Дигитална библиотека портала Порекло

5. јануара 2014.

коментара: 120

Поштовани родословци,

на овој страници можете пронаћи бројне књиге које вам могу помоћи у одгонетању тајне вашег порекла.

Напомена: Од 2017. године ова колекција се не ажурира, а већина ових књига, посебно оних старијих сада се може наћи у претраживој и наменски израђеној Дигиталној библиотеци „Порекло”, којој приступ имају само чланови Друштва српских родословаца “Порекло”, а која тренутно броји више од 6.500 књига и часописа.

ОПШТА ЛИТЕРАТУРА:

Велимир Михајловић – Српски презименик
Милица Грковић – Речник личних имена код Срба
Јован Цвијић – Антропогеографски проблеми балканског полуострва
Јован Цвијић – Антропогеографски списи
Јован Цвијић – Метанастазичка кретања; њихови узроци и последице
Реља Новаковић – Одакле су Срби дошли на Балканско полуострво
Сима Лукин Лазић – Срби у давнини, Загреб, 1894.
Павел Јозеф Шафарик – O пореклу Словена, 1828. године
Т. Маретић – Славени у давнини, Загреб, 1889.
Тибор Живковић – Gesta Regum Sclavorum I (Летопис попа Дукљанина, уз критички осврт)
Тибор Живковић – Gesta Regum Sclavorum II (Летопис поа Дукљанина, уз критички осврт)
Мита Костић – Исељавање Црногораца у Србију 1889. године
Мита Костић – Српска насеља у Русији
Мита Костић – Нова Србија и Славеносрбија
Бранислав Ђурђев – Нешто о влашким старјешинама под турском управом
Влајко Палавестра – Народна предања о старом становништву у динарским крајевима
Зборник Илариона Руварца
Милан Ђаков Милићевић – Поменик знаменитих људи у српскога народа (1888.)
Петар Влаховић – На животним раскрсницама
Богумил Храбак – Католичко становништво у Србији 1460. – 1700.
Драго Роксандић – Српска и хрватска повијест и “нова хисторија”
Андрија Качић Миошић – Разговор угодни народа словинскога
Владимир Ђурић – Промене у насељима у ФНР Југославији
Српска народна јела и пића из 1908. године
Владимир Ћоровић – Прилог проучавању начина сахрањивања и подизања надгробних споменика у нашим крајевима у средњем веку
Стара Србија и Арбанаси (Српско-бугарски односи и арбанашко питање), Београд, 1904.
Александар Крстић – Сеоска насеља у Подунављу и Посавини Србије и јужне Угарске у 15. и првој трећини 16. века
Биљана Миленковић-Вуковић и Ласта Ђаповић – Етнографска грађа у делу Јована Мишковића
Турски катастарски пописи из 1455. за област Бранковића – додатак из Гласа јавности
Архива Арона Деспинића о трговини Србије и Аустроугарске од 1808 до 1859. године, Леонтије Павловић
Култови лица код Срба и Македонаца, 1965. године Леонтије Павловић
Ивица Тодоровић – Мултидисциплинарна истраживања порекла становништва Србије
Тодоровић/Вучетић/Марић – Непосредни резултати нових мултидисциплинарних етногенетских истраживања Срба и становништва Србије
Тодоровић/Вучетић/Марић – Компаративни аналитички осврт на најновија генетска истраживања порекла Срба и становништва Србије – етнолошка перпесктива
Стари српски записи и натписи
О српском имену по западнијем крајевима
Ђорђе Јанковић – Српско поморје од 7. до 10. столећа
Списак крупних земљопоседника Бач-Бодрошке жупаније 1897. године (превод и карта)
Љубомир Стојановић – Стари српски родослови и летописи
Александар Лома – Топонимија Бањске хрисовуље
Тибор Живковић – Словени и Ромеји
Јован Суботић – Србско презиме (чланак из 1839.)
Михаило Динић – О називима средњевековне српске државе
Тибор Живковић – Етничке промене на територији данашње Србије у периоду од VI до Х века

СРБИЈА 

Тихомир Ђорђевић – Архивска грађа за насеља у Србији у време прве владе кнеза Милоша
Лепосава Цвијетић: Попис становништва и имовине у Србији 1834. године
Статистика Краљевине Србије – Регистар имена вароши, варошица, села, заселака и општина по попису становништва из 1890. године
Државопис Србије, 1862. – Свеска I
Државопис Србије, 1862. – Свеска II
Државопис Србије, 1863/64, 1864/65. – Свеска III
Државопис Србије, Попис кућевне стоке у Србији, 1866. – Свеска IV
Државопис Србије, Попис обрађевина у Србији, 1867. – Свеска V
Државопис Србије, 1866-1870, Свеска VI
Државопис Србије, 1864-1871. – Свеска VII
Државопис Србије, 1864-1873. – Свеска VIII
Државопис Србије, 1874. – Свеска IX
Државопис Србије, 1870-1871, 1874-1875. – Свеска X 
Државопис Србије, 1874-1878. Свеска XI
Државопис Србије, 1866. Свеска XII
Државопис Србије, 1834-1884. – Свеска XIII
Државопис Србије, 1884-1887. – Свеска XIV
Државопис Србије, 1874.-1879. – Свеска XV
Државопис Србије, 1884. – Свеска XVI
Државопис Србије, 1880-1887. – Свеска XVII
Државопис Србије – Свеска XVIII
Државопис Србије, Статистика виноградарства у Краљевини Србији за 1889. годину – Свеска XIX

Београд, Шумадија и Поморавље (средишња Србија)

Михаило С. Петровић – Како је постао Београд, 1931.
Риста Николић – Околина Београда
Милорад Милановић – Села око Смедерева
Славко Домазет – Смедерево на размеђи векова
Славко Домазет – Смедерево сликано сећањем
Славко Домазет – Смедерево од доње до горње ваге
Славко Домазет – Споменар старе вароши
Славко Домазет – Записи о старом Смедереву
Вођ кроз Смедерево са историјом вароши
Леонтије Павловић – Смедерево у XIV веку
Леонтије Павловић – Смедерево и Европа 1381 – 1918.
Боривоје Дробњаковић – Космај
Боривоје Дробњаковић – Смедеревско Подунавље и Јасеница
Боривоје Дробњаковић – Јасеница
Јеремија Павловић – Живот и обичаји народни у Крагујевачкој Јасеници у Шумадији
Боривоје Дробњаковић – Крагујевац
Жељко Кумар – Младеновац
Петар Петровић – Шумадиска Колубара
Љубомир Павловић – Колубара и Подгорина
Голуб Јашовић – Из ономастике Лознице и Доње Мале код Баточине
Тодор Бушетић – Левач
Станоје Мијатовић – Белица
Радомир Животић – Кнежица, хроника села (Петровац на Млави)
Станоје Мијатовић – Темнић
Тодор Радивојевић – Лепеница
Тодор Радивојевић – Насеља у Лепеници
Милоје Ракић – Качер
Миодраг Јаћимовић – Качер, предели и људи
Боривоје Дробњаковић – Варошица Љиг
Миленко Филиповић – Таково
Коста Јовановић – Горње Драгачево
Јован Ердељановић – Доње Драгачево
Љубодраг Поповић – Шематизам округа чачанског од 1871. до 1890.
Мирко Барјактаровић – Гуча
Александар Крстић – Сеоска насеља у Подунављу и Посавини Србије и Јужне Угарске у 15. и првој половини 16. века
Група аутора – Крушевац кроз векове
Милош Стојић – Хроника села Бресно Поље
Архив Јагодина – Драгослав Дедић, Куга у Јагодини 1837. године
Добривоје Јовановић – Јагодинска, Ћупријска и Параћинска нахија у Првом и Другом српском устанку
Архивска грађа – Књажеска канцеларија, Јагодинска нахија, књига прва, 1815-1823
Архивска грађа – Књажеска канцеларија, Јагодинска нахија, књига друга, 1823-1830
Архивска грађа – Књажеска канцеларија, Јагодинска нахија, књига трећа, 1830-1835
Архивска грађа – Књажеска канцеларија, Јагодинска нахија, књига четврта, 1836-1839
Добривоје Јовановић – Основне школе у јагодинском округу до 1850.
Добривоје Јовановић – Основне школе у јагодинском округу 1851-1890.
Архив Јагодина – Извештаји Недићевих органа власти у округу Моравском 1941-1944, документи
Архив Јагодина – Југословенска војска у отаџбини на територији округа Моравског 1943-1944, документи
Архив Јагодина – Моравски округ у листу Ново време 1941-1944
Архив Јагодина – Извештаји команде Српске државне страже за округ Моравски 1941-1944
Архив Јагодина – Национализација имовине у Моравском округу (Срезу Светозарево) 1946-1962.
Јован Ердељановић – Етнолошка грађа о Шумадинцима
Бранко М. Жујовић – Врачевић, прилози за историју села
Слободан Аксентијевић – Вести о селу Бољковци и Бољковчанима између XVI и почетка XX века (код Горњег Милановца)
Милан М. Јовановић – Прилог о насељу Вишевца (с родословом првих досељеника – од досељења до данас)
Милош Стојадиновић – Насеља у крушевачком и левачком крају 1530. године
Радојица Калајџић – Милатовићи, село у Драгачеву

Западна Србија

Војислав Радовановић – Шабачка Посавина и Поцерина
Љубомир Павловић – Шабац
Мачванско-поцерски рејон – Костић/Љубобратовић
Мачва, Шабачка Посавина и Поцерина – М. Милојевић
Мачва – историја, становништво – Миливоје Васиљевић
Манастири шабачко-ваљевске епархије – Марко Павловић
Из прошлости Подриња
Годишњаци историјског архива у Шапцу од 1964. до 1988.
Глас цркве од 1923-1995
Шабац – 1918-1941 – Павле М. Јосић
Станислав Винавер – Шабац и његова традиција
Основни подаци о развитку среза Шабац
Сећање на Шабац и Лозницу
Списак стрељаних Шапчана и Мачвана -Душан Вулетић
Тефтер пореских глава у вароши Шабац 1835. године, Годишњак народног музеја у Шапцу 2004. године
Протокол шабачког магистрата од 1808 до 1812, књига прва (Гласник Српског ученог друштва), 1868. године
Катанска буна у Шапцу 1844 – Јован Димитријевић
Шабац у прошлости I, Васа Чубриловић и други аутори, 1970. године
Шабац у прошлости II. 1980. године
Шабац у прошлости III, 1980. године
Шабац у прошлости IV, 1984. године
Старе, завичајне књиге Бибилиотеке шабачке, 2004. године
Извештај Шабачке гимназије за 1900-1901.
Подринци за незаборав, Витомир Бујишић, 2010. године
Поменик Шабачко-ваљевске епархије, 1940. године
Друга шабачка црква и њени свештенодржитељи – Марко Павловић
Збирка разгледница Шапца
Боривоје Милојевић – Рађевина и Јадар
Мирјана Петровић- Савић – Топонимија Рађевине
Видосава Николић Стојанчевић – Рађевина и Јадар у необјављеним рукописима Цвијићевих сарадника
Љубомир Павловић – Антропогеографија Ваљевске Тамнаве
Љубомир Павловић – Ужичка Црна Гора
Љубомир Мићић – Златибор
Радомир Илић – О љубићским селима
Љубомир Павловић – Соколска Нахија
Мирко Барјактаровић – Ариље
Олга Зиројевић – Ужице у време турске власти – насеља до 1863.
Турски катастарски попис западне Србије XV и XVI вијек, књига II
Тамнавски бесмртници – З. Живановић, З. Маринковић, Б. Пауновић-Павловић
Спомен-обележја општине Коцељева – Зоран А. Живановић
Драгиње краљице Драге – Зоран А. Живановић
Избледели призори тамнавски – Зоран А. Живановић
Храм св. цара Константина и царице Јелене у Коцељеви – Зоран А. Живановић
Храм св. архиђакона Стефана у Свилеуви – Марко Павловић, Зоран А. Живановић
Посавотамнавски срез – Зоран А. Живановић

Југозападна Србија

Радомир Илић – Ибар
Радослав Павловић – Подибар и Гокчаница
Вера Вучковић – Пореска књига за срез Карановачки (Краљево) од 22. августа 1839. године
Милисав Лутовац – Етничке промене у области Старе Рашке
Вукоман Шалипуровић – Попис становништва сјеничке казе 1912. године
Петар Влаховић – Бродарево и његова околина
Петар Петровић – Рашка
Милисав Лутовац – Жупа Александровачка
Даринка Зечевић – Александрово
др Ејуп Мушовић – Етнички процеси и етничка структура становништва Новог Пазара
Зоран Малешић – Писанија манастира Милешеве 1863-1897

Источна и југоистична Србија

Миодраг Ал. Пурковић – Пожаревац, 1934. године
Михајло Ј. Миладиновић – Пожаревачка Морава, 1928. године
Градимир Д. Вуловић – Путовођа кроз Пожаревац и срез, 1939. године
Коста Јовановић – Неготинска Крајина и Кључ
Радмила Тричковић – Катастарски попис Крајине и Кључа 1740. године
Радмила Тричковић – Попис харача Крајине и Кључа 1740. године
Маринко Станојевић – Тимок
Станоје Мијатовић – Ресава
Михајло Костић – Коритница
Петар Јовановић – Бања
Драгослав Антонијевић – Алексиначко Поморавље
Маринко Станојевић – Црна Река
Михајло Костић – Белопаланачка област
Стари Пирот, етнолошке белешке из прошлости града, Владимир М. Николић, 1974. године
Пирот и пиротске прилике, Фотије А. Станојевић, 1996. године
Пирот и околина, др Стеван М. Станковић, 1996. године
Историја Пирота, Коста Н. Костић, 1973. године
Историја града Пирота, Светислав С. Петровић
Владимир М. Николић – Етнолошка грађа и расправе – Из Лужнице и Нишаве (1910)
Крупац, монографија, др Јован В. Ћирић, Витомир В. Живковић 1974.године
Видлич – Забрђе, Гаврило Видановић – Сазда 1960.године
Торлак, појам и границе, порекло имена, становништво, речник личних имена до 1878. године, Витомир В. Живковић, 1994.године
Завој (село), Војислав М. Минић 1989.године
Чиниглавци, етнолошко-историјски прилози, Борисав Јовановић 1984.године
Беше некад, етнолошки записи о становницима Средњег Висока, Борисав Николић, 2005.године
Барје Чифлик (село), Видоје Недељковић, 2009.године
Вукашин Петровић – Велика Лукања
Дојкинци (село), др Милан П. Петровић, 1997. године
Хроника села Брлог, Велимир Г. Костић, 2004. године
Костур (село), Духомир Цветковић, 2001. године
Лужница, монографија у слици и речи, Драгослав Манић Форски, 2001. године
Паклештица (село), Никола Г. Ђорђевић, Драгослав В. Војчић, 2001. године
Пољска Ржана (село), Милован Т. Минчић, Каламбоћија, 2002. године
Понор, хроника села, Најдан Р. Ђорђевић, 2001. године
Присјан (село), Часлав Р. Спасић, 2001. године
Радошевац, Лужничко село, Драгослав Манић Форски, 1996. године
Висок, привредно-географска испитивања, Гаврило Видановић-Сазда, 1955. године
Мемоари српских ратника 1912-1918., Борислава Лилић, 1998. године
Бесмртници округа Пиротског 1912 – 1920, Драгиша Ђ. Здравковић (судија, резервни арт. капетан), 1924. године
Наши у белом свету, Бобан Милић, 1991. године
Кнез Милош и источна Србија 1833-1838, Вл. Стојанчевић, 1956. године
Приповетке и предања из пиротског краја, део I, приповетке, Драгољуб Златковић, 2007. године
Приповетке и предања из пиротског краја, део II, предања, Драгољуб Златковић, 2007. године
Речник пиротског говора, Томислав Г. Панајотовић, 2010. године
Ризница пиротске баштине, Борисав С. Јовановић, 1994. године
Адети – живот и обичаји народа пиротског краја, Томислав Г. Панајотовић 1986. године
Владимир М. Николић – Етнолошка грађа и расправе – Из Лужнице и Нишаве (1910)
Тефтер нишавске митрополије (1834-1872)
Тефтер нишавске митрополије (1834-1872) – опис и библиографија, др Илија Николић
Филарет Петровић – Ниш са својом прошлошћу, из 1892. године
Јован Ћирић – Хроника села Градиште (Ниш)

Јужна Србија

Драгољуб Симоновић – Заплање
Вујадин Рудић – Становништво Прокупља
Вујадин Рудић – Становништво Топлице
Радош Требјешанин – Насељавање црногорског становништва у Јабланици и Топлици
Даринка Зечевић – Блаце
Јован Јовановић – Лесковачко поље и Бабичка гора
Јован Јовановић – Лесковачко Поречје
Јован Јовановић – Доња Јабланица
Михајло Костић – Власотинце
Јован Трифуноски – Врањска котлина
Јован Трифуноски – Моравица
Јован Трифуноски – Села и становништво у доњем сливу Власине
Јован Трифуноски – Грделичка клисура
Јован Јовановић – Пуста Река
Јован Трифуноски – Сурдулица
Јован Трифуноски – Бујановац
Јован Трифуноски – Владичин Хан
Јован Трифуноски – Трговиште
Јован Трифуноски – Прешево
Јован Трифуноски – Горња Пчиња
Риста Николић – Крајина и Власина
Миленко Филиповић и Персида Томић – Горња Пчиња
Риста Николић – Врањска Пчиња
Риста Т. Николић – Пољаница и Клисура
Bahtijar Kryeziu – Onomastika e Hashanisë Ономастика мањег предела на северу општине Бујановац. Садржи и традицију о пореклу родова у селима краја. На албанском.
Мирослав Б. Младеновић – Мирац – Народни говор из власотиначког краја (Власотиначки речник)

Косово и Метохија

Атанасије Урошевић – Косово
Милисав Лутовац – Ибарски Колашин
Милан Ивановић – Споменици Ибарског Колашина
Маринко Станојевић – Заглавак
Мирко Барјактаровић – Ругова
Милисав Лутовац – Гора и Опоље
Милета Букумирић – Ономастика Сиринићке Жупе
Милета Букумирић – Ономастика јужног Косова
Љубисав Ћирић – Ономастика Изморника
Алија Џоговић – Ономастика Ђаковице и суседних села
Алија Џоговић – Ономастика Дечана и околних села
Алија Џоговић – Ономастика Горе
Данило Стијовић – Ономастика дела северне Метохије
Данило Стијовић – Ономастика Суве Реке и околних села
Mark Krasniqi – Дуље
Mark Krasniqi – Ораховац
Mark Krasniqi – Сува Река
Миленко Филиповић – Хас под Паштриком
Миленко Филиповић – Жур и околна села
Миленко Филиповић – Различита етнографска грађа Косова и Метохије
Милета Букумирић – Из ономастике јужне Метохије
Милета Букумирић – Ономастика дела Прекорупља
Милета Букумирић – Ономастика Прекорупља, 2. део
Светозар Стијовић – Ономастика источног дела Метохијског Подгора
Светозар Стијовић – Ономастика средишњег дела Метохијског Подгора
Светозар Стијовић – Ономастика западног дела Метохијског Подгора
Светозар Стијовић – О антропонимима Гораждевца
Митар Пешикан – Из историјске топонимије Подримља
Татјана Катић – Вилајет Паштрик 1452-53. године.pdf
Војислав Радовановић – Антропогеографска испитивања 1929. године у Подујеву
Милован Радовановић – Становништво Призренског Подгора
Благоје Павловић – Насеља и миграције становништва општине Лепосавић
Атанасије Урошевић – О Косову, антропогеографске студије и други списи
Атанасије Урошевић – Етнички процеси на Косову током турске владавине
Косовка Ристић – Мало Косово
Татомир Вукановић – Дреница
Милисав Лутовац – La Metohija (на француском)
Атанасије Урошевић – Новобрдска Крива Река
Атанасије Урошевић – Горња Морава и Изморник
Јован Трифуноски – Качаничка клисура
Милица Грковић – Имена у дечанским хрисовуљама
Милисав Лутовац – Звечан, Трепча и Косовска Митровица
Атанасије Урошевић – Гњилане
Mark Krasniqi – Vendbanimet e Rugovës Усмена традиција о поријеклу родова у Руговоској клисури код Пећи. На албанском.
Mark Krasniqi – Lugu i BaranitАнтропогеографска студија регије Барански Љуг источно од Дечана.  Садржи и усмену традицију о поријеклу појединих родова. На албанском.
Татјана Катић – Опширни попис Призренског санџака из 1571. године.pdf
Владимир Цветановић – Из ономастике Гњилана
Милица Грковић – Имена места и људи на Косову и Метохији у средњем веку
Бранко Р. Радеч – Дрваре на Космету и Радечи од 14. века

Војводина

Гордана Вуковић – Речник презимена Шајкашке
Живан Сечански – Пописи становништва Бачке током XVIII века
Живан Сечански – Попис становништва Срема током XVIII века
Душан Поповић – Пописи становништва Баната током XVIII века
Јован Ердељановић – Срби у Банату
Душан Поповић – Пописи становништва Срема током XVIII века
Александар Станојловић – Монографија Банатске Клисуре
Душан Поповић – Срби у Војводини, том 1
Душан Поповић – Срби у Војводини, том 2
Душан Поповић – Срби у Војводини, том 3
Владимир Ђурић – Географски распоред новоколонизованог становништва у Војводини
Жељко Кумар – Стара Пазова
Жељко Кумар – Стари Сланкамен
Група аутора – Банатске Хере
Bruce McGowan – Пописни дефтер санџака Срем из 1570. године (на енглеском)
Славко Гавриловић – Русини у Бачкој и Срему
Pál Engel – Egy bácskai jobbágynévsor 1525-ből (Попис кметова у Бачкој 1525. године)
Душан Поповић – Грађа за историју насеља у Војводини од 1695. до 1796.
Бранислав Букуров – Ада
Михајло Костић – Кула
Стеван Бугарски – Срби у Темишвару
Јован Ердељановић – О пореклу Буњеваца
Иван Иванић – О Буњевцима
Иван Иванић – Буњевци и Шокци
Ђорђе Бошковић – Један попис села митровачког провизората из 1720. године
Микица Илић: Село Босут у Срему (1706-2006), монографија
Александар Ђурђев – Бела Црква
Радомир Владица Томић – Доњи Петровци кроз векове
Иван Антуновић – Разправа о подунавских и потисанских Буњевцих и Шокцих

Предраг Пузић – Понос и светлост: 250 година школе у Брестачу (1766-2016)
Предраг Пузић – На бари село: монографија села Брестач у Срему
Предраг Пузић – Црква Светих Архангела Михаила и Гаврила у Брестачу (1566-2016)
Душан Д. Влајков – Башаид кроз време

МАКЕДОНИЈА

Светозар Томић – Скопска Црна Гора
Јован Трифуноски – Скопски Дервен
Јован Трифуноски – Сеоска насеља Скопског Поља
Јован Трифуноски – Полог
Јован Трифуноски – Охридско-струшка област
Јован Трифуноски – Битољско-прилепска котлина
Јован Трифуноски – Дебар
Јован Трифуноски – Кичевска котлина
Јован Трифуноски – Кумановска област
Јован Хаџи Васиљевић – Јужна Стара Србија – Кумановска област
Јован Трифуноски – Кумановско-прешевска Црна Гора
Бранислав Русић – Жупа Дебарска
Бранислав Русић – Поље Дебарско
Јован Трифуноски – Кочанска котлина
Јован Трифуноски – Кривопаланачка област
Јован Трифуноски – Област Бабуне и Тополке
Јован Трифуноски – Овчепољска котлина
Јован Трифуноски – Поречието на Кадина Река
Јован Трифуноски – Села на Сухој Гори
Јован Трифуноски – Слив Маркове реке
Јован Трифуноски – Струмички крај
Јован Трифуноски – Варошица Крушево
Миленко Филиповић – Дебарски Дримкол
Миленко Филиповић – Голо Брдо
Миленко Филиповић – Из недавне прошлости Велеса
Боривоје Ж. Милојевић -Јужна Македонија
Војислав Радовановић – Тиквеш и Рајец
Тома Смиљанић – Мијаци, Горна Река и Мавровско Поље
Боривоје Милојевић – Јужна Македонија
Тома Смиљанић – Кичевија
Миленко Филиповић – Северна велешка села
Петар Јовановић – Порече
Јован Трифуноски – Македонизирање јужне Србије
Мирослав Младеновић Мирац – Македонско Порече

ЦРНА ГОРА 

Вук Ст. Караџић – Црна Гора и Бока Которска
Попис свега становништва Црне Горе 1879, I. том
Попис свега становништва Црне Горе 1879, II. том
Марјан Болица – Извјештај и опис Санџачког калифата 1614.
Трифун Ђукић – Извјештаји о бојевима Црногораца с Махмут-пашом Бушатлијом
Ристо Ј. Драгићевић – Неколико података о црногорским барјактарима и барјацима
др Ђурђица Петровић – Матаруге у касном средњем веку 

Стара Црна Гора

Јован Ердељановић – Стара Црна Гора
Јован Ф. Иванишевић – Подловћенско Цетиње
Павле Радусиновић – Насеља Старе Црне Горе општи дио
Павле Радусиновић – Насеља Старе Црне Горе посебни дио
Павле Радусиновић – Становништво и насеља зетске равнице од најстаријег до најновијег доба, општи дио
Павле Радусиновић – Становништво и насеља зетске равнице од најстаријег до најновијег доба, поријекло насеља и становништва, 2. део
Митар Пешикан – Зетско-хумско-рашка имена на почетку турског доба
Андрија Јовићевић – Зета и Љешкопоље
Андрија Јовићевић – Малесија
Богдан Лалевић и Иван Протић – Васојевићи у црногорској граници
Богдан Лалевић и Иван Протић – Васојевићи у турској граници
Радослав Јагош Вешовић – Племе Васојевићи
Спомени на претке и прошлост Васојевића
Андрија Јовићевић – Плавско-Гусињска област, Полимље, Велика и Шекулар
Милисав Лутовац – Рожаје и Штавица
Милисав Лутовац – Бихор и Корита
Андрија Јовићевић – Ријечка Нахија
Бранислав Ђурђев – Постанак и развитак брдских, црногорских и херцеговачких племена
Јован Ердељановић – Кучи, племе у Црној Гори
Јован Ердељановић – Братоножићи
Петар Шобајић – Бјелопавлићи и Пјешивци
Персида Томић – Врачани
Вуле Кнежевић – Племе Шаранци
Стеван Поповић – Ровца и Ровчани
Мирко Бајрактаровић – Ровца
Рајко Раосављевић – Морача, Ровца, Колашин
Раде Вујисић – Братство Вујисића
Ристо Ковијанић – Помени црногорских племена у которским споменицима 14-16. вијек
Ристо Ковијанић – Помени црногорских племена у которским споменицима 14-16. вијек, књига II
Житије Светог Стефана Пиперског
Момчило Гогић Лутовац – Андријевица
Милисав Лутовац – Беране
Илија Радуловић – Бијело Поље
Јово Медојевић – Православно становништво Бијелог Поља и њихове крсне славе
Илија Радуловић – Подгорица
Милисав Лутовац – Рожаје
Миливоје С. Ђуришић – Парци и њихови житељи – Ђуришићи и Раичковићи
Ранко Бубања – Монографија БУБАЊА
Радојка Цицмил-Реметић – Топоними зоонимског порекла на Пивској планини
Милета Р. Јанковић – Хроника села Лијешња у Ровцима (рукопис)
Марко Д. Обрадовић – Поријекло и родослов Обрадовића из Лубница
Марко Миљанов – Целокупна дела (Примјери чојства и јунаштва. Живот и обичаји Арбанаса. Нешто о Братоножићима. Разно)
Бранислав М. Вуковић – Заостро у простору и времену

Стара Херцеговина

Светозар Томић – Бањани
Светозар Томић – Пива и Пивљани
Светозар Томић – Дробњак, Пива и Бањани
Обрен Благојевић – Пива
Радивоје М. Тадић – Генеалогија пивског братства Тадић и друга братства презимена Тадић”
Светозар Томић – Шавник
Андрија Лубурић – Дробњаци, племе у Херцеговини
Стојан Караџић и Вук Шибалић – Породице у Дробњаку и њихово поријекло
Петар Шобајић – Никшић
Петар Мркоњић – Средње Полимље и Потарје у новопазарском санџаку
Жарко Шћепановић – Средње Полимље и Потарје
Мирко Барјактаровић – Етнички развитак Горњег Полимља
Милисав Лутовац – Србљаци у горњем Полимљу
Вукашин Шошкић – Шошкићи из Полимља
Славољуб Шошкић – Братство Шошкић, монографија са родословом/a>
Милета Војиновић – Пљеваљски крај, прошлост и порекло становништва
Видоје Деспотовић – Наша села
Милорад Јокнић – Становништво у пљеваљском крају
Ема Миљковић – Пљеваљско друштво – преображај из српског трга у Османску касабу
Јовановић, Радовић, Меденица, Ракочевић – Колашин
Богумил Храбак – Риђани
Митар Пешикан, Душанка Бојанић – Попис заорјенског племена Риђана с краја XV века
Гојко Килибарда – О постанку неких топонима у Бањанима и Грахову
Чедомир Булајић – Родослов братства Булајић
Милун М. Штурановић – Озринићи крај Никшића
Милан Пековић – Никшићка жупа

Црногорско приморје

Саво Накићеновић – Бока
Глигор Станојевић – Попис Херцеговаца пресељених у Боку Которску послије Карловачког мира
Глигор Станојевић – Катастри Херцег Новог и Рисна из 1704. године
Радославка Радојевић – Структура популације становништва Херцег Новог са аспекта антропонимије у току 19. и 20. века
др Горан Комар – Херцегновски ћирилични пописи (1750-1826)
др Горан Комар – Књиге од вјерности и доброте топаљске комунитади (1751-1806)
др Горан Комар – Даниловићи (зубачки и новски прваци)
Јован Вукмановић – Паштровићи
Андрија Јовићевић – Црногорско Приморје и Крајина
Јован Вукмановић – Етнички процеси и састав данашњег становништва у Старом Бару
Јован Вукмановић – Етнички процеси и састав данашњег становништва у Улцињу
Шиме Љубић – Скадарски земљишник од године 1416.
Selami Pulaha – Defteri i regjistrimit të Sanxhakut të Shkodrës i vitit 1485 (Пописни дефтер санџака Скадар из 1485. године)

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА (РЕПУБЛИКА СРПСКА)

Ђорђе Јањатовић – Презимена Срба у Босни
Шематизам митрополије дабро-босанске из 1882. године
Први шематизам православне српске митрополије Бањалучко-Бихаћке за годину 1901.
Есад Куртовић – Власи Бобани
Хазим Шабановић – Босански пашалук
Ђорђе Пејановић – Становништво Босне и Херцеговине
Милан Прелог – Повијест Босне у вријеме османлијске влад (1. део, 1463-1739)
Влатко Богићевић – Босна и Херцеговина, српске су земље и по крви и по језику, Мостар 1908.
Упутства за проучавање села у Босни и Херцеговини (чланак из Босанске виле, бр. 4 из 1897)

Западна Босна и бањалучки крај

Владислав Скарић, Поријекло православнога народа у сјеверозападној Босни, 1918. године
Ђуро Јарић – Тромеђа
Милан Васић – Етничка кретања у Босанској Крајини у XVI вијеку
Миленко Филиповић – Етнолошки записи с пута по западној Босни
Боривоје Милојевић – Купрешко, Вуковско, Равно и Гламочко Поље
Душан Карањац – Српска конфесионална школа у Ливну
Марио Петрић – Поријекло становништва Ливањског Поља
Младенко Кумовић – Порекло, миграције и страдања Срба са Купреса
Петар Рађеновић – Села парохије Крњеуше у Босни
Петар Рађеновић – Бјелајско Поље и Бравско
Милан Карановић – Поуње у Босанској Крајини
Петар Рађеновић – Унац
Петар Рађеновић – Некадашња област Милан-Кнежина
Алија Бејтић – Кнежина
Милан Карановић – Чланци из “Политике”
Раде Ракита – Јањ
Милан Карановић – Саничка Жупа
Миленко Филиповић – Поријекло, старост и распрострањеност топонима и антропонима Штрбац
Миленко Гашић – Становништво Приједора
Симо Стојановић – Записи протином руком
Драгица Гатарић – Дујаковци
Драгица Гатарић – Горње Ратково
Драгица Гатарић – Радманићи
Драгица Гатарић – Зеленци
Драгољуб Петровић – О говору Змијања
Ђоко Мазалић – Борач
Момчило Спасојевић – Шњеготина
Момчило Продановић – Село Штрпци (код Прњавора)
Петар М. Богуновић – Из усорског краја и околине
Мирослав Нишкановић – Поријекло становништва тешањског краја
Момчило Спасојевић – Поријекло становништва челиначког краја
Предраг Пузић – Трагом очева: Срби из Бихаћког, Крупског и Цазинског среза као аустроугарски војници и добровољци у српској војсци 1914-1918.

Средња Босна

Јово Божић – Српско Сарајевско поље, II део
Стјепо и Владимир Трифковић – Сарајевска околина
Божидар Милић Криводољанин – Економски развитак породица у селу Нишићима, срез Сарајево
Миленко Филиповић – Црква Ломница у Босни
Миленко Филиповић – Манастир Возућа у Босни
Миленко Филиповић – Попис Срба харачких обвезника у Модричи и околици 1851. године
Миленко Филиповић – Озрењаци или Маглајци
Бранко Перић – Чечава
Миленко Филиповић – Гласинац
Ахмед Аличић – Чифлуци Хусеин-капетана Градашчевића
Алија Бејтић – Нова Касаба у Јадру
Авдо Сућеска – Попис чифлука у рогатичком кадилуку
Миленко Филиповић – Височка Нахија
Миленко Филиповић – Живот и обичаји народни у височкој нахији
Миленко Филиповић – Вогошћа и Биоча у Босни
Станоје Јовановић – Вогошћа
Миливоје Павловић – О становништву и говору Јајца и околине
Прота Милан Илић – Опраштање са животом јајачког пароха
Миленко Филиповић – Боровица
Миленко Филиповић – Рама у Босни
Вукашин Сировина – Прошлост и насеља града Добоја
Душан Паравац – Логор смрти (хроника о аустроугарском логору интернираца у Добоју 1915-1917)
Салих Куленовић – Прилози за етнолошку монографију Скиповца (код Грачанице)
Салих Куленовић – Јања, етнолошка монографија
Петар Рајин Васић – Подмајевички Слијепчевићи
Јаков Дрљић – Биљешке о Брестову (с освртом на фамилију Дрљић)
Др Младенко Кумовић – Лугоњићи код Брчког
Група аутора – Копривна
Михаило Пантић – Брусница на Сави
Душан Паравац – Требава (предјели, људи, обичаји – прилози за монографију 1)
Миленко Максимовић – Бесмртници Озрена, Требаве и Посавине
Васкрсија Јанковић – Монографија Бољанића
Јелена Мргић – Жупе и насеља “земље” Усоре
Јован Б. Душанић – Летопис српске породице из Босне
Јован Б. Душанић – Прибнић, место у Републици Српској
Јован Б. Душанић – Прибинић и околина : етнографски и други записи
Петар Рајин Васић – Прохујало кроз село Пиперце

Источна Босна

Миленко С. Филиповић – Прилози етнолошком познавању североисточне Босне
Миленко С. Филиповић – Стари српски записи и натписи из североисточне Босне
Миленко С. Филиповић – Мајевица
Ристо Јеремић – О пореклу становништва тузланске области
Споменица Просветиног ђачког дома у Тузли (1919-1929)
Дефтери из 1519. и 1533. за Зворнички санџак
Салих Куленовић – Насеља и поријекло становништва у дијелу зворничког подриња
Миленко Филиповић – Почеци и прошлост Зворничке епархије
Стјепо Трифковић – Вишеградски Стари Влах
Миленко Тодовић – Црква Шклопотница у Ријеци код Фоче
Расим Живојевић – Иловача
Мирко Барјактаровић – Власеница
Радмила Кајмаковић – Семберија
Мустафа Грабчановић – Бијељина и Бијељинци
Осамдесет година Бијељинске гимназије (1919-1999)
Иван Марковић – Стари Угљевик који нестаје
Монографија села Доња Трнова (Угљевик)
Слободан Лукић – Монографија Богутово Село (Угљевик)
Веселина Ђуркин – Лексика Угљевика и Забрђа
Миленко Филиповић – Варошица Олово са околином

Херцеговина

Ристо Милићевић – Херцеговачка презимена
Јевто Дедијер – Херцеговина
Јевто Дедијер – Билећске Рудине
Поименични попис санџака вилајета Херцеговина
Петар Шобајић – Корјенићи
Саво Пујић – Џиварска црквена општина
Рајко Пантов Вукашиновић – Зупци под Орјеном у Херцеговини
Обрен Ђурић-Козлић – Шума, Површ и Зупци у Херцеговини
Миленко Филиповић и Љубо Мићевић – Попово у Херцеговини
Неђељко Паовица – Љубомир
Неђељко Паовица – Завође
Петар Шобајић – Дабарско Поље у Херцеговини
Глигор Станојевић – Попис Херцеговаца пресељених у Боку Которску послије Карловачког мира
Жељко Марић – Бишће јуче, данас
Владимир Ћоровић – Мостар и његова српска православна општина
Група аутора – Срби у Мостару
Група аутора – Епископија захумско-херцеговачка
Владимир Ћоровић – Српски манастири у Херцеговини
Љубинка Којић – Манастир Житомислић
Михајло Динић – Хумско-требињска властела
Михајло Динић – Земља Херцега Светога Саве
Есад Куртовић – Хум и Херцеговина кроз повијест
Роберт Јолић – Становништво Бротња у турско доба
Анте Фигурић – Требиње некада и данас
Саво Пујић – Ономастика Придвораца Требињских
Саво Пујић – Ономастика Површи Требињске
Неђељко Р. Деретић – Ономастика Ораховца у Херцеговини
Момчило Ћурић – Ономастика Љубомира
Вељко Брборић – Ономастика села Пустипуха у централној Херцеговини
Мирослав Нишкановић – Насеља Дрежнице и њихово становништво
Б. Тунгуз, А. Тунгуз – Калиновачко Загорје, Жупа, Междра и Мрежица
Радомир Станић – Стари српски надгробни споменици у Мостару
Радмило Б. Пекић – Задужбина Јелене Лазаревић у Херцеговини
Војислав Војо Митров Шешлија и Томислав Томо Павлов Шешлија – Трагом наших предака / Братство Шешлија
Владимир Дучић – Трагом презимена Дучић
Веселин Трапарић – Трапарићи
Шематизам српско-православне Митрополије и архидијецезе херцеговачко-захумске за 1890. годину
Шематизам српско-православне Митрополије и архидијецезе херцеговачко-захумске за 1900. годину
Споменица епархије захумско-херцеговачке из 1928. године
Љубо Михић – Љубиње са околином
Љубо Михић и Џелалудин Кантарџић – Банчићи, село стогодишњака
Р. Шаренац – Породица Шаренац Кресојевић
Богомил Храбак – О херцеговачким влашким катунима према пословној књизи дубровчанина Џивана Припчиновића
Радмило Б. Пекић – Врм и тврђава Клобук од најранијих помена до пада под турску власт
Radmilo B. Pekić – Maleševci in Bileća`s Rudine (на енглеском језику)
Радмило Б. Пекић – Херак Милошевић – крамар Малешевац
Радмило Б. Пекић – Писани помени манастира Тврдош из XV вијека
Стево Анђелић – Анђелићи

ХРВАТСКА

Група аутора – Лексик презимена СР Хрватске 1948. године, први фајл
Група аутора – Лексик презимена СР Хрватске 1948. године, други фајл
Драго Роксандић – Срби у Хрватској
Алекса Ивић – Миграције Срба у Хрватску током 16, 17 и 18. столећа
Адам Прибићевић – Насељавање Срба по Хрватској и Далмацији
Радослав Лопашић – Хрватски урбари
Иван Мужић – Власи у старијој хрватској хисториографији
Драго Роксандић – Triplex Confinium
Никодим Милаш – Списи о историји православне цркве у далматинско-истријском владичанству од 15. до 19. вијека
Стипе Гуњача – Трогодишњи рад музеја хрватских археолошких споменика
Стјепан Бан – Хрватски разговори и одговори
Стјепан Антољак – Буне пучана и сељака у Хрватској
Филип Шкиљан – Знаменити Срби у Хрватској
Велиша Рајичевић Псуњски – Хрвати у светлу историјске истине
Глигор Станојевић – Сењски ускоци
Јово Бајић – Купрешани у Лици, Славонији и Далмацији
Никола Живковић – Прилог расправи о националном саставу Жумберка
Ружа Петровић – Бројност и територијални распоред Срба у СР Хрватској 1948-1981
Милорад Екмечић – Црква и нација код Хрвата
Јован Скерлић – О Анти Старчевићу

Лика, Кордун и Банија (Крајина)

Манојло Грбић – Карловачко владичанство, књига 1, 1891. године
Манојло Грбић – Карловачко владичанство, књига 2, 1891. године
Манојло Грбић – Карловачко владичанство, књига 3, 1891. године
Милан Радека – Српска презимена и славе у Карловачком владичанству
Радослав Лопашић – Карловац
Радослав Лопашић – О Епархији карловачкој
Franz de Paula Julius Fras – Цјеловита топографија Карловачке војне крајине
Славко Гавриловић – Грађа за историју Војне крајине у 18. вијеку, књига 1
Славко Гавриловић – Грађа за историју Војне крајине у 18. вијеку, књига 2
Војин Дабић – Банска Крајина
Војин Дабић – Карловачки Генералат
В. Клаић – Грађа за топографију личко-крбавске жупаније у средњем вијеку
Никола Беговић – Живот и обичаји Срба – Граничара (1887.)
Карл Касер – Попис Лике и Крбаве 1712. године
Марко Шарић – Предмодерне етније у Лици и Крбави према попису из 1712./14. године
Стјепан Павичић – Сеобе и насеља у Лици
Рудолф Хорват – Лика и Крбава, свезак I, општи део
Рудолф Хорват – Лика и Крбава, свезак II, посебни део
Иван Јуришић – Лика и Крбава од Великог рата за ослобођење до инкорпорације у Карловачки генералат (1683-1712)
Лука Јелић – Лички санџакат и постање Млетачке крајине (почетком Кандијскога рата 1643-1648.)
Милан Дивјак – Лички водац
Котар Кореница и котар Удбина у НОР-у и социјалистичкој изградњи
Јосип Фајдић – Миграције Личана на подручју Славоније
Хрвоје Салопек – Родови Огулинско-Модрушке удолине
Мирко Грчић – Анторпогеографске и демографске промене села Дрежнице
Монографија “Двор на Уни” од пријеславенског доба до наших дана
Никола Плећаш Нитоња – Пожар у Крајини
Филип Шкиљан – Културно-хисторијски споменици Баније
Филип Шкиљан – Културно-хисторијски споменици Кордуна
Војислав Ананић – Ананићи
Леко Будисављевић – Племе Будисављевића у Горњој Крајини (књига из 1890)
Преписка ђенерала Будислава Будисављевића
Извештај о стању српских народних школа у архидијецези, године 1872. Крајишке школе… (од стр.1 до стр. 142)
Шематизам српске православне епархије горњогарловачке за годину 1871. (од стр. 142)
Телефонски именик Лике 1989. године
Анте Бежен, Иван Шутија – Госпић и лички крајеви
П. М. Крајновић – Из српске прошлости

Далмација

Саво Накићеновић – Книнска Крајина
Никодим Милаш – Православна Далмација, 1901. године
Опширни попис Клишког санџака из 1550. године
Дамир Карбић – Коњеврате и Мириловић Загора у биљежничким списима
Крешимир Кужић – Повијест жупе Коњеврате и Мириловић Загора
Крешимир Кужић – Повијест Далматинске Загоре
Крешимир Кужић – Миљевци за вријеме турске владавине 1522. – 1683.
Дамир Карбић – Села жупе Коњеврате и Мириловић Загора у млетачким катастрима Далмације из 18.стољећа 
Богумил Храбак – Насељавање херцеговачких и босанских влаха у Далматинску Загору у 14., 15. и 16. ст.
Бошко Десница – Историја котарских ускока св. 1
Бошко Десница – Историја котарских ускока св. 2
Бошко Десница – Стојан Јанковић и ускочка Далмација
Марко Јачов – Венеција и Срби у Далмацији у 18. веку
Луцијан Кос – Буковица и Равни Котари
Алберто Фортис – Пут по Далмацији
Шиме Љубић – Обичаји код Морлаках у Далмацији
Боривоје Милојевић – О привреди и насељима у долини Цетине и Крке
Весна Чулиновић Константиновић – Живот и социјална култура становништва под Динаром
Луцијан Марчић – Антропогеографска испитивања по севернодалматинским острвима
Луцијан Марчић – Задарска и шибенска острва
Глигор Станојевић – Попис становништва и земље у околини Задра из 1756. године
Глигор Станојевић – Попис становништва, стоке и земље села Горње Биљане и Корлат из 1749. године
Томислав Шарлија – Јасенице под влашћу Османлија и Млечана од 16. до конца 18. стољећа
Јосип Анте Солдо – Етничке промјене и миграције становништва у Сињској Крајини
Вјеко Врчић – Презимена српске православне парохије Имотски
Анте Иванковић – Хрватски родови у жупи Подбабље
Живко Бјелановић – Антропонимија Буковице
Невенка Безић Божанић – Католички живаљ дрнишке жупе од 1705. године до пада Млетачке републике 1797. године
Домагој Видовић – Добрањска презимена и надимци
Домагој Видовић – Старији православни родови у Метковићу
Никола Звонимир Бјеловучић – Полуострво Рат
Иво Рубић – Подријетло становништва отока Шолте
Јеремија Д. Митровић – Српство Дубровника
Ђорђе Ћапин -Српски Конавли и хрватска култура
 Илија Синдик – Дубровник и околина
Здравко Шундрица – Попис становништва Дубровачке републике 1673. – 1674.
Михаило Ј. Динић – Из дубровачког архива, књига 3
Корнелије Ј. Старчевић – Исламско-османски градови далматинског залеђа
Јосип Колнаго – Средовјечне куле и градине око Новиграда и Карина
Душан Т. Штулић – Списак појединих српских православних посједника и парохијана у Буковићу од 16. до 19. века
Магазин сјеверне Далмације из 1935.
Владимир Ардалић – Буковица, народни живот и обичаји
Жељко Хољевац – Проблеми Хабсбуршко-млетачког разграничења у Подгорју и Позрмању поткрај 17. и почетком 18. стољећа
Карло Косор – Дрнишка крајина за турскога владања
Бошко Десница – Једна непозната буна и један незнани мученик (текст о буни попа Петра Јагодића Куриџе подигнутој 1704. године у северној Далмацији)
Растислав С. Петровић – Писма Симеона Кончаревића
Стјепан Антољак – Неколико података о досељењу Црногораца у Задар и околицу Брибира
др Душан Кашић – Светли гробови православних Шибенчана
Љубомир Н. Влачић – Хисторичке успомене о сердарима, пуковницима и сопраинтендентима, витезовима Синобадима
Шиме Љубић – Обичаји код Морлака у Далмацији
Мирко Одавић – Велики Небрижевац – Триста година у Имотској крајини (Далмација)

Славонија, Барања и Посавина

Алекса Ивић – Миграције Срба у Славонију током 16, 17 и 18. столећа
Радослав Грујић – Споменица о српском православном владичанству пакрачком
Спиридон Јовић – Етнографска слика славонске војне границе
Иве Мажуран – Попис западне и средње Славоније 1698. и 1702. године
Иве Мажуран – Попис насеља и становништва у Славонији 1698. године
Андрија Зирдум – Почеци насеља и становништво бродског и градишког краја 1698-1991
Стјепан Сршан – Становништво и господарство Барање 1766. и 1824. године
Иве Мажуран – Становништво и властелинства у Славонији 1736. године
Иве Мажуран – Оснивање војне границе у Славонији 1702. године
Иве Мажуран – Становништво Осијека 1693. – 1703.
Стјепан Павичић – Поријекло становништва винковачког краја
Стјепан Сршан – Пописни дефтер санџака Пожега из 1576. године
Јосип Буторац – Становништво Пожеге и околице
Весна Чулиновић Константиновић – Процеси друштвеног развоја у селу Заиле на Папуку
Душан Кашић – Српска насеља и цркве у Сјеверној Хрватској и Славонији
Ненад Моачанин и Жељко Хољевац – Хрватскославонска војна крајина
Фридрих Вилхелм фон Таубе (Friedrich Wilhelm von Taube) – Историјски и географски опис Краљевине Славоније и Војводства Срема (1777.)
Густав Боденштајн (Gustav Bodenstein) – Повијест насеља у Посавини год. 1718 – 1739.
Ристо Михаиловић – Из прошлости Вуковара с обзиром на тамошње Србе
Филип Шкиљан – Културно-хисторијски споменици Западне Славоније
Србослав Срба Крајшић – Село Хркановци (код Ђакова)
Душан Војводић- Знаменити Срби винковачког краја

Истра

Institut Adriatique – Cadastre national de L’Istrie 1945
Фран Барбалић – Перој – српско село у Истри

 СЛОВЕНИЈА

Миленко Филиповић – Српска насеља у Белој Крајини у Словенији
Јосип Мал – Ускочке сеобе и словеначке покрајине
Иван Симонич – Миграције на Кочевскем

ОСТАЛИ НАРОДИ И ЕТНИЧКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Душан Ј. Поповић – О Цинцарима
Миле Раденковић – Цинцари – Балкански Хазари
Миленко С. Филиповић – Цинцари у Босни
Часопис “Развитак” (бр.12, 1939), чланци: О власима, Матаруге код Приједора…
Биљана Сикимић – Черкези на Косову
Нико Жупанић – Етнолошки значај косовских Черкеза
Славко Гавриловић – Русини у Бачкој и Срему од средине 18. до средине 19. века
Нијемци у Семберији
Словаци у Бијељини
Драгослав Срејовић – Илири и Трачани
Александар Стипчевић – Илири
Петер Бартл – Албанци
Иван Иванић – Буњевци и Шокци
Мијо Мандић – Знаменити Буњевци од XVII до XX вика
Алексей Арсеньев – Русская эмиграция в Сремских Карловцах

Јован Н. Томић – О Арнаутима у Старој Србији и Санџаку
Ризах Груда – О муслиманским братствима у Црној Гори и западном Санџаку у вријеме османске владавине
Зборник радова (уредио Милутин Гарашанин) – Илири и Албанци

ХЕРАЛДИЧКЕ КЊИГЕ

Алекса Ивић – Стари српски печати и грбови
Моденски препис Охмучевићевог грбовника
Јосип Смодлака – Земље Јужних Словена и њихови грбови око године 1330.
Фојнички препис Охмучевићевог грбовника
Carl Georg Friedrich Heyer von Rosenfeld – Wappenbuch des Königreichs Dalmatien
Срђан Рудић – Властела Илирског грбовника
Ivan Bojničić – Der Adel von Kroatien und Slavonien
Géza Csergheo – Der Adel von Ungarn sammt den Nebenländern
Géza Csergheo – Adel von Ungarn, Suppl.
Стојан Новаковић – Хералдички обичаји у Срба

БИОГРАФИЈЕ

Владимир Ћоровић – Краљ Твртко I Котроманић

АРХЕОЛОГИЈА

Драго Видовић – Симболичне представе на стећцима
Александар Ратковић – Археолошка налазишта на Зупцима и њихово окружење
Бранко М. Арсеновић, Аљоша Б. Арсеновић – Куће Лепенског вира, корјени србске баштине

МАНАСТИРИ

Милијана Окиљ – Манастир Завала (Херцеговина)

ИСТОРИЈА

Ги Готје – Орлови и лавови, историја балканских монархија (1817-1974)

ЈЕЗИК

Петар Скок – Лексикологијске студије
Александар Лома – Словени и Албанци до XII века у светлу топономастике
Александар Лома – Откуде Ниш
Алекса Ивић – О српском и хрватском имену
Александар Лома – Неки славистички аспекти српске етногенезе
Павле Ивић – Српски народ и његов језик

ШЕМАТИЗМИ СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ

Шематизам православне српске дијецезе горњо-карловачке из 1883. године
Шематизам православне српске епархије пакрачке из 1898. године
Шематизам православне епархије бококоторско-дубровничке за годину 1874. 
Шематизам православне епархије бококоторско-дубровничке за годину 1875. 
Шематизам православне епархије бококоторско-дубровничке за годину 1876. 
Шематизам православне епархије бококоторско-дубровничке за годину 1877. 
Шематизам православне епархије бококоторско-дубровничке за годину 1878. 
Шематизам православне епархије бококоторско-дубровничке за годину 1879. 
Шематизам православне епархије бококоторске, дубровачке и спичанске за годину 1880. 
Шематизам православне епархије бококоторске, дубровачке и спичанске за годину 1881.
Шематизам православне епархије бококоторске, дубровачке и спичанске за годину 1882. 
Шематизам православне епархије бококоторске, дубровачке и спичанске за годину 1883.
Шематизам православне епархије бококоторске, дубровачке и спичанске за годину 1884. 
Шематизам православне епархије бококоторске, дубровачке и спичанске за годину 1885. 
Шематизам православне епархије бококоторске, дубровачке и спичанске за годину 1886. 
Шематизам православне епархије бококоторске, дубровачке и спичанске за годину 1887. 
Шематизам православне епархије бококоторске, дубровачке и спичанске за годину 1888. 
Шематизам православне епархије бококоторске, дубровачке и спичанске за годину 1889. 
Шематизам православне епархије бококоторске, дубровачке и спичанске за годину 1890. 
Шематизам православне епархије бококоторске, дубровачке и спичанске за годину 1891. 
Шематизам православне епархије бококоторске, дубровачке и спичанске за годину 1892. 
Шематизам православне епархије бококоторске, дубровачке и спичанске за годину 1893. 
Шематизам православне епархије бококоторске, дубровачке и спичанске за годину 1894. 
Шематизам православне епархије бококоторске, дубровачке и спичанске за годину 1895. 
Шематизам православне епархије бококоторске, дубровачке и спичанске за годину 1896. 
Шематизам православне епархије бококоторске, дубровачке и спичанске за годину 1897. 
Шематизам православне епархије бококоторске, дубровачке и спичанске за годину 1898. 
Шематизам православне епархије бококоторске, дубровачке и спичанске за годину 1899. 
Шематизам православне епархије бококоторске, дубровачке и спичанске за годину 1900. 
Шематизам православне епархије бококоторске, дубровачке и спичанске за годину 1901. 
Шематизам православне епархије бококоторске, дубровачке и спичанске за годину 1902. 
Шематизам православне епархије бококоторске, дубровачке и спичанске за годину 1903. 
Шематизам православне епархије бококоторске, дубровачке и спичанске за годину 1904. 
Шематизам православне епархије бококоторске, дубровачке и спичанске за годину 1905. 
Шематизам православне епархије бококоторске, дубровачке и спичанске за годину 1906. 
Шематизам православне епархије бококоторске, дубровачке и спичанске за годину 1907. 
Шематизам православне епархије бококоторске, дубровачке и спичанске за годину 1908. 
Шематизам православне епархије бококоторске, дубровачке и спичанске за годину 1909. 
Шематизам православне епархије бококоторске, дубровачке и спичанске за годину 1910. 
Шематизам православне епархије бококоторске, дубровачке и спичанске за годину 1911. 
Шематизам православне епархије бококоторске, дубровачке и спичанске за годину 1912. 

ХРОНИКЕ

[Ново] Милојица Нешов Спарић – Сабрана дела

Flag Counter

Коментари (120)

Одговорите

120 коментара

 1. PetarD95

  Dobro veče! Svako dobro.
  Tražim neku knjigu, neki mletački ili anagraf ili popis, za selo Dobropoljci kotar Zadar. Naime, tražim ime od oca mog predka koji je rođen oko 1750 godine, zvao se Cvijo Dobrić,imao sina Filipa(1786) i Stojana(1799). Proverio sam u mletačkom spisu iz 1709. god imaju tri kuće Dobrića u tom selu tada, neka od te tri kuće je moja. Pošto ne znam tačnu godinu rođenja Cvije, a ni ime njegovog oca, trebao bi mi neki popis oko 1750 god,tu bih nasao ime njegovog oca i samim tim znao koja je nasa kuća u tom popisu iz 1709. god. Molim za pomoć, pregledao sam knjigu Gligora Stanojevića (popis iz 1751. god ali nisam naišao na naše selo Dobropoljci. 🙁 Kada bih mi neko pomogao ili dao neki smernicu, pronikao bih još dublje svoje korene.. Molim vas. Hvala puno unpared

 2. Dušan Stevanović

  Poštovani,
  nažalost ne rade linkovi ka dve knjige:
  Боривоје Дробњаковић – Космај
  Риста Николић – Околина Београда
  Da li možete da pronađete ispravne linkove ili da me uputite gde bih mogao da pronađem te knjige?
  Hvala

 3. Чонопљанац

  Поштовани,

  ово не ради:

  Група аутора – Лексик презимена СР Хрватске 1948. године

  Можете ли ми помоћи? Хвала!

 4. Slavica Cvetkovic

  Molim Vas u kojoj knjizi mogu da nadjem prezime Djurdjević iz sela Šarbanovac kod Bora. I prezime Petrović iz sela Gorčinci iz Babušnice

  Hvala unapred

 5. Moze li neko da mi posalje knjigu Mark Krasnici Dulje? Na sajtu izbacuje neku gresku

 6. Miroslav B Mladenoviç Mirac

  Miroslav B Mladenovic Mirac

  2. јануара 2018. у 19:19

  М и р о с л а в Б М л а д е н о в и ћ М и р а ц
  СЕЛА У ВЛАСОТИНАЧКОМ КРАЈУ
  (Порекло-Траг времена)

  Издавач(М.М)- Аутор:-Мирослав Б Младеновић Мирац
  Уредник:-Мирослав Б. Младеновић Мирац
  Фотографије:Мирослав Б Младеновић Мирац
  Штампа-Штампарија
  Идавач-Аутор (ISBN 978-86-918837 (M.M))
  Тираж: 100 примерака
  Власотинце, 2018.године
  *
  CIP – Каталогизација у публикацији –
  Народна библиотека Србије, Београд

  908(497.11 Власотиначки крај)
  316.334.55(497.11)

  МЛАДЕНОВИЋ, Мирослав Б., 1948-
  Села у власотиначком крају / Мирослав Б. Младеновић Мирац :
  (порекло-траг времена). – Власотинце : М. Младеновић, 2018 (Власотинце : М.
  Младеновић). – 1055 стр. : илустр. ; 30 cm

  Део текста упоредо на срп. и енгл. језику. – Тираж 100. – Библиографија
  објављених стручних чланака и књига до краја 2017. године (аутор-издавач,
  Мирослав Б. Младеновић Мирац, Власотинце): стр. 1051-1053. – Summary. –
  Напомене и библиографске референце уз текст.

  ISBN 978-86-919695-9-2
  a) Села – Власотиначки крај b) Власотиначки крај
  COBISS.SR-ID 254268172
  *
  2018.године. Власотице, Србија

  АУТОР-ИЗДАВАЧ: Мирослав Б Младеновић Мирац

 7. Miroslav B Mladenoviç Mirac

  Мирослав Б Младеновић Мирац

  МАКЕДОНСКО ПОРЕЧЕ(ПОРЕЧЈЕ)
  (П о р е к л о-Т р а г в р е м е н а)

  ______________________________________________________________
  Издавач: АУТОР (ISBN 978-86-918837 (М.М))
  За издавача: Мирослав Б. Младеновић Мирац

  CIP – Каталогизација у публикацији
  Народна библиотека Србије, Београд

  908(497.17 Македонско Порече)

  МЛАДЕНОВИЋ, Мирослав, 1948-
  Македонско Порече (Поречје) : (порекло-траг времена) / Мирослав Б. Младеновић Мирац. – Власотинце : М. Младеновић, 2019 (Београд : Дигитална). – 227 стр. : илустр. ; 30 cm

  Ауторова слика. – Тираж 100. – Биографска белешка: стр. 226-227. – Summary.

  ISBN 978-86-900764-1-3

  а) Македонско Порече

  COBISS.SR-ID 278148876

 8. Miroslav B Mladenoviç Mirac

  zapisi 30
  bibliografije.nb.rs › bibliografija › CIP_mono_07_2019 › zapisi30
  CIP – 888. МЛАДЕНОВИЋ, Мирослав, 1948- Македонско Порече (Поречје) : (порекло-траг времена) / Мирослав Б. Младеновић Мирац. – Власотинце : М.
  http://bibliografije.nb.rs/…/CIP%202015/CIP_m…/zapisi30.html

  908 ПРОУЧАВАЊЕ ОБЛАСТИ. ПРОУЧАВАЊЕ ЛОКАЛИТЕТA
  CIP – 888
  МЛАДЕНОВИЋ, Мирослав, 1948-
  Македонско Порече (Поречје) : (порекло-траг времена) / Мирослав Б. Младеновић Мирац. – Власотинце : М. Младеновић, 2019 (Београд : Дигитална). – 227 стр. : илустр. ; 30 cm

  Ауторова слика. – Тираж 100. – Биографска белешка: стр. 226-227. – Summary.

  ISBN 978-86-900764-1-3

  908(497.17 Македонско Порече)
  COBISS.SR-ID 278148876

 9. Можете ли поставити неку књигу о Угреновићима из Горњег Поља код Никшића

  • Momčilo Purović Nikšić Crna Gora

   Pozdrav za portal Poreklo
   Mi Purovići iz Golije kraj Nikšića smo doseljeni oko 1800 godine iz Bjelica Cetinje
   Krsna slava nam je Sveta Petka a prisluga Jovanj dan Zimski
   Ima nas iseljenih na Glasinac Romanija Republika Srpska i Vrčin kraj Beograda
   Prvi pomen Purovića je u pjesmi Boj Mećikućića sa Brđanima to jes Brđanski Plemenima Piperima i Bjelopavlićima 1792 godine
   Dijo pjesme u kojoj se pominje Harambaša Jakov Purović

   Ma je vojsku straža opazila
   Od Crnacah Purović Jakove
   Pušku meće koje junak vika
   Njega začu Martinićka straža
   Pušo Minin sa dvanaes drugah

   • Momčilo Purović Nikšić Crna Gora

    Purovići su od Bjeličkog Brastva Abramović u Goliju je doselijo naš predak Pavle zvali su ga Puro najvjerovatnije po ogranku Purović u okviru osnovnog brastva Abramović
    U Predišu Bjeličkom pred kraj Osamnaestog Vijeka moj predak Pavle ubije komšiju Vujoševića iz Malošina Dola isto u Bjelicama
    Po zakonima Petra Prvog Petrovića Njegoša glavni ubica je morao napuštit tadašnju Crnu Goru ili biti mušketan odnosno ubjen
    Tako da je Pavle pobjegao u Goliju koja je u tom vremenu bila dijo Turske Hercegovine
    Ostatak porodice to jest roditelji i braća Pavlova odselili su u Rupu Stanjevića Crnci Piperski đe se pominje u pjesmi otac Pavlov. Jakov Purović
    Kasnije 1840 godine u Goliju dolazi sinovac Pavlov Miloš Vasov a posle nedugo iz Golije seli za Glasinac Romanija đe je najviše naseljenika iz Crne Gore i Hercegovine
    Mene lično interesuje ako ima ko od ovih naših Purovića bilo đe u Republici Srpskoj Srbiji ili bilo đe drugo da mi se javi

    • Momčilo Purović Nikšić Crna Gora

     Pozdrav za Srđana Vukadina iz Pala
     Gornje polje je između Nikšića i Golije oklen sam ja
     Poznajem sva brastva iz Gornjeg Polja koja vode porijeklo od ugrenovića sa njima sam i krvno vezan udajama i ženidbama
     Napisat ću ti prezimena Ugrenovića danas što žive u Gornjem Polju
     Mijanovići
     Pantovići
     Mumovići
     Babići
     Vujičici
     Toljići
     Lalovići
     Mučalice u Morači
     Golubovići u Malinsku
     Lekovići
     Ovo su porodice za koje ja znam da su od stare Vlastelinske kuće Ugrenovića