Poreklo prezimena, selo Zlosela (Kupres)

22. septembra 2013.

komentara: 0

Poreklo stanovništva sela Zlosela, opština Kupres. Stanje iz 1920-21. godine. Prema istraživanju Borivoja Milojevića “Kupreško, Vukovsko, Ravno i Glamočko polje”. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić.

 

Privredne prilike.

Početkom 19. veka bili su ispod Zlosela po polju borovi, a iznad Zlosela, do Bilog Potoka, bukova šuma.

Zapadno od Zlosela u Katrdžijama, Medinovcima i Križu su njive sa krompirom, ječmom i zobi, a na Debelom Brdu su njive i paša. U polju su njive u Crnjkušama i Brižinama, a dalje livade do Malovana.

Zlosela su bila čitluk Malkoč Alaj-bega. On je imao šest kćeri i razudao ih za Fazlibegovića, Kurića, Liku, Bećirbegovića, Afezadića i Kulenovića. Selo se tako podelilo na šest delova, a potom je „uz miraze“ prešlo u „sto ruku“.

Položaj i tip.

Sa severoistoka dolazi Bili Potok i protiče kroz selo.

U ravni, severozapadno od Bilog Potoka, su kuće:Brstila 6, Grgića 8 i Raštegoraca 6. Kuće Brstića i Grgića čine dve grupe.

Dalje, na severozapadu kosa se penje i na njoj su kuće:Dumančića 20 i Žulja 4. Kuće Dumančića su jedna do druge.

Severozapadno, preko puta, na istoj kosi su kuće:Mihaljevića 12, Bagarića 1 i Brstila 6.

Ka polju na krajnjem delu kose leže kuće:Ivića 6, Grbeša 2, Vrgoča 1 i Kožice 1.

Dovde je Gornje Selo. Severozapadno je potok Bojana, paralelan sa Bilim Potokom; teče takođe od severoistoka ka jugozapadu. Odavde počinje Donje Selo.

Na severozapadnoj strani Bojane su kuće:Lozića 3, Ivića 2, Đaleta 3, Jurčevića 1, Raštegorca 1 i Brstila 5.

Ka zapadu nastaje niska terasa, čijom su gornjom ivicom kuće:Svalina 3, Hakrepa 2, Svalina 3, Raštegoraca 6 i Lozića 3; a donjom ivicom: Brstila 4, Dumančića 4, Tokića 2 i Hlepića 1. Po temenu ove niske terase, između gornjeg i donjeg niza kuća, leže njive.

Sredinom 19 veka u Zloselima je bilo oko 32 kuće.

 

Poreklo stanovništva.

U Zloselima su živeli Banožići, koji su „otprtljali“ ka Jajcu i Banja-Luci. Priča se da su otišli zato, što im je mraz s proleća uništio useve.

Najstariji su doseljenici Lozići (ili Galići), koji su došli iz Dalmacije.

„Davno“ su se doselili: Hlepići, takođe iz Dalmacije, i bili u Juričima; i Jurčevići iz Hercegovine.

Grbeše su se doselile iz Hercegovine početkom 18 veka i seli najpre u Zlosela; odatle su prešli u Mrđebare i u Rastičevo, pa su se povratili ovamo.

Svaline su se doselile iz Dicma. krajem 18 veka.

Brstile (Ćosići, Grgići, Pavići i Čolići) potiču od braće: Ćose, Grge, Pava i Čola. Dosslili su se iz Vrljike početkom 19. veka, pobegavši u Tursku. Jedan im je praded otišao u okolinu Travnika.

Ivići su se doselili iz Vranjice (kod Splita) krajem 18. veka u Mandino Selo (u Duvnu). Otuda su došli u Suavu. Tu su ubili subašu i jedan njihov predak pređe početkom 19. veka u Rastičevo, a dvojica u Zlosela.

Dumančići su od Vrljike (u Dalmaciji). Odatle su otišli u Rakitnu (kod Ljubuškog). Početkom 19 veka došli su u Osmanlije, a u prvoj polovini 19. veka u Zlosela.

Mihaljevići su se poselili iz Golinjeva (kod Livna) početkom 19 veka. Njihov praded je pobegao ispred Turaka u zaštitu Husejin-begu. Prvo su seli kod vrgla Bašinca, iza Olova, a odatle su došli u Zlosela u prvoj polovini 19 veka.

Hakrepi su poreklom iz Kamenske (kod Sinja). Odatle su došli u Mokronoge, i zatim u Zlosela u prvoj polovini 19. veka.

Tokići su se doselili iz Rastičeva sredinom 19. veka; tu su došli „davno“ iz Rakitne (kod Ljubuškog).

Raštegorci i Žulji poreklom su od Vrljike (u Dalmaciji). Jedan njihov predak ubio je bega, kad je ovaj zatražio da prvu noć provede s njegovom nevestom. Onda je pobegao noću u Malovan, gde ga je primio travnički paša Kukavica; paša mu je poručio da će mu poslati sve što mu treba. Iz Malovana su došli u Stražbenicu početkom 19. veka, i odatle u Zlosela sredinom istog veka.

Bagarić je doselio iz Bilog Potoka sredinom 19. veka.

Ćaleta se doselio iz Vrljike u drugoj polovini 19. veka; njegov se otac „ugovorio u Raštegorce.

Vrgoč se doselio početkom 20. veka iz Bilog Potoka i ovde kupio zemlju.

Kožica je doseljenik nepoznatog porekla.

 

IZVOR: Borivoje Milojević – Kupreško, Vukovsko, Ravno i Glamočko Polje. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić

 

Komentari (0)

Odgovorite

Trenutno nema komentara. Budite prvi i ostavite komentar.