Дигитална библиотека портала Порекло Reviewed by Momizat on . Поштовани родословци, на овој страници можете пронаћи бројне књиге које вам могу помоћи у одгонетању тајне вашег порекла.   ОПШТА ЛИТЕРАТУРА: Велимир Михај Поштовани родословци, на овој страници можете пронаћи бројне књиге које вам могу помоћи у одгонетању тајне вашег порекла.   ОПШТА ЛИТЕРАТУРА: Велимир Михај Rating: 0
You Are Here: Home » Траг » Књиге » Дигитална библиотека портала Порекло

Дигитална библиотека портала Порекло

Поштовани родословци,

на овој страници можете пронаћи бројне књиге које вам могу помоћи у одгонетању тајне вашег порекла.

 

ОПШТА ЛИТЕРАТУРА:

Велимир Михајловић – Српски презименик
Милица Грковић – Речник личних имена код Срба
Јован Цвијић – Антропогеографски проблеми балканског полуострва
Јован Цвијић – Антропогеографски списи
Јован Цвијић – Метанастазичка кретања; њихови узроци и последице
Реља Новаковић – Одакле су Срби дошли на Балканско полуострво
Сима Лукин Лазић – Срби у давнини, Загреб, 1894.
Павел Јозеф Шафарик – O пореклу Словена, 1828. године
Т. Маретић – Славени у давнини, Загреб, 1889.
Тибор Живковић – Gesta Regum Sclavorum I (Летопис попа Дукљанина, уз критички осврт)
Тибор Живковић – Gesta Regum Sclavorum II (Летопис поа Дукљанина, уз критички осврт)
Мита Костић – Исељавање Црногораца у Србију 1889. године
Мита Костић – Српска насеља у Русији
Мита Костић – Нова Србија и Славеносрбија
Бранислав Ђурђев – Нешто о влашким старјешинама под турском управом
Влајко Палавестра – Народна предања о старом становништву у динарским крајевима
Зборник Илариона Руварца
Милан Ђаков Милићевић – Поменик знаменитих људи у српскога народа (1888.)
Петар Влаховић – На животним раскрсницама
Богумил Храбак – Католичко становништво у Србији 1460. – 1700.
Драго Роксандић – Српска и хрватска повијест и „нова хисторија“
Андрија Качић Миошић – Разговор угодни народа словинскога
Владимир Ђурић – Промене у насељима у ФНР Југославији
Српска народна јела и пића из 1908. године
Владимир Ћоровић – Прилог проучавању начина сахрањивања и подизања надгробних споменика у нашим крајевима у средњем веку
Стара Србија и Арбанаси (Српско-бугарски односи и арбанашко питање), Београд, 1904.
Александар Крстић – Сеоска насеља у Подунављу и Посавини Србије и јужне Угарске у 15. и првој трећини 16. века
Биљана Миленковић-Вуковић и Ласта Ђаповић – Етнографска грађа у делу Јована Мишковића
Турски катастарски пописи из 1455. за област Бранковића – додатак из Гласа јавности
Архива Арона Деспинића о трговини Србије и Аустроугарске од 1808 до 1859. године, Леонтије Павловић
Култови лица код Срба и Македонаца, 1965. године Леонтије Павловић
Ивица Тодоровић – Мултидисциплинарна истраживања порекла становништва Србије
Тодоровић/Вучетић/Марић – Непосредни резултати нових мултидисциплинарних етногенетских истраживања Срба и становништва Србије
Тодоровић/Вучетић/Марић – Компаративни аналитички осврт на најновија генетска истраживања порекла Срба и становништва Србије – етнолошка перпесктива
Стари српски записи и натписи
О српском имену по западнијем крајевима
Ђорђе Јанковић – Српско поморје од 7. до 10. столећа
Списак крупних земљопоседника Бач-Бодрошке жупаније 1897. године (превод и карта)
Љубомир Стојановић – Стари српски родослови и летописи
Александар Лома – Топонимија Бањске хрисовуље
Тибор Живковић – Словени и Ромеји
Јован Суботић – Србско презиме (чланак из 1839.)
Михаило Динић – О називима средњевековне српске државе
Тибор Живковић – Етничке промене на територији данашње Србије у периоду од VI до Х века

СРБИЈА 

Тихомир Ђорђевић – Архивска грађа за насеља у Србији у време прве владе кнеза Милоша
Лепосава Цвијетић: Попис становништва и имовине у Србији 1834. године
Статистика Краљевине Србије – Регистар имена вароши, варошица, села, заселака и општина по попису становништва из 1890. године
Државопис Србије, 1862. – Свеска I
Државопис Србије, 1862. – Свеска II
Државопис Србије, 1863/64, 1864/65. – Свеска III
Државопис Србије, Попис кућевне стоке у Србији, 1866. – Свеска IV
Државопис Србије, Попис обрађевина у Србији, 1867. – Свеска V
Државопис Србије, 1866-1870, Свеска VI
Државопис Србије, 1864-1871. – Свеска VII
Државопис Србије, 1864-1873. – Свеска VIII
Државопис Србије, 1874. – Свеска IX
Државопис Србије, 1870-1871, 1874-1875. – Свеска X 
Државопис Србије, 1874-1878. Свеска XI
Државопис Србије, 1866. Свеска XII
Државопис Србије, 1834-1884. – Свеска XIII
Државопис Србије, 1884-1887. – Свеска XIV
Државопис Србије, 1874.-1879. – Свеска XV
Државопис Србије, 1884. – Свеска XVI
Државопис Србије, 1880-1887. – Свеска XVII
Државопис Србије – Свеска XVIII
Државопис Србије, Статистика виноградарства у Краљевини Србији за 1889. годину – Свеска XIX

Београд, Шумадија и Поморавље (средишња Србија)

Михаило С. Петровић – Како је постао Београд, 1931.
Риста Николић – Околина Београда
Милорад Милановић – Села око Смедерева
Славко Домазет – Смедерево на размеђи векова
Славко Домазет – Смедерево сликано сећањем
Славко Домазет – Смедерево од доње до горње ваге
Славко Домазет – Споменар старе вароши
Славко Домазет – Записи о старом Смедереву
Вођ кроз Смедерево са историјом вароши
Леонтије Павловић – Смедерево у XIV веку
Леонтије Павловић – Смедерево и Европа 1381 – 1918.
Боривоје Дробњаковић – Космај
Боривоје Дробњаковић – Смедеревско Подунавље и Јасеница
Боривоје Дробњаковић – Јасеница
Јеремија Павловић – Живот и обичаји народни у Крагујевачкој Јасеници у Шумадији
Боривоје Дробњаковић – Крагујевац
Жељко Кумар – Младеновац
Петар Петровић – Шумадиска Колубара
Љубомир Павловић – Колубара и Подгорина
Голуб Јашовић – Из ономастике Лознице и Доње Мале код Баточине
Тодор Бушетић – Левач
Станоје Мијатовић – Белица
Радомир Животић – Кнежица, хроника села (Петровац на Млави)
Станоје Мијатовић – Темнић
Тодор Радивојевић – Лепеница
Тодор Радивојевић – Насеља у Лепеници
Милоје Ракић – Качер
Миодраг Јаћимовић – Качер, предели и људи
Боривоје Дробњаковић – Варошица Љиг
Миленко Филиповић – Таково
Коста Јовановић – Горње Драгачево
Јован Ердељановић – Доње Драгачево
Љубодраг Поповић – Шематизам округа чачанског од 1871. до 1890.
Мирко Барјактаровић – Гуча
Александар Крстић – Сеоска насеља у Подунављу и Посавини Србије и Јужне Угарске у 15. и првој половини 16. века
Група аутора – Крушевац кроз векове
Милош Стојић – Хроника села Бресно Поље
Архив Јагодина – Драгослав Дедић, Куга у Јагодини 1837. године
Добривоје Јовановић – Јагодинска, Ћупријска и Параћинска нахија у Првом и Другом српском устанку
Архивска грађа – Књажеска канцеларија, Јагодинска нахија, књига прва, 1815-1823
Архивска грађа – Књажеска канцеларија, Јагодинска нахија, књига друга, 1823-1830
Архивска грађа – Књажеска канцеларија, Јагодинска нахија, књига трећа, 1830-1835
Архивска грађа – Књажеска канцеларија, Јагодинска нахија, књига четврта, 1836-1839
Добривоје Јовановић – Основне школе у јагодинском округу до 1850.
Добривоје Јовановић – Основне школе у јагодинском округу 1851-1890.
Архив Јагодина – Извештаји Недићевих органа власти у округу Моравском 1941-1944, документи
Архив Јагодина – Југословенска војска у отаџбини на територији округа Моравског 1943-1944, документи
Архив Јагодина – Моравски округ у листу Ново време 1941-1944
Архив Јагодина – Извештаји команде Српске државне страже за округ Моравски 1941-1944
Архив Јагодина – Национализација имовине у Моравском округу (Срезу Светозарево) 1946-1962.
Јован Ердељановић – Етнолошка грађа о Шумадинцима
Бранко М. Жујовић – Врачевић, прилози за историју села
Слободан Аксентијевић – Вести о селу Бољковци и Бољковчанима између XVI и почетка XX века (код Горњег Милановца)
Милан М. Јовановић – Прилог о насељу Вишевца (с родословом првих досељеника – од досељења до данас)
Милош Стојадиновић – Насеља у крушевачком и левачком крају 1530. године
Радојица Калајџић – Милатовићи, село у Драгачеву

Западна Србија

Војислав Радовановић – Шабачка Посавина и Поцерина
Љубомир Павловић – Шабац
Мачванско-поцерски рејон – Костић/Љубобратовић
Мачва, Шабачка Посавина и Поцерина – М. Милојевић
Мачва – историја, становништво – Миливоје Васиљевић
Манастири шабачко-ваљевске епархије – Марко Павловић
Из прошлости Подриња
Годишњаци историјског архива у Шапцу од 1964. до 1988.
Глас цркве од 1923-1995
Шабац – 1918-1941 – Павле М. Јосић
Станислав Винавер – Шабац и његова традиција
Основни подаци о развитку среза Шабац
Сећање на Шабац и Лозницу
Списак стрељаних Шапчана и Мачвана -Душан Вулетић
Тефтер пореских глава у вароши Шабац 1835. године, Годишњак народног музеја у Шапцу 2004. године
Протокол шабачког магистрата од 1808 до 1812, књига прва (Гласник Српског ученог друштва), 1868. године
Катанска буна у Шапцу 1844 – Јован Димитријевић
Шабац у прошлости I, Васа Чубриловић и други аутори, 1970. године
Шабац у прошлости II. 1980. године
Шабац у прошлости III, 1980. године
Шабац у прошлости IV, 1984. године
Старе, завичајне књиге Бибилиотеке шабачке, 2004. године
Извештај Шабачке гимназије за 1900-1901.
Подринци за незаборав, Витомир Бујишић, 2010. године
Поменик Шабачко-ваљевске епархије, 1940. године
Друга шабачка црква и њени свештенодржитељи – Марко Павловић
Збирка разгледница Шапца
Боривоје Милојевић – Рађевина и Јадар
Мирјана Петровић- Савић – Топонимија Рађевине
Видосава Николић Стојанчевић – Рађевина и Јадар у необјављеним рукописима Цвијићевих сарадника
Љубомир Павловић – Антропогеографија Ваљевске Тамнаве
Љубомир Павловић – Ужичка Црна Гора
Љубомир Мићић – Златибор
Радомир Илић – О љубићским селима
Љубомир Павловић – Соколска Нахија
Мирко Барјактаровић – Ариље
Олга Зиројевић – Ужице у време турске власти – насеља до 1863.
Турски катастарски попис западне Србије XV и XVI вијек, књига II
Тамнавски бесмртници – З. Живановић, З. Маринковић, Б. Пауновић-Павловић
Спомен-обележја општине Коцељева – Зоран А. Живановић
Драгиње краљице Драге – Зоран А. Живановић
Избледели призори тамнавски – Зоран А. Живановић
Храм св. цара Константина и царице Јелене у Коцељеви – Зоран А. Живановић
Храм св. архиђакона Стефана у Свилеуви – Марко Павловић, Зоран А. Живановић
Посавотамнавски срез – Зоран А. Живановић

Југозападна Србија

Радомир Илић – Ибар
Радослав Павловић – Подибар и Гокчаница
Вера Вучковић – Пореска књига за срез Карановачки (Краљево) од 22. августа 1839. године
Милисав Лутовац – Етничке промене у области Старе Рашке
Вукоман Шалипуровић – Попис становништва сјеничке казе 1912. године
Петар Влаховић – Бродарево и његова околина
Петар Петровић – Рашка
Милисав Лутовац – Жупа Александровачка
Даринка Зечевић – Александрово
др Ејуп Мушовић – Етнички процеси и етничка структура становништва Новог Пазара
Зоран Малешић – Писанија манастира Милешеве 1863-1897

Источна и југоистична Србија

Миодраг Ал. Пурковић – Пожаревац, 1934. године
Михајло Ј. Миладиновић – Пожаревачка Морава, 1928. године
Градимир Д. Вуловић – Путовођа кроз Пожаревац и срез, 1939. године
Коста Јовановић – Неготинска Крајина и Кључ
Радмила Тричковић – Катастарски попис Крајине и Кључа 1740. године
Радмила Тричковић – Попис харача Крајине и Кључа 1740. године
Маринко Станојевић – Тимок
Станоје Мијатовић – Ресава
Михајло Костић – Коритница
Петар Јовановић – Бања
Драгослав Антонијевић – Алексиначко Поморавље
Маринко Станојевић – Црна Река
Михајло Костић – Белопаланачка област
Стари Пирот, етнолошке белешке из прошлости града, Владимир М. Николић, 1974. године
Пирот и пиротске прилике, Фотије А. Станојевић, 1996. године
Пирот и околина, др Стеван М. Станковић, 1996. године
Историја Пирота, Коста Н. Костић, 1973. године
Историја града Пирота, Светислав С. Петровић
Владимир М. Николић – Етнолошка грађа и расправе – Из Лужнице и Нишаве (1910)
Крупац, монографија, др Јован В. Ћирић, Витомир В. Живковић 1974.године
Видлич – Забрђе, Гаврило Видановић – Сазда 1960.године
Торлак, појам и границе, порекло имена, становништво, речник личних имена до 1878. године, Витомир В. Живковић, 1994.године
Завој (село), Војислав М. Минић 1989.године
Чиниглавци, етнолошко-историјски прилози, Борисав Јовановић 1984.године
Беше некад, етнолошки записи о становницима Средњег Висока, Борисав Николић, 2005.године
Барје Чифлик (село), Видоје Недељковић, 2009.године
Вукашин Петровић – Велика Лукања
Дојкинци (село), др Милан П. Петровић, 1997. године
Хроника села Брлог, Велимир Г. Костић, 2004. године
Костур (село), Духомир Цветковић, 2001. године
Лужница, монографија у слици и речи, Драгослав Манић Форски, 2001. године
Паклештица (село), Никола Г. Ђорђевић, Драгослав В. Војчић, 2001. године
Пољска Ржана (село), Милован Т. Минчић, Каламбоћија, 2002. године
Понор, хроника села, Најдан Р. Ђорђевић, 2001. године
Присјан (село), Часлав Р. Спасић, 2001. године
Радошевац, Лужничко село, Драгослав Манић Форски, 1996. године
Висок, привредно-географска испитивања, Гаврило Видановић-Сазда, 1955. године
Мемоари српских ратника 1912-1918., Борислава Лилић, 1998. године
Бесмртници округа Пиротског 1912 – 1920, Драгиша Ђ. Здравковић (судија, резервни арт. капетан), 1924. године
Наши у белом свету, Бобан Милић, 1991. године
Кнез Милош и источна Србија 1833-1838, Вл. Стојанчевић, 1956. године
Приповетке и предања из пиротског краја, део I, приповетке, Драгољуб Златковић, 2007. године
Приповетке и предања из пиротског краја, део II, предања, Драгољуб Златковић, 2007. године
Речник пиротског говора, Томислав Г. Панајотовић, 2010. године
Ризница пиротске баштине, Борисав С. Јовановић, 1994. године
Адети – живот и обичаји народа пиротског краја, Томислав Г. Панајотовић 1986. године
Владимир М. Николић – Етнолошка грађа и расправе – Из Лужнице и Нишаве (1910)
Тефтер нишавске митрополије (1834-1872)
Тефтер нишавске митрополије (1834-1872) – опис и библиографија, др Илија Николић
Филарет Петровић – Ниш са својом прошлошћу, из 1892. године
Јован Ћирић – Хроника села Градиште (Ниш)

Јужна Србија

Драгољуб Симоновић – Заплање
Вујадин Рудић – Становништво Прокупља
Вујадин Рудић – Становништво Топлице
Радош Требјешанин – Насељавање црногорског становништва у Јабланици и Топлици
Даринка Зечевић – Блаце
Јован Јовановић – Лесковачко поље и Бабичка гора
Јован Јовановић – Лесковачко Поречје
Јован Јовановић – Доња Јабланица
Михајло Костић – Власотинце
Јован Трифуноски – Врањска котлина
Јован Трифуноски – Моравица
Јован Трифуноски – Села и становништво у доњем сливу Власине
Јован Трифуноски – Грделичка клисура
Јован Јовановић – Пуста Река
Јован Трифуноски – Сурдулица
Јован Трифуноски – Бујановац
Јован Трифуноски – Владичин Хан
Јован Трифуноски – Трговиште
Јован Трифуноски – Прешево
Јован Трифуноски – Горња Пчиња
Риста Николић – Крајина и Власина
Миленко Филиповић и Персида Томић – Горња Пчиња
Риста Николић – Врањска Пчиња
Риста Т. Николић – Пољаница и Клисура
Bahtijar Kryeziu – Onomastika e Hashanisë Ономастика мањег предела на северу општине Бујановац. Садржи и традицију о пореклу родова у селима краја. На албанском.
Мирослав Б. Младеновић – Мирац – Народни говор из власотиначког краја (Власотиначки речник)

Косово и Метохија

Атанасије Урошевић – Косово
Милисав Лутовац – Ибарски Колашин
Милан Ивановић – Споменици Ибарског Колашина
Маринко Станојевић – Заглавак
Мирко Барјактаровић – Ругова
Милисав Лутовац – Гора и Опоље
Милета Букумирић – Ономастика Сиринићке Жупе
Милета Букумирић – Ономастика јужног Косова
Љубисав Ћирић – Ономастика Изморника
Алија Џоговић – Ономастика Ђаковице и суседних села
Алија Џоговић – Ономастика Дечана и околних села
Алија Џоговић – Ономастика Горе
Данило Стијовић – Ономастика дела северне Метохије
Данило Стијовић – Ономастика Суве Реке и околних села
Mark Krasniqi – Дуље
Mark Krasniqi – Ораховац
Mark Krasniqi – Сува Река
Миленко Филиповић – Хас под Паштриком
Миленко Филиповић – Жур и околна села
Миленко Филиповић – Различита етнографска грађа Косова и Метохије
Милета Букумирић – Из ономастике јужне Метохије
Милета Букумирић – Ономастика дела Прекорупља
Милета Букумирић – Ономастика Прекорупља, 2. део
Светозар Стијовић – Ономастика источног дела Метохијског Подгора
Светозар Стијовић – Ономастика средишњег дела Метохијског Подгора
Светозар Стијовић – Ономастика западног дела Метохијског Подгора
Светозар Стијовић – О антропонимима Гораждевца
Митар Пешикан – Из историјске топонимије Подримља
Татјана Катић – Вилајет Паштрик 1452-53. године.pdf
Војислав Радовановић – Антропогеографска испитивања 1929. године у Подујеву
Милован Радовановић – Становништво Призренског Подгора
Благоје Павловић – Насеља и миграције становништва општине Лепосавић
Атанасије Урошевић – О Косову, антропогеографске студије и други списи
Атанасије Урошевић – Етнички процеси на Косову током турске владавине
Косовка Ристић – Мало Косово
Татомир Вукановић – Дреница
Милисав Лутовац – La Metohija (на француском)
Атанасије Урошевић – Новобрдска Крива Река
Атанасије Урошевић – Горња Морава и Изморник
Јован Трифуноски – Качаничка клисура
Милица Грковић – Имена у дечанским хрисовуљама
Милисав Лутовац – Звечан, Трепча и Косовска Митровица
Атанасије Урошевић – Гњилане
Mark Krasniqi – Vendbanimet e Rugovës Усмена традиција о поријеклу родова у Руговоској клисури код Пећи. На албанском.
Mark Krasniqi – Lugu i BaranitАнтропогеографска студија регије Барански Љуг источно од Дечана.  Садржи и усмену традицију о поријеклу појединих родова. На албанском.
Татјана Катић – Опширни попис Призренског санџака из 1571. године.pdf
Владимир Цветановић – Из ономастике Гњилана
Милица Грковић – Имена места и људи на Косову и Метохији у средњем веку
Бранко Р. Радеч – Дрваре на Космету и Радечи од 14. века

Војводина

Гордана Вуковић – Речник презимена Шајкашке
Живан Сечански – Пописи становништва Бачке током XVIII века
Живан Сечански – Попис становништва Срема током XVIII века
Душан Поповић – Пописи становништва Баната током XVIII века
Јован Ердељановић – Срби у Банату
Душан Поповић – Пописи становништва Срема током XVIII века
Александар Станојловић – Монографија Банатске Клисуре
Душан Поповић – Срби у Војводини, том 1
Душан Поповић – Срби у Војводини, том 2
Душан Поповић – Срби у Војводини, том 3
Владимир Ђурић – Географски распоред новоколонизованог становништва у Војводини
Жељко Кумар – Стара Пазова
Жељко Кумар – Стари Сланкамен
Група аутора – Банатске Хере
Bruce McGowan – Пописни дефтер санџака Срем из 1570. године (на енглеском)
Славко Гавриловић – Русини у Бачкој и Срему
Pál Engel – Egy bácskai jobbágynévsor 1525-ből (Попис кметова у Бачкој 1525. године)
Душан Поповић – Грађа за историју насеља у Војводини од 1695. до 1796.
Бранислав Букуров – Ада
Михајло Костић – Кула
Стеван Бугарски – Срби у Темишвару
Јован Ердељановић – О пореклу Буњеваца
Иван Иванић – О Буњевцима
Иван Иванић – Буњевци и Шокци
Ђорђе Бошковић – Један попис села митровачког провизората из 1720. године
Микица Илић: Село Босут у Срему (1706-2006), монографија
Александар Ђурђев – Бела Црква
Радомир Владица Томић – Доњи Петровци кроз векове
Иван Антуновћ – Разправа о подунавских и потисанских Буњевцих и Шокцих

Предраг Пузић – Понос и светлост: 250 година школе у Брестачу (1766-2016)
Предраг Пузић – На бари село: монографија села Брестач у Срему
Предраг Пузић – Црква Светих Архангела Михаила и Гаврила у Брестачу (1566-2016)
Душан Д. Влајков – Башаид кроз време

МАКЕДОНИЈА

Светозар Томић – Скопска Црна Гора
Јован Трифуноски – Скопски Дервен
Јован Трифуноски – Сеоска насеља Скопског Поља
Јован Трифуноски – Полог
Јован Трифуноски – Охридско-струшка област
Јован Трифуноски – Битољско-прилепска котлина
Јован Трифуноски – Дебар
Јован Трифуноски – Кичевска котлина
Јован Трифуноски – Кумановска област
Јован Хаџи Васиљевић – Јужна Стара Србија – Кумановска област
Јован Трифуноски – Кумановско-прешевска Црна Гора
Бранислав Русић – Жупа Дебарска
Бранислав Русић – Поље Дебарско
Јован Трифуноски – Кочанска котлина
Јован Трифуноски – Кривопаланачка област
Јован Трифуноски – Област Бабуне и Тополке
Јован Трифуноски – Овчепољска котлина
Јован Трифуноски – Поречието на Кадина Река
Јован Трифуноски – Села на Сухој Гори
Јован Трифуноски – Слив Маркове реке
Јован Трифуноски – Струмички крај
Јован Трифуноски – Варошица Крушево
Миленко Филиповић – Дебарски Дримкол
Миленко Филиповић – Голо Брдо
Миленко Филиповић – Из недавне прошлости Велеса
Боривоје Ж. Милојевић -Јужна Македонија
Војислав Радовановић – Тиквеш и Рајец
Тома Смиљанић – Мијаци, Горна Река и Мавровско Поље
Боривоје Милојевић – Јужна Македонија
Тома Смиљанић – Кичевија
Миленко Филиповић – Северна велешка села
Петар Јовановић – Порече
Јован Трифуноски – Македонизирање јужне Србије
Мирослав Младеновић Мирац – Македонско Порече

ЦРНА ГОРА 

Вук Ст. Караџић – Црна Гора и Бока Которска
Попис свега становништва Црне Горе 1879, I. том
Попис свега становништва Црне Горе 1879, II. том
Марјан Болица – Извјештај и опис Санџачког калифата 1614.
Трифун Ђукић – Извјештаји о бојевима Црногораца с Махмут-пашом Бушатлијом
Ристо Ј. Драгићевић – Неколико података о црногорским барјактарима и барјацима
др Ђурђица Петровић – Матаруге у касном средњем веку 

Стара Црна Гора

Јован Ердељановић – Стара Црна Гора
Јован Ф. Иванишевић – Подловћенско Цетиње
Павле Радусиновић – Насеља Старе Црне Горе општи дио
Павле Радусиновић – Насеља Старе Црне Горе посебни дио
Павле Радусиновић – Становништво и насеља зетске равнице од најстаријег до најновијег доба, општи дио
Павле Радусиновић – Становништво и насеља зетске равнице од најстаријег до најновијег доба, поријекло насеља и становништва, 2. део
Митар Пешикан – Зетско-хумско-рашка имена на почетку турског доба
Андрија Јовићевић – Зета и Љешкопоље
Андрија Јовићевић – Малесија
Богдан Лалевић и Иван Протић – Васојевићи у црногорској граници
Богдан Лалевић и Иван Протић – Васојевићи у турској граници
Радослав Јагош Вешовић – Племе Васојевићи
Спомени на претке и прошлост Васојевића
Андрија Јовићевић – Плавско-Гусињска област, Полимље, Велика и Шекулар
Милисав Лутовац – Рожаје и Штавица
Милисав Лутовац – Бихор и Корита
Андрија Јовићевић – Ријечка Нахија
Бранислав Ђурђев – Постанак и развитак брдских, црногорских и херцеговачких племена
Јован Ердељановић – Кучи, племе у Црној Гори
Јован Ердељановић – Братоножићи
Петар Шобајић – Бјелопавлићи и Пјешивци
Персида Томић – Врачани
Вуле Кнежевић – Племе Шаранци
Стеван Поповић – Ровца и Ровчани
Мирко Бајрактаровић – Ровца
Рајко Раосављевић – Морача, Ровца, Колашин
Раде Вујисић – Братство Вујисића
Ристо Ковијанић – Помени црногорских племена у которским споменицима 14-16. вијек
Ристо Ковијанић – Помени црногорских племена у которским споменицима 14-16. вијек, књига II
Житије Светог Стефана Пиперског
Момчило Гогић Лутовац – Андријевица
Милисав Лутовац – Беране
Илија Радуловић – Бијело Поље
Јово Медојевић – Православно становништво Бијелог Поља и њихове крсне славе
Илија Радуловић – Подгорица
Милисав Лутовац – Рожаје
Миливоје С. Ђуришић – Парци и њихови житељи – Ђуришићи и Раичковићи
Ранко Бубања – Монографија БУБАЊА
Радојка Цицмил-Реметић – Топоними зоонимског порекла на Пивској планини
Милета Р. Јанковић – Хроника села Лијешња у Ровцима (рукопис)
Марко Д. Обрадовић – Поријекло и родослов Обрадовића из Лубница
Марко Миљанов – Целокупна дела (Примјери чојства и јунаштва. Живот и обичаји Арбанаса. Нешто о Братоножићима. Разно)

Стара Херцеговина

Светозар Томић – Бањани
Светозар Томић – Пива и Пивљани
Светозар Томић – Дробњак, Пива и Бањани
Обрен Благојевић – Пива
Радивоје М. Тадић – Генеалогија пивског братства Тадић и друга братства презимена Тадић“
Светозар Томић – Шавник
Андрија Лубурић – Дробњаци, племе у Херцеговини
Стојан Караџић и Вук Шибалић – Породице у Дробњаку и њихово поријекло
Петар Шобајић – Никшић
Петар Мркоњић – Средње Полимље и Потарје у новопазарском санџаку
Жарко Шћепановић – Средње Полимље и Потарје
Мирко Барјактаровић – Етнички развитак Горњег Полимља
Милисав Лутовац – Србљаци у горњем Полимљу
Вукашин Шошкић – Шошкићи из Полимља
Славољуб Шошкић – Братство Шошкић, монографија са родословом/a>
Милета Војиновић – Пљеваљски крај, прошлост и порекло становништва
Видоје Деспотовић – Наша села
Милорад Јокнић – Становништво у пљеваљском крају
Ема Миљковић – Пљеваљско друштво – преображај из српског трга у Османску касабу
Јовановић, Радовић, Меденица, Ракочевић – Колашин
Богумил Храбак – Риђани
Митар Пешикан, Душанка Бојанић – Попис заорјенског племена Риђана с краја XV века
Гојко Килибарда – О постанку неких топонима у Бањанима и Грахову
Чедомир Булајић – Родослов братства Булајић
Милун М. Штурановић – Озринићи крај Никшића
Милан Пековић – Никшићка жупа

Црногорско приморје

Саво Накићеновић – Бока
Глигор Станојевић – Попис Херцеговаца пресељених у Боку Которску послије Карловачког мира
Глигор Станојевић – Катастри Херцег Новог и Рисна из 1704. године
Радославка Радојевић – Структура популације становништва Херцег Новог са аспекта антропонимије у току 19. и 20. века
др Горан Комар – Херцегновски ћирилични пописи (1750-1826)
др Горан Комар – Књиге од вјерности и доброте топаљске комунитади (1751-1806)
др Горан Комар – Даниловићи (зубачки и новски прваци)
Јован Вукмановић – Паштровићи
Андрија Јовићевић – Црногорско Приморје и Крајина
Јован Вукмановић – Етнички процеси и састав данашњег становништва у Старом Бару
Јован Вукмановић – Етнички процеси и састав данашњег становништва у Улцињу
Шиме Љубић – Скадарски земљишник од године 1416.
Selami Pulaha – Defteri i regjistrimit të Sanxhakut të Shkodrës i vitit 1485 (Пописни дефтер санџака Скадар из 1485. године)

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА (РЕПУБЛИКА СРПСКА)

Ђорђе Јањатовић – Презимена Срба у Босни
Шематизам митрополије дабро-босанске из 1882. године
Први шематизам православне српске митрополије Бањалучко-Бихаћке за годину 1901.
Есад Куртовић – Власи Бобани
Хазим Шабановић – Босански пашалук
Ђорђе Пејановић – Становништво Босне и Херцеговине
Милан Прелог – Повијест Босне у вријеме османлијске влад (1. део, 1463-1739)
Влатко Богићевић – Босна и Херцеговина, српске су земље и по крви и по језику, Мостар 1908.
Упутства за проучавање села у Босни и Херцеговини (чланак из Босанске виле, бр. 4 из 1897)

Западна Босна и бањалучки крај

Владислав Скарић, Поријекло православнога народа у сјеверозападној Босни, 1918. године
Ђуро Јарић – Тромеђа
Милан Васић – Етничка кретања у Босанској Крајини у XVI вијеку
Миленко Филиповић – Етнолошки записи с пута по западној Босни
Боривоје Милојевић – Купрешко, Вуковско, Равно и Гламочко Поље
Душан Карањац – Српска конфесионална школа у Ливну
Марио Петрић – Поријекло становништва Ливањског Поља
Младенко Кумовић – Порекло, миграције и страдања Срба са Купреса
Петар Рађеновић – Села парохије Крњеуше у Босни
Петар Рађеновић – Бјелајско Поље и Бравско
Милан Карановић – Поуње у Босанској Крајини
Петар Рађеновић – Унац
Петар Рађеновић – Некадашња област Милан-Кнежина
Алија Бејтић – Кнежина
Милан Карановић – Чланци из „Политике“
Раде Ракита – Јањ
Милан Карановић – Саничка Жупа
Миленко Филиповић – Поријекло, старост и распрострањеност топонима и антропонима Штрбац
Миленко Гашић – Становништво Приједора
Симо Стојановић – Записи протином руком
Драгица Гатарић – Дујаковци
Драгица Гатарић – Горње Ратково
Драгица Гатарић – Радманићи
Драгица Гатарић – Зеленци
Драгољуб Петровић – О говору Змијања
Ђоко Мазалић – Борач
Момчило Спасојевић – Шњеготина
Момчило Продановић – Село Штрпци (код Прњавора)
Петар М. Богуновић – Из усорског краја и околине
Мирослав Нишкановић – Поријекло становништва тешањског краја
Момчило Спасојевић – Поријекло становништва челиначког краја
Предраг Пузић – Трагом очева: Срби из Бихаћког, Крупског и Цазинског среза као аустроугарски војници и добровољци у српској војсци 1914-1918.

Средња Босна

Јово Божић – Српско Сарајевско поље, II део
Стјепо и Владимир Трифковић – Сарајевска околина
Божидар Милић Криводољанин – Економски развитак породица у селу Нишићима, срез Сарајево
Миленко Филиповић – Црква Ломница у Босни
Миленко Филиповић – Манастир Возућа у Босни
Миленко Филиповић – Попис Срба харачких обвезника у Модричи и околици 1851. године
Миленко Филиповић – Озрењаци или Маглајци
Бранко Перић – Чечава
Миленко Филиповић – Гласинац
Ахмед Аличић – Чифлуци Хусеин-капетана Градашчевића
Алија Бејтић – Нова Касаба у Јадру
Авдо Сућеска – Попис чифлука у рогатичком кадилуку
Миленко Филиповић – Височка Нахија
Миленко Филиповић – Живот и обичаји народни у височкој нахији
Миленко Филиповић – Вогошћа и Биоча у Босни
Станоје Јовановић – Вогошћа
Миливоје Павловић – О становништву и говору Јајца и околине
Прота Милан Илић – Опраштање са животом јајачког пароха
Миленко Филиповић – Боровица
Миленко Филиповић – Рама у Босни
Вукашин Сировина – Прошлост и насеља града Добоја
Душан Паравац – Логор смрти (хроника о аустроугарском логору интернираца у Добоју 1915-1917)
Салих Куленовић – Прилози за етнолошку монографију Скиповца (код Грачанице)
Салих Куленовић – Јања, етнолошка монографија
Петар Рајин Васић – Подмајевички Слијепчевићи
Јаков Дрљић – Биљешке о Брестову (с освртом на фамилију Дрљић)
Др Младенко Кумовић – Лугоњићи код Брчког
Група аутора – Копривна
Михаило Пантић – Брусница на Сави
Душан Паравац – Требава (предјели, људи, обичаји – прилози за монографију 1)
Миленко Максимовић – Бесмртници Озрена, Требаве и Посавине
Васкрсија Јанковић – Монографија Бољанића
Јелена Мргић – Жупе и насеља „земље“ Усоре
Јован Б. Душанић – Летопис српске породице из Босне
Петар Рајин Васић – Прохујало кроз село Пиперце

Источна Босна

Миленко С. Филиповић – Прилози етнолошком познавању североисточне Босне
Миленко С. Филиповић – Стари српски записи и натписи из североисточне Босне
Миленко С. Филиповић – Мајевица
Ристо Јеремић – О пореклу становништва тузланске области
Споменица Просветиног ђачког дома у Тузли (1919-1929)
Дефтери из 1519. и 1533. за Зворнички санџак
Салих Куленовић – Насеља и поријекло становништва у дијелу зворничког подриња
Миленко Филиповић – Почеци и прошлост Зворничке епархије
Стјепо Трифковић – Вишеградски Стари Влах
Миленко Тодовић – Црква Шклопотница у Ријеци код Фоче
Расим Живојевић – Иловача
Мирко Барјактаровић – Власеница
Радмила Кајмаковић – Семберија
Мустафа Грабчановић – Бијељина и Бијељинци
Осамдесет година Бијељинске гимназије (1919-1999)
Иван Марковић – Стари Угљевик који нестаје
Монографија села Доња Трнова (Угљевик)
Слободан Лукић – Монографија Богутово Село (Угљевик)
Веселина Ђуркин – Лексика Угљевика и Забрђа
Миленко Филиповић – Варошица Олово са околином

Херцеговина

Ристо Милићевић – Херцеговачка презимена
Јевто Дедијер – Херцеговина
Јевто Дедијер – Билећске Рудине
Поименични попис санџака вилајета Херцеговина
Петар Шобајић – Корјенићи
Саво Пујић – Џиварска црквена општина
Рајко Пантов Вукашиновић – Зупци под Орјеном у Херцеговини
Обрен Ђурић-Козлић – Шума, Површ и Зупци у Херцеговини
Миленко Филиповић и Љубо Мићевић – Попово у Херцеговини
Неђељко Паовица – Љубомир
Неђељко Паовица – Завође
Петар Шобајић – Дабарско Поље у Херцеговини
Глигор Станојевић – Попис Херцеговаца пресељених у Боку Которску послије Карловачког мира
Жељко Марић – Бишће јуче, данас
Владимир Ћоровић – Мостар и његова српска православна општина
Група аутора – Срби у Мостару
Група аутора – Епископија захумско-херцеговачка
Владимир Ћоровић – Српски манастири у Херцеговини
Љубинка Којић – Манастир Житомислић
Михајло Динић – Хумско-требињска властела
Михајло Динић – Земља Херцега Светога Саве
Есад Куртовић – Хум и Херцеговина кроз повијест
Роберт Јолић – Становништво Бротња у турско доба
Анте Фигурић – Требиње некада и данас
Саво Пујић – Ономастика Придвораца Требињских
Саво Пујић – Ономастика Површи Требињске
Неђељко Р. Деретић – Ономастика Ораховца у Херцеговини
Момчило Ћурић – Ономастика Љубомира
Вељко Брборић – Ономастика села Пустипуха у централној Херцеговини
Мирослав Нишкановић – Насеља Дрежнице и њихово становништво
Б. Тунгуз, А. Тунгуз – Калиновачко Загорје, Жупа, Междра и Мрежица
Радомир Станић – Стари српски надгробни споменици у Мостару
Радмило Б. Пекић – Задужбина Јелене Лазаревић у Херцеговини
Војислав Војо Митров Шешлија и Томислав Томо Павлов Шешлија – Трагом наших предака / Братство Шешлија
Владимир Дучић – Трагом презимена Дучић
Веселин Трапарић – Трапарићи
Шематизам српско-православне Митрополије и архидијецезе херцеговачко-захумске за 1890. годину
Шематизам српско-православне Митрополије и архидијецезе херцеговачко-захумске за 1900. годину
Споменица епархије захумско-херцеговачке из 1928. године
Љубо Михић – Љубиње са околином
Љубо Михић и Џелалудин Кантарџић – Банчићи, село стогодишњака
Р. Шаренац – Породица Шаренац Кресојевић
Богомил Храбак – О херцеговачким влашким катунима према пословној књизи дубровчанина Џивана Припчиновића
Радмило Б. Пекић – Врм и тврђава Клобук од најранијих помена до пада под турску власт
Radmilo B. Pekić – Maleševci in Bileća`s Rudine (на енглеском језику)
Радмило Б. Пекић – Херак Милошевић – крамар Малешевац
Радмило Б. Пекић – Писани помени манастира Тврдош из XV вијека
Стево Анђелић – Анђелићи

ХРВАТСКА

Група аутора – Лексик презимена СР Хрватске 1948. године, први фајл
Група аутора – Лексик презимена СР Хрватске 1948. године, други фајл
Драго Роксандић – Срби у Хрватској
Алекса Ивић – Миграције Срба у Хрватску током 16, 17 и 18. столећа
Адам Прибићевић – Насељавање Срба по Хрватској и Далмацији
Радослав Лопашић – Хрватски урбари
Иван Мужић – Власи у старијој хрватској хисториографији
Драго Роксандић – Triplex Confinium
Никодим Милаш – Списи о историји православне цркве у далматинско-истријском владичанству од 15. до 19. вијека
Стипе Гуњача – Трогодишњи рад музеја хрватских археолошких споменика
Стјепан Бан – Хрватски разговори и одговори
Стјепан Антољак – Буне пучана и сељака у Хрватској
Филип Шкиљан – Знаменити Срби у Хрватској
Велиша Рајичевић Псуњски – Хрвати у светлу историјске истине
Глигор Станојевић – Сењски ускоци
Јово Бајић – Купрешани у Лици, Славонији и Далмацији
Никола Живковић – Прилог расправи о националном саставу Жумберка
Ружа Петровић – Бројност и територијални распоред Срба у СР Хрватској 1948-1981
Милорад Екмечић – Црква и нација код Хрвата
Јован Скерлић – О Анти Старчевићу

Лика, Кордун и Банија (Крајина)

Манојло Грбић – Карловачко владичанство, књига 1, 1891. године
Манојло Грбић – Карловачко владичанство, књига 2, 1891. године
Манојло Грбић – Карловачко владичанство, књига 3, 1891. године
Милан Радека – Српска презимена и славе у Карловачком владичанству
Радослав Лопашић – Карловац
Радослав Лопашић – О Епархији карловачкој
Franz de Paula Julius Fras – Цјеловита топографија Карловачке војне крајине
Славко Гавриловић – Грађа за историју Војне крајине у 18. вијеку, књига 1
Славко Гавриловић – Грађа за историју Војне крајине у 18. вијеку, књига 2
Војин Дабић – Банска Крајина
Војин Дабић – Карловачки Генералат
В. Клаић – Грађа за топографију личко-крбавске жупаније у средњем вијеку
Никола Беговић – Живот и обичаји Срба – Граничара (1887.)
Карл Касер – Попис Лике и Крбаве 1712. године
Марко Шарић – Предмодерне етније у Лици и Крбави према попису из 1712./14. године
Стјепан Павичић – Сеобе и насеља у Лици
Рудолф Хорват – Лика и Крбава, свезак I, општи део
Рудолф Хорват – Лика и Крбава, свезак II, посебни део
Иван Јуришић – Лика и Крбава од Великог рата за ослобођење до инкорпорације у Карловачки генералат (1683-1712)
Лука Јелић – Лички санџакат и постање Млетачке крајине (почетком Кандијскога рата 1643-1648.)
Милан Дивјак – Лички водац
Котар Кореница и котар Удбина у НОР-у и социјалистичкој изградњи
Јосип Фајдић – Миграције Личана на подручју Славоније
Хрвоје Салопек – Родови Огулинско-Модрушке удолине
Мирко Грчић – Анторпогеографске и демографске промене села Дрежнице
Монографија „Двор на Уни“ од пријеславенског доба до наших дана
Никола Плећаш Нитоња – Пожар у Крајини
Филип Шкиљан – Културно-хисторијски споменици Баније
Филип Шкиљан – Културно-хисторијски споменици Кордуна
Војислав Ананић – Куда су преци Ананића ходали
Леко Будисављевић – Племе Будисављевића у Горњој Крајини (књига из 1890)
Преписка ђенерала Будислава Будисављевића
Извештај о стању српских народних школа у архидијецези, године 1872. Крајишке школе… (од стр.1 до стр. 142)
Шематизам српске православне епархије горњогарловачке за годину 1871. (од стр. 142)
Телефонски именик Лике 1989. године
Анте Бежен, Иван Шутија – Госпић и лички крајеви
П. М. Крајновић – Из српске прошлости

Далмација

Саво Накићеновић – Книнска Крајина
Никодим Милаш – Православна Далмација, 1901. године
Опширни попис Клишког санџака из 1550. године
Дамир Карбић – Коњеврате и Мириловић Загора у биљежничким списима
Крешимир Кужић – Повијест жупе Коњеврате и Мириловић Загора
Крешимир Кужић – Повијест Далматинске Загоре
Крешимир Кужић – Миљевци за вријеме турске владавине 1522. – 1683.
Дамир Карбић – Села жупе Коњеврате и Мириловић Загора у млетачким катастрима Далмације из 18.стољећа 
Богумил Храбак – Насељавање херцеговачких и босанских влаха у Далматинску Загору у 14., 15. и 16. ст.
Бошко Десница – Историја котарских ускока св. 1
Бошко Десница – Историја котарских ускока св. 2
Бошко Десница – Стојан Јанковић и ускочка Далмација
Марко Јачов – Венеција и Срби у Далмацији у 18. веку
Луцијан Кос – Буковица и Равни Котари
Алберто Фортис – Пут по Далмацији
Шиме Љубић – Обичаји код Морлаках у Далмацији
Боривоје Милојевић – О привреди и насељима у долини Цетине и Крке
Весна Чулиновић Константиновић – Живот и социјална култура становништва под Динаром
Луцијан Марчић – Антропогеографска испитивања по севернодалматинским острвима
Луцијан Марчић – Задарска и шибенска острва
Глигор Станојевић – Попис становништва и земље у околини Задра из 1756. године
Глигор Станојевић – Попис становништва, стоке и земље села Горње Биљане и Корлат из 1749. године
Томислав Шарлија – Јасенице под влашћу Османлија и Млечана од 16. до конца 18. стољећа
Јосип Анте Солдо – Етничке промјене и миграције становништва у Сињској Крајини
Вјеко Врчић – Презимена српске православне парохије Имотски
Анте Иванковић – Хрватски родови у жупи Подбабље
Живко Бјелановић – Антропонимија Буковице
Невенка Безић Божанић – Католички живаљ дрнишке жупе од 1705. године до пада Млетачке републике 1797. године
Домагој Видовић – Добрањска презимена и надимци
Домагој Видовић – Старији православни родови у Метковићу
Никола Звонимир Бјеловучић – Полуострво Рат
Иво Рубић – Подријетло становништва отока Шолте
Јеремија Д. Митровић – Српство Дубровника
Ђорђе Ћапин -Српски Конавли и хрватска култура
 Илија Синдик – Дубровник и околина
Здравко Шундрица – Попис становништва Дубровачке републике 1673. – 1674.
Михаило Ј. Динић – Из дубровачког архива, књига 3
Корнелије Ј. Старчевић – Исламско-османски градови далматинског залеђа
Јосип Колнаго – Средовјечне куле и градине око Новиграда и Карина
Душан Т. Штулић – Списак појединих српских православних посједника и парохијана у Буковићу од 16. до 19. века
Магазин сјеверне Далмације из 1935.
Владимир Ардалић – Буковица, народни живот и обичаји
Жељко Хољевац – Проблеми Хабсбуршко-млетачког разграничења у Подгорју и Позрмању поткрај 17. и почетком 18. стољећа
Карло Косор – Дрнишка крајина за турскога владања
Бошко Десница – Једна непозната буна и један незнани мученик (текст о буни попа Петра Јагодића Куриџе подигнутој 1704. године у северној Далмацији)
Растислав С. Петровић – Писма Симеона Кончаревића
Стјепан Антољак – Неколико података о досељењу Црногораца у Задар и околицу Брибира
др Душан Кашић – Светли гробови православних Шибенчана
Љубомир Н. Влачић – Хисторичке успомене о сердарима, пуковницима и сопраинтендентима, витезовима Синобадима
Шиме Љубић – Обичаји код Морлака у Далмацији

Славонија, Барања и Посавина

Алекса Ивић – Миграције Срба у Славонију током 16, 17 и 18. столећа
Радослав Грујић – Споменица о српском православном владичанству пакрачком
Спиридон Јовић – Етнографска слика славонске војне границе
Иве Мажуран – Попис западне и средње Славоније 1698. и 1702. године
Иве Мажуран – Попис насеља и становништва у Славонији 1698. године
Андрија Зирдум – Почеци насеља и становништво бродског и градишког краја 1698-1991
Стјепан Сршан – Становништво и господарство Барање 1766. и 1824. године
Иве Мажуран – Становништво и властелинства у Славонији 1736. године
Иве Мажуран – Оснивање војне границе у Славонији 1702. године
Иве Мажуран – Становништво Осијека 1693. – 1703.
Стјепан Павичић – Поријекло становништва винковачког краја
Стјепан Сршан – Пописни дефтер санџака Пожега из 1576. године
Јосип Буторац – Становништво Пожеге и околице
Весна Чулиновић Константиновић – Процеси друштвеног развоја у селу Заиле на Папуку
Душан Кашић – Српска насеља и цркве у Сјеверној Хрватској и Славонији
Ненад Моачанин и Жељко Хољевац – Хрватскославонска војна крајина
Фридрих Вилхелм фон Таубе (Friedrich Wilhelm von Taube) – Историјски и географски опис Краљевине Славоније и Војводства Срема (1777.)
Густав Боденштајн (Gustav Bodenstein) – Повијест насеља у Посавини год. 1718 – 1739.
Ристо Михаиловић – Из прошлости Вуковара с обзиром на тамошње Србе
Филип Шкиљан – Културно-хисторијски споменици Западне Славоније
Србослав Срба Крајшић – Село Хркановци (код Ђакова)
Душан Војводић- Знаменити Срби винковачког краја

Истра

Institut Adriatique – Cadastre national de L’Istrie 1945
Фран Барбалић – Перој – српско село у Истри

 СЛОВЕНИЈА

Миленко Филиповић – Српска насеља у Белој Крајини у Словенији
Јосип Мал – Ускочке сеобе и словеначке покрајине
Иван Симонич – Миграције на Кочевскем

ОСТАЛИ НАРОДИ И ЕТНИЧКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Душан Ј. Поповић – О Цинцарима
Миле Раденковић – Цинцари – Балкански Хазари
Миленко С. Филиповић – Цинцари у Босни
Часопис „Развитак“ (бр.12, 1939), чланци: О власима, Матаруге код Приједора…
Биљана Сикимић – Черкези на Косову
Нико Жупанић – Етнолошки значај косовских Черкеза
Славко Гавриловић – Русини у Бачкој и Срему од средине 18. до средине 19. века
Нијемци у Семберији
Словаци у Бијељини
Драгослав Срејовић – Илири и Трачани
Александар Стипчевић – Илири
Петер Бартл – Албанци
Иван Иванић – Буњевци и Шокци
Мијо Мандић – Знаменити Буњевци од XVII до XX вика
Алексей Арсеньев – Русская эмиграция в Сремских Карловцах

Јован Н. Томић – О Арнаутима у Старој Србији и Санџаку
Ризах Груда – О муслиманским братствима у Црној Гори и западном Санџаку у вријеме османске владавине
Зборник радова (уредио Милутин Гарашанин) – Илири и Албанци

ХЕРАЛДИЧКЕ КЊИГЕ

Алекса Ивић – Стари српски печати и грбови
Моденски препис Охмучевићевог грбовника
Јосип Смодлака – Земље Јужних Словена и њихови грбови око године 1330.
Фојнички препис Охмучевићевог грбовника
Carl Georg Friedrich Heyer von Rosenfeld – Wappenbuch des Königreichs Dalmatien
Срђан Рудић – Властела Илирског грбовника
Ivan Bojničić – Der Adel von Kroatien und Slavonien
Géza Csergheo – Der Adel von Ungarn sammt den Nebenländern
Géza Csergheo – Adel von Ungarn, Suppl.
Стојан Новаковић – Хералдички обичаји у Срба

БИОГРАФИЈЕ

Владимир Ћоровић – Краљ Твртко I Котроманић

АРХЕОЛОГИЈА

Драго Видовић – Симболичне представе на стећцима
Александар Ратковић – Археолошка налазишта на Зупцима и њихово окружење
Бранко М. Арсеновић, Аљоша Б. Арсеновић – Куће Лепенског вира, корјени србске баштине

МАНАСТИРИ

Милијана Окиљ – Манастир Завала (Херцеговина)

ИСТОРИЈА

Ги Готје – Орлови и лавови, историја балканских монархија (1817-1974)

ЈЕЗИК

Петар Скок – Лексикологијске студије
Александар Лома – Словени и Албанци до XII века у светлу топономастике
Александар Лома – Откуде Ниш
Алекса Ивић – О српском и хрватском имену
Александар Лома – Неки славистички аспекти српске етногенезе
Павле Ивић – Српски народ и његов језик

ШЕМАТИЗМИ СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ

Шематизам православне српске дијецезе горњо-карловачке из 1883. године
Шематизам православне српске епархије пакрачке из 1898. године
Шематизам православне епархије бококоторско-дубровничке за годину 1874. 
Шематизам православне епархије бококоторско-дубровничке за годину 1875. 
Шематизам православне епархије бококоторско-дубровничке за годину 1876. 
Шематизам православне епархије бококоторско-дубровничке за годину 1877. 
Шематизам православне епархије бококоторско-дубровничке за годину 1878. 
Шематизам православне епархије бококоторско-дубровничке за годину 1879. 
Шематизам православне епархије бококоторске, дубровачке и спичанске за годину 1880. 
Шематизам православне епархије бококоторске, дубровачке и спичанске за годину 1881.
Шематизам православне епархије бококоторске, дубровачке и спичанске за годину 1882. 
Шематизам православне епархије бококоторске, дубровачке и спичанске за годину 1883.
Шематизам православне епархије бококоторске, дубровачке и спичанске за годину 1884. 
Шематизам православне епархије бококоторске, дубровачке и спичанске за годину 1885. 
Шематизам православне епархије бококоторске, дубровачке и спичанске за годину 1886. 
Шематизам православне епархије бококоторске, дубровачке и спичанске за годину 1887. 
Шематизам православне епархије бококоторске, дубровачке и спичанске за годину 1888. 
Шематизам православне епархије бококоторске, дубровачке и спичанске за годину 1889. 
Шематизам православне епархије бококоторске, дубровачке и спичанске за годину 1890. 
Шематизам православне епархије бококоторске, дубровачке и спичанске за годину 1891. 
Шематизам православне епархије бококоторске, дубровачке и спичанске за годину 1892. 
Шематизам православне епархије бококоторске, дубровачке и спичанске за годину 1893. 
Шематизам православне епархије бококоторске, дубровачке и спичанске за годину 1894. 
Шематизам православне епархије бококоторске, дубровачке и спичанске за годину 1895. 
Шематизам православне епархије бококоторске, дубровачке и спичанске за годину 1896. 
Шематизам православне епархије бококоторске, дубровачке и спичанске за годину 1897. 
Шематизам православне епархије бококоторске, дубровачке и спичанске за годину 1898. 
Шематизам православне епархије бококоторске, дубровачке и спичанске за годину 1899. 
Шематизам православне епархије бококоторске, дубровачке и спичанске за годину 1900. 
Шематизам православне епархије бококоторске, дубровачке и спичанске за годину 1901. 
Шематизам православне епархије бококоторске, дубровачке и спичанске за годину 1902. 
Шематизам православне епархије бококоторске, дубровачке и спичанске за годину 1903. 
Шематизам православне епархије бококоторске, дубровачке и спичанске за годину 1904. 
Шематизам православне епархије бококоторске, дубровачке и спичанске за годину 1905. 
Шематизам православне епархије бококоторске, дубровачке и спичанске за годину 1906. 
Шематизам православне епархије бококоторске, дубровачке и спичанске за годину 1907. 
Шематизам православне епархије бококоторске, дубровачке и спичанске за годину 1908. 
Шематизам православне епархије бококоторске, дубровачке и спичанске за годину 1909. 
Шематизам православне епархије бококоторске, дубровачке и спичанске за годину 1910. 
Шематизам православне епархије бококоторске, дубровачке и спичанске за годину 1911. 
Шематизам православне епархије бококоторске, дубровачке и спичанске за годину 1912. 


Коментари (114)

 • Данило Марић

  Поштована господо,
  задивљен сам овим грандиозним дјелом. Заиста, за све похвале.
  Са друге стране, рећи ћу нешто о дјелу Милићевића о херцеговачким презименима, и одмах рећи да не могу да се исчудим да у једном овако озбилном дјелу може бити оволоко материјалних повреда. Навешћу само 3
  1. Каже да је Благај на ушћу Буне у Неретву, а зна се да је Благај потпуно на супротној страни, на извору Буне.
  2. Село Буна се споминје као мјесто у које је неко доселио у среднјем вијеку. А зна се да је Село Буна настало у доба везира Алипаше Ризванбеговића половином деветнаестог вијека, и он га је тако назвао. Иначе је Буна била засеок села Косор. И данас су сва бунск имања у грунтовници и дабнас под именима кч. Косор.
  3. Каже да су католици Марићи у Подвележју. Нису никад били, нису ни данас, тамо су исклјучиво муслимани, десетак презимена, и наравно Марић (некад су се писали Мариић), али има 4 вијека никад ни један католик ни православац.

  Одговори
 • Мирослав

  U kojoj od ovih knjiga se obradjuje stanovnistvo sela oko Ivanjice?

  Одговори
 • Љупчо

  Јован Трифуноски – Кичевска котлина – Invalid or Deleted File.

  Одговори
 • Љупчо

  Молио бих за линк. Унапред велико хвала
  Јован Ф. Трифуноски, „Кичевска Котлина – сеоска насеља и становништво“, 1968

  Одговори
 • IVAN PETROVIC

  Zasto ne mogu da otvorim fajl,onomastika decana i okolnih sela od Alije Dzogovica,pozdrav portalu POREKLO…

  Одговори
 • Filip91

  Нека окачи неко ако има књигу „Македонизирање Јужне Србије“ од Јована Ф. Трифуноског. Врло ми је потребна. Хвала унапред : )

  Одговори
 • Miloje Lepojic

  Први пут се јављам. Изненађен сам бројем објављених књига.
  Тражим следеће наслове :
  Јован В Јовановић: Шопови, неке њихове одлике и кретања, Лесковачки зборник 5, Лесковац 1965.
  Јован В Јовановић : Црвена Јабука и Црвенојабучани, антрополошка истраживања, Лесковачки зборник XXVI година ?.
  Хвала.

  Одговори
 • Ljiljan Maksimović

  Prosto je nevjerovatno koliko knjiga na jednom mjestu. Na nekim mjestima sam vidio da se pominju Mletački katastri, i podaci iz njihl. Da li postoje ovi katastri u elektronskoj formi? Interesuje me posebno zbog istraživanja porijekla porodice Šepa kojih je bilo i u Dalmaciji. Pozdrav!

  Одговори
  • Aleksandar I1

   Млетачки катастри не могу бити објављени у електронској форми. Које насеље вас тачно занима?

   Одговори
   • Ljiljan Maksimović

    Pa ne bih znao konkretno. Pokušavam da nađem što više podataka o porodici Šepa, koji su vjerovatno živjeli u sjevernoj dalmaciji. O čemu se radi kod tih katastara pa se ne mog objaviti na internetu?

    Одговори
    • Aleksandar I1

     Пошто не знате конкретно, ово су најсличнија презимена која се помињу у Млетачким катастрима 1709. године:
     1. ПОЛИЧНИК
     Вуле Шепић / Vule Sepich (8 душа, 3 за оружје)
     2. ЂЕВРСКЕ
     Петар Шепан пок. Вукадина / Pietro Sepan q: Vucadin (21 душа, 4 за оружје)
     3. СТАРИГРАД
     Ђорђе Шепић / Giorggio Sepich (5 душа, 2 за оружје)

     Одговори
 • Sveto

  Hvala Vam što ste održali obećanje i zamijenili veoma lošu foto-kopiju knjige J.Erdeljanović-Stara Crna Gora sa ovom izvanrednom skeniranom kopijom koja je sada na vašem sajtu. Kada biste mogli zamijeniti i takođe lošu fotokopiju knjige A.Jovićevič Riječka nahija, bila bi nam doista velika usluga.
  Imam još jednu molbu, a vezana je za knjigu J.Erdeljanović-Stara Crna Gora. Naime, izgleda da su Slovo Ljubve 1978 i Narodna biblioteka „R.Ljumović“-Podgorica 1997 ponovo objavile samo prvi deo pomenute knjige, sa opštim podacima o Crnoj Gori i posebnim dijelom o samo četiri plemena (Cetinje, Ćeklići, Njeguši i Cuce), dok o ostalim plemenima Katunske nahije i ostale tri nahije, koji se nalaze u drugom dijelu nije objavljeno reprint izdanje, makar da ja znam. Kako je osnovno izdanje objavila Srpska akademija nauka 1926 god, nama običnim „smrtnicima“ je skoro nemoguće doći do njega. Da li postoji mogućnost da ga Vi skenirate i objavite, jer bi nama Srbima iz Crne Gore bilo od velike koristi prilikom diskusija sa zagriženim „dukljanima“? U svakom slučaju, i za dosadašnji Vaš rad veliko Vam hvala.

  Одговори
  • administrator

   Поштовани Свето, покушаћемо да дођемо до тог првог издања и да га поставимо у Дигиталну библиотеку.
   Свако добро и хвала на лепим речима и подршци.

   Одговори
 • Filip91

  Ljudi da ne ima neko slucajno knjigu od Dr Gavro Škrivanić – Putevi u srednjovekovnoj Srbiji ?

  Одговори
 • Pejić

  Da li postoji neka knjiga o plemenu Ugrenovića i bratstvu Pejovića (krsna slava Sveti pravedni Joakim i Ana- Aćimovdan) iz Gornjeg Polja kod Nikšića? Božidar Kljajević je pisao o tome, ali ako postoji još nešto, zamolio bih vas da postavite. Pozdrav

  Одговори
 • Марио Паревски

  Здраво. Книгите за Македонија кои се прикачени на mediafire.com не се отворааат (пишува eror), дали може да ми кажете или пишете на [email protected] каде можам да ги најдам следниве книги: Војислав Радовановић – Тиквеш и Рајец, Тома Смиљанић – Мијаци, Горна Река и Мавровско Поље и Бранислав Русић – Поље Дебарско? Фала многу.

  Одговори
 • Vladimir

  Poštovani, neki linkovi ne rade, da li možete opet da ih okačite?

  Одговори
 • Dolche Guevara

  Hvala je malo za ovako sakupljanje ovako važne zbirkr knjiga.
  Nadam se da će pokolenja koja ih budu čitala znati da cene trud.

  Одговори
 • Crnčević

  Da li postoji način uvida u popis svih stanovnika sela Biocich e Sticovo, Miocich i Tepliuch (današnji Biočić, Štikovo, Miočić i Tepljuh) iz mletačkih katastara za 1710-1711. godinu, iz “Ristretto di tutto il contenuto delle ville e contrade del Territorio di Knin, Zara 1711.”, Državni arhiv u Zadru, kao i uvid u odnosnu katastarsku (geografsku) kartu područja. Karte Dalmacije, mapa br. 200 ? U zadarskom arhivu postoji i bilješka o dušama u selima Biočić i Štikovo za 1700. godinu “Rubricha et albabetto delle ville di Biocich e Stichouo di Knin, list 1, 3 i 3a “ ? Srdačan pozdrav

  Одговори
 • Vlada

  Да ли постоји књига која се бави пореклом становништва Нове Вароши и околине?

  Одговори
 • Саво Пујић

  Пошто сам се бавио ономастичким истраживањима ји. Херцеговине, познато ми је неколико одличних монографија које би требало укључити на ваш портал:

  Момчило Ћурић, Ономастика Љубомира. – Ономатолошки прилози САНУ књ. VI (1985)
  Недјељко Деретић, Ономастика Ораховца. – Ономатолошки прилози САНУ књ.IX (1988)

  Овоме бих додао и два моја рада:
  С. П. Ономастика Површи требињске. – Ономатолошки прилози САНУ књ. ХVIII (2005)
  С. П. Ономастика Придвораца требињских. – Ономатолошки прилози САНУ књ. XIX (2009)

  Одговори
 • Jovo Bojbaša

  Poštovani

  Pošto Mletački katastri ne mogu da se nađu u elektronskoj formi, da li možete da mi proverite za prezime Bojbaša iz godine 1702. katastar Metkovića, Slivna i Opuzen. Koliko mi je poznato nalazi se u Zadru u Državnom Arhivu kutija 26.
  Ukoliko imate još bilo kakve informacije o prezimenu Bojbaša bio bi zahvalan da mi pošaljete.
  Hvala unapred.

  Одговори
  • Aleksandar I1

   Јово,
   да ли сте проверили књигу Милана Глиботе “Повијест Доње Неретве и први млетачки катастри“ у издању ДАЗД-а 2006.?

   Одговори
   • Jovo Bojbaša

    Aleksandre

    Koliko je bilo dostupno na internetu proverio sam kao i knjigu Iz povijesti Donjeg Poneretvlja od Macana. Najstariji trag koji sam pronašao je Mletački popis, anagraf iz 1811 Copia del Status Animarum della Parrochia di Rito Greco di Nareneta dell’ anno 1811 gde su popisane dve kuće Bojbaša u Metkoviću.
    Neretva donja je naseljena iz Hercegovine krajem Morejskog rata pa pretpostavljamo da smo i mi došli u tom periodu. Ukoliko je to istina morali bi biti u katastarskom popisu iz 1702.
    Pretpostavljam da je prezime promenjeno pa me interesuje da li se u katastru nalazimo pod prezimenom Bojbaša ili nekim drugim.
    Da li možda imate informaciju da li katastarski popis iz 1702 postoji u elektronskom obliku ili moram u Zadar?
    Da li možda imate neke informacije o prezimen Bojbaša?

    Hvala unapred

    Одговори
 • goga

  da li mozete ponovo da postavite faj
  Blagoje Pavlovic Naselja i migracije
  stanovnistva opstine Leposavic

  Одговори
 • Dragutin Popovic

  Postovani,
  Da li postoji mogucnost da uradite digitalizaciju svih brojeva Srpskog lista/Srpskog glasa koji je izlazio u Zadru 80-tih i 90-tih godina 19. veka.
  Unapred zahvalan,
  Drag. Popovic

  Одговори
 • Александра

  Могу ли некако бесплатно да се преузму ове књиге? 🙁

  Одговори
 • Dragan Rajić

  Поштовани,

  молио бих вас да поставите линк и за дело Др Миленка Филиповића – Белешка о пореклу становништва у Сарајевској Врховини – у издању Гласника Етнографског института САН I/1-2.

  Поред тога, замолио бих на коментар да ли је могуће да је негде сачуван Летопис Нишићке парохије (Нишићи – код Сарајева) који је почео да пише 1902.год. Гавро Гашић тадашњи парох, а продужио његов наследник Славко Трнинић.

  Да ли је у плану реиздање књига које су на сајту дигиталне библиотеке.

  Свака част на сајту.

  Одговори
 • Slavoljub Vasojevic

  Одушевљен сам тиме што овакав портал постоји. Данима листам књиге из веше Дигиталне библиотеке. Сви они које интересује наша прошлост и порекло могу наћи на вашем сајту много интересантног материјала. Ако сам добро разумео, у вашој библиотеци ће дигитализовати и Хронике села. То би било сјајно. Овакве активности, као што су ваше, учвршћују српски национални корпус, јачају национално стабло, повезују нас и зближавају.
  Убудуће сам ваш редовни посетилац, оносно читалац.
  Желим вам успехе у вашем значајном подухвату.
  Срдачан поздрав

  Одговори
 • Бранислав

  Поштовани дали је могуће објавити следеће књиге или их неко жели уступити
  АЛЕКСА ИВИЋ Сеоба Срба у Хрватску и Славонију,
  АЛЕКСА ИВИЋ Долазак ускока у Жумберак
  АЛЕКСА ИВИЋ Сеоба Срба у Крањску
  АЛЕКСА ИВИЋ Из прошлости Срба Жумберчана
  АНДРА ГАВРИЛОВИЋ ВАЛВАЗОР о Српским ускоцима
  СЛАВКО ГАВРИЛОВИЋ Проблем унијаћења и кроатизације Срба
  РАДОСЛАВ ЛОПАШИЋ Жумберак
  РАДОСЛАВ ЛОПАШИЋ О епархији Карловачкој
  ЈАРОСЛАВ ШИДАК Сеоба Срба у Жумберак 1538

  Одговори
 • Станковић

  Поштовани

  Линк који би требало да води ка „Јован Трифуновски – Грделичка клисура“ уствари отвара документ „Јован Трифуновски – Моравица“. Молим вас да исправите грешку јер не постоји други начин да дођем до овог документа.

  Одговори
 • Станковић

  Хвала на експресном исправљању. Свако добро и Вама! Желим вам пуно успеха у раду на овом историјском подухвату!

  Одговори
 • Gallavant

  Promenili su se linkovi za većinu knjiga navedenih u kategoriji „Istočna, jugoistočna Srbije“, tj. sve knjige koje je digitalizovala NB Pirot. Knjige možete naći na adresi:

  http://digitalna.nb.rs/

  Одговори
 • Никола

  Пре свега, све похвале за идеју и досадашњу грађу коју сте поставили. Имам само једну молбу. Има ли шансе да „Попис свега становништва Црне Горе“ из 1879 поставите да буде searchable, како би могао да се претражује? Конкретно ме интересује племе Морачани, село Равни, али не знам како да пронађем којој нахији припада…
  Хвала унапред!

  Одговори
 • Александар

  Poštovani, postoji li mogućnost da ponovo postavite knjigu Sela oko Smedereva M. Milanović, Naš glas 2000.???? Link nije u funkciji ili da mi prosledite na mejl istu ili link??? [email protected] hvala unapred!!!!

  Одговори
 • Ozor

  Jel mozete okačit knjigu:Krsne slave i prezimena u sjeverozapadnoj Boki i Južnoj Hercegovini“

  Milana Milanovića

  Одговори
 • svokar

  Један од најбољих портала на који сам наишао! Свака Вам част! Желим Вам све најбоље!

  Одговори
 • svokar

  Нисам могао скинути књигу „Саво Накићеновић – Книнска Крајина“ као ни друге књиге које се скидају преко хостера „scribd.com“. Наиме овај хостер тражи претплату у америчким доларима да би се било шта преко њега скинуло. Међутим, нашао сам линк за поменуту књигу на одличном порталу „http://benkovackoguvno.yuku.com/topic/3103/Savo-Nakienovi-Kninska-krajina“ коју сам успешно скинуо. Линк за ову књигу је:

  http://www.mediafire.com/file/e8m026983hw05sr/savo_nakicenovic.pdf

  Поздрав Вама и посетиоцима Вашег портала!

  Одговори
 • Marko Milić

  Molio bih da postavite od Svetozara Stijovića – Onomastika jednog dela porečja Kujavče-

  Одговори
 • Vladimir Sekularac

  Поштовани,
  предлажем Вам да се у вашој цењеној дигиталној библиотеци нађе место и за следећи прилог до кога се тешко долази. Унапред хвала.
  Срдачан поздрав,
  Владимир Шекуларац

  Милош Велимировић. Васојевићи, Полимље, Метохија. У: Годишњица Николе Чупића, књ. XVIII, стр. 53-189, Београд, 1898.

  Одговори
  • Уредник

   Поштовани г. Шекуларац, хвала на предлогу. Ставили смо овај наслов у план дигитализације за децембар 2015.
   Срдачан поздрав

   Одговори
 • раде бракочевић

  Лијеп предлог. Издавачка кућа Комови Андријевица и ИТП Унирекс АД Подгорица су 2001.године наведени рад проте Милоша Велимировића објавили под насловом: Васојевићи и Метохија, тираж 500. Послије одвајања Црне Горе од Србије, у Србији се тешко долази до издања књига у Црној Гори, а вјерујем и обрнуто.

  Одговори
 • раде бракочевић

  Сваке године на Сајму књига у Београду све је мање издавача из Црне Горе. На недавно одржаном сајму било их је мало.Излагали су: ЦИД Подгорица, Српско Национално Вијеће ( са издањима националних мањина Црне Горе) Подгорица, Клуб „Марко Миљанов“ Подгорица, „Штампар Макарије“ ( који има сједиште у Београду). Чини ми се била је и „Нова Књига“ са овим последњим. Остају једино лични контакти и евентуално подгорички Сајам књига.

  Одговори
 • Milan Petkovic

  Svaka vam cast!.Odusevljen sam.

  Одговори
 • Petar

  Sve pohvale administratorima na dosadašnjem trudu. Može li neko da postavi knjigu od Jovana Vukmanovića, Crmnica, antropogeografska i etnološka istraživanja i eventualno Memoari, Savo Matov Martinović? Hvala.

  Одговори
 • Жељка

  Поштовани,

  Да бисте ми могли рећи нешто о поријеклу презимена Докман? Моја породица је из Стрмена, село у Банији. Мој отац се зове Јанко, његов отац Младен, затим поново Јанко, па Јован, а посљедњи о коме имам податке је Јосиф Докман, чукундјед мога оца. Крсна слава је Св. Јован Крститељ.

  Свако добро,
  Жељка Д.

  Одговори
 • Владимир Шекуларац

  Поштовани,
  слободан сам да вам предложим да дигитализујете следећу књигу:

  PEJOVIĆ, Đorđije D.
  Iseljavanje Crnogoraca u XIX vijeku / Đorđije-Đoko D. Pejović. – Podgorica : Centar za iseljenike CG, 2003 (Beograd : Grafolik). – 487 str., [1] presavijen list s geogr. kartom ; 25 cm. – (Biblioteka Dijaspora Crne Gore)

  Tiraž 700. – Rječnik manje poznatih riječi i izraza: str. 484-487. – Napomene i bibliografske reference uz tekst. – Résumé: Émigration des Monténégrins au XIX siécle. – Registar. – Reprint izd. iz 1962.

  ISBN 86-495-0220-2 (karton)
  314.7(497.16)“18″

  COBISS.SR-ID 107057932

  Одговори
  • Уредник

   Поштовани, хвала на предлогу. С обиром да је књига новијег датума, покушаћемо да контактирамо аутора или издавача и прибавимо његову сагласност за дигитализацију овог дела. Свако добро!

   Одговори
 • dili

  da li ima poreklo o selu klasnjice hvala unapred nalazi se kod vranja

  Одговори
 • Горан

  Молим вас реците ми како могу „скинути“ неку књигу са вашег сајта.

  Поздрав и хвала!

  Одговори
 • Stefan2142

  Pokušavam da pristupim linku: http://scc.digital.bkp.nb.rs/document/NBPO-knjige-164 (istočna srbija, Požarevac), i dobijam grešku:
  This site can’t be reached

  scc.digital.bkp.nb.rs’s server DNS address could not be found.
  DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN

  možete da popravite kako bi dokument ponovo bio dostupan? Hvala unapred

  Одговори
  • Уредник

   Поштовани, реч је о књизи која је преузета са дигиталне библиотеке Народне библиотеке Пожаревац, а која се налази у саставу Дигиталне библиотеке Народне библиотеке Србије. Они су однедавно променили адресу сервера, а код нас су грешком остали стари линкови. Све то ћемо поправити, а да не бисте чекали можете и сами отићи на нову адресу, на којој се налазе дигитализоване књиге пожаревачке библиотеке: http://www.digitalna.nb.rs/sf/NBS/Zavicajne_zbirke/Narodna_biblioteka_Pozarevac/Zbirka_knjiga

   Одговори
 • Aleksa

  Поштовани,
  Линк према књизи Благоје Павловић – Насеља и миграције становништва општине Лепосавић није валидан. Може ли се ишта учинити по том питању?
  Хвала и велики поздрав.
  Урадили сте (и радите) заиста импозантан посао…
  Алекса

  Одговори
  • Defendor

   Поштовани,

   Администратор је тренутно одсутан, па ћете вероватно сачекати неки дан док се књига не постави. Уколико не буде за рецимо недељу дана, подсетите слободно, па ће бити окачено. 😉

   Поздрав,
   Defendor

   Одговори
   • Aleksa

    Поштовани,
    слободан сам да Вас подсетим на своју молбу да, ако можедете, поново поставите књигу Благоје Павловић – Насеља и миграције становништва општине Лепосавић, јер је на старом линку недоступна.
    Поздрав и хвала
    Александар

    Одговори
    • Уредник

     Поштовани Алекса, опростите што сте чекали. Управо смо поставили линк ка траженој књизи. Истина, она није баш најквалитетније снимљена, али надамо се да ће Вам послужити. Свако добро и хвала што сте са нама!

     Одговори
 • Velibor M

  Imate li neki e-mail na koji mogu kontaktirati administratora ovog dela sajta? Imam nekih skeniranih knjiga na temu porekla prezimena i stanovništva koje bih mogao ovde podeliti ali bih da se konsultujemo u vezi potencijalnih problema po pitanju autorskih prava. Kako to uopšte rešavate?

  Одговори
 • Ivan

  Postovanje,

  Neki linkovi ne rade pa bih vas zamolio da se postave novi. Npr. Филарет Петровић – Ниш са својом прошлошћу, из 1892. године. Hvala!

  Одговори
 • Stefan

  Поштовани,

  Интересује ме да ли постоји нека књига у којој су објављена истраживања насеља општине Ивањица? Једино што сам пронашао су три насеља (Лиса, Луке и Осоница) у оквиру издања „Доње Драгачево“Јована Ердељановића.

  Срдачан поздрав!

  Одговори
 • Радоман Станковић

  Моје дивљење и поштовање према огромном труду да се уради овај сајт!

  Одговори
 • Miroslav Novaković

  Poštovani,

  Interesuje me da li se može nabaviti ili pogledati knjiga Poimenični protokol izdatih pasoša u Knjaževini Crnoj Gori od 1884 – 1892 knjiga III

  Srdačan pozdrav !

  Одговори
 • Gedžo

  Poštovani!

  Dušan J. Popović – O Cincarima, knjiga nije više dostupna. Molio bih vas ako se može ponovo namestiti.

  Hvala.

  Одговори
 • Слободан

  Поштовани,
  зашто не може да се отвори књига Живан Сечански – Пописи становништва Бачке током XVIII века

  Слободан

  Одговори
 • Leon

  Poštovani,
  neki linkovi ne rade pa vas molim da ih ponovno postavite:

  Grupa autora – Leksik prezimena SR Hrvatske 1948. godine, prvi fajl

  Grupa autora – Leksik prezimena SR Hrvatske 1948. godine, drugi fajl

  Jovan Trifunoski – Vranjska kotlina

  Rista Nikolić – Vranjska Pčinja

  Inače svaka Vam čast na trudu,odlični ste 🙂

  unapred hvala,
  Leon

  Одговори
 • Nikola

  koju knjigu mi preporucujete za Radjevinu?

  Одговори
 • Crnčević

  Uklonjen je i link prema knjizi Стјепан Павичић – Сеобе и насеља у Лици ?
  Nekoliko poslednjih komentara govori o sličnim problemima u korištenju knjiga sa Дигиталне библиотеке ? Da li se ukida dosadašnji sjajan kapacitet naslova koji su nam u mnogome pomogli otkrivanju porekla naših porodica i stanovništva ?

  Одговори
  • Уредник

   Поштовани, не укида се ништа, већ имамо проблем са неким линковима што постепено поправљамо. Управо смо поставили Павичићеву књигу. Можете је прочитати или преузети.

   Одговори
   • Crnčević

    Поштовани Уредниче, велико хвала на новоуспостављеном линку ка Павичевој књизи. Примите све комплименте на уложеном труду у постављању ове сјајне колекције наслова.

    Одговори
 • Милош

  Поштовање, да ли постоји иједна књига која се бави поријеклом становништва Дервенте, Чајнича и Рудог?

  Одговори
  • Defendor

   Тешко! За Рудо сам и сам тражио. Тренутно изгледа за те крајеве нема ништа. У најбољем случају ако можете посетити цркве и погледати црквене матичне књиге и то вам је то. Не занемарите ни предања старијих, ако их још имате од кога саслушати, јер и књиге које се баве овом тематиком, управо су тако настајале. 🙂

   Ако баш запне да нема ничега, онда се препоручује генетска анализа, па уз помоћ ње сазнавање неких праваца у којима би ваљало наставити истраживања. 😉

   Ово препоручујем као неко ко се сусрео скоро са идентичним проблемом. 🙂

   Одговори
 • o3one

  Тие линкове не радет:
  Петар Јовановић – Порече
  Тома Смиљанић – Кичевија
  Тома Смиљанић – Мијаци, Горна Река и Мавровско Поље
  Војислав Радовановић – Тиквеш и Рајец
  Бранислав Русић – Поље Дебарско
  Светозар Томић – Скопска Црна Гора
  Јован Трифуноски – Скопски Дервен
  Јован Трифуноски – Сеоска насеља Скопског Поља

  Одговори
 • X

  „Атанасије Урошевић – Новобрдска Крива Река“ – књига више није доступна, обрисана је

  Одговори
 • Милан Ковачевић

  Да ли можете да окачите књигу од Станислава Којића:

  Станислав Којић: Коретиште и његова традиција, Коретиште 2013

  ако неко зна да има негде на нету, ако можете да ми проследите (или линк) на имејлу: [email protected]

  Одговори
 • Miroslav B Mladenovic Mirac

  Као сарадник ПОРТАЛА ПОРЕКЛО купио сам са попустом књигу :-ВЛАСИНА И КРАЈИШТЕ(„спојена“) истраживања о ПОРЕКЛУ становништва:Р, Николић(Србија) и студије ЗАХРАИЈЕВЕ(на бугарски језик-мени не разумљива, а има добрих етнографских и етнолошких текстова везнаих за мој родни крај).
  Јер смо ми овде 1878.године после Берлинског конгреса били насељени се српским становништвом из бугарских села и градова:ТРН, РАДОМИР, ПЕРНИК, БРЕЗНИК; који су се преселили у областима:власинско- црнотравској, лужничкој и заплањско-власотиначкој области.

  Било бих добро да неко ко зна бугарски језик преведе овај део књиге и постави на сајту ПОРЕКЛО ДИГИТАЛНЕ БИБЛИОТЕКЕ.
  Књигу је приредио уредник ЕДИЦИЈЕ:“Корени“: Борисав Челиковић и САНУ.
  То бих било веома значајно за нас истраживаче са овог дела југа Србије о испитивању порекла становништва, јер данас су села пуста исељена и тешко је доћи до праве литературе о РОДОВИМА и њиховом кретању исељавања. (Подвукао:Мирослав Б Младеновић Мирац, локални етнолог, етнограф и историчар из Власотинца, југ Србије)
  3.март 2017.г. Власотинце, Србија

  Одговори
 • Miroslav B Mladenovic Mirac

  Мирослав Б Младеновић Мирац
  12.04.2017 – 10:12
  ЧОВЕК И ЈЕЗИК
  Морам себи признати да сам се на наслов самог текста, мање више површно односио-па и написао можда недостојан коментар, који није објављен. Сада сам мало детаљније барем \“поднаслове\“ прочитао и схватио суштину. Поставља се суштинско питање бивствовања на планети-на релацији ЧОВЕК И ЈЕЗИК. Оба ова два суда су значајана, јер су угрожени на планети и ЧОВЕК као људско односно друштвено биће и ЈЕЗИК, као средство комуникације. Много шире и више бих се могло говорити на ову тему ЧОВЕК и ЈЕЗИК, али када се погледају ТВ РИЛИЈАЛИТИ ШОУ програми простаклука, обезвређености људскога живота у коме царује похлепа и моћ примитивизма над знањем и културом; онда се безвољно и има жеља да се нешто и напише која реч у знак побуне једноме тешком хаосу безнађа духовности и разума. П.С \“Намерно\“ нисам у коментару помињао реч:СРПСКИ ЈЕЗИК-јер ми се згадила та кованица од разноразних лезилебовића ЛИНГВИСТА, који годинама добро профитирају на тој теми, а да нама деца у школи често до факултета ни једну књигу не прочитају, што ме тако боли сада када сам у пензији и када сам живео и радио са иновацијама на часу математике:\“Учење путем рада са уџбеником\“. Тада сам почео да схватам да деца у петом разреду нису знакла да читају, а касније је наишло све горе и горе по питању неписмености…. Не знам можда ће ЧОВЕК једнога дана смоћи снаге да правим ЈЕЗИКОМ пронађе себи свој пут биолошког и духовног опстанка. То су наде да ће ипак разум надвладати похлепу и надвлада сваку врсту моћи над човеком као људским бићем. Мирослав Б Младеновић Мирац, Власотинце, Србија 11.април 2017.г. Власотинце
  http://www.nedeljnik.rs/nedeljnik/portalnews/akademik-miro-vukasnovic-srbija-jeci-od-praznih-reci-dosli-su-dani-dugih-jezika

  Одговори
 • Miroslav B Mladenovic Mirac

  Miroslav B Mladenovic Mirac
  13.04.2017 – 12:50
  ГОСПОДАР СВОГА УМА
  Ако неко има моћ функције, силу или „титуларство“; не значи да у себи поседује моћ образованости и људскости. Нажалост, изгледа, привидна моћ или незнање је јача од моћи живота човека-да сам себи буде ГОСПОДАР свога ума и живота. Човеку не требају ВЛАДАРИ-него људи доброг разума и памети да процењују шта је „лепо“ а шта „смрди“ у људској свести и души. Мирослав Б. Младеновић Мирац, 12.април 2017.Власотинце, Србија
  http://www.nedeljnik.rs/nedeljnik/portalnews/akademik-miro-vukasnovic-srbija-jeci-od-praznih-reci-dosli-su-dani-dugih-jezika

  Одговори
 • Mile Kočić

  Poštovani,
  molim mejl da pošaljem knjigu „Mačkići sa Zmijanja“ štampanu 1972 godine, koju sam uredio
  i pripremio.

  Srdačan pozdrav
  Mile Kočić

  Одговори
 • Михајловић

  Доста мртвих веза ка књигама, нпр.:
  Јован Трифуноски – Врањска котлина
  http://www.mediafire.com/error.php?errno=378&quickkey=7wlde9sb57fdbiq&origin=download
  Риста Николић – Врањска Пчиња
  http://www.mediafire.com/error.php?errno=378&quickkey=zqk76ma7f6l13vy&origin=download

  Одговори
 • Predrag

  Poštovani
  Napišite mi meil na koji bih poslao moju knjigu (pdf), Tragom očeva: Srbi iz bihaćkog, krupskog i cazinskog sreza kao austro-ugarski vojnici i dobrovoljci 1914-1918.

  Одговори
 • Nenad

  u potrazi za materijalom pei pisanju radova koristim ovu digitalnu biblioteku i mogu vam reci samo svaka čast…naišao sam na jedan problem trenutno se bavim Banatom i delo Dušana Popovića Popisi stanovništva u Banatu tokom XVIII veka iz nekog razloga nemogu da otvorim… mnogo bi mi značilo ako bi neko pomogao, unapret hvala vaš verni pratilac

  Одговори
 • dragan balmazovic

  Једна мала исправка везана за књигу Светозара Томића Пива и пивљани,а односи се на моју породицу.На 464 страни пише Болмази из села Дубраве код Ивањице,а треба да пише Балмази.

  Одговори
 • Стеван

  Да ли може нова веза за књигу Јован Трифуноски – Врањска котлина?

  Одговори
 • Srdjan

  Sve pohvale za zbirku knjiha na sajtu.Svaka čast!
  Ujedno predlažem knjigu autora Petra Ž. Petrovića „Raška-antropogeografska istraživanja“.

  Srdačan pozdrav

  Одговори
 • Петар Рајин Васић

  Поштовани, имам част да се моја књига Подмајевички Слијепчевићи, већ неколико година, налази овдје на вашој интернет страници. Уједно желим да вас овом приликом обавијестим да сам завршио сличну књигу о моме родном селу. Назив књиге је „Прохујало кроз село Пиперце“, а интернет издање је објављено на страници Удружења за његовање српског културно-историјског насљеђа Баштинар (www.bastinar.org/aktuelnosti). Била би ми још већа част и одушевљење ако бисте и њу уврстили у ову вашу богату библиотеку. Напомињем да су ова два села близу и и због тога су неки уводни дијелови објављених књига слични или чак идентични. Срдачно вас поздрављам и желим вам пуно успјеха у даљем раду! ПРВ

  Одговори
 • Adnan Bijedic

  Postovani,
  Cijenim vasu stranicu i ovim putem bih volio da vam se zahvalim na velikom trudu. Vasa stranica mi je strasno pomogla u pronalazenju nekih podataka o porodici koja inace vodi porijeklo iz Boke Kotorske. Ovdje je pogotovo Mletacki Katastar Risna i Hercegnovog bio revolucionaran za mene a mogu reci i za sve Bijedice.
  Pitam se da li iko posjeduje ili bi mi mogao dati savjet, gdje da nadadjem katastar koji se odnosi na susjedne krajeve? Ovdje mislim na Trebinje i Korjenice jer sigurno znam da tako nesto postoji jer su i ti krajevi potpali pod Mlecice.
  Svaki savjet je dobro dosao.
  Puno pozdrava.
  Adnan

  Одговори
  • Defendor

   Аднане, сврати на форум, тамо је вероватније да добијеш прецизнији одговор, није искључено да нешто слично постоји и у Порекловој интерној библиотеци.

   Одговори
 • Jasmina

  Link ka knjizi Jozefa Šafarika (Poreklo Slovena) bi trebalo proveriti.
  Pronašla sam intersantne informacije u vašoj biblioteci.

  Одговори
 • Радојица

  Ове две књиге не могу да се скину. Да ли можете поново да их поставите.

  Попис свега становништва Црне Горе 1879, I. том
  Попис свега становништва Црне Горе 1879, II. том

  Поздрав

  Одговори
 • Ivo Lubina

  Poštovani,
  želim vam izraziti neizmjernu zahvalnost što ste mi omogućili pristup meni korisnoj literaturi.

  Vaš portal je svako pravo mjesto koje okuplja zainteresirane za prošlost i koji tragaju za svojim korijenima.

  Hvala vam.

  Одговори
 • Jovo Miladinović

  Poštovani,

  Mogu samo da kažem svaka čast! Ovo je neverovatan poduhvat. Interesuje me kako teče projekat „Hronika sela“? Da li znate kada kada bi bio gotov?

  Pored toga, da li biste mogli ponovo da postavite sledeće knjige jer ne mogu da se preuzmi:

  Žarko Šćepanović, Srednje Polimlje i Potarje,
  Mirko Barjaktarović, Etnički razvitak Gornjeg Polimlja i
  Mileta Vojinović, Pljevaljski kraj.

  Srdačno i hvala vam,

  Одговори
 • Игор Јарамаз

  Погрешно сте организовали књиге и доводите читаоце у заблуду око географске организације српских земаља па бих вас замолио да то исправите.

  „Црногорско приморје“ би требало да преименујете у „Боку, Приморје и Зету“ пошто се Црногорско приморје само односи на Бар-Улцињ премда се то много дуже звало Зета, таман пошто сте ту класификовали и Скадар који јесте био део Зете.

  Из списка „Старе Црне Горе“ морате свакако издвојити ове наслове који се никако не односе на Стару Црну Гору већ на „Брда и Стару Србију“, таман можете тако назвати категорију

  Брда и Стара Србија

  Андрија Јовићевић – Малесија
  Богдан Лалевић и Иван Протић – Васојевићи у црногорској граници
  Богдан Лалевић и Иван Протић – Васојевићи у турској граници
  Радослав Јагош Вешовић – Племе Васојевићи
  Спомени на претке и прошлост Васојевића
  Андрија Јовићевић – Плавско-Гусињска област, Полимље, Велика и Шекулар
  Милисав Лутовац – Рожаје и Штавица
  Милисав Лутовац – Бихор и Корита
  Јован Ердељановић – Кучи, племе у Црној Гори
  Јован Ердељановић – Братоножићи
  Петар Шобајић – Бјелопавлићи и Пјешивци
  Стеван Поповић – Ровца и Ровчани
  Мирко Бајрактаровић – Ровца
  Рајко Раосављевић – Морача, Ровца, Колашин
  Раде Вујисић – Братство Вујисића
  Момчило Гогић Лутовац – Андријевица
  Милисав Лутовац – Беране
  Илија Радуловић – Подгорица
  Милисав Лутовац – Рожаје
  Ранко Бубања – Монографија БУБАЊА
  Милета Р. Јанковић – Хроника села Лијешња у Ровцима (рукопис)
  Марко Д. Обрадовић – Поријекло и родослов Обрадовића из Лубница
  НОВО Марко Миљанов – Целокупна дела (Примјери чојства и јунаштва. Живот и обичаји Арбанаса. Нешто о Братоножићима. Разно)

  Ове наслове додајте категорији „Стара Херцеговина“

  Вуле Кнежевић – Племе Шаранци
  књига II
  Илија Радуловић – Бијело Поље
  Јово Медојевић – Православно становништво Бијелог Поља и њихове крсне славе
  Радојка Цицмил-Реметић – Топоними зоонимског порекла на Пивској планини

  Свако добро.

  Одговори
 • Милан Јездић

  Потшовани,
  Овде сам пронашао књигу Петра Петровића „Рашка“, али само 22 странице. Постоји ли књига негде другде и како се можа доћи до ње.
  Свако добро

  Одговори
 • Sasa

  Molio bih da neko postavi link za knjigu „Јован Трифуноски – Врањска котлина“.
  Hvala unapred

  Одговори
 • PetarD95

  Dobro veče! Svako dobro.
  Tražim neku knjigu, neki mletački ili anagraf ili popis, za selo Dobropoljci kotar Zadar. Naime, tražim ime od oca mog predka koji je rođen oko 1750 godine, zvao se Cvijo Dobrić,imao sina Filipa(1786) i Stojana(1799). Proverio sam u mletačkom spisu iz 1709. god imaju tri kuće Dobrića u tom selu tada, neka od te tri kuće je moja. Pošto ne znam tačnu godinu rođenja Cvije, a ni ime njegovog oca, trebao bi mi neki popis oko 1750 god,tu bih nasao ime njegovog oca i samim tim znao koja je nasa kuća u tom popisu iz 1709. god. Molim za pomoć, pregledao sam knjigu Gligora Stanojevića (popis iz 1751. god ali nisam naišao na naše selo Dobropoljci. 🙁 Kada bih mi neko pomogao ili dao neki smernicu, pronikao bih još dublje svoje korene.. Molim vas. Hvala puno unpared

  Одговори
 • Dušan Stevanović

  Poštovani,
  nažalost ne rade linkovi ka dve knjige:
  Боривоје Дробњаковић – Космај
  Риста Николић – Околина Београда
  Da li možete da pronađete ispravne linkove ili da me uputite gde bih mogao da pronađem te knjige?
  Hvala

  Одговори
 • Чонопљанац

  Поштовани,

  ово не ради:

  Група аутора – Лексик презимена СР Хрватске 1948. године

  Можете ли ми помоћи? Хвала!

  Одговори
 • Slavica Cvetkovic

  Molim Vas u kojoj knjizi mogu da nadjem prezime Djurdjević iz sela Šarbanovac kod Bora. I prezime Petrović iz sela Gorčinci iz Babušnice

  Hvala unapred

  Одговори
 • Stefan

  Moze li neko da mi posalje knjigu Mark Krasnici Dulje? Na sajtu izbacuje neku gresku

  Одговори
 • Miroslav B Mladenoviç Mirac

  Miroslav B Mladenovic Mirac

  2. јануара 2018. у 19:19

  М и р о с л а в Б М л а д е н о в и ћ М и р а ц
  СЕЛА У ВЛАСОТИНАЧКОМ КРАЈУ
  (Порекло-Траг времена)

  Издавач(М.М)- Аутор:-Мирослав Б Младеновић Мирац
  Уредник:-Мирослав Б. Младеновић Мирац
  Фотографије:Мирослав Б Младеновић Мирац
  Штампа-Штампарија
  Идавач-Аутор (ISBN 978-86-918837 (M.M))
  Тираж: 100 примерака
  Власотинце, 2018.године
  *
  CIP – Каталогизација у публикацији –
  Народна библиотека Србије, Београд

  908(497.11 Власотиначки крај)
  316.334.55(497.11)

  МЛАДЕНОВИЋ, Мирослав Б., 1948-
  Села у власотиначком крају / Мирослав Б. Младеновић Мирац :
  (порекло-траг времена). – Власотинце : М. Младеновић, 2018 (Власотинце : М.
  Младеновић). – 1055 стр. : илустр. ; 30 cm

  Део текста упоредо на срп. и енгл. језику. – Тираж 100. – Библиографија
  објављених стручних чланака и књига до краја 2017. године (аутор-издавач,
  Мирослав Б. Младеновић Мирац, Власотинце): стр. 1051-1053. – Summary. –
  Напомене и библиографске референце уз текст.

  ISBN 978-86-919695-9-2
  a) Села – Власотиначки крај b) Власотиначки крај
  COBISS.SR-ID 254268172
  *
  2018.године. Власотице, Србија

  АУТОР-ИЗДАВАЧ: Мирослав Б Младеновић Мирац

  Одговори
 • Miroslav B Mladenoviç Mirac

  Мирослав Б Младеновић Мирац

  МАКЕДОНСКО ПОРЕЧЕ(ПОРЕЧЈЕ)
  (П о р е к л о-Т р а г в р е м е н а)

  ______________________________________________________________
  Издавач: АУТОР (ISBN 978-86-918837 (М.М))
  За издавача: Мирослав Б. Младеновић Мирац

  CIP – Каталогизација у публикацији
  Народна библиотека Србије, Београд

  908(497.17 Македонско Порече)

  МЛАДЕНОВИЋ, Мирослав, 1948-
  Македонско Порече (Поречје) : (порекло-траг времена) / Мирослав Б. Младеновић Мирац. – Власотинце : М. Младеновић, 2019 (Београд : Дигитална). – 227 стр. : илустр. ; 30 cm

  Ауторова слика. – Тираж 100. – Биографска белешка: стр. 226-227. – Summary.

  ISBN 978-86-900764-1-3

  а) Македонско Порече

  COBISS.SR-ID 278148876

  Одговори
 • Miroslav B Mladenoviç Mirac

  zapisi 30
  bibliografije.nb.rs › bibliografija › CIP_mono_07_2019 › zapisi30
  CIP – 888. МЛАДЕНОВИЋ, Мирослав, 1948- Македонско Порече (Поречје) : (порекло-траг времена) / Мирослав Б. Младеновић Мирац. – Власотинце : М.
  http://bibliografije.nb.rs/…/CIP%202015/CIP_m…/zapisi30.html

  908 ПРОУЧАВАЊЕ ОБЛАСТИ. ПРОУЧАВАЊЕ ЛОКАЛИТЕТA
  CIP – 888
  МЛАДЕНОВИЋ, Мирослав, 1948-
  Македонско Порече (Поречје) : (порекло-траг времена) / Мирослав Б. Младеновић Мирац. – Власотинце : М. Младеновић, 2019 (Београд : Дигитална). – 227 стр. : илустр. ; 30 cm

  Ауторова слика. – Тираж 100. – Биографска белешка: стр. 226-227. – Summary.

  ISBN 978-86-900764-1-3

  908(497.17 Македонско Порече)
  COBISS.SR-ID 278148876

  Одговори

Остави коментар

© 2012- 2013 ПОРЕКЛО poreklo.rs

Scroll to top