Kalesija i okolna sela

21. juna 2012.

komentara: 1

KALESIJA

Borogovo, Brezik, Bulatovci, Caparde, Dubnica, Gojčin, Hajvazi, Hrasno Donje, Hrasno Gornje, Jeginov Lug, Jelovo Brdo, Kalesija, Kalesija (selo), Kikači, Kosovača, Kulina, Kusonje, Lipovice, Mahala, Matkovac, Memići, Miljanovci, Osmaci, Petrovice, Prnjavor, Rainci Donji, Rainci Gornji, Rakino Brdo, Sajtovići, Sarači, Seljublje, Staro Selo, Šeher, Tojšići, Viličevići, Vukovije Donje, Vukovije Gornje, Zelina, Zolje i Zukići.

 

Naredni članak:
Prethodni članak:

Komentari (1)

Odgovorite

Jedan komentar

 1. Hadži Miroslav Erić

  Zolje.
  Mjesto Zolje nalazi se u Bosni i Hercegovini, Federaciji Bosne i Hercegovine, opštini Kalesija. Njegov geografski položaj objasnićemo tako što ćemo pratiti put Zvornik -Tuzla krećući se iz Zvornika ka Tuzli. Oko 300 metara prije ulaska u Kalesiju kod otpada Mačak, preko puta romskog naselja Orlanovca, skreće se za selo Zolje.
  Sa desne strane, gledajući od Kalesije, selo Zolje graniči sa sa Gornjom Kalesijom, u narodu ovo mjesto poznato je kao Panjevi. Od srpskih zaseoka Zolja sa Panjevima graniče se Erići i Lazarevići. Preko teritorije zaseoka Lazarevići, nakon Panjeva, Zolje se graniče sa mjestom Brda, zaseok Muratovići. Dalje se granica sela proteže ka Jajićima.
  Iznad zaseoka Lazarevići nalazi se zaseok Jovići. Prepoznatljiv breržuljak na kome je smješten zaseok Jovići je Osredak. Sa Jovićima graniče Srpski Jajići. Iznad srpskih Jajića nalazi se selo muslimanski Jajići koji su pripadali mjesnoj zajednici Zolje. Gledajući iz pravca Kalesije ka Zoljama, Jajići dođu na kraju naselja, kao najudaljenija tačka od gradske zone Kalesije. Do sada je opisan geografski položaj mjesta Zolje sa desne strane puta Zolje – Jajići.
  Iznad Jajića proteže se planina Majevica. Gledajući iz pravca Kalesije, sa lijeve strane puta ka Kalesiji do Jajića graniči zaseok Stojanovići iznad kojih se uzdiže brdo Kremeš, a iznad Kremeša izletište Miltakovac, koji je smješten visoko iznad sela i pripada planini Majevici. Iznad Miltakovca je radio relej, prepoznatljiv je objekat u tom kraju.
  Ka Kalesiji sa lijeve strane puta na Stojanoviće nadovezuju se zaseoci Jovići i Mihajlovići. Sa navedenim zaseocima graniči se srpsko selo Dubnica. Granica između Zolja i Dubnice je takozvani Duboki Potok. Ispod Jovića Kose i Mihajlovića protiče potok koji izvire u Mihajlovćima i na kome je nekada bilo nekoliko vodenica za mljevenje žitarica. Potok se spušta do muslimanskog sela Palavra, koje se nalaze preko puta, odnosno ispod zaseoka Milovanovića Donjih i graniči sa Jovićima.
  Nakon prolaska kroz Palavre dolazimo do teritorije Zolja koju je narod nazivao Paljevine. U tom naselju bio je izgrađen priličan broj kuća vlasništvo Srba iz Zolja koji su se, usled zapošljavanja u institucijama i preduzećima u Kalesiji, spuštali ka poslu kako bi im troškovi a i vrijeme oko odlaska i dolaska sa posla bili manji.
  Na kraju naselja Palavre, gledajući ka Kalesiji, nalazio se makadamski put za zaseok Katanoviće, koji je vodio lijevo. Granica između Kalesije i Zolja bili su zaseok Mihajlovići Donji koji su bili smješteni na samom početku naselja, i graničili su se sa naseljem Carska Bašta koja je teritorijalno pripadala gradu Kalesija. Carska Bašta je novo naselje naseljeno većinski srpskim stanovništvom, od čega je dobar broj kuća bio i od mlađih domaćina porijeklom iz Zolja. Carske Bašta nalazi se na brdeljku iznad Kalesije i sa iste se pruža predivan pogled na Kalesiju, Sprečansko polje, Zelinu, Osmake.

  Idući magistralnim putem Zvornik-Tuzla, gledajući iz pravca Kalesije, za Zolje se skreće kod bivše Devetine prodavnice, koja se nekada nalazila u prvoj kući do magistrale sa lijeve strane puta nakon uključenja na put za Zolje, a sa desne strane puta nalazi se otpad Mačak. Na putu za Zolje nakon 50 metara lijevo vodi prvo skretanje za Carsku Baštu, a sa desne strane je romsko imanje pokojnog Nezira. Kada se produži još 100 metara naprijed sa lijeve strane je drugo, novo i glavno skretanje za Carsku Baštu, i tim putem se silazi na magistralu Zvornik – Tuzla kod benzinske pumpe na ulazu u Kalesiju.
  Nakon skretanja za Carsku Baštu, naprijed nakon 30 metara ka Zoljama odvaja se makadamski put desno za zaseok Eriće. Nakon odvajanja za Eriće pored puta, desno je šuma a lijevo je imanje Jovana Vujanovića. Posle pedesetak metara blage nizbrdice spuštamo se u potok zvani Đurašinovac koji izvire negde u šumama zaseoka Erići i sliva se do rijeke Spreče. Put dalje za Eriće vodi uzbrdo stotinjak metara i to je takozvani stari Partizanski put. Pored tog puta, na uzbrdici, nakon ratnih dejstava od 1992 godine izgrađeno je nekoliko kuća.