Порекло презимена, село Злосела (Купрес)

22. септембра 2013.

коментара: 0

Порекло становништва села Злосела, општина Купрес. Стање из 1920-21. године. Према истраживању Боривоја Милојевића “Купрешко, Вуковско, Равно и Гламочко поље”. Приредио сарадник портала Порекло Војислав Ананић.

 

Привредне прилике.

Почетком 19. века били су испод Злосела по пољу борови, а изнад Злосела, до Билог Потока, букова шума.

Западно од Злосела у Катрџијама, Мединовцима и Крижу су њиве са кромпиром, јечмом и зоби, а на Дебелом Брду су њиве и паша. У пољу су њиве у Црњкушама и Брижинама, а даље ливаде до Малована.

Злосела су била читлук Малкоч Алај-бега. Он је имао шест кћери и разудао их за Фазлибеговића, Курића, Лику, Бећирбеговића, Афезадића и Куленовића. Село се тако поделило на шест делова, а потом је „уз миразе“ прешло у „сто руку“.

Положај и тип.

Са североистока долази Били Поток и протиче кроз село.

У равни, северозападно од Билог Потока, су куће: Брстила 6, Гргића 8 и Раштегораца 6. Куће Брстића и Гргића чине две групе.

Даље, на северозападу коса се пење и на њој су куће: Думанчића 20 и Жуља 4. Куће Думанчића су једна до друге.

Северозападно, преко пута, на истој коси су куће: Михаљевића 12, Багарића 1 и Брстила 6.

Ка пољу на крајњем делу косе леже куће: Ивића 6, Грбеша 2, Вргоча 1 и Кожице 1.

Довде је Горње Село. Северозападно је поток Бојана, паралелан са Билим Потоком; тече такође од североистока ка југозападу. Одавде почиње Доње Село.

На северозападној страни Бојане су куће: Лозића 3, Ивића 2, Ђалета 3, Јурчевића 1, Раштегорца 1 и Брстила 5.

Ка западу настаје ниска тераса, чијом су горњом ивицом куће: Свалина 3, Хакрепа 2, Свалина 3, Раштегораца 6 и Лозића 3; а доњом ивицом: Брстила 4, Думанчића 4, Токића 2 и Хлепића 1. По темену ове ниске терасе, између горњег и доњег низа кућа, леже њиве.

Средином 19 века у Злоселима је било око 32 куће.

 

Порекло становништва.

У Злоселима су живели Баножићи, који су „отпртљали“ ка Јајцу и Бања-Луци. Прича се да су отишли зато, што им је мраз с пролећа уништио усеве.

Најстарији су досељеници Лозићи (или Галићи), који су дошли из Далмације.

„Давно“ су се доселили: Хлепићи, такође из Далмације, и били у Јуричима; и Јурчевићи из Херцеговине.

Грбеше су се доселиле из Херцеговине почетком 18 века и сели најпре у Злосела; одатле су прешли у Мрђебаре и у Растичево, па су се повратили овамо.

Свалине су се доселиле из Дицма. крајем 18 века.

Брстиле (Ћосићи, Гргићи, Павићи и Чолићи) потичу од браће: Ћосе, Грге, Пава и Чола. Досслили су се из Врљике почетком 19. века, побегавши у Турску. Један им је прадед отишао у околину Травника.

Ивићи су се доселили из Врањице (код Сплита) крајем 18. века у Мандино Село (у Дувну). Отуда су дошли у Суаву. Ту су убили субашу и један њихов предак пређе почетком 19. века у Растичево, а двојица у Злосела.

Думанчићи су од Врљике (у Далмацији). Одатле су отишли у Ракитну (код Љубушког). Почетком 19 века дошли су у Османлије, а у првој половини 19. века у Злосела.

Михаљевићи су се поселили из Голињева (код Ливна) почетком 19 века. Њихов прадед је побегао испред Турака у заштиту Хусејин-бегу. Прво су сели код вргла Башинца, иза Олова, а одатле су дошли у Злосела у првој половини 19 века.

Хакрепи су пореклом из Каменске (код Сиња). Одатле су дошли у Мокроноге, и затим у Злосела у првој половини 19. века.

Токићи су се доселили из Растичева средином 19. века; ту су дошли „давно“ из Ракитне (код Љубушког).

Раштегорци и Жуљи пореклом су од Врљике (у Далмацији). Један њихов предак убио је бега, кад је овај затражио да прву ноћ проведе с његовом невестом. Онда је побегао ноћу у Малован, где га је примио травнички паша Кукавица; паша му је поручио да ће му послати све што му треба. Из Малована су дошли у Стражбеницу почетком 19. века, и одатле у Злосела средином истог века.

Багарић је доселио из Билог Потока средином 19. века.

Ћалета се доселио из Врљике у другој половини 19. века; његов се отац „уговорио у Раштегорце.

Вргоч се доселио почетком 20. века из Билог Потока и овде купио земљу.

Кожица је досељеник непознатог порекла.

 

ИЗВОР: Боривоје Милојевић – Купрешко, Вуковско, Равно и Гламочко Поље. Приредио сарадник портала Порекло Војислав Ананић

 

Коментари (0)

Одговорите

Тренутно нема коментара. Будите први и оставите коментар.