Списак доступних православних матичних књига са подручја Баније

4. новембра 2012.

коментара: 6

Портал Порекло објављује списак доступних матичних књига (по местима), који се налазе у Државном архиву у Сиску. Овај вредан регистар за оне који су пореклом са Баније, објављујемо у оригиналу, захваљујући колегама из Српског Родословног Друштва “Родословље”

НАПОМЕНА: Наводимо списак кратица

МКР – матична књига рођених
МКУ – матична књига умрлих
МКВ – матична књига вјенчаних
С – попис житеља у православним парохијама
СА – попис житеља римокатоличких жупа
СС – попис сталиша

ДАСК – Државни архив у Сиску
ХДА – Хрватски државни архив Загреб
МУ – матични уред
ЖУ – жупни уред

 

Редни број: 1
Жупа/парохија/опћина: Бачуга
Насеља/мјеста: Бачуга, Долчани, Драготинци, Грабовац, Лушчани, Пецки
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1911
Временски распон до: 1919
Вјероисповијест: Православна
Напомена: парице 
Смјештај: МУ Петриња

 

 

Редни број: 2
Жупа/парохија/опћина: Бачуга
Насеља/мјеста: Бачуга, Долчани, Драготинци, Грабовац, Лушчани, Пецки
Врста матичне књиге: МКВ
Временски распон од: 1911
Временски распон до: 1922
Вјероисповијест: Православна
Напомена: парице 
Смјештај: МУ Петриња

 

 

Редни број: 3
Жупа/парохија/опћина: Бачуга
Насеља/мјеста: Бачуга, Долчани, Драготинци, Грабовац, Лушчани, Пецки
Врста матичне књиге: МКВ
Временски распон од: 1900
Временски распон до: 1911
Вјероисповијест: Православна
Напомена: парице 
Смјештај: МУ Петриња

 

 

Редни број: 4
Жупа/парохија/опћина: Бачуга
Насеља/мјеста: Бачуга, Долчани, Драготинци, Грабовац, Лушчани, Пецки
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1932
Временски распон до: 1940
Вјероисповијест: Православна
Напомена: парице 
Смјештај: МУ Петриња

 

 

Редни број: 5
Жупа/парохија/опћина: Бачуга
Насеља/мјеста: Бачуга, Долчани, Драготинци, Грабовац, Лушчани, Пецки
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1922
Временски распон до: 1932
Вјероисповијест: Православна
Напомена: парице 
Смјештај: МУ Петриња

 

 

Редни број: 6
Жупа/парохија/опћина: Бачуга
Насеља/мјеста: Бачуга, Долчани, Драготинци, Грабовац, Лушчани, Пецки
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1913
Временски распон до: 1922
Вјероисповијест: Православна
Напомена: парице 
Смјештај: МУ Петриња

 

 

Редни број: 7
Жупа/парохија/опћина: Бачуга
Насеља/мјеста: Бачуга, Долчани, Драготинци, Грабовац, Лушчани, Пецки
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1900
Временски распон до: 1913
Вјероисповијест: Православна
Напомена: парице 
Смјештај: МУ Петриња

 

 

Редни број: 8
Жупа/парохија/опћина: Бачуга
Насеља/мјеста: Бачуга, Долчани, Драготинци, Грабовац, Лушчани, Пецки
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1934
Временски распон до: 1940
Вјероисповијест: Православна
Напомена: парице 
Смјештај: МУ Петриња

 

 

Редни број: 9
Жупа/парохија/опћина: Бачуга
Насеља/мјеста: Бачуга, Долчани, Драготинци, Грабовац, Лушчани, Пецки
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1927
Временски распон до: 1933
Вјероисповијест: Православна
Напомена: парице 
Смјештај: МУ Петриња

 

 

Редни број: 10
Жупа/парохија/опћина: Бачуга
Насеља/мјеста: Бачуга, Долчани, Драготинци, Грабовац, Лушчани, Пецки
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1920
Временски распон до: 1926
Вјероисповијест: Православна
Напомена: парице 
Смјештај: МУ Петриња

 

 

Редни број: 11
Жупа/парохија/опћина: Бачуга
Насеља/мјеста: Бачуга, Долчани, Драготинци, Грабовац, Лушчани, Пецки
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1886
Временски распон до: 1899
Вјероисповијест: Православна
Напомена: парице 
Смјештај: ДАСК

 

Редни број: 12
Жупа/парохија/опћина: Бачуга
Насеља/мјеста: Бачуга, Долчани, Драготинци, Грабовац, Лушчани, Пецки
Врста матичне књиге: МКР казало
Временски распон од: 1886
Временски распон до: 1899
Вјероисповијест: Православна
Напомена: парице 
Смјештај: ДАСК

 

Редни број: 13
Жупа/парохија/опћина: Бачуга
Насеља/мјеста: Бачуга, Долчани, Драготинци, Грабовац, Лушчани, Пецки
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1886
Временски распон до: 1899
Вјероисповијест: Православна
Напомена: парице 
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 14
Жупа/парохија/опћина: Бачуга
Насеља/мјеста: Бачуга, Долчани, Драготинци, Грабовац, Лушчани, Пецки
Врста матичне књиге: МКУ казало
Временски распон од: 1886
Временски распон до: 1899
Вјероисповијест: Православна
Напомена: парице 
Смјештај: ДАСК

 

Редни број: 15
Жупа/парохија/опћина: Бачуга
Насеља/мјеста: Бачуга, Долчани, Драготинци, Грабовац, Лушчани, Пецки
Врста матичне књиге: МКВ
Временски распон од: 1886
Временски распон до: 1899
Вјероисповијест: Православна
Напомена: парице 
Смјештај: ДАСК

Редни број: 16
Жупа/парохија/опћина: Бачуга
Насеља/мјеста: Бачуга, Долчани, Драготинци, Грабовац, Лушчани, Пецки
Врста матичне књиге: МКВ казало
Временски распон од: 1886
Временски распон до: 1899
Вјероисповијест: Православна
Напомена:
Смјештај: ДАСК

Редни број: 17
Жупа/парохија/опћина: Бачуга
Насеља/мјеста: Бачуга, Долчани, Драготинци, Грабовац, Лушчани, Пецки
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1900
Временски распон до: 1907
Вјероисповијест: Православна
Напомена: парице 
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 18
Жупа/парохија/опћина: Бачуга
Насеља/мјеста: Бачуга, Долчани, Драготинци, Грабовац, Лушчани, Пецки
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1900
Временски распон до: 1910
Вјероисповијест: Православна
Напомена: парице 
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 19
Жупа/парохија/опћина: Бачуга
Насеља/мјеста: Бачуга, Долчани, Драготинци, Грабовац, Лушчани, Пецки
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1907
Временски распон до: 1912
Вјероисповијест: Православна
Напомена: парице 
Смјештај: ДАСК

 

Редни број: 20

Жупа/парохија/опћина: Блиња
Насеља/мјеста: Бедник, Бијелник, Блиња, Комарево, Летованци, Мађари, Моштаница, Петковац, Стражбеница
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1900
Временски распон до: 1913
Вјероисповијест: Православна
Напомена: парице 
Смјештај: МУ Петриња

 

 

Редни број: 21
Жупа/парохија/опћина: Блиња
Насеља/мјеста: Бедник, Бијелник, Блиња, Комарево, Летованци, Мађари, Моштаница, Петковац, Стражбеница
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1914
Временски распон до: 1928
Вјероисповијест: Православна
Напомена: парице 
Смјештај: МУ Петриња

 

 

Редни број: 22
Жупа/парохија/опћина: Блиња
Насеља/мјеста: Бедник, Бијелник, Блиња, Комарево, Летованци, Мађари, Моштаница, Петковац, Стражбеница
Врста матичне књиге: МКВ
Временски распон од: 1900
Временски распон до: 1922
Вјероисповијест: Православна
Напомена: парице 
Смјештај: МУ Петриња

 

 

Редни број: 23
Жупа/парохија/опћина: Блиња
Насеља/мјеста: Бедник, Бијелник, Блиња, Комарево, Летованци, Мађари, Моштаница, Петковац, Стражбеница
Врста матичне књиге: МКВ
Временски распон од: 1923
Временски распон до: 1940
Вјероисповијест: Православна
Напомена: парице 
Смјештај: МУ Петриња

 

 

Редни број: 24
Жупа/парохија/опћина: Блиња
Насеља/мјеста: Бедник, Бијелник, Блиња, Комарево, Летованци, Мађари, Моштаница, Петковац, Стражбеница
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1929
Временски распон до: 1940
Вјероисповијест: Православна
Напомена: парице 
Смјештај: МУ Петриња

 

 

Редни број: 25
Жупа/парохија/опћина: Блиња
Насеља/мјеста: Бедник, Бијелник, Блиња, Комарево, Летованци, Мађари, Моштаница, Петковац, Стражбеница
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1918
Временски распон до: 1929
Вјероисповијест: Православна
Напомена: парице 
Смјештај: МУ Петриња

 

 

Редни број: 26
Жупа/парохија/опћина: Блиња
Насеља/мјеста: Бедник, Бијелник, Блиња, Комарево, Летованци, Мађари, Моштаница, Петковац, Стражбеница
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1908
Временски распон до: 1917
Вјероисповијест: Православна
Напомена: парице 
Смјештај: МУ Петриња

 

 

Редни број: 27
Жупа/парохија/опћина: Блиња
Насеља/мјеста: Бедник, Бијелник, Блиња, Комарево, Летованци, Мађари, Моштаница, Петковац, Стражбеница
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1929
Временски распон до: 1940
Вјероисповијест: Православна
Напомена: парице 
Смјештај: МУ Петриња

 

 

Редни број: 28
Жупа/парохија/опћина: Блиња
Насеља/мјеста: Бедник, Бијелник, Блиња, Комарево, Летованци, Мађари, Моштаница, Петковац, Стражбеница
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1886
Временски распон до: 1899
Вјероисповијест: Православна
Напомена:
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 29
Жупа/парохија/опћина: Блиња
Насеља/мјеста: Бедник, Бијелник, Блиња, Комарево, Летованци, Мађари, Моштаница, Петковац, Стражбеница
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1886
Временски распон до: 1899
Вјероисповијест: Православна
Напомена:
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 30
Жупа/парохија/опћина: Блиња
Насеља/мјеста: Бедник, Бијелник, Блиња, Комарево, Летованци, Мађари, Моштаница, Петковац, Стражбеница
Врста матичне књиге: МКВ казало
Временски распон од: 1886
Временски распон до: 1899
Вјероисповијест: Православна
Напомена:
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 31
Жупа/парохија/опћина: Блиња
Насеља/мјеста: Бедник, Бијелник, Блиња, Комарево, Летованци, Мађари, Моштаница, Петковац, Стражбеница
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1900
Временски распон до: 1906
Вјероисповијест: Православна
Напомена: парице 
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 32
Жупа/парохија/опћина: Блиња
Насеља/мјеста: Бедник, Бијелник, Блиња, Комарево, Летованци, Мађари, Моштаница, Петковац, Стражбеница
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1900
Временски распон до: 1907
Вјероисповијест: Православна
Напомена: парице 
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 33
Жупа/парохија/опћина: Бојна
Насеља/мјеста: Бојна, Чаглица, Дмитровић, Кобиљак, Маљешева Коса
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1928
Временски распон до: 1940
Вјероисповијест: Православна
Напомена: пријепис темељем парица 
Смјештај: МУ Глина

 

 

Редни број: 34
Жупа/парохија/опћина: Бојна
Насеља/мјеста: Бојна, Чаглица, Дмитровић, Кобиљак, Маљешева Коса
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1900
Временски распон до: 1912
Вјероисповијест: Православна
Напомена: пријепис темељем парица 
Смјештај: МУ Глина

 

 

Редни број: 35
Жупа/парохија/опћина: Блиња
Насеља/мјеста: Бојна, Чаглица, Дмитровић, Кобиљак, Маљешева Коса
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1922
Временски распон до: 1940
Вјероисповијест: Православна
Напомена: пријепис темељем парица 
Смјештај: МУ Глина

 

 

Редни број: 36
Жупа/парохија/опћина: Бачуга
Насеља/мјеста: Бојна, Чаглица, Дмитровић, Кобиљак, Маљешева Коса
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1833
Временски распон до: 1833
Вјероисповијест: Православна
Напомена: на мф 
Смјештај: ХДА

 

 

Редни број: 37
Жупа/парохија/опћина: Бојна
Насеља/мјеста: Бојна, Чаглица, Дмитровић, Кобиљак, Маљешева Коса
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1900
Временски распон до: 1921
Вјероисповијест: Православна
Напомена: пријепис темељем парица 
Смјештај: МУ Глина

 

 

Редни број: 38
Жупа/парохија/опћина: Бојна
Насеља/мјеста: Бојна, Чаглица, Дмитровић, Кобиљак, Маљешева Коса
Врста матичне књиге: МКВ
Временски распон од: 1938
Временски распон до: 1940
Вјероисповијест: Православна
Напомена: пријепис темељем парица 
Смјештај: МУ Глина

 

 

Редни број: 39
Жупа/парохија/опћина: Бојна
Насеља/мјеста: Бојна, Чаглица, Дмитровић, Кобиљак, Маљешева Коса
Врста матичне књиге: МКВ
Временски распон од: 1900
Временски распон до: 1937
Вјероисповијест: Православна
Напомена: пријепис темељем парица 
Смјештај: МУ Глина

 

 

Редни број: 40
Жупа/парохија/опћина: Бојна
Насеља/мјеста: Бојна, Чаглица, Дмитровић, Кобиљак, Маљешева Коса
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1913
Временски распон до: 1927
Вјероисповијест: Православна
Напомена: пријепис темељем парица 
Смјештај: МУ Глина

 

 

Редни број: 41
Жупа/парохија/опћина: Бојна
Насеља/мјеста: Бојна, Чаглица, Дмитровић, Кобиљак, Маљешева Коса
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1884
Временски распон до: 1898
Вјероисповијест: Православна
Напомена: накнадни упис 
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 42
Жупа/парохија/опћина: Бојна
Насеља/мјеста: Бојна, Чаглица, Дмитровић, Кобиљак, Маљешева Коса
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1898
Временски распон до: 1899
Вјероисповијест: Православна
Напомена: накнадни упис 
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 43
Жупа/парохија/опћина: Бојна
Насеља/мјеста: Бојна, Чаглица, Дмитровић, Кобиљак, Маљешева Коса
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1884
Временски распон до: 1899
Вјероисповијест: Православна
Напомена: накнадни упис 
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 44
Жупа/парохија/опћина: Бојна
Насеља/мјеста: Бојна, Чаглица, Дмитровић, Кобиљак, Маљешева Коса
Врста матичне књиге: МКВ
Временски распон од: 1884
Временски распон до: 1899
Вјероисповијест: Православна
Напомена: накнадни упис 
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 45
Жупа/парохија/опћина: Боројевићи
Насеља/мјеста: Боројевићи, Кнезовљани, Меченчани, Уметићи
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1834
Временски распон до: 1834
Вјероисповијест: Православна
Напомена:
Смјештај: ХДА

 

 

Редни број: 46
Жупа/парохија/опћина: Боројевићи
Насеља/мјеста: Боројевићи, Кнезовљани, Меченчани, Рудопоље, Уметићи
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1886
Временски распон до: 1899
Вјероисповијест: Православна
Напомена: накнадни упис 
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 47
Жупа/парохија/опћина: Боројевићи
Насеља/мјеста: Боројевићи, Кнезовљани, Меченчани, Стењевица, Уметићи
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1886
Временски распон до: 1899
Вјероисповијест: Православна
Напомена: накнадни упис 
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 48
Жупа/парохија/опћина: Брезово Поље
Насеља/мјеста: Брезово Поље, Брубно
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1918
Временски распон до: 1940
Вјероисповијест: Православна
Напомена: пријепис темељем парица 
Смјештај: МУ Глина

 

 

Редни број: 49
Жупа/парохија/опћина: Брезово Поље
Насеља/мјеста: Брезово Поље, Брубно
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1900
Временски распон до: 1914
Вјероисповијест: Православна
Напомена: пријепис темељем парица 
Смјештај: МУ Глина

 

 

Редни број: 50
Жупа/парохија/опћина: Брезово Поље
Насеља/мјеста: Брезово Поље, Брубно
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1900
Временски распон до: 1918
Вјероисповијест: Православна
Напомена: пријепис темељем парица 
Смјештај: МУ Глина

 

 

Редни број: 51
Жупа/парохија/опћина: Брезово Поље
Насеља/мјеста: Брезово Поље, Брубно
Врста матичне књиге: МКВ
Временски распон од: 1926
Временски распон до: 1940
Вјероисповијест: Православна
Напомена: пријепис темељем парица 
Смјештај: МУ Глина

 

 

Редни број: 52
Жупа/парохија/опћина: Брезово Поље
Насеља/мјеста: Брезово Поље, Брубно, Класнић Горњи
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1857
Временски распон до: 1857
Вјероисповијест: Православна
Напомена:
Смјештај: ХДА

 

 

Редни број: 53
Жупа/парохија/опћина: Брезово Поље
Насеља/мјеста: Брезово Поље, Брубно
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1914
Временски распон до: 1929
Вјероисповијест: Православна
Напомена: пријепис темељем парица 
Смјештај: МУ Глина

 

 

Редни број: 54
Жупа/парохија/опћина: Брезово Поље
Насеља/мјеста: Брезово Поље, Брубно
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1930
Временски распон до: 1940
Вјероисповијест: Православна
Напомена: пријепис темељем парица 
Смјештај: МУ Глина

 

 

Редни број: 55
Жупа/парохија/опћина: Брезово Поље
Насеља/мјеста: Брезово Поље, Брубно
Врста матичне књиге: МКВ
Временски распон од: 1900
Временски распон до: 1925
Вјероисповијест: Православна
Напомена: пријепис темељем парица 
Смјештај: МУ Глина

 

 

Редни број: 56
Жупа/парохија/опћина: Брезово Поље
Насеља/мјеста: Брезово Поље, Брубно, Градац
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1886
Временски распон до: 1897
Вјероисповијест: Православна
Напомена: накнадни упис 
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 57
Жупа/парохија/опћина: Брезово Поље
Насеља/мјеста: Брезово Поље, Брубно
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1897
Временски распон до: 1899
Вјероисповијест: Православна
Напомена: накнадни упис 
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 58
Жупа/парохија/опћина: Брезово Поље
Насеља/мјеста: Брезово Поље, Брубно, Жировац
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1886
Временски распон до: 1900
Вјероисповијест: Православна
Напомена: накнадни упис 
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 59
Жупа/парохија/опћина: Брезово Поље
Насеља/мјеста: Брезово Поље, Брубно, Дангуба, Слатина
Врста матичне књиге: МКВ
Временски распон од: 1886
Временски распон до: 1899
Вјероисповијест: Православна
Напомена: накнадни упис 
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 75
Жупа/парохија/опћина: Бузета
Насеља/мјеста: Бузета, Добрина, Дреновац, Класнић, Равно Рашће, Тртник
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1900
Временски распон до: 1912
Вјероисповијест: Православна
Напомена: пријепис темељем парица 
Смјештај: МУ Глина

 

 

Редни број: 74
Жупа/парохија/опћина: Бузета
Насеља/мјеста: Бузета, Добрина, Дреновац, Класнић, Равно Рашће, Тртник
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1900
Временски распон до: 1908
Вјероисповијест: Православна
Напомена: пријепис темељем парица 
Смјештај: МУ Глина

 

 

Редни број: 76
Жупа/парохија/опћина: Бузета
Насеља/мјеста: Бузета, Добрина, Дреновац, Класнић, Равно Рашће, Тртник
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1908
Временски распон до: 1916
Вјероисповијест: Православна
Напомена: пријепис темељем парица 
Смјештај: МУ Глина

 

 

Редни број: 77
Жупа/парохија/опћина: Бузета
Насеља/мјеста: Бузета, Добрина, Дреновац, Класнић, Равно Рашће, Тртник
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1926
Временски распон до: 1934
Вјероисповијест: Православна
Напомена: пријепис  темељем парица 
Смјештај: МУ Глина

 

 

Редни број: 78
Жупа/парохија/опћина: Бузета
Насеља/мјеста: Бузета, Добрина, Дреновац, Класнић, Равно Рашће, Тртник
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1935
Временски распон до: 1940
Вјероисповијест: Православна
Напомена: пријепис темељем парица 
Смјештај: МУ Глина

 

 

Редни број: 79
Жупа/парохија/опћина: Бузета
Насеља/мјеста: Бузета, Добрина, Дреновац, Класнић, Равно Рашће, Тртник
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1917
Временски распон до: 1926
Вјероисповијест: Православна
Напомена: пријепис темељем парица 
Смјештај: МУ Глина

 

 

Редни број: 80
Жупа/парохија/опћина: Бузета
Насеља/мјеста: Бузета, Добрина, Дреновац, Класнић, Равно Рашће, Тртник
Врста матичне књиге: МКВ
Временски распон од: 1920
Временски распон до: 1940
Вјероисповијест: Православна
Напомена: пријепис темељwм парица 
Смјештај: МУ Глина

 

 

Редни број: 81
Жупа/парохија/опћина: Бузета
Насеља/мјеста: Бузета, Добрина, Дреновац, Класнић, Равно Рашће, Тртник
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1913
Временски распон до: 1926
Вјероисповијест: Православна
Напомена: пријепис темељем парица 
Смјештај: МУ Глина

 

 

Редни број: 82
Жупа/парохија/опћина: Бузета
Насеља/мјеста: Бузета, Добрина, Дреновац, Класнић, Равно Рашће, Тртник
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1927
Временски распон до: 1940
Вјероисповијест: Православна
Напомена: пријепис темељем парица 
Смјештај: МУ Глина

 

 

Редни број: 83
Жупа/парохија/опћина: Бузета
Насеља/мјеста: Бузета, Добрина, Дреновац, Класнић, Равно Рашће, Тртник
Врста матичне књиге: МКВ
Временски распон од: 1900
Временски распон до: 1920
Вјероисповијест: Православна
Напомена: пријепис темељем парица 
Смјештај: МУ Глина

 

 

Редни број: 84
Жупа/парохија/опћина: Бузета
Насеља/мјеста: Бузета, Добрина, Дреновац, Класнић, Равно Рашће, Тртник
Врста матичне књиге: МКВ
Временски распон од: 1886
Временски распон до: 1899
Вјероисповијест: Православна
Напомена: накнадни упис 
Смјештај: МУ Глина

 

 

Редни број: 85
Жупа/парохија/опћина: Бузета
Насеља/мјеста: Бојна, Боровита, Брезово Поље, Брубањ, Бузета, Чемерница, Добрина, Драготина, Горња Селиште, Класнић, Мајске Пољане, Мали Градац, Обљај, Просиња, Равно Рашће, Ровишка, Шашава, Шибине, Старо Село, Табориште, Тртник, Вртлине
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1886
Временски распон до: 1894
Вјероисповијест: Православна
Напомена: накнадни упис 
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 86
Жупа/парохија/опћина: Бузета
Насеља/мјеста: Балинац, Боровита, Брњеушка, Бузета, Добрина, Горња Селиште, Класнић, Мајске Пољане, Обљај, Перна, Просиња, Шашава, Шибине, Шушњар
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1894
Временски распон до: 1899
Вјероисповијест: Православна
Напомена: накнадни упис 
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 87
Жупа/парохија/опћина: Бузета
Насеља/мјеста: Бојна, Бузета, Чемерница, Добрина, Глина, Класнић, Лушчани, Маја
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1886
Временски распон до: 1896
Вјероисповијест: Православна
Напомена: накнадни упис 
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 88
Жупа/парохија/опћина: Бузета
Насеља/мјеста: Бузета, Добрина, Дреновац, Класнић, Равно Рашће, Тртник
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1896
Временски распон до: 1899
Вјероисповијест: Православна
Напомена: накнадни упис 
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 89
Жупа/парохија/опћина: Црквени Бок
Насеља/мјеста: Црквени Бок, Ивањски Бок, Стрмен
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1833
Временски распон до: 1833
Вјероисповијест: Православна
Напомена: на мф 
Смјештај: ХДА

 

 

Редни број: 90
Жупа/парохија/опћина: Црквени Бок
Насеља/мјеста: Црквени Бок, Ивањски Бок, Краљева Велика, Стрмен
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1866
Временски распон до: 1895
Вјероисповијест: Православна
Напомена: накнадни упис 
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 91
Жупа/парохија/опћина: Црквени Бок
Насеља/мјеста: Црквени Бок, Ивањски Бок, Лоња, Стрмен
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1895
Временски распон до: 1899
Вјероисповијест: Православна
Напомена: накнадни упис 
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 92
Жупа/парохија/опћина: Црквени Бок
Насеља/мјеста: Црквени Бок, Дрљаче, Ивањски Бок, Корански Луг, Мали Шаш, Словинци, Стрмен
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1886
Временски распон до: 1899
Вјероисповијест: Православна
Напомена: накнадни упис 
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 93
Жупа/парохија/опћина: Црквени Бок
Насеља/мјеста: Црквени Бок, Ивањски Бок, Стрмен
Врста матичне књиге: МКВ
Временски распон од: 1886
Временски распон до: 1899
Вјероисповијест: Православна
Напомена: накнадни упис 
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 94
Жупа/парохија/опћина: Четвртковац
Насеља/мјеста: Четвртковац, Дрљаче, Новоселци, Радоња Лука, Суња
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1922
Временски распон до: 1938
Вјероисповијест: Православна
Напомена: накнадни упис на мф 
Смјештај: ХДА

 

 

Редни број: 95
Жупа/парохија/опћина: Четвртковац
Насеља/мјеста: Четвртковац, Дрљаче, Новоселци, Радоња Лука, Суња
Врста матичне књиге: МКВ
Временски распон од: 1900
Временски распон до: 1938
Вјероисповијест: Православна
Напомена: накнадни упис на мф 
Смјештај: ХДА

 

 

Редни број: 96
Жупа/парохија/опћина: Четвртковац
Насеља/мјеста: Четвртковац, Дрљаче, Новоселци, Радоња Лука, Суња
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1900
Временски распон до: 1918
Вјероисповијест: Православна
Напомена: накнадни упис на мф 
Смјештај: ХДА

 

 

Редни број: 97
Жупа/парохија/опћина: Четвртковац
Насеља/мјеста: Четвртковац, Дрљаче, Новоселци, Радоња Лука, Суња
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1900
Временски распон до: 1922
Вјероисповијест: Православна
Напомена: накнадни упис на мф 
Смјештај: ХДА

 

 

Редни број: 98
Жупа/парохија/опћина: Четвртковац
Насеља/мјеста: Четвртковац, Дрљаче, Новоселци, Радоња Лука, Суња
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1918
Временски распон до: 1939
Вјероисповијест: Православна
Напомена: накнадни упис на мф 
Смјештај: ХДА

 

 

Редни број: 127
Жупа/парохија/опћина: Драготина
Насеља/мјеста: Бијеле Воде, Драготина, Козаперовица
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1900
Временски распон до: 1914
Вјероисповијест: Православна
Напомена: пријепис темељем парица 
Смјештај: МУ Глина

 

 

Редни број: 128
Жупа/парохија/опћина: Драготина
Насеља/мјеста: Бијеле Воде, Драготина, Козаперовица
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1914
Временски распон до: 1927
Вјероисповијест: Православна
Напомена: пријепис темељем парица 
Смјештај: МУ Глина

 

 

Редни број: 129
Жупа/парохија/опћина: Драготина
Насеља/мјеста: Бијеле Воде, Драготина, Козаперовица
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1927
Временски распон до: 1940
Вјероисповијест: Православна
Напомена: пријепис темељем парица 
Смјештај: МУ Глина

 

 

Редни број: 130
Жупа/парохија/опћина: Драготина
Насеља/мјеста: Бијеле Воде, Драготина, Козаперовица
Врста матичне књиге: МКВ
Временски распон од: 1940
Временски распон до: 1946
Вјероисповијест: Православна
Напомена: пријепис темељем парица 
Смјештај: МУ Глина

 

 

Редни број: 131
Жупа/парохија/опћина: Драготина
Насеља/мјеста: Бијеле Воде, Драготина, Козаперовица
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1857
Временски распон до: 1857
Вјероисповијест: Православна
Напомена: на мф 
Смјештај: ХДА

 

 

Редни број: 132
Жупа/парохија/опћина: Бачуга
Насеља/мјеста: Бијеле Воде, Драготина, Козаперовица
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1900
Временски распон до: 1907
Вјероисповијест: Православна
Напомена: пријепис темељем парица 
Смјештај: МУ Глина

 

 

Редни број: 133
Жупа/парохија/опћина: Драготина
Насеља/мјеста: Бијеле Воде, Драготина, Козаперовица
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1908
Временски распон до: 1915
Вјероисповијест: Православна
Напомена: пријепис темељем парица 
Смјештај: МУ Глина

 

 

Редни број: 134
Жупа/парохија/опћина: Бачуга
Насеља/мјеста: Бијеле Воде, Драготина, Козаперовица
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1916
Временски распон до: 1940
Вјероисповијест: Православна
Напомена: парице 
Смјештај: МУ Глина

 

 

Редни број: 135
Жупа/парохија/опћина: Драготина
Насеља/мјеста: Бијеле Воде, Драготина, Козаперовица
Врста матичне књиге: МКВ
Временски распон од: 1900
Временски распон до: 1920
Вјероисповијест: Православна
Напомена: пријепис темељем парица 
Смјештај: МУ Глина

 

 

Редни број: 136
Жупа/парохија/опћина: Драготина
Насеља/мјеста: Бијеле Воде, Драготина, Козаперовица
Врста матичне књиге: МКВ
Временски распон од: 1920
Временски распон до: 1940
Вјероисповијест: Православна
Напомена: пријепис темељем парица 
Смјештај: МУ Глина

 

 

Редни број: 137
Жупа/парохија/опћина: Драготина
Насеља/мјеста: Бијеле Воде, Дабрина, Драготина, Хајтић, Козаперовица, Маја
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1886
Временски распон до: 1895
Вјероисповијест: Православна
Напомена: накнадни упис 
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 138
Жупа/парохија/опћина: Драготина
Насеља/мјеста: Бијеле Воде, Брестик, Драготина, Класнић, Козаперовица, Маја
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1895
Временски распон до: 1899
Вјероисповијест: Православна
Напомена: накнадни упис 
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 139
Жупа/парохија/опћина: Драготина
Насеља/мјеста: Бијеле Воде, Драготина, Козаперовица
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1886
Временски распон до: 1898
Вјероисповијест: Православна
Напомена: накнадни упис 
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 140
Жупа/парохија/опћина: Драготина
Насеља/мјеста: Бијеле Воде, Драготина, Козаперовица
Врста матичне књиге: МКВ
Временски распон од: 1886
Временски распон до: 1899
Вјероисповијест: Православна
Напомена: накнадни упис 
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 141
Жупа/парохија/опћина: Дрљаче
Насеља/мјеста: Буњани, Четвртковац, Доњи Храстовац, Дрљаче, Горњи Храстовац, Градуса, Новоселци, Папићи, Петрињци, Радоња Лука, Ширинци, Ситнеж, Суња, Свиница, Тополовац, Урч, Вукорије, Вукошевац
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1986
Временски распон до: 1899
Вјероисповијест: Православна
Напомена: накнадни упис 
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 142
Жупа/парохија/опћина: Дрљаче
Насеља/мјеста: Четвртковац, Црквени Бок, Дрљаче, Храстовац, Крчево, Кукурузари, Мала Градуса, Новоселци, Радоња Лука, Старо Село, Суња, Свиница, Велика Градуса, Вукошевац
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1886
Временски распон до: 1899
Вјероисповијест: Православна
Напомена: накнадни упис 
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 143
Жупа/парохија/опћина: Дрљаче
Насеља/мјеста: Четвртковац, Дрљаче, Паукова Мала, Свиница, Живаја
Врста матичне књиге: МКВ
Временски распон од: 1886
Временски распон до: 1899
Вјероисповијест: Православна
Напомена: накнадни упис 
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 149
Жупа/парохија/опћина: Дубица
Насеља/мјеста: Баћин, Церовљани, Дубица, Предоре, Шаш, Слабиња, Живаја
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1899
Временски распон до: 1923
Вјероисповијест: Православна
Напомена: парице 
Смјештај: МУ Хрватска Костајница

 

 

Редни број: 150
Жупа/парохија/опћина: Дубица
Насеља/мјеста: Баћин, Церовљани, Дубица, Предоре, Шаш, Слабиња, Живаја
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1924
Временски распон до: 1933
Вјероисповијест: Православна
Напомена: парице 
Смјештај: МУ Хрватска Костајница

 

 

Редни број: 156
Жупа/парохија/опћина: Дубица
Насеља/мјеста: Церовљани, Дубица
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1922
Временски распон до: 1935
Вјероисповијест: Православна
Напомена: на мф 
Смјештај: ХДА

 

 

Редни број: 157
Жупа/парохија/опћина: Дубица
Насеља/мјеста: Церовљани, Дубица
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1936
Временски распон до: 1948
Вјероисповијест: Православна
Напомена: на мф

 

Смјештај: ХДА

Редни број: 158
Жупа/парохија/опћина: Дубица
Насеља/мјеста: Церовљани, Дубица
Врста матичне књиге: СА
Временски распон од: 1834
Временски распон до: 1845
Вјероисповијест: Православна
Напомена: на мф

 

Смјештај: ХДА

Редни број: 159
Жупа/парохија/опћина: Дубица
Насеља/мјеста: Церовљани, Дубица
Врста матичне књиге: СА
Временски распон од: 1846
Временски распон до: 1857
Вјероисповијест: Православна
Напомена: на мф

 

Смјештај: ХДА

Редни број: 160
Жупа/парохија/опћина: Дубица
Насеља/мјеста: Баћин, Церовљани, Дубица, Предоре, Шаш, Слабиња, Живаја
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1934
Временски распон до: 1949
Вјероисповијест: Православна
Напомена: парице

 

Смјештај: МУ Хрватска Костајница

Редни број: 169
Жупа/парохија/опћина: Дубица
Насеља/мјеста: Церовљани, Дубица
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1859
Временски распон до: 1872
Вјероисповијест: Православна
Напомена:
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 170
Жупа/парохија/опћина: Дубица
Насеља/мјеста: Церовљани, Дубица
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1872
Временски распон до: 1893
Вјероисповијест: Православна
Напомена:
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 171
Жупа/парохија/опћина: Дубица
Насеља/мјеста: Церовљани, Дубица
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1777
Временски распон до: 1854
Вјероисповијест: Православна
Напомена:
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 172
Жупа/парохија/опћина: Дубица
Насеља/мјеста: Церовљани, Дубица
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1854
Временски распон до: 1870
Вјероисповијест: Православна
Напомена:
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 173
Жупа/парохија/опћина: Дубица
Насеља/мјеста: Церовљани, Дубица
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1870
Временски распон до: 1892
Вјероисповијест: Православна
Напомена:
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 174
Жупа/парохија/опћина: Дубица
Насеља/мјеста: Церовљани, Дубица
Врста матичне књиге: МКВ
Временски распон од: 1810
Временски распон до: 1835
Вјероисповијест: Православна
Напомена:
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 175
Жупа/парохија/опћина: Дубица
Насеља/мјеста: Церовљани, Дубица
Врста матичне књиге: МКВ
Временски распон од: 1836
Временски распон до: 1881
Вјероисповијест: Православна
Напомена:
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 176
Жупа/парохија/опћина: Дубица
Насеља/мјеста: Церовљани, Дубица
Врста матичне књиге: МКВ
Временски распон од: 1882
Временски распон до: 1900
Вјероисповијест: Православна
Напомена:
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 182
Жупа/парохија/опћина: Двор
Насеља/мјеста: Ћоре, Двор, Јаворник, Матијевићи, Ртић, Станић-поље, Унчани, Закопа, Замлача
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1808
Временски распон до: 1834
Вјероисповијест: Православна
Напомена:
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 183
Жупа/парохија/опћина: Двор
Насеља/мјеста: Ћоре, Двор, Јаворник, Матијевићи, Ртић, Станић-поље, Унчани, Закопа, Замлача
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1834
Временски распон до: 1860
Вјероисповијест: Православна
Напомена:
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 184
Жупа/парохија/опћина: Глина
Насеља/мјеста: Балинац, Бузета, Доње Селиште, Глина, Горње Селиште, Јаме, Мајске Пољане, Велики Градац
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1900
Временски распон до: 1911
Вјероисповијест: Православна
Напомена: упис темељем парица 
Смјештај: МУ Глина

 

 

Редни број: 185
Жупа/парохија/опћина: Глина
Насеља/мјеста: Балинац, Бузета, Доње Селиште, Глина, Горње Селиште, Јаме, Мајске Пољане, Велики Градац
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1900
Временски распон до: 1908
Вјероисповијест: Православна
Напомена:
Смјештај: МУ Глина

 

 

Редни број: 186
Жупа/парохија/опћина: Глина
Насеља/мјеста: Балинац, Бузета, Доње Селиште, Глина, Горње Селиште, Јаме, Мајске Пољане, Велики Градац
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1934
Временски распон до: 1940
Вјероисповијест: Православна
Напомена: упис темељем парица 
Смјештај: МУ Глина

 

 

Редни број: 187
Жупа/парохија/опћина: Глина
Насеља/мјеста: Балинац, Бузета, Доње Селиште, Глина, Горње Селиште, Јаме, Мајске Пољане, Велики Градац
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1921
Временски распон до: 1934
Вјероисповијест: Православна
Напомена: упис темељем парица 
Смјештај: МУ Глина

 

 

Редни број: 188
Жупа/парохија/опћина: Глина
Насеља/мјеста: Балинац, Бузета, Доње Селиште, Глина, Горње Селиште, Јаме, Мајске Пољане, Велики Градац
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1911
Временски распон до: 1921
Вјероисповијест: Православна
Напомена: упис темељем парица 
Смјештај: МУ Глина

 

 

Редни број: 192
Жупа/парохија/опћина: Глина
Насеља/мјеста: Балинац, Бузета, Доње Селиште, Глина, Горње Селиште, Јаме, Мајске Пољане, Велики Градац
Врста матичне књиге: МКВ
Временски распон од: 1900
Временски распон до: 1921
Вјероисповијест: Православна
Напомена: пријепис темељем парица 
Смјештај: МУ Глина

 

 

Редни број: 195
Жупа/парохија/опћина: Глина
Насеља/мјеста: Балинац, Бузета, Доње Селиште, Глина, Горње Селиште, Јаме, Мајске Пољане, Велики Градац
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1909
Временски распон до: 1922
Вјероисповијест: Православна
Напомена:
Смјештај: МУ Глина

 

 

Редни број: 199
Жупа/парохија/опћина: Глина
Насеља/мјеста: Бијеле Воде, Блатуша, Чемерница, Доње Селиште, Глина, Горње Селиште, Грабовац, Јаме, Лушчани, Мајске Пољане, Мејак
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1833
Временски распон до: 1833
Вјероисповијест: Православна
Напомена: на мф 
Смјештај: ХДА

 

 

Редни број: 200
Жупа/парохија/опћина: Глина
Насеља/мјеста: Балинац, Бузета, Доње Селиште, Глина, Горње Селиште, Јаме, Мајске Пољане, Велики Градац
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1922
Временски распон до: 1940
Вјероисповијест: Православна
Напомена:
Смјештај: МУ Глина

 

 

Редни број: 205
Жупа/парохија/опћина: Глина
Насеља/мјеста: Балинац, Бузета, Доње Селиште, Глина, Горње Селиште, Јаме, Мајске Пољане, Велики Градац
Врста матичне књиге: МКВ
Временски распон од: 1921
Временски распон до: 1940
Вјероисповијест: Православна
Напомена: пријепис темељем парица 
Смјештај: МУ Глина

 

 

Редни број: 207
Жупа/парохија/опћина: Глина
Насеља/мјеста: Глина
Врста матичне књиге: МКВ
Временски распон од: 1884
Временски распон до: 1899
Вјероисповијест: Православна
Напомена: накнадни упис 
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 208
Жупа/парохија/опћина: Глина
Насеља/мјеста: Бијеле Воде, Блатуша, Бојна, Боровита, Брусник, Чемерница, Доње Селиште, Глина, Гора, Горње Селиште, Грабовац, Јаме, Класнић, Краљевчани, Лушчани, Мајске Пољане, Мејак, Подгорје, Шибине, Стара Пасуха, Топуско, Војнић
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1884
Временски распон до: 1896
Вјероисповијест: Православна
Напомена: накнадни упис 
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 209
Жупа/парохија/опћина: Глина
Насеља/мјеста: Балинац, Бузета, Доње Селиште, Глина, Горње Селиште, Јаме, Мајске Пољане, Велики Градац
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1884
Временски распон до: 1889
Вјероисповијест: Православна
Напомена: накнадни упис 
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 211
Жупа/парохија/опћина: Глина
Насеља/мјеста: Бијеле Воде, Блатуша, Чемерница, Доње Селиште, Глина, Горње Селиште, Грабовац, Јаме, Лушчани, Мајске Пољане, Мејак
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1897
Временски распон до: 1899
Вјероисповијест: Православна
Напомена: накнадни упис 
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 251
Жупа/парохија/опћина: Градуса
Насеља/мјеста: Градуса
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1834
Временски распон до: 1834
Вјероисповијест: Православна
Напомена: на мф 
Смјештај: ХДА

 

 

Редни број: 277
Жупа/парохија/опћина: Хајтић
Насеља/мјеста: Балинац, Боровита, Хајтић, Мала Врановина, Шашава, Шибине
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1908
Временски распон до: 1917
Вјероисповијест: Православна
Напомена: пријепис темељем парица 
Смјештај: МУ Глина

 

 

Редни број: 278
Жупа/парохија/опћина: Хајтић
Насеља/мјеста: Балинац, Боровита, Хајтић, Мала Врановина, Шашава, Шибине
Врста матичне књиге: МКВ
Временски распон од: 1921
Временски распон до: 1937
Вјероисповијест: Православна
Напомена: пријепис темељем парица 
Смјештај: МУ Глина

 

 

Редни број: 279
Жупа/парохија/опћина: Хајтић
Насеља/мјеста: Балинац, Боровита, Хајтић, Мала Врановина, Шашава, Шибине
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1857
Временски распон до: 1857
Вјероисповијест: Православна
Напомена: на мф 
Смјештај: ХДА

 

 

Редни број: 280
Жупа/парохија/опћина: Хајтић
Насеља/мјеста: Балинац, Боровита, Хајтић, Мала Врановина, Шашава, Шибине
Врста матичне књиге: МКВ
Временски распон од: 1937
Временски распон до: 1940
Вјероисповијест: Православна
Напомена: пријепис темељем парица 
Смјештај: МУ Глина

 

 

Редни број: 281
Жупа/парохија/опћина: Хајтић
Насеља/мјеста: Балинац, Боровита, Хајтић, Мала Врановина, Шашава, Шибине
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1936
Временски распон до: 1940
Вјероисповијест: Православна
Напомена: пријепис темељем парица 
Смјештај: МУ Глина

 

 

Редни број: 282
Жупа/парохија/опћина: Хајтић
Насеља/мјеста: Балинац, Боровита, Хајтић, Мала Врановина, Шашава, Шибине
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1917
Временски распон до: 1927
Вјероисповијест: Православна
Напомена: пријепис темељем парица 
Смјештај: МУ Глина

 

 

Редни број: 283
Жупа/парохија/опћина: Хајтић
Насеља/мјеста: Балинац, Боровита, Хајтић, Мала Врановина, Шашава, Шибине
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1913
Временски распон до: 1926
Вјероисповијест: Православна
Напомена: пријепис темељем парица 
Смјештај: МУ Глина

 

 

Редни број: 284
Жупа/парохија/опћина: Хајтић
Насеља/мјеста: Балинац, Боровита, Хајтић, Мала Врановина, Шашава, Шибине
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1900
Временски распон до: 1907
Вјероисповијест: Православна
Напомена: пријепис темељем парица

Смјештај: МУ Глина

 

 

Редни број: 285
Жупа/парохија/опћина: Хајтић
Насеља/мјеста: Балинац, Боровита, Хајтић, Мала Врановина, Шашава, Шибине
Врста матичне књиге: МКВ
Временски распон од: 1900
Временски распон до: 1920
Вјероисповијест: Православна
Напомена: пријепис темељем парица

 

Смјештај: МУ Глина

Редни број: 286
Жупа/парохија/опћина: Хајтић
Насеља/мјеста: Балинац, Боровита, Хајтић, Мала Врановина, Шашава, Шибине
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1900
Временски распон до: 1913
Вјероисповијест: Православна
Напомена: пријепис темељем парица 
Смјештај: МУ Глина

 

 

Редни број: 287
Жупа/парохија/опћина: Хајтић
Насеља/мјеста: Балинац, Боровита, Хајтић, Мала Врановина, Шашава, Шибине
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1927
Временски распон до: 1940
Вјероисповијест: Православна
Напомена: пријепис темељем парица 
Смјештај: МУ Глина

 

 

Редни број: 288
Жупа/парохија/опћина: Хајтић
Насеља/мјеста: Балинац, Боровита, Хајтић, Мала Врановина, Шашава, Шибине
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1927
Временски распон до: 1936
Вјероисповијест: Православна
Напомена: пријепис темељем парица 
Смјештај: МУ Глина

 

 

Редни број: 289
Жупа/парохија/опћина: Хајтић
Насеља/мјеста: Балинац, Боровита, Хајтић, Маја, Мала Врановина, Обљај, Ровишка, Шашава, Шибине
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1886
Временски распон до: 1894
Вјероисповијест: Православна
Напомена: накнадни упис 
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 290
Жупа/парохија/опћина: Хајтић
Насеља/мјеста: Балинац, Боровита, Глина, Хајтић, Маја, Мала Врановина, Обљај, Шашава, Шибине
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1894
Временски распон до: 1899
Вјероисповијест: Православна
Напомена: накнадни упис 
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 291
Жупа/парохија/опћина: Хајтић
Насеља/мјеста: Балинац, Бојна, Боровита, Хајтић, Маја, Мајске Пољане, Мала Врановина, Пријека, Шашава, Шибине, Тртник, Вртљине
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1886
Временски распон до: 1896
Вјероисповијест: Православна
Напомена: накнадни упис 
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 292
Жупа/парохија/опћина: Хајтић
Насеља/мјеста: Балинац, Боровита, Хајтић, Мала Врановина, Обљај, Пријека, Шашава, Шибине
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1897
Временски распон до: 1899
Вјероисповијест: Православна
Напомена: накнадни упис 
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 293
Жупа/парохија/опћина: Хајтић
Насеља/мјеста: Хајтић
Врста матичне књиге: МКВ
Временски распон од: 1886
Временски распон до: 1899
Вјероисповијест: Православна
Напомена: накнадни упис 
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 315
Жупа/парохија/опћина: Иванић-Град
Насеља/мјеста: Иванић-Град
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1896
Временски распон до: 1941
Вјероисповијест: Православна
Напомена:
Смјештај: МУ Иванић-Град

 

 

Редни број: 331
Жупа/парохија/опћина: Иванић-Град
Насеља/мјеста: Иванић-Град
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1903
Временски распон до: 1935
Вјероисповијест: Православна
Напомена:
Смјештај: МУ Иванић-Град

 

 

Редни број: 345
Жупа/парохија/опћина: Јабланац
Насеља/мјеста: Јабланац
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1800
Временски распон до: 1922
Вјероисповијест: Православна
Напомена: пријепис 
Смјештај: МУ Новска

 

 

Редни број: 346
Жупа/парохија/опћина: Јабланац
Насеља/мјеста: Јабланац
Врста матичне књиге: МКР протокол
Временски распон од: 1935
Временски распон до: 1947
Вјероисповијест: Православна
Напомена: пријепис 
Смјештај: МУ Новска

 

 

Редни број: 347
Жупа/парохија/опћина: Јабланац
Насеља/мјеста: Јабланац
Врста матичне књиге: МКУ протокол
Временски распон од: 1909
Временски распон до: 1931
Вјероисповијест: Православна
Напомена:
Смјештај: МУ Новска

 

 

Редни број: 348
Жупа/парохија/опћина: Јабланац
Насеља/мјеста: Јабланац
Врста матичне књиге: МКВ протокол
Временски распон од: 1935
Временски распон до: 1941
Вјероисповијест: Православна
Напомена:
Смјештај: МУ Новска

 

 

Редни број: 349
Жупа/парохија/опћина: Јабланац
Насеља/мјеста: Јабланац
Врста матичне књиге: МКУ протокол
Временски распон од: 1931
Временски распон до: 1935
Вјероисповијест: Православна
Напомена:
Смјештај: МУ Новска

 

 

Редни број: 350
Жупа/парохија/опћина: Јабланац
Насеља/мјеста: Јабланац
Врста матичне књиге: МКР протокол
Временски распон од: 1900
Временски распон до: 1913
Вјероисповијест: Православна
Напомена: пријепис 
Смјештај: МУ Новска

 

 

Редни број: 351
Жупа/парохија/опћина: Јабланац
Насеља/мјеста: Јабланац
Врста матичне књиге: МКР протокол
Временски распон од: 1913
Временски распон до: 1933
Вјероисповијест: Православна
Напомена: пријепис 
Смјештај: МУ Новска

 

 

Редни број: 352
Жупа/парохија/опћина: Јабланац
Насеља/мјеста: Јабланац
Врста матичне књиге: МКР протокол
Временски распон од: 1933
Временски распон до: 1935
Вјероисповијест: Православна
Напомена: пријепис 
Смјештај: МУ Новска

 

 

Редни број: 353
Жупа/парохија/опћина: Јасеновац
Насеља/мјеста: Јасеновац
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1833
Временски распон до: 1833
Вјероисповијест: Православна
Напомена: на мф 
Смјештај: ХДА

 

 

Редни број: 355
Жупа/парохија/опћина: Јасеновац
Насеља/мјеста: Јабланац, Млака, Уштица
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1856
Временски распон до: 1946
Вјероисповијест: Православна
Напомена: пријепис 
Смјештај: МУ Новска

 

 

Редни број: 358
Жупа/парохија/опћина: Јасеновац
Насеља/мјеста: Јабланац, Млака, Уштица
Врста матичне књиге: МКР протокол
Временски распон од: 1935
Временски распон до: 1948
Вјероисповијест: Православна
Напомена:
Смјештај: МУ Новска

 

 

Редни број: 359
Жупа/парохија/опћина: Јасеновац
Насеља/мјеста: Јабланац, Јасеновац, Уштица
Врста матичне књиге: МКВ протокол
Временски распон од: 1931
Временски распон до: 1934
Вјероисповијест: Православна
Напомена:
Смјештај: МУ Новска

 

 

Редни број: 362
Жупа/парохија/опћина: Јасеновац
Насеља/мјеста: Јабланац, Јасеновац, Уштица
Врста матичне књиге: МКУ протокол
Временски распон од: 1930
Временски распон до: 1935
Вјероисповијест: Православна
Напомена:
Смјештај: МУ Новска

 

 

Редни број: 363
Жупа/парохија/опћина: Јасеновац
Насеља/мјеста: Јабланац, Јасеновац, Уштица
Врста матичне књиге: МКУ протокол
Временски распон од: 1913
Временски распон до: 1929
Вјероисповијест: Православна
Напомена:
Смјештај: МУ Новска

 

 

Редни број: 364
Жупа/парохија/опћина: Јасеновац
Насеља/мјеста: Јабланац, Јасеновац, Уштица
Врста матичне књиге: МКУ протокол
Временски распон од: 1935
Временски распон до: 1947
Вјероисповијест: Православна
Напомена:
Смјештај: МУ Новска

 

 

Редни број: 365
Жупа/парохија/опћина: Јасеновац
Насеља/мјеста: Јабланац, Јасеновац, Уштица
Врста матичне књиге: МКУ протокол
Временски распон од: 1904
Временски распон до: 1913
Вјероисповијест: Православна
Напомена:
Смјештај: МУ Новска

 

 

Редни број: 369
Жупа/парохија/опћина: Јасеновац
Насеља/мјеста: Јабланац, Млака, Уштица
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1886
Временски распон до: 1899
Вјероисповијест: Православна
Напомена: накнадни упис 
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 371
Жупа/парохија/опћина: Јасеновац
Насеља/мјеста: Јабланац, Јасеновац, Уштица
Врста матичне књиге: МКВ протокол
Временски распон од: 1904
Временски распон до: 1913
Вјероисповијест: Православна
Напомена:
Смјештај: МУ Новска

 

 

Редни број: 372
Жупа/парохија/опћина: Јасеновац
Насеља/мјеста: Јабланац, Јасеновац, Уштица
Врста матичне књиге: МКВ протокол
Временски распон од: 1888
Временски распон до: 1903
Вјероисповијест: Православна
Напомена:
Смјештај: МУ Новска

 

 

Редни број: 373
Жупа/парохија/опћина: Јасеновац
Насеља/мјеста: Јабланац, Јасеновац, Уштица
Врста матичне књиге: МКВ протокол
Временски распон од: 1935
Временски распон до: 1948
Вјероисповијест: Православна
Напомена:
Смјештај: МУ Новска

 

 

Редни број: 376
Жупа/парохија/опћина: Јасеновац
Насеља/мјеста: Јабланац, Млака, Уштица
Врста матичне књиге: МКР протокол
Временски распон од: 1900
Временски распон до: 1924
Вјероисповијест: Православна
Напомена: пријепис 
Смјештај: МУ Новска

 

 

Редни број: 381
Жупа/парохија/опћина: Јасеновац
Насеља/мјеста: Јабланац, Млака, Уштица
Врста матичне књиге: МКР протокол
Временски распон од: 1925
Временски распон до: 1935
Вјероисповијест: Православна
Напомена: пријепис 
Смјештај: МУ Новска

 

 

Редни број: 385
Жупа/парохија/опћина: Јасеновац
Насеља/мјеста: Јабланац, Јасеновац, Уштица
Врста матичне књиге: МКВ
Временски распон од: 1886
Временски распон до: 1896
Вјероисповијест: Православна
Напомена: накнадни упис 
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 387
Жупа/парохија/опћина: Јасеновац
Насеља/мјеста: Дренов Бок, Јасеновац
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1886
Временски распон до: 1899
Вјероисповијест: Православна
Напомена: накнадни упис 
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 388
Жупа/парохија/опћина: Јасеновац
Насеља/мјеста: Чуклинац, Демировац, Дренов Бок, Гашица, Јабланац, Јасеновац, Кошутарица, Млака, Орахова, Пакленица, Пуска, Уштица
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1886
Временски распон до: 1895
Вјероисповијест: Православна
Напомена: накнадни упис 
Смјештај: ДАСК

 

Редни број: 395
Жупа/парохија/опћина: Јаворањ
Насеља/мјеста: Јаворањ
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1833
Временски распон до: 1833
Вјероисповијест: Православна
Напомена: на мф 
Смјештај: ХДА

 

Редни број: 396
Жупа/парохија/опћина: Јошавица
Насеља/мјеста: Чунтић, Дејановићи, Јошавица, Клинац, Млинога
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1924
Временски распон до: 1937
Вјероисповијест: Православна
Напомена: парице 
Смјештај: МУ Петриња

 

 

Редни број: 397
Жупа/парохија/опћина: Јошавица
Насеља/мјеста: Чунтић, Дејановићи, Јошавица, Клинац, Млинога
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1940
Временски распон до: 1940
Вјероисповијест: Православна
Напомена: парице 
Смјештај: МУ Петриња

 

 

Редни број: 398
Жупа/парохија/опћина: Јошавица
Насеља/мјеста: Чунтић, Дејановићи, Јошавица, Клинац, Млинога
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1900
Временски распон до: 1911
Вјероисповијест: Православна
Напомена: парице 
Смјештај: МУ Петриња

 

 

Редни број: 399
Жупа/парохија/опћина: Јошавица
Насеља/мјеста: Чунтић, Дејановићи, Јошавица, Клинац, Млинога
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1921
Временски распон до: 1940
Вјероисповијест: Православна
Напомена: парице 
Смјештај: МУ Петриња

 

 

Редни број: 400
Жупа/парохија/опћина: Јошавица
Насеља/мјеста: Чунтић, Дејановићи, Јошавица, Клинац, Млинога
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1912
Временски распон до: 1920
Вјероисповијест: Православна
Напомена: парице 
Смјештај: МУ Петриња

 

 

Редни број: 401
Жупа/парохија/опћина: Јошавица
Насеља/мјеста: Чунтић, Дејановићи, Јошавица, Клинац, Млинога
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1921
Временски распон до: 1940
Вјероисповијест: Православна
Напомена: парице 
Смјештај: МУ Петриња

 

 

Редни број: 402
Жупа/парохија/опћина: Јошавица
Насеља/мјеста: Чунтић, Дејановићи, Јошавица, Клинац, Млинога
Врста матичне књиге: МКВ
Временски распон од: 1900
Временски распон до: 1918
Вјероисповијест: Православна
Напомена: парице 
Смјештај: МУ Петриња

 

 

Редни број: 403
Жупа/парохија/опћина: Јошавица
Насеља/мјеста: Чунтић, Дејановићи, Јошавица, Клинац, Млинога
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1919
Временски распон до: 1939
Вјероисповијест: Православна
Напомена: парице 
Смјештај: МУ Петриња

 

 

Редни број: 404
Жупа/парохија/опћина: Јошавица
Насеља/мјеста: Чунтић, Дејановићи, Јошавица, Клинац, Млинога
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1938
Временски распон до: 1940
Вјероисповијест: Православна
Напомена: парице 
Смјештај: МУ Петриња

 

 

Редни број: 405
Жупа/парохија/опћина: Јошавица
Насеља/мјеста: Чунтић, Дејановићи, Јошавица, Клинац, Млинога
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1886
Временски распон до: 1899
Вјероисповијест: Православна
Напомена: накнадни упис 
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 406
Жупа/парохија/опћина: Јошавица
Насеља/мјеста: Јошавица
Врста матичне књиге: МКР казало
Временски распон од: 1886
Временски распон до: 1899
Вјероисповијест: Православна
Напомена: накнадни упис 
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 407
Жупа/парохија/опћина: Јошавица
Насеља/мјеста: Чунтић, Дејановићи, Јошавица, Клинац, Млинога
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1886
Временски распон до: 1899
Вјероисповијест: Православна
Напомена: накнадни упис 
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 408
Жупа/парохија/опћина: Јошавица
Насеља/мјеста: Јошавица
Врста матичне књиге: МКУ казало
Временски распон од: 1886
Временски распон до: 1898
Вјероисповијест: Православна
Напомена:
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 409
Жупа/парохија/опћина: Јошавица
Насеља/мјеста: Чунтић, Дејановићи, Јошавица, Клинац, Млинога
Врста матичне књиге: МКВ
Временски распон од: 1886
Временски распон до: 1899
Вјероисповијест: Православна
Напомена: накнадни упис 
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 410
Жупа/парохија/опћина: Класнић
Насеља/мјеста: Брестик, Класнић
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1910
Временски распон до: 1919
Вјероисповијест: Православна
Напомена: пријепис темељем парица 
Смјештај: МУ Глина

 

 

Редни број: 411
Жупа/парохија/опћина: Класнић
Насеља/мјеста: Брестик, Класнић
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1900
Временски распон до: 1909
Вјероисповијест: Православна
Напомена: пријепис темељем парица 
Смјештај: МУ Глина

 

 

Редни број: 412
Жупа/парохија/опћина: Класнић
Насеља/мјеста: Брестик, Класнић
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1831
Временски распон до: 1831
Вјероисповијест: Православна
Напомена: на мф 
Смјештај: ХДА

 

 

Редни број: 413
Жупа/парохија/опћина: Класнић
Насеља/мјеста: Брестик, Класнић
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1927
Временски распон до: 1940
Вјероисповијест: Православна
Напомена: пријепис темељем парица 
Смјештај: МУ Глина

 

 

Редни број: 414
Жупа/парохија/опћина: Класнић
Насеља/мјеста: Брестик, Класнић
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1920
Временски распон до: 1927
Вјероисповијест: Православна
Напомена: пријепис темељем парица 
Смјештај: МУ Глина

 

 

Редни број: 415
Жупа/парохија/опћина: Класнић
Насеља/мјеста: Брестик, Класнић
Врста матичне књиге: МКВ
Временски распон од: 1938
Временски распон до: 1940
Вјероисповијест: Православна
Напомена: пријепис темељем парица 
Смјештај: МУ Глина

 

 

Редни број: 416
Жупа/парохија/опћина: Класнић
Насеља/мјеста: Брестик, Класнић
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1928
Временски распон до: 1940
Вјероисповијест: Православна
Напомена: парице 
Смјештај: МУ Глина

 

 

Редни број: 417
Жупа/парохија/опћина: Класнић
Насеља/мјеста: Брестик, Класнић
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1900
Временски распон до: 1914
Вјероисповијест: Православна
Напомена: пријепис темељем парица 
Смјештај: МУ Глина

 

 

Редни број: 418
Жупа/парохија/опћина: Класнић
Насеља/мјеста: Брестик, Класнић
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1914
Временски распон до: 1927
Вјероисповијест: Православна
Напомена: пријепис темељем парица 
Смјештај: МУ Глина

 

 

Редни број: 419
Жупа/парохија/опћина: Класнић
Насеља/мјеста: Брестик, Класнић, Љесковац, Мали Градац
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1886
Временски распон до: 1894
Вјероисповијест: Православна
Напомена: накнадни упис 
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 420
Жупа/парохија/опћина: Класнић
Насеља/мјеста: Брестик, Брезово Поље, Класнић
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1894
Временски распон до: 1899
Вјероисповијест: Православна
Напомена: накнадни упис 
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 421
Жупа/парохија/опћина: Класнић
Насеља/мјеста: Брестик, Класнић
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1886
Временски распон до: 1899
Вјероисповијест: Православна
Напомена: накнадни упис 
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 422
Жупа/парохија/опћина: Класнић
Насеља/мјеста: Брестик, Класнић
Врста матичне књиге: МКВ
Временски распон од: 1886
Временски распон до: 1899
Вјероисповијест: Православна
Напомена: накнадни упис 
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 498
Жупа/парохија/опћина: Комоговина
Насеља/мјеста: Комоговина
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1923
Временски распон до: 1940
Вјероисповијест: Православна
Напомена: парице 
Смјештај: МУ Хрватска Костајница

 

 

Редни број: 499
Жупа/парохија/опћина: Комоговина
Насеља/мјеста: Боројевићи, Комоговина, Ловча, Пастуша
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1899
Временски распон до: 1916
Вјероисповијест: Православна
Напомена:
Смјештај: МУ Хрватска Костајница

 

 

Редни број: 500
Жупа/парохија/опћина: Комоговина
Насеља/мјеста: Комоговина
Врста матичне књиге: МКВ
Временски распон од: 1899
Временски распон до: 1929
Вјероисповијест: Православна
Напомена:
Смјештај: МУ Хрватска Костајница

 

 

Редни број: 501
Жупа/парохија/опћина: Комоговина
Насеља/мјеста: Комоговина
Врста матичне књиге: МКВ
Временски распон од: 1930
Временски распон до: 1940
Вјероисповијест: Православна
Напомена:
Смјештај: МУ Хрватска Костајница

 

 

Редни број: 502
Жупа/парохија/опћина: Комоговина
Насеља/мјеста: Комоговина
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1909
Временски распон до: 1923
Вјероисповијест: Православна
Напомена: парице 
Смјештај: МУ Хрватска Костајница

 

 

Редни број: 503
Жупа/парохија/опћина: Комарево Горње
Насеља/мјеста: Боројевићи, Комоговина, Ловча, Пастуша
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1916
Временски распон до: 1940
Вјероисповијест: Православна
Напомена:
Смјештај: МУ Хрватска Костајница

 

 

Редни број: 504
Жупа/парохија/опћина: Комоговина
Насеља/мјеста: Боројевићи, Комоговина, Ловча, Меченчани, Пастуша, Жилићи
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1886
Временски распон до: 1898
Вјероисповијест: Православна
Напомена: накнадни упис 
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 505
Жупа/парохија/опћина: Комоговина
Насеља/мјеста: Боројевићи, Комоговина, Ловча, Меченчани, Пастуша
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1886
Временски распон до: 1898
Вјероисповијест: Православна
Напомена: накнадни упис 
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 506
Жупа/парохија/опћина: Комоговина
Насеља/мјеста: Комоговина, Меченчани
Врста матичне књиге: МКВ
Временски распон од: 1884
Временски распон до: 1898
Вјероисповијест: Православна
Напомена: накнадни упис 
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 507
Жупа/парохија/опћина: Комоговина
Насеља/мјеста: Беговићи, Боројевићи, Комоговина, Ловча, Млинога, Пастуша
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1899
Временски распон до: 1909
Вјероисповијест: Православна
Напомена: парице 
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 508
Жупа/парохија/опћина: Костајница
Насеља/мјеста: Меминска, Раусовац, Шаш, Словинци, Тимарци, Утолица
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1838
Временски распон до: 1857
Вјероисповијест: Православна
Напомена:
Смјештај: ХДА

 

 

Редни број: 509
Жупа/парохија/опћина: Костајница
Насеља/мјеста: Меминска, Раусовац, Шаш, Словинци, Тимарци, Утолица
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1826
Временски распон до: 1840
Вјероисповијест: Православна
Напомена:
Смјештај: ХДА

 

 

Редни број: 510
Жупа/парохија/опћина: Костајница
Насеља/мјеста: Меминска, Раусовац, Шаш, Словинци, Тимарци, Утолица
Врста матичне књиге: С
Временски распон од: 1812
Временски распон до: 1826
Вјероисповијест: Православна
Напомена: на мф 
Смјештај: ХДА

 

 

Редни број: 512
Жупа/парохија/опћина: Костајница
Насеља/мјеста: Меминска, Раусовац, Шаш, Словинци, Тимарци, Утолица
Врста матичне књиге: С
Временски распон од: 1853
Временски распон до: 1865
Вјероисповијест: Православна
Напомена: на мф 
Смјештај: ХДА

 

 

Редни број: 514
Жупа/парохија/опћина: Костајница
Насеља/мјеста: Меминска, Раусовац, Шаш, Словинци, Тимарци, Утолица
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1896
Временски распон до: 1917
Вјероисповијест: Православна
Напомена:
Смјештај: МУ Хрватска Костајница

 

 

Редни број: 516
Жупа/парохија/опћина: Костајница
Насеља/мјеста: Костајница
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1936
Временски распон до: 1947
Вјероисповијест: Православна
Напомена:
Смјештај: МУ Хрватска Костајница

 

 

Редни број: 518
Жупа/парохија/опћина: Костајница
Насеља/мјеста: Меминска, Раусовац, Шаш, Словинци, Тимарци, Утолица
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1896
Временски распон до: 1918
Вјероисповијест: Православна
Напомена:
Смјештај: МУ Хрватска Костајница

 

 

Редни број: 519
Жупа/парохија/опћина: Костајница
Насеља/мјеста: Хрватска Костајница
Врста матичне књиге: МКВ
Временски распон од: 1932
Временски распон до: 1935
Вјероисповијест: Православна
Напомена:
Смјештај: МУ Хрватска Костајница

 

 

Редни број: 520
Жупа/парохија/опћина: Костајница
Насеља/мјеста: Костајница
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1858
Временски распон до: 1913
Вјероисповијест: Православна
Напомена:
Смјештај: МУ Хрватска Костајница

 

 

Редни број: 521
Жупа/парохија/опћина: Костајница
Насеља/мјеста: Костајница
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1914
Временски распон до: 1925
Вјероисповијест: Православна
Напомена:
Смјештај: МУ Хрватска Костајница

 

 

Редни број: 522
Жупа/парохија/опћина: Костајница
Насеља/мјеста: Костајница
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1925
Временски распон до: 1935
Вјероисповијест: Православна
Напомена:
Смјештај: МУ Хрватска Костајница

 

 

Редни број: 525
Жупа/парохија/опћина: Костајница
Насеља/мјеста: Утолица
Врста матичне књиге: МКВ
Временски распон од: 1860
Временски распон до: 1917
Вјероисповијест: Православна
Напомена:
Смјештај: МУ Хрватска Костајница

 

 

Редни број: 534
Жупа/парохија/опћина: Костајница
Насеља/мјеста: Утолица
Врста матичне књиге: МКВ
Временски распон од: 1914
Временски распон до: 1942
Вјероисповијест: Православна
Напомена:
Смјештај: МУ Хрватска Костајница

 

 

Редни број: 535
Жупа/парохија/опћина: Костајница
Насеља/мјеста: Меминска, Раусовац, Шаш, Словинци, Тимарци, Утолица
Врста матичне књиге: Циркуларни протокол
Временски распон од: 1843
Временски распон до: 1886
Вјероисповијест: Православна
Напомена: на мф 
Смјештај: ХДА

 

 

Редни број: 536
Жупа/парохија/опћина: Костајница
Насеља/мјеста: Меминска, Раусовац, Шаш, Словинци, Тимарци, Утолица
Врста матичне књиге: Циркуларни протокол
Временски распон од: 1887
Временски распон до: 1896
Вјероисповијест: Православна
Напомена: на мф 
Смјештај: ХДА

 

 

Редни број: 537
Жупа/парохија/опћина: Костајница
Насеља/мјеста: Костајница
Врста матичне књиге: Домовни протокол
Временски распон од: 1854
Временски распон до: 1974
Вјероисповијест: Православна
Напомена:
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 544
Жупа/парохија/опћина: Костајница
Насеља/мјеста: Хрватска Костајница
Врста матичне књиге: МКВ
Временски распон од: 1936
Временски распон до: 1948
Вјероисповијест: Православна
Напомена:
Смјештај: МУ Хрватска Костајница

 

 

Редни број: 545
Жупа/парохија/опћина: Костајница
Насеља/мјеста: Утолица
Врста матичне књиге: МКВ
Временски распон од: 1936
Временски распон до: 1941
Вјероисповијест: Православна
Напомена:
Смјештај: МУ Хрватска Костајница

 

 

Редни број: 546
Жупа/парохија/опћина: Костајница
Насеља/мјеста: Утолица
Врста матичне књиге: МКВ
Временски распон од: 1931
Временски распон до: 1935
Вјероисповијест: Православна
Напомена:
Смјештај: МУ Хрватска Костајница

 

 

Редни број: 547
Жупа/парохија/опћина: Костајница
Насеља/мјеста: Утолица
Врста матичне књиге: МКВ
Временски распон од: 1918
Временски распон до: 1930
Вјероисповијест: Православна
Напомена:
Смјештај: МУ Хрватска Костајница

 

 

Редни број: 548
Жупа/парохија/опћина: Костајница
Насеља/мјеста: Меминска, Раусовац, Шаш, Тимарци, Утолица
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1857
Временски распон до: 1877
Вјероисповијест: Православна
Напомена: на мф 
Смјештај: ХДА

 

 

Редни број: 549
Жупа/парохија/опћина: Костајница
Насеља/мјеста: Чукур, Мајур, Меминска, Мрачај, Шаш, Словинци, Тимарци, Утолица
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1852
Временски распон до: 1867
Вјероисповијест: Православна
Напомена:
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 550
Жупа/парохија/опћина: Костајница
Насеља/мјеста: Меминска, Раусовац, Шаш, Словинци, Тимарци, Утолица
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1867
Временски распон до: 1896
Вјероисповијест: Православна
Напомена:
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 560
Жупа/парохија/опћина: Костајница
Насеља/мјеста: Бабина Ријека, Беговићи, Бјеловац, Боројевићи, Чакале, Чукур, Доња Велешња, Драга, Горњи Храстовац, Градуса, Јабуковац, Јошавица, Јошевица, Јовац, Киришница, Кладари, Клинац, Кнезовљани, Комоговина, Костајница, Костреши, Крчево, Кукурузари, Куљани, Ловча, Мала Градуса, Меченчани, Меминска, Миочиновићи, Млинога, Мрачај, Пањани, Пастуша, Превршац, Раусовац, Рогуље, Росуље, Ртић, Шаканлије, Шаш, Слабиња, Суња, Свиница, Тимарци, Тргови, Уметићи, Утолица, Велешња, Волиња
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1942
Временски распон до: 1948
Вјероисповијест: Православна
Напомена:
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 561
Жупа/парохија/опћина: Костајница
Насеља/мјеста: Баћин, Церовљани, Дубица, Јошик, Крапје, Шаш, Слабиња, Живаја
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1893
Временски распон до: 1908
Вјероисповијест: Православна
Напомена:
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 614
Жупа/парохија/опћина: Кукурузари
Насеља/мјеста: Кукурузари
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1922
Временски распон до: 1940
Вјероисповијест: Православна
Напомена: парице 
Смјештај: МУ Хрватска Костајница

 

 

Редни број: 615
Жупа/парохија/опћина: Кукурузари
Насеља/мјеста: Кукурузари
Врста матичне књиге: МКВ
Временски распон од: 1900
Временски распон до: 1918
Вјероисповијест: Православна
Напомена:
Смјештај: МУ Хрватска Костајница

 

 

Редни број: 616
Жупа/парохија/опћина: Кукурузари
Насеља/мјеста: Кукурузари
Врста матичне књиге: МКВ
Временски распон од: 1918
Временски распон до: 1940
Вјероисповијест: Православна
Напомена:
Смјештај: МУ Хрватска Костајница

 

 

Редни број: 617
Жупа/парохија/опћина: Кукурузари
Насеља/мјеста: Кукурузари
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1912
Временски распон до: 1922
Вјероисповијест: Православна
Напомена: парице 
Смјештај: МУ Хрватска Костајница

 

 

Редни број: 618
Жупа/парохија/опћина: Кукурузари
Насеља/мјеста: Кукурузари
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1912
Временски распон до: 1922
Вјероисповијест: Православна
Напомена: парице 
Смјештај: МУ Хрватска Костајница

 

 

Редни број: 620
Жупа/парохија/опћина: Кукурузари
Насеља/мјеста: Кукурузари
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1933
Временски распон до: 1941
Вјероисповијест: Православна
Напомена: парице 
Смјештај: МУ Хрватска Костајница

 

 

Редни број: 621
Жупа/парохија/опћина: Кукурузари
Насеља/мјеста: Кукурузари
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1923
Временски распон до: 1933
Вјероисповијест: Православна
Напомена: парице 
Смјештај: МУ Хрватска Костајница

 

 

Редни број: 622
Жупа/парохија/опћина: Кукурузари
Насеља/мјеста: Кукурузари
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1914
Временски распон до: 1923
Вјероисповијест: Православна
Напомена: парице 
Смјештај: МУ Хрватска Костајница

 

 

Редни број: 623
Жупа/парохија/опћина: Кукурузари
Насеља/мјеста: Бабина Ријека, Бјеловац, Брезово Поље, Доња Велешња, Горња Велешња, Јутрогошта, Кукурузари, Превршац, Прусци, Шаканлије
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1886
Временски распон до: 1899
Вјероисповијест: Православна
Напомена: накнадни упис 
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 624
Жупа/парохија/опћина: Кукурузари
Насеља/мјеста: Бабина Ријека, Бјеловац, Доња Велешња, Горња Велешња, Кнезовљани, Кукурузари, Ловча, Меченчани, Превршац
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1886
Временски распон до: 1900
Вјероисповијест: Православна
Напомена: накнадни упис 
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 625
Жупа/парохија/опћина: Кукурузари
Насеља/мјеста: Кукурузари, Меченчани, Превршац
Врста матичне књиге: МКВ
Временски распон од: 1886
Временски распон до: 1899
Вјероисповијест: Православна
Напомена: накнадни упис 
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 626
Жупа/парохија/опћина: Кукурузари
Насеља/мјеста: Беговићи, Кнезовљани, Козаперовица, Крчево, Кукурузари, Старо Село, Свиница, Живаја
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1900
Временски распон до: 1907
Вјероисповијест: Православна
Напомена: парице 
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 771
Жупа/парохија/опћина: Ловска
Насеља/мјеста: Бујавица, Ловска, Нови Грабовац, Субоцки Град
Врста матичне књиге: МКВ
Временски распон од: 1908
Временски распон до: 1928
Вјероисповијест: Православна
Напомена: пријепис 
Смјештај: МУ Новска

 

 

Редни број: 772
Жупа/парохија/опћина: Ловска
Насеља/мјеста: Бујавица, Ловска, Нови Грабовац, Субоцки Град
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1925
Временски распон до: 1931
Вјероисповијест: Православна
Напомена: пријепис 
Смјештај: МУ Новска

 

 

Редни број: 773
Жупа/парохија/опћина: Ловска
Насеља/мјеста: Бујавица, Ловска, Нови Грабовац, Субоцки Град
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1942
Временски распон до: 1948
Вјероисповијест: Православна
Напомена: пријепис 
Смјештај: МУ Новска

 

 

Редни број: 774
Жупа/парохија/опћина: Ловска
Насеља/мјеста: Бујавица, Ловска, Нови Грабовац, Субоцки Град
Врста матичне књиге: МКВ
Временски распон од: 1925
Временски распон до: 1931
Вјероисповијест: Православна
Напомена: пријепис 
Смјештај: МУ Новска

 

 

Редни број: 775
Жупа/парохија/опћина: Ловска
Насеља/мјеста: Бујавица, Ловска, Нови Грабовац, Субоцки Град
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1923
Временски распон до: 1938
Вјероисповијест: Православна
Напомена: пријепис 
Смјештај: МУ Новска

 

 

Редни број: 776
Жупа/парохија/опћина: Ловска
Насеља/мјеста: Бујавица, Ловска, Нови Грабовац, Субоцки Град
Врста матичне књиге: МКВ
Временски распон од: 1929
Временски распон до: 1938
Вјероисповијест: Православна
Напомена: пријепис 
Смјештај: МУ Новска

 

 

Редни број: 777
Жупа/парохија/опћина: Ловска
Насеља/мјеста: Бујавица, Ловска, Нови Грабовац, Субоцки Град
Врста матичне књиге: МКР протокол
Временски распон од: 1942
Временски распон до: 1949
Вјероисповијест: Православна
Напомена: пријепис 
Смјештај: МУ Новска

 

 

Редни број: 778
Жупа/парохија/опћина: Ловска
Насеља/мјеста: Бујавица, Ловска, Нови Грабовац, Субоцки Град
Врста матичне књиге: МКР протокол
Временски распон од: 1928
Временски распон до: 1938
Вјероисповијест: Православна
Напомена: пријепис 
Смјештај: МУ Новска

 

 

Редни број: 779
Жупа/парохија/опћина: Ловска
Насеља/мјеста: Бујавица, Ловска, Нови Грабовац, Субоцки Град
Врста матичне књиге: МКР протокол
Временски распон од: 1926
Временски распон до: 1931
Вјероисповијест: Православна
Напомена: пријепис 
Смјештај: МУ Новска

 

 

Редни број: 780
Жупа/парохија/опћина: Ловска
Насеља/мјеста: Бујавица, Ловска, Нови Грабовац, Субоцки Град
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1908
Временски распон до: 1921
Вјероисповијест: Православна
Напомена: пријепис 
Смјештај: МУ Новска

 

 

Редни број: 781
Жупа/парохија/опћина: Ловска
Насеља/мјеста: Бујавица, Ловска, Нови Грабовац, Субоцки Град
Врста матичне књиге: МКР протокол
Временски распон од: 1915
Временски распон до: 1927
Вјероисповијест: Православна
Напомена: пријепис 
Смјештај: МУ Новска

 

 

Редни број: 782
Жупа/парохија/опћина: Ловска
Насеља/мјеста: Бујавица, Ловска, Нови Грабовац, Субоцки Град
Врста матичне књиге: МКР протокол
Временски распон од: 1908
Временски распон до: 1914
Вјероисповијест: Православна
Напомена: пријепис 
Смјештај: МУ Новска

 

 

Редни број: 783
Жупа/парохија/опћина: Ловска
Насеља/мјеста: Бујавица, Ловска, Нови Грабовац, Субоцки Град
Врста матичне књиге: МКР протокол
Временски распон од: 1902
Временски распон до: 1907
Вјероисповијест: Православна
Напомена: пријепис; недостају године 1905/1906. 
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 784
Жупа/парохија/опћина: Ловска
Насеља/мјеста: Бујавица, Ловска, Медак, Нови Грабовац, Субоцки Град
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1878
Временски распон до: 1885
Вјероисповијест: Православна
Напомена: накнадни упис 
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 785
Жупа/парохија/опћина: Ловска
Насеља/мјеста: Бујавица, Козарице, Нови Грабовац, Субоцки Град
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1887
Временски распон до: 1897
Вјероисповијест: Православна
Напомена:
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 786
Жупа/парохија/опћина: Ловска
Насеља/мјеста: Бујавица, Ловска, Нова Градишка, Нови Грабовац, Субоцки Град
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1878
Временски распон до: 1884
Вјероисповијест: Православна
Напомена: накнадни упис 
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 787
Жупа/парохија/опћина: Ловска
Насеља/мјеста: Бујавица, Ловска, Нова Градишка, Нови Грабовац, Субоцки Град
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1886
Временски распон до: 1896
Вјероисповијест: Православна
Напомена: накнадни упис 
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 788
Жупа/парохија/опћина: Ловска
Насеља/мјеста: Бујавица, Ловска, Нови Грабовац, Субоцки Град
Врста матичне књиге: МКВ
Временски распон од: 1878
Временски распон до: 1884
Вјероисповијест: Православна
Напомена: накнадни упис 
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 789
Жупа/парохија/опћина: Ловска
Насеља/мјеста: Ловска
Врста матичне књиге: МКВ
Временски распон од: 1887
Временски распон до: 1896
Вјероисповијест: Православна
Напомена:
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 790
Жупа/парохија/опћина: Ловска
Насеља/мјеста: Бујавица, Ловска, Нови Грабовац, Субоцки Град
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1902
Временски распон до: 1902
Вјероисповијест: Православна
Напомена: пријепис 
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 791
Жупа/парохија/опћина: Ловска
Насеља/мјеста: Ловска
Врста матичне књиге: МКВ
Временски распон од: 1902
Временски распон до: 1902
Вјероисповијест: Православна
Напомена: пријепис 
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 823
Жупа/парохија/опћина: Љубина
Насеља/мјеста: Љубина
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1830
Временски распон до: 1931
Вјероисповијест: Православна
Напомена: на мф 
Смјештај: ХДА

 

 

Редни број: 832
Жупа/парохија/опћина: Мајске Пољане
Насеља/мјеста: Брњеушка, Мајске Пољане, Ровишка, Тртник
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1923
Временски распон до: 1929
Вјероисповијест: Православна
Напомена: пријепис темељем парица 
Смјештај: МУ Глина

 

 

Редни број: 833
Жупа/парохија/опћина: Мајске Пољане
Насеља/мјеста: Брњеушка, Мајске Пољане, Ровишка, Тртник
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1900
Временски распон до: 1908
Вјероисповијест: Православна
Напомена: пријепис темељем парица 
Смјештај: МУ Глина

 

 

Редни број: 834
Жупа/парохија/опћина: Мајске Пољане
Насеља/мјеста: Брњеушка, Мајске Пољане, Ровишка, Тртник
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1911
Временски распон до: 1921
Вјероисповијест: Православна
Напомена: упис темељем парица 
Смјештај: МУ Глина

 

 

Редни број: 835
Жупа/парохија/опћина: Мајске Пољане
Насеља/мјеста: Брњеушка, Мајске Пољане, Ровишка, Тртник
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1922
Временски распон до: 1938
Вјероисповијест: Православна
Напомена: уписи темељем парица 
Смјештај: МУ Глина

 

 

Редни број: 836
Жупа/парохија/опћина: Мајске Пољане
Насеља/мјеста: Брњеушка, Мајске Пољане, Ровишка, Тртник
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1914
Временски распон до: 1922
Вјероисповијест: Православна
Напомена: пријепис темељем парица 
Смјештај: МУ Глина

 

 

Редни број: 837
Жупа/парохија/опћина: Мајске Пољане
Насеља/мјеста: Брњеушка, Мајске Пољане, Ровишка, Тртник
Врста матичне књиге: МКВ
Временски распон од: 1928
Временски распон до: 1940
Вјероисповијест: Православна
Напомена: пријепис темељем парица 
Смјештај: МУ Глина

 

 

Редни број: 838
Жупа/парохија/опћина: Мајске Пољане
Насеља/мјеста: Брњеушка, Мајске Пољане, Ровишка, Тртник
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1930
Временски распон до: 1940
Вјероисповијест: Православна
Напомена: пријепис темељем парица 
Смјештај: МУ Глина

 

 

Редни број: 839
Жупа/парохија/опћина: Мајске Пољане
Насеља/мјеста: Брњеушка, Мајске Пољане, Ровишка, Тртник
Врста матичне књиге: МКВ
Временски распон од: 1900
Временски распон до: 1914
Вјероисповијест: Православна
Напомена: пријепис темељем парица 
Смјештај: МУ Глина

 

 

Редни број: 840
Жупа/парохија/опћина: Мајске Пољане
Насеља/мјеста: Брњеушка, Мајске Пољане, Ровишка, Тртник
Врста матичне књиге: МКВ
Временски распон од: 1914
Временски распон до: 1928
Вјероисповијест: Православна
Напомена: пријепис темељем парица 
Смјештај: МУ Глина

 

 

Редни број: 841
Жупа/парохија/опћина: Мајске Пољане
Насеља/мјеста: Брњеушка, Мајске Пољане, Ровишка, Тртник
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1908
Временски распон до: 1914
Вјероисповијест: Православна
Напомена: пријепис темељем парица 
Смјештај: МУ Глина

 

 

Редни број: 842
Жупа/парохија/опћина: Мајске Пољане
Насеља/мјеста: Брњеушка, Мајске Пољане, Ровишка, Тртник
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1900
Временски распон до: 1911
Вјероисповијест: Православна
Напомена: уписи темељем парица 
Смјештај: МУ Глина

 

 

Редни број: 843
Жупа/парохија/опћина: Мајске Пољане
Насеља/мјеста: Брњеушка, Мајске Пољане, Ровишка, Тртник
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1938
Временски распон до: 1940
Вјероисповијест: Православна
Напомена: уписи темељем парица 
Смјештај: МУ Глина

 

 

Редни број: 844
Жупа/парохија/опћина: Мајске Пољане
Насеља/мјеста: Брњеушка, Глински Тртник, Мајске Пољане, Мајски Тртник, Ровишка
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1886
Временски распон до: 1893
Вјероисповијест: Православна
Напомена: накнадни упис 
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 845
Жупа/парохија/опћина: Мајске Пољане
Насеља/мјеста: Брњеушка, Глина, Глински Тртник, Мајске Пољане, Мајски Тртник, Равно Рашће, Ровишка
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1893
Временски распон до: 1899
Вјероисповијест: Православна
Напомена: накнадни упис 
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 846
Жупа/парохија/опћина: Мајске Пољане
Насеља/мјеста: Брњеушка, Глински Тртник, Мајске Пољане, Мајски Тртник, Ровишка
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1886
Временски распон до: 1897
Вјероисповијест: Православна
Напомена: накнадни упис 
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 847
Жупа/парохија/опћина: Мајске Пољане
Насеља/мјеста: Брњеушка, Глински Тртник, Мајске Пољане, Мајски Тртник, Равно Рашће, Ровишка
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1897
Временски распон до: 1899
Вјероисповијест: Православна
Напомена: накнадни упис 
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 848
Жупа/парохија/опћина: Мајске Пољане
Насеља/мјеста: Мајске Пољане
Врста матичне књиге: МКВ
Временски распон од: 1886
Временски распон до: 1899
Вјероисповијест: Православна
Напомена: накнадни упис 
Смјештај: МУ Глина

 

 

Редни број: 873
Жупа/парохија/опћина: Мала Градуса
Насеља/мјеста: Блиња, Мала Градуса, Старо Село, Свиница, Велика Градуса
Врста матичне књиге: МКВ
Временски распон од: 1886
Временски распон до: 1899
Вјероисповијест: Православна
Напомена: накнадни упис 
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 885
Жупа/парохија/опћина: Мали Градац
Насеља/мјеста: Козаперовица, Мали Градац
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1915
Временски распон до: 1931
Вјероисповијест: Православна
Напомена: пријепис темељем парица 
Смјештај: МУ Глина

 

 

Редни број: 886
Жупа/парохија/опћина: Мали Градац
Насеља/мјеста: Козаперовица, Мали Градац
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1931
Временски распон до: 1940
Вјероисповијест: Православна
Напомена: пријепис темељем парица 
Смјештај: МУ Глина

 

 

Редни број: 887
Жупа/парохија/опћина: Мали Градац
Насеља/мјеста: Козаперовица, Мали Градац
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1900
Временски распон до: 1914
Вјероисповијест: Православна
Напомена: пријепис темељем парица 
Смјештај: МУ Глина

 

 

Редни број: 888
Жупа/парохија/опћина: Мали Градац
Насеља/мјеста: Козаперовица, Мали Градац
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1857
Временски распон до: 1857
Вјероисповијест: Православна
Напомена: на мф 
Смјештај: ХДА

 

 

Редни број: 889
Жупа/парохија/опћина: Мали Градац
Насеља/мјеста: Козаперовица, Мали Градац
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1909
Временски распон до: 1921
Вјероисповијест: Православна
Напомена: пријепис темељем парица 
Смјештај: МУ Глина

 

 

Редни број: 890
Жупа/парохија/опћина: Мали Градац
Насеља/мјеста: Козаперовица, Мали Градац
Врста матичне књиге: МКВ
Временски распон од: 1900
Временски распон до: 1923
Вјероисповијест: Православна
Напомена: пријепис темељем парица 
Смјештај: МУ Глина

 

 

Редни број: 891
Жупа/парохија/опћина: Мали Градац
Насеља/мјеста: Козаперовица, Мали Градац
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1900
Временски распон до: 1921
Вјероисповијест: Православна
Напомена: пријепис темељем парица 
Смјештај: МУ Глина

 

 

Редни број: 892
Жупа/парохија/опћина: Мали Градац
Насеља/мјеста: Козаперовица, Мали Градац
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1934
Временски распон до: 1940
Вјероисповијест: Православна
Напомена: парице 
Смјештај: МУ Глина

 

 

Редни број: 893
Жупа/парохија/опћина: Мали Градац
Насеља/мјеста: Козаперовица, Мали Градац
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1921
Временски распон до: 1934
Вјероисповијест: Православна
Напомена: пријепис темељем парица 
Смјештај: МУ Глина

 

 

Редни број: 894
Жупа/парохија/опћина: Мали Градац
Насеља/мјеста: Козаперовица, Мали Градац
Врста матичне књиге: МКВ
Временски распон од: 1923
Временски распон до: 1940
Вјероисповијест: Православна
Напомена: пријепис темељем парица 
Смјештај: МУ Глина

 

 

Редни број: 895
Жупа/парохија/опћина: Мали Градац
Насеља/мјеста: Бијеле Воде, Брестик, Козаперовица, Мали Градац, Стубица
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1886
Временски распон до: 1896
Вјероисповијест: Православна
Напомена: накнадни упис 
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 896
Жупа/парохија/опћина: Мали Градац
Насеља/мјеста: Козаперовица, Мали Градац
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1896
Временски распон до: 1899
Вјероисповијест: Православна
Напомена: накнадни упис 
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 897
Жупа/парохија/опћина: Мали Градац
Насеља/мјеста: Бијеле Воде, Козаперовица, Мали Градац, Миочиновићи, Велики Градац
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1886
Временски распон до: 1899
Вјероисповијест: Православна
Напомена: накнадни упис 
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 898
Жупа/парохија/опћина: Мали Градац
Насеља/мјеста: Козаперовица, Мали Градац
Врста матичне књиге: МКВ
Временски распон од: 1886
Временски распон до: 1899
Вјероисповијест: Православна
Напомена: накнадни упис 
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 916
Жупа/парохија/опћина: Меченчани
Насеља/мјеста: Меченчани
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1900
Временски распон до: 1940
Вјероисповијест: Православна
Напомена:
Смјештај: МУ Хрватска Костајница

 

 

Редни број: 917
Жупа/парохија/опћина: Меченчани
Насеља/мјеста: Меченчани
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1920
Временски распон до: 1940
Вјероисповијест: Православна
Напомена: парице 
Смјештај: МУ Хрватска Костајница

 

 

Редни број: 918
Жупа/парохија/опћина: Мартинска Вес
Насеља/мјеста: Меченчани
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1900
Временски распон до: 1920
Вјероисповијест: Православна
Напомена: парице 
Смјештај: МУ Хрватска Костајница

 

 

Редни број: 919
Жупа/парохија/опћина: Меченчани
Насеља/мјеста: Меченчани
Врста матичне књиге: МКВ
Временски распон од: 1886
Временски распон до: 1940
Вјероисповијест: Православна
Напомена:
Смјештај: МУ Хрватска Костајница

 

 

Редни број: 953
Жупа/парохија/опћина: Меминска
Насеља/мјеста: Чапљани, Доњи Храстовац, Горњи Храстовац, Јасеновчани, Костреши, Меминска, Папићи, Побрђани, Словинци, Сочаница, Тимарци
Врста матичне књиге: МКВ
Временски распон од: 1900
Временски распон до: 1916
Вјероисповијест: Православна
Напомена: парице 
Смјештај: МУ Хрватска Костајница

 

 

Редни број: 954
Жупа/парохија/опћина: Меминска
Насеља/мјеста: Чапљани, Доњи Храстовац, Горњи Храстовац, Јасеновчани, Костреши, Меминска, Папићи, Побрђани, Словинци, Сочаница, Тимарци
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1927
Временски распон до: 1934
Вјероисповијест: Православна
Напомена: парице 
Смјештај: МУ Хрватска Костајница

 

 

Редни број: 955
Жупа/парохија/опћина: Меминска
Насеља/мјеста: Чапљани, Доњи Храстовац, Горњи Храстовац, Јасеновчани, Костреши, Меминска, Папићи, Побрђани, Словинци, Сочаница, Тимарци
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1934
Временски распон до: 1940
Вјероисповијест: Православна
Напомена: парице 
Смјештај: МУ Хрватска Костајница

 

 

Редни број: 956
Жупа/парохија/опћина: Меминска
Насеља/мјеста: Чапљани, Доњи Храстовац, Горњи Храстовац, Јасеновчани, Костреши, Меминска, Папићи, Побрђани, Словинци, Сочаница, Тимарци
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1920
Временски распон до: 1927
Вјероисповијест: Православна
Напомена: парице 
Смјештај: МУ Хрватска Костајница

 

 

Редни број: 957
Жупа/парохија/опћина: Меминска
Насеља/мјеста: Чапљани, Доњи Храстовац, Горњи Храстовац, Јасеновчани, Костреши, Меминска, Папићи, Побрђани, Словинци, Сочаница, Тимарци
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1912
Временски распон до: 1920
Вјероисповијест: Православна
Напомена: парице 
Смјештај: МУ Хрватска Костајница

 

 

Редни број: 958
Жупа/парохија/опћина: Меминска
Насеља/мјеста: Чапљани, Доњи Храстовац, Горњи Храстовац, Јасеновчани, Костреши, Меминска, Папићи, Побрђани, Словинци, Сочаница, Тимарци
Врста матичне књиге: МКВ
Временски распон од: 1915
Временски распон до: 1940
Вјероисповијест: Православна
Напомена: парице 
Смјештај: МУ Хрватска Костајница

 

 

Редни број: 959
Жупа/парохија/опћина: Меминска
Насеља/мјеста: Чапљани, Доњи Храстовац, Горњи Храстовац, Јасеновчани, Костреши, Меминска, Папићи, Побрђани, Словинци, Сочаница, Тимарци
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1918
Временски распон до: 1940
Вјероисповијест: Православна
Напомена: парице 
Смјештај: МУ Хрватска Костајница

 

 

Редни број: 960
Жупа/парохија/опћина: Меминска
Насеља/мјеста: Чапљани, Доњи Храстовац, Горњи Храстовац, Јасеновчани, Костреши, Меминска, Папићи, Побрђани, Словинци, Сочаница, Тимарци
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1900
Временски распон до: 1918
Вјероисповијест: Православна
Напомена: парице 
Смјештај: МУ Хрватска Костајница

 

 

Редни број: 961
Жупа/парохија/опћина: Меминска
Насеља/мјеста: Чапљани, Доњи Храстовац, Горњи Храстовац, Јасеновчани, Костреши, Меминска, Папићи, Побрђани, Словинци, Сочаница, Тимарци
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1906
Временски распон до: 1912
Вјероисповијест: Православна
Напомена: парице 
Смјештај: МУ Хрватска Костајница

 

 

Редни број: 962
Жупа/парохија/опћина: Меминска
Насеља/мјеста: Чапљани, Доњи Храстовац, Горњи Храстовац, Јасеновчани, Костреши, Меминска, Папићи, Побрђани, Словинци, Сочаница, Тимарци
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1886
Временски распон до: 1899
Вјероисповијест: Православна
Напомена: накнадни упис 
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 963
Жупа/парохија/опћина: Меминска
Насеља/мјеста: Чапљани, Доњи Храстовац, Горњи Храстовац, Јасеновчани, Костреши, Меминска, Папићи, Побрђани, Словинци, Сочаница, Тимарци
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1886
Временски распон до: 1899
Вјероисповијест: Православна
Напомена: накнадни упис 
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 964
Жупа/парохија/опћина: Меминска
Насеља/мјеста: Чапљани, Доњи Храстовац, Горњи Храстовац, Јасеновчани, Костреши, Меминска, Папићи, Побрђани, Словинци, Сочаница, Тимарци
Врста матичне књиге: МКВ
Временски распон од: 1886
Временски распон до: 1899
Вјероисповијест: Православна
Напомена: накнадни упис 
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 965
Жупа/парохија/опћина: Меминска
Насеља/мјеста: Чапљани, Доњи Храстовац, Горњи Храстовац, Јасеновчани, Костреши, Меминска, Папићи, Побрђани, Словинци, Сочаница, Тимарци
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1900
Временски распон до: 1906
Вјероисповијест: Православна
Напомена: парице; недостаје 1902. 
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 966
Жупа/парохија/опћина: Миклеушка
Насеља/мјеста: Миклеушка
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1900
Временски распон до: 1914
Вјероисповијест: Православна
Напомена: пријепис 
Смјештај: МУ Кутина

 

 

Редни број: 967
Жупа/парохија/опћина: Миклеушка
Насеља/мјеста: Миклеушка
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1918
Временски распон до: 1920
Вјероисповијест: Православна
Напомена: пријепис 
Смјештај: МУ Кутина

 

 

Редни број: 968
Жупа/парохија/опћина: Миклеушка
Насеља/мјеста: Миклеушка
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1921
Временски распон до: 1936
Вјероисповијест: Православна
Напомена: пријепис 
Смјештај: МУ Кутина

 

 

Редни број: 969
Жупа/парохија/опћина: Миклеушка
Насеља/мјеста: Миклеушка
Врста матичне књиге: МКВ
Временски распон од: 1921
Временски распон до: 1936
Вјероисповијест: Православна
Напомена: пријепис 
Смјештај: МУ Кутина

 

 

Редни број: 970
Жупа/парохија/опћина: Миклеушка
Насеља/мјеста: Миклеушка
Врста матичне књиге: МКВ
Временски распон од: 1900
Временски распон до: 1920
Вјероисповијест: Православна
Напомена: пријепис 
Смјештај: МУ Кутина

 

 

Редни број: 971
Жупа/парохија/опћина: Миклеушка
Насеља/мјеста: Миклеушка
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1935
Временски распон до: 1945
Вјероисповијест: Православна
Напомена: пријепис 
Смјештај: МУ Кутина

 

 

Редни број: 972
Жупа/парохија/опћина: Миклеушка
Насеља/мјеста: Миклеушка
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1920
Временски распон до: 1934
Вјероисповијест: Православна
Напомена: пријепис 
Смјештај: МУ Кутина

 

 

Редни број: 973
Жупа/парохија/опћина: Миклеушка
Насеља/мјеста: Миклеушка
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1914
Временски распон до: 1919
Вјероисповијест: Православна
Напомена: пријепис 
Смјештај: МУ Кутина

 

 

Редни број: 974
Жупа/парохија/опћина: Миклеушка
Насеља/мјеста: Миклеушка
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1900
Временски распон до: 1918
Вјероисповијест: Православна
Напомена: пријепис 
Смјештај: МУ Кутина

 

 

Редни број: 975
Жупа/парохија/опћина: Млака
Насеља/мјеста: Гашица (Гашница), Јабланац, Међеђа, Млака, Орахова
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1877
Временски распон до: 1897
Вјероисповијест: Православна
Напомена:
Смјештај: МУ Новска

 

 

Редни број: 976
Жупа/парохија/опћина: Млака
Насеља/мјеста: Гашица (Гашница), Јабланац, Међеђа, Млака, Орахова
Врста матичне књиге: МКУ протокол
Временски распон од: 1935
Временски распон до: 1948
Вјероисповијест: Православна
Напомена:
Смјештај: МУ Новска

 

 

Редни број: 1008
Жупа/парохија/опћина: Обљај
Насеља/мјеста: Брдо, Црљена, Обљај, Равна, Студена, Тавани
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1909
Временски распон до: 1921
Вјероисповијест: Православна
Напомена: пријепис темељем парица 
Смјештај: МУ Глина

 

 

Редни број: 1009
Жупа/парохија/опћина: Обљај
Насеља/мјеста: Брдо, Црљена, Обљај, Равна, Студена, Тавани
Врста матичне књиге: МКВ
Временски распон од: 1900
Временски распон до: 1926
Вјероисповијест: Православна
Напомена: пријепис темељем парица 
Смјештај: МУ Глина

 

 

Редни број: 1010
Жупа/парохија/опћина: Обљај
Насеља/мјеста: Брдо, Црљена, Обљај, Равна, Студена, Тавани
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1900
Временски распон до: 1918
Вјероисповијест: Православна
Напомена: пријепис темељем парица 
Смјештај: МУ Глина

 

 

Редни број: 1011
Жупа/парохија/опћина: Обљај
Насеља/мјеста: Брдо, Црљена, Обљај, Равна, Студена, Тавани
Врста матичне књиге: МКВ
Временски распон од: 1927
Временски распон до: 1940
Вјероисповијест: Православна
Напомена: пријепис темељем парица 
Смјештај: МУ Глина

 

 

Редни број: 1012
Жупа/парохија/опћина: Обљај
Насеља/мјеста: Брдо, Црљена, Обљај, Равна, Студена, Тавани
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1918
Временски распон до: 1935
Вјероисповијест: Православна
Напомена: пријепис темељем парица 
Смјештај: МУ Глина

 

 

Редни број: 1013
Жупа/парохија/опћина: Обљај
Насеља/мјеста: Брдо, Црљена, Обљај, Равна, Студена, Тавани
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1921
Временски распон до: 1932
Вјероисповијест: Православна
Напомена: пријепис темељем парица 
Смјештај: МУ Глина

 

 

Редни број: 1014
Жупа/парохија/опћина: Обљај
Насеља/мјеста: Брдо, Црљена, Обљај, Равна, Студена, Тавани
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1935
Временски распон до: 1940
Вјероисповијест: Православна
Напомена: пријепис темељем парица 
Смјештај: МУ Глина

 

 

Редни број: 1015
Жупа/парохија/опћина: Обљај
Насеља/мјеста: Брдо, Црљена, Обљај, Равна, Студена, Тавани
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1932
Временски распон до: 1940
Вјероисповијест: Православна
Напомена: пријепис темељем парица 
Смјештај: МУ Глина

 

 

Редни број: 1016
Жупа/парохија/опћина: Обљај
Насеља/мјеста: Брдо, Црљена, Обљај, Равна, Студена, Тавани
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1900
Временски распон до: 1908
Вјероисповијест: Православна
Напомена: пријепис темељем парица 
Смјештај: МУ Глина

 

 

Редни број: 1017
Жупа/парохија/опћина: Обљај
Насеља/мјеста: Брдо, Црљена, Обљај, Равна, Студена, Тавани
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1886
Временски распон до: 1897
Вјероисповијест: Православна
Напомена: накнадни упис 
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 1018
Жупа/парохија/опћина: Обљај
Насеља/мјеста: Брдо, Црљена, Обљај, Равна, Студена, Тавани
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1897
Временски распон до: 1899
Вјероисповијест: Православна
Напомена: накнадни упис 
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 1019
Жупа/парохија/опћина: Обљај
Насеља/мјеста: Брдо, Црљена, Обљај, Равна, Студена, Тавани
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1886
Временски распон до: 1899
Вјероисповијест: Православна
Напомена: накнадни упис 
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 1020
Жупа/парохија/опћина: Обљај
Насеља/мјеста: Обљај
Врста матичне књиге: МКВ
Временски распон од: 1886
Временски распон до: 1899
Вјероисповијест: Православна
Напомена: накнадни упис 
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 1053
Жупа/парохија/опћина: Пакленица
Насеља/мјеста: Пакленица
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1935
Временски распон до: 1941
Вјероисповијест: Православна
Напомена:
Смјештај: МУ Новска

 

 

Редни број: 1054
Жупа/парохија/опћина: Пакленица
Насеља/мјеста: Пакленица
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1931
Временски распон до: 1940
Вјероисповијест: Православна
Напомена: пријепис 
Смјештај: МУ Новска

 

 

Редни број: 1055
Жупа/парохија/опћина: Пакленица
Насеља/мјеста: Пакленица
Врста матичне књиге: МКВ протокол
Временски распон од: 1935
Временски распон до: 1940
Вјероисповијест: Православна
Напомена:
Смјештај: МУ Новска

 

 

Редни број: 1073
Жупа/парохија/опћина: Петриња
Насеља/мјеста: Брест, Будичина, Цепелиш, Мокрице, Небојан, Петриња, Сисак
Врста матичне књиге: МКР казало
Временски распон од: 1850
Временски распон до: 1896
Вјероисповијест: Православна
Напомена:
Смјештај: МУ Петриња

 

 

Редни број: 1074
Жупа/парохија/опћина: Петриња
Насеља/мјеста: Брест, Будичина, Цепелиш, Мокрице, Небојан, Петриња, Сисак
Врста матичне књиге: МКР казало
Временски распон од: 1877
Временски распон до: 1902
Вјероисповијест: Православна
Напомена:
Смјештај: МУ Петриња

 

 

Редни број: 1075
Жупа/парохија/опћина: Петриња
Насеља/мјеста: Брест, Будичина, Цепелиш, Мокрице, Небојан, Петриња, Сисак
Врста матичне књиге: МКУ казало
Временски распон од: 1899
Временски распон до: 1909
Вјероисповијест: Православна
Напомена:
Смјештај: МУ Петриња

 

 

Редни број: 1076
Жупа/парохија/опћина: Петриња
Насеља/мјеста: Брест, Будичина, Цепелиш, Мокрице, Небојан, Петриња, Сисак
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1936
Временски распон до: 1946
Вјероисповијест: Православна
Напомена: на мф 
Смјештај: ХДА

 

 

Редни број: 1078
Жупа/парохија/опћина: Петриња
Насеља/мјеста: Брест, Будичина, Цепелиш, Мокрице, Небојан, Петриња, Сисак
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1936
Временски распон до: 1945
Вјероисповијест: Православна
Напомена: на мф 
Смјештај: ХДА

 

 

Редни број: 1083
Жупа/парохија/опћина: Петриња
Насеља/мјеста: Брест, Будичина, Цепелиш, Мокрице, Небојан, Петриња, Сисак
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1922
Временски распон до: 1935
Вјероисповијест: Православна
Напомена: на мф 
Смјештај: ХДА

 

 

Редни број: 1093
Жупа/парохија/опћина: Петриња
Насеља/мјеста: Брест, Будичина, Цепелиш, Мокрице, Небојан, Петриња, Сисак
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1835
Временски распон до: 1850
Вјероисповијест: Православна
Напомена:
Смјештај: ХДА

 

 

Редни број: 1094
Жупа/парохија/опћина: Петриња
Насеља/мјеста: Брест, Будичина, Цепелиш, Мокрице, Небојан, Петриња, Сисак
Врста матичне књиге: МКВ
Временски распон од: 1923
Временски распон до: 1935
Вјероисповијест: Православна
Напомена: на мф 
Смјештај: ХДА

 

 

Редни број: 1096
Жупа/парохија/опћина: Петриња
Насеља/мјеста: Брест, Будичина, Цепелиш, Мокрице, Небојан, Петриња, Сисак
Врста матичне књиге: МКВ
Временски распон од: 1936
Временски распон до: 1946
Вјероисповијест: Православна
Напомена: на мф 
Смјештај: ХДА

 

 

Редни број: 1099
Жупа/парохија/опћина: Петриња
Насеља/мјеста: Брест, Будичина, Цепелиш, Мокрице, Небојан, Петриња, Сисак
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1902
Временски распон до: 1922
Вјероисповијест: Православна
Напомена: парице на мф 
Смјештај: ХДА

 

 

Редни број: 1100
Жупа/парохија/опћина: Петриња
Насеља/мјеста: Брест, Будичина, Цепелиш, Мокрице, Небојан, Петриња, Сисак
Врста матичне књиге: МКВ
Временски распон од: 1894
Временски распон до: 1922
Вјероисповијест: Православна
Напомена: на мф 
Смјештај: ХДА

 

 

Редни број: 1101
Жупа/парохија/опћина: Петриња
Насеља/мјеста: Брест, Будичина, Цепелиш, Мокрице, Небојан, Петриња, Сисак
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1910
Временски распон до: 1922
Вјероисповијест: Православна
Напомена: на мф 
Смјештај: ХДА

 

 

Редни број: 1103
Жупа/парохија/опћина: Петриња
Насеља/мјеста: Брест, Будичина, Цепелиш, Мокрице, Небојан, Петриња, Сисак
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1923
Временски распон до: 1935
Вјероисповијест: Православна
Напомена: на мф 
Смјештај: ХДА

 

 

Редни број: 1112
Жупа/парохија/опћина: Петриња
Насеља/мјеста: Брест, Будичина, Цепелиш, Мокрице, Небојан, Петриња, Сисак
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1850
Временски распон до: 1876
Вјероисповијест: Православна
Напомена:
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 1113
Жупа/парохија/опћина: Петриња
Насеља/мјеста: Будичина, Цепелиш, Криж, Мокрице, Петриња, Сисак
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1877
Временски распон до: 1902
Вјероисповијест: Православна
Напомена:
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 1114
Жупа/парохија/опћина: Петриња
Насеља/мјеста: Брест, Будичина, Цепелиш, Црнац, Дренчина, Галдово, Гора, Јабуковац, Лекеник, Мала Горица, Мартинска Вес, Мокрице, Мошћеница, Небојан, Ново Селиште, Петриња, Праћно, Села, Сисак, Ступно, Табориште, Тишина
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1889
Временски распон до: 1909
Вјероисповијест: Православна
Напомена:
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 1163
Жупа/парохија/опћина: Рајић
Насеља/мјеста: Рајић
Врста матичне књиге: МКР протокол
Временски распон од: 1932
Временски распон до: 1940
Вјероисповијест: Православна
Напомена: пријепис 
Смјештај: МУ Новска

 

 

Редни број: 1175
Жупа/парохија/опћина: Рајић
Насеља/мјеста: Рајић
Врста матичне књиге: МКР протокол
Временски распон од: 1920
Временски распон до: 1932
Вјероисповијест: Православна
Напомена: пријепис 
Смјештај: МУ Новска

 

 

Редни број: 1778
Жупа/парохија/опћина: Рајић
Насеља/мјеста: Рајић
Врста матичне књиге: МКР протокол
Временски распон од: 1900
Временски распон до: 1906
Вјероисповијест: Православна
Напомена: пријепис 
Смјештај: МУ Новска

 

 

Редни број: 1779
Жупа/парохија/опћина: Рајић
Насеља/мјеста: Рајић
Врста матичне књиге: МКР протокол
Временски распон од: 1912
Временски распон до: 1916
Вјероисповијест: Православна
Напомена: пријепис 
Смјештај: МУ Новска

 

 

Редни број: 1182
Жупа/парохија/опћина: Рајић
Насеља/мјеста: Боровац, Чаглић, Доњи Рајић, Голеши, Јабланац, Јазавица, Кричке, Липовљани, Млака, Пакленица
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1909
Временски распон до: 1916
Вјероисповијест: Православна
Напомена: пријепис 
Смјештај: МУ Новска

 

 

Редни број: 1183
Жупа/парохија/опћина: Рајић
Насеља/мјеста: Боровац, Чаглић, Доњи Рајић, Голеши, Јабланац, Јазавица, Кричке, Липовљани, Млака, Пакленица
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1920
Временски распон до: 1940
Вјероисповијест: Православна
Напомена: пријепис 
Смјештај: МУ Новска

 

 

Редни број: 1184
Жупа/парохија/опћина: Рајић
Насеља/мјеста: Боровац, Чаглић, Доњи Рајић, Голеши, Јабланац, Јазавица, Кричке, Липовљани, Млака, Пакленица
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1900
Временски распон до: 1909
Вјероисповијест: Православна
Напомена: пријепис 
Смјештај: МУ Новска

 

 

Редни број: 1185
Жупа/парохија/опћина: Рајић
Насеља/мјеста: Рајић
Врста матичне књиге: МКР протокол
Временски распон од: 1906
Временски распон до: 1911
Вјероисповијест: Православна
Напомена: пријепис 
Смјештај: МУ Новска

 

 

Редни број: 1187
Жупа/парохија/опћина: Рајић
Насеља/мјеста: Боровац, Брестача, Доњи Рајић, Голеши, Горњи Рајић, Јабланац, Јазавица, Кривај, Млака, Новска, Пакленица, Шимуновци, Торањ, Воћарице
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1888
Временски распон до: 1898
Вјероисповијест: Православна
Напомена: накнадни упис 
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 1189
Жупа/парохија/опћина: Рајић
Насеља/мјеста: Боровац, Доњи Рајић, Голеши, Горњи Рајић, Јазавица, Новска, Пакленица, Рајић, Воћарице
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1879
Временски распон до: 1891
Вјероисповијест: Православна
Напомена: накнадни упис 
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 1190
Жупа/парохија/опћина: Рајић
Насеља/мјеста: Боровац, Доњи Рајић, Голеши, Горњи Рајић, Јазавица, Новска, Пакленица, Рајић, Воћарице
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1891
Временски распон до: 1899
Вјероисповијест: Православна
Напомена: накнадни упис 
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 1192
Жупа/парохија/опћина: Рајић
Насеља/мјеста: Боровац, Брестача, Доњи Рајић, Голеши, Горњи Рајић, Јабланац, Јазавица, Кривај, Новска, Пакленица, Шимуновци, Торањ, Воћарице
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1879
Временски распон до: 1888
Вјероисповијест: Православна
Напомена: накнадни упис 
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 1193
Жупа/парохија/опћина: Рајић
Насеља/мјеста: Доњи Рајић
Врста матичне књиге: МКВ
Временски распон од: 2011
Временски распон до: 2011
Вјероисповијест: Православна
Напомена: накнадни упис 
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 1196
Жупа/парохија/опћина: Раусовац
Насеља/мјеста: Раусовац
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1833
Временски распон до: 1836
Вјероисповијест: Православна
Напомена:
Смјештај: ХДА

 

 

Редни број: 1197
Жупа/парохија/опћина: Раусовац
Насеља/мјеста: Раусовац
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1833
Временски распон до: 1834
Вјероисповијест: Православна
Напомена: на мф 
Смјештај: ХДА

 

 

Редни број: 1198
Жупа/парохија/опћина: Раусовац
Насеља/мјеста: Раусовац
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1836
Временски распон до: 1851
Вјероисповијест: Православна
Напомена:
Смјештај: ХДА

 

 

Редни број: 1199
Жупа/парохија/опћина: Раусовац
Насеља/мјеста: Раусовац
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1799
Временски распон до: 1809
Вјероисповијест: Православна
Напомена:
Смјештај: ХДА

 

 

Редни број: 1200
Жупа/парохија/опћина: Раусовац
Насеља/мјеста: Раусовац
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1836
Временски распон до: 1852
Вјероисповијест: Православна
Напомена:
Смјештај: ХДА

 

 

Редни број: 1201
Жупа/парохија/опћина: Раусовац
Насеља/мјеста: Раусовац
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1831
Временски распон до: 1836
Вјероисповијест: Православна
Напомена:
Смјештај: ХДА

 

 

Редни број: 1202
Жупа/парохија/опћина: Раусовац
Насеља/мјеста: Раусовац
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1810
Временски распон до: 1823
Вјероисповијест: Православна
Напомена:
Смјештај: ХДА

 

 

Редни број: 1204
Жупа/парохија/опћина: Рујевац
Насеља/мјеста: Рујевац
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1834
Временски распон до: 1834
Вјероисповијест: Православна
Напомена: на мф 
Смјештај: ХДА

 

 

Редни број: 1292
Жупа/парохија/опћина: Сисак
Насеља/мјеста: Сисак
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1935
Временски распон до: 1948
Вјероисповијест: Православна
Напомена:
Смјештај: МУ Сисак

 

 

Редни број: 1298
Жупа/парохија/опћина: Сисак
Насеља/мјеста: Сисак
Врста матичне књиге: МКВ
Временски распон од: 1935
Временски распон до: 1946
Вјероисповијест: Православна
Напомена:
Смјештај: МУ Сисак

 

 

Редни број: 1300
Жупа/парохија/опћина: Сисак
Насеља/мјеста: Сисак
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1921
Временски распон до: 1935
Вјероисповијест: Православна
Напомена:
Смјештај: МУ Сисак

 

 

Редни број: 1303
Жупа/парохија/опћина: Сисак
Насеља/мјеста: Сисак
Врста матичне књиге: МКВ
Временски распон од: 1921
Временски распон до: 1935
Вјероисповијест: Православна
Напомена:
Смјештај: МУ Сисак

 

 

Редни број: 1304
Жупа/парохија/опћина: Сисак
Насеља/мјеста: Сисак
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1935
Временски распон до: 1943
Вјероисповијест: Православна
Напомена:
Смјештај: МУ Сисак

 

 

Редни број: 1305
Жупа/парохија/опћина: Сисак
Насеља/мјеста: Сисак
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1921
Временски распон до: 1943
Вјероисповијест: Православна
Напомена:
Смјештај: МУ Сисак

 

 

Редни број: 1328
Жупа/парохија/опћина: Слабиња
Насеља/мјеста: Слабиња
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1936
Временски распон до: 1948
Вјероисповијест: Православна
Напомена: на мф 
Смјештај: ХДА

 

 

Редни број: 1329
Жупа/парохија/опћина: Слабиња
Насеља/мјеста: Слабиња
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1911
Временски распон до: 1928
Вјероисповијест: Православна
Напомена: на мф 
Смјештај: ХДА

 

 

Редни број: 1330
Жупа/парохија/опћина: Слабиња
Насеља/мјеста: Слабиња
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1905
Временски распон до: 1922
Вјероисповијест: Православна
Напомена: на мф 
Смјештај: ХДА

 

 

Редни број: 1331
Жупа/парохија/опћина: Слабиња
Насеља/мјеста: Слабиња
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1929
Временски распон до: 1935
Вјероисповијест: Православна
Напомена: на мф 
Смјештај: ХДА

 

 

Редни број: 1332
Жупа/парохија/опћина: Слабиња
Насеља/мјеста: Слабиња
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1936
Временски распон до: 1948
Вјероисповијест: Православна
Напомена: на мф 
Смјештај: ХДА

 

 

Редни број: 1333
Жупа/парохија/опћина: Слабиња
Насеља/мјеста: Слабиња
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1923
Временски распон до: 1935
Вјероисповијест: Православна
Напомена: на мф 
Смјештај: ХДА

 

 

Редни број: 1334
Жупа/парохија/опћина: Слабиња
Насеља/мјеста: Слабиња
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1913
Временски распон до: 1940
Вјероисповијест: Православна
Напомена: парице 
Смјештај: МУ Хрватска Костајница

 

 

Редни број: 1335
Жупа/парохија/опћина: Слабиња
Насеља/мјеста: Слабиња
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1921
Временски распон до: 1940
Вјероисповијест: Православна
Напомена: парице 
Смјештај: МУ Хрватска Костајница

 

 

Редни број: 1336
Жупа/парохија/опћина: Слабиња
Насеља/мјеста: Слабиња
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1900
Временски распон до: 1921
Вјероисповијест: Православна
Напомена: парице 
Смјештај: МУ Хрватска Костајница

 

 

Редни број: 1337
Жупа/парохија/опћина: Слабиња
Насеља/мјеста: Кладари, Слабиња, Утолица
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1793
Временски распон до: 1904
Вјероисповијест: Православна
Напомена: недостају године од 1794. до 1872; парохија храма Преподобне матере Параскеве Слабиња 
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 1338
Жупа/парохија/опћина: Слабиња
Насеља/мјеста: Дубица, Костајница, Слабиња, Утолица
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1832
Временски распон до: 1847
Вјероисповијест: Православна
Напомена: парохија храма Преподобне матере Параскеве Слабиња 
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 1339
Жупа/парохија/опћина: Слабиња
Насеља/мјеста: Јабланац, Шаш, Слабиња, Утолица, Живаја
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1886
Временски распон до: 1899
Вјероисповијест: Православна
Напомена: накнадни упис 
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 1340
Жупа/парохија/опћина: Слабиња
Насеља/мјеста: Слабиња, Живаја
Врста матичне књиге: МКВ
Временски распон од: 1886
Временски распон до: 1899
Вјероисповијест: Православна
Напомена:
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 1353
Жупа/парохија/опћина: Старо Село
Насеља/мјеста: Старо Село
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1834
Временски распон до: 1834
Вјероисповијест: Православна
Напомена:
Смјештај: ХДА

 

 

Редни број: 1354
Жупа/парохија/опћина: Ступовача
Насеља/мјеста: Ступовача
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1901
Временски распон до: 1931
Вјероисповијест: Православна
Напомена: пријепис 
Смјештај: МУ Кутина

 

 

Редни број: 1355
Жупа/парохија/опћина: Ступовача
Насеља/мјеста: Ступовача
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1901
Временски распон до: 1915
Вјероисповијест: Православна
Напомена: пријепис 
Смјештај: МУ Кутина

 

 

Редни број: 1356
Жупа/парохија/опћина: Ступовача
Насеља/мјеста: Ступовача
Врста матичне књиге: МКВ
Временски распон од: 1901
Временски распон до: 1932
Вјероисповијест: Православна
Напомена: пријепис 
Смјештај: МУ Кутина

 

 

Редни број: 1357
Жупа/парохија/опћина: Ступовача
Насеља/мјеста: Ступовача
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1828
Временски распон до: 1849
Вјероисповијест: Православна
Напомена: на мф 
Смјештај: ХДА

 

 

Редни број: 1358
Жупа/парохија/опћина: Ступовача
Насеља/мјеста: Ступовача
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1916
Временски распон до: 1932
Вјероисповијест: Православна
Напомена: пријепис 
Смјештај: МУ Кутина

 

 

Редни број: 1405
Жупа/парохија/опћина: Суња
Насеља/мјеста: Бестрма, Комарево, Крчево, Мала Градуса, Мађари, Паукова Мала, Сјеверовац, Старо Село, Свиница, Велика Градуса, Вукошевац
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1886
Временски распон до: 1899
Вјероисповијест: Православна
Напомена: накнадни упис 12. 08. 1957. 
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 1406
Жупа/парохија/опћина: Суња
Насеља/мјеста: Бестрма, Летованци, Мала Градуса, Мађари, Сјеверовац, Старо Село, Велика Градуса
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1886
Временски распон до: 1899
Вјероисповијест: Православна
Напомена: накнадни упис 12. 08. 1957. 
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 1407
Жупа/парохија/опћина: Суња
Насеља/мјеста: Бестрма, Боројевићи, Четвртковац, Мала Градуса, Мађари, Меченчани, Паукова Мала, Сјеверовац, Старо Село, Стражбеница, Свиница, Велика Градуса
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1886
Временски распон до: 1899
Вјероисповијест: Православна
Напомена: накнадни упис 12. 08. 1957. 
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 1408
Жупа/парохија/опћина: Свиница
Насеља/мјеста: Крчево, Паукова Мала, Свиница
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1932
Временски распон до: 1940
Вјероисповијест: Православна
Напомена: парице 
Смјештај: МУ Хрватска Костајница

 

 

Редни број: 1409
Жупа/парохија/опћина: Свиница
Насеља/мјеста: Свиница
Врста матичне књиге: МКВ
Временски распон од: 1829
Временски распон до: 1829
Вјероисповијест: Православна
Напомена: на мф 
Смјештај: ХДА

 

 

Редни број: 1410
Жупа/парохија/опћина: Свиница
Насеља/мјеста: Крчево, Паукова Мала, Свиница
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1900
Временски распон до: 1931
Вјероисповијест: Православна
Напомена: парице 
Смјештај: МУ Хрватска Костајница

 

 

Редни број: 1411
Жупа/парохија/опћина: Свиница
Насеља/мјеста: Крчево, Паукова Мала, Свиница
Врста матичне књиге: МКВ
Временски распон од: 1940
Временски распон до: 1940
Вјероисповијест: Православна
Напомена: парице 
Смјештај: МУ Хрватска Костајница

 

 

Редни број: 1412
Жупа/парохија/опћина: Свиница
Насеља/мјеста: Крчево, Паукова Мала, Свиница
Врста матичне књиге: МКВ
Временски распон од: 1900
Временски распон до: 1939
Вјероисповијест: Православна
Напомена: парице 
Смјештај: МУ Хрватска Костајница

 

 

Редни број: 1413
Жупа/парохија/опћина: Свиница
Насеља/мјеста: Крчево, Паукова Мала, Свиница
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1936
Временски распон до: 1940
Вјероисповијест: Православна
Напомена:
Смјештај: МУ Хрватска Костајница

 

 

Редни број: 1414
Жупа/парохија/опћина: Свиница
Насеља/мјеста: Крчево, Паукова Мала, Свиница
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1911
Временски распон до: 1936
Вјероисповијест: Православна
Напомена:
Смјештај: МУ Хрватска Костајница

 

 

Редни број: 1415
Жупа/парохија/опћина: Свиница
Насеља/мјеста: Крчево, Паукова Мала, Свиница
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1900
Временски распон до: 1910
Вјероисповијест: Православна
Напомена: парица у МУ Хрватска Костајница; недостају 1902. и 1904. 
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 1416
Жупа/парохија/опћина: Свиница
Насеља/мјеста: Бешлинац, Бестрма, Доњи Храстовац, Јавница, Крчево, Паукова Мала, Радованац, Сјеверовац, Свиница
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1886
Временски распон до: 1896
Вјероисповијест: Православна
Напомена: накнадни упис 
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 1417
Жупа/парохија/опћина: Свиница
Насеља/мјеста: Бестрма, Брђани, Дрљаче, Горњи Храстовац, Граченица, Крчево, Паукова Мала, Петрињци, Побрђани, Старо Село, Свиница
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1866
Временски распон до: 1899
Вјероисповијест: Православна
Напомена: накнадни упис 
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 1447
Жупа/парохија/опћина: Тремушњак
Насеља/мјеста: Јабуковац
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1929
Временски распон до: 1940
Вјероисповијест: Православна
Напомена: парице 
Смјештај: МУ Петриња

 

 

Редни број: 1448
Жупа/парохија/опћина: Тремушњак
Насеља/мјеста: Јабуковац
Врста матичне књиге: МКВ
Временски распон од: 1900
Временски распон до: 1918
Вјероисповијест: Православна
Напомена: парице 
Смјештај: МУ Петриња

 

 

Редни број: 1449
Жупа/парохија/опћина: Тремушњак
Насеља/мјеста: Јабуковац
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1916
Временски распон до: 1929
Вјероисповијест: Православна
Напомена: парице 
Смјештај: МУ Петриња

 

 

Редни број: 1450
Жупа/парохија/опћина: Тремушњак
Насеља/мјеста: Јабуковац
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1900
Временски распон до: 1915
Вјероисповијест: Православна
Напомена: парице 
Смјештај: МУ Петриња

 

 

Редни број: 1451
Жупа/парохија/опћина: Тремушњак
Насеља/мјеста: Јабуковац
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1928
Временски распон до: 1940
Вјероисповијест: Православна
Напомена: парице 
Смјештај: МУ Петриња

 

 

Редни број: 1452
Жупа/парохија/опћина: Тремушњак
Насеља/мјеста: Јабуковац
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1920
Временски распон до: 1927
Вјероисповијест: Православна
Напомена: парице 
Смјештај: МУ Петриња

 

 

Редни број: 1453
Жупа/парохија/опћина: Тремушњак
Насеља/мјеста: Јабуковац
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1914
Временски распон до: 1923
Вјероисповијест: Православна
Напомена: парице 
Смјештај: МУ Петриња

 

 

Редни број: 1454
Жупа/парохија/опћина: Тремушњак
Насеља/мјеста: Јабуковац
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1909
Временски распон до: 1919
Вјероисповијест: Православна
Напомена: парице 
Смјештај: МУ Петриња

 

 

Редни број: 1455
Жупа/парохија/опћина: Тремушњак
Насеља/мјеста: Јабуковац
Врста матичне књиге: МКВ
Временски распон од: 1900
Временски распон до: 1921
Вјероисповијест: Православна
Напомена: парице 
Смјештај: МУ Петриња

 

 

Редни број: 1456
Жупа/парохија/опћина: Тремушњак
Насеља/мјеста: Јабуковац
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1907
Временски распон до: 1913
Вјероисповијест: Православна
Напомена: парице 
Смјештај: МУ Петриња

 

 

Редни број: 1457
Жупа/парохија/опћина: Тремушњак
Насеља/мјеста: Беговићи, Додоши, Јабуковац, Кнезовљани, Крајићи, Ловча, Мачковац, Мачково Село, Миочиновићи, Млинога, Пастуша, Понорац, Тремушњак
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1886
Временски распон до: 1899
Вјероисповијест: Православна
Напомена: накнадни упис 
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 1458
Жупа/парохија/опћина: Тремушњак
Насеља/мјеста: Беговићи, Јабуковац, Крајићи, Мачково Село, Миочиновићи, Пастуша, Тремушњак
Врста матичне књиге: МКР казало
Временски распон од: 1886
Временски распон до: 1899
Вјероисповијест: Православна
Напомена:
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 1459
Жупа/парохија/опћина: Тремушњак
Насеља/мјеста: Беговићи, Грабовац, Јабуковац, Јошавица, Крајићи, Мачково Село, Миочиновићи, Пакрац, Пастуша, Тремушњак
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1886
Временски распон до: 1899
Вјероисповијест: Православна
Напомена: накнадни упис 
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 1460
Жупа/парохија/опћина: Тремушњак
Насеља/мјеста: Беговићи, Јабуковац, Крајићи, Мачково Село, Миочиновићи, Пастуша, Тремушњак
Врста матичне књиге: МКУ казало
Временски распон од: 1892
Временски распон до: 1899
Вјероисповијест: Православна
Напомена:
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 1461
Жупа/парохија/опћина: Тремушњак
Насеља/мјеста: Мачково Село, Тремушњак
Врста матичне књиге: МКВ
Временски распон од: 1886
Временски распон до: 1899
Вјероисповијест: Православна
Напомена: накнадни упис 
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 1462
Жупа/парохија/опћина: Тремушњак
Насеља/мјеста: Беговићи, Јабуковац, Мачково Село, Пастуша, Српски Чунтић
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1900
Временски распон до: 1908
Вјероисповијест: Православна
Напомена: парице 
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 1463
Жупа/парохија/опћина: Уштица
Насеља/мјеста: Уштица
Врста матичне књиге: МКВ протокол
Временски распон од: 1935
Временски распон до: 1948
Вјероисповијест: Православна
Напомена:
Смјештај: МУ Новска

 

 

Редни број: 1464
Жупа/парохија/опћина: Уштица
Насеља/мјеста: Уштица
Врста матичне књиге: СА
Временски распон од: 1846
Временски распон до: 1930
Вјероисповијест: Православна
Напомена: на мф 
Смјештај: ХДА

 

 

Редни број: 1465
Жупа/парохија/опћина: Уштица
Насеља/мјеста: Уштица
Врста матичне књиге: СА
Временски распон од: 1933
Временски распон до: 1952
Вјероисповијест: Православна
Напомена: на мф 
Смјештај: ХДА

 

 

Редни број: 1466
Жупа/парохија/опћина: Уштица
Насеља/мјеста: Уштица
Врста матичне књиге: МКР протокол
Временски распон од: 1900
Временски распон до: 1916
Вјероисповијест: Православна
Напомена: пријепис 
Смјештај: МУ Новска

 

 

Редни број: 1467
Жупа/парохија/опћина: Уштица
Насеља/мјеста: Уштица
Врста матичне књиге: МКР протокол
Временски распон од: 1917
Временски распон до: 1935
Вјероисповијест: Православна
Напомена: пријепис 
Смјештај: МУ Новска

 

 

Редни број: 1468
Жупа/парохија/опћина: Уштица
Насеља/мјеста: Уштица
Врста матичне књиге: МКР протокол
Временски распон од: 1935
Временски распон до: 1948
Вјероисповијест: Православна
Напомена: пријепис 
Смјештај: МУ Новска

 

 

Редни број: 1469
Жупа/парохија/опћина: Уштица
Насеља/мјеста: Уштица
Врста матичне књиге: МКВ протокол
Временски распон од: 1933
Временски распон до: 1935
Вјероисповијест: Православна
Напомена:
Смјештај: МУ Новска

 

 

Редни број: 1470
Жупа/парохија/опћина: Уштица
Насеља/мјеста: Уштица
Врста матичне књиге: МКВ протокол
Временски распон од: 1890
Временски распон до: 1915
Вјероисповијест: Православна
Напомена:
Смјештај: МУ Новска

 

 

Редни број: 1471
Жупа/парохија/опћина: Уштица
Насеља/мјеста: Уштица
Врста матичне књиге: МКВ протокол
Временски распон од: 1917
Временски распон до: 1933
Вјероисповијест: Православна
Напомена:
Смјештај: МУ Новска

 

 

Редни број: 1472
Жупа/парохија/опћина: Уштица
Насеља/мјеста: Уштица
Врста матичне књиге: МКУ протокол
Временски распон од: 1890
Временски распон до: 1916
Вјероисповијест: Православна
Напомена:
Смјештај: МУ Новска

 

 

Редни број: 1473
Жупа/парохија/опћина: Уштица
Насеља/мјеста: Уштица
Врста матичне књиге: МКУ протокол
Временски распон од: 1917
Временски распон до: 1935
Вјероисповијест: Православна
Напомена:
Смјештај: МУ Новска

 

 

Редни број: 1474
Жупа/парохија/опћина: Уштица
Насеља/мјеста: Уштица
Врста матичне књиге: МКУ протокол
Временски распон од: 1935
Временски распон до: 1948
Вјероисповијест: Православна
Напомена:
Смјештај: МУ Новска

 

 

Редни број: 1475
Жупа/парохија/опћина: Уштица
Насеља/мјеста: Јасеновац, Уштица
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1857
Временски распон до: 1882
Вјероисповијест: Православна
Напомена:
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 1476
Жупа/парохија/опћина: Уштица
Насеља/мјеста: Уштица
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1882
Временски распон до: 1890
Вјероисповијест: Православна
Напомена:
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 1477
Жупа/парохија/опћина: Уштица
Насеља/мјеста: Јабланац, Млака, Уштица
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1877
Временски распон до: 1897
Вјероисповијест: Православна
Напомена:
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 1478
Жупа/парохија/опћина: Уштица
Насеља/мјеста: Јабланац, Млака, Уштица
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1886
Временски распон до: 1899
Вјероисповијест: Православна
Напомена:
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 1479
Жупа/парохија/опћина: Уштица
Насеља/мјеста: Јабланац, Јасеновац, Уштица
Врста матичне књиге: МКВ
Временски распон од: 1886
Временски распон до: 1897
Вјероисповијест: Православна
Напомена:
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 1480
Жупа/парохија/опћина: Утолица
Насеља/мјеста: Утолица
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1896
Временски распон до: 1918
Вјероисповијест: Православна
Напомена:
Смјештај: МУ Хрватска Костајница

 

 

Редни број: 1481
Жупа/парохија/опћина: Утолица
Насеља/мјеста: Утолица
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1918
Временски распон до: 1930
Вјероисповијест: Православна
Напомена:
Смјештај: МУ Хрватска Костајница

 

 

Редни број: 1482
Жупа/парохија/опћина: Утолица
Насеља/мјеста: Утолица
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1936
Временски распон до: 1941
Вјероисповијест: Православна
Напомена:
Смјештај: МУ Хрватска Костајница

 

 

Редни број: 1483
Жупа/парохија/опћина: Утолица
Насеља/мјеста: Утолица
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1931
Временски распон до: 1936
Вјероисповијест: Православна
Напомена:
Смјештај: МУ Хрватска Костајница

 

 

Редни број: 1484
Жупа/парохија/опћина: Утолица
Насеља/мјеста: Раусовац, Шаш, Словинци, Тимарци, Утолица
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1874
Временски распон до: 1895
Вјероисповијест: Православна
Напомена:
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 1485
Жупа/парохија/опћина: Велики Градац
Насеља/мјеста: Мартиновићи, Велики Градац
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1915
Временски распон до: 1928
Вјероисповијест: Православна
Напомена: пријепис темељем парица 
Смјештај: МУ Глина

 

 

Редни број: 1486
Жупа/парохија/опћина: Велики Градац
Насеља/мјеста: Мартиновићи, Велики Градац
Врста матичне књиге: МКВ
Временски распон од: 1923
Временски распон до: 1939
Вјероисповијест: Православна
Напомена: пријепис темељем парица 
Смјештај: МУ Глина

 

 

Редни број: 1487
Жупа/парохија/опћина: Велики Градац
Насеља/мјеста: Мартиновићи, Велики Градац
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1900
Временски распон до: 1915
Вјероисповијест: Православна
Напомена: пријепис темељем парица 
Смјештај: МУ Глина

 

 

Редни број: 1488
Жупа/парохија/опћина: Велики Градац
Насеља/мјеста: Мартиновићи, Велики Градац
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1929
Временски распон до: 1939
Вјероисповијест: Православна
Напомена: пријепис темељем парица 
Смјештај: МУ Глина

 

 

Редни број: 1489
Жупа/парохија/опћина: Велики Градац
Насеља/мјеста: Мартиновићи, Велики Градац
Врста матичне књиге: МКВ
Временски распон од: 1900
Временски распон до: 1922
Вјероисповијест: Православна
Напомена: пријепис темељем парица 
Смјештај: МУ Глина

 

 

Редни број: 1490
Жупа/парохија/опћина: Велики Градац
Насеља/мјеста: Мартиновићи, Велики Градац
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1930
Временски распон до: 1939
Вјероисповијест: Православна
Напомена: парице 
Смјештај: МУ Глина

 

 

Редни број: 1491
Жупа/парохија/опћина: Велики Градац
Насеља/мјеста: Мартиновићи, Велики Градац
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1900
Временски распон до: 1910
Вјероисповијест: Православна
Напомена: парице 
Смјештај: МУ Глина

 

 

Редни број: 1492
Жупа/парохија/опћина: Велики Градац
Насеља/мјеста: Мартиновићи, Велики Градац
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1921
Временски распон до: 1930
Вјероисповијест: Православна
Напомена: парице 
Смјештај: МУ Глина

 

 

Редни број: 1493
Жупа/парохија/опћина: Велики Градац
Насеља/мјеста: Мартиновићи, Велики Градац
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1910
Временски распон до: 1920
Вјероисповијест: Православна
Напомена: парице 
Смјештај: МУ Глина

 

 

Редни број: 1494
Жупа/парохија/опћина: Велики Градац
Насеља/мјеста: Мартиновићи, Велики Градац
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1886
Временски распон до: 1897
Вјероисповијест: Православна
Напомена: накнадни упис 
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 1495
Жупа/парохија/опћина: Велики Градац
Насеља/мјеста: Мартиновићи, Велики Градац
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1897
Временски распон до: 1899
Вјероисповијест: Православна
Напомена: накнадни упис 
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 1496
Жупа/парохија/опћина: Велики Градац
Насеља/мјеста: Јабуковац, Мали Градац, Мартиновићи, Велики Градац
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1886
Временски распон до: 1899
Вјероисповијест: Православна
Напомена: накнадни упис 
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 1497
Жупа/парохија/опћина: Велики Градац
Насеља/мјеста: Мартиновићи, Велики Градац
Врста матичне књиге: МКВ
Временски распон од: 1886
Временски распон до: 1899
Вјероисповијест: Православна
Напомена: накнадни упис 
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 1498
Жупа/парохија/опћина: Велики Шушњар
Насеља/мјеста: Бијеле Воде, Драготинци, Кобиљак, Краљевчани, Шушњар
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1886
Временски распон до: 1899
Вјероисповијест: Православна
Напомена: накнадни упис 
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 1499
Жупа/парохија/опћина: Велики Шушњар
Насеља/мјеста: Велики Шушњар
Врста матичне књиге: МКР казало
Временски распон од: 1886
Временски распон до: 1899
Вјероисповијест: Православна
Напомена:
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 1500
Жупа/парохија/опћина: Велики Шушњар
Насеља/мјеста: Јабуковац, Кобиљак, Краљевчани, Шушњар
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1886
Временски распон до: 1899
Вјероисповијест: Православна
Напомена: накнадни упис 
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 1501
Жупа/парохија/опћина: Велики Шушњар
Насеља/мјеста: Шушњар
Врста матичне књиге: МКУ казало
Временски распон од: 1886
Временски распон до: 1899
Вјероисповијест: Православна
Напомена:
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 1502
Жупа/парохија/опћина: Велики Шушњар
Насеља/мјеста: Петриња, Шушњар
Врста матичне књиге: МКВ
Временски распон од: 1886
Временски распон до: 1898
Вјероисповијест: Православна
Напомена: накнадни упис 
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 1503
Жупа/парохија/опћина: Велики Шушњар
Насеља/мјеста: Велики Шушњар
Врста матичне књиге: МКВ казало
Временски распон од: 1886
Временски распон до: 1899
Вјероисповијест: Православна
Напомена:
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 1533
Жупа/парохија/опћина: Влаховић
Насеља/мјеста: Дреновац, Равно Рашће, Тртник, Влаховић
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1909
Временски распон до: 1920
Вјероисповијест: Православна
Напомена: парице 
Смјештај: МУ Петриња

 

 

Редни број: 1534
Жупа/парохија/опћина: Влаховић
Насеља/мјеста: Дреновац, Равно Рашће, Тртник, Влаховић
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1886
Временски распон до: 1894
Вјероисповијест: Православна
Напомена: накнадни упис 
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 1535
Жупа/парохија/опћина: Влаховић
Насеља/мјеста: Дреновац, Мајски Тртник, Равно Рашће, Тртник, Влаховић
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1894
Временски распон до: 1899
Вјероисповијест: Православна
Напомена: накнадни упис 
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 1536
Жупа/парохија/опћина: Влаховић
Насеља/мјеста: Дреновац, Козаперовица, Лушчани, Равно Рашће, Тртник, Влаховић
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1886
Временски распон до: 1899
Вјероисповијест: Православна
Напомена: накнадни упис 
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 1537
Жупа/парохија/опћина: Влаховић
Насеља/мјеста: Влаховић
Врста матичне књиге: МКВ
Временски распон од: 1886
Временски распон до: 1899
Вјероисповијест: Православна
Напомена: накнадни упис 
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 1538
Жупа/парохија/опћина: Влаховић
Насеља/мјеста: Дреновац, Равно Рашће, Тртник, Влаховић
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1900
Временски распон до: 1909
Вјероисповијест: Православна
Напомена: парице 
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 1539
Жупа/парохија/опћина: Влаховић
Насеља/мјеста: Дреновац, Равно Рашће, Тртник, Влаховић
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1900
Временски распон до: 1915
Вјероисповијест: Православна
Напомена: парице 
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 1565
Жупа/парохија/опћина: Вукошевац
Насеља/мјеста: Бестрма, Блињски Кут, Брђани, Чапљани, Кињачка, Паукова, Петрињци, Сјеверовац, Вукошевац
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1834
Временски распон до: 1834
Вјероисповијест: Православна
Напомена: на мф 
Смјештај: ХДА

 

 

Редни број: 1566
Жупа/парохија/опћина: Вукошевац
Насеља/мјеста: Блињски Кут, Брђани, Кињачка, Паукова, Петрињци, Вукошевац, Жировац
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1866
Временски распон до: 1899
Вјероисповијест: Православна
Напомена: накнадни упис 12. 08. 1957. 
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 1567
Жупа/парохија/опћина: Вукошевац
Насеља/мјеста: Бестрма, Блињски Кут, Брђани, Чапљани, Кињачка, Паукова, Петрињци, Сјеверовац, Вукошевац
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1866
Временски распон до: 1899
Вјероисповијест: Православна
Напомена: накнадни упис 12. 08. 1957. 
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 1568
Жупа/парохија/опћина: Вукошевац
Насеља/мјеста: Бестрма, Блињски Кут, Брђани, Чапљани, Кињачка, Паукова, Петрињци, Сјеверовац, Вукошевац
Врста матичне књиге: МКВ
Временски распон од: 1886
Временски распон до: 1898
Вјероисповијест: Православна
Напомена: накнадни упис 12. 08. 1957. 
Смјештај: ДАСК

Редни број: 1583
Жупа/парохија/опћина: Жировац
Насеља/мјеста: Чавловица, Гвозданско, Комора, Мајдан, Просиња, Жировац
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1857
Временски распон до: 1857
Вјероисповијест: Православна
Напомена: на мф 
Смјештај: ХДА

 

 

Редни број: 1584
Жупа/парохија/опћина: Живаја
Насеља/мјеста: Живаја
Врста матичне књиге: Циркуларни протокол
Временски распон од: 1840
Временски распон до: 1872
Вјероисповијест: Православна
Напомена: на мф 
Смјештај: ХДА

 

 

Редни број: 1585
Жупа/парохија/опћина: Живаја
Насеља/мјеста: Живаја
Врста матичне књиге: Циркуларни протокол
Временски распон од: 1872
Временски распон до: 1894
Вјероисповијест: Православна
Напомена: на мф
Смјештај: ХДА

 

 

Редни број: 1586
Жупа/парохија/опћина: Живаја
Насеља/мјеста: Живаја
Врста матичне књиге: Циркуларни протокол
Временски распон од: 1894
Временски распон до: 1905
Вјероисповијест: Православна
Напомена: на мф 
Смјештај: ХДА

 

 

Редни број: 1587
Жупа/парохија/опћина: Живаја
Насеља/мјеста: Живаја
Врста матичне књиге: МКВ
Временски распон од: 1900
Временски распон до: 1940
Вјероисповијест: Православна
Напомена: парице 
Смјештај: МУ Хрватска Костајница

 

 

Редни број: 1588
Жупа/парохија/опћина: Живаја
Насеља/мјеста: Живаја
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1921
Временски распон до: 1940
Вјероисповијест: Православна
Напомена: парице 
Смјештај: МУ Хрватска Костајница

 

 

Редни број: 1589
Жупа/парохија/опћина: Живаја
Насеља/мјеста: Живаја
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1910
Временски распон до: 1921
Вјероисповијест: Православна
Напомена: парице 
Смјештај: МУ Хрватска Костајница

 

 

Редни број: 1590
Жупа/парохија/опћина: Живаја
Насеља/мјеста: Живаја
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1899
Временски распон до: 1910
Вјероисповијест: Православна
Напомена: парице, налази се и у МУ Хрватска Костајница 
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 1591
Жупа/парохија/опћина: Живаја
Насеља/мјеста: Дубица, Градац, Илок, Медак, Пријебој, Шаш, Сесвете, Сувој, Врела, Живаја
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1886
Временски распон до: 1896
Вјероисповијест: Православна
Напомена: накнадни упис 24. 11. 1979. 
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 1592
Жупа/парохија/опћина: Живаја
Насеља/мјеста: Црквени Бок, Пањани, Шаш, Слабиња, Утолица, Живаја
Врста матичне књиге: МКР
Временски распон од: 1886
Временски распон до: 1899
Вјероисповијест: Православна
Напомена: накнадни упис 24. 11. 1979. 
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 1593
Жупа/парохија/опћина: Живаја
Насеља/мјеста: Живаја
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1889
Временски распон до: 1893
Вјероисповијест: Православна
Напомена: парохија храма Св. Илије Живаја 
Смјештај: ДАСК

 

 

Редни број: 1594
Жупа/парохија/опћина: Живаја
Насеља/мјеста: Брђани, Папићи, Шаш, Старо Село, Утолица, Живаја
Врста матичне књиге: МКУ
Временски распон од: 1915
Временски распон до: 1940
Вјероисповијест: Православна
Напомена: парохија храма Св. Илије Живаја 
Смјештај: ДАСК

 

ИЗВОР:  Државни архив у Сиску; © “Родословље”, Српско Родословно Друштво 2012

 

 

Коментари (6)

Одговорите

6 коментара

 1. Војислав Ананић

  Горњи Храстовац, Мајур

  Горњи Храстовац се налази у опћини Мајур, у Сисачко-мославачкој жупанији на 165 метара надморске висине и простире се на површини од 10,59 км². Према попису из 2011. године, у Горњем Храстовцу живи 210 становника. Становништво је претежито хрватско (58%), те српско (42%).
  Околна насеља: Мало Крчево, Грабоштани, Велико Крчево, Мрачај, Радоња Лука, Горња Меминска, Стубаљ, Доњи Храстовац, Побрђани и Средња Меминска.

  Најчешћа презимена

  Данас Некоћ

  1. Комушанац Бајић
  2. Чавић Новаковић
  3. Тузлак Поповић
  4. Арловић Чавић
  5. Поповић Дамјанић
  6. Бајић Мирковић
  7. Бојчин Самарџић
  8. Самарџић Стојаковић
  9. Блажановић Додош
  10. Новаковић Геић
  11. Рајчевић Касап
  12. Слишко Маргетић
  13. Баусовац Мачак
  14. Касап Милетић
  15. Томић Плетикосић
  16. Вукичевић Радановић
  17. Вукмировић Ђермановић
  18. Блажевић Шијук
  19. Гргић Штрбац
  20. Кнежевић Живковић

  Извор: actacroatica.com

 2. Војислав Ананић

  Средња Меминска, Мајур

  Средња Меминска се налази у опћини Мајур, у Сисачко-мославачкој жупанији на 163 метра надморске висине и простире се на површини од 7,37 км². Према попису из 2011. године, у Средњој Меминској живе 63 становника. Становништво је у потпуности српско.
  Околна насеља: Тимарци, Горња Меминска, Мрачај, Раусовац, Јасеновчани, Чапљани, Костреши Шашки, Папићи, Побрђани и Словинци.

  Најчешћа презимена

  Данас Некоћ

  1. Батнога Петрињац
  2. Коларевић Вујаковић
  3. Муникравић Ћорић
  4. Палија Коларевић
  5. Павловић Крњетић
  6. Глигорић Муникравић
  7. Петрињац Поповић
  8. Петровић Ратковић
  9. Пушкар Чокић
  10. Радмановић
  11. Руњак
  12. Смиљанић
  13. Ђукић
  14. Живковић

  Извор: actacroatica.com

 3. Војислав Ананић

  Горња Меминска, Мајур

  Горња Меминска се налази у опћини Мајур, у Сисачко-мославачкој жупанији на 163 метра надморске висине и простире се на површини од 1,85 км². Према попису из 2011. године, у Горњој Меминској живи 17 становника. Становништво је највећим дијелом српско (83%), те хрватско (17%).
  Околна насеља: Чапљани, Средња Меминска, Јасеновчани, Побрђани, Тимарци, Стаза, Папићи, Костреши Шашки, Мрачај и Горњи Храстовац.

  Најчешћа презимена

  Данас Некоћ

  1. Вујаковић Томашевић
  2. Џамбић Чокић
  3. Вендер Петрињац
  4. Двожења
  5. Глигорић
  6. Лончаревић
  7. Микић

  Извор: actacroatica.com

 4. Војислав Ананић

  Раусовац, Хрватска Костајница

  Раусовац се налази у Граду Хрватској Костајници, у Сисачко-мославачкој жупанији на 115 метара надморске висине и простире се на површини од 4,92 км². Према попису из 2011. године, у Раусовцу живи 26 становника. Становништво је у потпуности српско.
  Околна насеља: Тимарци, Средња Меминска, Утолица, Росуље, Селиште Костајничко, Словинци, Мрачај, Костреши Шашки, Горња Меминска и Кострићи.

  Најчешћа презимена

  Данас Некоћ

  1. Батножић Батножић
  2. Павловић Буњевац
  3. Вендер Павловић
  4. Буњевац Вендер
  5. Немет Радмановић
  6. Ракић
  7. Акик
  8. Глушица
  9. Ковачевић
  10. Микановић
  11. Петрињац
  12. Санковић
  13. Чугаљ
  14. Ђаковић

  Извор: actacroatica.com

 5. Војислав Ананић

  Грабоштани, Мајур

  Грабоштани се налазе у опћини Мајур, у Сисачко-мославачкој жупанији на 205 метара надморске висине и простиру се на површини од 2,32 км². Према попису из 2011. године, у Грабоштанима живи 129 становника. Становништво је углавном хрватско (99%).
  Околна насеља: Стубаљ, Мрачај, Мало Крчево, Велико Крчево, Горњи Храстовац, Кострићи, Мајур, Селиште Костајничко, Средња Меминска и Горња Меминска.

  Најчешћа презимена

  Данас Некоћ

  1. Карановић Карановић
  2. Цагарић Слабињац
  3. Делић Делић
  4. Орешковић Кристић
  5. Бабић Бабић
  6. Панџа Јурковић
  7. Слабињац Антуновић
  8. Кристић Башић
  9. Хајдуковић Цагарић
  10. Ножар Гргић
  11. Буњевац Хајдуковић
  12. Јеричевић Орешковић
  13. Пашкван Шпанић
  14. Гргић
  15. Лозић
  16. Башић
  17. Галетовић
  18. Петрињац
  19. Рајковић
  20. Рађа

  Извор: actacroatica.com

 6. Војислав Ананић

  Мрачај, Мајур

  Мрачај се налази у опћини Мајур, у Сисачко-мославачкој жупанији на 150 метара надморске висине и простире се на површини од 6,07 км². Према попису из 2011. године, у Мрачају живе 43 становника. Становништво је највећим дијелом хрватско (81%), те српско (19%).
  Околна насеља: Грабоштани, Средња Меминска, Кострићи, Стубаљ, Горњи Храстовац, Селиште Костајничко, Горња Меминска, Мало Крчево, Тимарци и Мајур.

  Најчешћа презимена

  Данас Некоћ

  1. Алапић Буњевац
  2. Зец Алапић
  3. Стојаковић Панџа
  4. Бркић Дедић
  5. Буњевац Медаковић
  6. Кострић Каратур
  7. Дедић Малбашић
  8. Медаковић Стојаковић
  9. Панџа Аџић
  10. Валентан Брезић
  11. Чекић Доросулић
  12. Аџић Јајчиновић
  13. Божић Јурановић
  14. Каратур Кезић
  15. Тузлук Кострић
  16. Видаковић Одрибожић
  17. Чекић

  Извор: actacroatica.com