Порекло презимена, село Дубљевићи (Плужине, Пива)

17. августа 2012.

коментара: 0

Порекло становништва села Дубљевићи, стање из 1924. године

Над кањоном Пиве, на висини од 1425 м. је село Дубљевићи. Кањон је под селом дубок око 750 м. Село је на таласастом земљишту. Село нема живе воде; пију кишницу и снијежницу (топљеницу). У селу има једна приватна густијерна и из ње се даје сељацима вода само о слави и каквом весељу. Куће су без икаквога реда растурене по странама влака и долина. Нигде нема ни две куће заједно.

Оно мало њива и ливаде су у селу и око њега. Планина је Дубљевића од села до Колијевке. Катун им је: Дубљевића Катун. Сви издижу и здижу по договору у један дан. Зимњи станови су заједно са кућама; све у селу и све заједно. Комун је сва планина и Бријег. Село је голо, без иједнога дрвета. Дрво за гориво гоне из Бријега. Гробље им је насред села; немају цркве. Село је постало на катуну.

У селу су:

Дубљевићи (28 к., св. Ђурђиц, 3 нов.). Они су родом са Дуба (ном. Дуб) између Цуца и Бјелица у Црној Гори, од породице Милића у Бјелицама. Прво су одигли у Невесиње и ту једни остали а други због крви преселили се у Пиву на куповину.

Једна грана од ових Дубљевића отселила се у Тепца у Дробњаку и тамо се зову Поповићи.

Дубљевића има у Гацку, Борчу, Јабуци и Изгорима. У Невесињу има село Дубљевићи и од ових су Дубљевића Рњез и Полексићи (5 к.). Они су од Јоковића са Брезана.

ИЗВОР: Светозар Томић, „Пива и Пивљани“, Посебан отисак из Српског етнографског зборника књ. LIX Насеља и порекло становништва књ. 3, из 1946. године

Коментари (0)

Одговорите

Тренутно нема коментара. Будите први и оставите коментар.