Порекло презимена, село Брезовица (Уб)

1. јануара 2013.

коментара: 1

Порекло становништва села Брезовица, општина Уб. Изводи из књиге Љубомира Љубе Павловића „Антропогеографија ваљевске Тамнаве“. Додатак – попис становништва Брезовице из 1863. Пиредио сарадник портала Порекло Милодан. 

 

Брезовица је у средини области, на левој обали Тамнаве и у равници, с растуреним кућама на све стране, тако да је ово село тип разбијености, без икаквих трагова с малама, џематима или какавих другим формирањем кућа.

Мочила су јаки и чисти извори, дубљи од живобара, отичу чистом водом исте темературе као и суседни ваздух, не употребљавају се за пиће, али се употребљавају као мочила за лан и конопљу. Оваквих мочила има у Забрежју, Уровцима, Пироману, Бровићу, Лисом Пољу, БРЕЗОВИЦИ и др.

Корито тамнавско није једноставно, него је на многим местима старачама и очагама израсецано. У Совљаку и Врелу старача се зове Језава, којом отиче вода при поводњима, иначе је права бара. Оваквих привремених и сталних очага и старача има у БРЕЗОВИЦИ и Новацима и оне су преко целе године богате водом, која не отиче.

Долина тамнавска, од почетка до краја, пуна је живобара, мочила, млакни и ритова. Земљишта су наводњена, али никад потолита, већ се дају лако каналистаи и оцедити.

Села у тамнавској равници или су без мала или са малама, које се зову крајевима, у којима су куће необично растурене и дају тип немачког села. Све куће су растурене с имањима око кућа и на све стране, с малим ограђеним окућницама и с пространим предвором, који служи за улаз у кућу и држање домаће стоке. Са западне или северне стране је какав забранчић с воћем, где се држи ситнија стока. Оваква села превлађују у области и њих је највише у средини области: Грабовац, БРЕЗОВИЦА, Новаци, Врело, Стублине, Љубинић итд…

Село, која су постали засеоци од других села пре 200 (сада 300) година, између осталих, је и Брезовица која се одвојила – раселица села Врело.

 

Порекло фамилија-презимена села Брезовица

Презиме – када су досељени – одакле су досељени – крсна слава – напомена:

 

-Вучетићи, после 1827. године, Врело (ваљевско), Никољдан, Брезовчани и суседни врељански Вучетићи су иста породица.

-Гаврићи, после 1827. године, Драгијевица у Подгорини, Ђурђиц. Ова фамилија је иста као Гаврићи у Совљаку с тим што су Гаврићи из Брезовице уљези у Бељаковиће.

-Грујучићи, после 1827. године, Беомужевић у Подгорини, Јовањдан. Иста породица као и Грујучићи у Памбуковици.

-Живковићи, после 1827. године, Горња Буковица у Подгорини, Ђурђевдан.

-Ивановићи, после 1827. године, Бабина Лука у Колубари, Ђурђиц.

-Јеротићи и Сокићи. Видети Сокићи и Јеротићи.

-Јоксимовићи, после 1827. године, Памбуковица, Никољдан, уљези у Јеротиће, Јоксимовиће.

-Максимовићи, после 1827. године, Бресница, Јовањдан, уљез у Јеротиће-Максимовиће.

-Марковићи, после 1827. године, Драгијевица у Подгорини, Јовањдан.

-Миловановићи, после 1827. године, Драгијевица у Подгорини, Јовањдан.

-Недељковићи, после 1827. године, Драгијевица у Подгорини, Лазаревдан, уљези у Недељковиће-Јеротиће.

-Новаковићи, после 1827. године, оближњи Трлић, Никољдан, доводци.

-Павловићи, после 1827. године, Драгодо у Азбуковици, Ђурђиц, уљези у Павловиће-Јеротиће.

-Петровићи 1, после 1827. године, Бобова у Подгорини, Никољдан, уљези у Јеротиће.

-Петровићи 2, после 1827. године, суседни Совљак, Ђурђиц, доводци.

-Сакићи, после 1827. године, Стара Река у Подгорини, Никољдан, уљези у Јеротиће.

-Симићи, после 1827. године, Горња Буковица у Подгорини, Ђурђевдан.

-Сокићи и Јеротићи*, прва половина 18. века, Брезна – округ руднички, Аранђеловдан.

*По причању угледног старца Милована Сокића, Јеротићи су с Косова, од Приштине, први пут насељени у Брезни, одакле су у 6 породица дошли на Уб, па две остале на Убу а 4 дошле у ово село, створиле га и населиле у великој давнини. Јеротићима се Брезовчани не зову, али се зову и ради рођакају с убским Јеротићима, који су се пре 20 година (крајем 19. века, оп. Милодан) иселили с Уба.

-Станковићи, после 1827. године, Осат, Ђурђевдан.

-Цвејићи, после 1827. године, оближње Чучуге, Јовањдан, уљези у Јеротиће.

-Чолићи, после 1827. године, Врагочаница у Подгорини, Никољдан.

 

Стање према попису становништва из 1863. године

За праведније опорезивање становништва Србије решења су почела да се траже тек за друге владавине кнеза Михаила Обреновића III. Закон о плаћању пореза по имућности кнез Михаило је потписао 17. августа 1861. године с тим што је требало да ступи на снагу 1. новембра исте године. Али, како се овај закон није могао примењивати без претходног утврђивања имовног стања свих становника Србије, то су 19. марта 1862. године издата Правила за попис људства, имања и прихода за порез имућности.

Попис је трајао скоро две године, 1862. и 1863. Становништво Ваљева и околних заселака пописани су 1862. док је попис у срезу тамнавском, општини врељанској па и у селу Брезовици извршен 1863. године.

Попис је био врло детаљан и дао је драгоцене демографске податке (становник, брак, домаћинство, насеље), нека биолошка (пол, старост) и нека економска (занимање, непокретна имовина, бројност домаћинства, радна способност) обележја Кнежевине Србије тога времена.

У пописним комисијама били су и чланови „преценитељи“ са дужношћу да процене вредност непокретне имовине и месечне приходе сваког пописаног домаћинства или појединца, као и вредност државних, црквених, општинских, сеоских и школских имања.

Рубрике које су пописне комисије попуњавале биле су следеће:

1. Редни број;

2. Име и презиме домаћина и домаћице, деце, родитеља и других сродника и укућана, који понаособ данак не плаћају и њихово занимање;

3. Стање здравља лица, тј. да ли је оно и зашто за рад неспособно;

4. Године старости: мушки, женски;

5. Непокретно имање, састојаће се у земљама, кућама, зданијама и зградама, које исто лице има у атару своје обштине или изван тога места у Србији; процењено у дукатима цесарским;

6. Месечни приходи од занимања, по заслуги и плати, од пензије и од покретног имања изражени у талирима;

7. У коју класу спадају: по имању, по приходима (обе класе су од I до VII);

8. Примедба.

 

Ево пописа села Брезовице:

 

1. Јован Беговић, земљеделац, 44

жена Савка 40

син Данило 24

син Милош 9

сна Анђелија 21

кћи Ивана 15

кћи Стојана 13

унук Љубомир 3

Непокретно имање: 1 кућа са осталим зградама, 3 воћњака, 1 виноград у селу Бањанима, чисте њиве и ливаде, забрани – свега 50 дана орања земље на атару брезовачком.

15 Лепосава Цвијетић, н. д. 11.

Процењена вредност имања 401 дукат цесарски.

Месечни приходи: од земље делија, стоке и личне привреде 41 талир.

Класа: по имању V, по приходима VI.

 

Милован Софронић, земљеделац 40 година

жена Јована 28

син Јанко 18

кћи Јованка 3

брат Живан 27

сна Иконија 25

синовац Ђурађ 7

синовац Љубомир 5

синовац Милисав 9

синовац Богосав 12

синовац Степан 8

синовица Смиљка 17

синовица Ивана 16

снаа Анђелија удова 33

мати Живка 64

Непокретно имање: 2 куће са осталим зградама, 3 воћњака, њиве чисте оранице, ливаде и забрани и виноград – свега 60 дана орања по атару брезовачком.

Процењена вредност имања 401 дукат цесарски.

Месечни приходи: од земљеделија, стоке и личне привреде 42 талира.

Класа: по имању V, по приходима VI.

 

Јоца Кузмановић, земљеделац 50 година

жена Милица 30

син Живко 16

кћи Мирослава 6

брат Станоје 35

брат Мирко 29

снаа Василија удова 19

снаа Станица 33

снаа Василија 25

снаа Живана удова 40

снаа Ивана удова 28

снаа Аница удова 23

синовица Милија 10

синовица Степанија 7

синовица Станка 5

синовица Милица 3

синовац Милисав 15

синовица Мирослава 17

синовица Ружица 18

синовица Јованка 4

Непокретно имање: 1 кућа са прочим зградама, плац кућни са два воћњака, 1 виноград у Бањанима, чисти земаља ораница, ливада и забрана на атару брезовачком – свега 40 дана орања.

Процењена вредност имања 300 дуката цесарских.

Месечни приходи: од земљеделија, стоке и личне привреде 37 талија.

Класа: по имању IV, по приходима VI.

 

4. Аксентије Недељковић, земљеделац 25 година

жена Живана 23

кћи Мирјана 1/2

брат Арсеније 24

брат Јеротије 20

сестра Пеладија 18

стрина Смиљка 40

Непокретно имање: 2 куће са осталим зградама, чисте њиве оранице, ливада, забрана, воћњака и винограда – свега 40 дана орања.

Процењена вредност имања 350 дуката цесарских.

Месечни приходи: од земљеделија и стоке 29,5 талира.

Класа: по имању IV, по приходима VI.

 

5. Ђорђе Илић, земљеделац 30 година

жена Анђелија 30

син Светозар 10

син Јовица 9

син Милован 5

син Јефрем 1,5

кћи Иконија 1,5

мати Риста 70

Непокретно имање: кућа са зградама и плацем, чисти њива, ливада и винограда, 1/4 воденице на Тамнави – свега 10 дана орања.

Процењена вредност имања 30 дуката цесарских Месечни приходи: од земљеделија и стоке 8,5 талира.

Класа: по имању I, по приходима III.

 

6. Витомир Радовановић, земљеделац

жена Јевдоксија

брат Станимир

жена Милица

синовац Светозар

синовац Павле

брат Велимир

брат Гаја

снаа Павлија

снаа Даница

синовац Вићентије

синовица Јела

Непокретно имање: кућа са зградама, кућним плацом и воћњаком, виноградом, 1 редом воденичним, њива ораница и ливада – свега на атару брезовачком 25 дана орања.

Процењена вредност имања 200 дуката цесарских.

Месечни приходи: од земље и стоке 29 талира.

Класа: по имању III, по приходима VI.

 

7. Драгић Срећковић, земљеделац 18 година

брат Радоица 15

брат Милан 3

сестра Јана 5

мати Јерина 40

Непокретно имање: кућа са осталим зградама, плацем и воћњаком, 1 виноград у селу Бањанима, 1/4 редом воденичким – свега њива и ливада на атару брезовачком 10 дана орања.

Процењена вредност имања 30 дуката цесарских.

Месечни приходи: од имања 3 талира.

Класа: по имању I, по приходима I.

 

8.Урош Селенић, земљеделац 42 године

жена Станојка 35

кћи Смиљка 5

снаа Јована удова r 40

снаа Манда удова 40

снаа Злата удова 38

синовац Мијаило 35

синовац Филип 19

синовац Петар 18

снаа Живана 34

снаа Јелена 17

снаа Аница 17

синовац Обрад 7

унук Јеротије 1

синовица Макрена 1

синовица Милева 1

синовица Инђија 17

синовица Марија 10

пасторка Селена 16

Непокретно имање: кућа са осталим зградама, воћњаком и виноградом, 3/4 реда воденичког на Тамнави, њива ораница, ливада, забрана на атару брезовачком – свега 40 дана орања.

Процењена вредност имања 300 дуката цесарских.

Месечни приходи: од земље, стоке и воденице 35 талира.

Класа: по имању IV, по приходима VI.

 

9. Милан Гаић, земљеделац 30 година

кћи Јелица 7

кћи Мирићија 2

брат Јефрем 22

снаа Перса 20

синовац Радован 1

сестра Ката 12

мати Јела 50

Непокретно имање: у Шабцу 1 кућа зидана од тврдог материјала, 2 куће од слабог материјала с припадајућим плацевима, 1 кућа са два дућана од слабог материјала, 3 њиве у Думачи и… селу – 12 дана орања пространством све у окружију Шабачком, а на атару брезовачком њива ораница, ливада, са забранима, воћњаком, виноградом, 1/2 редом воденичним на Тамнави – свега 50 дана орања.

Процењена вредност имања 900 дуката цесарских.

Класа: по имању VI, по приходима VI.

 

10. Драгић Симић, земљеделац, 30 година

жена Стаменија 28

син Андрија 8

син Игњат 3

кћи Јелисавка 1

Непокретно имање: кућа са осталим зградама, воћњаком, виноградом, 1 редом воденичким 11. дан, чиста њива ораница и ливада на атару брезовачком 20 плуга.

Процењена вредност имања 101 дукат цесарски.

Месечни приходи од земље и стоке 12 талира.

Класа: по имању II, по пригодима IV.

 

11. Јован Срећковић, земљеделац, слаб се 32 године родио

жена Милица 26

син Љубомир 4

Непокретно имање: кућа са зградама, воћем и плацом неким, чиста њива ораница и ливада на атару брезовачком – свега 10 дана орања.

Месечни приходи: од приплода 2 талира.

Процењена вредност имања 30 дуката цесарских.

Класа: по имању I, по приходима I.

12. Матија Јоксимовић, земљеделац, 40 година

жена Стана 35

брат Ивко 27

снаа Пеладија 24

син Радован 18

снаа Смиљана 17

синовац Петар 4

син Милован 7

синовац Пантелија 1,5

Непокретно имање: кућа са осталим зградама, воћњаком и плацем кућевним, виноградом, једном половином реда воденичког на Тамнави, чиста њива ораница, ливада и некој частију забрана на атару брезовачком и памбуковачком – свега 40 дана орања.

Процењена вредност имања 300 дуката цесарских.

Месечни приходи: од стоке и воденице 25 талира.

Класа: по имању IV, по приходима V.

13. Радован Нешковић, земљеделац, 40 година

жена Ружица 36

син Владимир 11

син Милован 8

кћи Јелка 9

кћи Јока 4

Непокретно имање: кућа са осталим зградама, воћњаком и плацем неким, виноградом у Бањанима, 1/4 реда воденичког на Тамнави, чиста њива ораница на атару брезовачком – свега 20 дана орања.

Процењена вредност 101 дукат цесарски.

Месечни приходи: од приплода 11 талира.

Класа: по имању IV, по приходима IV.

14. Милан Новаковић, земљеделац, 25 година

жена Стана 20

пасторак Ђурађ 19

снаа Стана 18

унук Радован 13

унука Јелица 8

Непокретно имање: Две куће са зградама и воћем и плацем неким 3 реда воденичка на отоки, 1 виноградом, чиста њива ораница и ливада са малим забраном на атару брезовачком – свега 35 дана орања.

Процењена вредност имања 300 дуката цесарских.

Месечни приходи: од приплода 21 талир.

Класа: по имању IV, по приходима V.

 

15. Десимир Вићентић, земљеделац, 45 година

жена Марица “ 28

син Коста 9

пасторка Марија 8

Непокретно имање: кућа са зградама, воћем и плацем неким, 1 виноградом, чиста њива ораница, ливада и нека част забрана на атару брезовачком – свега 20 дана орања.

Процењена вредност имања 157 дуката цесарски.

Месечни приходи: од приплода 10 талира.

Класа: по имању III, по приходима III.

16. Самоило Стевановић, земљеделац, 45 година

жена Станица 30

син Павле 10

син Љубомир 4

кћи Станојка 12

Непокретно имање: кућа са зградама, плацем, воћњаком, виноградом и једним редом воденичким на Тамнави, чиста њива ораница и ливада на атару брезовачком – свега 30 дана орања.

Процењена вредност имања 151 дукат цесарски.

Месечни приходи: од приплода 13 талира.

Класа: по имању III, по приходима IV.

17. Срећко Трговчевић, земљеделац, 36 година

жена Живана 34

син Марко 17

син Милован 15

син Јаков 5

кћи Стеванија 7

кћи Милица 3

Непокретно имање: кућа са зградама, воћњаком и плацем неким, 1 виноградом у селу Бањанима, 1/2 реда воденичког на Тамнави, 1 виноградом у селу, чисти њива ораница и ливада са малом части забрана – свега 15 дана орања.

Процењена вредност имања 50 дуката цесарских.

Месечни приходи: од приплода 13 талира.

Класа: по имању I, по приходима IV.

18. Радосав Адамовић, земљеделац, 45 година

жена Петра 28

брат Радовац 36

син Светозар 21

снаа Мирјана 21

снаа Аница 28

кћи Марица 13

синовац Јефрем 27

снаа Јелка 25

синовац Радоје 18

синовац Радоица 14

синовац Вукосав 7

синовац Милан 3

синовица Смиљана 13

унук Драгић 10

унука Ивана 7

унука Анка

Непокретно имање: кућа са зградама, воћем и плацем неким, забраном, виноградом у Новацима, виноград у Бањанима, 2 реда воденичка на Тамнави, њива и ливада на атару брезовачком – свега 30 дана орања.

Процењена вредност имања 200 дуката цесарских.

Месечни приходи: од приплода 32 талира.

Класа: по имању III, по приходима VI.

19. Младен Срећковић, земљеделац, 33 године

жена Парка 28

син Јаков 8

син Милисав 4

кћи Ивана 9

мати Босиљка 60

Непокретно имање: кућа са осталим зградама, воћем и неким плацем, виноградом, редом воденичким на Тамнави, чисти њива ораница и ливада на атару брезовачком – свега 20 дана орања.

Процењена вредност имања 151 дукат цесарски.

Месечни приходи: од приплода 11 талира.

Класа: по имању III, по приходима III.

20. Глиша Новаковић, земљеделац, 21 година

жена Марија 20

снаа Марија удова 29

синовица Јока 8

Непокретно имање: кућа са осталим зградама, неким плацем, воћњаком и забраном, 1 виноградом у селу Бањанима, 2 реда у воденици на Тамнави, ораница њива на атару брезовачком – свега 20 плуга.

Процењена вредност имања 151 дукат цесарски.

Месечни приходи: од приплода 13 талира.

Класа: по имању III, по приходима IV.

21. Рајко Алимпић, земљеделац, 30 година

жена Ката 26

кћи Манда 6

брат Живко 40

снаа Стана 23

синовац Васиљ 1

брат Лазар 18

сестра Аница 13

мати Ружица 60

Непокретно имање: кућа са зградама, плацом и воћњаком, и виноград у селу, 1 редом воденичким 12 дана, чисти њива ораница и ливада – 20 плуга.

Процењена вредност имања 101 дуката цесарских.

Месечни приходи од приплода 18 талира.

Класа: по имању II, по приходима V.

Процењена вредност имања 101 дуката цесарских.

Месечни приходи од приплода 18 талира.

Класа: по имању II, по приходима V.

 

22. Срећко С. Трговчевић, земљеделац, 28 година

жена Ана 21

син Иван 2

брат Живко 29

снаа Иконија 22

Непокретно имање: кућа са зградама, плацем неким и воћњаком, 1 виноградом код куће, виноградом у Брезовици, 1 редом воденичким 11 дана, чисти њива и ливада као и под забраном на атару брезовачком – свега 25 дана орања.

Процењена вредност имања 200 дуката цесарских.

Месечни приходи од приплода 16 талира.

Класа: по имању III, по приходима IV.

23. Радоица Срећковић, земљоделац, 30 година

жена Смиљана 25

кћи Јока 5

брат Лазар 22

брат Неша 18

сна Николија 20

сна Марија 18

син Јеремија 14

син Милан 3

син Јосип 1

синовица Томанија 12

мати Јанока 55

Непокретно имање: кућа са осталим зградама и плацем неким, 3 воћњака, 1 забраном, 1 редом воденичким, 1 виноградом у селу Бањанима, чисти њива ораница, и ливада на атару брезовачком 30 плуга.

Процењена вредност имања 300 дуката цесарских.

Месечни приходи од приплода 27 талира.

Класа: по имању IV, по приходима VI.

 

24. Ђука Петронијевић, земљеделац, 54 године

жена Јана 30

син Јован 23

син Сима 10

кћи Јулка 12

кћи Пеладија 6

снаа Илинка 21

Непокретно имање: кућа са зградама, плацем и воћњаком, 1 виноград у Бањанима, чисти земаља и ливада на атару брезовачком 6 плуга.

Процењена вредност имања 20 дуката цесарских.

Месечни приходи од приплода 4 талира.

Класа: по имању I, по приходима II.

 

25. Илија Стевановић, земљеделац, 30 година

жена Неда 22

син Обрад 13

кћи Милица 9

кћи Петрија 4

синовац Радован 17

пасторак Никола 2

пасторка Ивана 4

Непокретно имање: кућа са зградама, плацем и воћњаком, 1 забраном, 1 петином реда воденичког, чисти земаља и ливада на атару брезовачком – свега 10 плуга.

Процењена вредност имања 40 дуката цесарских.

Месечни приходи од приплода 6 талира.

Класа: по имању I, по приходима II.

 

26. Милован Срећковић, земљеделац, 45 година

жена Јелица 30

кћи Јеросима 17

кћи Степанија 3

пасторка Милева 3

Непокретно имање: кућа са зградама, плацом и воћњаком, забранима, 1 редом воденичким, 1 виноградом у селу Бањанима, чисти ораница њива и ливада на атару брезовачком – свега 20 плуга.

Процењена вредност имања 134 дуката цесарских.

Месечни приходи од приплода 13 талира.

Класа: по имању III, по приходима IV.

 

27. Милован Павловић, земљеделац, 52 године

жена Станојка 50

син Живојин 18

син Степан 15

син Милутин 12

снаа Смиљка 17

Непокретно имање: кућа са осталим зградама, плацом и воћњаком, 1 виноградом у селу Бањанима, 1/3 реда воденички, 1 забраном, чисти земаља и ливада – свега 10 плуга на атару брезовачком.

Процењена вредност имања 40 дуката цесарских.

Месечни приходи од приплода 12 талира.

Класа: по имању I, по приходима IV.

 

28. Милан Максимовић, земљеделац, 30 година

жена Живана 25

син Петар 7

кћи Петрија 9

кћи Митра 1

Непокретно имање: кућа са осталим зградама, плац и воћњак, 1 виноград у селу Бањанима, 1/2 реда воденичког на Тамнави, чисти земаља и ливада на атару брезовачком – свега 8 плуга.

Процењена вредност имања 30 дуката цесарских.

Месечни приходи од приплода 8 талира.

Класа: по имању I, по приходима III.

 

29. Димитрије Поповић, земљеделац, 22 године

жена Пеладија 20

брат Драгић 16

брат Јефрем 11

сестра Јевдокија 17

сестра Милијана 11

мати Милија 40

Непокретно имање: кућа са зградама, плацом и воћњаком, 1 виноградом и 1 редом воденичким на Тамнави, чисти земаља ораница и ливада на атару брезовачком – свега 15 плуга.

Процењена вредност имања 101 дуката цесарских.

Месечни приходи од приплода 17 талира.

Класа: по имању II, по приходима IV.

 

30. Илија Пантелић, земљеделац, 40 година

жена Смиљка 40

кћи Неранџа 6

брат Милован 26

брат Миливој 26

снаа Ружица 26

синовац Јефрем 5

синовац Иван 1

синовица Јеросима 15

синовица Ружица 13

синовица Станојка 6

снаа Драгиња удова 32

Непокретно имање: кућа са зградама, плацем и воћњаком, 1 забраном, 1 редом воденичким на Тамнави и 1 виноградом у селу Бањанима, чисти земаља ораница и ливада на атару брезовачком – свега 20 плуга.

Процењена вредност имања 154 дуката цесарских.

Месечни приходи од приплода 17 талира.

Класа: по имању III, по приходима VI.

 

31. Радоица Стевановић, земљеделац, 15 година, наследник масе пок. Игњата Стевановића.

сестра Сава 18

Непокретно имање: воћњак с плацем кућевним, забран у Тамнави, 1/4 реда у воденици на Тамнави, 1 комад винограда у селу Бањанима, чисти земаља ораница и ливада на атару брезовачком – свега 15 плуга.

Процењена вредност имања 50 дуката цесарских.

Месечни приходи: -.

Класа: по имању I, по приходима -.

 

32. Маса поч. Јована Симеуновића, наследнице ове:

Непокретно имање: 1 воћњак с мало части винограда у селу Бањани и 1 забран са њивама и ливадом на атару брезовачком од 10 плуга.

Процењена вредност имања 30 дуката цесарских.

Месечни приходи: -.

Класа: по имању I, по приходима -.

 

33. Марија удова пок. Ђоке Јеленића, 28 година

син Лазар 16

син Гаја 1

кћер Смиљана 17

кћер Пеладија 7

Непокретно имање: кућа с плацем и осталим зградама, воћњак, забрани, 2 винограда у селу Бањанима, ред у 2 воденице на Тамнави, њиве и ливаде на атару брезовачком – свега 30 плуга.

Процењена вредност имања 151 дуката цесарских.

Месечни приходи од приплода 3 талира.

Класа: по имању III, по приходима I.

Јелена 15 година

Павлија 13

Непокретно имање: 1 воћњак с мало части винограда у селу Бањани и 1 забран са њивама и ливадом на атару брезовачком од 10 плуга.

Процењена вредност имања 30 дуката цесарских.

Месечни приходи: -.

Класа: по имању III, по приходима I.

 

34. Стана наследник пок. Алексе Милисављевића, 15 година.

Непокретно имање: плац кућни и мало воћњака, 2 комада забрана и чисте њиве и ливаде на атару брезовачком – свега 6 плуга.

Процењена вредност имања 20 дуката цесарских.

Месечни приходи: од приплода 1 талир.

Класа: по имању I, по приходима I.

 

35. Петрија удова пок. Ђоке Пантелића, 30 година

син Анторније 7

кћи Марица 9

Непокретно имање: воће, чисте земље и ливаде на атару брезовачком – свега 6 плуга.

Процењена вредност имања 25 дуката цесарских.

Месечни приходи: -.

Класа: по имању I, по приходима -.

 

36. Иван Ашковић, земљеделац, 45 година

жена Босиљка 40

син Мијаило 20

синовац Лазар 39

синовац Арсеније 30

синовац Велимир 25

синовац Живко ^ 22

синовац Љубомир 20

снаа Анђелија 30

снаа Живана 23

снаа Мирићија 21

унук Коста 10

унука Живана 4

унука Ивана 2

Непокретно имање: 2 куће са зградама, воћњаком и плацом, 1 виноградом у селу Бањанима, 1 виноградом код куће, 1 редом воденичким на Тамнави, чисти земања и ливада на атару брезовачком 45 плуга.

Процењена вредност имања 360 дуката цесарских.

Месечни приходи од приплода 47 талира.

Класа: по имању IV, по приходима VI.

 

37. Павле Ашковић, земљеделац, 24 године

жена Миљана 22

син Живан 3

кћи Јока 1/2

баба Стана

Непокретно имање: кућа с плацем и воћем, 1 виноградом у селу Бањанима, 1 редом воденичким на Тамнави, њиве и ливаде на атару брезовачком – свега 10 плуга.

Процењена вредност имања 50 дуката цесарских.

Месечни приходи од приплода 4 талира.

Класа: по имању I, по приходима I.

 

38. Живко Дамњановић, земљеделац, 40 година

жена Живана 38

син Живан 20

брат Спасоје 35

снаа Аница 18

снаа Смиљана 30

синовица Ружица 9

унука Љубица 3

Непокретно имање: кућа са зградама, плац и воћњак, виноград, воденица на одводу Тамнаве, њиве и ливаде и 1/4 дана у воденици на Тамнави на атару брезовачком – свега 25 плуга.

Процењена вредност имања 151 дукат цесарски.

Месечни приходи од приплода 27 талира.

Класа: по имању III, по приходима VI.

 

39. Срећко Ивановић, земљеделац, 35 година

жена Стамена 34

син Пантелија 10

син Бошко 5

син Радован 3

кћи Љубица 7

помајка Стана 60

Непокретно имање: кућа са осталим зградама, плацем, воћем и виноградом, чисте њиве и ливаде на атару брезовачком – свега 20 плуга.

Процењена вредност имања 106 дуката цесарских.

Месечни приходи од приплода 7 талира.

Класа: по имању II, по приходима III.

 

40. Јован Борисављевић, слуга, 17 година.

Непокретно имање -.

Месечни приходи: од личне привреде, ране и квартира 3 талира.

Класа: по имању -, по приходима I.

 

41. Јован Бошњаковић, слуга, 24 године

жена Митра 21

Непокретно имање -.

Месечни приходи: од личне привреде, ране и квартира 4 талира.

Класа: по имању -, по приходима II.

 

42. Владисав Симић, слуга, 16 година.

Непокретно имање -.

Месечни приходи: од заслуге, ране и квартира 1 талир.

Класа: по имању -, по приходима I.

 

43. Милоје Топаловић, слуга, 22 године.

Непокретно имање -.

Месечни приходи: од заслуге и квартира 2 талира.

Класа: по имању -, по приходима I.

 

44. Спасоје Бошњак, слуга, 20 година.

Непокретно имање -.

Месечни приходи : од заслуге, ране и квартира 2 талира.

Класа: по имању -, по приходима I.

 

45. Сима Борисављевић, слуга, 30 година.

Непокретно имање -.

Месечни приходи: од заслуге 2 талира.

Класа: по имању -, по заслузи I.

 

46. Тимотије Миљковић, слуга, 25 година.

Непокретно имање -.

Месечни приходи: од заслуге 3 талира.

Класа: по имању-, по приходима I.

 

47. Теодор Буквица, слуга, 24 године.

Непокретно имање -.

Месечни приходи: од заслуге 3,5 талира.

Класа: по имању -, по приходима II.

 

48. Миле Барделић (?), надничар, 40 година

жена Јана 38

син Сима 10

„ Никола 8

кћи Мара 4

Непокретно имање -.

Месечни приходи: од надничења 2 талира,

Класа: по имању -, по приходима I.

 

49. Јелица удова поч. Томе Петронијевића, 32 године

кћи Иконија 6

Непокретно имање: воће, њиве и ливаде на атару брезовачком – свега 6 плуга.

Процењена вредност имања 20 дуката цесарских.

Месечни приходи -.

Класа: по имању I, по приходима -.

 

Резултати пописа

Попис показује да је Брезовица 1863. године имала 42 домаћинства и седам самаца (слуге). Домаћинство је у просеку имало 7,3 чланова. Од укупно 313 становника било је 150 мушких и 163 женских. Женски пол је у благој превази не само у збиру него и по узрасту, сем у категоријама преко 40 и преко 50 година. И старосна структура показује да је брезовачко становништво било младо: до 30 година чак је 255, а рапидно опада број оних преко 40 и 50 година старости.

Педесет и више година имали су: Јоца Кузмановић (50), Ђука Петронијевић (54) и Милован Павловић (52), а од жена: Живка мати Милована Софронића (64), Риста мати Ђорђа Илића (70), Јела мати Милана Гаића (50), Босиљка мати Младена Срећковића (60), Ружица мати Рајка Алимпића (60), Јанока мати Радоице Срећковића (55), Станојка жена Милована Павловића (50), Стана баба Павла Ашковића (60) и Стана помајка Срећка Ивановића (60).

Старосна структура изгледала је овако:

Године                  Мушки        Женски           Укупно

До        10            51                50                       101

——11-20             36              40                         76

——21-30            36              42                         78

——31-40            17              21                          38

——41-50               8                2                          10

Преко 50                2                8                           10

Укупно:             150            163                        313

Према величини преовлађивала су домаћинства (рачунајући ту и седам неожењених слугу пописаних на посебним редним бројевима), до 5 чланова којих је било 20; са 5-10 чланова било је 15 домаћинстава; са 10 до 15 чланова 4 домаћннства; са 15 и више чланова такође четири домаћинства (Милована Софронића 15, Радосава Адамовића 17, Уроша Селенића 19 и највеће домаћинство Јоце Кузмановића са 20 чланова).

Судећи по презименима, у Брезовици је било мало сродничких домаћинстава: два Срећковића (остала три нису ниским у сродству), два Новаковића, три Стевановића, два Пантелића, два Ашковића и два Петронијевића.

Све пописане породице имају презимена и сва су изведена по имену мушког или женског претка (само у два случаја: Селенић и Јеленић). Само је два презимена по занимању претка Поповић и Трговчевић.

Ниједно домаћинство нема презиме географског порекла (места или области откуда су се доселили). Таква презимена имају неке слуге: Бошњаковић, Бошњак и Буквица (можда Буковица). Један слуга има презиме по мани свог претка: Топаловић (топал-хром), док презиме Барделић (можда Борделио нисмо успели да протумачимо. Ни у једном случају не наводи се који слуга код којег газде (домаћина) служи.

Удовица је пописано 12 и оне су домаћину снахе по брату. У два домаћинства било је чак седам удовица: четири у кући Јоце Кузмановића и три у кући Уроша Селенића. Удовци нису означавани, али се види да Милан Гаић (30 година) има ћерке Јелицу (7 година) и Мирићију (2 године), а име његове жене у попису није наведено.

Осам домаћина имају живе мајке. Један домаћин има помајку (Срећко Ивановић), али се не зна да ли му је маћеха, јер маћеха ниједном није наведена, као ни очух. Такође само један домаћин (Павле Ашковић, 24 године) има бабу (Стану, 60 година).

Стрину (Смиљку, 40 година) имао је једини Аксентие Недељковић (25 година), док стрица живог није имао ниједан домаћин.

Само један домаћин (Драгић Срећковић, 18 година) није био ожењен; живео је са мајком Јерином (40), браћом Миланом (3) и Радоицом (15) и сестром Јаном (5). Само у једном случају млађи је брат на челу домаћинства.

Без оба родитеља било је петоро сирочади. Помињу се и имена шесторице покојника (који су оставили незбринуте наследнике).

Попис даје и способност мушкараца за рад. Судећи, по попису, само је један Брезовчанин имао неких мана: Јован Срећковић „слаб се родио”.

Према попису, од непокретних имања Брезовчани су имали куће са осталим зградама, кућне плацеве, воћњаке, винограде, воденице, њиве оранице, ливаде и забране.

Непокретно имање поседује 40 домаћинстава, без икаквог поседа су један надничар са женом и троје деце, један ожењен слуга и седам неожењени слугу.

Под кућним плацевима, воћњацима, виноградима, њивама ораницама, ливадама и шумама (забранима) Брезовчани су, по процени „процењивачке комисије”, имали 922 дана (плуга) орања16, који су заједно са кућама, осталим зградама и воденицама, вредели 6.687 цесарских (царских) дуката.

 

ПРИРЕДИО: Сарадник портала Порекло Милодан

Коментари (1)

Одговорите

Један коментар

 1. По једну кућу има 30 домаћинстава, четири домаћинства имају по две
  куће, једно домаћинство има четири куће у Шапцу, пет домаћинстава (не
  рачунајући слуге и надничаре) немају кућа али два од њих имају „плац ку-
  ћевни”. Сем за куће у Шапцу не наводи се од каквог су материјала. „Остале
  зграде”, не зна се које, има 31 домаћинство.
  Воћњаке је имало 37 домаћинстава, не бележи се којих, али се зна да су
  углавном шљивици, уз понеку крушку, јабуку, џенерику, дуњу. Јоца Кузма-
  новић је имао два воћа, а по три воћа имали су: Јован Беговић, Милован
  Софронић и Радоица Срећковић.
  Занимљиво је да су скоро сви Брезовчани имали винограде.17 Укупно је
  било 37 винограда: 19 у самом месту, 1 у селу Новацима и 17 у селу Бања-
  нима,18 удаљеном пет километара. Виноград у оба села имали су Иван Аш-
  ковић и Срећко Трговчевић, а два винограда у селу имао је само Срећко С.
  Трговчевић.
  Од 40 поседника непокретног имања, три домаћинства нису имала њи-
  ве. Земљу ван атара села имали су Гаићи на Думчи код Шапца и Јоксимо-
  вићи у Памбуковици. Ливаде је имало 34, а шуме (забране) свега 20 дома-
  ћинстава, иако Љуба Павловић пише да је баш у то време Тамнава најве-
  ћим делом била под шумама.19
  Из пописа се не може разабрати колико је било воденица у селу, али се
  види да је 28 домаћинстава имало известан „ред” у поредовничким водени-
  цама, а један од њих (Живко Дамњановић) имао је сопствену воденицу. Во-
  денице су биле „на Тамнави”, „на одводу Тамнаве” и „на отоки”, док у не-
  ким случајевима није забележено на којој се реци налазила поредивничка
  воденица.20 Као што се види, поједина домаћинства имала су по два и по
  три реда, а један и сопствену воденицу, а приход од воденице забележен је
  само у једном случају и то код човека који је као поредовник има само 3/4
  реда (Урош Селенић).
  У Брезовици нису пописана општинска, школска, црквена или сеоска
  имања (сеоских заједница). Сва непокретна имања припадала су индивиду-
  алним домаћинствима. Рекли смо да је њихова вредност процењена на
  6.687 дуката. Распоређен на домаћинства овај износ показује следеће осно-
  ве: имовину у вредности до 50 дуката имало је 14 домаћинстава, од 50 до
  100 дуката ниједно, од 100 до 200 дуката 16 домаћинстава, од 200 до 300
  пет, од 300 до 500 четири, а преко 500 дуката само једно домаћинство.
  Недељковића имовина вредела је 350 дуката, Ашковића 360, Беговића
  и Софронића по 401 и Гаића 900 дуката – укупно 2.412 дуката. Дакле, пет
  домаћинстава располагало је готово трећином целокупне непокретне имо-
  вине у Брезовици.
  Сви Брезовчани пописани су као „земљеделци”, а и њихови месечни
  приходи углавном потичу од „земљеделија”, „од земље”, „од приплода”,
  „од имања,,”, а ређе „од стоке” и „личне привреде”.21 Укупни месечни при-
  ходи свих домаћинстава процењени су на 679 1/2 талира.
  Најзад, попис је све Брезовчане разврстао, и по имању и по месечним
  приходима, у седам класа:
  По имању било је у I класи 14 домаћинстава
  „II” 4
  „Ш” 11
  „IV” 8
  „V” 2
  „VI” 1
  „VII” –
  По приходу било је у I класи 12 домаћинстава
  „II” 4″
  „III” 5 ”
  „IV” 10 ”
  „V” 3 ”
  „VI” 11 ”
  „VII” –
  Дакле, ниједан Брезовчанин, ни по имању ни по приходима, није спа-
  дао у највишу, VII класу.
  Без класе је било: по имању 9, а по приходима 4 брезовачка домаћин-
  ства.
  Крај
  __________________________________________________________________________
  У следећим наставцима пренећу вам порекла српских презимена по селима и то:
  Порекло презимена по књизи Воје Миљанића и то:
  Бајевац,
  Село Лајковац,
  Непричава,
  Рубрибреза и
  Степање.
  По књизи Мије Станимировића:
  Бргуле,
  Радљево,
  Каленић,
  Шарбане,
  Лисо Поље,
  Стубленица,
  Мали Борак и
  Скобаљ.