Дигитална библиотека

4. децембар 2020.

коментара: 0

Дигитална библиотека „Порекло” [ENG] представља један од најзначајнијих подухвата Друштва српских родословаца „Порекло”. Покренута је почетком 2017. године с циљем да се на једном месту прикупи сва важнија родословна литература. Оно што посебно одликује ову библиотеку јесте њена претраживост. Сви наслови који се нађу у библиотеци су претраживи у тексту.

Поред књига и часописа који се тичу искључиво родословља, библиотека садржи и значајан број друге литературе, која је по својој природи сродна или служи као помоћна литература у генеалошким истраживањима. Ту пре свега спадају књиге и часописи из области историје, географије, етнологије, лингвистике, хералдике и сл. Ове области су у библиотеци разврстане према колекцијама.

Колекције Дигиталне библиотеке “Порекло”

Библиотеку је могуће претраживати на више начина. Могуће је претраживати целокупну библиотеку, жељене колекције, или само одређен наслов, књигу или часопис. Претрага се врши посебно ћириличким уносима, посебно латиничким уносима, или комбиновано и ћириличким и латиничким уносима.

Као најзначајније колекције издвајају се оне три посвећене хроникама села. Подухват дигитализације ове вредне литературе ДСР „Порекло” остварило је уз подршку Културно-просветне заједнице Србије још током 2012. године и само ове три колекције броје више од 500 наслова.

Детаљ из колекције Хронике села

Међу интересантније колекције свакако спадају још и колекција Биографије, с више од 100 књига биографија, затим колекција Срби и суседи, где је сабрано више од 200 наслова који говоре о животу Срба с другим народима, како на просторима бивше Југославије, тако и на простору старе и нове дијаспоре.

Детаљ из колекције Биографије

За истраживаче, свакако је још вредно споменути и колекцију Библиографије, јер она пружа неслућене могућности, с обзиром на њену претраживост. Многа ретка и мање позната дела никада нису ушла у општу употребу, а сада уз помоћ претраге целих колекција књига, радова и чланака, често се може доћи до дела која су и најпажљивијим истраживачима промицала деценијама.

Поред наведених колекција, Друштво је посебно поносно што у својој Дигиталној библиотеци може представити и књиге својих чланова, од којих су неке једним делом настале захваљујући и Дигиталној библиотеци „Порекло”.

Детаљ из колекције Књиге наших чланова

Ова библиотека је интерног карактера и доступна је само члановима Друштва српских родословаца „Порекло”. Дигитална библиотека „Порекло” тренутно броји близу 7.000 наслова и допуњава се новим насловима на недељном нивоу.

Процесом дигитализације руководи Одбор за дигитализацију, кога тренутно чини шесторо чланова, а који је основан у исто време када је покренута и Дигитална библиотека „Порекло”.

У септембру 2019. године Дигитална библиотека „Порекло” представљена је и светској јавности. На међународној IFLA претконференцији, која је одржана у Београду, учествовали су чланови Одбора за дигитализацију и Редакције Српског ДНК пројекта. Они су представили рад на тему Дигитална библиотека у служби генетичке генеалогије. [в. MIHICH, Velibor and RAJEVAC, Milan and TODOROVICH, Branko (2019) Digital Library in The Service of Genetic Genealogy]

Flag Counter