Poreklo prezimena, selo Dragosinjci (Kraljevo)

10. aprila 2013.

komentara: 1

Poreklo stanovništva sela Dragosinjci (Dragosinci), grad Kraljevo. Prema studiji Radoslava LJ. Pavlovića “Podibar i Gokčanica” iz 1941. godine. 

Kuće su ovog sela na nekolikim širokim kosama Crnog Vrha, oko potoka Tovarnice, Savova Potoka, Ivanovske Reke i na desnoj strani rečice Ribdžice.

U selu su brda: Busara, Zelene Stene, Kremenac, Metalica, Orlovac, Ravno Brdo, Solilo, Ćićovac i Panjevac.

Seoski potoci su: Beli Potok, Ivanovska Reka, Ilinčićki Potok, Mala Reka, Mijatovski Potok, Dobričin Do, Tovarnica, Savov Potok i rečica Ribnica.

Izvori su: Vlasovac (po doseljenicima iz Vlasova u Ibru), Vrelo, Savova Voda (u vezi sa pričom kako je Sv. Sava našao izvor. Voda izbija u znatnoj količini, vrlo je hladna i veoma prijatna za piće. Narod je smatra za lekovitu i veruje da pomaže mnogim bolesnicima). Prilozi u novcu kojim posetioci i bolesnici po običaju “daruju vodu” idu u opštinsku kasu i upotrebljavaju se za održavanje česme i njene opravke. Nedaleko od izvora, na zaravni Stražbi, održava se sabor Sv. Jovana “jesenjeg” (29. avgusta) i tad dolazi mnogo sveta iz bliže i dalje okoline), Ljutaja i Tomovski izvor.

Njive su na mestima: Vinogradište i Ornice; livade: Jasik, Jezero, Livade kod Ljutaje, Ornice, Veliko i Malo Polje, Pupavske Bačije i Desetak.

Šume su na Penjevcu, Crnom Vrhu i na Ćavi. Utrine su na mestima: Bakčine, Brusara, Metalica, Ćava, Pupavske Bačije i Miljkovske Bačije.

Selo je podeljeno na tri kraja, a ima i jedan zaselak.

Krajevi su: Staro Selo ispod Savove Vode i oko potoka Tovarnice, Dragosinci oko Savova Potoka i Ivanovske Reke i Dublje oko škole i seoske sudnice (Dragosinačke opštine). Zaselak Cerovak je jugozapadno od sela, oko pola časa udaljen, i na desnoj strani rečice Ribnice. Ima 45 rodova sa 123 kuće. – Groblje je u kraju Dragosincima pored Savova Potoka.

U narodu ima predanje da je selo vrlo staro i da je postojalo u vreme kad je živeo Sv. Sava. Narod kazuje da je sveti Sava, pošto je došao iz Žiče u Gračac, rekao za Dragosince: “Dragosinci, moji sinci”, a za Otroke “Otroci, oci moji”. Sa druge strane, ime Dragosinci kao da je izvedeno od Dragosin (rumunski Draksin), ali narod ne zna ništa o tome. U svetostefanskoj hrisovulji zabeležen je i Dragosin, Vlah iz katuna Ursulovca koga je kralj Milutin poslao svojoj zadužbini manastiru Sv. Stevana u Banjskoj.

Na Langerovoj karti je zabeleženo naseljeno mesto Tragusinza ispod Crnog Vrha (Zerniwir).

U Bakčinama, u ograncima Crnog Vrha, više današnjeg Starog Sela, bilo je neko naselje “mnogo pre nego što je zasnovan kraj Staro Selo”. Tu se poznaju “rupe” na mestima gde su bile kuće. Po narodnom kazivanju tu su bile kuće starih Martića koji su davno izumrli. Imena Savova Voda i Savov Potok su vezana za priče o Sv. Savi. Ispod kuće Popovića ima staro “grčko” groblje. Na grobovima je krupno neobrađeno kamenje bez ikakvih znakova i natpisa. Na Mijatovskom Bregu ima Crkvina. Ona je mala i od nje stoje samo temelji običnog lomljenog kamena. Nedaleko odatle su “latinska” okna. Na Ćavi ima Bukonjsko Groblje. Grobovi su ograđeni ogradom od sitnog lomljenog kamena, inače po grobovima nema nikakvih znakova koji bi potsećali na groblje. Narod kazuje da je to groblje “svatova Bukonja iz Vranješa”.

Negdašnji rodovi:

Suronje (Suronići; Lazareva subota) su se doselili odnekud iz Starog Vlaha. Iseljeni su u Zaklopaču.

Milutinovići (Sv. Dimitrije) su se iselili u Gružu.

Ilinčići (Radovanovići; Sv. Aleksandar Nevski) su se doselili iz Vasojevića. Bili su na kosi koja se po njima zove Ilinčićki Breg. Iselili su se za Kovanluk.

Bulatovići (Sv. Luka) su iz Rovaca. Ovde su se doselili iz Konareva u Nadibru. Izumrli su.

Čkvore (Sv. Jovan) su se izelile u Gružu.

Martići (nepoznata slava) su se doselili “od Kosova”. Bili su u Bačkinama. Izumrli su.

Današnji rodovi:

Starinci su:  Kostovići (1 k, Đurđic) i Ćićanovići (Tomovići, 1 k, Jovanjdan, prekada Sve. Jovan letnji, 24. jula).

Rodovi nepoznatog porekla su: Matovići (Ignjatovići i Kostići, 11 k, Sv. Arhanđeo, prekada Sv. Arhanđeo letnji 13. jula) i Mijatovići (4 k, Sv. Nikola).

Dalje navedeni rodovi su se doselili u 18. veku:

Vasiljkovići (Miljkovići; 5 k, Mitrovdan, prekada Sv. Jeremija, 1. maj) sa Kosova.

Kučevići (10 k, Sv. Jovan, prekada Sv. Jovan letnji 24. jula) su od Kučevića iz Plešina na Goliji, a starinom su od Kuča u Crnoj Gori.

Kosovci (Martići, 12 k, Jovanjdan, prekada Sv. Jovan letnji 24. jula). Njihov se predak, Melentije Kosovac, doselio kao sluga u Martiće iz Borova u Gokčanici. Jedan od Martića ga usinio, a posinak uzeo ovo novije prezime.

Vilimonovići (Tašići, Milutinovići, 11 k, Sv. Alimpije) su iz Badnja u Ibru.

Stanići I (3 k, Sv. Nikola) su “od Pazara”.

Dalji rodovi su se doselili u prvoj polovini 19. veka:

Šćekići (Ivanovići, 2 k, Sv. Petka) su od Nikšića, doselili se odmah posle oslobođenja Karađorđeve Srbije u potok Ivanovsku Reku, na zemljište koje su “dobili od kneza Miloša”.

Jagličići ( 1 k, sv. Alimpije) su iz Morače.

Vrbićanci ( Bučani, Radovanovići; 1 k, Sv. Petka) su rod Vrbićanima u Kamenici.

Milunovići i Đorđevići (2 k, Sv. Mrata) su iz Donjeg Kolašina.

Klapići (Stevanovići i Vuksanovići, 4 k, Sv. Arhanđeo) su iz Klapića kod Peći.

Duruti (Durutovići, Milijići, Savovići, 3 k, Đurđic) su iz susedne Meljanice, naselili se ispod Savove Vode.

Ivezići (Novakovići; 4 k, Đurđic). Ded Novak se doselio iz Suvodola u Pešteri. Neki su odavde iselili u Maglič u Nadibru.

Milići (4 k, Sv. Jovan) su iz Milića kod manastira Studenice.

Potorečani (1 k, Sv. Nikola) su iz Rudnjaka od Petrovića prvih. Od starine kumuju Čurlama u Ratini

Mrgići (Čakani, Čekićevići, Radovanovići, 2 k, Sv. Alimpije, prekada Đurđevdan, 23. aprila) su iz Tadenja u Ibru.

Aljovići (3 k, Sv. Arhanđeo) su “od Lima”.

Ostali rodovi su se doselili od 1850 – 1918. godine:

Košani (2 k, Sv. Petka) su iz Koša u Metohiji. Ovamo su se doselili iz Čečine u Moravičkom srezu.

Glavčići (2 k, Sv. Nikola, prekada Sv. Mojsilo, 28. avgusta) su od Džoda iz Rudnjaka.

Begovci (Raškovići; 2 k, Jovanjdan, prekada Sv. Ilija, 20. jula) iz “Begova od Raške”.

Kovačevići (2 k, Sv. Arhanđeo) su “od Pazara”.

Popovići (2 k, Sv. Nikola) su od Peći.

Pupavci (2 k, Sv. Arhanđeo) su rod Pupavcima u Meljanici.

Gluvčani (1 k, Sv. Luka) su iz Jošaničke Banje u Ibru.

Todosijevići (Živoderci; 1 k, Lazareva subota) su iz Živodera kod Raške.

Stanići II (1 k, Đurđevdan, prekada Đurđic, 3. novembra) su “od Pazara”.

Avići (1 k, Sv. Jovan) su od Avića iz Predola.

Radosavljevići (2 k, Đurđic) su “od Lima”.

Borisavljevići (1 k, Sv. Đurđe) su se doselili iz Pridvorice u Moravičkom srezu u neko selo kod manastira Studenice, a otuda ovamo.

Varevci ( 2 k, Lučindan) su iz Vareva u Ibru.

Vlasovci (1 k, Mitrovdan) su iz Vlasova u Ibru.

Uroševići (1 k, Sv. Petka) su “od Pazara”.

Gurešići (1 k, Sv. Kliment) su iz Crnče u Bihoru.

Grčkarci (1 k, Sv. Đurđe) su rod Grčkarcima u Kamenici.

Požarevci (Stevanovići, 3 k, Đurđic) su iz Toponice u požarevačkoj Moravi.

Rogići (1 k, Sv. Arhanđeo) su rod Rogićima u Kruševici.

Balšići (Pećarani; 2 k, Lazareva subota) su se doselili iz Pećarske u Bihoru, najpre u Buđevo u Pešteri, a otuda ovamo.

Vasiljevići (1 k, Miholjdan) su “od Pazara”.

Pecići (Popovići, Mundiri; 1 k, Sv. Arhanđeo, prekada “mali” ili “jesenji” Arhanđelovdan , 6. septembra) su rod Pecićima u Gračacu.

Iričani (1 k, Sv. Petka) su se  doselili iz Iričića na Kopaoniku, prvo u Novo Selo u Trsteničkom srezu, pa otuda ovamo “na miraz” u Kučeviće.

Točilovci (1 k, Sv. Nikola) su iz Točilova u Pešteri.

Seoska zavetina je prvi dan Duhova.

IZVOR: Radoslav LJ. Pavlović, “Podibar i Gokčanica”, Naselja i poreklo stanovništva, knjiga 30, str. 335-338).

Komentari (1)

Odgovorite

Jedan komentar

  1. balsic

    Baltići (Pećarani) Greška treba Balšići umesto Baltići