Državni arhiv u Gospiću (Lika) Reviewed by Momizat on . OSNOVNI PODACI O DRŽAVNOM ARHIVU U GOSPIĆU (kliknite na traženi pojam na levoj strani tabele): [tabs style="2"] [tab title="Adresa:"]Kaniška 17, 53000 Gospić[/t OSNOVNI PODACI O DRŽAVNOM ARHIVU U GOSPIĆU (kliknite na traženi pojam na levoj strani tabele): [tabs style="2"] [tab title="Adresa:"]Kaniška 17, 53000 Gospić[/t Rating: 0
You Are Here: Home » Trag » Crkvene knjige » Državni arhiv u Gospiću (Lika)

Državni arhiv u Gospiću (Lika)

OSNOVNI PODACI O DRŽAVNOM ARHIVU U GOSPIĆU (kliknite na traženi pojam na levoj strani tabele):

Kaniška 17, 53000 Gospić
tel. +385 53 560 440
faks. +385 53 560 441
i-mejl: [email protected]
Čitaonica radi od 9.00 do 14.00 časova
Za pregled građe potrebno je najaviti se dan ranije do 14.00 časova
Obuhvata arhivsku građu za mesta Ličko-senjske županije, osim gradova Senj i Novalja. Takođe, pokriva građu sa područja Zadarske županije (područje mesta Gračac i Srb).
Matične knjige krštenih (rođenih), venčanih i umrlih za pravoslavne i katolike;
Stališ duša za katolike;

Molimo da u komentarima navedete vaša iskustva sa Državnim arhivom u Gospiću.

 

Arhivski fond čini građa iz sledećih oblasti (izvorni nazivi):

Uprava i javne službe
Pravosuđe
Vojne postrojbe, ustanove i organizacije
Odgoj i obrazovanje
Kultura, znanost i informiranje
Zdravstvo i socijalne usluge
Gospodarstvo i bankarstvo
Političke stranke, društveno-političke organizacije i sindikati
Društva, udruge, udruženja
Vlastelinski, obiteljski i osobni arhivski fondovi
Zbirke izvornog arhivskog gradiva
Zbirke dopunskih preslika arhivskog gradiva
Filmski zapisi

Fond matičnih knjiga čini sledeća građa (po mestima):

Gospić

pravoslavni

Matična knjiga rođenih Parohije Gospić 1885-1940.
Matična knjiga vjenčanih i umrlih Parohije Gospić 1885-1940.

katolici

Matica krštenih (rođenih) Gospić 1858-1873.
Matica rođenih Gospić 1874-1890.
Matica vjenčanih Gospić 1858-1873.
Matica umrlih Gospić 1858-1873.
Matica umrlih Gospić 1874-1898.
Stališ duša Kaniža
Stališ duša Kaniža, Lipe i Žabica
Stališ duša župe Gospić, Žabica i Kaniža
Status animarum – stališ duša Gospić I (oko 1835. g.) Gospić, Kaniža, Žabica, Lipe
Stališ duša Gospić II (oko 1910. g.)

Aleksinica

Matična knjiga rođenih Aleksinica 1870-1896.
Matična knjiga vjenčanih Aleksinica 1870-1899.
Matična knjiga umrlih Aleksinica 1870-1896.
Matična knjiga rođenih Župe Aleksinica 1881-1945.

Bilaj

Matica rođenih Bilaj 1860-1888.
Matica umrlih Bilaj 1860-1894.
Matična knjiga rođenih, vjenčanih i umrlih Župe Bilaj 1878-1935., 1937, 1940-1941.

Brušane

Matična knjiga rođenih i vjenčanih Žuše Brušani 1878-1937, 1940-1941.
Stališ duša Brušane 19-20. stoleće

Divoselo

Matična knjiga rođenih Parohije Divoselo 1878-1940.
Matična knjiga vjenčanih i umrlih Parohije Divoselo 1878-1940.

Kaluđerovac

Matična knjiga rođenih, vjenčanih i umrlih rkt. Župe Kaluđerovac 1881-1945.

Klanac – Pazarište; Donje Pazarište

Matična knjiga umrlih Klanac Pazarište 1858-1888. Sv. III
Matična knjiga krštenih Župe Gornje Pazarište Klanac 18851878.
Matična knjiga krštenih Pazarište 1882-1898.
Matična knjiga rođenih rkt. Župe Klanac 1881-1941.
Matična knjiga vjenčanih i umrlih rkt. Župe Pazarište Klanac 1881-1941-
Matična knjiga rođenih Donje Pazarište 1874-1881.
Matična knjiga vjenčanih rkt. Župe Donje Pazarište 1884-1941.
Matična knjiga vjenčanih i umrlih rkt. Župe Donje Pazarište 1884-1941.

Lički Novi

Matična knjiga krštenih Lički Novi 1858-1876.
Matična knjiga rođenih rkt. Župe Lički Novi 1878-1942.
Matica vjenčanih Lički Novi 1858-1892.
Matica umrlih Lički Novi 1859-1942.

Medak

Matična knjiga rođenih Parohije Medak 1878-1940.
Matična knjiga vjenčanih i umrlih Parohije Medak 1878-1940.

Mogorić

Matična knjiga rođenih Parohije Mogorić 1878-1940.
Matična knjiga vjenčanih i umrlih Parohije Mogorić 1878-1940.

Ostrvica

Matična knjiga rođenih Parohije Ostrvica 1878-1940.
Matična knjiga vjenčanih i umrlih Parohije Ostrvica 1878-1940.

Počitelj

Matična knjiga rođenih Parohije Počitelj 1878-1940.
Matična knjiga vjenčanih i umrlih Parohije Počitelj 1878-1940.

Raduč

Matična knjiga rođenih, vjenčanih i umrlih Parohije Raduč 1878-1940.

Ribnik

Matica rođenih Ribnik 1859-1888.
Matična knjiga rođenih, vjenčanih i umrlih rkt. Župe Lički Ribnik 1881-1941.

Smiljan

pravoslavni

Matična knjiga rođenih, vjenčanih i umrlih Parohije Smiljan 1891-1940.

katolici

Matična knjiga rođenih Smiljan 1858-1873. Svezak III
Matična keiga rođenih Smiljan 1874-1888. Svezak IV
Matična knjiga vjenčanih Smiljan od 14.2.1858-17.2.1873.
Matična knjiga umrlih Smiljan od 6.1.1858-21.12.1883.
Matična knjiga rođenih Župe Smiljan 1881-1940.

Široka Kula

pravoslavni

Matična knjiga vjenčanih i umrlih Parohije Široka Kula 1893- 1940.

katolici

Matična knjiga rođenih Široka Kula 1858-1892.
Matična knjiga rođenih rkt. Župe Široka Kula 1881-1942.
Matična knjiga vjenčanih rkt. Župe Široka Kula 1881-1942.
Matična knjiga umrlih rkt. Župe Široka Kula 1881-1942.
Stališ duša Široka Kula svezak II. 1873. Godina
Stališ duša Široka Kula svezak III. 1900. Godina

Vrebac

Matična knjiga rođenih Parohije Vrebac 1890-1940.
Matična knjiga vjenčanih Parohije Vrebac 1890-1940.

Perušić

Matična knjiga rođenih Župe Perušić 1862-1868.
Matična knjiga rođenih Perušić 1868-1881.
Matična knjiga rođenih Župe Perušić 1881-1897.
Matična knjiga krštenih Župe Perušić 1882-1892.
Matica krštenih Župe Perušić 1893-1902.
Matična knjiga rođenih Župe Perušić 1898-1922.
Matična knjiga rođenih Župe Perušić 1923-1941.
Matična knjiga vjenčanih Perušić 1858-1882.
Matična knjiga vjenačanih Župe Perušić 1881-1941.
Matica umrlih Perušić 1858-1865.
Matica umrlih Perušić 1865-1885.
Matična knjiga umrlih Župe Perušić 1886-1897.
Matica umrlih Župe Perušić 1882-1901.
Matična knjiga umrlih Župe Perušić 1881-1907.
Matična knjiga umrlih Župe Perušić 1908-1941.

Gornji Kosinj

pravoslavni

Matična knjiga rođenih Parohije Kosinj 1886-1940.
Matična knjiga vjenčanih i umrlih Parohije Kosinj 1886-1940.

katolici

Matica krštenih Župe Gornji Kosinj 1897-1911.
Matična knjiga vjenčanih Župe Gornji Kosinj 1838-1869.
Matica vjenčanih Župe Gornji Kosinj 1878-1914.
Matična knjiga umrlih Kosinj 1835-1878.
Matična knjiga rođenih Gornji Kosinj i Bakovac 1874-1886.
Matica krštenih Kosinjski Bakovac 1884-1896.
Stališ duša 1890 – kraj 19. stoleća

Donji Kosinj

Matična knjiga rođenih Župe Donji Kosinj 1836-1870.
Matična knjiga rođenih Župe Donji Kosinj 1871-1886.
Matična knjiga rođenih Župe Donji Kosinj 1887-1907.
Matica vjenčanih Župe Donji Kosinj 1879-1918.
Matica umrlih Župe Donji Kosinj 1879-1900.
Matična knjiga umrlih Župe Donji Kosinj 1900-1942.
Stališ duša sela Sraklin, Pod Bokom, Pod Jelar, Ribnik, Vrelo, Klanac, Draga, Kosinj Gornji, Šušanj, Poljanka

Studenci (Klenovac)

Matična knjiga rođenih, vjenčanih i umrlih Parohije Studenci (Klenovac) 1886-1940.

Otočac

Matična knjiga rođenih Župe Otočac 1859-1891.

Brlog

pravoslavni

Matična knjiga rođenih Parohije Dabar 1897-1902.

katolici

Matična knjiga rođenih Župe Dabar 1868-1890.
Matična knjiga umrlih Župe Dabar 1835-1868.

Kompolje

Matična knjiga rođenih Župe Kompolje 1858-1873.
Matična knjiga rođenih Župe Kompolje 1873-1891.
Matična knjiga vjenčanih Župe Kompolje 1857-1895., svezak III
Matična knjiga umrlih Župe Kompolje 1858-1879., svezak III
Matična knjiga umrlih Župe Kompolje 1879-1896.

Ličko Lešće

Matična knjiga rođenih Župe Ličko Lešće 1835-1877, 1877-1900.
Matična knjiga umrlih Župe Ličko Lešće 1835-1881, 1882-1906.

Prozor

Matična knjiga rođenih Župe Prozor 1834-1872.
Matična knjiga vjenčanih Župe Prozor 1934-1894.
Matična knjiga umrlih Župe Prozor 1834-1877.

Sinac

Matična knjiga rođenih Župe Sinac 1834-1882, 1883-1901.
Matična knjiga umrlih Župe Sinac 1834-1878. (istrgani podaci za godine 1878-1882.), 1883-1913.

Švica

Matična knjiga rođenih Župe Švica 1860-1900.
Matična knjiga umrlih Župe Švica 1860-1903.

Brinje

Matična knjiga rođenih Župe Brinje 1882-1892 (prepis), 1893-1897. (prepis), 1897-1900. (prepis)
Matična knjiga vjenčanih Župe Brinje 1888-1899. (prepis)
Matična knjiga umrlih Župe Brinje 1888-1899. (prepis)

Jezerane

Matična knjiga rođenih Župe Jezerane 1888-1896. (prepis), 1897-1899. (prepis)
Matična knjiga vjenčanih Župe Jezerane 1888-1899. (prepis)
Matična knjiga umrlih Župe Jezerane 1888-1899. (prepis)

Križpolje

Matična knjiga rođenih Župe Križpolje 1888-1893. (prepis), 1894-1898. (prepis), 1899 (prepis)
Matična knjiga vjenčanih Župe Križpolje 1888-1899. (prepis)

Lipice

Matična knjiga rođenih Župe Lipice 1889-1899. (prepis)
Matična knjiga vjenčanih Župe Lipice 1889-1899. (prepis)

Letinac

Matična knjiga rođenih Župe Letinac 1888-1899. (prepis)
Matična knjiga vjenčanih Župe Letinac 1888-1899 (prepis)
Matična knjiga umrlih Župe Letinac 1888-1899. (prepis)

Prokike-Lučani

Matična knjiga rođenih Parohije Prokike 1888-1897. (prepis), 1898-1899. (prepis)
Matična knjiga vjenčanih Parohije Prokike 1888-1899. (prepis)
Matična knjiga umrlih Parohije Prokike 1888-1899. (prepis)

Stajnica

Matična knjiga rođenih Župe Stajnica 1888-1896. (prepis), 1897-1899. (prepis)
Matična knjiga vjenčanih Župe Stajnica 1888-1899. (prepis)
Matična knjiga umrlih Župe Stajnica 1888-1899. (prepis)

Vodoteč

Matična knjiga rođenih Parohije Vodoteč 1888-1893. (prepis), 1893-1897. (prepis), 1898-1899. (prepis)
Matična knjiga vjenčanih Parohije Vodoteč 1888-1899. (prepis)
Matična umrlih Parohije Vodoteč 1887-1896. (prepis), 1896-1899. (prepis)

Gračac

Matična knjiga rođenih Parohije Gračac 1878-1892., 1893-1899., 1900-1905.
Matična knjiga vjenčanih Parohije Gračac 1878-1899.
Matična knjiga umrlih Parohije Gračac 1878-1899.
Matična knjiga rođenih za Gračac 1906-1911. sa abeced. reg.
Matična knjiga vjenčanih za Gračac 1900-1912.

Bruvno

Matična knjiga rođenih Parohije Bruvno 1878-1899, 1900-1907.
Matična knjiga vjenčanih Parohije Bruvno 1878-1899.
Matična knjiga umrlih Parohije Bruvno 1878-1899.

Mazin

Matična knjiga rođenih Parohije Mazin 1878-1898
Matica rođenih Mazin 1900-1908.
Matična knjiga vjenčanih Parohije Mazin 1878-1898.
Matična knjiga umrlih Parohije Mazin 1878-1898.

Pribudić

Matična knjiga rođenih, vjenčanih i umrlih Parohije Pribudić 1878-1899.

Tomingaj

Matična knjiga rođenih Tomingaj 1878-1898., 1900-1904, 1921, 1922. i 1923.
Matična knjiga krštenih Parohije Tomingaj 1898-1919.
Matična knjiga rođenih Parohije Tomingaj 1920, 1924. 1940.
Matična knjiga vjenčanih Parohije Tomingaj 1878-1899.
Matična knjiga umrlih Tomingaj, Kijani, Bruvno 1878-1898.
Matična knjiga rođenih za Tomingaj 1905-1910.

Velika Popina

Matična knjiga rođenih Parohije Velika Popina 1878-1899.
Matična knjiga vjenčanih Parohije Velika Popina 1881-1899.
Matična knjiga rođenih za Veliku Popinu 1900-1911.

Zrmanja

Matična knjiga rođenih Parohije Zrmanja-Vrelo 1878-1899.
Matična knjiga rođenih Zrmanja 1900-1907.
Matična knjiga vjenčanih Parohije Zrmanja-Vrelo 1878-1899.
Matična knjiga umrlih Parohije Zrmanja-Vrelo 1878-1899.
Matična knjiga umrlih za Zrmanju 1900-1910.

 Srb

Matična knjiga rođenih Srb 1908-1910, 1910-1912. sa abecednim registrom
Matična knjiga umrlih Srb 1904-1909.
Matica rođenih Srb 1900-1902, 1902-1905, 1905-1907.
Matica rođenih Srb – Suvaja 1907.
Matica vjenčanih Srb 1900-1907.
Matica umrlih Srb 1900-1904.

Nebljusi

Matica rođenih Nebljusi 1878-1888, 1888-1898.

Lička Kaldrma

Matična knjiga za Ličku Kaldrmu 1900-1909. Sa abecednim registrom

Ričice – Lovinac

Matična knjiga krštenih (rođenih) Ričice 1878-1899.
Matična knjiga krštenih (rođenih) Župe Lovinac 1878-1899.

Štikada

Matična knjiga rođenih Parohije Štikada 1882-1899.
Matična knjiga vjenčanih Parohije Štikada 1883-1899.
Matična knjiga umrlih Parohije Štikada 1882-1899.

Gornja Ploča

Matične knjige rođenih, vjenčanih i umrlih Parohije Gornja Ploča 1878-1899.

Kik

Matična knjiga rođenih Parohije Kik 1890-1899.
Matična knjiga rođenih, vjenčanih, umrlih Parohije Kik 1890-1940.

Čanak

Matična knjiga rođenih Župe Čanak 1834-1891.
Matična knjiga vjenčanih Župe Čanak 1834-1897.
Matična knjiga umrlih Župe Čanak 1898-1944.

Udbina

Matična knjiga rođenih Župe Udbina 1853-1877.
Matična knjiga vjenčanih Župe Udbina 1853-1894.

Palanka

Matične knjige rođenih, vjenčanih i umrlih Parohije Palanka 1878, 1899.

*   *   *

Popis matica koje se nalaze u Hrvatskom državnom arhivu (HDA) na restauriranju (prema stanju iz 2013. godine)

1. Vjenčani i umrli rkt. Župe Aleksinica 1881-1945.
2. Rođeni, vjenčani i umrli rkt. Župe Baške Oštarije 1882-1940.
3. Rođeni, rkt. Župe Bilaj 1878-1941.
4. Vjenčani i umrli rkt. Župe Bilaj 1878-1941.
5. Rođeni rkt. Župe Brušane 1878-1941.
6. Vjenčani i umrli rkt. Župe Brušane 1878-1941.
7. Rođeni, vjenčani i umrli Župe Bužim 1881-1940.
8. Rođeni rkt. Župe Donje Pazarište 1884-1941.
9. Rođeni rkt. Župe Donji Kosinj 1881-1941.
10. Vjenčani i umrli rkt. Župe Donji Kosinj 1881-1941.
11. Rođeni rkt. Župe Gornji Kosinj 1881-1941.
12. Vjenčani rkt. Župe Gornji Kosinj 1881-1941.
13. Umrli rkt. Župe Gornji Kosinj 1881-1941.
14. Rođeni rkt. Župe Gospić 1878-1942.
15. Vjenčani rkt. Župe Gospić 1878-1942.
16. Vjenčani i umrli rkt. Župe Smiljan 1881-1940.
17. Rođeni, vjenčani i umrli rkt. Župe Trnovac 1881-1941.

IZVOR: Državni arhiv u Gospiću


Komentari (4)

 • Gordana Janicic

  Poštovani, kako da dođem do Državnog arhiva u Gospiću? Da li postoji mogućnost da ih nekako kontaktiram, s obzirom da živim u Austriji i putevi me baš nikada ne vode na tu stranu?
  Hvala unapred!
  Gordana Janičić

  Odgovori
 • @@ za Gordanu Janičić

  Ja sam koristio usluge ove institucije i zadovoljan sam .
  Kako do Državnog Arhiva u Gospiću ?
  Lako ! ili preko elektronske pošte ili direktno telefonom : ljubaznost i stručnost je na visini.
  Više informacija pogledajte na http://www.arhiv-gospic.hr
  Tel: ++ 385 53 560 440,
  Ulica Kaniška br. 17, Gospić, RH.
  Obratite se na @-mail: [email protected]
  Pozdrav

  Odgovori
 • Goran

  Ja sam isto koristio njihove usluge putem maila. Savrseno profesionalno. Mogu da kazem samo sve najbolje.

  Odradjeno istrazivanje i skenirane kopije uredno poslate na moj mail.

  Svaka cast.

  Puno pozdrava

  Odgovori

Ostavi komentar

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top