Порекло презимена, село Војиновићи (Плужине, Пива)

17. августа 2012.

коментара: 0

Порекло становништва села Војиновићи, стање из 1924. године

Село је подигнуто на ували испод Развршља, Јаворка и Љетишта. Село је без воде; имају густијерне, а у Лицу је густијерна са живом водом. Куће су без икаквога реда растурене по секундарним влакама те увале. Заселак (приселак, како они кажу) Лице налази се близу села са неколико кућа растурених по странама карсних долина.

Њиве и ливаде су им око кућа, а тако и стаје. Катун им је у Прибјановићима, више села; а Војиновића је планина: Турска Глава, Планиница, Поглечје, Руђин До (овде има Жива вода), Зелена Главица и Лукавице.

У планини сваки домаћин има свој забран из кога догони Дрва за огрев.

У селу су:

Војиновићи (12 к.), Шашовићи (7 к.) и Дондићи (7 к.). Сви су старином из Плужина и сви славе св. Јована. Јоковићи (4 к.) од Јоковића са Брезана, Аџићи (3 к.) од Аџића из Лисине. Деда ових Аџића дошао је као домазет на мираз у Војиновиће.

ИЗВОР: Светозар Томић, „Пива и Пивљани“, Посебан отисак из Српског етнографског зборника књ. LIX Насеља и порекло становништва књ. 3, из 1946. године

Коментари (0)

Одговорите

Тренутно нема коментара. Будите први и оставите коментар.