић Јован 526 Мишић Јован 286 Мишић Лазар 184 Мишић Милан 1356 Мишић Милорад 1266 Мишковић Василије 1200 Мишовић Драгољуб 1008 Мишуловић Милорад 139 Младеновић Арса 537 Младеновић Бранко, кап. Младеновић Борће 97 Младеновић Илија 1125 Младеновић Јован 228 Младеновић Михаило 674 Младеновић Стојан 428 Можић Петар 336 Мојковић Драгомир 1188 Моравчевић Драгић 725 Мрковић Драгољуб 17 Мраовић Сима 758 Мулатовић Доја 1028 Аустура Трипо 1028 Мучић Никола 431

Н

Најдановић Атанасије 1013 Нанти Стеван 973 Наревић Димитрије 1072 Наумовић Јован 710 Невановић Траил 1078 Невенић Коста 1383 Недељковић Божин 520 Недељковић Радоје 36 Недељковић Светозар 1425 Недић Љубомир 944 Несторовић Антоније 776 Нсеторовић Чедомир 191 Нешић Јован 113 Нешић Петровић – Крста 524 Нешић Радисав 659 Нешковић Богдан 277 Нешовић Димитрије 1039 Никодијевић Милорад 234 Никодијевић Светозар 968 Николић Благоје 267 Николић Боривоје 298 Николић Бранислав 609 Николић Василије 649 Николић Владимир 376 Николић Димитрије 806 Николић Димитрије1114 Николић Зафир 445 Николић Јован 1357 Николић Милорад 1318 Николић Милош 671 Николић Миљко 742 Николић Миљко 1301 Николић Митар 467 Николић Михаило 101 Николић Мића 646 Николић М. Радован 956 Николић Стеван 1006 Николић Стојан 927 Николић Трандафил 908 Николић Трандафил 1387 Николић Чедомир 954 Нинковић Митар 1335 Ничић Јован 26 Ничић Минча 1022 Новаковић Сава 580 Новаковић Стеван 4

О

Обрадовић Јеврем 562 Обрадовић Стојан 605 Обрадовић Крстивоје 650 Обрадовић Чедомир 1141 Огњановић Коста 767 Омеровић Михаило 722 Османовић Реим 1050 Остојић Витомир 1377 Остојић Здравко 92 Остојић Иван 90 Остојић Миливоје 1195 Остојић Михаило 622 Остојић Филип 1377

П

Павић Велимир 262 Павић Милан 925 Павичић Буро 947 Павловић Богомир 125 Павловић Божидар 917 Павловић Воја 541 Павловић Вукашин 107 Павловић Драгољуб 1288 Павловић Драгутин 936 Павловић Борће 839 Павловић Ђурће 365 Павловић Жарко 1284 Павловић Живан 131 Павловгћ Иван 849 Павловић Љубомир 284 Павловић Љубиша 451 Павловић Марко 1315 Павловић Миладин 955 Павловић Милош 1136 Павловић Младен 295 Павловић Радомир 1422 Павловић Радомир 771 Павловић Сава 76 Павловић Светозар 778 Павловић Станојло 1019 Павловић Тодор 1406 Пајић Драгутин 404 Пајић Павле 153 Пајовић Петар 678 Палибрк Живојин 857 Палибрк Никола 1263 Палигорић Илија 164 Пандуровић Алекса 473 Панић Живота 1212 Панић Никодије 465 Пантелић Љубомир 378 Пантелић Манојло 591 Пантелић Н. Хранислав 799 Пантић Владимир 712 Пантић Јанко 512 Пантић Јован 743 Пантић А. Радоје 543 Пантић Станислав 783 Пантовић Владимир 1116 Парезановић Момир 426 Пасајић Милан 26 Пауновић Димитрије 536 Пауновић Живојин 240 Пауновић Јован 514 Пауновић Миладин 832 Пауновић Милија 988 Пауновић Петар 639 Пауновић Траило 771 Пејић Раде 904 Пејчић Максим 169 Пејчић Никола 1026 Пеливановић Трајко 241 Перић Љубомир 886 Перић Цветко 190 Перишевић Видоје 271 Перковић Василије 565 Персин Атзсен 602 Перуновић Петар 135 Петковић Љубомир 1107 Петковић Милан 1021 Петковић Милисав 694 Петковић Светозар 595 Петрић Обрад 1408 Петрић Светозар 1126 Петровић Александар 100 Петровић Андрија 6 Петровић Богосав 744 Петровић Бора 1353 Петровић Г. Бошко 546 Петровић Владимир 719 Петровић Владислав 1111 Петровић Вукашин 396 Петровић Гаврило 118 Петровић Димитрије 656 Петровић Душан 390 Петровић Жарко 201 Петровић Живко 1225 Петровић Јеврем 272 Петровић Манасије 430 Петровић Марко 1167 Петровић Миладин 98 Петровић Милан 1118 Петровић Миливоје 250 Петровић Миљко 301 Петровић Милутин 910 Петровић Михаило 750 Петровић Михаило 61 Петровић Ненад 123 Петровић Ненад 395 Петровић Никола 450 Петровић Никола 58 Петровић Никола 706 Петровић Новица 688 Петровић Пантелија 504 Петровић Б. Радован 1024 Петровић Радисав 1258 Петровић Радомир 260 Петровић Сава 195 Петровић Славко 983 Петровић Светозар 915 Петровић Срећко 230 Петровић Стеван 123 Петровић Стеван 1398 Петровић Тихомир 1286 Петровић Цветко 1352 Петронијевић Радојица 760 Пешић Арсен 347 Пешић Арсен 602 Пешић Аврам 165 Пешић Иван 165 Пешић Драгомир 280 Пешић Живко 321 Пешић Живко 1423 Пешић Коста 513 Пешић Мика 601 Пешић Милан 808 Пешић Милорад 654 Пешић Миљко 65 Пешић Огњан 379 Пешић Русим 85 Пиварски Александар 736 Попадић Матија 1211 Поповић Бранко 159 Поповић Васиљ 1108 Поповић Лазар 372 Поповић Љубисав 1166 Поповић Милован 342 Поповић Мита 354 Поповић Никола 730 Поповић Радомир 82 Поповић Сава 1203 Поповић Светозар 574 Правица Буро 765 Првуловић Радомир 1264 Прибаловић Милун 192 Придековић Владимир 1063 Продановић Нака 1421 Продановић Танасије 266 Прокић Александар 509 Прокић Милорад 1405 Прокић Момчило 349 Прохаска Никола 95 Прохаска Ото 1038 Прохаска Хенрих 1079 Пурић Костадин 1224 Путник Милан 296

Р

Раденковић Владимир 147 Раденковић Петроније 292 Радивојевић Михаило 1230 Радивојевић Петар 516 Радивојевић Светолик 1109 Радивојевић Чедомир 535 Радић Сретен 506 Радић Станко 1184 Радивчевић Реџеп 270 Радовановић Војислав 482 Радовановић Данило 1324 Радовановић Драгутин 256 Радовановић Живан 1322 Радовановић Милија 133 Радовановић Милисав 273 Радовановић Павле 1268 Радовановић Радисав 432 Радовановић Стојан 1085 Радовић Максим 932 Радовић Младен 788 Радовић Светозар 557 Радојевић Јаков 920 Радојевић Милан 1322 Радојевић Радомир 748 Радојичић Љубомир 218 Радојичић Добрица 86 Радојковић Данило 703 Радојковић Борће 397 Радосављевић Алекса 438 Радосављевић Василије 644 Радоеављевић Душан 741 Радосављевић Живко 348 Радосављевић Милета 1129 Радосављевић Милорад 387 Радосављевић Стаменко 989 Радосављевић Станко 11 Радосављевић Чедомир 835 Радујевац Никола 590 Радуловић Јован 1162 Радуловић Милета 409 Радуловић Станко 521 Радуловић Светозар 140 Радунић Марко 1253 Рајић Витомир 345 Рајковић Милан 1324 Рајковић Тома 1010 Рајчић Јован 912 Ракетић Милан 1273 Раковић Радоје 1274 Ранћеловић Танасије 369 Ранковић Гвозден 1410 Ранковић Борће 1339 Ранковић Љубиша 1233 Ранковић Марко 170 Ранковић Милан 768 Ранковић Новак 1420 Ранчић Борће 363 Рафа Лаза 844 Рафаиловић Милић 597 Рашић Голуб 1149 Рашић Василко 491 Рашковић Јован 825 Рељић Драгутин 1092 Рељић Матија 70 Рељић Никодије 533 Рељић Радосав 214 Рибичек Франц 1076 Риља Петар 903 Ристановић Милорад 66 Ристић Димитрије 1037 Ристић Борће 1115 Ристић Борће 173 Ристић Милета 1219 Риетић Милосав 1412 Ристић Ранћел 999 Ристић Сретен 901 Ристић Светозар 492 Ристић Вељко 1002 Родић Панта 320 Роганић Рисим 111 Розјак Михајло 1048 Рољић Лазар 991 Романовић Светолик 567 Ронић Аксентије 233 Ронић Јован 1231 Ронић Милорад 22 Ронић Никола 1360 Ронић Обрен 500 Росанов Станоје 248 Росић Веселин 87 Ружић Драгољуб 457

С

Савић Богдан 400 Савић Димитрије 1427 Савић Милорад 73 Савић Мита 57 Савић Михаило 211 Савић Станко 310 Савић Станко 1170 Савић Светозар 793 Сворган Јанко 120 Секић Димитрије 841 Симеуновић Велисав 731 Симић Добросав 911 Симић Драгић 10 Симић Живко 949 Симић Марко 32 Симић Никола 979 Симић Павле 968 Симоновић Сима Симоновић Војислав Симоновић Јован Симоновић Сима Синћелић Јеврем 854 Славковић Војин 842 Славковић Илија 1237 Смиљанић Дане 318 Соколић Денко 1260 Соколић Тома 1088 Спасић Владимир 375 Спасић Живота 619 Спасић Јован 979 Спасојевић Божидар 829 Спировић Филип 1157 Срдановић Владимир 515 Средојевић Драгомир 372 Сретеновић Добросав 510 Ставрић Петар 655 Стаматовић Милорад 890 Стаматовић Миодраг 528 Стаматовић Станислав 249 Стаматовић Данило 553 Стаматовић Борће 690 Стаматовић Борће 918 Стаматовић Крста 210 Станимировић Милета 472 Станимировић Михаило 1061 Стаменковић Манасије 681 Станисављевић Арсен 219 Станисављевић Божидар 481 Станисављевић Милош 686 Станић Милан 299 Станић Младен 657 Станковић Драгољуб 1005 Станковић Јанко 1247 Станковић Коста 652 Станковић Милутин 642 Станковић Прока 695 Станковић Радивоје 9 Станковић Ранћел 176 Станковић Станко 756 Станковић Танасије 914 Станковић Тома 720 Станковић Тома 853 Станојевић Војислав 1302 Станојевић Александар 433 Станојевић Милан 263 Станојевић Милисав 215 Станојевић Б. Михаило 1213 Станковић Светозар 729 Станковић Радисав 1033 Станковић Радоје 1191 Станојловић Стамен 496 Станојловић Милорад 29 Стевановић Владимир 470 Стевановић Драгутин 306 Стевановић Драгутин 464 Стевановић Јевта 1127 Стевановић Милојко 724 Стевановић Сретен 867 Стевановић Милорад 821 Стевчић Живојин 358 Стевановић Радован 484 Степановић Драгутин 889 Степановић Митар 769 Стевановић Радојица 60 Стефановић Видак 661 Стефановић Дамјан 667 Стефановић Драгољуб 766 Стефановић Иван 866 Стефановић Матија 571 Стефановић Миладин 504 Стефановић Милан 316 Стефановић Милић 780 Стефановић Михаило 206 Стефановић Панта 72 Стефановић Светислав 735 Стефановић Стојша 38 Стојадиновић Алекса 1374 Стојадиновић Стојша 393 Стојадиновић Драгомир 801 Стојадиновић Видан 704 Стојадиновић Војислав 1129 Стојадиновић Душан 466 Стојадиновић Јеремија 320 Стојадиновић Миладин 145 Стојадиновић Милан 117 Стојадиновић Милан 166 Стојадиновић Милорад 613 Стојадиновић Никола 791 Стојадиновић Стојан 665 Стојадиновић Таса 816 Стојадиновић Рајко 1004 Стојић Алекса 1307 Стојић Боривоје 1396 Стојић Милош 350 Стојићевић Радован 13 Стојићевић Стојан 1030 Стајковић Јанча 929 Стојковић Јован 878 Стојковић Милан 1375 Стојковић Милојко 120 Стојковић Петар 1415 Стојковић Тодор 474 Стокић С. Јован 1043 Стокић Никола 1106 Стокић Никодин 75 Ступар Никола 942 Суљић Јован 511 Сушић Драгутин 48

Т

Танасић Радојје 579 Томић Јован 960 Танасковић Драгољуб 1151 Танасковић Драгољуб 294 Танасковић Живан 407 Тасић Борисав 1351 Тасић Борислав 1323 Тасић Велимир 1238 Тасић Милан 193 Тасић Никола 1416 Тасић Сима 243 Тејебић Гојко 998 Теофиловић Драгутин 373 Тијанић Крста 545 Тијанић Михаило 634 Тинојевић Драгољуб 967 Тобелић Благоје 303 Тодић Драгољуб 1000 Тодоровић Владимир Тодоровић Влајко 1144 Тодоровић Јован Тодоровић Миливој 1042 Тодоровић Михаило 151 Тодоровић Михаило 311 Тодоровић Петар 447 Тодоровић Петар 490 Топаловић Велимир 172 Томић Радован 143 Томић Танасије 217 Тановић Велисав 398 Траиловић Иилија 779 Траиловић Јован 1168 Трајић Коста 1059 Трајић Милан 808 Трајковић Димитрије 636 Трајковић Никола 279 Трајковић Петко 285 Трајковић Траило 337 Трифуновић Момир 175 Трифуновић Светозар 148 Трифуновић Славољуб 1159 Трифуновић Сретен 637 Тројановић Милоје 339 Трајановић Спасоје 261 Тубић Миливоје 152 Туцаковић Миладин 74 Туцаковић Петар 1047 Туцовић Раденко 913 Тихомир Цветко 1352

Е

Бирић Веља 675 Бирић Милован 785 Бирић Спира 384 Бировић Добросав 621 Босић Сава 1064

У

Удовичић Рајко 89 Урошевић Живојин 645 Урошевић Јован 1234

Ф

Феликс Јеремија 1388 Фердинанд Светолик 1046 Филиповић Аврам 405 Филиповић Тихомир 109 Филиповић Филип 507

Ц

Цајић Дена 232 Царић Д. Петар 1034 Цвејић Божидар 1333 Цвејић Борће 1209 Цвејић Остоја 805 Цветановић Никола 935 Цветановић Светозар 848 Цветић Миленко 811 Цветић Никола 603 Цветић Тиосав 1937 Цветковић Витомир 542 Цветковић Илија 1189 Цветковић Јеремија 576 Цветковић Јован 1312 Цветковић Никола 371 Цветковић Никола 933 Цветковић Стеван 647 Цветковић Трајко 882 Цветковић Тодор 62 Цонић Борко 1426

Ч

Чаћевић Ч. Боривоје 530 Чаћевић Сима 679 Чекић Миладин 862 Чобовић Миладин 1214 Човић Бура 1343 Чокић Коста 1049 Чолић Миливоје 951 Чоловић Војин 442 Чопалић Мића 274 Чумић Велимир 976 Чупић Никола 617

Ш

Шарчевић Илија 1001 Шишковић Драгољуб 1386 Шишковић Љ. Милоје 196 Шљивић Будимир 259 Шолчић Иван 887 Шоловић Никола 15 Шоминић Марко 148 Шапоњић Драгић 185 Шаповић Никола 627 Шнајдер Бранко 953 Шумић Живадин 1155.

ПРИРЕДИО: Сарадник портала Порекло Војислав Ананић.

Save

Коментари (90)

Одговорите

90 коментара

 1. Olgica Markovic

  Postovani,
  moj cukun deda je jedan od poginulih solunana.Kada sam obilazila Zejtinlik,pronasla sam njegov grob pod rednim brojem 348.Na mermernoj tabli pod rednim brojem 3247. postoji greska,pise da je iz Cikota a tacni podaci su sledeci:
  Zivadin Radosavljevic-Zivko
  rodjen u selu Planinica a ozenjen je bio u selu Lenovac kraj Zajecara. U Lenovcu postoji spomenik sa imenima i prezimenima poginulih boraca na Solunskom frontu.
  Da li mozete da ispravite gresku na Zejtinliku I koje jos podatke imate o njemu?
  Zahvalni potomci iz Lenovca-OLGICA Markovic 063 484 983

  • Vladimir

   Pod rednim brojem 348 u Zejtinliku upisan je Radosavljević Živko, potporučnik pa jeste li baš sigurni da je to Vaš čukundeda?

   A što se tiče spoen ploče Hajduk Veljku u Lenovcu i spiska poginulih, ne samo na Solunskom frontu nego u svim ratovima od 1912 do 1918, koliko sam video, na njemu se nalazi ime Živan A. Radosavljevič, podnarednik.

 2. SNEŽANA

  I moj pradeda je poginuo na Solunskom frontu i bacen u Plavu grobnicu, na spisku ga nema. Zvao se Radosavljevic Tanasije.

  • Vladimir

   Bože dragi, da mogu preci da nas vide i čuju mislim da bi požalili što su ovakve naslednike iza sebe ostavili!

   Ako iole poštujete svog pretka trebalo bi bar da znate neke osovne stvari.

   Prvo, Plava grobnica i Solunski front nemaju fizički i geografski veze jedno sa drugim, a ni hronološki. Plava grobnica prethodi Solunskom frontu.
   Drugo, samim tim, ako je poginuo na Solunskom frontu nije mogao biti “bačen” u Plavu grobnice jer,
   treće, u Plavoj grobnici su sahranjeni vojnici Srpske vojske koji su UMRLI na ostrvu Vidu pored Krfa a posle povlačenja kroz Albaniju, od iscrpljenosti i bolesti.
   I četvrto i najvažnije, po meni je krajnje žalosno što za rodjenog pretka koristite termin “bačen”, ne, svi ti mučenici nisu ipak bacani u more već sahranjeni u moru i razlika je bitna.

 3. Suzana

  Želela bih ako možete da mi proverite da li se na spisku nalazi i Adam Dobrosavljevic? Bas bi mi puno značilo. Hvala

 4. Војислав Ананић

  Сузана, изволите па овде покушајте сами да пронађете Адама Добросављевића.

  http://xn—-7sbbgqqcsmdf1anf9f.xn--90a3ac/

  Album sećanja na naše pretke iz I sv. rata

 5. Svetlana (rođ.Ignjatić) Marinković

  Poštovani,
  Moj pradjed Stjepan Ignjatić je sahranjen na Zejtinliku. Na ploči piše IGNJATOVIĆ. Rođen u selu Potočani, opština Prnjavor, BiH, Jednom je neko uslikao ploču na kojoj piše njegovo ime. Ovdje ne vidim njegovo ime. Neko od moje familije je došao do podatka da je umro od bolesti a ne na frontu. Hvala na odgovoru. Pozdrav.

 6. Сања

  Није пописан СВЕТОЛИК, Атанасије Николић из Ракитова код Јагодине, парцела бр 48 гроб 2437
  Штаб Вард. див. редов.

 7. Maja Stanojevic Ristic

  Poštovani, Ristić Ranđel je verovatno moj čukundeda, parcela 999, selo Ranutovac, Vranje

 8. Тома Станић

  Поштовани, мој прадеда је сахрањен у маузолеју под редним бројем 453, али је погрешно име, пише Радован Радетић, а требало би Радомир Радељић,, из Шљивовице. Како могу да исправим ту грешку?

  • Vladimir

   Poštovani, ne možete da ispravite to čak i da je kojim slučajem stvaro greška.

   A možda ste Vi pogrešili, možda je Radovan Radetić baš pravo ime i prezime pokojnika koji je tu sahranjen jer, baš da “pogreše” i ime i prezime je malo verovatno?

 9. Веселин

  03.07.2023 године
  Поштовани ,
  Није уписано име Поручник Бошко Булатовић
  Натписна плоча број 70 налази се у просторији у центру Зејтинлика где су имена официра .
  А желим да изјавим захвалност
  Покојном деда Ђорђу Михајловићу за његову неизмерну љубав према Србији и што његов живот проведе чувајуући гробове наших предака јунака
  Драги Деда Ђорђе
  Вечнаја ти Памјат
  Почивај у миру у Царству Небеском
  Била ми је велика част што сам те познавао
  дивио се теби на свему што си учинио за нашу Србију поносу наш
  Хвала
  Веселин Булатовић