Poreklo prezimena, selo Delić Poljana (Cetingrad)

6. februara 2014.

komentara: 4

Prezimena u selu Delić Poljana (opština Cetingrad – Kordun), prema popisu stanovništva SR Hrvatske 1948. godine:

Delić PoljanaSlika 1. Topografska mapa sela Delić Poljana u razmeri 1:25 000
(Kliknuti na fotografiju radi bolje preglednosti)

Rezultati popisa stanovništva od 1857. do 2011. godine za selo Delić Poljana – izvor Wikipedia:

god.2011.2001.1991.1981.1971.1961.1953.1948.1931.1921.1910.1900.1890.1880.1869.1857.
broj1416 %%55547177265235249150147 % %171

U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Batnoga. Kao deo naselja iskazivano 1857. i od 1890. U 1869. i 1880. podaci sadržani u naselju Cetinski Varoš. Od 1910. do 1931. sadrži deo podataka za naselje Kuk. U 1981. i 1991. podaci sadržani u naselju Batnoga.


Tokom Drugog Svetskog rata život je izgubilo preko 59 stanovnika sela Delić Poljana, od čega 2 borca NOB-a, 48 žrtava ustaškog terora i 9 osoba umrlih od tifusa i drugih bolesti. Skoro polovina civilnih žrtava stradala je na dan 15.09.1942. godine kada je u neposrednoj blizini katoličke crkve u Cetingradu ubijeno oko 140 srpskih civila iz okolnih sela. Među stradalim stanovnicima sela ima i višečlanih porodica (jedan od primera je porodica Prica Rade koji je ubijen još u leto 1941. godina, a 15.09.1942. ubijeni su i njegova supruga Mila, rođena Svilar, i njihovih 5-oro od ukupno 7-oro dece: Mica, Sofija, Mirko, Dušan i Simo). Prema svedočenju jedne osobe poreklom iz ovog sela, nakon ovog ustaškog zločina, hromog Svilar Nikolu streljali su partizani kada su oslobodili Cetingrad, zbog pogrešne sumnje u njegovu saradnju sa ustašama, pošto ga ustaše nisu ubile 15.09.1942. Prema svedočenju iste osobe, dve mlađe osobe srpske nacionalnosti su se priključile ustašama nakon ustaškog obećanja da se garantuje sigurnost porodicama svih onih koji se priključe ustaškoj vojsci. Nakon toga izgubio im se svaki trag, ali je život njihovih porodica pošteđen prilikom ustaškog zločina 15.09.1942.

Pali borci NOB-a:

1. ĐAKOVIĆ Dragana BRANKO, 1921, seljak. Srbin. Stupio u NOV 1. 6. 1942, borac 16. brig. 7. div. Poginuo kod Drvara 11. 2. 1943.
2. VIŠNJIĆ Đure BRANKO, 1923, seljak, Srbin. Stupio u NOV 10. 8. 1942. borac 2. brig. 8. div. Poginuo 17. 6. 1943. kod Cetingrada.

Žrtve ustaškog terora:

1. ĐAKOVIĆ Branka ČEDO, 1937, dijete, Srbin. Ubile ga ustaše u Petrovoj gori 10. 5. 1942.
2. ĐAKOVIĆ Branka MARIJA, 1940, dijete, Srpkinja. Ubile je ustaše u Petrovoj gori 10. 5. 1942.
3. ĐAKOVIĆ Branka MILE, 1942, dijete, Srbin. Ubile ga ustaše u Petrovoj gori 10. 5. 1942.
4. ĐAKOVIĆ Cvijana MILKA, 1916, seljanka, Srpkinja. Ubile je ustaše u Petrovoj gori 10. 5. 1942.
5. ĐAKOVIĆ Rade PETRA, 1884, seljanka, Srpkinja. Ubile je ustaše u Krstinji 10. 5. 1942.
6. KOVAČEVIĆ Đure DUŠAN, 1931, dijete, Srbin. Ubile ga ustaše u Cetingradu 15. 9. 1942.
7. KOVAČEVIĆ Mile ĐURO, 1904, seljak, Srbin. Ubile ga ustaše u Batnozi 25. 4. 1942.
8. KOVAČEVIĆ Mile KATA, 1882, seljanka, Srpkinja. Ubile je ustaše u Batnozi 25. 4. 1942.
9. KOVAČEVIĆ Ninka LJUBA, 1904, seljanka, Srpkinja. Ubile je ustaše u Cetingradu 15. 9. 1942.
10. KOVAČEVIĆ Nikole MARKO, 1908, seljak, Srbin. Ubile ga ustaše u Batnozi 25. 4. 1942.
11. KOVAČEVIĆ Đure MILE, 1929, dijete, Srbin. Ubile ga ustaše u Cetingradu 15. 9. 1942.
12. KOVAČEVIĆ Đure VLADO, 1938, dijete, Srbin. Ubile ga ustaše u Cetingradu 15. 9. 1942.
13. PRICA Cvijana BOSILJKA, 1904, seljanka, Srpkinja. Ubile je ustaše u Cetingradu 15. 9. 1942.
14. PRICA Cvijana MILKA, 1919, seljanka, Srpkinja. Ubile je ustaše u Krstinji 9. 5. 1942.
15. PRICA Cvijana LJUBA, 1922, seljanka, Srpkinja. Ubile je ustaše u Cetingradu 15. 9. 1942.
16. PRICA Cvijana STANKA, 1925, seljanka, Srpkinja. Ubile je ustaše u Cetingradu 15. 9. 1942.
17. PRICA Luke MILADIN, 1902, seljak. Srbin. Ubile ga ustaše u Kuku 10. 2. 1942.
18. PRICA Miladina DRAGICA, 1921, seljanka, Srpkinja. Ubile je ustaše u Cetingradu 15. 9. 1942.
19. PRICA Luke RADE, 1907, seljak, Srbin. Ubile ga ustaše u Mehinom stanju 30. 7. 1941.
20. PRICA Save MILA, 1907, seljanka, Srpkinja. Ubile je ustaše u Cetingradu 15. 9. 1942.
21. PRICA Rade MICA, 1926, seljanka, Srpkinja. Ubile je ustaše u Cetingradu 15. 9. 1942.
22. PRICA Rade SOFIJA, 1931, dijete, Srpkinja. Ubile je ustaše u Cetingradu 15. 9. 1942.
23. PRICA Rade MIRKO, 1934, dijete, Srbin. Ubile ga ustaše u Cetingradu 15. 9. 1942.
24. PRICA Rade DUŠAN, 1936, dijete. Srbin. Ubile ga ustaše u Cetingradu 15. 9. 1942.
25. PRICA Rade SIMO, 1938, dijete. Ubile ga ustaše u Cetingradu 15. 9. 1942.
26. RIBIĆ Milića DRAGAN, 1911, pandur, Srbin. Ubile ga ustaše u Mehinom stanju 30. 7. 1941.
27. RIBIĆ Cvijana DRAGICA, 1913, seljanka, Srpkinja. Ubile je ustaše u Krstinji 10. 5. 1942.
28. RIBIĆ Dragana MILICA, 1938, dijete, Srpkinja. Ubile je ustaše u Krstinji 10. 5. 1942.
29. RIBIĆ Dragana DRAGAN, 1939, dijete, Srbin. Ubile ga ustaše u Krstinji 10. 5. 1942.
30. RIBIĆ Dragana RADE, 1940, dijete, Srbin. Ubile ga ustaše u Krstinji 12. 5. 1942.
31. RIBIĆ Dragana ANKA, 1941, dijete, Srpkinja. Ubile je ustaše u Krstinji 10. 5. 1942.
32. SMRZLIĆ Ilije MILAN, 1940, dijete, Srbin. Ubile ga ustaše u šumi Latićke kod Batnoge 3. 4. 1942.
33. SVILAR Đure DRAGICA, 1906, seljanka, Srpkinja. Ubile je ustaše u Kuku 28. 1. 1943.
34. SVILAR Save ĐURO, 1908, seljak, Srbin. Ubile ga ustaše u Lađevačkom Jelviku 30. 7. 1941.
35. SVILAR Pane KATA, 1920, seljanka, Srpkinja. Ubile je ustaše u Cetingradu 15. 9. 1942.
36. SVILAR Đure MILA, 1940, dijete, Srpkinja. Ubile je ustaše u Kuku 28. 1. 1943.
37. SVILAR Đure MILKA, 1931, dijete, Srpkinja. Ubile je ustaše u Kuku 28. 1. 1943.
38. SVILAR Đure STANA, 1941, dijete, Srpkinja. Ubile je ustaše u Kuku 28. 1. 1943.
39. VIŠNJIĆ Đure ĐURO, 1896, seljak, Srbin. Ubile ga ustaše u Mehinom stanju 30. 7. 1941.
40. VIŠNJIĆ Đure ILIJA, 1913, seljak, Srbin. Ubile ga ustaše na Bakić glavici 8. 8. 1941.
41. ZUBOVIĆ Mile DANICA, 1913, seljanka, Srpkinja. Ubile je ustaše u Cetingradu 15. 9. 1942.
42. ZUBOVIĆ Milana ĐURO, 1920, seljak, Srbin. Ubile ga ustaše u Cetingradu 15. 9. 1942.
43. ZUBOVIĆ Stanka MARIJA, 1939, dijete, Srpkinja. Ubile je ustaše u Cetengradu 15. 9. 1942.
44. ZUBOVIĆ Đurđa MARKO, 1886, seljak, Srbin. Ubile ga ustaše u Cetingradu 15. 9. 1942.
45. ZUBOVIĆ Đurđa MILAN, 1900, seljak, Srbin. Ubile ga ustaše u Cetingradu 15. 9. 1942.
46. ZUBOVIĆ Mile NARANDŽA, 1893, seljanka, Srpkinja. Ubile je ustaše u Cetingradu 15. 9. 1942.
47. ZUBOVIĆ Milana STANKO, 1936, dijete, Srbin. Ubile ga ustaše u Cetingradu 15. 9. 1942.
48. ZUBOVIĆ Mile STANKO, 1902, seljak, Srbin. Ubile ga ustaše u Strmačkoj 10. 3. 1942.

Umrli od tifusa i bolesti:

1. PRICA Rade MILA, 1890, seljanka, Srpkinja. Umrla u Klokoču 16. 4. 1943.
2. PRICA Đure MILKA, 1902, seljanka, Srpkinja. Umrla u Klokoču 4. 4. 1943.
3. PRICA Mile NIKOLA, 1887, seljak, Srbin. Umro u Nebljusima 10. 3. 1943.
4. PRICA Stanka MILKA, 1887, seljanka, Srpkinja. Umrla u Nebljusima marta 1943.
5. PRICA Nikole RANKA, 1931, dijete, Srpkinja. Umrla u Nebljusima 12. 3. 1943.
6. PRICA Nikole LJUBA, 1935, dijete, Srpkinja. Umrla u Nebljusima 7. 3. 1943.
7. PRICA Nikole MILKA, 1939, dijete, Srpkinja. Umrla u Nebljusima 9. 3. 1943.
8. ZUBOVIĆ Ignjatije BOJA, 1903, seljanka, Srpkinja. Umrla u Frkašiću 7. 3. 1943.
9. ZUBOVIĆ Milana MILKA, 1931, dijete, Srpkinja. Umrla u Frkašiću 9. 3. 1943.

Izvor: „Kotar Slunj i kotar Veljun u NOR-u i socijalističkoj izgradnji“, Historijski arhiv Karlovac


Prezimena u selu Delić Poljana prema popisu stanovništva 1948. godine:

PrezimeBroj osobaKrsna slavaNapomena
Begović4 (1)Verovatno pogrešno upisano prezime Đaković
Višnjić4 (1)
Žalac37 (4)rimokatolici
Zubović7 (1), 1 –Jovandan
Kovačević7 (1) Aranđelovdan
Prica6 (2) Aranđelovdan
Svilar10 (3)Nikoljdan
Skukan6 (1)rimokatolici

Napomena: 1) Broj ispred zagrade označava koliko je bilo stanovnika sela sa nekim prezimenom, a broj u zagradi označava u koliko domaćinstava su živeli. Ukoliko iza broja stoji znak -, reč je o stanovnicima koji nisu imali sopstveno domaćinstvo.

Izvor: “Leksik prezimena SR Hrvatske, dr Šimunović Petar i dr Putanec Valentin

PRIREDIO: Saradnik portala Poreklo Jovan Eror.

 

Komentari (4)

Odgovorite

4 komentara

 1. DUSANKA BARAC(MARKO)

  INTERESUJE ME POREKLO PORODICE BARAC, PODCETIN, SLUNJ JE BIO SREZ

 2. Eror

  Prema knjizi „Karlovačko vladičanstvo“ Milana Radeke, u Gornjoj Krajini Baraći su slavili samo Nikoljdan i Đurđevdan. Baraći u okolini Cetingrada zabeleženi su na popisu 1948. godine:
  u Maljevcu (12 osoba u 2 domaćinstva, 12-2),
  u Buhači (4-1),
  u Kuku (7-1)
  i u Podcetinu (14-3).

  Ovaj kraj današnje Hrvatske je među poslednjim oslobođen od Turaka, pa se u sastavu Hrvatske tj. Austrougarske nalazi tek od 1790. godine. Dobar deo srpskog stanovništva ovog kraja naseljen je neposredno iz Like i iz zapadnijih delova Korduna. Baraći su verovatno, kao i Svilari, Price, Kangrge, Uzelci… naseljeni neposredno iz Like. Na popisu stanovništva SR Hrvatske 1948. godine Baraća je u Lici bilo u sledećim selima:
  Svračkovo Selo (Korenica) – 84 (15 kuća)
  Kozjan (Korenica) – 36 (7)
  Zbjeg Močilski (Slunj) – 33 (5), 1 bez domaćinstva
  Mekinjar (Korenica) – 13 (4)
  Šalamunić (Korenica) – 6 (1)…

  Međutim, oblast u kojoj je bilo najviše Baraća na popisu 1948. godine jeste okolina Sinja, što može da ukaže na neko ranije poreklo. Zabeleženi su u sledećim selima:
  Bajagić (Sinj) – 127 (22), 1 bez domaćinstva
  Ćurlini (Sinj) – 43 (8)
  Jovići (Zadar) – 59 (7)
  Lučane (Sinj) – 66 (17)
  Sinj – 24 (6)
  Putniković (Korčula) – 19 (5)
  Stilje (Metković) – 37 (8)
  Strmendolac (Sinj) – 22 (3)…

  Moguće je da su Baraći kod Sinja katolici.

  Zanimljivo je da su Baraći zabeleženi i kao brojno prezime u Srbiji u kopaoničkom i topličkom kraju, okolini Leposavića, Raške, Kuršumlije, Prokuplja i prema navodnom predanju potiču iz sela Bare kod Leposavića, po kom su i dobili prezime Barać (ja ipak mislim da je mala verovatnoća da Baraći u BiH i Hrvatskoj nisu povezani sa Baraćima u Srbiji, tako da je moguće da ovo predanje nije tačno i da Baraći u Srbiji potiču iz zapadnih krajeva, ili su možda, po mom mišljenju manje verovatno, ali moguće, dosta brojniji Baraći u BiH i Hrvatskoj poreklom iz okoline Leposavića što bi značilo da je prezime izuzetno staro).

  U Bosni su među pravoslavnima 1882. zabeleženi Baraći koji slave Sv. Stefana, Đurđevdan i Nikoljdan i to u okolini Gradiške, Dubice i Sanskog Mosta.

  U knjizi „Hercegovačka prezimena“ Riste Milićevića za prezime Barać stoji: „Barać (k- (katolici)), u Turčinovićima, Kuljića Brigu, Dubokom Mokrom, Čerigaju i u Rasnu (Široki Brijeg). Ima ih i u okolini Ljubuškog. Daljom su starinom od Umčana u Dalmaciji, „odakle su se raselili na razne strane“. U Ljubotićima se spominju prvi put 1743. godine. U Turčinoviće i ostala mjesta došli su iz Čerigaja. Za Baraće u Čerigaju Dedijer navodi da su došli pre 150 godina iz Kašća (Ljubuški) „zbog siromaštva“. Zvali su se Savići i bili su pravoslavni (188:75, 78, 79, 81, 84). Za vrijeme Dedijerovih istraživanja Baraći su živeli u Radišićima, Otoku, Studencima, Privalju… U Otok su se „pročedili“ iz Kašća, odakle im je djed došao „na širinu“. U Privalj koji se prije dolaska Turaka zvao Mali Misir, Baraći su došli „prije 70 godina od onih iz Čerigaja“. Slavili su Ivanjdan (59:296, 298, 352).

  Jedni Baraći iz Podcetina su se 19.8.1941. krili u Kosijerskom Selu (zaselak Žrvnice kod Cetingrada), kod svojih prijatelja Zubovića, pošto je Mila Zubović bila udata u Baraće, u Podcetin.