Списак страдалих бораца 7. банијске бригаде 1941-1945.

26. априла 2014.

коментара: 13

НЕПОТПУНИ СПИСАК ПОГИНУЛИХ У РАТУ И УМРЛИХ ПРИПАДНИКА 7. БАНИЈСКЕ БРИГАДЕ »ВАСИЉ ГАЋЕША«      

Од 2.365 евидентних припадника 7. банијске бригаде, због ограниченог простора објављујемо само погинуле и у рату умрле. Иначе, цијени се да број 2.365 представља само нешто више од 1/3 свих оних који су прошли кроз редове бригаде, а за остале, на жалост, немамо сигурних података. Подаци су, колико их има, сакупљени из: ратних листа губитака, евиденције опћинских одбора СУБНОР-а, евиденције јединице ЈНА која гаји традиције ратне бригаде, из књига Виктора Кучана »Сутјеска —долина хероја« Београд — Тјентиште 1978. године, из ратних докумената, из сјећања учесника НОР-а објављених у разним дјелима, из књиге Ј. Романа »Рабски јеврејски батаљон«, као и из низа других извора.

Непотпуност података у свим коришћеним материјалима видљива је и у овом прегледу. Посебно се то односи на податак о партијској припадности, чланству у КПЈ или СКОЈ-у, припадности нижој јединици и дужностима итд. Сви покушаји да се дође до потпуних података, након толико времена, нису успјели.

НАПОМЕНА: Списак је сложен по абецедном реду.

АДАМОВИЋ Васе ЈОВО, рођен 1912, Г. Млинога — Петриња. Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942. (2. батаљон). Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

АКИК Боже ДРАГАН, рођен 1912, Шамарички Брђани — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942. (3. батаљон). Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

АЛБАХАРИ С. АРОН, стар 22 године, Сарајево. Јеврејин, токар, у НОВЈ од 1943, борац. Погинуо 1944. код Ваганца — Цазин.

АЛИЈАС С. МОРИЋ, стар 31 годину, Добој, Јеврејин, часовничар, у НОВЈ од 1943. године, борац. Погиинуо 1943.

АЛУГА Које БРАНКО ЦИЦВАРА, рођен 1920, Блиња —Петриња, Србин, земљорадник. У НОВЈ од 1942 (2. батаљон). Погинуо  у бици на Сутјесци. 1943.

АНИЋ Стојана МИЛАН, рођен 1924, Равно Рашће — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Неретви.

АНИЋ Јована СТЕВАН, рођен 1915, Ровишка — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

АРБУТИНА Јанка ИЛИЈА, рођен 1904, Мартиновићи — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1943 (3. батаљон). Погинуо 1943. године у бици на Сутјесци.

АРБУТИНА С. ЂУРО, рођен 1912, Мајске Пољане — Глина, Србин, земљорадник, члан КПЈ, борац. Погинуо 1943. у нападу на Глину.

АРБУТИНА С. ДУШАН, рођен 1923, Мартиновици — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1943, борац. Погинуо 1943. код Прозора.

АРБУТИНА П. СТОЈАН, рођен 1912, Мартиновићи — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. код Дрвара.

АРБУТИНА Ђ. СИМО, рођен 1909, Мартиновићи — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у Санџаку.

БАБИЋ Илије ЂУРО, рођен 1909, Дреновац — Глина, Србин, трговац, у НОВЈ од 1941, члан КПЈ, борац. Погинуо 1943, у бици на Сутјесци.

БАБИЋ А. РАНКО, рођен 1922, Дреновац — Глина, Србин, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943, Мајур.

БАБИЋ Петра МИЛАН, рођен 1923, Дреновац — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

БАБИЋ П. БРАНКО, рођен 1920, Дреновац — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

БАБИЋ П. ПАВАО, рођен 1923, Дреновац — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

БАБИЋ Д. ЈОЦО, рођен 1924, Дреновац — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

БАБИЋ К. СТЕВО, рођен 1924, Дреновац — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, борац. Погинуо 1943. у току 4.офанзиве у Босни.

БАБИЋ Петра БОШКО ШЊАЦО, рођен 1925, Свиница — Петриња, Србин, радник — кројач, у НОВЈ од 1941, члан КПЈ, комесар чете. Погинуо 1943. на Зеленгори.

БАБИЋ Јове ПАВЛЕ, рођен 1912, Свиница — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, члан КПЈ, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

БАБИЋ Адама ДУШАН, рођен 1915, Котарани — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942 (1. батаљон). Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

БАБИЋ Илије ЉУБАН, рођен 1916, Котарани — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941 (3. батаљон). Погинуо 1943. у току 4. офанзиве на Грмечу — Босна.

БАБИЋ Т. ЈОВИЦА, борац. Погинуо 1943. године у току 4. офанзииве у Босни.

БАКРАЧ Лазе ЂУРО, рођен 1914, Лушчани — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

БАКРАЧ Јове ПЕРО, рођен 1921, М. Пољане — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

БАКРАЧ М. ПЕТАР, рођен 1923, М. Пољане — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1943, борац. Погинуо 1944.

БАКИЋ Марка МИЋО, рођен 1924, Хајтић — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

БАКИЋ Ђуре НИКОЛА, рођен 1911, Хајтић — Глина, Србин, службеник, у НОВЈ од 1941, члан КПЈ, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

БАСРАК Петра ЛАЗО, рођен 1905, Д. Добретин — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 5. офанзиве у Босни.

БАЊАЦ Ђуре ЈОВО, рођен 1918, Г. Жировац — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

БАНАК Петра ЛАЗО, рођен 1902, Г. Добретин — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. током 4. офанзиве у Босни.

БАНИЋ ЂУРО, рођен 1915, В. Градац — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

БАНОВИЋ Станка Јанко, рођен 1912, Лушчани — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо у току 4. офанзиве у Босни.

БАНОВИЋ Васиља БРАНКО, рођен 1924, Лушчани — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

БАНОВИЋ Ђуре МИЋО, рођен 1925, Лушчани — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

БАЊЕГЛАВ Васиља МИЛАН, рођен 1921, Г. Селиште — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

БАМБУРАЋ Ђуре ИЛИЈА, рођен 1906, Вукошевац — Сисак, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

БАМБУРАЋ М. ЛЕПОСАВА, рођена 1926, Вукошевац — Сисак, Српкиња, домаћица, у НОВЈ од 1942, борац. Погинула 1943. у бици на Сутјесци.

БАМБУРАЋ Пане МИРКО, рођен 1908, Вукошевац — Сисак, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

БАМБУРАЋ Срђена ПЕТАР, рођен 1922, Вукошевац — Сисак, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

БАМБУРАЋ Ђуре СТЕВО, рођен 1916, Вукошевац — Сисак, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

БАМБУРАЋ Ђуре СТОЈ АН, рођен 1919, Вукошевац — Сисак, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

БАЖДАР Дамјана ДМИТАР, рођен 1916, Боровита — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, члан КПЈ (2. батаљон). Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

БАЖДАР Ђ. СТОЈАН, рођен 1910, Шибине — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. код Глине.

БАЖДАР Миле ЂУРО, рођен 1910, В. Обијај — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

БАЖДАР Милана СТАНКО, рођен 1925, Словинци — Сисак, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

БАЖДАР Стеве МИРКО, рођен 1921, Шибине — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

БАЖДАР Стевана МИЛАН, рођен 1922, Лушчани — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

БАЛАЋ Илије МИЛАН, рођен 1921, Сјеверовац — Сисак, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

БАЛАЋ Илије ЖИВКО, рођен 1914, Стаза — Костајница, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у кањону Пиве.

БАСАРА Јанка НИКИЦА, рођен 1923, Г. Петровићи — Бос. Крупа, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

БАЈИЋ Марка СТОЈА, рођена 1915, Ивањска, Бос. Крупа, Српкиња, домаћица, у НОВЈ од 1942, борац. Погинула 1943. у бици на Сутјесци.

БАЉАК Петра БРАНКО, рођен 1919, М. Огљај — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

БАЉАК Станка ДУШАН, рођен 1923, М. Обијај — Глина, Србин, трг. помоћник, у НОВЈ од 1941, члан КПЈ, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

БАЉАК ПЕТАР, рођен 1922, Н. Обијај — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

БАЉАК П. СТЕВО, рођен 1913, Г. Млинога — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

БАЛТИЋ Раде БОГДАН, рођен 1925, Д. Селиште — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, члан КПЈ (2. батаљон). Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

БАЛТИЋ Николе ЉУБИЦА, рођена 1922, Д. Селиште — Глина, Српкиња, домаћица, у НОВЈ од 1942, борац. Погинула 1943. у бици на Сутјесци.

БАЛТИЋ Петра НИКОЛА, рођен 1908, М. Пољане — Глина, Србин, радник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

БАЛТИЋ Стојана НИКОЛА, рођен 1900, Д. Селиште — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

БАЛТИЋ Петра ЂУРО, рођен 1913, Д. Селиште — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

БАЛТИЋ Н. МИРКО, рођен 1922, Д. Селиште — Глина, Србин, земљорадник. у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1944, Ваганац — Цазин.

БАЛТИЋ Н. МИЛАН, рођен 1924, Д. Селиште — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1943, борац. Погинуо 1944.

БАЛТИЋ Н. СТОЈАН, рођен 1925, Д. Селиште — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1945. код Бихаћа.

БАЛТИЋ М. МИРКО, рођен 1918, Д. Селиште — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, члан КПЈ, борац. Погинуо 1944, Ваганац — Цазин.

БАЛТИЋ А. ЉУБАН, рођен 1908, Д. Селиште — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, члан КПЈ, борац. Погинуо 1944. у Славонији.

БАЛТИЋ М. СТОЈАН, рођен 1923, Д. Селиште — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

БАКИЋ Марка МИЋО, рођен 1924, Хајтић — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

БАКИЋ Ђуре НИКОЛА, рођен 1911, Хајтић — Глина, Србин, лугар, у НОВЈ од 1941, члан КПЈ, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

БЕКИЋ Теше МИРКО, рођен 1907, Кињачка — Сисак, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

БЕГОВИЋ СТОЈАН, рођен 1925, Котарани — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзаве у Босни.

БЕГОВИЋ Милоша ДУШАН, рођен 1925, Беговићи — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. на ријеци Тари у току 5. офанзиве.

БЕГОВИЋ Миле ЈОВАН, рођен 1910, Беговићи — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, члан КПЈ, командир вода. Погинуо 1943 у бици на Сутјесци.

БЕГОВИЋ Боже НИКОЛА, рођен 1925, Беговићи — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

БЕГОВИЋ СТЕВО, рођен 1919, Беговићи — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

БЕГОВИЋ Паје МИЈАТ, рођен 1907, Беговићи — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

БЕРОЊА Илије ДУШАН, рођен 1908, Ивањска — Бос. Крупа, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

БИРАЧ ДУШАН, рођен 1911, Трновац — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, члан КПЈ, борац. Погинуо 1943. код Миљевдне.

БИРАЧ М. ИЛИЈА, рођен 1920, Брубањ — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. код Глине.

БИРАЧ Д. ПЕТАР, рођен 1917, Брубањ — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, члан КПЈ. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

БИЈЕЛИЋ Станка МИЛАН, рођен 1921, Д. Велешња — Костајница, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, члан КПЈ, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци — Зеленгора.

БИЈЕЛИЋ МИЛКА, рођена 1923, Класнић — Глина, Српкиња, домаћица, у НОВЈ од 1942, члан СКОЈ-а, борац. Погинула 1943. у бици на Сутјесци.

БИЈЕЛИЋ Јована МИЛОШ, рођен 1910, Г. Жировац — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

БЈЕЛИЋ С. ЈАНКО, рођен 1923, Слана — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

БЈЕЛАЈАЦ С. МИЛОШ, рођен 1920, М. Пољане — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, члан КПЈ, борац.Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

БИЈЕЛИЋ МИЛОШ, рођен 1924, М. Пољане — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, члан КПЈ. Погинуо као борац 1943. у Босни.

БЈЕЛАЈАЦ М. СТЕВО, рођен 1914, М. Пољане — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

БЈЕЛАНОВИЋ Миле ВАСИЉ, рођен 1922, Лушчани — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, члан КПЈ, курир штаба бригаде. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

БОРОЈЕВИЋ Петра СТЕВАН, рођен 1904, Меченчани — Костајница, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, члан КПЈ, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

БОРОЈЕВИЋ МИЛОШ, рођен 1924, Боројевићи — Костајница, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

БОРОЈЕВИЋ Д. НИКОЛА, рођен у Боројевићима — Костајница, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

БОРОЈЕВИЋ И. ДРАГАН, рођен 1922, Боројевићи — Костајница, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, члан КПЈ, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве.

БОРОЈЕВИЋ Раде НИКОЛА, рођен 1917, Матијевићи — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, члан КПЈ, командир вода. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

БОРОЈЕВИЋ Ј. ДРАГАН, рођен 1922, Боројевићи — Костајница, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве.

БОРОЈЕВИЋ М. ЈОВО, рођен 1919, Боројевићи — Костајница, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4.офанзиве.

БОРОЈЕВИЋ С. ЈОВО, рођен у Љубини — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, члан КПЈ, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве.

БОРОЈЕВИЋ Н. БРАНКО, рођен у Љубини — Двор, Србин- земљорадник, у НОВЈ од 1943, борац. Погинуо 1944, Гора — Петриња.

БОРОЈЕВИЋ Ј. ЂУРО, рођен у Љубини — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

БОРОЈЕВИЋ ДУШАН, рођен 1924, Цветојевићи — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1943, курир 3. батаљона. Погинуо 1943. у Хајтићу на састанку групе СКОЈ-а, нехатно.

БОГИЧЕВИЋ С. МИЛОШ, рођен 1906, Јабуковац — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, члан КПЈ, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве.

БОГОВИЋ Ђ. ИЛИЈА, рођен 1919, Додоши — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, члан КПЈ, командант талијанског батаљона. Погинуо 1943. код Млиноге.

БОГОВИЋ НИКОЛА, рођен у Додошима — Петриња. Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, члан КПЈ, командир вода. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве.

БОГОВИЋ ЛУКА, рођен у Додошима — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1943, борац. Погинуо 1943. током 4. офанзиве.

БОГОЈЕВИЋ Јована СТАНКО, рођен 1922, В. Шушњар — Петриња, Србин, ковач, у НОВЈ од 1941, члан СКОЈ-а, командир вода. Погинуо 1943. на Зеленгори.

БОГДАНОВИЋ Николе ОСТОЈА, рођен 1924, Јасеновчани — Сисак, Србин земљорадник, у НОВЈ од 1942, члан СКОЈ-а. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

БОСНИЋ Ђуре ЈОВО, рођен 1911, Свиница — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, члан КПЈ. Погинуо 1943.

БОРОТА Ђ. ДУШАН, рођен 1921, Свиница — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943.

БОРОТА Јанка ДУШАН, рођен 1922, Свиница — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, члан КПЈ, борац. Погинуо 1943.

БОДЛОВИЋ ЂУРО, рођен у Врпољу — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, члан СКОЈ-а, борац. Погинуо 1943. у тоху 4 офанзиве.

БОЖИЋ Стојана МИЛЕ, рођен 1920, В. Обијај — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, члан СКОЈ-а, борац. Погинуо у бици на Сутјесци.

БОЖИЋ Станка СТОЈАН ЋОРКАН, рођен 1920, Мартиновићи — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942 (3. батаљон). Погинуо 1943. у току 4. офанзиве.

БОЖИЋ Миле НИКОЛА, рођен 1915, Г. Жировац — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942 (3. батаљон). Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

БРОНЗИЋ Павла ЖИВКО, рођен 1921, Свиница — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, члан КПЈ, командант 1. батаљона. Погинуо 1943. на Рипачком Кланцу у току 4. офанзиве. Народни херој.

БРОЗ Ивана ЈУРА, рођен 1900, Одра — Сисак, Хрват, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943, у бици на Сутјесци.

БРАЈЕНОВИЋ Душана МИРКО, рођен 1923, Шаканлије — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942 (1. батаљон), члан КПЈ. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

БРАЈЕНОВИЋ В. ИЛИЈА, рођен 1920, Шаканлије — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942. (2. батаљон), борац. Погинуо 1943. код Млиноге.

БРАМИЋ Петра ЖИВКО, рођен 1921, Свиница — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. на Рипачком Кланцу у 4. офанзиви.

БРКИЋ Кузмана ДУШАН, рођен 1914, В. Шушњар — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, члан КПЈ, комесар пратеће чете. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

БРКИЋ А. МИЛЕ, рођен 1928, Стражбеница — Сисак, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1944, борац. Погинуо 1944. код Дејановића.

БРКЉАЧИЋ МИРО, рођен 1922, Костајница, Хрват, радник, у НОВЈ од 1942, члан КПЈ, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

БРАНКОВИЋ Драгана СТАНА, рођена 1923, Бијеле Воде — Глина, Српкиња, домаћица, у НОВЈ од 1942, члан КПЈ, борац. Погинула 1943. у бици на Сутјесци.

БУДИЋ Петра МИЋО, рођен 1924, Козаперовица — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

БУДИЋ Петра МИЛОШ, рођен 1905, Дреновац — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1943, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

БУДИМИА ДУШАН, рођен 1923, Дабрна — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942. (1. батаљон). Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

БУЛАТ Ђуре ДУШАН, рођен 1922, Дабрна — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

БУЛАТ Вује ЂУРО, рођен 1924, Дабрна — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

БУЛАТ Симе ЈОВАН, рођен 1902, М. Пољане — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

БУЛАТ Адама МИЛОШ, рођен 1907, Бузета — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, члан КПЈ, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

БУЊАЦ Ђуре ЈОВО, рођен 1917, Д. Жировац — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, члан КПЈ, командир вода. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

БУНЧИЋ Петра ДАНИЦА, рођена 1913, В. Шушњар — Петриња, Српкиња, домаћица, у НОВЈ од 1943. (3. батаљон). Погинула 1943. на Зеленгори.

БУНЧИЋ Васе ПАВАО, рођен 1918, В. Шушњар — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942. (3. батаљон). Погинуо 1943. на Зеленгори.

БУНЧИЋ Васиља СТЕВО, рођен 1914, В. Шушњар — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942 (1. батаљон). Погинуо 1943. на Зеленгори.

БУНЧИЋ Јанка ЈОЦО, рођен 1922, В. Шушњар — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, члан КПЈ, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве.

БУНЧИЋ Н. НИКОЛА, рођен 1906, В. Шушњар — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

БУНЧИЋ АДАМ, рођен 1924, В. Шушњар — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

БУНЧИЋ В. СТЕВАН, рођен 1919, В. Шушњар — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, члан КПЈ, борац. Погинуо 1944. Гњилавац — Цазин.

БУНЧИЋ П. МИЛАН, рођен 1915, В. Шушњар — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, члан КПЈ, борац. Погинуо 1943. током 4. офанзиве.

БУНЧИЋ Г. СТЕВО, рођен 1918, В. Шушњар — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, члан КПЈ, борац. Погинуо 1944.

ЦАРИЋ-ДОБРУША Дмитра НИКОЛА, рођен 1918, Г. Жировац — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, члан КПЈ (3. батаљон). Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ЦАРИЋ Самојла МИШО, рођен 1908, Г. Зироваћ — Двор, Србин, радник-обућар, у НОВЈ од 1942, члан КПЈ, борац 3. батаљона. Погинуо 1945. у бици на Сутјесци.

ЦИЦО Миле МИЛАН, рођен 1924, Хајтић — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, члан СКОЈ-а, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ЦИНДРИЋ Ивана ЈОСИП, рођен 1911, Костајница, Хрват, радник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. код Дејановића — на Метли.

ЦРНОБРЊА С. ДУШАН, рођен 1923, Д. Пастуша — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, члан СКОЈ-а, борац. Умро 1944.

ЦРНОБРЊА Д. МИЛЕ, рођен 1920, Д. Пастуша — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, члан КПЈ, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве.

ЦРНОЈЕВИЋ Моје ДУШАН, рођен 1912, Побрђани — Сисак, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, члан КПЈ, делегат вода. Погинуо 1943.  у бици на Сутјесци.

ЦРНОЈЕВИЋ ПЕРО ИШТАЛ, рођен 1922, Крчево —Костајница, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, члан СКОЈ-а, бомбаш — борац. Погинуо 1943. код Млиноге.

ЦРЕВАР Танасије МИЛАН, рођен 1926, Дреновац — Глина, Србин, трг. помоћник, у НОВЈ од 1942, члан СКОЈ-а, борац. Погинуо 1943. године у бици на Сутјесци.

ЦРЕВАР Н. ЈАНКО, рођен 1920, Дреновац — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, члан КПЈ, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

ЦРЕВАР Н. СТАНКО, рођен 1918, Дреновац — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, члан КПЈ, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

ЦОКЛИН Милоша НИКОЛА, рођен 1910, Краљевчани — Петриња, Србин, службеник, у НОВЈ од 1942. (1. батаљон). Погинуо 1943. године у бици на Сутјесци.

ЦВЕТОЈЕВИЋ Саве ЉУБАН, рођен 1910, Закопа — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, члан КПЈ, делегат вода. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ЦВЕТНИЋ Ђуре МИЛИВОЈ, рођен 1920, Костајница, у НОВЈ од 1944. (3. батаљон). Погинуо 1944.

ЧАВИЋ Доброслава МИЛЕ, рођен 1914, Костреши — Костајница, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942. (1. батаљон). Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ЧАКАРА Душана МИЛАН, рођен 1919, Јођавица — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. на Вучеву у бици на Сутјесци.

ЧАКАРА Илије МИЛАН, рођен 1923, Јошавица — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

ЧАКАРА П. МИЛАН, рођен 1919, Јошавица — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, члан КПЈ, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

ЧЕКИЋ Николе МИЛАН, рођен 1924, Шаш — Сисак, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ЧЕКИЋ Николе МИЉА, рођена 1926, шаш — Сисак, Српкиња, домаћица, у НОВЈ од 1942, борац. Погинула 1943. у бици на Сутјесци. ЧЕНТИЋ Мате ИВАН, рођен 1906, Грачаница — Глина, Хрват, земљорадник, у НОВЈ од 1944. (1. батаљон). Погинуо 1944. код Врсте — Бихаћ.

ЧИЗМЕК ЂУРО, рођен 1926, Сисак, Србин, радник. У НОВЈ од 1941.  члан КПЈ, први комесар бригаде. Умро 1945.

ЧИЗМИЋ Јована ЂУРО, рођен 1924, Ловча — Костајница, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, члан СКОЈ-а (1. батаљон). Умро 1943.  на Дурмитору у току 5. офанзиве.

ЧОРКОВИЋ Лазе ЖИВКО, рођен 1920, Бачуга — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, члан КПЈ, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

ЧОРКОВИЋ Ј. ЛАЗО, рођен 1915, Бачуга — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1942. код Кладуше.

ЧОВИЋ ДУШАН, рођен у Шаканлији — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, члан КПЈ, обавјештајни официр 3. батаљона. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ЧОВИЋ Глиге ГЛИГОРИЈЕ, рођен 1908, Шаканлије — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1944. (3. батаљон). Погинуо 1944. код Војнића — Кордун.

ЧОВИЋ Радована РАДЕ, рођен 1912, Шаканлије — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у Херцеговини.

ЧУЧКОВИЋ Миле ДРАГАН, рођен 1926, М. Обијај — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ЧУЧКОВИЋ Миле ИЛИЈА, рођен 1925, М. Обијај — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ЧУЧКОВИЋ Милоша МИЛАН, рођен 1904, М. Обијај — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, члан КПЈ, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ЧУЧКОВИЋ Миле МИЛКА, рођена 1923, М. Обијај — Глина, Српкиња, домаћица, у НОВЈ од 1942, борац. Погинула 1943. у бици на Сутјесци.

ЧУЧКОВИЋ Миле СТАНКО, рођен 1920, М. Обијај — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, борац. Погинуо 1943, у бици на Сутјесци.

ЧУЧКОВИЋ Илије МИЛЕ, рођен 1895, Балинац — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ЧУЧКОВИЋ ИЛИЈА, рођен у Класнићу — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

ЧУЧКОВИЋ Ђуре СВЕТОЗАР, рођен 1924, М. Пољане — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ЧУЧКОВИЋ Н. ЈОВАН, рођен 1905, Бачуга — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

ЧУГАЉ Илије МИЛАН, рођен 1911, Г. Жировац — Двор, Србин, радник, у НОВЈ од 1942, члан КПЈ, борац. Погинуо 1943. у Источној Босни — Кладањ.

ЧУБРА Остоје СТАНКО, рођен 1906, Г. Добретин — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942. (3.батаљон). Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ЧУБРА Јове ИЛИЈА, рођен 1914, Г. Добретин — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, члан КПЈ, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

ЧУБРА ИЛИЈА, рођен 1910, Рујишка — Бос. Нови, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942. (2. батаљон). Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ЋУРЧИЈА Јована ДУШАН, рођен 1922, Шаканлије — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942. (1. батаљон). Погинуо 1943. код Крајишких Брђана — Сисак.

ЧУРЧИЈА Душана АДАМ, рођен 1924, Шаканлије — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1943. (2. батаљон) Погинуо 1943. код Бијеле Воде — Глина.

ЧУРЧИЈА Илије ДРАГАН, рођен 1903, Шаканлије — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942. (3. батаљон). Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

ЧУДИЋ Илије СТЕВО, рођен 1927, Побрђани — Сисак, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, члан СКОЈ-а, курир штаба бригаде. Погинуо 1943. на Зеленгори.

ЋОРИЋ Мојсије СИМО, рођен 1908, Тртник — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, члан КПЈ (1. батаљон). Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ЋОСИЋ Васиља ЈАНКО, рођен 1910, Хајтић — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, члан КПЈ, борац. Погинуо 1943. у кањону Пиве у току 5. офанзиве.

ЋОСИЋ Миле ИЛИЈА, рођен 1913, Хајтић — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ЋОСИЋ Петра СТЕВАН, рођен 1911, Хајтић — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ЋУПОВИЋ С, ПЕТАК, рођен 1908, М. Пољане — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, борац. Погинуо 1943. код М. Пољана.

ЋУПОВИЋ В. ПЕРО, рођен 1913, М. Пољане — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1943, члан КПЈ. Погинуо 1943. код Станковца — Глина.

ДАБИЋ МИЛАН, рођен 1915, Комоговина — Костајница,Србин, лугар, у НОВЈ од 1941, члан КПЈ, комесар чете. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ДАКИЋ Раде НИКОЛА, рођен 1917, Бањани — Бос. Крупа, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, члан КПЈ, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ДЕВИЋ Стевана СТАНКО, рођен 1920, Лушчани — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ДЕВИЋ Ч. СТАНКО, рођен 1920, Лушчани — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

ДЕВИЋ В. ЈОВАН, рођен 1920, Лушчани — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

ДЕВЕРДЕК Ђуре МИЛОШ, рођен 1914, Паукова — Сисак, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ДИВЈАКИЊА Николе МИЛОШ, рођен 1919, Ровишка — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ДИВЈАКИЊА Станка МИРКО, рођен 1925, Ровишка — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942. (2. батаљон). Погинуо 1943. у кањону Пиве у току битке на Сутјесци.

ДИВЈАК П. ПЕРО, рођен 1898, Шибине — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1943, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

ДИДУЛИЦА Ђуре ЈОВО, рођен 1925, Кињачка — Сисак, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ДИДУЛИЦА Петра ЈОВО, рођен 1924, Кињачка — Сисак, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, члан СКОЈ-а, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ДИДУЛИЦА Павла САВО, рођен 1910, Кињачка — Сисак, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци у 16. бригади.

ДМИТРОВИЋ Јове ЈОВАН, рођен 1915, Тртник — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1942. код Глине.

ДОДОШ Милана АНА, рођена 1922, Додоши — Петриња, Српкиња, домаћица, у НОВЈ од 1942, борац 2. батаљона. Погинула 1943. у бици на Сутјесци.

ДОДОШ Стојана МАРА, рођена 1924, Додоши — Петриња, Српкиња, домаћица, у НОВЈ од 1943, борац. Погинула 1943. у кањону Пиве током битке на Сутјесци.

ДОДОШ Стевана МИЛЕ, рођен 1911, Додоши — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац вода за везу. Погинуо 1943. на Вучеву у току битке на Сутјесци.

ДОДОШ Васиља СТОЈАН, рођен 1900, Додоши — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. на Драгаш Седлу током битке на Сутјесци.

ДОДОШ И. ДРАГАН, рођен 1926, Додоши — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1943. из збијега. Погинуо 1943. код Прозора.

ДОДОШ Петра СТОЈАН, рођен 1919, Додоши — Петриња, Србин,земљорадник, у НОВЈ од 1941, члан КПЈ, борац. Погинуо 1943. у Херцеговини у току 4. офанзиве.

ДОДОШ И. БРАНКО, рођен 1912, Додоши — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. код села Градусе.

ДОДОШ Илије НИКОЛА, рођен 1920, Хајтић — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ДОБРИЋ Стевана СТАНКО, рођен 1923, Равно Рашће — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942. (2. батаљон). Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ДОБРИЋ Стојана СТАНКО, рођен 1910, Равно Рашће — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942. (2. батаљон). Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ДРАГЕЉЕВИЋ Илије ЂУРО, рођен 1920, Јавница — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942. (3. батаљон). Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ДРАГИЋ Миливоја БОРИВОЈ, рођен 1919, Блиња — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942. (3. батаљон). Погинуо 1943. у кањону Пиве у току битке на Сутјесци.

ДРАГИЋ Ђуре МИЛАН, рођен 1920, Блиња — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942. (1. батаљон). Погинуо 1943. на Зеленгори.

ДРАГИЋ Милана РАНКО, рођен 1921, Блиња — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942. (3. батаљон). Погинуо 1943. код Мратиња у току битке на Сутјесци.

ДРАГИЋ А. ДУШАН, рођен 1920, Блиња — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

ДРАГИЋ А. СТЕВО, рођен 1922, Блиња — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Херцеговини.

ДРАГИЋ М. СТОЈАН, рођен 1914, Блиња — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1944, борац. Погинуо 1944. код Цазина.

ДРАГИЋ Т. ЂУРО, рођен 1910, Блиња — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. код Хајтића.

ДРАГИЋ Ђ. ЈАНКО, рођен 1924, Блиња — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1943, борац. Погинуо 1943. у бици за рањенике.

ДРАГИЋ М. ПЕТАР, рођен 1920, Блиња — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у Херцеговини.

ДРАГИЋ М. ЈОВАН, рођен 1923, Блиња — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1943, борац. Погинуо 1944.

ДРАГИЋ М. СОКАН, рођен 1924, Блиња — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1943, борац. Погинуо 1943. у току 4.офанзиве у Босни.

ДРАГИЋ К. БРАНКО, рођен 1920, Блиња — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

ДРАГИЋ К. МИЛАН, рођен 1923, Блиња — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

ДРАГИЋ К. СЛАВКО, рођен 1924, Блиња — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1944.

ДРАГИЋ М. КОШТА, рођен 1892, Блиња — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

ДРАГИЋ Љ. МИЛАН, рођен 1920, Блиња — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1943, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

ДРАГАШ С. БОГДАН, рођен 1924, Г. Млинога — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо у Санџаку у току битке на Сутјесци.

ДРАГАШ Станка ВЛАДИМИР, рођен 1923, Д. МЛИНОГА — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. код Мајура.

ДРАГАШ Николе СТОЈАН, рођен 1913, Д. Млинога — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у Херцеговини.

ДРАГИШИЋ Пере МИЛАН, рођен 1917, Матијевићи — Двор, Србин, радник — обућар, у НОВЈ од 1941, члан КПЈ, делегат вода. Погинуо 1943. године у бици на Сутјесци.

ДРАГОЈЕВИЋ Стојана МИЛАН, рођен 1925, Тимарци — Сисак, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ДРАКУЛИЋ Јанка СТЕВАН, рођен 1912, Лушчани — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ДРАКУЛИЋ Милана МЛАДЕН, рођен 1918, Костајница, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

ДРАЧА Боже НИКОЛА, рођен 1908, Зут — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942. (3. батаљон). Погинуо 1944, Бански Грабовац.

ДРАЧА Јанка МИЛАН, рођен 1923, Зут — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942. (3. батаљон). Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

ДРАЧА Николе ЂУРО, рођен 1921, Зут — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942. (3. батаљон). Погинуо 1944. код Костајнице.

ДРАЖИЋ Спасе БЛАГОЈЕ, рођен 1920, Добро Село — Бос. Крупа, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ДРАЖИЋ Илије ЈОВО, рођен 1913, Добро Село — Бос. Крупа, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ДРАЖИЋ Николе МИЛЕ, рођен 1925, Добро Село — Бос.Крупа, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ДРАЖИЋ А. ДАНИЦА, рођена 1925, В. Шушњар — Петриња, Српкиња, домаћица, у НОВЈ од 1942, борац 7. бригаде, а затим у крајишким бригадама. Погинула 1944. на Сремском фронту. ДРАЖИЋ Николе ЗОРКА, рођена 1924, М. Пољане — Глина, Српкиња, домаћица, у НОВЈ од 1942, борац. Погинула 1943. у бици на Сутјесци.

ДРЕЗГА Марка МИЛЕ, рођен 1921, М. Пољане — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, члан КПЈ, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ДРЕЗГА М. ПЕРО, рођен 1924, М. Пољане — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, члан КПЈ, борац. Погинуо 1944. у Жумберку.

ДРЉАН Петра АДАМ, рођен 1912, М. Пољане — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ДРЉАН Миле ДУШАН, рођен 1919, В. Пољане — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ДРЉАН В. СИМО, рођен 1908, М. Пољане — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. код Прекопе. ДРОБЊАК Ђуре ДУШАН, рођен 1921, Г. Млинога — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, члан КПЈ, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ДРОБЊАК Дуре МИЛАН, рођен 1921, Г. Млинога — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1943, борац. Погинуо 1943. код Ратаја на Зеленгори.

ДРОБЊАК Николе МИЛЕ, рођен 1913, Г. Млинога —Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, члан КПЈ (1. батаљон). Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ДРОБЊАК Петра САВО, рођен 1927, Г. Млинога — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, члан СКОЈ-а, борац. Погинуо 1943. у кањону Пиве у току битке на Сутјесци.

ДРОБЊАК Милана СЛАВКО, рођен 1924, Г. Млинога — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, члан КПЈ, делегат вода. Погинуо 1943. на Тари.

ДРОБЊАК Сииме СТЕВО, рођен 1919, Г. Млинога — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, члан КПЈ, командир вода. Погнуо 1943. у бици на Сутјесци.

ДРОБЊАК Васе САВО, рођен 1913, Г. Млинога — Петриња, Србин, бивши жандар, у НОВЈ од 1941, члан КПЈ, командир чете. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ДРОБЊАК Душана МИЛАН, рођен 1913, Д. Млинога — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, члан КПЈ, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве.

ДРОБЊАК Ђ. МОЈСИЈЕ, рођен 1904, Д. Млинога — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо у току 4. офанзиве у Босни.

ДРОБЊАК Н. ДУШАН, рођен 1919, Г. Млинога — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, члан КПЈ, борац. Погинуо.

ДУКИЋ Јована ПАВАО, рођен 1914, В. Градуса — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942. (1. батаљон). Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ДУКИЋ ЧЕДОМИР, рођен 1922, В. Градуса — Петриња, Србин, ђак, у НОВЈ од 1942, члан КПЈ, комесар 3. батаљона. Погинуо 1943. у селу Грабоштани.

ДУРМАН Пере ВАСО, рођен 1926, Г. Јаворањ — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1943. (1. батаљон). Погинуо 1944. код Костреша.

ДУЛИКРАВА Адама МИРКО, рођен 1913, Д. Селиште — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ДУНАВИЋ Михајла МИРКО, рођен 1910, Шаканлије — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1943. (2. батаљон). Погинуо 1943. код села Косна.

ДУПАЛО Милана РАДОВАН, рођен 1910, Ступница — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, члан КПЈ, командир вода у 2. батаљону. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ЂАКОВИЋ Пере СИМО, рођен 1907, Балинац — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, члан КПЈ, 2. батаљон. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ЂАКОВИЋ Ђуре МИЛАН, рођен 1912, Шибине — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

ЂАКОВИЋ И. ПЕТАР, рођен 1910, Шибине — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. код Бугојна, у бици за рањенике.

Д АКОВИЋ Н. СТЕВО, рођен 1923, М. Пољане — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

ЂАКОВИЋ С. СИМО, рођен 1928, М. Пољане — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1943, борац. Погинуо 1944. у Цазинској крајини.

ЂЕДОВИЋ Јована НИКОЛА, рођен 1917, Моштаница —Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. на Зеленгори.

ЂЕРМАНОВИЋ Јове СТЕВО, рођен 1921, Д. Велешња Костајница, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942. (3. батаљон). Умро 1943. на путу Жаби јак—Дурмитор у току битке на Сутјесци.

ЂОКИЋ Ј. ВОЈИСЛАВ, рођен у Црној Гори, Црногорац, официр бивше војске, у НОВЈ од 1941, члан КПЈ, командант бригаде након погибије Николе Мараковића до Кладња. Погинуо 1943. у источној Босни у 2. пролетерској бригади.

ДУКИЋ Филипа МИЛЕ, рођен 1921, Бачуга — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. код Трновца.

ЂУРИЋ Станка СТАНКО, рођен 1916, Љесковац — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942. (3. батаљон). Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ЂУРИЋ Станка МИЛЕ, рођен 1906, Љесковац — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

ЂУРИЋ Н. ЈАНКО, рођен 1906, Љесковац — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у Херцеговини у току 4 офанзиве.

ЂУРИЋ Петра МИРКО, рођен 1910, Кињачка — Сисак, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ЂУРЛЕМА Н. СТЕВО, рођен 1913, Г. Млинога — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, борац. Погинуо.

ЏАИЋ Ђуре ЈОВО, рођен 1922, Брђани — Сисак, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ЏАИЋ Симе НИКОЛА, рођен 1911, Д. Јаворањ — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943, у бици на Сутјесци.

ЏАИЋ Ђуре СТЕВО, рођен 1925, Брђани — Сисак, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ЏАИЋ Николе СТОЈША, рођен 1923, Љесковац — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ЏАИЋ Антоније ИЛИЈА, рођен 1923, Љесковац — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1943, борац. Погинуо у рату.

ЏАИЋ ДРАГАН, рођен 1913, Љесковац — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943, у току 4. офанзиве у Босни.

ЏАКУЛА Миле ЈОВО, рођен 1920, Бијеле Воде — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ЏАКУЛА Давида ПЕТАР, рођен 1906, В. Шушњар — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

ЏАКУЛА С. НИКОЛА, рођен 1905, М. Пољане — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у Шамарици.

ЕРАК Николе МАРА, рођена 1920, Бијеле Воде — Глина, Српкиња, домаћица, у НОВЈ од 1942, члан КПЈ, делегат вода. Умрла у покрету преко Лучких колиба у току битке на Сутјесци.

ЕРАК М. НИКОЛА, рођен 1921, Равно Рашће — Глина, Србин, у НОВЈ од 1941, члан КПЈ, комесар батаљона. Погинуо 1944. код Горе — Петриња.

ЕРАКОВИЋ Миле НИКОЛА, рођен 1924, Свиница — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо у рату.

ЕРЕНТ И. ЉУБИЦА, рођена 1923, Меченчани — Костајница, Српкиња, домаћица, у НОВЈ од 1942, борац. Погинула 1943. у кањону Пиве током битке на Сутјесци.

ЕРЦЕГОВАЦ-ЕРЦЕГ Адама СТОЈАН, рођен 1909, Д. Добретин — Двор, Србин, службеник, у НОВЈ од 1941. (3. батаљон). Погинуо 1942.  код Брњеушке.

ЕРЦЕГОВАЦ Милоша ЉУБАН, рођен 1924, Д. Добретин — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

ЕРЕМИЈА Ђуре РАДЕ, рођен 1908, В. Обијај — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ЕРЕМИЈА Стојана СИМО, рођен 1921, В. Обијај — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ФИЋУР Павла ЂУРО, рођен 1911, В. Шушњар — Петриња, Србин, радник, у НОВЈ од 1941, члан КПЈ, командир вода. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ФРАНКО Мије СТЈЕПАН, рођен 1912, Суња — Петриња, Хрват, у НОВЈ од 1944, борац. Погинуо 1945. код Цапрага — Сисак.

ГАЧИЋ СИМО, рођен у с. Меченчани — Костајница, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ГАГИЋ И. МИЛАН, рођен 1911, Гаге — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1943. (3. батаљон). Погинуо 1944. у Суњи.

ГАЈИЋ Тодора БРАНКО, рођен 1920, Ивањска — Бос. Крупа, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. на Зеленгори.

ГЛУМАЦ Стеве СТЕВО, рођен 1925, Липа — Бос. Петровац, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ГОЈСОВИЋ Илије РУЖИЦА, рођена 1926, Скопје, Српкиња, ђак, у НОВЈ од 1942, члан СКОЈ-а, борац. Умрла 1943. од тифуса на Зеленгори.

ГРАБИО Ђуре СТЕВО, рођен 1921, Јасеновчани — Сисак, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ГРБИЋ Љубана ДМИТАР, рођен 1923, Зут — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942. (3. батаљон). Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

ГРЧИЋ Јована ЂУРО, рођен 1919, Педаљ — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, командир вода. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ГРАБУНЏИЈА МИЛОШ, рођен 1921, Ораовица — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, члан КПЈ, командир чете у 3-ем батаљону. Погинуо 1944.

ГРИВА Раде ЂУРО, рођен 1915, Брезово Поље — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ГРИВА Јосипа ЈОВО, рођен 1925, Брезово Поље — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ГРИВА ЂУРО, рођен у Брезовом Пољу — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

ГРИВА С. БРАНКО, рођен у Брезовом Пољу — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

ГРИВА Јосипа СТИЈАН, рођен 1925, Брезово Поље — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

ГРИВА Милица ПЕТАР, рођен 1906, Брезово Поље — Глина, Србин, земљорадник,у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Неретви.

ГРУЛ(Ј)О МИЛАН, рођен 1900, Јошавица — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

ГРУЛ(Ј)О М. ЗОРА, рођена 1923, Мачково Село — Петриња, Српкиња, домаћица, у НОВЈ од 1943, борац. Погинула 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

ГРУЛ(Ј)О А. МИЛЕ, рођен 1919, Мачково Село — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, члан КПЈ, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

ГРУЛ(Ј)О Миле АНА, рођена 1924, Мачково Село — Петриња, Српкиња, домаћица, у НОВЈ од 1942. (3. батаљон). Погинула 1943. на Зеленгори.

ГРУБИЋ Јована НИКОЛА, рођен 1923, М. Пољане — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ГРУБИЋ Босиљке МИЛОШ, рођен 1926, Моштаница — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ 1942, борац. Погинуо 1943. у кањону Пиве у току битке на Сутјесци.

ГРУБИЋ С. МИЛАН, рођен 1925, Моштаница — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

ГРУБИЋ Стојана ПЕТАР, рођен 1914, Моштаница — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

ГРУБЈЕШИЋ Илије СТЕВО, рођен 1919, Д. Бачуга — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. на Зеленгори.

ГРУБЈЕШИЋ Симе ТЕШАН, рођен 1922, Д. Бачуга — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

ГРУБЈЕШИЋ Лазе ТЕШАН, рођен 1916, Д. Бачуга — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

ГРУЛА Макса ВЛАДИМИР, рођен 1906, Загреб, Хрват, радник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у Херцеговини у току 4. офанзиве.

ГРУБОР Стојана МИЛЕ, рођен 1919, Ивањска — Бос. Крупа, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у кањону Пиве у току битке на Сутјесци.

ГРУБОРОВИЋ Ђуре СТЕВО — РАДИЋ, рођен 1909, М. Градац — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у кањону Пиве.

ГРУБОРОВИЦ Илије ЂУРО, рођен 1908, М. Градац — Глина, Србин, обућар — радник, у НОВЈ од 1941, борац. Погинуо 1943. у бици. на Сутјесци.

ГРУБОРОВИЋ Адама МИЛАН, рођен 1922, М. Градац — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ГРУБОРОВИЋ Петра МИЛАН, рођен 1914, М. Градац — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, борац. Погинуо 1943. на Зеленгори.

ГРУБОРОВИЋ Јована ПЕРО, рођен 1920, М. Градац — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. на Зеленгори.

ГРУБОРОВИЋ Матије СТАНКО, рођен 1911, М. Градац — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ГВОЈИЦ Симе БРАНКО, рођен 1925,~ Д. Лелиште — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ХАЛЕР М. ВАСИЉ, рођен 1922, Шибине — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

ХОШТЕТЕР ВОЈКО, рођен 1913, Загреб, Хрват, радник, у НОВЈ од 1941. члан КПЈ, командант 16. банијске бригаде, затим начелник штаба Седме бригаде. Погинуо 1944. у Мославини — Славонија.

ИВАНИЋ Глиге ОСТОЈА, рођен 1901, Хајтић — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ИВАНИЋ Вује СТЕВАН, рођен 1909, Хајтић — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ИВАНИЋ П. ЈАНКО, рођен 1923, Хајтић — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1942. на Мајуру — Костајница.

ИВАНИЋ Милана ЈОВО, рођен 1919, Дођоши — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, борац. Погинуо 1943. код Миљевине у току битке на Сутјесци.

ИВАНИЋ С. БРАНКО, рођен 1910, Дођоши — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1943, борац. Погинуо 1943. у Санџаку почетком 5. офанзиве.

ИВАНИЋ М. СТОЈА, рођена 1923, Дођоши — Петриња, Српкиња, домаћица, у НОВЈ од 1943, борац. Погинула 1943. у бици на Сутјесци.

ИВАНИЋ Н. ИЛИЈА, рођен 1925, Дођоши — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1943, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Херцеговини.

ИВАТОВИЋ Миле ДМИТАР, рођен 1912, Ровишка — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ИВАТОВИЋ Јове ДРАГАН, рођен 1927, Ровишка — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1943, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ИВАТОВИЋ Јована РАНКО, рођен 1921, Ровишка — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ИВАТОВИЋ Павла РАНКО, рођен 1904, Тртник — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941. (1. батаљон). Погинуо 1943. на Зеленгори.

ИВАТОВИЋ Стојана ВУЈО, рођен 1906, Тртник — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

ЈАЈИЋ Николе МИЛАН, рођен 1915, В. Обијај — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ЈАЈИЋ Јована НИКОЛА, рођен 1912, Лушчани — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

ЈАКШИЋ Дуке МИЛАН, рођен 1913, Свиница — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943.

ЈАКШИЋ Милоша МИРКО, рођен 1924, Свиница — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943.

ЈАКШИЋ Стојана МИЛОШ, рођен 1924, Свиница —Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1944.

ЈАКОВОВИЋ Јована НИКОЛА, рођен 1925, Дренова — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, курир штаба бригаде. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ЈАНДРИЋ Петра ИЛИЈА, рођен 1908, Шибине — Глина,Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ЈАНДРИЋ Милоша МИЧАН, рођен 1924, Паукова — Сисак, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ЈАНДРИЋ Дамјана ЂУРО, рођен 1909, М. Пољане — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1943, борац. Погинуо 1943. у Херцеговини.

ЈАНИЋ Петра МИЛАН, рођен 1914, Сјеверовац — Сисак, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ЈАНУС С. МИЛИЦА, рођена 1925, М. Пољане — Глина, Српкиња, домаћица, у НОВЈ од 1942, борац. Погинула 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

ЈАНУС Дамјана ДРАГАН, рођен 1925, Брубањ — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ЈАНУС С. АЛЕКСА, рођен 1912, Брубањ — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, члан КПЈ, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

ЈАНУТОВИЋ АДАМ, рођен 1919, Д. Јаворањ — Двор, Србин, радник, у НОВЈ од 1941, члан КПЈ, комесар 3. батаљона. Погинуо 1944. на прузи Костајница—Суња.

ЈАЊАТОВИЋ Николе ИЛИЈА, рођен 1919, В. Шушњар — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац вода за везу. Погинуо 1943. на Зеленгори.

ЈАЊАТОВИЋ Г. ИЛИЈА, рођен 1919, В. Шушњар — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

ЈАЊАТОВИЋ Г. НИКОЛА, рођен 1912, В. Шушњар — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. на Зеленгори.

ЈАЊАТОВИЋ П. МИЛАН, рођен 1926, В. Шушњар — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Неретви.

ЈАЊАТОВИЋ Н. ДУШАН, рођен 1922, В. Шушњар — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Неретви.

ЈАЊИЋ Јулике ЈОВАН, рођен 1908, Беговићи — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац вода за везу. Погинуо 1943. на Зеленгори.

ЈАПИЋ Петра ДМИТАР, рођен 1914, Јасеновчани — Сисак, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942. (2. батаљон). Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ЈАРИЋ Миле ЈАНДРИЈА, рођен 1922, Јаворник — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, члан КПЈ (2. батаљон). Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ЈАСНИЋ Николе ДУШАН, рођен 1926, В. Градуса —Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ЈАСНИЋ Стевана СТЕВАН, рођен 1912, В. Градуса —Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1943, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ЈАЗАВАЦ Стојана МИЛКА, рођена 1910, Шибине — Глина, Српкиња, домаћица, у НОВЈ од 1943, борац. Погинула 1943. у бици на Сутјесци.

ЈЕДНАК Ј. ПЕТАР, рођен 1912, Г. Селиште — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, члан КПЈ, борац. Погинуо 1943. у бици на Неретви.

ЈЕДНАК Ј. МИРКО, рођен 1922, Г. Селиште — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, члан КПЈ, борац. Погинуо 1943. у Херцеговини.

ЈЕДНАК Ђ. ДУШАН, рођен 1911, Г. Селиште — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Неретви.

ЈЕДНАК С. РАДЕ, рођен 1924, Г. Селиште — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

ЈЕДНАК С. МИЛЕ, рођен 1924, Г. Селиште — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1943, борац. Погинуо 1943. на Макљену у току битке за рањенике.

ЈЕДНАК С. НИКОЛА, рођен 1924, Г. Селиште — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, члан КПЈ, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

ЈЕДНАК Д. ЈОВО, рођен 1921, Г. Селиште — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, члан КПЈ, борац. Погинуо 1943. у бици на Неретви.

ЈЕКИЋ Стојана ДАНИЦА, рођена 1924, Грабовац — Петриња, Српкиња, домаћица, у НОВЈ од 1942, борац. Погинула 1943. на Зеленгори код Ратаја.

ЈЕКИЋ Миле ДРАГАН, рођен 1904, Грабовац — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. на Зеленгори, село Јелеч.

ЈЕКИЋ Илије ЂУРО, рођен 1921, Грабовац — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у кањону Пиве у току битке на Сутјесци.

ЈЕКИЋ Стојана ЂУРО, рођен 1919, Грабовац — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. на Зеленгори.

ЈЕКИЋ Миле МАРКО, рођен 1916, Грабовац — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ЈЕКИЋ Миле МИХАЈЛО, рођен 1918, Грабовац — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. на Зеленгори код Лучких колиба.

ЈЕКИЋ С. ПЕТАР, рођен 1922, Грабовац — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, члан КПЈ, борац. Погинуо 1943. током 4. офанзиве у Босни.

ЈЕКИЋ М. МИЛАН, рођен 1918, Грабовац — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

ЈЕКИЋ Лазе ЂУРО, рођен 1923, Бачуга — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве.

ЈЕКИЋ Василија МИЋУН, рођен 1924, Бачуга — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. код Велике Кладуше.

ЈЕЛАЧА Милоша НИКОЛА, рођен 1905, Блиња — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у кањону Пиве у току битке на Сутјесци.

ЈЕЛИЧИЋ Лазе МИЛЕ, рођен 1921, В. Радић — Бос. Крупа, Србин, земљорадник, члан КПЈ, командир вода. Погинуо 1943. на Зеленгори.

ЈЕЛИЋ Илије ЂУРО, рођен 1920, Бијеле Воде — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ЈЕЛИЋ Петра ЉУБАН, рођен 1920, Бјелник — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. на Зеленгори.

ЈЕЛИЋ Петра НИКОЛА, рођен 1920, Јасеновчани — Сисак, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ЈЕЛИЋ Миле САВО, рођен 1926, Бијеле Воде — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1943, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ЈОКА Стевана ЖИВКО, рођен 1922, Тргови — Двор, Србин, ђак, у НОВЈ од 1942, члан КПЈ, комесар чете. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

ЈОКИЋ ЈЕЛА — КОЗАРЋАНКА, рођена на Козари, Српкиња, домаћица, у НОВЈ од 1942, болничарка. Погинула.

ЈОВИЋ М. ДУШАН, рођен 1920, М. Пољане — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1943, борац. Погинуо 1944, код В. Кладуше.

ЈОВИЋ Михајла АДАМ, рођен 1923, Свиница — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Неретви.

ЈОВИЋ Ј. СИМО, рођен у Равном Рашћу — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

ЈОВИЋ Николе СТАНКО, рођен 1915, Равно Рашће — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

ЈОВИЋ Петра НИКОЛА, рођен 1928, Равно Рашће — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

ЈОВИЋ Михајла МИЛЕ, рођен 1912, Равно Рашће — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

ЈОВИЋ С. МИЛАН, рођен у Равном Рашћу — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

ЈОВИЋ С. ЈОВАН, рођен у Ровишки — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4.офанзиве у Босни.

ЈОВИЋ Г. ПАЈО, рођен у Ровишки — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

ЈОВИЧИЋ Ђура МИЛИЦА, рођена 1926, Дреновац — Глина, Српкиња, домаћица, у НОВЈ од 1942, борац. Погинула 1943. код Праче на прузи Сарајево—Вишеград.

ЈОВИЧИЋ С. МИРКО, рођен 1911, Дреновац — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, борац. Погинуо 1944. код Мајура — Костајница.

ЈОВИЧИЋ С. Лука, рођен 1903, Дреновац — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

ЈОВИЧИЋ Н. МИЛЕ, рођен 1907, Дреновац — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

ЈОВИЧИЋ ПЕТАР, рођен у Дреновцу — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

ЈУЗБАШИЋ Мирка САВО, рођен 1912, Јошавица — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

КАБИЉО Ј. ЈАКОБ, стар 23 године, Сарајево, Јеврејин, радник, електричар, у НОВЈ од 1943, члан КПЈ, комесар чете. Рањен 1944. код Мајура и умро од рана.

КАЛАЊА Јоцана МИЛЕ, рођен 1921, Закопа — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, борац. Погинуо 1943. код Цазина.

КАЛАЊА Стеве МИЛАН, рођен 1921, М. Градац — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, борац. Погинуо 1943. у кањону Таре у току битке на Сутјесци.

КАЛАМБУРА Николе ЂУРО, рођен 1910, В. Градац — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. код Миљевине.

КАЛАМБУРА Николе МИЋО, рођен 1907, В. Градац — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

КАЛАМБУРА СИМО, рођен у В. Градцу — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

КАРАН Јове БРАНКО, рођен 1919, Костајница, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1942. у нападу на Двор.

КАЧАР Стевана СИМО, рођен 1915, Свиница — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942. (1. батаљон). Погинуо 1942. у нападу на Двор.

КАЧАР Стевана МИЛУТИН, рођен 1923, Свиница — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

КАРАИЦА Јована СТОЈАН, рођен 1903, В. Градац — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

КА ЈОН ЈАКИЦА, стар 30 година, Сарајево, Јеврејин, трговац, у НОВЈ од 1943, члан КПЈ, комесар чете. Погинуо 1944, код Растовца — Суња.

КАЈГАНИЋ Н. Љубица, рођена 1925, Тремушњак — Петриња, Српкиња, домаћица, у НОВЈ од 1943, борац. Погинула 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

КАСАП Илије МИЛАН, рођен 1919, Свиница — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

КАРИЋ Јована ИЛИЈА, рођен 1924, Лушчани — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4.офанзиве у Босни.

КЕИЋ ОСТОЈА, рођен 1901, Чукур — Костајница, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942. (3. батаљон). Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

КЕКЕЦ Станка ЂУРО, рођен 1925, Брестик — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

КЕКУШ Ђ. ЈАНКО, рођен 1914, Дођоши — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо код Комоговине.

КЕБЏИЈА МИЛОШ, рођен 1921, Ораовица — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, командир чете. Погинуо 1944.

КЛЕПИЋ Јована НИКОЛА, рођен 1921, Свиница — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

КЉАИЋ Павла ДРАГУТИН, рођен 1898, Тремушњак — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, члан КПЈ, замјеник интенданта батаљона. Погинуо 1943. у кањону Пиве у току битке на Сутјесци.

КЉАИЋ Стеве СЛАВКО, рођен 1926, Тремушњак —Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, члан СКОЈ-а, курир штаба бригаде. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

КЉАИЋ МИЛАНКА, рођена 1924, Старо Село — Петриња, Српкиња, домаћица, у НОВЈ од 1941, члан КПЈ, командир вода и вођа бомбаша. Погинула 1943. код Млиноге — народни херој.

КЉАИЋ Јована ЖИВКО, рођен 1926, Тремушњак — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

КЉАИЋ С. МИРКО, рођен у Тремушњаку — Петриња,Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

КНЕЖЕВИЋ Јована БОШКО, рођен 1924, Кладари — Сисак, Србин, радник, у НОВЈ од 1942, члан КПЈ, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

КНЕЖЕВИЋ Душана НИКОЛА, рођен 1919, Кладари — Сисак, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

КОЕН ДАВИД, стар 17 година, Сарајево, Јеврејин, ђак, у НОВЈ од 1943, борац. Погинуо 1943.

КОЕН МИЛОШ, рођен 1920, Јеврејин, ђак, у НОВЈ од 1942, члан КПЈ, комесар чете. Погинуо 1944.

КОРДИЋ Павла ДУШАН, рођен 1915, Блиња — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1943, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

КОСАНОВИЋ Н. СТАНКО, рођен 1923, Пецки — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

КОСИЈЕР Драгана МИЛОВАН, рођен 1909, Шаканлије — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

КОСОВАЦ ДРАГАН, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, члан КПЈ, командир чете. Погинуо 1945. код Илирске Бистрице.

КОШУТИЋ Николе ДУШАН, рођен 1922, Хајтић — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

КОШУТИЋ Стојана ЈОВАН, рођен 1910, Хајтић — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

 КОТАРАНИН Дмитра ДУШАН, рођен 1915, Г. Селиште — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, члан КПЈ, борац. Погинуо 1943. код Подграба на прузи Сарајево—Вишеград.

КОВАЧЕВИЋ Станка МИЛАН, рођен 1925, Словинци — Сисак, Србин, радник, у НОВЈ од 1942, члан КПЈ, борац. Погинуо 1943. код Подграба на прузи Сарајево—Вишеград.

КОВАЧЕВИЋ Раде МАРИЈА, рођена 1925, Словинци — Сисак, Српкиња, домаћица, у НОВЈ од 1942, борац. Погинула 1943. у бици на Сутјесци.

КОВАЧЕВИЋ ЂУРО, рођен 1913, Љесковац, — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

КОВАЧЕВИЋ ДРАГАН, рођен 1911, Љесковац — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

КОВАЧЕВИЋ А. ДРАГАН, рођен 1914, Љесковац — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1943. (2. батаљон). Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

КОВАЧЕВИЋ Мише ЉУБАН, рођен 1914, Шаканлије — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942. (3. батаљон). Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

КОВАЧЕВИЋ Симе ЛУКА, рођен 1903, Шаканлије — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942. (3. батаљон). Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

КОВАЧЕВИЋ АНДРИЈА, рођен 1915, Шаканлије — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942. (3. батаљон). Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

КОВАРБАШИЋ Стојана ДУШАН, рођен 1915, Дреновац — Глина, Србин, службеник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

КОВАРБАШИЋ Ј. МИРКО, рођен 1923, Дреновац — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

КОВАРБАШИЋ М. МИЛАН, рођен 1923, Дреновац — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1943, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

КОВАРБАШИЋ С. ПЕТАР, рођен 1921, Дреновац — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

КОВАРБАШИЋ ЉУБАН, рођен 1925, Тремушњак — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у источној Босни.

КРАЉ Николе МИЛАН, рођен 1921, Равно Рашће — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942. (2. батаљон). Погинуо 1943. у кањону Пиве током битке на Сутјесци.

КРАЉ СТАНКО, рођен 1920, Равно Рашће — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

КРБАВАЦ Тодора СТОЈША, рођен 1924, Врпоље — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

КРЕСОЈЕВИЋ Душана ПЕТАР, рођен 1923, Свиница —  Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

КРЕШТАЛИЦА Мате ЈАНКО, рођен 1913, Јошавица — Глина, Хрват, земљорадник, у НОВЈ од 1944, борац. Погинуо 1945. код Личког Петровог Села.

КРИВОКУЋА Илије ЈОВАН, рођен 1927, Тремушњак — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1943, члан СКОЈ-а, борац. Погинуо 1943. у Струги код Двора на Уни.

КРКОВИЋ Николе ДУШАН, рођен 1911, М. Градац — Глина, Србин, земљорадник — службеник, у НОВЈ од 1942, члан КПЈ, борац. Погинуо 1943. на Зеленгори.

КРНАНИЋ Стјепана ИВИЦА, рођен 1924, Шаканлије — Двор, Хрват, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1942. код Двора на Уни.

КРЊАЈА Душана МИЛАН, рођен 1925, Бузета — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

КРЊАЈИЋ Милана ЂУРО, рођен 1921, В. Обијај — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942. (2. батаљон). Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

КРЊАЈИЋ Милана ЂУРО, рођен 1905, В. Шушњар — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

КРЊАЈИЋ Дмитра РАДЕ, рођен у В. Обијају — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

КРЊАЈИЋ Стојана СТОЈАН, рођен 1903, В. Обијај — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

КРЊАЈИЋ Н. ПЕТАР, рођен 1907, В. Шушњар — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

КРЊАЈИЋ Гаје МИЛАН, рођен 1919, Равно Рашће —Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

КРУПЉАНИН Саве ЂУРО, рођен 1910, Брђани — Сисак, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

КРУШЕЉ ЗВОНКО, рођен у Загребу, Хрват, радник, у НОВЈ од 1942. члан КПЈ, комесар чете у 2. батаљону. Умро 1943. од тифуса у Херцеговини.

КУКОЛЕЧА Адама ДУШАН, рођен 1913, Брњеушка — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941. (1. батаљон). Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

 КУКОЛЕЧА Љубана МИЛОШ, рођен 1912, Бијеле Воде — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, члан КПЈ, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

КУКОЛЕЧА Љубана СТАНКО, рођен 1918, Бијеле Воде — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, члан КПЈ, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

КУКОЛЕЧА Љубана МИЛЕ, рођен 1920, Бијеле Воде — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

КУЛОВИЋ Мирка СТАНКО, рођен 1924, Лушчани — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац Погинуо 1943. у току 4. офанзиве.

КУЛОВИЋ Николе РАНКО, рођен 1925, Лушчани — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

КУЛОВИЋ Станка СТЕВАН, рођен 1921, Лушчани — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

ЛАДЕВИЋ Васе МИЛОШ, рођен 1904, Паукова — Сисак, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ЛАЂЕВИЋ Јована МИЦАН, рођен 1908, Равно Рашће — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве.

ЛАЛИЋ Јанка НИКОЛА, рођен 1921, Брестик — Глина, Србин, зем- љорадник, у НОВЈ од 1941, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ЛАЛИЋ Петра ПАВАО, рођен 1914, Вукошевац — Сисак, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ЛАЛИЋ М. МИЛАН, рођен 1923, Цакале — Сисак, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

ЛАЗАРЕВИЋ Матије ПАВАО, рођен 1912, Шаканлије — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942. (2. батаљон). Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

ЛАЗИЋ Петра МИЛЕ, рођен 1920, Лушчани — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ЛАЗИЋ Миле СТЕВАН, рођен 1905, Лушчани — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ЛАЗИЋ В. ЈОВАН, рођен 1908, Влаховић — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Неретви — Јабланица.

ЛАЗИЋ Д. ЂУРО, рођен 1923, Шибине — Глина, Србин, земљорадник у НОВЈ оа 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве код Бос. Петровца.

ЛАЗИЋ Остоје ЉУБАН, рођен 1917, Хајтић — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ЛАЗИЋ Дамјана МИРКО, рођен 1923, Хајтић — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1945. у бици на Сутјесци.

ЛЕКИЋ М. ЈОЦО, рођен 1926, Драготинци — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

ЛЕМИЋ И. СТЕВО, рођен 1913, М. Пољане — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1944. у крајишким бригадама на Сремском фронту.

ЛЕРЕР З. ИЗИДОР, стар 19 година, Сарајево, Јеврејин, радник, у НОВЈ од 1943, борац. Погинуо 1944. код Двора на Уни.

ЛЕТИЦА Ј. СТЕВО, рођен 1921, Блиња — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1943, борац. Погинуо 1944. код Цазина — Бихаћ.

ЛЕВИ Х. ИС АК, стар 23 године, Сарајево, Јеврејин, радник — бравар, у НОВЈ од 1943, борац. Погинуо 1945. код Бихаћа.

ЛЕВИ Д. ИЗИДОР, стар 22 године, Сарајево, Јеврејин, радник — обућар, у НОВЈ од 1943. борац. Погинуо 1943. код Бачуге.

ЛЕВИ ЈОЗЕФ, стар 27 година, Сарајево, Јеврејин, радник .—- цревар, у НОВЈ од 1943, борац. Погинуо 1943. код Глине.

ЛЕВИ МАНИЦ — МАИСЕ, стар 23 године, Сарајево, Јеврејин, радник – цревар, у НОВЈ од 1943, борац. Погинуо 1944, Вагане — Цазин.

ЛИВУН Антоније ПЕТАР, рођен 1903, Дреновац — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1943, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ЛОНЧАР Павла БОГДАН, рођен 1920, М. Пољане — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ЛОНЧАР Боже ЉУБАН, рођен 1914, Драшковац — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ЛОНЧАР Стевана НИКОЛА, рођен 1912, М. Пољане — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ЛОНЧАР Васиља НИКОЛА, рођен 1920, М. Пољане — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. код Миљевине на Јахорини планини.

ЛОНЧАР НИКОЛА, рођен 1920, Боровита — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1943, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни — Херцеговини.

ЛОНЧАР Стевана РАНКО, рођен 1915, М. Пољане — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ЛОНЧАР Мале СВЕТОЗАР, рођен 1921, М. Пољане — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942. (1. батаљон). Погинуо 1943. на Зеленгори.

ЛОНЧАР Васиља ВАСИЉ — ДРАГАН, рођен 1923, М. Пољане — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо у бици на Сутјесци 1943.

ЛОНЧАР С. МАРКО, рођен 1915, М. Пољане — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

ЛОНЧАР П. БОЖО, рођен 1920, М. Пољане — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

ЛОНЧАР П. СИМО, рођен 1921, М. Пољане — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

ЛОНЧАР Н. МИЛЕ, рођен 1920, М. Пољане — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. код Бучице.

ЛОНЧАР С. МИЛАН, рођен 1902, М. Пољане — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1943, борац. Погинуо 1943. код Глине.

ЛОНЧАР М. БОГДАН, рођен 1926, М. Пољане — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1943, борац. Погинуо 1944, Мајур — Костајница.

ЛОНЧАР П. ДАНИЦА, рођена 1923, М. Пољане — Глина, Српкиња, домаћица, у НОВЈ од 1942, борац. Погинула 1944. код Двора на Уни.

ЛОНЧАР Јанка ПЕРО, рођен 1908, М. Пољане — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

ЛОНЧАР ДРАГАН — ПИТАЊЕ, рођен 1922, М. Пољане — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1944.

ЛОНЧАР МИЛАН — ПИТАЊЕ, рођен 1923, М. Пољане — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, курир. Погинуо 1945. код Бихаћа.

ЛОНЧАР Симе МИЛАН, рођен 1901, М. Пољане — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, борац. Погинуо 1943. код Јабланице у бици на Неретви.

ЛОНЧАР М. ЦВЕТКО, рођен 1921, М. Пољане — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, борац. Погинуо 1943. код Костајнице.

ЛОНЧАР Петра ДУШАН, рођен 1918, М. Пољане — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

ЛОНЧАР Ђуре МИЛЕ, рођен 1912, М. Пољане — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве.

ЛОНЧАР Ђуре ЉУБАН, рођен 1910, М. Пољане — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве.

ЛОНЧАР В. ПЕТАР, рођен 1919, М. Пољане — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

ЛОНЧАР С. ВАСИЉ, рођен 1902, М. Пољане — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

ЛОНЧАРЕВИЋ Маре ГИНА, рођена 1922, Меченчани — Костајница, Хрватица, домаћица, у НОВЈ од 1942, члан СКОЈ-а, болничарка. Погинула 1943. у покрету преко Дурмитора у току битке на Сутјесци.

ЛОНЧАРЕВИЧ Станка МАРИЈА, рођена 1926, Влаховић — Глина, Српкиња, домаћица, у НОВЈ од 1943, члан СКОЈ-а, борац. Погинула 1943. у бици на Сутјесци.

ЛОНЧАРЕВИЋ С. СТЕВО, рођен 1903, Брњеушка — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ЛОНЧАРЕВИЋ Ђуре МИЛЕ, рођен 1909, Брњеушка — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941. (1. батаљон). Погинуо 1943. на Зеленгори.

ЛОНЧАРЕВИЋ Ђуре ЈУЛИКА, рођена 1921, Брњеушка — Глина, Српкиња, домаћица, у НОВЈ од 1942, члан СКОЈ-а, борац. Погинула 1943. у току 4. офанзиве.

ЛОНЧАРЕВИЋ Николе НИКОЛА, рођен 1910, Брњеушка — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ЛОНЧАРЕВИЋ Ђуре ПЕРО, рођен 1926, Брњеушка — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ЛОНЧАРЕВИЋ Ђуре ПЕТАР, рођен 1922, Брњеушка — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ЛОНЧАРЕВИЋ Мојице СТАНКО, рођен 1927, Тимарци — Сисак, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1943, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ЛОВРИЋ Илије ЧЕДО, рођен у Бањанима — Бос. Крупа, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1943, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ЛОВРИЋ Станка МИЛАН, рођен 1925, Влаховић — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, члан СКОЈ-а, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ЛОВРИЋ Адама СТОЈАН, рођен 1907, Котарани — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942. (3. батаљон). Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ЛОВРИЋ Јовице ПЕТАР, рођен 1913, Котарани — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941. (3. батаљон). Погинуо 1944. код Тремушњака.

ЛУКАЧ Илије ПАВЛЕ, рођен 1914, Д. Добретин — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942. (1. батаљон). Погинуо 1943. на ријеци Тари у току битке на Сутјесци.

ЛУКАЧ Илије СИМО, рођен 1920, Д. Добретин — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. код Млиноге.

ЛУКАЧ Младена МИЛАН, рођен 1924, Д. Добретин — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943, Бијелник — Јошавица.

ЛУКАЧ Глиге ИЛИЈА, рођен 1911, Д. Добретин — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941. (3. батаљон). Погинуо 1943, у току 4. офанзиве у Босни.

ЛУКИЋ САВО, рођен у Бос. Крупи, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942. (3. батаљон). Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ЉИЉАК Миле ЈАНДРИЈА, рођен 1910, В. Обијај — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ЉИЉАК Николе ЈАНКО, рођен 1913, Г. Жировац — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, члан КПЈ, командир митр. чете. Погинуо 1943. код Миљевине на Јахорини планини.

ЉУБИЧИЋ Миле ДУШАН, рођен 1927, Буковица — Вргинмост, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1943, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ЉУБИЧИЋ Каје СТОЈАН, рођен 1923, Јабуковац — Петриња, Србин, службеник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у кањону Пиве у току битке на Сутјесци.

ЉУБИЧИЋ Петра ДУШАН, рођен 1921, В. Обијај — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, члан СКОЈ-а, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ЉУБИНКОВИЋ ИЛИЈА, рођен 1925, Моштаница — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

ЉУБОЈЕВИЋ С. ЈОВО, рођен 1917, Моштаница — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

ЉУБОЈЕВИЋ Н. ДУШАН, рођен 1925, Моштаница — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

ЉУБИШИЋ Јована ЉУБАН, рођен 1903, Г. Ступница — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Умро 1943. од тифуса у току 4. офанзиве у Босни.

ЉУБИШИЋ Ј. ОСТОЈА, рођен 1905, Г. Ступница — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. на сектору Костајница — Петриња.

ЉУБИШИЋ Остоје ЈОВАН, рођен 1918, Г. Ступница — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. на сектору Костајница — Петриња.

ЉУБИШИЋ Раде ПЕТАР, рођен 1923, Г. Ступница — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943, на сектору Костајница — Петриња.

ЉУБИШИЋ Ђуре РАДЕ, рођен 1909, Г. Ступница — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. на сектору Костајница — Петриња.

ЉУБИШИЋ Станка РАДЕ, рођен 1912, Г. Ступница — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. на сектору Костајница — Петриња.

ЉУБИШИЋ СИМО, рођен 1909, Г. Ступница — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. код Великог Шушњара — Петриња.

МАЦАКАЊА Илије ДУШАН, рођен 1924, Шашова — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, члан СКОЈ-а (1. батаљон). Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

МАЦАКАЊА Петра ДУШАН, рођен 1924, Шашова — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, члан СКОЈ-а, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

МАЦАКАЊА Јове МИЛЕ, рођен 1922, Шашова — Глина, Србин, земљорадник, члан СКОЈ-а, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

МАЦАКАЊА Илије СЛАВКО, рођен 1924, Шашова — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, члан СКОЈ-а, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

МАЦАКАЊА П. МИЛЕ рођен 1914, Шашова — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1944. код села Гора — Петриња.

МАЦАКАЊА Л. ДУШАН, рођен 1910, Шашова — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. код Прозора у току 4. офанзиве.

МАЦАКАЊА Ђ. БРАНКО, рођен 1923, Шибине — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Херцеговини.

МАЦАКАЊА Ђ. ДУШАН, рођен 1912, Г. Селиште — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

МАЦАКАЊА С. СТЕВО, рођен 1924, Г. Селиште — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

МАЦАКАЊА С. ПЕРО, рођен 1924, Г. Селиште — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

МАЦАКАЊА ДРАГО, рођен 1925, Г. Селиште — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

МАЧАК  А. СИМО, рођен 1925, Мачково Село — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1943, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

МАЧАК Ђуре ИЛИЈА, рођен 1911, Чунтић — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1943, борац. Погинуо 1943. код Глине.

МАЏАРАЦ УРОШ, рођен 1915, М. Обијај — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, члан КПЈ (1. батаљон). Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

МАЏАРАЦ Васиља ДРАГАН, рођен 1906, Хајтић — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

МАЏАРАЦ Илије ВЕЉКО, рођен 1924, Хајтић — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

МАЛИВУК Теше ПЕРО, рођен 1907, Д. Добретин — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, члан КПЈ, командир чете. Погинуо 1942. код Добретина.

МАЛИВУК Пере ДРАГАН, рођен 1901, Д. Добретин — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, члан КПЈ (3. батаљон). Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

МАЛИВУК Пере МИЛЕ, рођен 1923, Д. Добретин — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, члан КПЈ (3. батаљон). Погинуо 1842. у нападу на Двор.

МАЛИВУК Јанка МИРКО, рођен 1903, Д. Добретин — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942 (3. батаљон). Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

МАЛИВУК Стевана МИРКО, рођен 1901, Д. Добретин — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, члан КПЈ (3. батаљон). Погинуо 1943. код Суње.

МАЛИВУК Дејана МИЛОШ, рођен 1922, Д. Добретин — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, члан КПЈ (3. батаљон). Погинуо 1943. у току 4. офанзиве.

МАЛИВУК Пере ДРАГАН, рођен 1903, Д. Добретин — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942. (3. батаљон). Погинуо 1943. у току 4. офанзиве.

МАЉКОВИЋ Јове СТЕВО, рођен 1908, Шашова — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

МАМИЋ М. ПЕРО, рођен 1924, Шашова — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

МАМИЋ Стојана ДУШАН, рођен 1923, Шашова — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, члан КПЈ, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

МАМИЋ Ђуре ЈОВО, рођен 1910, Шашова — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

МАМИЋ Дуре СТЕВО, рођен 1914, Шашова — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

МАМИЋ Стојана ПЕРО, рођен 1905, Шашова — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, члан КПЈ, борац. Погинуо 1943. у

бици на Сутјесци.

МАМИЋ Станка ЂУРО, рођен 1919, Мајске Пољане — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

МАНДИЋ Николе ЈОВАН, рођен 1923, Лушчани — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве.

МАНДИЋ Јанка МИЛОШ, рођен 1912, Лушчани — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

МАРАКОВИЋ Николе НИКОЛА НИНА, рођен 1912, Костајница, Хрват, студент права, у НОВЈ од 1941, члан КПЈ од 1939, командант бригаде. Погинуо 1943. код Ратаја на Зеленгори у току битке на Сутјесци. Народни херој.

МАРЧЕТИЋ Глиге ЈОЦО, рођен 1902, В. Шушњар — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, члан КПЈ, командир вода. Погинуо 1943. у кањону Пиве током битке на Сутјесци.

МАРИЧИЋ Милана ДРАГАН, рођен 1923, В. Шушњар — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, члан СКОЈ-а, командир вода. Погинуо 1943. на Зеленгори.

МАРИЧИЋ Стевана ЂУРО, рођен 1903, В. Шушњар — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. на Дурмитору у току битке на Сутјесци.

МАРИЧИЋ Павла ИЛИЈА, рођен 1921, В. Шушњар — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. на Зеленгори.

МАРИЧИЋ М. СИМО, рођен 1922, В. Шушњар — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

МАРИЧИЋ С. НИКОЛА, рођен 1923, В. Шушњар — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943, Глина — Шашова.

МАРИЧИЋ А. МИРКО, рођен 1924, В. шушњар — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

МАРИЧИЋ Ђуре ЛАЗО, рођен 1900, В. Шушњар — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1943, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

МАРИЧИЋ С. ЂУРО, рођен 1907, Лушчани — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

МАРИЧИЋ Н. ГЛИГО, рођен 1914, Дођоши — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. код Храстовца — Суња.

МАРИО Миле ЕВИЦА, рођена 1925, Мартиновићи — Глина, Српкиња, домаћица, у НОВЈ од 1943. (3. батаљон). Погинула 1943. у кањону Пиве у току битке на Сутјесци.

МАРИЋ Јована ЈОВО, рођен 1925, Мартиновићи — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, члан СКОЈ-а, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве.

МАРИО Васин ВАСИЉ, рођен 1925, Мартиновићи — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

МАРИО Павла НИКОЛА, рођен 1925, Мартиновићи — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни Херцеговини.

МАРОВАЦ Павла СТЕВО, рођен 1919, Тремушњак — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. на Зеленгори.

МАРТИЋ Јанка ЉУБАН, рођен 1921, Бузета — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, борац. Умро 1943. од тифуса у току битке на Неретви.

МАРКОВИЋ БОГОЉУБ, рођен 1924, Д. Храстовац — Сисак, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942. (2. батаљон). Погинуо 1943. у току 4 офанзиве.

МАРКОВИЋ Н. ГЛИГО, рођен 1915, Влаховић — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

МАРКИШ Миле ЂУРО, рођен 1906, Лушчани — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

МАРКИШ М. ПЕТАР, рођен 1908, Лушчани — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

МАРКИШ А. ДУШАН, рођен 1910, Лушчани — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

МАРКИШ Миле ЈОВАН, рођен 1909, Лушчани — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

МАРИНКОВИЋ Адама ВАСИЉ, рођен 1922, Лушчани — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

МАРИНКОВИЋ Адама БРАНКО, рођен 1924, Лушчани — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

МАРИНКОВИЋ Арсеније СТАНКО, рођен 1924, Лушчани — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

МАРТИНОВИЋ Нинка МИЛЕ, рођен 1911, Крстиња — Вргинмост, Србин, учитељ, у НОВЈ од 1941, члан КПЈ прије рата. Први комесар бригаде од 15. X 1942, затим 5. кордунашке бригаде. Погинуо 1944. у Петровој Гори — несретан случај.

МАРТИНОВИЦ Станка НИКОЛА, рођен 1916, Мартиновићи — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. на Зеленгори.

МАРТИНОВИЋ Н. МИЛАН, рођен 1920, Мартиновићи — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

МАРТИНОВИЋ Петра НИКОЛА, рођен 1921, Мартиновићи — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, члан КПЈ. Погинуо 1943. у Санџаку.

МАРТИНОВИЋ И. ЉУБАН, рођен 1923, Мартиновићи — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, борац. Погинуо 1943. у Санџаку у току 5. офанзиве.

МАРТИНОВИЋ С. СИМО, рођен 1913, Мартиновићи — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, борац. Погинуо 1943. у Санџаку.

МАРТИНОВИЋ И. СТОЈАН, рођен 1920, Мартиновићи — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, борац. Погинуо 1944. у Велешњи – несретан слуцај.

МАРТИНОВИЋ Н. МИЛАН, рођен 1903, Дреновац — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

МАРТИНОВИЋ Јанка ДРАГАН, рођен 1922, Дабрна — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. код Прозора у току битке на Неретви.

МАРТИНОВИЋ Јанка МИЛУТИН, рођен 1921, Бијеле Воде — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, борац. Погинуо 1943. током 4. офанзиве.

МАРТИНОВИЋ Стојана СТЕВАН, рођен 1924, Долњаци — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. код Двора на Уни.

МАРЈАНОВИЋ Миле НИКОЛА, рођен 1920, Моштаница — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве.

МАШИЋ Миле НИКОЛА, рођен 1915, Г. Жировац — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942. (3. батаљон). Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

МЕАНЏИЈА Марка ЂУРО, рођен 1922, М. Пољане — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац (1. батаљон). Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

МЕАНЏИЈА Пере МИЛЕ, рођен 1922, М. Пољане — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац (1. батаљон). Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

МЕАНЏИЈА Јове ВАСИЉ, рођен 1923, М. Пољане — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942. (1. батаљон). Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

МЕАНЏИЈА С. ДУШАН, рођен 1920, М. Пољане — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, члан КПЈ, борац. Погинуо 1943. током 4. офанзиве.

МЕАНЏИЈА П. ЈОВО, рођен 1923, М. Пољане — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1944. код Бихаћа.

МЕАНЏИЈА С. ЈОВО, рођен 1902, М. Пољане — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1944, код Бихаћа — Цазин.

МЕАНЏИЈА М. ЂУРО, рођен 1922, М. Пољане — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

МЕДИЋ ПЕРО, рођен у Бојни — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

МЕТИКОШ Јандрије ДУШАН, рођен 1904, Бијеле Воде — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

МЕТИКОШ ИЛИЈА, рођен 1915, Бијеле Воде — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942. (2. батаљон). Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

МЕТИКОШ С. ЂУРО, рођен 1914, Бијеле Воде — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

МЕТИКОШ С. ЈОСИП, рођен 1908, Бијеле Воде — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, члан КПЈ, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

МЕТИКОШ И. МИЛЕ, рођен 1899, Бијеле Воде — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1943, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

МИЧИЋ Јанка ЈОВАН, рођен 1905, М. Тртник — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

МИХАЈЛОВИЋ Милана БРАНКО, рођен 1921, Храстовац — Сисак, Србин, студент, у НОВЈ од 1941, члан КПЈ од 1939. (3. батаљон). Погинуо 1943. у кањону Пиве у току битке на Сутјесци. МИХАЈЛОВИЋ Милана ЖАРКО, рођен 1918, Д. Храстовац — Сисак, Србин, студент, у НОВЈ од 1941, члан КПЈ од 1941. (2. батаљон). Погинуо 1943. на Вучеву у току битке на Сутјесци. МИХАЉЕВИЋ Луке ТОМО, рођен 1925, Јочевица — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

МИЈАТОВИЋ Марка ГОЈКО, рођен 1922, Ивањска — Бос. Крупа, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

МИКИЋ Илије СТАНКО, рођен 1907, Равно Рашће — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, члан КПЈ, борац. Погинуо 1944. код Комарева.

МИКУЛИЧИЋ Мије МАРКО, рођен 1917, Словинци — Сисак, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

МИКУЛИЋ Симе МИЛАН, рођен 1920, Г. Пастуша — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942. (1. батаљон). Погинуо 1943. на Зеленгори.

МИКУЛИЋ М. ВЛАДО, рођен 1920, Г. Пастуша — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1943, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

МИЛИЋ Кузмана ПАВАО, рођен 1924, В. Градац — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942. (2. батаљон). Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

МИЛИЋ Симе МИЛАДИН, рођен 1922, Г. Добретин — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942. (3. батаљон). Погинуо 1943. код Бихаћа.

МИЛИЋ Стојше НИКОЛА, рођен 1922, Г. Добретин — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941. (3. батаљон). Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

МИЛИЋ М. ЈОВО, рођен у Г. Добретину — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4.офанзиве у Босни.

МИЛИЧИЋ Николе ДРАГАН, рођен 1915, Свиница — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

МИЛИЧИЋ Николе НИКОЛА, рођен 1925, Свиница — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни — Херцеговини.

МИТИЋ ДМИТАР — МИТАР, рођен 1908, Д. Селиште — Глина, Србин, учитељ, у НОВЈ од 1941, члан КПЈ, комесар батаљона. Погинуо 1943. у Д. Жировцу од авионске бомбе.

МИЛКОВИЋ Пане СТЕВО, рођен 1905, Шаканлије — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, 2. батаљон. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

МИЛКОВИЋ Стојана НИКОЛА, рођен 1918, Шаканлије — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941. (1. батаљон). Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

МИЛКОВИЋ Драгана МИРКО, рођен 1920, Шаканлије — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941. (1. батаљон). Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

МИЛИНОВИЋ Л. ДРАГАН, рођен 1925, Шибине — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве.

МИЛЕТИЋ С. ЂУРО, рођен 1917, Бачуга — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни — Херцеговини.

МИЛИЋЕВИЋ Ђ. НИКОЛА, рођен 1927, М. Пољане — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1944, борац. Погинуо 1945. у Истри.

МИЛОЈЕВИЋ РАДЕ, рођен 1918, Уметићи — Костајница, Србин, подофицир бивше војске, у НОВЈ од 1941, члан КПЈ, командант бригаде. Погинуо 11. марта 1944. у Боројевићима. Народни херој.

МИЛОЈЕВИЋ Стевана ДУШАН, рођен 1919, Брђани — Сисак, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац (1. батаљон). Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

МИЛОЈЕВИЋ Илије РАДЕ, рођен 1925, Хајтић — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

МИЛОЈЕВИЋ Дамјана СТОЈАН, рођен 1908, Хајтић — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

МИЛУНИЋ Јове МИЛЕ, рођен 1914, Брђани — Сисак, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

МИЛИЈЕВИЋ Адама ДМИТАР, рођен 1913, Брезово Поље — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

МИЛИЈЕВИЋ Адама ЂУРО, рођен 1913, Лушчани — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

МИЛИЈЕВИЋ Симе ЉУБИЦА, рођена 1921, Лушчани — Петриња, Српкиња, домаћица, у НОВЈ од 1943, члан СКОЈ-а, борац. Погинула 1943. у кањону Пиве у току битке на Сутјесци.

МИЉЕВИЋ Стевана МИЛЕ, рођен 1910, Брезово Поље — Глина, Србин, радник, у НОВЈ од 1941, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

МИЉЕВИЋ М. АЛЕКСА, рођен 1920, Брезово Поље — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1945. код Бихаћа.

МИЉЕВИЋ Васиља ПЕТАР, рођен 1923, Брезово Поље — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Неретви — Јабланица.

МИЉЕВИЋ Васиља СТОЈАН, рођен 1920, Брезово Поље — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, борац. Погинуо 1943. у бици на Неретви — Јабланица.

МИЉЕВИЋ Остоје СТОЈАН, рођен 1907, Лушчани — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

МИЉЕВИЋ Адама СТЕВАН, рођен 1924, Лушчани — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. током 4. офанзиве у Босни.

МИОЋИНОВИЋ Јанка МИЛАН, рођен 1920, Мдочиновићи — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. код Шћепан Поља у току битке на Сутјесци.

МИОЋИНОВИЋ Д. МИЛУН, рођен 1913, Мачково Село — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1943, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

МИОЋИНОВИЋ ДРАГАН, рођен у Миочиновићима — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

МИРИЛОВИЋ Марка ДУШАН, рођен 1921, Сјеверовац — Сисак, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

МИРИЛОВИЋ Стевана ЂУРО, рођен 1911, Сјеверовац — Сисак, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току битке на Сутјесци.

МИРИЛОВИЋ Петра ИЛИЈА, рођен 1909, Сјеверовац — Сисак, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

МИЛОШИЋ Остоје ЈОВАН, рођен 1907, Свиница — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1944, борац. Погинуо 1945. у Истри.

МАРОВАЦ М. ЈОЦАН, рођен 1918, Тремушњак — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

МРАОВИЋ Које ЈОВО, рођен 1924, Трстеница — Вргинмост, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1943, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

МРЂЕНОВИЋ Адама ПАВЛЕ, рођен 1894, Костреши — Сисак, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, члан КПЈ, борац. Погинуо 1943, у бици на Сутјесци.

МРЂЕНОВИЋ ЂУРО, рођен 1923, М. Пољане — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

МРЂЕНОВИЋ Стеве МИЛОШ, рођен 1904, Г. Добретин — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942. (3. батаљон). Погинуо 1943. у току 4. офанзиве.

МРЂЕНОВИЋ Љубана МИЛАН, рођен 1923, Г. Добретин — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942. (3. батаљон). Погинуо 1943. у току 4. офанзиве.

МРЂЕНОВИЋ Лазе ДУШАН, рођен 1916, Г. Добретин — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941. (3. батаљон). Погинуо 1942. у току напада на Двор.

МРЂЕНОВИЋ Милана ПАВАО, рођен 1923, Г. Добретин — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942. Погинуо у току 4. офанзиве у Босни.

МРЂЕНОВИЋ Љ. ОСТОЈА, рођен 1925, Зут — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942. (3. батаљон). Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

МРЂЕНОВИЋ Милана ПАВАО — КУНА, рођен 1923, Зут — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, члан СКОЈ-а, борац (3. батаљон). Погинуо 1943. у кањону Пиве у току битке на Сутјесци.

МРАКОВИЋ ЈОЦО, рођен 1920, Влаховић — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, члан КПЈ, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве.

МРАКОВИЋ Ђ. МИЛЕ, рођен 1906, Влаховић — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, члан КПЈ, борац. Погинуо 1944. код Карловца.

МРАКОВИЋ О. ДУШАН, рођен 1920, Влаховић — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, члан КПЈ, борац. Погинуо 1943. код Балинца.

МРКАЉ Глиге БРАНКО, рођен 1922, Дођоши — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, члан КПЈ, делегат вода у 2. батаљону. Погинуо 1943. на Зеленгори.

МРКАЉ Николе ЂУРО, рођен 1910, Дођоши — Петриња, Србин, радник, у НОВЈ од 1942, члан КПЈ, командир чете. Погинуо 1943. код Ратаја на Зеленгори у току битке на Сутјесци.

МРКАЉ М. ЂУРО, рођен 1920, Дођоши — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. при прелазу пруге Сарајево—Вишеград.

МРКАЉ М. ДУШАН, рођен 1919, Дођоши — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. код Дејановића.

МРКАЉ А. ВАСО, рођен 1900, Дођоши — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942. (3. батаљон). Погинуо 1943. код Хајтића.

МРКАЉ Јована ИГЊАТИЈА, рођен 1924, Дођоши — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у Санџаку почетком 5. офанзиве.

МУДРИНИЋ Петра СТАНКО, рођен 1925, Словинци — Сисак, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у Санџаку почетком 5. офанзиве.

МУДРИНИЋ Д. МОМЧИЛО, рођен 1923, М. Пољане — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

МУДРИНИЋ МИРКО, рођен 1919, Бојна — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, члан КПЈ, замјеник командира чете у 3. батаљону. Погинуо 1943. у с. Сруги — Двор на Уни.

МУРИЋ Стевана ГОЈКО, рођен 1927, Цукур — Костајница, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1943. (3. батаљон). Погинуо 1943. на Вучеву у току битке на Сутјесци.

МУСИЋ Илије НИКОЛА, рођен 1919, Тртник — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, члан КПЈ. Погинуо 1944. у Мославини.

НАРАНЧИЋ Николе МИЛАН, рођен 1925, М. Пољане — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

НИЈЕМЧЕВИЋ Миле ЈАНКО, рођен 1904, Краљевчани — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. код Врбмичких колиба у току битке на Сутјесци.

НЕНАДИЋ С. СТОЈАН, рођен 1919, Дреновац — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. код Глине. НЕСТОРОВИЋ Стевана УРОШ, рођен 1924, Паукова — Сисак, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, члан КПЈ, командир вода. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

НЕСТОРОВИЋ Николе ИЛИЈА, рођен 1927, Паукова — Сиисак, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1943, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

НЕСВАНУЛИЦА Марка НИКОЛА, рођен 1911, Јавница — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942. (3. батаљон). Погинуо 1943. на Зеленгори.

НЕВАЈДА Л. ВАСИЉ, рођен 1913, В. Шушњар — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве.

НЕВАЈДА М. ДУШАН, рођен 1901, Влаховић — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

НИШЕВИЋ Марка ЂУРО, рођен 1914, Тртник — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942. (1. батаљон). Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

НИШЕВИЋ Симе ВУЈО, рођен 1912, Тртник — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942. (1. батаљон). Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

НИШЕВИЋ Симе НИКОЛА, рођен 1917, Тртник — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, члан КПЈ, борац. Погинуо 1942. код Мајура.

НИШЕВИЋ Милана МИЛЕ, рођен 1915, Тртник — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, борац (2. батаљон). Погинуо 1942. на Кордуну.

НИШЕВИЋ Вује ЂУРО, рођен 1905, Ровишка — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

НИШЕВИЋ П. ДАНИЦА, рођена 1923, М. Пољане — Глина, Српкиња, домаћица, у НОВЈ од 1943, члан СКОЈ-а, борац. Погинула 1943. код шуме Пролом.

НИШЕВИЋ Милана МИЛЕ, рођен 1927, Врпоље — Двор, Србин, ђак, у НОВЈ од 1943, члан СКОЈ-а, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве.

НИКОЛИШ Б. ЛАЗО, рођен 1893, М. Пољане — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1943, борац. Погинуо 1944. код М. Пољане.

НОВАКОВИЋ Стевана МИЛАН, рођен 1925, В. Градуса — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942. (1. батаљон). Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

НОВАКОВИЋ Душана НИКОЛА, рођен 1924, В. Градуса — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942. (2. батаљон). Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

НОВАКОВИЋ А. МИЉКАН, рођен 1925, Влаховић — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у Херцеговини.

НОВАКОВИЋ В. НИКОЛА, рођен 1920, Влаховић — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у Херцеговини.

НОВАКОВИЋ Мићана НИКОЛА, рођен 1910, Равно Рашће — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у Херцеговини.

НОЖИНИЋ Мишка БРАНКО, рођен 1920, Јошавица — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. на Вучеву у току битке на Сутјесци.

НОЖИНИЋ Мишка ИЛИЈА, рођен 1918, Јошавица — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, члан КПЈ, командир чете. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ОБРАДОВИЋ Матије ЂУРО, рођен 1922, Побрђани — Сисак, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, члан СКОЈ-а, десетар у 1. батаљону. Погинуо 1943. на Зеленгори.

ОБРАДОВИЋ Симе МИЛАН, рођен 1909, Свиница — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1944.

ОБРАДОВИЋ Павла ПАЈО, рођен 1918, Превршац — Костајница, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Умро 1943. од тифуса у току битке на Сутјесци.

ОБРАДОВИЋ Ђуре СТЕВАН, рођен 1920, Г. Бачуга — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

ОБРАДОВИЋ Петра ЈАНКО, рођен 1925, Г. Бачуга — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве.

ОЧИГРИЈА ГОЈКО, рођен 1924, Боројевићи — Костајница, Србин, ђак, у НОВЈ од 1943, члан КПЈ, делегат вода у 3. батаљону. Погинуо 1943. код Мајура.

ОЛИВЕРА Јове ПЕТАР, рођен 1914, Вукошевац — Сисак, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ОЉАЧА Игњатије НИКОЛА, рођен 1912, Дођоши — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942. (1. батаљон). Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ОЉАЧА Г. НИКОЛА, рођен 1910, Дођоши — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у Санџаку почетком 5. офанзиве.

ОЉАЧА Стојана СИМО, рођен 1909, Ивањска — Бос. Крупа, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ОЉАЧА И. НИКОЛА, рођен у Ивањској — Бос. Крупа, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни — Херцеговини.

ОПАЧИЋ Миле ИЛИЈА, рођен 1907, Лушчани — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ОПАЧИЋ Миле СТЕВАН, рођен 1903, Лушчани — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. на Зеленгори.

ОПАЧИЋ Васиља МИЛЕ, рођен 1913, Лушчани — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

ОПАЧИЋ Васиља СТЕВО, рођен 1910, Лушчани — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

ОПАЧИЋ РАДЕ, рођен 1920, Лушчани — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1943, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни — Херцеговини.

ОВУКА Милована СТЕВАН, рођен 1922, Г. Добретин — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, члан КПЈ, делегат вода. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ОВУКА Дмитра ДУШАН, рођен 1911, Д. Добретин — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, 3. батаљон. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ОВУКА Симе МИЛЕ, рођен 1911, Д. Добретин — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ПАЂЕН Петра АДАМ, рођен 1908, Равно Рашће — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ПАЂЕН Боже ЉУБАН, рођен 1921, М. Пољане — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ПАЂЕН ПЕРО, рођен 1920, М. Пољане — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ПАЂЕН Јована НИКОЛА, рођен 1922, Равно Рашће — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942. (2. батаљон). Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

ПАЛАМАР Миле ЂУРО, рођен 1923, М. Пољане — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ПАРИПОВИЋ Симе ПЕТАР, рођен 1903, В. Градац — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 14. 6. код Миљевине на Јахорини 1943. у току битке на Сутјесци.

ПАЈАГИЋ Љубана БОШКО, рођен 1927, Бабина Ријека — Костајница, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943.  у току 4. офанзиве.

ПАНТЕЛИЋ Николе МИЛАН, рођен 1921, Хртић — Двор, Србин, радник, у НОВЈ од 1942, члан КПЈ, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ПАЊКОВИЋ Јована СТОЈАН, рођен 1922, Јавомик — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац, Погинуо 1944. код Млиноге.

ПАПУЧА М. НИКОЛА, рођен 1908, М. Пољане — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, члан КПЈ, борац. Погинуо 1943. код Дејановића.

ПАСПАЉ Петра САВО, рођен 1906, М. Пољане — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ПАШИЋ Стевана ПЕТАР, рођен 1921, Јаворањ — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, члан КПЈ, командир чете. Погинуо 1944. код Суње.

ПАУНОВИЋ Ђ. ЈАНКО, рођен 1914, Јошавица — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1944. код Гњилавца — Цазин.

ПАУНОВИЋ В. ДУШАН, рођен 1923, Јошавица — Петриња, Србин, ђак, у НОВЈ од 1941, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

ПАВЛИЦА Миле ДУШАН, рођен 1924, М. Пољане — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ПАВЛИЦА Станка ЈОВАН, рођен 1907, Дреновац — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. на Зеленгори.

ПАВЛИЦА Станка МИЋАН, рођен 1912, Дреновац — Глина, Србин, радник, у НОВЈ од 1941, члан КПЈ, борац. Погинуо 1943. код Миљевине на Јахорини.

ПАВЛИЦА Вује МИЛЕ, рођен 1900, М. Пољане — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ПАВЛИЦА Стојана НИКОЛА, рођен 1920, Дреновац — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, члан СКОЈ-а, курир у штабу бригаде. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ПАВЛИЦА Танасије ПАВАО, рођен 1912, Дреновац — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1943, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесои.

ПАВЛОВИЋ Тодора МИЛАН, рођен 1921, Блиња — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. на Зеленгори.

ПАВЛОВИЋ Н. ПЕРО, рођен 1926, Д. Селште — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943, Бос. Петровац — Оштрељ у току 4. офанзиве.

ПАЛОМАР С. ПЕТАР, рођен 1922, М. Пољане — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у Банијском Трокуту.

ПЕЈАКОВИЋ Т. ТИХОМИР, рођен 1925, Јошавица — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1945. код Илирске Бистрице.

 ПЕЈАКОВИЋ Л. Јово, рођен 1921, Јошавица — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, борац. Погинуо 1943. током 4. офанзиве.

ПЕРЕНЧЕВИЋ М. ЈОВО, рођен 1922, Д. Млинога — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

ПЕРЕНЧЕВИЋ Глиге НИКОЛА, рођен 1926, Г. Млинога — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. на Дурмитору у току битке на Сутјесци.

ПЕРЕНЧЕВИЋ М. НИКОЛА, рођен 1925, Г. Млинога — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

ПЕРЕНЧЕВИЋ Г. НИКОЛА, рођен 1925, Г. Млинога — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1943, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве.

ПИЉАК НИКОЛА, рођен 1919, Врбовско, Хрват, радник, у НОВЈ од 1944. (2. батаљон). Погинуо 1945. код Бихаћа.

ПЕТРОВИЋ Миле ЂУРО, рођен 1915, Брезово Поље — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, члан КПЈ, борац. Погинуо 1944. код Мајура — Костајница.

ПЕТРОВИЋ Јосипа МИЛАН, рођен 1918, Брезово Поље — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац 3. батаљона. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ПЕТРОВИЋ ВАСИЉ, рођен 1921, Брезово Поље — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, члан СКОЈ-а, борац. Погинуо 1943. код Костајнице.

ПЕШКИР Д. ЉУБИЦА, рођена 1924, Моштаница — Петриња, Српкиња, домаћица, у НОВЈ од 1942, члан СКОЈ-а, борац. Погинула 1943. код Јошавице.

ПЕШКИР С. МИЛАН, рођен 1922, Моштаница — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, члан СКОЈ-а, борац. Погинуо 1943. на Рипачком Кланцу у току 4. офанзиве.

ПЕШКИР А. МИЛОШ, рођен 1920, Моштаница — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. на Рипачком Кланцу у 4. офанзиви.

ПЕШКИР Павла СТЕВАН, рођен 1903, Моштаница — Петриња, Србин,

земљорадник, у НОВЈ од 1943, борац, Погинуо 1944. код Бихаћа.

ПЕШКИР Д. СТОЈАН, рођен 1920, Моштаница — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, члан КПЈ, борац. Погинуо 1943. код Моштанице — Дејановића.

ПЕШУТ Станка ДАМЈАН ДАРО, рођен 1923, Дабрна — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941. (3. батаљон). Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ПЈЕВАЧ С. СТОЈАН, рођен 1912, М. Пољане — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, члан КПЈ, борац. Погинуо 1944.

код Жупића — Петриња.

ПЈЕВАЧ Н. СТЕВАН, рођен 1915, М. Пољане — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, члан КПЈ, борац. Погинуо 1944. у Мошћениои — Петриња.

ПЈЕВАЧ С. ЂУРО, рођен 1914, М. Пољане — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, члан КПЈ, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

ПОЈИЋ ДРАГАН, рођен 1922, Дрљаче — Сисак, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, члан КПЈ, командир чете. Погинуо 1943. на Вучеву у току битке на Сутјесци.

ПОДУНАВАЦ Илије СТАНКО, рођен 1920, Г. Класнић — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, члан КПЈ, борац. Погинуо 1943. Прозор — Неретва.

ПОЛИМАЦ Јове МИЛАН, рођен 1923, М. Пољане — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942. (1. батаљон). Погинуо 1943. на Зеленгори.

ПОЛИМАЦ С. МИЛАН, рођен 1923, М. Пољане — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

ПОЛИМАЦ Н. МИЋО, рођен 1917, В. Шушњар — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

ПОЛИМАЦ Ђ. СТОЈАН, рођен 1926, В. Шушњар — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

ПОЛОВИНА Адама РАДЕ, рођен 1910, Лушчани — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ 1942, борац. Погинуо 1943. на Зеленгори код Ратаја.

ПОПОВИЋ Станка БОЖО, рођен 1907, М. Пољане — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ПОПОВИЋ Станка РАНКО, рођен 1913, М. Пољане — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ПОПАРА В. СИМО, рођен 1907, Шибине — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. код Бос. Петровца у току 4. офанзиве.

ПОТКОЗАРАЦ Марка СИМО, рођен 1921, Ивањска — Бос. Крупа, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, члан СКОЈ-а. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ПРИБИЋЕВИЋ АЛЕКСА, рођен 1919, Главичани — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, члан КПЈ, командир чете. Погинуо 1943. у Босни.

ПРОДАНИЋ С. СТОЈАН, рођен 1895, Шибине — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1943, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

ПРИЉЕВА Луке НИКОЛА, рођен 1919, М. Пољане — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, члан СКОЈ-а, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ПРИЉЕВА Душана ЈОВО, рођен 1914, Равно Рашће — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, 3. батаљон. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве.

ПРИЉЕВА Миле ПЕРО, рођен 1906, Равно Рашће — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, члан КПЈ (3. батаљон). Погинуо 1943. током 4. офанзиве.

ПРИЉЕВА Н. МИЛАН, рођен 1922, Г. Селиште — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, члан КПЈ, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

ПРИЉЕВА Николе ПЕТАР, рођен 1924, Г. Сунтић — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, члан СКОЈ-а, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ПРИШИЋ Илије МИЛАН, рођен 1924, В. Шушњар — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942. (3. батаљон). Погинуо 1943. на Зеленгори.

ПУНДРИЋ П. ИЛИЈА, рођен 1897, Шибине — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни — Херцеговини.

ПУНДРИЋ ПЕТАР, рођен 1917, Шибине — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни — Херцеговини.

ПУСТИЊА Симе АДАМ, рођен 1897, Тремушњак — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1943. борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

ПУСТИЊА Јована СИМО, рођен 1911, Тремушњак — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1943, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

ПУСТИЊА Стојана МИЛЕ, рођен 1922, Тремушњак — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

ПУСТИЊА Стојана СТАНА, рођена 1924, Моштаница — Петриња, Српкиња, домаћица, у НОВЈ од 1943, борац. Погинула 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

РАБЉЕНОВИЋ Илије ЉУБАН, рођен 1922, Шаканлије — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, члан СКОЈ-а (2. батаљон). Погинуо 1943. у току 4. офанзиве.

РАБЉЕНОВИЋ Мирка ИЛИЈА, рођен 1922, Шаканлије — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, члан СКОЈ-а (2. батаљон). Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

РАБЉЕНОВИЋ Драгана ЈОВАН, рођен 1925, Шаканлије — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1943. (2. батаљон). Погинуо 1944. код Петриње.

РАДАНОВИЋ С. ЂУРО, рођен 1918, Д. Пастуша — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, члан КПЈ, борац. Погинуо 1945. у току 4. офанзиве у Босни.

РАДМАНОВИЋ П. МИЛАН, рођен 1922, Јошавица — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, члан СКОЈ-а, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

РАДИЋ ..., бомбаш рођен у с. Г. Кукурузари, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, члан СКОЈ-а, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

РАДОВИЋ Петра ЉУБА, рођена 1925, Паукова — Сисак, Српкиња, домаћица, у НОВЈ од 1942, члан СКОЈ-а, борац. Погинула 1943. у бици на Сутјесци.

РАДИЧАНИН Дмитра СЛАВКО, рођен 1924, Трстеница — Вргинмост, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1943, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

РАДИЧАНИН Јове СЛАВКО, рођен 1919, Вукошевац — Сисак, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

РАДИЧАНИН Петра СУРО, рођен 1921, Брђани — Сисак, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац при штабу бригаде. Погинуо 1943.  у бици на Сутјесци.

РАДИШЕВИЋ П. ЂУРО, рођен 1912, Јошавица — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

РАДИШЕВИЋ М. МИЛАН, рођен 1908, Јошавица — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, члан КПЈ, борац. Погинуо 1944. код Ваганца — Цазин.

РАДОШЕВИЋ Остоје МИЛЕ, рођен 1908, Шаканлије — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942. (3. батаљон). Погинуо 1945. код Стражбенице.

РАДОШЕВИЋ Адама ДУШАН, рођен 1913, Шаканлије — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942. (2. батаљон). Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

РАДОШЕВИЋ Павла ЉУБАН, рођен 1921, Свиница — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942. (1. батаљон). Погинуо 1942. код Глине.

РАДЕЛИЋ Марка МИЋО, рођен 1912, Лушчани — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. код Ратаја на Зеленгори.

РАДЕЛИЋ АНА, рођена 1915, Лушчани — Петриња, Српкиња, домаћица, у НОВЈ од 1943, борац. Погинула 1943. у току 4. офанзиве.

РАДЕТИЋ Стеве МИЋО, рођен 1924, Брђани — Сисак, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942. (3. батаљон). Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

РАДЕТИЋ Павла МИРОСЛАВ, рођен 1923, Брђани — Сисак, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942. (3. батаљон). Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

РАЈКОВИЋ С. СТОЈАН, рођен 1904, Мартиновићи — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1943, борац. Погинуо 1945. на Кордуну.

РАЈШИЋ З. МИРКО, рођен 1925, В. Шушњар — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

РАЈШИЋ Боже ПЕТАР, рођен 1903, Д. Добретин — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, члан КПЈ (3. батаљон). Погинуо 1942.  код Храстовца — Суња.

РАКАС Дмитра МИЛОШ, рођен 1922, В. Обијај — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, члан СКОЈ-а, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

РАКАС Стеве ЉУБАН, рођен 1914, Г. Добретин — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, члан КПЈ, командир вода. Погинуо 1943. на Зеленгори.

РАКАС Васе РАДЕ, рођен 1902, Зут — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, члан КПЈ, командир вода. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

РАКАС Милоша ЂУРО, рођен 1918, Зут — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1944. код Глине.

РАКАСОВИЋ Стевана ЈАНКО, рођен 1923, Клинац — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у кањону Пиве у току битке на Сутјесци.

РАНКОВИЋ Јована СТОЈАН, рођен 1916, Четвртковац — Сисак, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, члан КПЈ, борац. Погинуо 1943. код Праче на прузи Сарајево—Вишеград.

РАНИЋ С. ДАМЈАН, рођен 1920, Јошавица — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, члан КПЈ, командант батаљона. Погинуо 1944. код Јошавице — Млиноге.

РАНИЋ ЛАЗО, рођен 1921, Јошавица — Петриња, Србин земљорадник, у НОВЈ од 1941, борац. Погинуо.

РЕБРАЧА Васиља БОЖО, рођен 1910, Јукинац — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. код Мајура — Костајница.

РЕБРАЧА Миле ЂУРО, рођен 1909, М. Пољане — Глина, Србин, радник, у НОВЈ од 1941, члан КПЈ, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

РЕБРАЧА Миле СИМО, рођен 1921, М. Пољана — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, члан КПЈ, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

РЕБРАЧА Петра СТЕВАН, рођен 1924, М. Пољане — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

РЕБРАЧА Стојана СТЕВО, рођен 1912, М. Пољане — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, члан КПЈ, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

РЕБРАЧА С. МИЛЕ, рођен 1926, М. Пољане — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1943, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

РЕБРАЧА С. МИЛОШ, рођен 1922, М. Пољане — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1041, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

РЕБРАЧА А. ЂУРО, рођен 1902, М. Пољане — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

РЕЛИЋ Васе СТОЈАН, рођен 1914, Вукошевац — Сисак, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

РЕЛИЋ Миће ЉУБАН, рођен 1917, Г. Селиште — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, члан КПЈ, борац. Погинуо 1944. код Мошћенице — Петриња.

РЕЛИЋ С. СТЕВАН, рођен 1923, М. Пољане — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

РЕЉИЧ МИЛКА, рођена 1923, Г. Класнић — Глина, Српкиња, домаћица, у НОВЈ од 1942, борац. Погинула 1943. у кањону Пиве у току битке на Сутјесци.

РЕСАНОВИЧ Васиља БРАНКО, рођен 1921, М. Пољане — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

РЕСАНОВИЋ СТОЈАН СТОЛЕ, рођен 1921, Грмушани — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, члан КПЈ, борац — носилац бригадне заставе. Погинуо 1944. код Цазина.

РЕСАНОВИЧ Стевана ДРАГАН, рођен 1919, Закопа — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, члан КПЈ, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

РЕСАНОВИЋ Мане МИЛАН, рођен 1913, Закопа — Двор, Србин, радник, у НОВЈ од 1941, члан КПЈ, делегат вода. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

РЕСАНОВИЋ Милана МИЛОШ, рођен 1910, Закопа — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, члан КПЈ, борац. Погинуо 1944. код Бихаћа.

РИБИЋ Милана СИМО, рођен 1924, Рушевица — Слуњ, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1943, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

РОГУЉА Боже ЂУРО, рођен 1917, Рогуље — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, члан КПЈ, борац при штабу бригаде. Погинуо 1943. код Мркаљ клада у току битке на Сутјесци.

РОГУЉА Стојана ЈАНКО, рођен 1928, Д. Бачуга — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, члан СКОЈ-а, борац. Погинуо 1943. на Зеленгори — Ратај.

РОГУЉА Стојана БРАНКО, рођен 1923, Д. Бачуга — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1943, члан СКОЈ-а, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве.

РОГУЉА Танасије СТЕВАН, рођен 1919, Д. Бачуга — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1943, члан КПЈ, борац. Погинуо 1943.  у току 4. офанзиве у Босни.

РОКСАНДИЋ Николе ДРАГАН, рођен 1914, Шамарички Брђани — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

РОКСАНДИЋ Вује ДРАГАН, рођен 1922, М. Пољане — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, члан КПЈ, борац. Погинуо 1943.  у бици на Сутјесци.

РОКСАНДИЋ Р. ЉУБАН, рођен 1920, М. Пољане — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, члан КПЈ, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве.

РОКСАНДИћ Д. ПЕРО, рођен 1900, Шашова — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. код Млиноге. РОКСАНДИЋ М. ДУШАН, рођен 1922, Шашова — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, члан СКОЈ-а, борац. Погинуо 1943. код Прозора у току 4. офанзиве.

РОКСАНДИЋ М. ИЛИЈА, рођен 1915, Шашова — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, члан КПЈ, борац. Погинуо 1943. код Хајтића.

РУДИЋ Стојана ДУШАН, рођен 1924, Љубина — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942. (3. батаљон). Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

РУЊАЈИЋ— Јована ЂУРО, рођен 1919, Вукошевац — Сисак, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

РУЊАЈИЋ Проке СТЕВО, рођен 1928, Вукошевац — Сисак, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1943, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

РУЊАЈИЋ Ђуре МИЛАН, рођен 1929, Вукошевац — Сисак, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1943, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

РУЧА М. ДРАГАН, рођен 1908, Бијеле Воде — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

РУЛА Н. СТАНКО, рођен 1918, Бијеле Воде — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, члан КПЈ, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

САНАДЕР СТАНКО, рођен 1904, Љесковац — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

САМАЦ С. ЧЕДОМИР, рођен 1927, М. Пољане — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943 у току 4.офанзиве у Босни.

САРАПА Николе ИЛИЈА, рођен 1901, Равно Рашће — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942. (3. батаљон). Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

СЕКУЛИЋ Петра МИЛАН, рођен 1912, Д. Јаворањ — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, 2. батаљон. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

СЕКУЛИЋ Ђуре САВАН, рођен 1927, Д. Јаворањ — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, 2. батаљон. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

СЕКУЛИЋ Н. БРАНКО, рођен у Блињи — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни — Херцеговини.

СЕКУЛИЋ И. МИЛАН, рођен 1914, Блиња — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1942. Блиња — Дејановићи.

СЕКУЛИЋ С. СИМО, рођен 1925, Беговићи — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, члан СКОЈ-а, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

СЕЛАНЕЦ Кате ЈАНА, рођена 1926, Одра — Сисак, Хрватица, домаћица, у НОВЈ од 1941, члан СКОЈ-а, борац. Погинула 1943. у бици на Сутјесци.

СИМИЋ Милоша АДАМ, рођен 1914, Бузета — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, 2. батаљон. Погинуо 1943. код Шћепан Поља у току битке на Сутјесци.

СИМИЋ Милоша ДРАГАН, рођен 1914, Бузета — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943, Миљевина — Јахорина.

СИМИЋ Станка ДУШАН, рођен 1928, Трстеница — Вргинмост, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1943, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

СИМИЋ Глиге ДРАГАН, рођен 1922, Клинац — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. на Озрену током битке на Сутјесци.

СИМИЋ П. ЈОВАН, рођен 1926, Клинац — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1943, борац. Погинуо 1944. на Кордуну.

СЛИЈЕПЧЕВИЋ Јове МИЛАН, рођен 1929, Сјеверовац — Сисак, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

СЛИЈЕПЧЕВИЋ Луке БРАНКО, рођен 1923, Бачуга — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, члан КПЈ, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве.

СЛИЈЕПЧЕВИЋ Стевана СТАНКО, рођен 1913, Хајтић — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

СМИЉАНИЋ Јандрије БУДЕ, рођен 1922, Миочиновићи — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, члан КПЈ, борац. Погинуо 1943. у кањону Пиве у току битке на Сутјесци.

СМИЉАНИЋ Јандрије РАДЕ, рођен 1923, Миочиновићи — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, члан СКОЈ-а, борац. Погинуо 1943. током 4. офанзиве у Босни — Херцеговини.

СМОЉЕНОВИЋ Пере БОЖО, рођен 1921, Д. Јаворањ — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, члан КПЈ, командир вода у 1. батаљону. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве.

СМРЗЛИЋ Николе РАДЕ, рођен 1925, Рушевица — Слуњ, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1943, члан СКОЈ-а, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

СТАМБОЛИЈА Стојана БРАНКО, рођен 1927, Д. Селиште — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, члан СКОЈ-а, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

СТАМБОЛИЈА Васиља ДУШАН, рођен 1913, Д. Селиште — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

СТАМБОЛИЈА С. ЉУБАН, рођен 1923, Д. Селиште — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, члан КПЈ, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве.

СТАМЕНИЋ Ђ. ДУШАН, рођен 1910, Лушчани — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, члан КПЈ, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве.

СТОЈЧЕВИЋ А. НИКОЛА, рођен 1920, Цепелиш — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

СТОЈЧЕВИЋ П. РАДЕ, рођен 1901, Цепелиш — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

СТОЈЧЕВИЋ Ђ. ИЛИЈА, рођен 1918, Цепелиш — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

СТОЈИЋ М. ИЛИЈА, рођен 1924, Равно Рашће — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1943, борац. Погинуо 1944. код Бихаћа. СТОЈИЋ Јована РАНКО, рођен 1920, Равно Рашће — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

СТРИЖАК И. ИЛИЈА, рођен 1912, Бјелник — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1943, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

СТРИЖАК И. СТЕВАН, рођен 1915, Бјелник — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1943, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

СУМЕНИЋ Милоша СТЕВАН, рођен 1905, В. Градуса — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942. (1. батаљон). Погинуо 1943. у бици ина Сутјесци.

СУНДАЧ Симе ЈАНКО, рођен 1924, Д. Јаворањ — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, члан СКОЈ-а, борац. Погинуо 1943. на Зеленгори.

СВИЛОКОС Л. АДАМ, рођен 1910, Јошавица — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, члан КПЈ, борац. Погинуо 1943. код Меченчана.

СВРАБИЧ Г. ПЕРО, рођен 1920, Јошавица — Петриња, Србин, радник, у НОВЈ од 1941, члан КПЈ, комесар чете. Погинуо 1943. код Краљевчана.

СУЖЊЕВИЋ Николе ЂУРО, рођен 1908, Д. Селишта — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

СУЖЊЕВИЋ Николе ЛАЗО, рођен 1904, Д. Селиште — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

СУЖЊЕВИЋ Јована ПЕТАР, рођен 1922, Д. Селиште — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, члан КПЈ, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

СУЖЊЕВИЋ Н. ЂУРО, рођен 1908, Д. Селиште — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

ШАКИЋ Николе ЈОВАН, рођен 1922, Брњеушка — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ШАПОЊА Миле ПАВАО, рођен 1924, Паукова — Сисак, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ШАПОЊА Петра СМИЉА, рођена 1925, Паукова — Сисак, Српкиња, домаћица, у НОВЈ од 1942, члан СКОЈ-а, борац. Погинула 1943. у бици на Сутјесци.

ШАПОЊА Љубана ЗОРКА, рођена 1925, Паукова — Сисак, Српкиња, домаћица, у НОВЈ од 1942, члан СКОЈ-а, борац. Погинула 1943. у бици на Сутјесци.

ШАШО Стојана БОЖО, рођен 1920, Љесковац — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1943, члан КПЈ (1. батаљон). Погинуо 1945. код Бихаћа.

ШАШО ДРАГАН, рођен 1913, Љесковац — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1943, члан КПЈ (2. батаљон). Погинуо 1945. код Бихаћа.

ШАШО ЛУКА, рођен 1914, Љесковац — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, члан КПЈ (3. батаљон). Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

ШАШО С. ЈАНДРИЈА, рођен 1913, Љесковац — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. непријатељске офанзиве у Босни.

ШЕСТИЋ Јована ДАМЈАН, рођен у Г. Велешњи — Костајница, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942. (3. батаљон). Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ШЕОВИЋ И. АДАМ, рођен 1926, Шибине — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, члан СКОЈ-а, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

ШЕЈКОВИЋ Ивана СТЈЕПАН, рођен 1923, Шаканлије — Двор, Хрват, земљорадник, у НОВЈ од 1942. (3. батаљон). Погинуо 1943. у нападу на Двор.

ШИКАЊА Стевана АЛЕКСА, рођен 1924, Брезово Поље — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, члан КПЈ (2. батаљон). Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

ШИКАЊА Илије МИРКО, рођен 1923, Брезово Поље — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, члан КПЈ, борац. Погинуо 1943. код Улога у Херцеговини.

ШИМАНОВИЋ Мате НИКОЛА, рођен 1925, Јошавица — Глина, Хрват, земљорадник, у НОВЈ од 1942. (3. батаљон). Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ШИМУНЛИЈА Петра НИКОЛА, рођен 1925, Јошавица — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1943, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

ШОЛИЋ Илије МИЛЕ, рођен 1926, Свиница — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1943, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

ШОЛИЋ Милана ИЛИЈА, рођен 1925, Мачково Село — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

ШОЛИЋ Миле ДРАГАН, рођен 1912, Мачково Село — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, члан КПЈ, борац. Погинуо 1944. код Дођоша.

ШПАНОВИЋ ИЛИЈА, рођен 1917, Драготина — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, члан КПЈ, командант 1. батаљона. Погинуо 1943. на Прењу — Народни херој.

ШПАНОВИЋ Јове БОГДАН, рођен 1920, Г. Велешња — Костајница, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ШПАНОВИЋ Милоша ЉУБАН, рођен 1923. Г. Жировац — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, члан КПЈ, борац. Погинуо 1943. код Лучких колиба у току битке на Сутјесци.

ШПАНОВИЋ Илије МИРКО, рођен 1901, Г. Зировац — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Умро 1943. од тифуса у Г. Жировцу.

ШТАЈЦЕР Јандре ИВАН, рођен 1921, Петриња, Хрват, ђак учитељске школе, у НОВЈ од 1942, члан КПЈ, делегат вода. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ШТЕКОВИЋ Т. МИРКО, рођен 1911, Д. Селиште — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, члан КПЈ, борац. Погинуо 1944. код Градца.

ШТЕКОВИЋ В. ЖИВКО, рођен 1922, Д. Селиште — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, члан КПЈ, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

ШТЕКОВИЋ Васиља МИЉКАН, рођен 1914, Грабовац — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци као рањеник.

ШТЕКОВИЋ В. ЈОВО, рођен 1914, Грабовац — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, члан КПЈ, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве.

ШТУЛИЋ Јована СТОЈАН, рођен 1901, В. Обијај — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, члан КПЈ, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ШУПЉИНАР В. ЈОВО, рођен 1899, М. Пољане — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. током 4. офанзиве у Босни.

ШУКУНДА Јосипа ДМИТАР, рођен 1912, Брезово Поље — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у Херцеговини.

ШУКУНДА Јосипа ЂУРО, рођен 1915, Брезово Поље — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, члан КПЈ, борац. Погинуо 1943. у Херцеговини.

ШУШЊАР Миле СТЕВО, рођен 1923, Д. Бачуга — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. на Зеленгори.

ШУШЊАР Љубана МИЛАН, рођен 1926, Врпоље — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942. (2. батаљон). Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

ТАДИЋ Милоша БРАНКО, рођен 1926, Рушевица — Слуњ, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1943, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ТАДИЋ НИКОЛА, рођен 1917, Љубина — Двор, Србин, земљорадник у НОВЈ од 1941, члан КПЈ, комесар чете. Погинуо 1945. у Истри.

ТАРБУК Адама СИМО, рођен 1925, В. Градац — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, члан КПЈ, 3. батаљон. Погинуо 1943. на Зеленгори.

ТЕРЗИЋ …, Србин, подофицир бивше војске, у НОВЈ од 1941, члан КПЈ, помоћник интенданта бригаде. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве.

ТИНТОР Адама МИЛАН, рођен 1923, Д. Жировац — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

ТИНТОР И. МИЈО, рођен 1909, Бијеле Воде — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

ТИНТОР Б. БОЖО, рођен 1924, Тртник — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, члан СКОЈ-а, борац. Погинуо 1944. код Комарева.

ТИШМА Дмитра МИЛЕ, рођен 1922, Д. Добретин — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, члан КПЈ (3. батаљон). Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ТИШМА Павла МИЛАН, рођен 1924, Д. Добретин — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, члан СКОЈ-а (3. батаљон). Погинуо 1943. у току 4. офанзиве.

ТИШМА Дмитра БРАНКО, рођен 1916, Д. Добретин — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, члан КПЈ (3. батаљон). Погинуо 1943. у току 4. офанзиве.

ТИШМА Дмитра РАДЕ, рођен 1924, Д. Добретин — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, члан СКОЈ-а (3. батаљон). Погинуо 1942. код Глине.

ТИШМА Павла ИЛИЈА, рођен 1921, Јаворник — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, члан КПЈ, 2. батаљон. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ТИШМА Васе ЂУРО, рођен 1926, Јаворник — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, члан СКОЈ-а, борац. Погинуо 1943. код Улога у Херцеговини.

ТОДОРОВИЋ Јована ЂУРО, рођен 1906, Брестик — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци..

ТОДОРОВИЋ М. МИЛАН, рођен 1925, Блииња — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1943, члан СКОЈ-а, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

ТОЈАГИЋ М. НИКОЛА, рођен 1916, В. Шушњар — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

ТОЈАГИЋ М. МИЛАН, рођен 1918, В. Шушњар — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

ТОМАШЕВИЋ Јове МИРКО, рођен 1920, Курузна — Вргинмост, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942. (3. батаљон). Погинуо 1943. код Миљевине на Јахорини.

ТОРБИЦА Николе ВАСИЉ, рођен 1911, Тртник — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942. (2. батаљон). Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ТОВАРЛОЖА Николе ДАНИЦА, рођена 1919, Дреновац — Глина, Српкиња, домаћица, у НОВЈ од 1942, члан СКОЈ-а (3. батаљон). Погинула 1943. у бици на Сутјесци.

ТОВАРЛОЖА Михајла ИЛИЈА, рођен 1908, Брезово Поље — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, члан КПЈ, борац. Погинуо 1944. код Мајура — Костајница.

ТРИВАНОВИЋ Илије ЂУРО, рођен 1925, Дреновац — Глина, Србин, трг. помоћник, у НОВЈ од 1943, члан СКОЈ-а, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ТРИВАНОВИЋ Павла ВЛАДО, рођен 1923, Комора — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, члан СКОЈ-а, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ТРИВАНОВИЋ Боже ПЕТАР, рођен 1924, Зут — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, члан СКОЈ-а (3. батаљон). Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

ТРАВОРИЋ Николе ЈОВАН, рођен 1914, Свиница — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942. (1. батаљон). Погинуо 1943. у току 4. офанзиве.

ТРКУЉА БОГДАН, рођен у Малој Трепчи — Вргинмост, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1943, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ТРКУЉА Богдана ЉУБИЦА, рођена 1920, Г. Пастуша — Петриња, Српкиња, домаћица, у НОВЈ од 1942, члан СКОЈ-а (1. батаљон). Погинула 1943. на Зеленгори.

ТРКУЉА РАДЕ МИЛЕ, рођен у Малој Трепчи — Вргинмост, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1943, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ТРКУЉА Стеве СТАНКО, рођен 1919, Г. Пастуша — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, члан КПЈ, замјеник командира чете. Погинуо 1943. на Зеленгори код Ратаја.

 ТРКУЉА М. ЂУРО, рођен 1916, Мачково Село — Петриња,Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

ТРКУЉА А. ДАНИЦА, рођена 1920, Мачокво Село — Петриња, Српкиња, домаћица, у НОВЈ од 1942, члан СКОЈ-а, борац. Погинула 1943. у току 4. офанзиве.

ТРКУЉА Ђ. МИЛАН, рођен 1925, Моштаница — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

ТУБИН Петра РАДЕ, рођен 1909, Добро Село — Бос. Крупа, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. на Зеленгори.

ТУРАЈЛИЋ Павла СТЕВО, рођен 1922, Г. Млинога — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. на Зеленгори.

ТУРАЈЛИЋ Миле СТЕВО, рођен 1920, Клинац — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. на Вучеву у току битке на Сутјесци.

ТУРАЈЛИЋ А. ГЛИГО, рођен 1912, Клинац — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

УБОРИЋ Јово, рођен 1924, Свиница — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942. (1. батаљон). Погинуо 1943. у току 4. офанзиве.

УГЉЕША Симе СОФИЈА, рођена 1924, Козаперовица — Глина, Српкиња, домаћица, у НОВЈ од 1943, борац. Погинула 1943. у бици на Сутјесци.

УМЉЕНОВИЋ Миле ИЛИЈА ИЦАН, рођен 1907, Брђани — Сисак, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1943, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ВАЈС Јосипа БРАНКО, рођен 1926, Дарувар, Нијемац, ђак, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. код Цазина.

ВЕЈНОВИЋ Стојана МИЛЕВА, рођена 1925, Добро Село — Бос. Крупа, Српкиња, домаћица, у НОВЈ од 1942, члан СКОЈ-а, болничарка. Погинула 1943. у бици на Сутјесци.

ВЕЈНОВИЋ Стојана МИРА, рођена 1920, Добро Село — Бос. Крупа, Српкиња, домаћица, у НОВЈ од 1942, члан СКОЈ-а, борац. Погинула 1943. у бици на Сутјесци.

ВЕЛЕБИТ Николе ДУШАН, рођен 1910, Хајтић — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ВЕЛЕБИТ Драгана ЛАЗО, рођен 1911, Хајтић — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ВЕЛЕБИТ Вује ЉУБАН, рођен 1923, Хајтић — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943, у бици на Сутјесци.

ВЕЛЕБИТ И. ЈАНКО, рођен 1921. Хајтић — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. код Врнограча.

ВИДРА Павла МИЛАН, рођен 1922, Бијеле Воде — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1943, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ВИЛИЋ Јована ЉУБОМИР, рођен 1923, Тртник — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943, у бици на Сутјесци.

ВИЛИЋ РАДЕ, рођен 1910, Дабрна — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, члан КПЈ, борац. Погинуо 1944. код Мошћенице.

ВИЛУС Остоје ЈОВАН, рођен 1919, Лушчани — Петрина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, члан КПЈ, делегат вода. Погинуо 1943. код Миљевине у бици на Сутјесци.

ВИЛУС Јована РАДЕ, рођен 1909, Лушчани — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у кањону Пиве у току битке на Сутјесци.

ВИЛУС Миле ПЕТАР, рођен 1924, Лушчани — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

ВИЛУС Николе ЛАЗО, рођен 1907, Лушчани — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

ВИЛУС Васиља ЂУРО, рођен 1909, Лушчани — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1942. код Мајура — Костајница.

ВИТОРАЦ Николе СТАНКО, рођен 1906, Лушчани — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, вод везе. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ВЛАДИЋ Станка ЈОВО, рођен 1922, Словинци — Сисак, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ВЛАДО …, рођен 1927, Д. Селишта — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, члан СКОЈ-а, болничар. Погинуо 1943. код Праче на прузи Сарајево—Вишеград.

ВЛАИСАВЉЕВИЋ Матије ДУШАН, рођен 1912, Папићи — Сисак, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ВЛАИСАВЉЕВИЋ Јанка МИЛОВАН, рођен 1925, Брђани — Сисак, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942. (2. батаљон). Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ВЛАИСАВЉЕВИЋ Ђуре МИРКО, рођен 1925, Брђани — Сисак, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942. (2. батаљон). Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ВЛАДУШИЋ Миле ВАСИЉ, рођен 1923, Д. Жировац — Двор, Србин, службеник, у НОВЈ од 1942. (2. батаљон). Погинуо 1943. на Зеленгори.

ВОЈНОВИЋ Милана СОФИЈА, рођена 1923, Луг — Велика Кладуша, Српкиња, домаћица, у НОВЈ од 1943. (3. батаљон). Погинула 1943. у бици на Сутјесци.

ВОЈНОВИЋ АНА, рођена 1925, Луг — Велика Кладуша, Српкиња, домаћица, у НОВЈ од 1943, борац. Погинула 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

ВОЈНОВИЋ С. РАДЕ, рођен 1922, Бачуга — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, члан СКОЈ-а, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

ВОРКАПИЋ Станка НИКОЛА, рођен 1915, Брњеушка — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, члан КПЈ (3. батаљон). Погинуо 1943. на Зеленгори.

ВРАНЕШЕВИЋ Стевана ДУШАН, рођен 1913, Трњани — Сисак, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942. (2. батаљон). Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ВРАЊАНИН Ђуре МИЛОШ, рођен 1921, Лушчани — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ВРАЊАНИН Стевана НИКОЛА, рођен 1913, Козаперовица — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. код В. Шушњара.

ВРАЧАР С. МАЦА, рођена 1926, М. Пољане — Глина, Српкиња, домаћица, у НОВЈ од 1943, члан СКОЈ-а, борац. Погинула 1944. код Цазина — Бихаћа.

ВРХОВАЦ Ђуре СТОЈАН, рођен 1903, Словинци — Сисак, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ВУГА Николе СТЕВО, рођен 1924, Уметићи — Костајница, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, члан СКОЈ-а (1. батаљон). Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ВУЧКОВИЋ Јанка ЈОВАН, рођен 1919, Лушчани — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

ВУЈАКЛИЈА Стојана ДРАГАН, рођен 1920, Г. Жировац — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

ВУЈАКЛИЈА-ЈУЗБАШИЋ Миле ЛАЗО, рођен 1914, Г. Пастуша — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942. (2. батаљон). Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ВУЈАКЛИЈА Станка СТЕВО, рођен 1919, Г. Пастуша — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, члан КПЈ, командир вода у 2. батаљону. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

 ВУЈАКЛИЈА Раде СЛОБОДАН, рођен 1925, М. Обијај — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943, у бици на Сутјесци.

ВУЈАКЛИЈА Ј. РАДЕ, рођен 1915, М. Обијај — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1942. у нападу на Глину.

ВУЈАКЛИЈА Дмитра ЉУБАН, рођен 1914, Г. Жировац — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Умро 1943. као рањеник на Пељешцу.

ВУЈАНИЋ Павла МИЛАН, рођен 1921, Паукова — Сисак, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ВУЈАНИЋ Милана ЈОВАН, рођен 1923, Свиница — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

ВУЈАНИЋ Ђуре МИЛЕ, рођен 1924, Свиница — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве.

ВУЈАНИЋ Јанка ЈОВАН, рођен 1908, Свиница — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. на Рипачком Кланцу у току 4. офанзиве.

ВУЈАНИЋ Милоша ЈОВАН, рођен 1897, Тремушњак — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943, у току 4. офанзиве у Босни.

ВУЈАНИЋ Живка НИКОЛА, рођен 1923, Шамарички Брђани — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, члан КПЈ, замјеник командира чете. Погинуо 1943. на Вучеву у току битке на Сутјесци.

ВУЈАНИЋ Радована ТРИВУН, рођен 1922, Шамарички Брђани — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, члан КПЈ, борац. Погинуо на Вучеву у току битке на Сутјесци 1943.

ВУЈЧИЋ Петра ЛУКА, рођен 1922, Д. Селиште — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, члан КПЈ, борац. Погинуо 1943, у бици на Сутјесци.

ВУЈЋИЋ Петра СТАНКО, рођен 1905, Д. Селиште — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1943, борац. Погинуо 1944. код Цазина.

ВУКМАНОВИЋ Стевана МИЛЕ, рођен 1922, Јабуковац — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, члан КПЈ, обавјештајни офиоир. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ВУКСАНОВИЋ Ђуре НИКОЛА, рођен 1921, Свиница — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, 3. батаљон. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

ВУКСАН Душана СЛАВКО, рођен 1925, В. Шушњар — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ВУКИЋ Ј. БРАНКО, рођен 1924, Пецки — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1943, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

ВУКИЋ Ђуре ЈАНДРИЈА, рођен 1903, Лушчани — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. током 4. офанзиве у Босни.

ВУКШИЋ Адама ВАСИЉ, рођен 1903, Љесковац — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ВУКШИЋ Васиља МИЛАН, рођен 1926, Љесковац — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1943, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

ВУКШИЋ М. ВАСИЉ, рођен 1915, Љесковац — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

ВУЛЕТИЋ Николе МИЛИВОЈ, рођен 1910, Рушевица — Слуњ, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, члан КПЈ, командир вода. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ВУЛИЋ Петра РАДЕ, рођен 1920, Шаканлије — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942. (2. батаљон). Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

ЗДЈЕЛАР ДРАГАН, рођен у Свињици — Војнић, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1943. (3. батаљон). Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ЗДЈЕЛАР МИЛИВОЈ, рођен у Свињици — Војнић, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1943, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ЗРАКИЋ Стеве НИКОЛА, рођен у Д. Класнићу — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ЗАУЧАН Баре ЉУБАН, рођен 1914, Драшковац — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

ЗИРОН С. ЈОВАН, рођен 1926, Дреновац — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1943, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

ЗЛОНОГА Стојана МИЛОШ, рођен 1926, М. Пољане — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, члан СКОЈ-а, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ЗЛОНОГА С. СТОЈАН, рођен 1908, М. Пољане — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1942. у нападу на Глину.

ЗЛОНОГА Н. СТАНКО, рођен 1912, М. Пољане — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, члан КПЈ, борац. Погинуо 1943. код Балинца.

ЗЛОНОГА Н. СТЕВАН, рођен 1907, М. Пољане — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1943. борац. Погинуо 1944. код Мли ноге.

ЗОРИЋ ЈАНКО, рођен у Д. Комареву — Сисак, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942. (3. батаљон). Погинуо 1943. на Зеленгори.

ЗОРИЋ Адама СТОЈАН, рођен 1904, Котарани — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од  1942. (3. батаљон). Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

ЗУБЕНИЦА Марка ЂУРО, рођен у Рајића Брду — Војнић. Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1943, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ЗУБАНОВИЋ Ј. ЈОВО, рођен 1923, Јошавица — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, члан КПЈ, секретар СКОЈ-а батаљона. Умро 1943. на Оглавку од тифуса у току 4. офанзиве.

ЗУБАНОВИЋ М. МИЛЕ, рођен 1905, Јошавица — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току битке на Неретви.

ЗУБЕР Николе БРАНКО, рођен 1925, Љесковац — Двор, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, члан СКОЈ-а (3. батаљон). Погинуо 1943. у току 4. офанзиве.

ЗВРКАН Л. БРАНКО, рођен 1926, Грабовац — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

ЖАРКОВИЋ Јована ДУШАН, рођен 1924, Мајски Тртник — Глина, Србин, земљорадник,

у НОВЈ од 1942, 1. батаљон. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ЖАРКОВИЋ Николе ЈАНКО, рођен 1921, Мајски Тртник — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ЖАРКОВИЋ Стевана ВУЈО, рођен 1920, Мајски Тртник — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942. (1. батаљон). Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ЖАРКОВИЋ Илије МИЛЕ, рођен 1912, Ровишка — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942. (2. батаљон). Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ЖАРИНАЦ Стјепана ПАВАО, рођен 1926, Јошавица — Глина, Хрват, земљорадник, у НОВЈ 1943, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

ЖЕГАРАЦ Ђуре МИЛАН, рођен 1915, Рушевица — Слуњ, Србин, радник — обућар, у НОВЈ од 1942, члан КПЈ, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ЖИЦА Дамјана МИЛОШ, рођен 1914, В. Градуса — Петриња, Србин, радник, у НОВЈ од 1941, члан КПЈ, замјеник комесара бригаде. Погинуо 1943. на Прењу.

ЖИЦА Адама ЂУРО, рођен 1914, В. Градуса — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, члан КПЈ, замјеник комесара чете. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ЖИЦА Милана БРАНКО, рођен 1926, В. Градуса — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942. (1. батаљон). Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ЖИЦА Стојана МИЛОШ, рођен 1923, В. Градуса — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ЖИЦА Филипа ЖИВКО, рођен 1923, В. Градуса — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ЖИЛИЋ Илије СТЕВО, рођен 1925, Јошавица — Петриња, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1942, борац. Погинуо 1943. код Генералског Стола.

ЖУТИЋ Јована ЂУРО, рођен 1919, Д. Селишта — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, члан КПЈ, борац. Погинуо 1943. у бици на Сутјесци.

ЖУТИЋ П. ЈОВО, рођен 1899, Д. Селиште — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, члан КПЈ, борац. Погинуо 1942. у нападу на Глину.

ЖУТИЋ П. ЂУРО, рођен 1919, Д. Селиште — Глина, Србин, земљорадник, у НОВЈ од 1941, члан КПЈ, борац. Погинуо 1943. у току 4. офанзиве у Босни.

 

ОДАБРАО И ОБРАДИО: Сарадник портала Порекло Војислав Ананић

 

 

 

 

 

 

 

Коментари (13)

Одговорите

13 коментара

  1. Војислав Ананић

    Поздрављам Вас господине Ђуро Пјевац. Ако Ви, који носите то презиме, тако тврдите, онда је то тачно. Подаци са списка су преузети и ту је “грешка”. Но, постоји и презиме Пјевач.

    Молим администратора да “грешку” исправи.

    Војислав