Порекло презимена, село Зеоке (Лучани, Доње Драгачево)

3. марта 2013.

коментара: 0

Порекло становништва села Зеоке, према истраживању Јована Ердељановића, који је 1898. и 1899. проучавао Доње Драгачево. Приредио сарадник портала Порекло Н. Кузмановић


Старинско селиште доказује, да је у атару овог села и много раније било неко насеље. Али оно можда није имало никаке везе са прецима данашњег становништва. Стари људи тврде, да је данашње становништво зеочко све од досељеника. Ипак се за најстарије породице готово ништа не зна, ма да се иначе у овом селу предања добро чувају.
Године 1818. Зеоке су имале 20 домова са 48 арачких лица, а 1822. године записано је, да Зеоке и Коићи имају заједно 27 домова са 75 арачких лица.

Најстарији је по постанку заселак Којићи. У њима су и најстарије зеочке породице: Ђураци, Ранђићи, Пајовићи и Алексићи. О пореклу ових породица не зна нико ништа. За Ђураке се само зна, да су у турско доба становали неко време у Коњевићима у срезу љубићском.

Исто су тако стара породица, којој се не зна порекло, Зеочани или по старом презимену Берјани (Берјановићи). Они су највећа породица у селу (до 25 кућа) и чине готово сами цео заселак Зеоке, а заједничко порекло познаје им се и по истој слави, Св. Арханђелу. Сад имају десет презимена: Рисимовићи, Јанковићи, Николићи, Гавриловићи, Илићи, Мићићи, Петровићи, Вуковићи, Савићи и Мандићи. Они су се већ толико разродили, да се узимају међу собом. У ову породицу спадају и Тупајићи у засеоку Скоку.

У најстарије породице спадају и Каровићи, који су први дошли у засеоку Скоку. Они су од некуд из Старог Влаха.

За Милојевиће и за Лончаревиће зна се такође, да су врло давно дошли „озго“ и више ништа.

Млађе су од ових породице:

Ћалови, чији се прадед доселио из Дробњака (славе Ђурђев-дан). Они су доцније довели и друге своје рођаке у драгачевско Тијање и тамо их настанили (в. опис Тијања).

Кувељама (Кувељићи) се доселио прадед у време Кара-Ђорђева похода од некуд од Сјенице, не памте из ког места, али знају, да их има и сад тамо с истим презименом (славе Ђурђев-дан). Старинско им је презиме и Игоре. Знају, да од исте породице има од Сјенице одсељених и у околини Прокупља. Кад су Кувеље дошле, веле, да су купили земљу од неког Васовића из Граба, који је у Зеокама имао много земље.

Кнежевићи старо је презиме за садашње: Даковиће, Јевремовиће, Јовковиће и Василијевиће (сви славе Лазарев-дан). Пореклом су из Сјеништа у срезу златиборском. Најпре су дошли Даковићи у време првог устанка, па су после дозвали и ове остале своје рођаке.

Селацима у засеоку Скоку је прадед на позив Даковића дошао такође из Сјеништа. Сад се они презивају: Селаци (Селаковићи), Маленовићи и Ђуновићи и сви славе Арханђелов-дан. Ови су Селаци доцније дозвали још својих рођака из Сјеништа, те су од њих Селаци у Крљанском Џемату.

Крљанци су из Крљана у срезу моравичком, али се не зна поуздано, кад су се доселили. Веле, да су у време првог устанка већ били у Зеокама.

Млађе су породице:

Словићи или Петровићи, чији се дед Петар доселио из Дробњака од тамошње породице Томића (славе Ђурђев-дан). По своме деду зову се Петровићи а по његовој жени Слови (која га је надживела) – Словићи.

Јокића дед доселио се из Осата у Босни. Најпре је становао у Крстацу у срезу драгачевском. Од Јокића су и Васовићи. – Целу ову породицу зову и Осаћанима.

Породице Вучетићи и Ђорђевићи доселиле су се после другог устанка од некуд из Старог Влаха.

Вујичић се привенчао у једну зеочку кућу пре 50 година. Дошао је из Бијеле Ријеке у срезу златиборском.

Ђорђиловић (старо презиме: Шекеље) је из среза моравичког. Најпре је био у Паковраћу, па је пре 40 година дошао у Зеоке.

Ђокића отац дошао је из вароши Бијелог Поља пре 40 година. Тамо му остао брат.

Савића је пре 30 година посинила нека баба, те му отуд и презиме. Пореклом је из драгачевских Дучаловића.

Пајевић у засеоку Зеокама дошао је пре дваестину година из Бјелуше у срезу ариљском.

Топаловић је пре 20 година дошао из Брекова у срезу ариљском.

Џоковац је дошао пре десетак година „из Старог Влаха близу Јавора“. Он је од исте породице са Џоковцима у драгачевском селу Турици, који кажу, да су из села Комарана код Сјенице.

Зеоке имају дакле 8 старих, великих и разгранатих породица, које су биле у овом селу још у 18-ом веку, а осим тога има и 4 велике породице, досељене у самом почетку 19-ог века. Кад се величина тих породица упореди с осталима, које су се доцније доселиле и којих је и иначе мање (9), види се, да је у Зеокама становништво у 19-ом веку расло готово само прираштајем.

Село има свега једно гробље. – Сеоска је заветина Томина Недеља.

 

ИЗВОР: Јован Ердељановић, Доње Драгачево. Приредио сарадник портала Порекло Н. Кузмановић

Коментари (0)

Одговорите

Тренутно нема коментара. Будите први и оставите коментар.