Сечањ и околна села

11. јуна 2012.

коментара: 19

Општина Сечањ:

Банатска Дубица (до 1950. године Маргитица), Бока, Бусење (до 1947. године Владичино Село), Јарковац, Јаша Томић, Конак, Крајишник (стари назив Шупљаја), Неузина (настало спајањем Српске Наузине и Хрватске Неузине), Сечањ, Сутјеска (стари назив Сарче) и Шурјан.

Наредни чланак:
Претходни чланак:

Коментари (19)

Одговорите

19 коментара

 1. vojislav ananić

  СУТЈЕСКА (1.976 ст.), ратарско (27,8% аграрног ст.) сеоско насеље збијеног (панонског) типа, на (78 m) зрењанинско-новобечејској лесној тераси, поред железничке пруге Сечањ-Зрењанин, 6 кm западно од Сечња. Површина атара износи 4.913 hа. Неправилног је правоугаоног облика са правим улицама. Тамиш протиче 2 кm јужно од насеља, а ЈЗ од села, према Тамишу и Банатском Деспотовпу, налази се рибњак “Сутјеска” (874 hа). Претечу данашњег села чини насеље које се налазило поред римског пута према Дакији. Помиње се 1333. под именом Сарча у саставу Тамишке жупаније. Под истим називом наводи се и у време турске владавине (1552-1718). Касније, током историје помиње се више пута (1717. – 12 домова, 1753. као српско-румунско насеље, 1767, када се насељавају Румуни из Поморишја, 80-их год. XVIII в., када у овом делу Баната Загребачка бискупија добија поседе, 1804, када се насељава 67 немачких породица које формирају засебно насеље итд.). После I светског рата оба насеља чине једну административну целину, мада се немачки део звао Сарча, а румунски Нова Сарча. Крајем II светског рата Немци беже у матичну државу. Након тога досељава се 1.401 лице из БиХ (978) и Далмације (423). Данашње географско има добија 1947. год. Ст. је српско (56,3%) и румунско (34%), а има Мађара, Црногораца и др. Индекс демографског старења (15) креће се у распону од 0,4 (1961) до 1,3 (1991). Има осморазредну ОШ ”Иво Лола Рибар” (шк. 2000/01. – 164 ученика), православну румунско-српску цркву, дом културе, два парка, спортски центар, здравствену станицу, ветеринарску амбуланту, пошту, банку, пољопривредно предузеће ”3еленгора” и др. Производња пшенице, кукуруза, шећерне репе и сунцокрета тржишно је оријентисана.
  Др Јован Плавша
  Извор: ГЕОГРАФСКА ЕНЦИКЛОПЕДИЈА насеља СРБИЈЕ ПОД РУКОВОДСТВОМ ПРОФ. ДР СРБОЉУБА Ђ. СТАМЕНКОВИЋА

 2. vojislav ananić

  ШУРЈАН (377 ст.), погранично (2,5 кm од границе ка Румунији) ратарско-сточарско (47,2% аграрног ст.) сеоско насеље збијеног (панонског) типа, на (79-80 m) лесном острву уз леву обалу Тамиша, који је у источнобанатској депресији изградио алувијалну раван, 14 кm СИ од Сечња. Површина атара износи 4.014 hа. Атар се простире у источнобанатској депресији (77- 79 m), у којој се као виши делови јављају лесна острва (79-80 m) и међуречне гредице (80-85 m). Атаром су раније протицале Бирда и Ланка (у Тамиш се уливају низводно од села), које су каналисане и воду имају само при обилним кишама. Насеље је правоугаоног облика, правца простирања СЗ-ЈИ. Обухвата две физиономске целине: Шурјан, главни део села, и Шибово салаше. Око данашњег насеља откривени су трагови људског живљења у бакарном, бронзаном и гвозденом добу. Током средњовековног доба село је насељено Србима, који се доласком Турака расељавају. Пред крај турске владавине, крајем XVII и у XVIII в., поново се насељавају Срби, а постепено и Румуни, тако да је село 1753. српско-румунско. Год. 1767. досељавају се Румуни из Поморишја (1717. – 32 дома, 1773. – 69 домова итд.), крајем XVIII и у XIX в. Немци (1857. – 644 житеља: Срби 90,4% и Немци 9,6%), а крајем XIX и почетком XX в. и Мађари. Садашње ст. је национално мешовито – српско (47,7%), мађарско (40,1%), ромско (2,9%) и др. Индекс демографског старења (к) креће се у распону од 0,4 (1961) до 1,1 (1991). Православна црква Вазнесења Господњег, подигнута 1939. (иконостас из XVII в. пренет је 1783. из Чавоша у Румунији са 31 иконом), проглашена је 1949. културним добром. Има четвороразредну ОШ (шк. 2000/01. – 18 ученика), локалну пијацу (пазарни дан – петак) и др.
  Др Јован Плавша
  Извор: ГЕОГРАФСКА ЕНЦИКЛОПЕДИЈА насеља СРБИЈЕ ПОД РУКОВОДСТВОМ ПРОФ. ДР СРБОЉУБА Ђ. СТАМЕНКОВИЋА

 3. vojislav ananić

  СЕЧАЊ

  Сечањ је пригранична, равничарска општина. Смештена је у еколошкој акумулативној равници Баната између општине Житиште, Зрењанин, Ковачица, Алибунар и Пландиште и државне границе према Румунији. Простире се на површини од 523 км2 са 11 насељених места (Банатска Дубица, Бока, Бусење, Јарковац, Јаша Томић, Конак, Крајишник, Неузина, Сечањ, Сутјеска и Шурјан) у којима живи 13.282 становника. У рељефу општине Сечањ диференцирају се три морфолошке целине: Банатска лесна зараван, Итебејска депресија и Алувијална раван Тамиша. Централно место у рељефу заузима река Тамиш и систем каналске мреже.
  Општина Сечањ се налази у умерено-континенталном климатском појасу са средњом годишњом температуром од 11,2 °Ц, и она представља један од најветровитијих делова Војводине (југоисточни ветар-кошава).
  Природне погодности, археолошки и архитектонски споменици културе и геостратешки положај општине пружају могућност развоја ловног, спортско-риболовног, транзитног, спортско-рекреативног, излетничког и боравишног вида туризма.
  Инфраструктурно општина је веома добро повезана са осталим општинама, али је инфраструктурно неповезана и изолована у односу на суседну државу, Румунију.

 4. vojislav ananić

  КОЛОНИСТИ СЕЧЊА

  Бјелица Марков Обрад Бјелица Маркова Вида Бј елица Марков Гл игор, Сворцан Гаврилова Љубица рођ. Милошевић Сворцан Гаврилов Саво, Сворцан Гаврилов Андрија Сворцан Г аврилов Неђељко Сворцан Г аврилова Новка Сворцан Гаврилов Ђорђ е, Гаћиновић Новице Божо, Гаћиновић Божова Зорка, рођ. Бановић Г аћиновић Божова Милосава Г аћиновић Божова Вукосава Г аћиновић Божова Драгиња Гаћиновић Божова Станка Г аћиновић Божов Радослав, Скочајић Луке Петар Скочајић Петра Стана, рођ. Роган Скочајић Петра Пава Скочај ић Петра Крстина Скочајић Петра Петра Скочајић Петра Ксенија Скочајић Петра Борика , Милићевић Алексе Љуба, рођ. Шешлија Милићевић Алексин Рајко Милићевић Алексина Радојка Милићевић Алексина Вукосава Милићевић Марка Цвијета, Попадић Петров Милош, Попадић Петрова Госпава, рођ. Сорди, Попадић Миланова Бој ана, рођ. Милидраговић, Попадић Миланов Благоје, Попадић Миланов Петар, Попадић Миланов Јефта, Попадић Петров Милорад, 7/в. Попадић Павлов Митар Попадић Павлова Стана, рођ. Добранић Попадић Павлова Даринка Попадић Павлова Деса Попадић Павлов Војо Попадић Павлова Зора, Хрњез Тодоров Душан, Хрњез Душанова Мара, рођ. Бојовић, Хрњез Душанова Деса, Хрњез Тодоров Славко, Хрњез Т одоров Радован, Настић уд. Радованова Босиљка, рођ. Бојанић Настић Радована Милорад Настић Радована Ратко, Илић Машанов Гаврило Илић Г аврилова Љубица, рођ. Денда Илић Гаврилов Војо Илић Машанова Обренија, Милошевић Грујин Милован Милошевић Милована Зорка, рођ. Братић Милошевић Милована Вукота Милошевић Милована Митра Милошевић Груј ић Милорад, Тркља Симин Видак Тркља Видакова Ђурђа, рођ. Шутоња, Тркља Видаков Симо Т ркља Видаков Милан, Тркља Видаков Томо, Тркља Симин Павле, 13/в. Гаћиновић Трифка Милан Гаћиновић Милана Томана, рођ. Куљић Гаћиновић Трифкова Стана, рођ. Кокотовић Гаћиновић Трифкова Тодора, Илић Ћетков Јоша, Илић Јошова Анђа, рођ. Ждрале, Илић Јошов Душан, Илић Јошова Зорка, Илић Ћеткова Г оспава, Милошевић уд. Петрова Стана, рођ. Вуковић Милошевић Петра Милован, Милошевић Петра Милосава Мил ошевић Петра Радојка, Милошевић Рајов Никола Милошевић Николина Цвијета, рођ. Тупањац Милошевић Николина Митра, Милошевић Милутинов Раде Милошевић Милутинова Стоја, рођ. Уљаревић Милошевић Радова Сава, рођ. Братић, Попадић Јова Јеремија Попадић Јеремије Јања, рођ. Ковачевић Попадић Јеремије Јова Попадић Јеремије Јела Попадић Јеремије Вукосава Попадић Јеремије Гоја Попадић Ј еремиј е В аса Попадић Јеремије Слободан Попадић Јеремија Рајка, Братић Глигоров Ђуро Братић Ђурова Достиња, рођ. Бабић Братић Ђурова Радојка Братић Ђуров Арсен Братић Ђурова Милосава Братић Ђурова Јела Братић Ђурова Смиљана Братић Ђурова Ковиљка, Бабић Мићуна Никола Бабић Николина Јања, рођ. Чомић, Бабић Николин Милан, Бабић Николина Анђа, Бабић Крстов Мићо, Бабић Мићина Милица, рођ. Илић, Бабић Николина Јела, Милошевић уд. Ћуре Цвијета, рођ. Бошњак Милошевић Ћурова Милица, Милошевић Ђурова Анђелка, Лубурић Јакова Јока Лубурић Јакова Ћетна, рођ. Сворцан Лубурић Јакова Риста, Лубурић Јакова Вељко, Радовановић Перише Машан Радовановић Машана Софија, рођ Радовановић Машана Пава Радовановић Машана Слободан Радовановић Машана Милева, 24/в. Радан Милутинов Никола Радан Николина Јања, рођ. Копривица Радан Николина Зора Самарџић Благојева Даринка Самарџић Благој ев Мил ош, 25/в. Милошевић Јанков Мићо Милошевић Миће Обрениј а, рођ. Глушац Милошевић Миће Богдан Милошевић Богдана ЈБуба Милошевић Миће Јанко Милошевић Богдана Мара, рођ. Братић, 26. Милошевић Максима Бориша Милошевић Борише Стоја, рођ. Вуковић Милошевић Борише Славко Милошевић Борише Милош Милошевић Борише Милуша Милошевић Борише Радојка Милошевић Борише Даница Милошевић Борише Слободан, ?зић Радов Душан Рада Милица, рођ. Душана Митра, рођ Душана Слободан Раде Анђа, Милошевић Обрада Стана, рођ. Вуковић Милошевић Обрада Радојка Милошевић Обрада Јања Милошевић Обрада Благој а, Радовановић Лазарев Владо Радовановић Владова Коса, рођ. Вујовић Радовановић В л адова Мирј ана, Милошевић Луке Петра, рођ. Попара Милошевић Луке Љубица Милошевић Луке Обренија, Самарџић Живков Раде Самарџић Радова Тодора, рођ. Вуковић Самарџић Радова Стеванија Самарџић Радов Милован Самарџић Радов Бранко, Самарџић Радова Бој ана Самарџић Радов Чедомир, Роган Гајов Вукашин Роган Гаје Стана, рођ. Скочајић Роган Гајов Јаков,Роган Гајова Илинка,Сворцан Јованов Петар Сворцан Петрова Божана, рођ. Рогач Сворцан Јованова Драгица Сворцан Јованова Коса,Сворцан Јованов Вукашин Сворцан Јованова Деса,Милошевић Милоша Сава,Милошевић Савина Стоја Милошевић Савин Милош Милошевић Савина Г оша Милошевић Савина Рајка,Шаренац Ђоке Благоје Шаренац Ђоке Стана, рођ. Радиновић Шаренац Ђоке Петра,Шаренац Ђоке Јања Шаренац Ђоке Милева,Милићевић Митров Рако Милићевић Раке Цвијета, рођ. Самарџић Милићевић Раков Богдан Милићевић Раков Стево Милићевић Раков Михајло Милићевић Раков Душан,Милићевић Богдана Славка, рођ. Шаренац Милићевић Раке Милосава Милићевић Раке Милица Милићевић Раков Г ојко,Бабић Андрин Марко,Бабић Маркова Крстиња, рођ. Вучинић,Бабић Маркова Ружа,Бабић Марков Раде,Бабић Маркова Анђа,Бабић Марков Милан,Бабић Михајлов Марко Бабић Маркова Стана, рођ. Носовић Бабић Маркова Божана Бабић Маркова Софија,Бабић Милоша Радојица,Бабић Милоша Стана, рођ. Рогановић,Бабић Милоша Софија,Бабић Милоша Велика,Бабић Милоша Урош,Бабић Милоша Вишња,Бабић Милоша Мила,Бабић Павлов Данило Бабић Данилова Мила, рођ. Капор Бабић Павлова Мира рођ. Јововић Бабић Павлов Мирко Бабић Павлов Петрашин Бабић Павла Анђелија Бабић Павла Милица Бабић Павла Деса Бабић Павла Вишња,Бабић Гајов Васиљ,Бабић Васиљева Даринка, рођ. Уљаревић,Бабић Васиља Неђо,Бабић В асиља С лавко,Бабић Васиља Жарко,Бабић Васиља Крсто,Бабић Вањиља Петрана,Бабић Васиља Новка,Бабић Васиља Љубица,Бабић Васиља Лепосава,Бабић Митра Зорка, рођ. Слиј епчевић,Бабић Неђа Милорад, Вуј овић Симе Никола, Вујовић Николе Илинка, рођ. Добранић , Вујовић Николе Обрад , Вуј овић Никол е Ратко, Вујовић Николе Сава, Роган Милошев Живко,Роган Милоша Милица, рођ.Бошњак Роган Гојка Мара, рођ. Куљић Роган Г ојка Миленко,Братић уд. Томе Пава, рођ. Радовановић Братић Томе Душан,Братић Томе Милан Братић томе Данило Братић Томе Петко Братић Томе Савка Братић Томе Душанка,Попара Ристе Никола Попара Николе Пава, рођ. Дучић Попара Николе Риста Попара Николе Душанка Попара Николе Десанка Попара Николе Јелисавка Попара Ристе Тодора, рођ. Бабић,Роган Митра Велимир,Роган Митра Брена, рођ. Вуј овић,Роган Митра Божана,Роган Митра Љубица,Роган Митра Десанка,Роган Митра Босиљка,Роган Митра Обрад, Вујовић Јове Раде, Вујовић Радова Стана, рођ. Стевовић , Вујовић Радова Роса, Вујовић Радов Никола, Вујовић Јована Обрен, Вујовић Обрена Јованка, рођ. Сетенчић, Вуј овић Обрена Милорад, Вујовић Обрена Гојко, Вујовић Обрена Васо, Вујовић Обрена Ратко, 49/в. Радовић Костина Спасенија, рођ. Попара,Радовић Костина Мира,Радовић Костина Радојка,Радовић Г ашов Милан,Радовић Г ашова Босиљка,Радовић Тодорова Васа Радовић Г ашов Коста,Батинић Милоша Лазар Батинић Лазара Ђурђа, рођ. Зотовић Батинић Лазара Милосава,Попадић Шћепанова Обренија, рођ. Кулушић,Попадић Шћепана Младен,Попадић Шћепанова Боса,Попадић Шћепанова Љуба,Попадић Шћепанова Сава,Попадић Шћепанова Нада,Попадић Шћепанова Славојка,Попадић Шћепанов Саво, Вујовић Пере Стеван, Вујовић Стеванова Ђурђа, рођ. Илић, Вујовић Стеванов Неђељко , Вујовић Стеванов Љубомир, Вујовић Стеванова Босиљка, Вујовић Стеванова Коса, Вујовић Стеванова Ружа, Вујовић Стеванова Ђурђа, Вујовић Стеванова Душанка, Џелетовић уд. Стојанова Гојка, рођ. Стијачић Џелетовић Стој анов Мил ован,Џелетовић Стојанов Рајко,Џелетовић Јошанова Милица, рођ. Вртикапа,Ђајић Видака Новица,Ђајић Новице Спасенија, рођ. Милићевић,Ђајић Новице Госпава Ђај ић Новице Јована Ђај ић Новице Мара Ђајић Новице Даринка,Попара Дамњана Ристо,Попара Дамњанова Гоја, рођ. Милашевић Попара Дамњанов Владо Попара Дамњанов Обрад Попара Дамњанов Васо Попара Дамњанов Љубо,Попара Митра Спасоје Попара Спасој а Коста Попара Спасојев Томо, Вујовић Пере Андрија Вујовић Андрије Петра, рођ. Радовић, Вујовић Андрије Милосава , Вујовић Андрије Коса, Вујовић Перова Мара, рођ. Перишић, Вујовић Перов Милош, Вујовић уд. Маркова Анђа, рођ. Лечић, Вујовић Маркова Божица, Вујовић Марков Пеко, Вујовић Маркова Пава, Ковачевић Ристов Јефто Ковачевић Јефтова Даница, рођ. Куњевић Ковачевић Јефтова Милена Ковачевић Јефтова Душанка Ковачевић Јефтов Милан, Ковачевић Јефтова Драга Ковачевић Јефтов Будимир,Кундачина уд. Обрада Милица, рођ. Нинковић,Кундачина Обрада Стана,Кундачина Обрада Мила,Кундачина Обрада Младен,Кундачина Обрада Обренија,Кундачина Обрада Спасенија,Бојовић уд. Луке Анђа, рођ. Кундачина Бојовић Лукин Душан,Вукоје Мићов Мирко,Вукоје Миркова Обренија, рођ. Милидраговић,Вукоје Миркова Достиња,Вукој е Миркова Г оспава,Вукоје Мирков Владо,Вукоје Миркова Милева,Вукој е Мирков Панто, Вујовић Лазара Тодор, Вуј овић Тодора Божица, рођ. Кашиковић, Вујовић Јованов Ратко, Вујовић Раткова Ковиљка, рођ. Кундачина, Вујовић Раткова Мира, Вуј овић Ратков Слобод ан, Вуј овић Ратков Рад ован, Вујовић Јованова Мара, рођ. Вукоје, Милошевић уд. Трипе Гордана, рођ. Уљаревић Милошевић Вукоте Вида, рођ. Бошњак Милошевић Вукоте Божидар Милошевић Вукоте Ђорђије Милошевић Вукоте Милорад Милошевић Трипова Митра,Милошевић уд. Драге Јела, рођ. Радмиловић Милошевић Драге Радован,Томовић Јованов Аћим Томовић Аћима Госпава, рођ. Кијац Томовић Аћима Ђуро,Томовић Ђурова Вукосава, рођ. Леро Т омовић Ђуров Милан Томовић Ђурова Милена Томовић Ђурова Војиславка,Грубачић Обренов Мирко Грубачић Обрена Мара, рођ. Сворцан Гру бачић Обрена Милосава,Гру бачић Обрена Петруша Грубачић Маркова Јована, рођ. Роган Грубачић Мирков Радомир,Братић Томе уд. Милица, рођ. Милошевић Братић Томе Михајло,Братић Томе Љубица Братић Томе Драгица Братић Томе Милка,Томовић Андрије Марко Томовић Андриј е Томана, рођ. Гаћиновић Томовић Андрије Јеремија Т омовић Ан дриј е Јован Т омовић Андриј е Никола,Денда Божов Илија Денда Илијина Стоја, рођ. Капор Денда Илијин Јован Д енда Илиј ин Крсто,Денда Илијина Обренија,Денда Илијина Сава,Денда Илијин Спасоје,Денда Јованова Даринка, рођ. Бобот,Шаренац Василија Лазар,Шаренац Лазара Иконија, рођ. Чубрило,Шаренац Лазара Неђо,Шаренац Лазара Милосава,Шаренац Лазара Блажа,Шаренац Лазара Десанка,Шаренац Лазара Бранка,Шаренац Лазара Славка,Милошевић Благојев Петар Милошевић Благојев Обрен Милошевић Петрова Петруша, рођ. Роган Милошевић Обренова Љубица, рођ. Вукоје Милошевић Обренова Јована Милошевић Обренова Мила Милошевић Благојева Стана, рођ. Денда Милођевић Петров Ратко Милошевић Петров Божидар Милошевић Петрова Босиљка,Чорлија Томе Панто,Чорлија Пантова Јеша, рођ. Кундачина,Чорлија Пантова Босиљка,Чорлија Пантов Г ојко,Чорлија Пантова Мира,Чорлија Пантова Зорка, рођ. Вујновић,Милошевић Видака Обрад Милошевић Видака Коса, рођ. Вуковић,Брчић Луке Саво,Брчић Савина Томана, рођ. Ивковић,Брчић Савин Лука,Брчић Савина Љубица,Брчић Лу ке Драгица, рођ. Бабић,Брчић Луке Вукосава,Брчић Луке Десанка,Бабић Николин Душан Бабић Душанова Вида, рођ. Бјелица,Бабић Душанова Драгица Бабић Душанов Жарко Бабић Душанов Миладин,Вртикапа Аћима Павле Попара Богдана Миленко Попара Богдана Деса Попара Богдана Мира Попара Богдана Милорад Попара Богдана Ратко, 77. Копривица Обренов Ђорђе,Копривица Ђорђија Неранџа, рођ. Топаловић,Корпивица Ђорђа Божидар,Копривица Ђорђе Недељко,Копривица Ђорђев Чедомир,Копривица Ђорђев Војислав,78. Јокановић Лукин Саво Јокановић Саве Илинка, рођ. Дангубић Јокановић Саве Лука Јокановић Саве Милева,Јокановић Саве Радомир,Јокановић Луке Обрениј а, рођ. Антељевић,Јокановић Луке Јо ка,Јокановић Луке Бранко,Јокановић Луке Зорка,Дангубић Лазара Спасоје,Дангубић Спасоја Марија, рођ. Вукоје,79/в. Новчић Ђурица Гашо Новчић Гашова Анђа, рођ. Вујовић Новчић Г ашов Никола Новчић Николина Мара, рођ. Кешељ Новчић Николе Новица Новчић Николина Милица Новчић Николин Душан Новчић Г ашина Васа,Милидраговић Јованов Гашо Милидраговић Гаше Мара, рођ. Ђурица Милидраговић Г аше Раде Милидраговић Г аше Бошко Милидраговић Г аше Јована Милидраговић Г аше Деса Милидраговић Ђоке Даница, рођ. Бобот Милидраговић Душана Мара Милидраговић Душана Милорад Милидраговић Душана Милева Милидраговић Г аше Ђоко Милидраговић Г аше Јово,Самарџић Перов Јоша Самарџић Јошова Стоја, рођ. Милићевић Самарџић Јошов Мирко Самарџић Јошов Гојко,Самарџић Јошов Ђорђе Самарџић Миркова Мара, рођ. Попадић Самарџић Миркова Лница Самарџић Мирков Ратко Самарџић Мирков Боро,Новчић Илиј е Јован Новчић Јована Риста, рођ. Звијер Новчић Јованов Милован Новчић Јованов Раде Новчић Јованова Јела,Перишић Симов Раде,Перишић Радова Јела, рођ. Вујовић,Перишић Радов Јован,Перишић Радова Пава,Перишић Радова Анђа,Перишић Радов Владо,Перишић Јованова Спаса, рођ. Дунђер,Перишић Јована Видосава,Перишић Јована Стана,Перишић Јована Сава,Дунђер Павлов Владо (унђер Владова Милица, рођ. Перишић Дунђер Владов Павле Дунђер Владова Милена,Биберџић Стојанов Милан Биберџић Милана Радојка, рођ. Самарџић Биберџић Миланов Раде Биберџић Миланова Петра Биберџић Милана Драгица,Биберџић Милана Даница,Биберџић Милана Сава,Биберџић Стојана Цвета, рођ. Бајовић,Радовановић Ђукана Петар,Радовановић Петрова Илинка, рођ. Шакота Радовановић Петров Данило Радовановић Петрова Љубица Радовановић Петрова Пава Радовановић Петрова Даринка Радовановић Петров Радомир,*а, рођ. Дутина,Мара, рођ. КОБ,Табаковић Радована Милојка Табаковић Радована Војо,Милошевић Јакова Спасоје Милошевић Јакова Илинка, рођ. Кокотовић Милошевић Јакова Сава,Милошевић Спасоја Вукосава, рођ. Џелетовић,Милошевић уд. Алексе Обренија, рођ. Чорлија Милошевић Алексе Роса,Лубурић Марка Ђорђе,Лубурић Ђорђа Милева,Милошевић Стевана Остоја,Милошевић Остоје Митра, рођ. Вуковић Милошевић Остоје Босиљка Милошевић Остоје Мара Милошевић Остоје Госпава Милошевић Остоје Василија,Вуковић Шћепанов Алекса,Вуковић Алексе Милосава, рођ. Милошевић,Вуковић Алексе Слободан,Вуковић Шћепана Анђа, рођ. Будалић,Лубурић Јоков Тодор,Лубурић ТодороваЂурђа, рођ. Шаренац Лубурић Тодоров Милета Лубурић Т одора Љубица,Лубурић Тодоров Стеван Лубурић Тодоров Давид Лубурић Давидова Гоја, рођ. Вујовић,Лубурић Илије Никола Лубурић Николе Сава, рођ. Милошевић Лубурић Николе Данило Лубурић Николе Зорка Лубурић Николе Мирко,Милошевић уд. Илије Сава, рођ. Бјелица Мил ошевић Ил иј е Драгица,Миловић Трипков Петар Миловић Трипка Стана, рођ. Бабић Миловић Петрова Ћурђа, рођ. Милошевић Миловић Петров Милош,Миловић Петрова Драгица Миловић Петров Јефта Миловић Петров Бориша Миловић Петрова Велика Миловић Петров Ђорђе,Шакотић Илин Тодор,Шакотић Тод ора Обрениј а, рођ. Л екић,Шакотић Тодора Никола,Шакотић Т одора Лазар,Шакотић Т одора Влада,Шакотић Т одора Љубо,Шакотић Тодора Босиљка,Вујовић Алексе Данило, Вујовић Алексина Цвета, рођ. Шаренац, Вујовић Алексе Мара, Вујовић Апексе Јела, Вујовић Данила Илинка, рођ. Вулетић, Вујовић Данила Душанка, Вујовић Данила Борика, Вујовић Данила Душан, Вујовић Данила Радован, Вујовић Данила Босиљка , Вујовић Данила Младенка, 98/в. Вујовић Спасојев Панто, Вујовић Спасојев Душан, Вујовић Душана Милован, Вујовић Душана Милица, Вуј овић Пантова Мара, рођ. Ал ексић, Вујовић Пантов Јанко, Вујовић Пантов Жарко, Вујовић Пантов Гојко, Вуј овић Пантова Деса, Вујовић Пантова Босиљка, Вујовић Илије Душан, Вујовић Илије Јована, рођ. Вујовић Душана Роса, рођ. Вуј овић Ду шана Сава,. Вујовић Душана Јања, Вујовић Душана Никола, Вујовић Душана Милорад, Вујовић Душанов Владо, Бабић Радов Ристо Бабић Раде Марија, рођ. Вуковић Бабић Ристе Коса, рођ. Анђелић Бабић Ристе Даринка Бабић Радов Јоле,Милошевић Илије Трипко Милошевић Станије Јања, рођ. Мијатовић Милошевић Трипка Васа, рођ. Дамњанац Милошевић Трипков Милан Милошевић Трипка Роса Милошевић Трипка Зорка Милошевић Илије Благоје Милошевић Благоја Пава, рођ. Радовановић,Лубурић уд. Николе Сава, рођ. Шаренац Лубурић Николе Славојка Лубурић Николе Миладин Лубурић Николе Ратко Лубурић Николе Анђелко,Милошевић Јованов Милан Милошевић Јована Томана, рођ. Попара Милошевић Милана Коса, рођ. Стевановић Милошевић Милана Немања Милошевић Милана Војин Милошевић Милана Чедо Милошевић Милана Јефто,Новчић Илије Данило,Новчић Данила Љубица, рођ. Дунђеровић,Новчић Данилова Сава,Новчић Данилов Милош,Новчић Данилов Васа,Новчић Данилов Миливоје,Новчић Данилов Ратко,Милошевић Филипов Обрад Милошевић Обрада Цвијета, рођ. Бјелица,Милошевић Обрада Смиљана Милошевић Обрада Влада Милошевић Обрада Ратко Милошевић Обрада Видосава Милошевић Обрада Његосава,Милошевић Савин Јован Милошевић Јована Митра, рођ. Лубурић Милошевић Јованов Г ашо Милошевић Јованов Г ојко Милошевић Јованов Сава Милошевић Јованова Даринка Милошевић Јованов Душан,107/в. Радовановић ЛазараБранко Радовановић Лазара Стоја, рођ. Чорлија Радовановић Бранка Јања, рођ. Бјелица Радовановић Бранка Радисав Радовановић Бранка Десанка,108/в. Вукоје Лукин Божо,Вукоје Божова Спасенија, рођ. Самарџић,Вукој е Боже Душан,Вукоје Боже Јован,Вукоје Боже Обренија,Вукоје Боже Ђорђе,Илић Благоја Никола Илић Благој а Госпава, рођ. Торовић Илић Благоја Зора,Илић Николина Аника, рођ. Станаћевић,Ивковић Перов Илија Ивковић Илије Стана, рођ. Шаренац,Ивковић Илијин Душан,Ивковић Душана Даница, рођ. Батинић,Ивковић Душана Даница,Ивковић Душана Зорка,Ивковић Душана Милосава,Ивковић Душана Винка,Ивковић Илије Бранко,Ивковић Бранкова Јована, рођ. Попара,Ивковић Илије Жарко,Ивковић Илиј е Мл аденка,Ивковић Бранкова Милица,Вукоје Јоксимов Бошко Вукоје Бошкова Цвета, рођ. Дангубић Вукоје Бошков Милан,112/в. Вујовић Ђоков Трипо Вујовић Трипова Госпава, рођ. Бјелица Вујовић Трипова Вукосава Вујовић Трипова Гоја Вујовић Трипов Сава Вујовић Трипова Анђа Вујовић Трипова Његосава Вујовић Трипова Лепосава Вујовић Трипов Милорад,Шаренац Косте Јован,Шаренац Косте Јеша, рођ. Вуковић,Шаренац Косте Милица,Шаренац Јована Цмиљана, рођ. Милошевић,Шаренац Јованов Слободан,Шаренац Јованов Жарко,Копривица Васе Достиња, рођ. Дангубић Копривица Васе Драгомир,Копривица Васов Борислав Копривица Васов Видосав Копривица Васова Милинка Копривица Васова Десанка Копривица Васова Драгица Копривица Васов Слободан Копривица Васова Слободанка,Вукоје Мићов Петко,Вукоје Петкова Стојна, рођ. Носовић Вукоје Петкова Радојка,Вукоје Петков Неђо Вукоје Петкова Милева Вукоје Петкова Босиљка Вукоје Петкова Миланка Вукоје Петков Петар Вукоје Петков Ћетко Вукоје Петков Арсо Вукоје Петкова Божана,Ждрале Ђуров Мирко,Ждрале Миркова Радојка, рођ. Вучинић,Ждрале Мирков Неђо,Ждрале Миркова Милева,Ждрале Миркова Босиљка,Ждрале Ђуров Петар,Ждрале Петрова Марија, рођ. Сфорцан,Ждрале Петров Ћетко,Ждрале Петров Арсо,Ждрале Петрова Милосава,Ждрале Ћеткова Цвија, рођ. Вујовић,Слијепчевић Ђуришин Митар Слиј епчевић Митрова Стана, рођ. Салатић Слиј епчевић Митров Васо Слијепчевић Митров Трипо Слиј епчевић Митрова Зорка Слијепчевић Васова Радмила Слијепчевић Васова Љубица Слијепчевић Васов Милорад Слијепчевић Васе Митра, рођ. Скочајић,Слијепчевић Ђурашин Милутин Слијепчевић Милутинова Милица, рођ. Гаћина С лиј епчевић Милутина Милан Слиј епчевић Милутина Данило Слиј епчевић Милутина Даница,Бабић Николин Шћепан,Бабић Шћепанова Даница, рођ. Сворцан,Бабић Шћепанов Милорад,Бабић Шћепанов Јован,Бабић Шћепанов Ратко,Бабић Шћепанов Слободан,Шакотић Ђуров Петар Шакотић Ђурова Мара, рођ. Самарџић Шакотић Ђуров Јефто,Шакотић Ђуров Бранко Шакотић Ђурова Ђурђа Шакотић Ђурова Сл авој ка Шакотић Петрова Милева, рођ. Бошњак,Шаренац Ђуров Јован Шаренац Ђурова Коса, рођ. Гаћина,Шаренац Ђуров Лазар Шаренац Ђурова Риста Шаренац Ђурова Милица,Салатић Тодоров Гаврило,Салатић Гаврилова Пава, рођ. Бајчетић,Салатић Г арилов Неђељко,Салатић Гаврилова Ружа, рођ. Ђорђевић,Салатић Г аврилов Мирко,Салетић Г аврилова Цвијета,Салатић Г аврилова Јована,Салатић Гаврилова Новка, рођ. Ђорђић,Радовановић Лазарев Душан Радовановић Душанова Љубица, рођ. Суџум Радовановић Душанов Миодраг Радовановић Душанов Богољуб Радовановић Душанова Даринка Радовановић Душанов Ратко Радовановић Душанов Слободан Радовановић Душанова Милка,Радовановић Гаврилова Ђурђа, рођ. Попара Радовановић Гаврилов Вуле,Радовановић Г аврилов Алекса,Вујновић Аћимов Рако Вујновић Аћимов Сава,Вујновић Аћимова Гоша, рођ. Анђелић Вујновић Ракова Стана, рођ. Вујовић Вуј новић Раков Бранко Вујновић Раков Владо Вујновић Раков Милован,Вујновић Савина Новка, рођ. Комненић Вујновић Савина Рајка Вујновић Савина Радојка Вујновић Раков Војо, Папић уд. Јефтова Јока, рођ. Ковачевић Папић Јефтова Митра,Папић Јефтова Драгиња Папић Јефтов Реља Папић Јефтов Миленко Папић Јефтов Јова,Бобот Новичин Обрад,Бобот Новичина Обренија, рођ. Кецојевић,Бобот Новичина Драгица,Бобот Новичин Данило,Бобот Новичин Влада,Бобот Новичина Милосава,Бобот Новичин Перо,Ивковић Шурка Максим Ивковић Максима Риста, рођ. Вуковић Ивковић Максимов Михајло Ивковић Максимов Панто Ивковић Максимова Јела,Ивковић Мијајлова Ђукна, рођ. Вујовић Ивковић Пантова Борика, рођ. Комненовић Стевановић уд. Мила Госпава Стевановић Мила Радојка,Шешлија Петров Милован Шешлија Милована Јока, рођ. Миљанић Шешлија Милована Јела,Шешлија Милована Марко Шешлија Милована Угљеша Шешлија Милована Божидар,Шешлија Стојанов Душан,Шешлија Стојанова Гошна, рођ. Денда,Шешлија Душанова Зорка, рођ. Капор,Шешлија Ристова Јована, рођ. Нинковић,Шешлија Јованова Јованка, рођ. Перишић,Шешлија Ристова Љубица,Шешлија Душанов Неђо,Шешлија Ристов Обрад,Шеш л иј а Јованов Рај ко,Шеш л иј а Ристова Добрана,Шеш лиј а Ристов Бранко,Шешлија Ристов Новак,Шешлиј а Ристов Ратко,Шешлија Стојанова Радосава,Шешлиј а Стој анов Јован,Комљенић Митров Сава Комљенић Савина Анђа, рођ. Капор Комљенић Савин Чедо Комљенић Шпиров Пеко,Роган Николин Јово,Роган Јовова Обренија, рођ. Радовановић,Роган Јовов Ристо,Роган Јовов Станко,Роган Јовова Милка,Роган Петра Никола,Роган Николина Марија, рођ. Вукоје,Роган Николина Стана,Роган Николина Јована Роган Николина Сава Роган Јове Борислав,Ивковић Спасојев Алекса Ивковић Спасој ев Драго Ивковић Алексина Стана, рођ. Милићевић Ивковић Алексин Богдан Ивковић Алексина Драгица Ивковић Ал ексина Спасениј а Ивковић Алексина Г ојка Ивковић Алексина Босиљка,Бобот Радов Вељко Бобот Радова Спасенија, Бобот Радова Ружа Бобот Радова Даница Бобот Радова Радојка Бобот Радова Јела Бобот Радов Божо Бобот Рад ов Рај ко,Шаренац Пантов Никола,Шаренац Николина Божица, рођ. Слијепчевић,Шаренац Николин Војислав,Шаренац Николина Славка,Шаренац Николина Анђа,Шаренац Николин Г ојко,Шаренац Николина Љепосава,Шаренац Николина Милојка,Вукоје Илије уд. Милица, рођ. Малтез Вукој е Илиј е Милева,Вукоје Илије Босиљка Вукоје Илије Борика,Вукоје Петров Алекса,Вукоје уд. Петрова Госпава, рођ. Попара Вукоје Петров Обрад Вукоје Петрова Сава Вукоје Петрова Спаса Вукоје Петрова Васа,Милићевић Михајлов Ристо Милићевић Михајлова Јована, рођ. Вучковић Милићевић Ристова Коса, рођ. Сворцан Милићевић Михајлова Достиња,Роган уд. Милована Ћана, рођ. Шаренац Роган Миланов Лука ,Шутоња Ђуров Спасоје Шутоња Спасоја Сава, рођ. Јанковић Шутоња Спасојев Обрад Шутоња Спасоја Јела,Папић Симов Вељко Папић Вељкова Анета, рођ. Бабић Папић Вељков Обрад Папић Вељков Симо Папић Вељкова Спасенија Папић Вељкова Милосава Папић Милована Ђурђа Папић Милована Милан Папић Милована Радослав,Бобот Стојанов Андрија,рођ. Вујновић,Митра Андрије Бобот Андрије Обренија Бобот Андрије Милутин,Вукој е Николе Миро,Вукоје Мирова Достиња, рођ. Куљић,Вукоје Миров Миша,Вукоје Мирова Цвијета,Вукоје Мирова Мара,Вукоје Миров Неђо,Вукоје Миров Слободан,Вукоје Мирова Јована,Вујновић Томов Спасоје Вуј новић Т омов Живко,Вујновић Спасоја Сава, рођ. Леро Вујновић Спасоја Ратко Вујновић Спасоја Косто Вујновић Спасоја Даринка,Бабић Шпиров Петар,Бабић Петрова Крстиња, рођ. Анђелић,Бабић Петрова Драгица,Бабић Петрова Гој а,Бабић Петрова Митра,Бабић Петра Цвијета,Бабић Петра Љепосава,Бабић Шпиров Ђорђе Бабић Ђорђа Ђурђа, рођ. Бобот Бабић Ђорђев Обрад Бабић Ђорђев Мирко Бабић Ђорђев Радован Бабић Ђорђева Босиљка Бабић Ђорђева Г ордана,Илић Мићов Анто.Илић Антова Јева, рођ. Радмилуша,Илић Антов Г ојко,Илић Гојкова Мара, рођ. Милошевић Илић Антова Милица Илић Г ојкова Милосава Илић Гојков Младен Илић Гојков Милорад,Дутина Божов Крсто Дутина Божова Анђа, рођ. Радмиловић Дутина Крстова Ђурђа, рођ. Чокорило Дутина Крстов Никола,Дутина Крстов Рајко Дутина Крстов Радован Дутина Крстова Борика,Перишић Шпиров Петар Перишић Шпира Госпава, рођ. Вујовић Перишић Шпира Јована,Перишић Шпира Роса Перишић Шпира Бл агој е Перишић Шпира Мара Перишић Шпира Симо Перишић Шпира Даринка,Милошевић Максима Милутин Милошевић Максима Мирко Милошевић Милутина Ружа, рођ. Савовић Милошевић Милутина Љубица Милошевић Милутина Вукосава Милошевић Милутина Неђо Милошевић Милутина Зора Милошевић Милутина Боса Милошевић Милутина Милинко,Радан Милутина Ђуро Радан Ђурова Десанка Радан Ђурова Душанка Радан Ђурова Јела, рођ. Милићевић,Милошевић Крстов Ђуро Милошевић Крстова Стана, рођ. Мандић Милошевић Алексе Милосава, рођ. Чорлија Милошевић Алексе Мара Милошевић Алексе Крсто Милошевић Крстова Даринка Милошевић Алексе Божо,Милошевић Николе Милан Милошевић Милана Цвијета, рођ. Шутоња,Вукоје Симов Тодор,Вукоје Симова Симана, рођ. Самарџић,Вукоје Тодора Илинка, рођ. Гаћина,Вукоје Тодора Даринка,Вукоје Тодора Цвијета,Вукоје Тодора Васиљ,Вукој е Т одора Обрениј а,Вукоје Тодора Вукосава,Вукоје Тодора Панто,Вукоје Тодора Рајко,Папић Шћепанов Лазар Папић Лазара Митра, рођ. Анђелић Папић Лазара Владо Папић Јове Ђурђа, рођ. Глоговац Папић Јове Бошко Папић Јове Новка,Вукоје Томов Сава Вукоје Саве Божана, рођ. Шаренац Вукоје Саве Алекса Ву кој е Саве Г ашо Вукоје Саве Гојко, Вукоје Симов Јанко,Вукоје Симова Симана, рођ. Самарџић,Вукоје Јанкова Лепосава, рођ. Слијепчевић,Вукоје Урошев Ђока Вукоје Ђокова Митра, рођ. Тупањац,Вукоје Ђокова Крстиња Вукоје Ђоков Ђорђе Вукоје Ђоков Крсто,Вукоје Спасоја Милован,Вукоје Спасоја Достиња, рођ. Табаковић,Вукоје Спасоја Ружа,Вукоје Спасоја Бојана,Вукоје Спасоја Драго,Вукоје Спасоја Дуња,Вукоје Спасоја Јела,Вукоје Спасоја Воја, Вукоје Спасоја Боринка,Вукоје Перков Душан,Вукоје Душана Синђа, рођ. Витковић Вукоје Душанов Јово Вукој е Душана Аница,Вукоје Видака Пеко,Вукоје Пекова Љубица, рођ. Радовановић,Вукоје Пеков Владо,Вукоје Пекова Ђурђа,Вукоје Пеков Мато,Вукоје Пеков Марко,Вукоје Пеков Радивоје,Вукоје Пекова Јања,Вукоје Пеков Милорад,Вукоје Пеков Слободан,Андрић Ристов Гаврило Андрић Ристова Пава, рођ. Илић Андрић Гаврилова Стоја, рођ. Кокотовић,Андрић Гаврилов Гојко,Андрић Г аврилов Недељко,Андрић Г аврилов Мирко,Андрић Г аврилов Мато,Андрић Г аврил ова Милојка,Андрић Ристов Данило,Андрић Данилова Вукосава, рођ. Бј елица,Андрић Данилов Рајко,Андрић Г аврилова Душанка,Милошевић Г аров Обрен Милошевић Обрена Васа, рођ. Бабић Милошевић Обрена Никола Милошевић Обрена Марко Милошевић Обрена Стана Милошевић Обрена Драгица,Бабић Јанкова Дуња, рођ. Шолаја Бабић Јанкова Даница,Вукоје Перков Саво,Вукоје Перкова Сава, рођ. Радовановић,Вукоје Савова Ана,Вукоје Савов Мишо,Вукоје Савов Марко,Вукоје Савов Милован,Вуковић Спасоја Видак Вуковић Спасој а Милица, рођ. Лубурић Вуковић Видака Мара, рођ. Ћедовић Вуковић Спасоја Аница,Вуковић Видака Даринка Вуковић Видака Јованка Вуковић Видака Роса,Шакотић Јоков Ако Шакотић Ака Ђурђа, рођ. Вучетић Шакотић Обрада Мара, рођ. Мишковић Шакотић Ака Радојка Шакотић Обрада Ковиљка Шакотић Обрада Миља Шакотић Обрада Десанка,Шакотић Ћетков Ђоко,Шакотић Ђокова Анђ а, рођ. Пешикан Шакотић Ђоков Илија Шакотић Илије Јела, рођ. Вукоје Шакотић Илијина Јања Пешикан Ђурова Коса Шакотић Илијина Радојка,Милошевић Томов Божа Милошевић Томов Мато Милошевић Тома Ђурђа, рођ. Радан Милошевић Божова Радојка, рођ. Лубурић Милошевић Божов Бориша Милошевић Божова Мара Милошевић Божов Милан Милошевић Јеремије Мирко,Сворцан Обрада Јања, рођ. Орбовић,Сворцан Обрада Милуша,Сворцан Обрада Бојана,Сворцан Обрада Раде,Сворцан Обрада Новак,Сворцан Обрада Миливоје,Сворцан Обрадова Милева,Сворцан Обрада Трифко,Кокотовић Алексе Петар Кокотовић Алексе Госпава, рођ. Вукоје Кокотовић Петра Јања, рођ. Шаренац Кокотовић Петра Сава,Кокотовић Петра Драга Кокотовић Петра Ковиљка Илић Бл агој а Радојка,Бабић Милована Душан Бабић Душана Цвијета, рођ. Анђелић Бабић Душана Данило,Бабић Душана Миливој Бабић Душана Блажо Бабић Душана Борика Бабић Душана Јања Бабић Душана Даринка Бабић Михаила Милован,Чорлија Тодоров Гашо Чорлија Тодора Мара, рођ. Гаћиновић Чорлија Гашова Ђурђа, рођ. Леро Чорлиј а Г ашов Вл адо,Чорлија Гашов Јеремије Чорлија Г ашова Борика Цвијетић Маркова Зорка,Милошевић Јована Благоје Милошевић Благоја Анђа, рођ. Илић Милошевић Благоја Ђурђа Милошевић Благоја Пеко Милошевић Благоја Томислав.Вукоје Радована Михаило Вукоје Радована Милица, рођ. Бајовић,Вукоје Радована Вукосава Вукоје Радована Стана,Попара уд. Васе Босиљка, рођ. Николић Попара Васе Угљеша Попара Васе Аким,Самарџић Спасоја Милица, рођ. Братић Самарџић Спасој а Влада Самарџић Спасој а Богољуб Самарџић Спасоја Даница,Братић Новице Петар Братић Симов Новица,Братић Новице Милица, рођ. Роган Братић Петрова Петра, рођ. ЈТубурић Братић Петра Василија Братић Петра Милојка Братић Петров Благота Братић Петра Даринка, Вујовић Бајов Коста Вујовић Косте Стана, рођ. Шаренац Вујовић Косте Велимир Вујовић Косте Аница, Вујовић Косте Ђорђо, Вујовић Велимира Драгица, рођ. Зовко, Вујовић Велимира Бранко, Гаћиновић Петров Ђура Гаћиновић Ђурова Цвета,.рођ. Милошевић Г аћиновић Ђуров Обрад,Г аћиновић Ђуров Аћим Г аћиновић Ђура Љубица Г аћиновић Ђура Зорка,Г аћиновић Ђура Даринка,Гаћиновић Обрада Босиљка, рођ. Тешановић,Гаћиновић Аћима Данојка рођ. Бабић,181/в. Гаћиновић Миров Душан Гаћиновић Душана Пава, рођ. Вујовић Г аћиновић Душана Лука Г аћиновић Душана Миливој Г аћиновић Душана Милена,Лисов Ђукана Никола Лисов Николе Јеша, рођ. Џелетовић Лисов Николе Јела Лисов Николе Милица Лисов Николе Ратко,Вуковић уд. Благоја Симана, рођ. Сворцан Вуковић Алексе Мара, рођ. Братић Вуковић Алексе Брано,Вуковић Алексе Милуша Вуковић Алексе Даница Вуковић Алексе Даринка Вуковић Алексе Милорад Вуковић Алексе Радмила,Вуковић уд. Перише Аница, рођ. Вуковић Вуковић Перише Десанка,Шуловић Аћима Васиљ Шуловић Васиља Јована, рођ. Суџум Шуловић Васиља Цвијета Шуловић Васиља Јово,Шуловић Васиља Обренија Шуловић Васиља Божидар,Кундачина Савин Ристо Кундачина Риста Анђелка, рођ. Шаренац Кундачина Ристов Славко Кундачина Ристов Мирко Кундачина Риста Славко Кундачина Риста Милена Кундачина Риста Мирослава,Самарџић Николе Милан,Самарџић Николе Петруша, рођ. Дангубић,Самарџић Милана Обренија, рођ. Џелетовић, Самарџић Милана Никола Самарџић Милана Петар,Самарџић Милана Јован,Самарџић Милана Владо Самарџић Милана Милош Самарџић Милана Неђо,Суџум Ђоков Марко,Суџум Маркова Спасенија, рођ. Јакшић,Суџум Марков Велимир,Суџум Марков Тоша.Суџум Марков Г аврило,Суџум Марков Младен,Суџум Марков Арсен,Суџум Маркова Милица,Савовић Новичин Коста Савовић Косте Стана, рођ. Тркља Савовић Косте Илија Савовић Косте Јаков,Савовић Косте Милева,Савовић Новичин Благоје Савовић Благоја Сава, рођ. Лисов Савовић Благоја Јово Савовић Бл агоја Новак,Лисов Ђукана Трипко Лисов Трипка Стана, рођ. Бошњак Лисов Трипка Гој ко,Лисов Трипка Обрад Лисов Трипка Цвијета Лисов Трипка Милуша,Лисов Ђукана Тодор,Л исов Т о д ора Мара, рођ. Г аћиновић,Лисов Т одора Миленко Л исов Т о дора Рај ко Лисов Тодора Бранко Лисов Т о дора Вукосава,Милићевић Луке Јанко,Милићевић Луке Анђа, рођ. Милошевић Милићевић Јанка Милуша, рођ. Столица Милићевић Јанка Милорад,Шешлиј а Шћепана Шћепо Шешлија Шћепова Симона, рођ. Анђелић Шешлија Шћепов Гојко,Шешлија Шћепов Младен Шешлија Шћепа Цвијета Шешлија Шћепа Зорка Шешлија Гојка Јела, рођ. Бајчетић Шешлија Г ојков Неђо Шешлија Г ојка Босиљка Шешлија Г ојка Даринка,Капор Јефтов Мишо,Капор Мишова Госпава, рођ. Радмиловић Капор Мишов Јово Капор Мишов Марко Капор Мишова Даринка,+Томановић Галов Крсто Томановић Крста Јела, рођ. Анђелић Т омановић Крстов Неђо Томановић Крстова Милуша,Т омановић Крста Милица Томановић Крста Анђа,Т омановић Г алов Стеван,Томановић Стевана Мара, рођ. Мићуновић,Томановић Стевана Ружа,Томановић Стевана Мишо,Томановић Стевана Вукосава,Томановић Галова Илинка, рођ. Копривица,Кокотовић Шћепана Богдан Кокотовић Шћепана Госпава, рођ. Чорлија Кокотовић Шћепана Гој ко Кокотовић Богдана Видосава, рођ. Гаћиновић,Салатић Мишков Васо,Салатић Мишкова Милица, рођ. Вукоје,Салатић Мишкова Јела,Салатић Мишкова Милена,Салатић Мишкова Петра,Салатић Васова Јела, рођ. Јокановић,Салатић Васов Жарко,Салатић Васова Радојка,Салатић Мишкова Сава,Шешлија Петров Раде Шешлија Радова Илинка, рођ. Бошњак Шешлија Радов Спасова Шешлија Радова Роса Шешлиј а Радова Томана Шешлија Радова Коса Шешлија

 5. vojislav ananić

  НАСТАВАК:

  Радов Владо Шешлија Радова Сава Шешлија Радова Спасенија,Комар Савин Бошко,Комар Савина Марија, рођ. Витковић,Комар Савин Трипо,Комар Бошкова Јована, рођ. Ђајић,Комар Бошкова Милка,Комар Бошкова Босиљка,Комар Бошкова Бојана,Комар Бошкова Вукосава,Комар Бошков Жарко,Комар Душанов Бранко,Комар Душанова Брена, рођ. Мирковић,Комар Душанова Роса,Комар Душанов Вукашин,Комар Душанова Милка,Мирковић Јованов Михајло Мирковић Михајла Томана, рођ. Леро Мирковић Михајла Радојка Мирковић Пека Госпава, рођ. Грубачић Мирковић Пеков Коста,Мирковић Пеков Милан Мирковић Пеков Милосав Мирковић Пекова Драгица,Мирковић Пекова Милева,Парежанин Мићов Никола Парежанин Николе Петрана, рођ. Вујковић Парежанин Николе Даница Парежанин Николе Коса,Парежанин Николе Даринка Парежанин Николе Аника Парежанин Николе Јела,Шакотић Трипка Благоје Шакотић Благоја Аница, рођ. Илић,Шакотић Благоја Милан Шакотић Благоја Јела Шакотић Милана Милица, рођ. Инић Шакотић Миланов Милорад,Савовић уд. Ђоке Крстиња, рођ. Капетанић,Савовић Ђоке Лука,Савовић Ђоке Павле,Савовић Ђоке Томо,Савовић Ђокр Милосава,Комар Савин Милован Комар Милована Госпава, рођ. Кијац Комар Милована Стана Комар Милована Бранислав Комар Милована Слободан Комар Милована Слободанка Комар Милована Ратко, Вујовић Станка, Никола Вујовић, Николе Роса, рођ. Мирковић Вујовић ,Николе Десанка Вујовић ,Николе Слободан Вујовић Марков Петар Вујовић Петра Д остиња, рођ. Мирковић, Вуј овић Петра Драго, Вујовић Петра Марко,Вуј овић Петра Г ој ко, Вујовић Петра Ђорђо, Вујовић Петра Смиља, Вујовић Петра Андрија, Вујовић Петра Дара,Вујовић Петра Милорад, Шаренац Василиј е Богдан Шаренац Богдана Митра, рођ. Милошевић Шаренац Богданова Милица,Вујовић Петров Симо,Вуј овић Сима Милица, рођ. Стефановић,Вујовић Симов Вељко,Вујовић Симов Пеко, Вуј овић Симов Жарко,Вујовић Симова Јела,Милошевић Илије Рајко Милошевић Илије Цвијета, рођ. Стојановић Милошевић Илиј е Стеван Милошевић Илије Босиљка Милошевић Рајкова Ружа, рођ. Шутовић,Милошевић Груја Душан Милошевић Душана Аника, рођ. Нинковић Милошевић Душана Новка Милошевић Душана Јова Милошевић Душана Татјана,Самарџић Живка Богдан Самарџић Богдана Павуша, рођ. Вуковић Самарџић Богдана Милојка Самарџић Богдана Славка Самарџић Богдана Обрад Самарџић Богдана Стана Самарџић Богдана Ђурђа,214/в. Грубачић Ил иј е Данило Грубачић Данила Пава, рођ. Јарамаз Грубачић Данила Даринка,Грубачић Данила Јован Грубачић Данила Војислав Грубачић Данила Драгица Грубачић Данилов Боро Гру бачић Д анил ов Миј о,215. Капетинић Антов Мирко Капетинић Анта Ђурђа, рођ. Бајовић Капетинић Анта Славица Капетинић Анта Милева Капетинић Антов Рајко Капетинић Мирка Љубица, рођ. Ждрале Капетинић Антов Јово,216. Савовић уд. Мила Аница, рођ. Леро Савовић Мила Јована Савовић Мила Мара Савовић Мила Зорка,217/в. Ждрале Ристов Коста,Ждрале Ристова Јелка, рођ. Албијанић,Ждрале Ристова Зорка,Ждрале Ристова Јована,Ждрале Ристова Босиљка,Ждрале Ристова Даринка,Кукић Стевана Благоје,Кукић Стевана Спасенија, рођ. Томановић,Кукић Благоја Радојка, рођ. Сворцан,Ку кић Благојев Ратко,Кукић Благојева Драгица,Сворцан Спасоја Тодора, рођ. Бјелица Шешлија Саве Новица Шешлија Новице Сава, рођ. Бошњак Шешлиј а Новице Љуба Шешлија Новице Неђо Шешлија Новице Видосава Шешлија Новице Видосав Шеш лиј а Новице Вељко Шешлија Новице Љепосава Шешлија Новице Коса,Салатић Јованов Стеван Салатић Стеванов Душан Салатић Стеванова Даница Салатић Душана Мила, рођ. Бобот,Кукић Симов Никола,Кукић Николе Крстиња, рођ. Бошњак Кукић Николе Ђорђо Кукић Николе Милосава,Вучковић Ђокана Томо Вучковић Томова Мара, рођ. Бабић Вучковић Томов Трипо Вучковић Томова Борика Вучковић Томова Божица Вучковић Томова Савета,Вучковић Илије Ђуро Вучковић Ђуре Крстиња Вучковић Ђуре Цвијета Вучковић Ђуре Риста Вучковић Ђуре Стана,Милићевић Николе Обрад Милићевић Обрада Вишња, рођ. Алексић Милићевић Обрада Милован Милићевић Обрада Јован Милићевић Обрада Видосава Милићевић Милована Душка, рођ. Салатић Милићевић Милована Жарко Милићевић Мил ована Радој а Милићевић Милована Босиљка,Бајовић Крстов Ђуро Бајовић Ђура Мара, рођ. Ружић Бајовић Ђура Пава,Бајовић Ђура Милева Бајовић Ђуров Јово Бајовић Ђуров Вељко Бајовић Ђуров Миливој,Милићевић Милоша Павле,Милићевић Павла Мила, рођ. Јокановић Милићевић Павла Даринка Милићевић Павла Милуша Милићевић Павла Савета Милићевић Павлов Вукашин Милићевић Павла Душанка,Бајовић Владимира Гојко Бајовић Гојка Новка, рођ. Ждрале Бајовић Окичин Коста,Бајовић Владимира Душан Бајовић Владимира Драгица Бајовић Владимира Анђа Бајовић Владимира Милуша,Салатић Митров Андрија Салатић Андрије Тодора, рођ. Салатић Андриј е Младен Сал атић Андриј е Коста Салатић Андриј е Митар Салатић Андрије Милорад Салатић Андрије Жарко Салатић Младенова Ружа, рођ.Џелетовић Јефтов Јово Џелетовић Јова Вида, рођ. Ивковић Џелетовић Јове Радојка,Вукоје Јованов Јанко Вукоје Јанкова Ђурђа, рођ. Роган Вукоје Јанков Милосав Вукоје Јанкова Љубица Вукоје Јанков Чедо,Вукој е Јованов Милан Вукоје Милана Јела, рођ. Алексић Вукој е Миланов Никол а,Ву кој е Миланов Вукашин Вукоје Миланов Божо Вукој е Миланова Мила Вукоје Миланова Софија Вукоје Миланова Јована Вукоје Миланова Зорка,Вучковић Пеков Бориша Вучковић Пекова Стана, рођ. Милошевић Вучковић Пекова Вукосава Вучковић Пекова Савица,Пиљевић уд. Обрена Цмиљана, рођ. Роган Пиљевић Обрена Милорад,Пиљевић Обрена Ђорђе Пиљевић Обрена Милева Пиљевић Обрена Љубица Пиљевић Обрена Данило Роган Маркова Стоја Роган Маркова Крстиња,Тешановић Милутина Шпиро Тешановић Милутина Даринка,Тешановић Шпире Зора, Вујовић Павлов Томо Вујовић Павлова Стоја, рођ. Вукоје Вујовић Томова Стоја, рођ. Станић Вујовић Томов Славко Вујовић Томов Влајко Вујовић Томов Јово Вујовић Павла Раде Вујовић Павла Цвија,Бабић Стеванов Драго,Бабић Стевана Јеша, рођ. Капор,Бабић Драгова Милица, рођ. Парежанин,Бабић Драгова Риста Бабић Драгова Радојка Бабић Драгов илан,Бабић Драгов Љубо,Шаренац Шћепанов Пеко Шаренац Пекова Стана, рођ. Вујовић Шаренац Пекова Роса Шаренац Пекова Милина Шаренац Пекова Милосава Шаренац Пекова Милева Шаренац Пекова Васа Шаренац Пеков Душан Шаренац Пеков Будимир,Милошевић Тодоров Павле Милошевић Павлова Стана, рођ. Вукоје Милошевић Павла Борика Милошевић Павла Босиљка Милошевић Павла Нада Милошевић Павла Чедомир,240/в. Шаренац Видака Васо Шаренац Видака Томана, рођ. Воичић Шаренац Видака Радован Шаренац Васова Стеванија, рођ. Илић Шаренац Васов Влатко Шаренац Васов Видак Шаренац Васов Слободан Шаренац В асова Ђoj ка,Шаренац Трипов Владо,Шаренац Михајлов Трипо,Шаренац Трипова Анђа, рођ. Д ангубић,Шаренац Владова Мара, рођ. Ђурица,Шаренац Трипов Душан,Шаренац Владе Милојка,Шаренац Душана Војиславка, рођ. Рудан,Шаренац Влада Миливој.Шаренац Трипа Мишо,Шаренац Трипа Рајко,Шаренац Трипов Недељко.Милошевић Миров Миле Милошевић Милова Илинка Милошевић Милов Ђоко,Милошевић Миров Видак Милошевић Видака Риста, рођ Милошевић Видака Јања Милошевић Видака Душан Милошевић Видака Митра,Вуковић Павлов Душан Вуковић Павла Митра, рођ. Шаренац Вуковић Павла Драгиња Вуковић Павлов Чедо Вуковић Павла Иконија Вуковић Павла Радојка,Уљаревић Луке Бранко,Уљаревић Луке Госпава,Уљаревић Бранка Љубица, рођ. Вучинић,Уљаревић Бранка Жарко,Уљаревић Бранка Милка,Уљаревић Бранка Ружа,Уљаревић Бранка Бојана,246/в. Радмиловић Видака Вукашин Радмиловић Видака Јована, рођ. Братић Радмиловић Видака Јока Радмиловић Вучка Борика, рођ. Нинковић Вуј овић Марка Коста,Алексић Јанков Ристо Алексић Риста Госпава, рођ. Вуковић Алексић Ристов Миливој Алексић Ристов Љубо,Алексић Јанков Обрад Алексић Обрада Анђа, рођ. Вујовић Алексић Обрада Жарко Алексић Обрада Данило Алексић Обрада Милосав, 249/в. Инић Павлов Томо,Инић Томова Вида, рођ. Папић Инић Тома Даринка Инић Тома Вукосава Инић Тома Радосава,Јокановић Бошка Јован Јокановић Јована Мара, рођ. Илић Јокановић Бошка Стана Јокановић Јована Бориша Јокановић Јована Обрад Милидраговић Душана Славој ка Денда Михајла Обрен,Денда Обрена Милица, рођ. Вучковић,Д енда Обрена Гој а,Денда Обрена Роса,Денда Митров Влада,Милићевић Обрена Илија Милићевић Обрена Сава, рођ. Комненић Милићевић Илије Гордана, рођ. Јокановић Милићевић Илије Обрен Милићевић Илије Михајло Мил ићевић Илиј е Неђо Милићевић Илије Јована,Гаћиновић Милов Мићо Гаћиновић Миће Милица, рођ. Шаренац Г аћиновић Мићов Миливоје Г аћиновић Мића Душанка Г аћиновић Мића Босиљка Г аћиновић Мића Стој а,Милићевић Гајов Марко Милићевић Марка Јована, рођ. Сенић Милићевић Марка Милуша Милићевић Марка Лазар,Лубурић Митров Сава Лубурић Савина Сава, рођ. Милошевић Лубурић Саве Милош,Лубурић Саве Милица,Капор Лазов Шпиро Капор Шпира Илинка, рођ. Леро Капор Шпиров Трифко,Капор Шпирова Јела Капор Шпирова Стоја Капор Шпиров Петар,Инић Митров Филип,Инић Филипа Божана, рођ. Вујовић Инић Филипа Зора Инић Филипа Вукашин Инић Филипа Васо,Шаренац Обрена Марко Шаренац Марка Петруша, рођ. Козјак Шаренац Марка Божана Г аћиновић Јована Милан Гаћиновић Милана Анђа, рођ. Козј ак,Папић Симов Пајо Папић Паја Риста, рођ. Табаковић Папић Пајов Васо,Папић Манојла Вида, рођ. Шкиљевић,Папић Манојла Боро Папић Манојла Милован Папић Манојла Чедо Папић Манојла Милосава,Папић Јаков Милутин.Папић Милутина Риста, рођ. Нинковић,Папић Милутина Милан,Папић Милутина Неђељко,Папић Милутина Славко,Папић Милутина Славко,Радовић Јошов Јеремије,Радовић Јошов Ђоко,Радовић Јошова Симана, рођ. Вујовић,Радовић Јошова Цвија,Радовић Јеремије Радојка, рођ. Шаренац,Радовић Јошов Новица,Радовић Јеремије Милош,Радовић Јеремије Слободан,Радовић Јошов Раде,Лубурић уд. Мирка Мируна, рођ. Поповић Лубурић Митрова Анђа Лубурић Миркова Милка Лубурић Миркова Милева,263/в. Дутина Петров Душан Дутина Петров Глигор Дутина Душана Павле Дутина Душана Марија Дутина Душана Божидар,264. Папић Николе Младен Папић Николе Илинка, рођ. Сфорцан,265. Роган уд. Видака Мара, рођ. Ружић Роган Видака Ковиљка Роган Видака Неђељка,266/в. Кулиџан Симов Душан Кулиџан Душанова Милица, рођ. Перовић,Аћимовић Панте Перо Аћимовић Пере Стоја, рођ. Богдановић Аћимовић Пере Страхиња Аћимовић Страхиње Милица, рођ. Пен Аћимовић Страхиње Љиља Аћимовић Пере Мирко Аћимовић Мирка Милица, рођ. Шкоро Аћимовић Мирка Борика Аћимовић Мирка Нада Аћимовић Пере Гојко,Гојка Даница,Аћимовић Миркова Мирј ана,Иванишевић уд. Спасојева Госпава, рођ. Јањић,Иванишевић Спасојев Гојко,Иванишевић Спасојев Мирко,Иванишевић Спасој ев Момчило,Иванишевић Спасојева Роса,Иванишевић Спасојева Сока,Иванишевић Спасојева Даница,Аћимовић Наумов Жарко,Аћимовић Панте Наум,Аћимовић Наума Риста, рођ. Кулиџан,Аћимовић Наума Мара Аћимовић Наума Љубица Аћимовић Наума Ковиљка,Тришић Шћепанов Милан Тришић Миланова Стоја, рођ. Симић Тришић Миланов Мила,Т ришић Мил анов Ранко Тришић Милана Стана Тришић Миланова Риста Тришић Шћепанов Саво Тришић Савина Мара, рођ. Антељ Тришић Саве Саво,Тришић Саве Петра Тришић Саве Анђа Тришић Саве Сава Тришић Саве Младен,Дошло Ђорђев Милан Дошло Ђорђа Даринка, рођ. Вановић Дошло Милана Радојка,Дошло Милана Рајко Дошло Милана Јелена,Аћимовић Петров Симо Аћимовић Симе Милица, рођ. Тришић Аћимовић Симе Јована Аћимовић Симе Анђа,Аћимовић Симе Перо,Сјеран Марков Мирко Сјеран Миркова Сава, рођ. Вановић Сјеран Миркова Смиља,Сјеран Мирков Марко,Сјеран Мирков Александар,Сјеран Мирков Милинко,Сјеран Миркова Нада,Сјеран Миркова Јованка, рођ. Чворо,Иванишевић Перов Живко,Иванишевић Живкова Госпава, рођ. Судар Иванишевић Живкова Милена Иванишевић Живкова Радојка Иванишевић Живкова Достиња,Аћимовић Петров Илија Аћимовић Илијина Мара, рођ. Пантић Аћимовић Петрова Роса, рођ. Дабић Аћимовић Петрова Босиљка Аћимовић И лиј ин Мил ан Аћимовић Илијина Стоја,Чалија Лазе Стеван,Чалија Стевана Милосавка, рођ. Матковић,Чалија Стевана Новица,Чапија Стевана Славко,Чалија Стевана Вељко,Чалија Стевана Марко,Чалија Стевана, Трипа Чалија Стевана Босиљка,Д ош ло Савин Мирко Дошло Савина Мара Дошло Савин Никола Дошло Савина Босиљка,Лечић Симе Мирко Лечић Симе Сава, рођ. Антељ Лечић Симе Јефто,Лечић Симе Ђуро,Чалија Стојанов Анђелко,Чалија Анђелкова Божица, рођ. Вујичић,Чалија Анђелкова Софија,Чалија Анђелков Богослав,Чалија Анђелков Стојан.Чалија Анђелкова Јока,Чалија Анђелка Радован,Кузман Симе Ристо,Кузман Ристе Јованка, рођ. Вановић Кузман Ристе Богдан Кузман Ристе Даница Кузман Ристе Милева,Милановић уд. Симина Љубица, рођ. Марић Милановић Симина Радојка,283/в. Аћимовић Марков Ристо Аћимовић Ристе Сара, рођ. Лојтер Аћимовић Ристе Арсен Аћимовић Ристе Ристо Аћимовић Ристе Милица,284/в. Кулиџан Јована Стево Кулиџан Стевана Савета, рођ. Савић Кулиџан Стевана Ђорђе Кулиџан Стевана Никола Кулиџан Стевана Јован Кулиџан Стевана Неђељко Кулиџан Јована Симона,Лечић Ристин Милан,Лечић Марков Ристо,Лечић Миланова Босиљка, рођ. Шакотић,Лечић Ристе Цвијета, рођ. Маврић,Лечић Ристе Саво,Л ечић Савина Фима, рођ. Г остило,Лечић Саве Марко,Лечић Ристе Симо,Лечић Симе Коса,Лечић Ристе Г ојко,Бојанић Јове Ристо Бојанић Ристе Видосава, рођ. Чворо Бојанић Ристе Зора Бојанић Ристе Стана,Бој анић Ристе Риста,Бојанић Драгомира Јела, рођ. Иванишевић,Бојанић Ристе Стоја Бојанић Драгомира Шпиро Бојанић Јове Илинка,Бојанић Јове Косара,Ђедовић Петра Томо Ђедовић Томе Томо Ђедовић Томе Стој анка,Новаковић Миланов Сергије Новаковић Сергија Љубица, рођ. Јајић Новаковић Сергија Славка Новаковић Сергија Добрило Новаковић Сергија Живојин Новаковић Миланова Даница,Јовановић Ђорђа Ђока,Јовановић Ђоке Љубица, рођ. Кривокапић,Јовановић Ђоке Радмила,Стевић уд. Светомира Спасенија, рођ. Кривокапић,Кривокапић Ђуре Вишња, рођ. Самарџић,Томић Боже Зорка, рођ. Кривокапић,Т омић Боже Милодраг,Стевић Светомира Стој анка,Стевић Светомира Радомир,Живановић Душанов Драгољуб Живановић Драгољубова Савка, рођ. Будимир Живановић Драгољубов Јован Живановић Драгољубов Радомир Живановић Душанов Владимир,Новаковић Петра Коста Новановић Косте Смиља, рођ. Перица Новаковић Костина Милена Новаковић Косте Ружа Новаковић Косте Миле,Новаковић Петра Сава Новаковић Саве Зорка, рођ. Николић Новаковић Саве Никола Новаковић Саве Велинка Новаковић Саве Данило Новаковић Саве Бошко Новаковић Саве Благоје Новаковић Светозара Петар Новаковић Петрова Зорка, рођ. Петричевић,Николић Милоша Петар Николић Петрова Јулка, рођ. Мишин Николић Петров Жива,Николић Петров Милош Николић Петрова Ленка,Годачевић Јована Лазар Годачевић Лазара Марија, рођ. Г одачевић Лазара Душан,Бољановић Томе Душан Бољановић Душанова Јела, рођ. Крстојевић Бољановић Душанова Нада Бољановић Душанов Обрад Бољановић Душанов Г аврило Бољановић Душанов Војин Бољановић Ду шанов Т омислав,Слијепчевић Трифков Благоје,С лиј епчевић Бл агој а Мил ица, рођ. Ђуричић Слиј епчевић Благој а Милосава,Бољановић Томе Глигор,Бољановић Глигора Милица, рођ. Милидраговић Бољановић Глигора Урош Бољановић Глигора Радојка Бољановић Глигора Цвијета Бољановић Глигора Станојка,Зорић Николин Спасо,Зорић Спасина Смиљана, рођ. Карановић,Зорић Спасина Драгиња,Зорић Спасин Раде,Зорић Спасина Бојана,Зорић Спасин Божо,Божић Михајлов Петар Божић Петрова Милка, рођ. Чича Божић Петров Миладин Божић Петрова Нада Божић Михајлова Јеша, рођ. Мадић,Божић Михајлов Никола Божић Николина Милка, рођ. Зохил Божић Николин Божидар Божић Николина Анка,Вукосављевић уд. Миланова Зорка, рођ. Годачевић Вукосављевић Миланова Весела Вукосављевић Миланов Драгољуб Вукосављевић Миланова Мица,Годачевић Лазарев Александар Годачевић Александрова Злата, рођ. Вићеновић Г одачевић Александрова Надежда Годачевић Александров Јован Г одачевић Александрова Лепосава Г одачевић Александров Лазар Николић Јованов Стева Раду Шаина Јован Раду Јована Милица, рођ. Раду Николић Јована Матија Николић Јованов Јово Николић Јованов Никола Николић Јованова Ката,Шарић Јованов Лука,Шарић Лукина Милица, рођ. Мерловић,Шарић Јованов Никола,Шарић Лукин Јован,Шарић Лукин Милош,Шарић Лукина Милосава,Шарић Лукин Драгомир,Шарић Мије Илија,Шарић Илије Марија, рођ. Козлица,Шарић Илије Милица Шарић Илије Аница Шарић Илије Јелена Шарић Илије Мијо Шарић Илиј е Љу бомир Шарић Илиј е Владимир Шарић И л иј е Марко,Стојисављевић Јована Раде Стојисављевић Радова Ружица, рођ. Вукша Стојисављевић Радова Љубица Стој исављевић Радова Србијанка Стојисављевић Радов Слободан,Јанушевић Тодоров Јаков Јанушевић Јакова Анђа, рођ. Ненадић Јанушевић Јакова Панто Јанушевић Јакова Ристо Јанушевић Јакова Милојка Јанушевић Јакова Даринка Јанушевић Јакова Илија,Самарџић Ђорђа Стеван Самарџић Стевана Велика, рођ. Вујовић Самарџић Стевана Вукота Самарџић Стевана Милан Самарџић Ђорђа Стоја, рођ. Глушац Самарџић Ђорђа Богдан Самарџић Богдана Босиљка Самарџић Богдана Петар,Глушац Ђорђа Богдан Глу шац Богдана Петра, рођ. Г лушац Богдана Радој ка Г лушац Богдана Радован Г лушац Богдана Благој е Глушац Богдана Слободан Глушац Ђорђа Илинка Глушац Ђорђа Анђа,Драгић Ђуре Никола,Драгић Николина Цвијета, рођ. Борковић,Драгић Николина Љубица,Драгић Николина Милица,Стојисављевић Јованов Марко Стојисављевић Маркова Стана, рођ. Борић Стојисављевић Марка Марија,Стој исављевић Марка Србољуб Стој исављевић Марка Вера,Стојисављевић Симе Јован Стој исављевић Јована Филип Стојисављевић Јована Илинка, рођ. Џетић Стој исављевић Јована Милан,Стој исављевић Јована Богдан Стојисављевић Јована Бранко,Рнић Милошев Јован,Рнић Јованова Милица, рођ. Мрзић,Рнић Јована Милош,Рнић Јована Мара,Рнић Милошев Јаков,Рнић Милошева Бој а,Рнић Ђурина Јованка,Рнић Ђурин Душан,Драгић Михајлов Милан,Драгић Миланова Божица, рођ. Суботић,Драгић Милана Стеван,Драгић Милана Петар,Драгић Милана Ратко,Драгић Михајлов Вељко,Драгић Михајлов Никола,Драгић Михајлов Лука,Драгић Лукина Драгиња, рођ. Стојисављевић,Драгић Лу кин Т одор,Драгић Михајлов Илија,Драгић Михајлова Сава, рођ. Јовчић,317/в. Дошло Васиља Г ојко Дошло Николе Божо,318/в. Дошло Ристе Максим Дошло Максимов Ђорђе Дошло Максимов Чедо Антељ Јовин Лазо Антељ Јовина Милева,Антељ Лукин Перо,Антељ Перов Стеван,Антељ Перов Лука,Антељ Стеванова Сава, рођ. Антељ,Антељ Перина Боса, рођ. Радић,Антељ Перина Милка,Шкоро Никола Владимир Шкоро Владимирова Мара Шкоро Владимиров Никола Шкоро Владимиров Бранко Шкоро Владимирова Јока, рођ. Дошло Шкоро Владимиров Алекса,Аћимовић Марков Јово Аћимовић Јове Босиљка, рођ. Коришина Аћимовић Јове Рајко,Аћимовић Јове Милева Аћимовић Јове Славко Аћимовић Јове Богдан,Чалија Душанов Данило Чалија Данилова Јела, рођ. Куртеш Чалија Душанова Даница,Иванишевић Ристин Алекса Иванишевић Алексина Боса, рођ. Матковић Иванишевић Алексин Светозар Иванишевић Алексе Гојко Иванишевић Алексе Милан,Матковић Шћепанов Матковић Милоша Јованка, рођ. Матковић,Иванишевић Ристе Митар Иванишевић Митра Стана Иванишевић Митра Стоја Иванишевић Митра Риста Иванишевић Митра Љубица Иванишевић Митра Риста,Матковић Саве Шћепо Матковић Шћепе Сава, рођ. Матковић Матковић Шћепе Јованка Матковић Шћепе Јанко Матковић Шћепе Зорка Матковић Шћепе Драго Матковић Шћепов Владо,Матковић Саве Тодор Матковић Тодора Вида, рођ. Матковић Матковић Т о дора Зора Матковић Тодора Душан Матковић Тодора Боса Матковић Тодоров Стој ан Матковић Тодорова Стана,329/в. Јањић Ристин Спасоје Јањић Спасоја Цвијета Јањић Спасоја Симо Јањић Спасоја Стоја Јањић Спасоја Ристо,330/в. Матковић Пере Јово,Матковић Перова Јованка, рођ. Кашиковић,Матковић Јове Анђелко,Матковић Јове Зора,Матковић Јовова Госпава, рођ. Бојанић,Матковић Јовов Милан,331/в. Вучјак Николе Јово,Вучјак Николина Сава, рођ, Борозан,Вучјак Јове Милица, рођ. Јанић,Вучјак Јове Драго,Вучјак Јове Митар,Вучјак Јове Риста,Вучјак Јове Сава,Вучјак Јове Мира,Иванишевић Ристе Јова Иванишевић уд. Маркова Илинка Иванишевић Маркова Г оспава,Рудан Ђорђа Божидар,Рудан Божидара Госпава, рођ. Дутина Рудан Божидара Војиславка Рудан Божидара Предислав,Бунић Миланова Стоја, рођ. Бунић Бунић Миланова Душанка,Бунић Видов Вид Бунић Видова Милица Бунић Видова Анка,Рајин Раде Рада Дудур Рада Смиља,Петров Љубомиров Живко,Петров Љубомирова Стојанка, рођ. Семињ,Петров Љубомирова Бисерка,Петров Љубомирова Омерка,Петров Љубомиров Жива,Петров Љубомирова Љубица,Петров Љубомиров Миливоје,Чорлија Гашин Урош Чорлија Урошев Благоје Чорлија Урошев Милован,Чорлија Благојева Зорка, рођ. Вучиловић, Чорлија Милована Радојка, рођ. Милошевић Чорлија Милованов Миленко Чорлија Благоје Милосава,Чорлија Г ашин Петар,Чорлија Петрова Аница, рођ. Албијанић,Чорлија Ђорђев Митар,Марић Тодоров Саво,Марић Саве Јока, рођ. Чоловић,Марић Саве Сава,Марић Саве Неђо,Марић Саве Мила,Марић Саве Славко,Марић Саве Вјеренка,Чоловић Бошкова Митра, рођ. Чоловић,Чоловић Бошкова Бора,Катић уд. Ђуре Марија, рођ. Поповић Катић Ђуре Никола Катић Ђуре Ружица,Катић Ђуре Божица Катић Ђуре Коса,Катић Нико лина Дара, рођ. Мрвић,Мећавић Савин Мирко,Мећавић Мирка Драгомир,Мећавић Драгомирова Јелена, рођ. Булајић,Мећавић Драгомира Иван,Мећавић Драгомира Сава,Мећавић Драгомира Радмила,Мећавић Драгомира Душица,Богдан Драгомира Зорица, рођ. Мећавић,Буха уд. Благоја Петра, рођ. Малевић Буха Благојев Милорад Буха Б лагој а Миодраг Буха Благоја Милосавка,Вукоје Игњатов Гојко,Вукој е Гој ка Госпава, рођ. Вуј адиновић Вукој е Гој ка Зорка Вукоје Гојка Роса Вукоје Гојка Милорад,Поповић Васов Божо Поповић Боже Митар Поповић Боже Никола,Поповић Николе Боја, рођ. Поповић Поповић Николе Слободан,Ђукић Николе Милан Ђукић Николе Сава, рођ. Вуковић Ђукић Николе Милош,Ђукић Николе Страило Ђукић Николе Радојка Ђукић Милана Роса, роћ. Узелац,Ђукић уд. Радова Марија, рођ. Трбулин,Ђукић Радова Вида,Ђукић Радов Лазо,Ђу кић Радов Ил иј а,Ђукић Радова Босиљка,Сладоје Илијин Ђуро,Сладоје Ђуре Мара, рођ. Бејара,Сладоје Ђуре Бранко,Сладоје Ђуре Даница,Сладоје Ђуре Илија,Сладоје Илије Марко,Сладоје Илије Симеуна, рођ. Шарић,Поповић Светозара Стојан Поповић Стојанова Милица, рођ. Ивановић Поповић Стојана Ратибор,Бабић Ристов Васо,Бабић Васова Милица, рођ. Бјелица,Бабић Васова Вида,Бабић Васова Анђа,Бабић Васова Мара,Бабић Васова Милица,Бабић Васов Душан,Бабић Васова Славојка,Павловић Стојанов Љубо Павл овић Стој анов Анђел ко Павловић Михајлова Боса, рођ. Пејић,Павловић Анђелкова Цвијета Павловић Анђелков Стојан Павловић Анђелкова Радојка Павловић Анђелков Марко,351/в. Павловић Алексин Перо Павловић Перина Сава, рођ. Марић Павловић Алексина Лепосава Павловић Перина Анђелка Павловић Перин Стој ан Павловић Перин Нико,352. Копривица Косте Максим Копривица Максимов Коста Копривица Косте Ђорђ е Копривица Косте Младен Копривица Вујадинов Богдан Копривица Вујадинов Благота Копривица Вујадинова Бора Корпвица Вујадинова Војка,Копривица Вујадинова Вукосава, рођ. Милошевић,Копривица Ђорђев Милан,Копривица Ђорђева Јана, рођ. Милошевић,353. Матковић уд. Савина Јованка, рођ. Бојанић Матковић Савин Никола Матковић Савина Јела Матковић Савина Софија,354/в. Атељ Иванов Владо Атељ Владова Јелка, рођ. Дунђер Атељ Владова Славка,355/в. Пашко Адама Фроља Пашко Фроље Тереза,Пашко Фроље Јулија Хауфман Ђоков Јосиф Хауфман Јосифа Јулка Хауфман Јосифа Никола Хауфман Јосифа Јосиф,356/в. Милошевић Николе Тодор Милошевић Тодорова Спасенија Ми л ошевић Т одора Никол а Милошевић Т одора Ђорђе Милошевић Тодорова Стеванија,357/в. Бошњак Лалов Новица Бошњак Новичина Стана, рођ. Јањић Бошњак Новичина Радојка Бошњак Новичин Рајко Бошњак Новичина Смиљана Бошњак Новичин Стеван,358/в. Попадић Јове Ристо,Попадић Риста Вида, рођ. Милидраговић,Попадић Риста Славко,Попадић Риста Драгиња,Попадић Риста Милева,Попадић Риста Раде,359/в. Лубурић Јоков Тодор,Лубурић Тодорова Ђурђа, рођ. Шаренац,Лу бурић Т одоров Милета,Лубурић Т одорова Љубица,Лубурић Т одоров Стеван,Лубурић Т одоров Дави д,Лубурић Давидова Гоја, рођ. Вујовић,Лубурић Милете Зорка, рођ. Кундачина,360/в. Слијепчевић Ђурише Мато Слијепчевић Матова Госпава, рођ. Вујовић,Слијепчевић Матова Љепосава,С лиј епчевић Матов Сава,Слиј епчевић Матов Б лагој е,Слиејпчевић Матов Марко,Слијепчевић Савина Марија, рођ. Радовановић,361/в. Шаренац Васиљев Андрија Шаренац Андрије Роса, рођ. Миливојевић Шаренац Андрије Софија Шаренац Андрије Марко Шаренац Андрије Ратко,362/в. Томановић Васиља Драго Томановић Васиља Милица, рођ. Бајовић Томановић Драгова Даринка, рођ. Милинић Томановић Драгова Душанка Т омановић Драгов Ратко Т омановић Драгова Милева Томановић Васиљева Драгица Томановић Васиљев Милош Томановић Милоша Стана, рођ. Шутоња Т омановић Милоша Десанка Томановић Милоша Роса Томановић Милошев Васиљ,363. Вукоје Јоксимов (Мића) Бошко Вукој е Бошкова Цвета, рођ. Дангубић Ву кој е Бошков Милан,364/в. Шаренац Васов Гојко,Шаренац Васова Јованка, рођ. Милошевић,Шаренац Гојкова Вукосава, рођ. Дучић Шаренац Г ојкова Ковиљка Шаренац Гојков Данило,365/в. Шаренац Симов Ристо Шаренац Ристова Петра, рођ. Вујовић Шаренац Ристова Анђа Шаренац Ристова Љубица,366/в. Милошевић Илије Рајко Милошевић Илије Цвијета, рођ. Стојановић Милошевић Илиј е Стеван Милошевић Илије Босиљка Милошевић Рај кова Ружа, рођ. Шутовић,367/в. Милошевић Вула Јован Милошевић Јована Сава, рођ. Илић Милошевић Јована Радован Милошевић Јована Владо Милошевић Јована Неђо Милошевић Јована Зорка,368/в. Радовановић Перише Лука Радовановић Луке Васа, рођ. Вуковић Радовановић Луке Радован Радовановић Луке Вукосава,369/в. Капетинић Гаје Михајло Капетинић Михајла Јована, рођ. Мијановић Капетинић Михајла Босиљка Капетинић Михајла Новица Капетинић Михајла Бранко,Вукоје Максима Богдан,Вукоје Богдана Милица, рођ. Милошевић,Вукој е Богдана Че домир,Вукоје Богдана Радомир,Вукоје Богдана Будимир,Вукоје Максима Милица,Вукоје Максима Тоша,Радовановић Лазарев Глигор Радовановић Глигорова Цвијета, рођ. Вукоје Радовановић Глигоров Спасоје Радовановић Глигоров Јово Радовановић Глигора Радојка Радовановић Глигора Зорка,Самарџић уд. Благојева Даринка, рођ. Радан Самарџић Благојев Милош,373/в. Ђорђевић Цане Милорад Ђорђевић Милорадова Ангелина, рођ. Радовановић Ђорђевић Милорадов Александар Ђорђ евић Милорадова Роксанда,374. Ћопић Павлов Милош

  Извор: Архив Војводине, Нови Сад,Фонд 184, Есњига 248 — 1948.год Колонија Сечањ У току 1945 – 1947. године у Сечањ су дошле 374 породице са 2.376 чланова: у родни крај су се вратиле 43 породице (11,5%)
  ИЗВОР: Ратко Ш. Бабић – КОЛОНИСТИ СЕЧЊА

 6. Војислав Ананић

  О ХРВАТИМА у банатском селу БОКА

  (откуд Хрвати у Боки код Сечња)

  Давнашња постојбина овдашњих Хрвата била је у Покупљу, на левој обали Купе и десној обали Глине, код ушца Глине у Купу.
  Половином XИИИ века подигао је Андрија ИИ на земљишту меду Купом и Уном у месту Топлици велику опатију и позвао у њу равно из Цлаирвауxа (Домус цларевалленсис) из Француске редовнике цистерците с опатом и даровао је даровницом томе реду. (Ред је овај знаменит, што је уза своју аскетску дужност имао још и ту, да приведе запуштене крајеве такодер материјалној култури.) Све је то краљ Андрија учинио – како сам вели – што га је Бог ослободио разних неприлика и што га је надарио синовима. Јамачно је имао још и жељу, да овај хрватски кгај, који је у оно доба био главни пролаз из Угарске к мору, тиме тешње свеже уз Угарску, следећи свога претходника Ладислава, који је у ту сврху утемељио загребачку бискупију 1094. као прву етапу освајања пута к мору из Угарске преко Хрватске. Цистерците су се у такве послове разумели, како је познато из повести северних Славена, меду којима су били главни пионири германизације. Краљ је даровао опатији сву жупамју у Горама, уколико није припадала темпларима; затим сав териториј од Лоње и Саве, Купе и Уне, чак и западно преко Купе. Дароване се земље нису могле н. измерити – било их ие до тридесет котарева с многим селима. Даровао им је, и један оточић на Уни у Босни. Надаље је краљ даровао опатији све регалне пнходе, потицали они из било којег наслова, а и све је пучанство на том територију подвргао опатији као кметове са свим дужностима, које су из кметовских односа, слична задужбинама Немањића или великим бенедиктинским опатијаниа у Угарској и Аустрији.
  Опат је могао а и учинио је некоје од својих поданика према краљевом пуномоћју слободњацима, дао им на ућивање мање или веће комаде земље, уз једини увет, да плаћају опатији неку посве малену своту и да извршавају опатији неку часнију службу као признање опатије за свог врховног господара. Тим је настао међу опатијом и овим слободњацима вазални однос. Опатија је била сениор, слободњаци вазали клетвеници. Вазалске се земље на црквеним поседима праедиун – предиј, а њихови уживаоци предијалци. Ако је осим обичних слободњака постао који племић предијалцем, добио је с предијем и неколико кметова, а ако није био добио је с предиј без њих те је сам морао да га обрађује.
  С временом је опатија у бурним временима много страдала, испрва ради ратова Твртка И са Сигисмундом Луксембурговцем, а после ради непрестаних турских провала, тако да су цистерцити неколико пута опатију напуштали и опет се у њу повраћали, док је напокон нису стално напустили године 1463, када је Босна пала под турску власт. Отад су опатијом и њезиним поседом управљали разни црквени достојанственици, док напокон цар Фердинанд И Хабсбурговац са пристанком папе Павла ИВ године 1558. не подели наслов опата и опатијине поседе за вечна времена загребачким бискупима, који се уз друге наслове још и данас називљу „Аббас Б. В. Мариае де Топусзка. Жалосне рушевине цркве у купалишту Топуском још помињу моћ те славне и јаке опатије и њене опате, претходнике загребачких бискупа. Цркву и зграду опатије разорише Турци.
  После карловачког мира 1699. дођоше загребачки бискупи опет у посед топуске опатије и уредише од њезиних добара госпоштију (доминиум Покупско), која се простирала на обе стране Купе. Како се види из „Цонсцриптио бонорум Еписцопатус заграбиенсис цроатицорун“ од године 1778, госпоштија се састојала од ових феуда: Шишинец, Церје, Беркешевина, Стефанки, Лукинић-брдо, Хотња, Вратечко и још неких других мањих. Она су била изравно врело дохотка госпоштије. У госпоштији су била још предија: Дегој, Опатија, Стрезејево, Русовец, Росеница, Видушевац, Станковец. Слатина итд. Сва ова места још и данас постоје као већа или мања села у средњем и доњем Покупљу.
  Ради непрестаних провала суседних Турака у овај крај природно је слабила стега и строго испуњавање феудалних дужности те је с временом посве престало, тако да више није било поданика на опатијским поседима, који би вршили првотне кметовске дужности, пак су бискупи били задовољни, да од обичних кметова постану децималисти, уколико већ нису предијалци. Ради турских провала и ратова била је главна дужност предијалцима, да дају бискупу у бандерију коњанике, а децималистима пешаке. Бискупи су наиме такођер морали владару давати према своме поседу опремљене чете коњаника и пешака.
  Бискуп, делилац предија, службено се називао: Доминус дирецтус, а прималац: Доминус утилис или васаллус.
  Бискупи су те поседе несметано уживали до године 1750. – дакако уколико их нису Турци узнемиравали. Али кад се у време Марије Терезије почела стално уређивати Војна Крајина као засебан државни териториј и кад су је одлучили изравно подврћи ратном министарству у Бечу, међу првима су излучили за Војну Крајину земље од покупске госпоштије као непосредног терена уз турску границу. Бискуп је тиме посве изгубио највећи део – све јужно од Купе – својих поседа од топуске опатије не само територијално него и цивилно јурисдикционално, будући да се није никако могла спојити војна власт с феудалном цивилном јурисдикцијом. Предаја се тога територија коначно извршила за бискупа Максимилијана Врховца (1787—1827). Како се види из Ацта Еxцорпоратионис. Царска је комора дала велику камералну госпоштију Биллет у Банату за накнаду загребачким бискупима. Биллет је припадао царској комори уз друге бројне велике госпоштије после карловачког мира. Зцмље су госпоштијине сезале од Темишвара до Великог Бечкерека у Банату. Војна власт у Крајини није доследно могла признавати ни предијалних односа (јер су и предијалци врста мале феудалне господе), пак су ради тога, предајуци бискупима Биллет, захтевали у име царево од бискупа, да пресели предијалце на госпостију Биллет у Банат и да им онде да еквивалентан посед и остави их и овде у односу предијалаца, како су били и у Хрватској на госпоштији топуске опатије. Бискуп је Врховац дакако тај царски захтев извршио. Расељавати их је почео бискуп Гаљуф, а Врховац их је коначно године 1801. населио на свој нови посед у Кечи, Кларији, Боки и Неузини. Тако су хрватски племићи – предијалисти дошли у Банат. Још им је бискуп дозначио уз земље кметове, највише Србе, Румуне и Бугаре, па нешто мало Мађара, који су и пре били кметови камералне госпоштије Биллет.
  Према овом договору требало је преселити 98 породица племића уз њихову сагласност. Писани извори сведоче да су се сиромашнији хрватски племићи почели насељавати у Боки, која је била уједно и најбројнија хрватска колонија.
  Према летопису Српске православне парохије у Боки Хрвати су се прво населили у потезу О-Лец и Мала Међа, недалеко од места Конак. Земљу су могли да узму по свом слободном избору, колико је ко хтео.
  У летопису Српске православне парохије у Боки стоји записано: „Гроф Мерси из Хорватске 1776. године доведе Хорвате и настанн нх у Банату (Бока, Неузина, Кеча, Кларија и Ченеј), у Боки доведе свега 6 (шест) породица (Филковић, Жунац, Матановић, Банчак, Лукинић и Илијевић), населе их у Малој Међи и у О-Лецу (недалеко од места Конака, које у оно време не беше) и довољно им земље даду колико је који хтео узимати. уједно даде им Марија Терезија краљица Угарске и велике повластице „Немешаг“.
  Но у нову насеобнну Хорватима нисе свидело да се настане, земљу су задржали, и без ичијег питања дођу у бокинском хатару и настане се недалско од места Боке на Чот. Ту направише черге и земунице и ту проведоше једну годину, али и ту на Чоту, није им се свндело, дођоше у Боки у село, видеше да је земља много боља него на Чоту, ступе у договор са Србима и обећаше Србима у малој Међи и у О-Лецу 2 ланца (два ланца) добре ораће земље уместо једног ланца у селу Бока да се ту настане, куће да подижу и да са Србима у једноме селу да буду.
  Срби су озбиљно узели године 1778. Хорвати се у Боку настане, сазидају куће, а Србима ни данас 131 годину обећање своје не одржаше. Узеше и по већи део земље за баште, колико је ко хтео. После две године дана од насељавања Хорвати као немеши подчинише Србе као спахијско робље. Борба између оба ова народа започне (за Србе све је узалудно било). Свака спахијска (немешка) кућа подчинила је 3 (три) српске куће који су Хорватима (спахијама) работу радили десетак давали…
  Године 1807. Хорвати као немеши присвојише од Срба и 2000 ланаца Иберландске земље (попаше) и примораше Србе да им (спахијама) и по 12.000 годишње плаћају а и 400 раденика (работе) годишње дужни давати за ти 2.000 ланаца.
  За ову неправду исте године 1807. обратише се Срби надлежноме суду – овај упути Србе код загребачког владике који донесе пресуду. да у ти 2000 ланаца које су Хорвати од Срба одузели, својина (спахија) Хорвата и да су Срби за то још дужни 12 хиљада по ланцу плаћати и ЈОШ 400 работаша годишње Хорватима као спахијама давати а остали део 2000 ланаца остаје својина Српске Боке. Ово буде и декретом од 28. априла 1808. потврђено од владике загребачког Максимилијана Верховеца.
  Но године 1842. Хорвати опет подигоше процес против Срба за други део 2000 ланаца. Суд их одбише. Од исте године 1842—1848. Између Срба и спахија беху велике препирке и размирице. Србин све од насељења свог у Боки до престанка гоњења (1848. године) живио је међу собом као народ, осећао се као народ, а то се видило из рада села овог, из слоге на славе и издржљивости његове. Пошто је Србин од спахија више мање гоњен био, он је још развијенији постао. Српски народ у својој беди и великој невољи ослањао се само на Бога и на цркву своју; у њој је тражио утехе и спас свој, а и црква српска дизала је народ свој да неклоне, и да не затрпа под собом и цркву своју, и то тако беше све до 1848. године, кад је робство укинуто а слобода и равноправност народа васкрсла.
  Но није протекло дуго време, а 1855. годиие Хорвати опет подигоше против Срба за 2000 ланаца иберланда, узеше за бранитеља свог др. Ковача, а Срби др. Војновића, оба беше из Бечкерека. Хорватски заступник бесправно је доказивао надлежном суду, да су Хорвати 2000 ланаца, који они потражују Србима само под годишњу аренду давали и то од године до године а Српски бранитељ доказивао је и званично декретом од 28. априла из 1808. године своје наводе потврђивао да су ти 2000 ланаца које Хрвати иотражују чиста својина Српске Боке као што је и велики суд у Темишвару од 31. децембра 1857. године под бројем 1363 досудио и једном за свагда овај процес окончао”.
  По летопису српске парохије Хрвати у Боки почели су насељавање 1778. године. Формирањем Хрватске Боке насупрот Српске Боке настала је главна улица у Боки, која је веома широка (данашња Улица маршала Тита).
  Пошто је у Боки земља лошијег квалитета, ови племићи добили цв од загребачког бискупа у накнаду као заједницу (уживали су заједнички) још 403 ланца шуме. У Боки су насељене 44 породице племића, које су истовремено добиле и кметове. Наводимо место одакле су дошли поједини племићи, као и породичне племићке грбове.”
  „Лукетиц Ђуро (добио 3 породице Срба за кметове), Лукетић Емерик (добио 4 породице Срба за кметове), Лукетић Габријел и Адам (добили 9 породица Срба за кметове), Лукинић Ђуро, Мато, Јанко (6 породица Срба за кметове), Лукиниц Јоза и Мато (добили 3 породице Срба за кметове), Лукинић Никола (добио 2 породице Срба за кметове).
  Лукинићи су дошли у Боку из Лукинић – брда. Племићи су одавно, легитимирани на хрватском сабору 1752. године. Грб им је: три зелена брда, преко којих се пружила оклопљена рука с буздованом. Мањи је грб: опкољена рука што је замахнула сабљом кривошијом. Печат је од 1790. године.
  Словић Мато (добио 5 породица Срба за кметове), Филковић Јозо Чачин (добио 4 породице Срба за кметове), Филковић Андрија (добио 4 породице Срба за кметове), Филковић Јозо (добио 3 породице Срба за кметове), Филковић Балтазар и Ивица (добили 3 породице Срба за кметове), Филковић Ђуро (добио 5 породица Срба за кметове).
  Филковићи су дошли из Стрезејева код Покупскога. Племићи су од 1602. према исказу племића Торонталске жупаније. У Боку су дошли 1801. године.
  Матановић Лудвиг (добио 3 породице Срба и 1 мађарску породицу за кме- тове), Матановић Матија (добио 4 породице Срба за кметове). Матановић Јозо (добио 2 породице Срба за кметове). Матановић Мато (ИИ) (добио 3 породице Срба за кметове), Матановић Ђуро (добио 2 породице Срба за кметове), Матановић Јанко (добио 2 породице Срба за кметове), Матановић Мато (ИИИ) (добио 3 породице Срба за кметове), Матановић Јосип и Ђуро (ИИ) (добили 5 породица Срба за кметове). Матановић Емерик (добио 5 породица Срба за кметове), Матановић Матија (ИВ) (добио 6 породица Срба за кметове).
  Матановићи се зову .алитер Состариц”. Хрватски сабор им је легитимирао племство 1752. године. Грб им је на горњој половини брдо с оклопљеном руком са сабљом и турском главом, а на доњој половини месец и звезда.
  Банчак Јозо (добио 2 породице Срба за кметове). Банчак Мијо (добио 1 породицу Срба за кметове). Банчак Тома (добио 3 породице Срба за кметове), Банчак Никола (добио 4 породице Срба за кметове), Банчак Иво (добио 2 породице
  Срба за кметове).
  Банчакови су дошли из Јаме на ушћу Глине у Купу. Не може се тачно из документациие утврдити да ли су и у Хрватској били признати за племиће.
  Илијевић Тома (добио 6 породица Срба за кметове). Ихјевић Матија (добио једну породицу Срба кметова), Илијевић Николе удовица са децом (добила 1 породицу Срба за кметове). Илијевић Мишко (добто 2 породице Срба за кметове). Илијевић Јозо добио 9 породица Срба за кметове). Илијевић Јожа (ИИ) (добио 6 породица Срба за кметове), Илииевић Иван (добио 1 породицу Срба за кметове), Илијевић Никола (добио 7 породица Срба за кметове). Илијевић Мато (добто 5 породица Срба за кметове). Илијевићи су дошли из Винске Пољане. Племство им је пријепорно.
  Жунац Штефан и Тома (добили 6 породтца Срба за кметове). Жунац Јозо Вуканац (добио 7 породица Срба и 1 мађарску за кметове). Жунац Мијат (добио 5 породица Срба за кметове). Жунац Мата (добио 4 породице Срба за кметове). Жунац Никола Цар (добио 2 породице Срба за кметове), Жунац Никола (ИИ) (добио 6 породица Срба за кметове), Жунац Павао (добио 6 породица Срба за кметове). Жунци су дошли из Глинске пољане, чији се један део назива Шимунова пољана, други Шишак, тречи Жунац. Презиме Жунац настало је по лмену птице жуне.
  У Зборнику племства, ИИ свезак, И део, И—Ј, Загреб 1939. год., уредник Виктор Антон цонте Дуишин, издавач Хералдички завод, Загреб, стр. 8, стоји: „Илијевич (Иллиевицх) – Врло стара хрв. плем. породица. Племићки лист и грбовница (хрв.) подијељена 14. ВИ. 1578. браћи Матији и Мартину И, те Матијином сину Вуку и Мартиновом сину Матији. (Б.СН). Јурју пл. И, сину Матије унуку Матије и праунуку Мартина, проглашено племство на хрв. сабору 1753. г. (Б. СН). Споменути Јурај (г. 1753.) имао је синове: И. Марка и ИИ Гргура, а овај опет: 1. Јосипа, 2. Матију и 3. Шимуна (Спис загребачке жупаније). Марко пл. И, ван Сарага, живио јег. 1800. на посједу Д. Дворишћу, а већ споменути нећаци му Јосип, Матија и Шимун (синови Гргура) уписани су 6. и 20. Џ. 1800 по свједоџби загр. жуп. од 9. ВИИИ 1799. међу племство сријемске жупаније. Мартин пл. И. (по свој прилици син Марка) уписан је 13. Џл. 1802. по свједоџби Загреб. жупаније од 12. ИИИ. 1807. међу племство вировитичке жупаније. Краљевски отпис бр. 25.253 од 15. Џл. 1808. о племству за истога Марка и још Михајла Добринића и Јосипа Крмпачића. (Л.МП.). У последњи попис загр. жуп. од 1851. г. уписани су: 1. Јурај, 2. Матија, 3. Никола,
  1. Павао, 2. Тоне, 1. Михајл пл. И/Л.В, Г . Х. И. 3/. Породица живи и данас у бившој загр. жуп. Док друге гране живе у Банату и њој припада Марија удата за Аугуста пл. Банчака.
  Објашњење скраћеница у заградама: Б. Бојничић: Сериес нобилиум, Загреб 1896. Л. МП – Ласзоwски: Матица племства жупаније пожешке, сријемске и вировитичке, Загреб 1903. Л.В Лазовски: Витезовић, 1-ХН и 2 додатка, Загреб 1904. Г.Х. Гласник хералдике
  2. ДерАдел вон Кроаттиен унд Славониен, беарбеитет вон Др Иван Бојнициц, Бауер унд Распе, 1899 Нурнберг.
  У попису племића са цртежима њихових грбова нема Илијевића, Филковића, Банчака, Словића ни Жунаца. Уписани су како следи:
  Шоштарић види Матановић, стр. 115 Племство од 29. ИИИ 1602. од краља Рудолфа, лист издан у Прагу, за Мату и сина Ђуру. Објављен у Хрв. Сабору 1752. Грб на табли 82: рука са сабљом на чијем је врху одсечена турска глава, лево звезда са шест кракова, десно полумесец.
  Лукинић, Бд. ИВ. 13, табла 75. Нема података о додели племства. Грб: Оклопљена десница и у њој свинута сабља укрштена с буздованом/батином. Рука излази из заобљеног брда покрај којега су са сваке стране још по једно ниже обло брдо.” „Лексикон презимена СР Хрватске, Загреб 1976, стр 241: Распрострањеност презимена Илијевић у старом покупском завичају: Дворишће (општина Глина) 6 чланова, 2 обитељи, Глинска Пољана (Петриња) 22 -7, Граберје (Петриња) 16 -3. 1 самац (зову се и Иљевић), Храстелница (Сисак) 4-1 -1, Хрушевац Доњи (велика Горица) 13-2, Видушевац (Глина) 1 самац. Илијевићи се још налазе у већем броју у Отоку (Винковци) 18-4, и другде у мањем броју. Иљевић Хрушевац Горњи (велика Горица) 25 -5, Хрушевац Доњи (Велика Горица) 40 -7
  У Хералдичком гласнику, који је излазио 1936,1937. и 1938. споменутису Илијевићи, као и то да су у пппоследњем попису пемића загребачке жупаније 1851. и они наведени.
  Хрватски племићи су под директном влашћу загребачког бискупа. У знак признавања врховне бискупске власти овихрватски племићи су плаћали бискупу једном годишње, на дан 11. 11. (о „Мартину”) такозвани канон. То није била велика свота, а плаћало се у натури. Племићи су нерадо плаћали ове дажбине, а 1850. потпуно су престали због чега је дошло до парница које су стигле све до краљевског престола. Правни статус ових племића био је веома повољан. Као племићи имали су право да бирају себи судију (племићког судију) који је био први надлежан за њихове племићке спорове. Кад су дошли у Боку, добили су укупно 17000 ланаца земље, која није била најбољег квалитета (слатинаста и подводна).
  Према својим кметовима били су окрутни и необуздани, тражили су потпуну кметовску покорност, изнајмљивали су другим племићима земију заједно са кметовима, па ови кметови у одређеним ситуацијама нису знали ко су им прави господари. Због оваквог односа кметови су се жалили бискупу Врховцу, који је 1805. строго забранио овакво коришћење, образлажући да се кметови морају заштити. Због оваквог односа племства запретила је опасност да ће се кметови иселити а племство остати напуштено. Чак је и доброћудни племић са задовољством уживао да кињи кмета. Дешавало се да племић легне на пут ако би видео да се кмет креће колима. Кмет се тад морао вратити да не би повредио немеша.
  Бискуп Врховац оштро је 1806. године укорио племиће због таквог понашања, а његови наследници су то исто чинили. Племићи су тражили судску власт над кметовима, али им она није дата због њиховог самовољног понашања.
  Срби у Боки имали су довољно стоке, али нису имали довољно пашњака, а и ти које су имали били су прилично удаљени од места. Због тога су изнајмили од коморске администрације 2000 ланаца испаше (иберланд).
  Године 1807. хрватски племићи присвојише од Срба ових 2000 ланаца иберланда, па су на делу земљишта градили куће, а део су употребљавали за испашу сопствене стоке. Приморали су Србе да им и за ових 2000 ланаца дају годишње дажбине. Због ове неправде Срби се обрате надлежном суду, а исти их упути код загребачког бискупа који донесе пресуду да је тих 2000 ланаца својина Хрвата и да Срби још треба да плаћају годишње дажбине, што је 28.04.1808. године потврђено декретом загребачког бискупа Максимилијана Виховца.
  Хрвати су се дуго спорили због те земље, и долазило је до међусобних размирица. Велики суд у Темишвару је 31.12.1857. актом под бројем 1363. овај процес окончао једном за свагда у корист Срба. Хрвати су за свог браниоца одабрали др Ковача, а Срби др Војновића. Обојица адвоката б.л. су из Бечкерека.
  Хрватски племићи у Боки нису били једнаког имовног стања. Политички су били мање ангажовани од својих саплеменика у осталим местима Баната.
  Највећа разлика у имовинском стању међу њима настала је после 1848, када се многи нису најбоље снашли у ситуацији која је настала укидањем кметства. Они који су били навикнути на рад добро су прошли и одржали су се. Међутим, они који су остали „племићи’ пропали су економски. Године 1848. спаљено им је иуништено све имање као и куће, све осим цркве и жупног двора, а Хрвати су побегли својим сународницима у Кечу. Године 1849. морали су да се врате на своја у потпуности уништена имања па су морали и да продају део своје земље да би се економски опоравили.
  Године 1858. било им је дозвољено да продају своју земљу. У оваквој ситуацији неки се у материјалном погледу изједначише са својим бившим кметовима. Поред већ наведеног, на руку им није ишла мањкавост кредита, безвредност њихових производа, сталне временске непогоде, па су били принуђени да продају део земље да би могли опстати.
  Према својој традицији и навикама из старог краја, засадили су винограде, које је 1890. уништила виноградарска ваш. Године 1878. Хрвати су у свом поседу имали 5642 ланаца оранице, 5396 ланаца ливада, 2017 ланаца ритске земље, 3 ланца винограда, 307 ланаца шуме, 1690 ланаца непродуктивног земљишта и 2200 ланаца заједничког земљишта које су уживали као пашњачку задругу (компосорат).
  У поседу Хрвата 1932. остало је укупно 1500 ланаца. Демократско уређење краљевине Југославије ускратило им је титулу племства и раније привилегије. Постали су обични земљорадници и нису се разликовали од осталих мештана.
  Око 1930. укинута је основна школа на хрватском језику, па су хрватска деца похађала заједно са српском децом основну школу, и ту су учила и ћирнлицу и латиницу. Низак наталитет, одлазак у градове за послом, удаја девојака у друга места и мешовити бракови довели су до опште асимилације и смањења процената чистог хрватског становништва.
  Из данашње перспективе гледано, Хрватска Бока је у потпуности изгубила чисто хрватско обележје. Међу староседеоце су насељени и припадници других народности, а на Хрвате подсећају само одређена презимена и неки локални називи у месту и атару.
  Хрвати из Боке нису били задовољни писањем Анте Меснера Споршића, па су му то и писмено саопштили. Доносимо цео текст рецензије бокинских Хрвата:
  „Наводи у књизи не могу бити потпуно аутентични јер су једнострани, потичу из поповских извора а како и сам аутор тврди да су се бокински Хрвати стално парничили са поповима, евидентно је, да они нису ни могли имати лепше мишљење о њима. Чињенице које следе доказују баш противно.
  1. Аутор признаје да су Хрвати увек били, па да су и данас још интелигентнији од осталих народности у Боки. Од куда и та интелигенција, кад су морално запуштени били, нису волели школу, него су само пијанчевали те се парничили и тукли? Значи да та морална запуштеност није била општа и да та разлика у интелигенцији потиче од домаћег одгоја, који је потпуњавао онај школски, а који је код осталих народности мањкао, јер су им школе биле исте.
  2. Хрвати нису били једноставни предиалисти, који би овисили од поповске милости или немилости, јер су они имали битних, документарно препознатих заслуга, пошто су вековима успешно бранили своју границу и борили се против Турака са Зрињским и Франкопанима те Јелачићима са којима је фамилија Матановић и Банчак у крвном сродству, па с тога су им предиалистичка права царским указом била осигурана. Та своја права су они бранили када су се парничили а да је право на њиховој страни било, доказ је то онај факат, да су они своје парнице против бискупије увек и добивали, али лх на жалост нису искористили. То доказује она парница коју је њихов браниоц адвокат Диткович водио и добио а Хрвати пак након проглашења пресуде у којој је о великој своти била реч, поклонили цели њима досуђено потраживање цркви, јер рекоше, да не намеравају оштетити свету Цркву.“
  3. Слично су бокински Хрвати предали бискупији оних 2000 јутара првокласне земље у Пакрацу код Темишвара, која им је предалека била, да им бискупија сагради цркву, стан за жупника, да ове зграде стално у добром стању држи и плаћа жупника. Ово је и учињено. Саградена је у Боки једна врло лепа црква и једнокатни жупнички стан. Жупник је све до парцелације бискупских добара, до године 1911. из Загреба добивао своју плату у висини 1200 форината годишње. И ова чињеница не иде у прилог ауторових навода.
  4. Исто не могу постојати ни они наводи, да Хрвати нису волели школу, јер ни у једној од 5 хрватских племићких општина није било толико школованих људи колико баш у Боки, те баш у оно време о којем аутор говори било је више школованих него у новије доба. Тако на пример 1823. године Хрвати су се доселили 1801. похадали су загребачку гимназију следећи ученици из Боке: Банчак Ладислаус, Банчак Томас, Филкович Балтазар, Илијевич Алејсиус, Лукинич Францискус, Матанович Ладовицус.
  Док је из осталих 4 општина само 3 ученика било на истој гимназији. Највећи број школованих био ие у годинама 1860-1880, па и касније. Било је међу њима адвоката апотекара, чиновника, трговаца итд. Као на пример Матановић био је адвокат, Лукинић Словић били су апотекари, Адолф Матановић градоначелник у Панчеву, Филковић Балтазар жупанијски велики бељежник, Ђуро Матановић градски бељежник у Великом Бечкереку залим неколико општинских бележмка већих трговаца итд. Још и сада од живих има лекара правника, апотекара, чиновника а на будимпештанском универзитету и један редовни професор Др. Лукинић Имбо, који је уједно и чувар тамошњег на-родног музеја. Услед ових наведених чињеница бокински Хрвати немају разлога стидети се својих банатских дедова.
  То што аутор тврди о њима били су појединацни случајеви, који су лако схватљиви,
  када се узме у обзир, да је овде реч о већини неписмених ратника, који су се вековима стално борили са Турцима, а који су се сад у новим крајевима наједном морали
  привикнути новим приликама и мирном раду. Истина је и то да су били весељаци али су то и ослали Хрвати у старој постојбини па ипак послоје и развијају се већ преко 1000 година.
  И код бокинских Хрвата није та чињеница била разлог њиховој материјалној пропасти, јер весеље њих није толико много стајало, пошто су и сами имали своје винограде (рге најезде филоксере), већ су то били други, много крупнији разлози.
  Тако у првом реду преврат 1848. године који им је уништио све покретно имање па и куће и домове. Даље, сталне временске непогоде, безвредност њихових производа, мањкање кредита итд. А уз све то када се зна да је бокинска земља у оно време састојала се од мочвара, пашњака, ритова и таквих ораница које су стално биле изложене поплавама, чак и данас када је све регулисано нису потпуно сигурне, онда је разумљиво да услед таквих прилика нису себи ни могли на други начин помоћи, него само искључиво продајом земље. Та продаја се повремено вршила из године у годину и трајала је чак до новијег доба. Највећи део бокинске земље уживали су баш они, који су свршавали школе, а пошто су исти себи створили другу егзистенцију, након апсолвирања својих студија, распродали су своја имања. То су учиниле и оне женске особе које су се удавале ван Боке. На тај начин се измакла земља из поседа бокинских Хрвата, јер услед лошег квалитета земље никад нису били у стању да откупе ону земљу коју су продавала лица због исељавања, као што нису могли ни остали становници других народности из Боке, тако да је сва та земља прешла у руке суседних велепоседника. Један једини упадљив случај био је онај када је успело Илијевић Штеви да накупује земље до 360 ланаца (кат. јутара) али и то само на тај начин што се је уз своју економију бавио трговином. Но после удаје својих 4 кћери и тај се посед раскомадао и прешао у руке велепоседника.
  То су дакле они главни разлози који су проузроковали материјалну пропаст бокинских племића и ништа друго. Они, који су највише имали, распродали су своја имања и раселили се док су они најсиромашнији морали остати и борити се и даље са поплавама, сушама и разним другим непогодностима:’
  У забелешкама Стеве Илијевића Декића стоји записано:
  „Как ро верском и политичком так и по културном погледу значајно је било досељење Хрвата племића из Покупља – река Купа – 1801. године. Наиме у последњим деценијама 18. века у Хрватској су се формирале такозване војне крајине под које је подпадао и део Покупља, којег су користили досељени Хрвати, као феудалисти надбискупског Каптола. Бискупија загребачка у споразуму са камарилом уз претходну процену, добила је у замену латифундијуме у Банату, у Торонталској и Темешкој жупанији. И Бокинска ерарна добра су чинила део тога. Шест племићких породичних поглавица са по 10-15 подредених породица, сви племићи примили су заједнички укупно 7257 јутара зиратне земље и 299 јутара шуме. Имање им се вукло ргеко општина Стари Лец, Крива бара, Црна бара. Мала Меда. Греда чак до под Пландиште. Земљу су користили под истим условима, као у Хрватске, са истим правима и обавезама. Права су им била: Потпуно слободно коришћење земље и ослободење од плаћања пореза, но земљу нису могли отуђити и задужити. Обавезе су им биле: Да за надбискупске бандерије дају одредени број војника са целом опремом и водење рачуна о исхрани истих.
  Досељене породице су: Жунци, који су у старе постојбине имали фундус на Бишћави, Лукинићи на Пауновом брду, Илијевићи, Филковићи, Матановићи и Банчаки на по називу фундуса Јаме. Дан њиховог доласка, по убележеним подацима ставља се на Дан Духовне недеље. Било их је око 400 кад су са својим послугама и стадима марве стигли и на излазу пред сим селу се сместили под шаторима. Наводно, њиховом доласку претходила је извидница породичних поглавица, јер место за подиз села за њих одређено је било на Брдањку, то им се али није свидело, јер су хтели да буду поред текуће реке и шума, да им је при руке. По једне верзији, дошли су на сплавовима а по друге по сувем и код Сланкамена су се пребацили преко воде. Тај масовни долазак Хрвата следили су још низ година други. Мање групе родбине, које су накнадно добиле део предијума долазиле су касније. Још исте године, визави и паралелно Српске Боке почев од Тамиша подигли су 40 хижа а који нису успели те године да зидају зимовали су у Српске Боке, добивши там станове. Ново насеље добило је распознавања ради име Хрватска Бока. Године 1802. надбискуп Врховец подиже жупни двор зграду на спрат а источно од двора провизорну богомољу, ораторијум, дашчара покривена с трскум и свим потребним снабдевена. Попа нису имали нег је долазил из Неузине фрањевац Јурај Борковић који је служил мису и вршил еxхортатиу. Поповска плата била је следећа: од патроната 200 форинти готовог новца, 15 пожунских мерова кукуруза (један меров од прилике 48 кг.), 30 мерова овса, 15 хвати дрва и 10 пласта сена. Сем тога, свака кућа по једен меров жита и једен меров јечма је имала да да. Фрањевац Борковић је 17. година бил плебануш у Боке. За њем је дошел за попа Силваши Ђерђ, који је 32. године служил као поп у Боке, и ту је и сахрањен. Много је упливан човек бил. И он сам као племић, члан је жупанијског већа, имал је ауторитета и пред племићима Хрватима, који су много поносни били на своје племство. Пример: Хрвати су 1825. године подигли ћуприју на Тамишу и наплаћивали прелаз а које се косило жупанијске наредбе, но они то нису млого поштовали, нек су и даље наплаћивали мостарину. Силвашију је успело да је наговори те су одустали од даљњег убирања мостарине. 1826. године владала је заразна епидемија. Исто те и следеће године била је јака суша и услед тога глад. 1831. године харала је колера, за 10 дана мрело је преко стотину Хрвата.
  ” Врховец надбискуп је још 1801. године тестаментално оставил 33.000 форинти за подизање циркве, која свота је до 1834. године донесла и 15.000 форинти камате. Марта петог 1834. године почела се зидати цирква на месту где им је школа услед честих паљевина изгорела 1829. године. Зидање цркве је завршено 1840. године и маја месеца те године су подигли звона у турен. Године 1836. маја 12-га пал је велики снег и бил је јаки мраз који је уништил скоро све усеве. Лети јака суша и многи мишеви уништили су и оно мало кај је остало. Услед јаке суше и бунари су се осушили и воде на рекама су спале. Марва је гинула од глади. Године 1838. јануара 23-га увече око осам сати бил је јаки земљотрес који је 5-6 минута трајал л после тога зрак је бил пун сумпорскога задаха. Године 1844. септембра 23-га око полноћи гром је удрил у црквени турен, целу зграду потресел, на крову и по зидовима велика је штета надњена. А највећи ударац је бил 1846. године услед велике суше и глади. Због низа недаћа становништво хрватско је осиромашело и задужило се. Срећа је још било да нису могли слободно располагати са земљом као имовином. Али после 1848. године када су добили у руке сва права, почели су да попродавају земљу с једне стране ради дуга а с друге стране бацили су се у политику, која је млого материјалне жртве тражила, и, као конзервативци много су трошили на агитацију. Ту се јело, пило, плаћало, трошило на све стране, так да су целе породице живеле у Бечкереку раскошно трошиле и племићки живеле, а овамо се земља продавала. Демко, Даниел Јагодић, Михајловић итд. били су конзервативци јер су своје племићке привилегије видли угрозене али нису избеали оно чега су се плашили. Године 1841. када је буна поцела српскт живалј се разбегел из Боке. Хрвати су држали са револуционарним Мађарима. Неузитински Срби су примили око 1.500 Срвијанаца војника, које је генерал Киш Ерно разбил и село попаили. Хрвати плашечи се одмазде размилели су се који у Кечу, који у Модош, који ц Сеченово. Августа 4-га заиста су Срвијанци удрили на Боку и Хрватске куће похарали. После успешне победе мађарске војске под Неузином, августа 6-га трупе су дошле у Боку и светиле су се Србима, када је и српска цирква изгорела у Боке. Када се мађарска војска повукла, разјарени непријатељ за њему учињену увреду, дошел је у хрватску Боку, где су харали, клали, опустошили и на крају запалили село. Немоћне старије Хрвате, који нису могли да се склоне, побили. О томе сведочи црквена матрикула. Кад се крајем све стишало избегли Хрвати су се врнули и поново почели да подижеду иже, али поред тога су и гладовали јер цели род по њивама 1849. године су скакавци побрстили так да је цели хатар бил гол као длан. Стари поп Силваши, који је некак сретно избегел покољ исто се врнул, али је нашел све опустошено. Живел је од милостиње верника а становал је у секрестије. После укратко је и мрел. Само цирква и двор нису изгорели, мада су били упаљени. У двору је једино степениште за спрат изгорело. Децу у школе је испрва подучавал поп, касније су добили учитеља Хрвата. Године 1811. Хрвати су већ имали своју школу подигнуту уз помоћ Загребачке бискупије. Године 1829. је иста изгорела. Године 1835. подигли су нову школу а и та је 1848. године изгорела приликом буне. После тога су по изнајмљеним кућама учили децу до 1857. године, када им је подигнута нова школа недалеко од циркве.”
  О животу хрватске заједнице у Боки и појединим бокинским Хрватима сведоче нам записи Стеве Илијевића Декића, које овде доносимо у оригиналу уз одобрење његових наследника:
  Рад сем, да са неколико речи оцртам понекоји лик од Хрватов, који су се по нечему, било којег правца, разликовали, одударали од просечног бокинског Хрвата.
  ФРАНЦ ПАЦУЉА
  Једен од такових је бил и Франц Илијевић, Пацуља. Станувал је на крај села у сокаку званом Шчукавец, који је добил име по робијашници, која се средином 19-ог века зидала у Бечкереку а била је на кат зидана, а звали су ју по немачки Стоцкхаус. Наш Франц нисе баш млого отимал за рад, већином се, поготову у старијим годинама. шетал по сокаку, имал је обичај да дојде до наше иже, која је на чошку била. Ту је могел сести на клуп на сокаку или на басамаке на дућански врати. Почел је да пнповеда и вели: ја морам сваки дан да обиђем овај ћошек. јер кад су ову ижу правили ја сам ту стал па су ми мајстори зазидали сенку и не мрем прејти а да не станем овде. А оћу да ти приповедам да буш знал Ако те негдо запита да откуд ми Хрвати. Шест фамилије имамо наша презимена: Филковић, Матановић, Жунац, Лукинић, Илијевић и Банчак. Ето то је так било:наши су се стари у Хрватске тукли с Турчином …

  Извор: Љубиша Вечански – Бока у Банату

 7. Војислав Ананић

  СПИСАК СРПСКИХ ПРЕЗИМЕНА ИЗ ДОМОВНОГ ПРОТОКОЛА СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ У БОКИ КОЈИ СЕ ВОДИ ОД 1950. ГОДИНЕ, СА БРОЈЕМ ДОМАЋИНСТВА И КРСНОМ СЛАВОМ

  Амижић, 1. Св. Игњатије Богоносац
  Арађански, 1 Ђурђевдан
  Бакић, 5, Св. Никола
  Бакић, 1, Св. Трифун
  Берча, 1, не слави (дошао из Конака)
  Бирцлин , 1, Св. Параскева (из Сенте)
  Благојев, 1, Св. Параскева (из Иванде, Румунија)
  Богданов, 7, Св. Трифун
  Богданов, 1, Св. Архангел Михајло
  Богданов, 1, Св. Ђурађ
  Бугаринов, 1, Св. Параскева
  Бугарски, 13, Св. Ђурђиц
  Буквић , 1, Св. Јован (из Јасена, Херцеговина)
  Васић, 7, Св. Јован Васић, 1, Св. Архангел Михајло
  Вечански, 16, Св. Стеван Вијатов, 1, Св. Никола
  Владисављев, 1, Св. Ђурађ
  Врсајков, 1, Св. Никола
  Вукоњански, 8, Св. Никола
  Гађански,, 2, Св. Никола
  Голубов, 2, Св. Никола
  Дачић, 3, Св. Ђурађ
  Доватов, 1, Св. Јован (назарени)
  Ђорђевић, 3, Св. Никола
  Ђурић, 18, Св. Ђурађ
  Ђурић, 1, Св. Никола
  Ђуричин, 10, Св. Архангел Михајло
  Ђуричин, 1, Св. Никола
  Еремић, 3, Св. Ђурађ
  Жерајић, 1, Лазарева субота (Невесиње)
  Живојнов 1 Св. Ђурађ
  Зевеђи, 3 (Бекешчаба)
  Зеги. 1.
  Илкић. 6. Св. Ђурађ
  Илкић. 1. Св. Стеван
  Јакшић. 1. Св. Аврамије (Иванда. Румунија)
  Јакшић. 1, Св. Никола (Сегедин)
  Јанкулов. 1. Св. Архангел Михајло (Рудна)
  Јонов. 1. Св. Јован
  Јуришин. 4. Св. Јован
  Лазић. 1, Св. Јован
  Линц. 1, Св. Архангел Михајло
  Лукић, 1. Св. Стеван (Нинчићево)
  Марков. 1, Св. Никола
  Марковић. 1. Св. Никола
  Мартинов. 3, Св. Никола
  Миладинов. 1, Св. Ђурђиц
  Милошев. 2. Св. Архангел Михајло
  Милутинов. 2. Велика Госпојина
  Минчић. 1. Св. Никола
  Михајлов, 7, Св. Никола
  Мишелић. 1, Св. Ђурађ (Ковачић. Невесиње)
  Несторов. 1,
  Николић, 2, Св. Никола
  Николић , 1, Св. Параскева
  Никић. 1, Св. Параскева
  Никић. 1, Св. Никола
  Њагул, 1, Св. Архангел Михајло (Добрица)
  Оберкнежев. 14, Св. Архангел Михајло
  Оберкнежев , 1, Св. Стеван
  Павлов. 1, Св. Јован
  Пандуров. 1. Св. Ђурђиц
  Паркајић. 2, Св. Ђурђиц
  Паркајић, 1, Св. Јован
  Петров. 9 , Св. Јован
  Попов. 9, Св. Никола
  Поповић, 1, Св. Ђурађ (Иванда)
  Радин. 1, Св. Ђурађ
  Рацић. 9, Св. Никола
  Рудњанин, 1. Св. Никола (Ђир)
  Секулић, 4, Св. Димитрије
  Словић. 1, Св. Ђурђиц (Хрватска Бока, пореклом Хрват)
  Скенџић, 1, Св. Јован (Шкаре у Лици)
  Смољановић, 1, Св. Ђорђе (Примишље код Слуња)
  Стајић, 2, Св. Никола
  Стиковић, 1, (Скопље)
  Стојић, 5, Св. Никола.
  Стојшић , 1, Св. Ђурђиц
  Субић, 24, Св. Никола
  Тапавица. 1, Св. Василије
  Ћурчин, 3, Св. Никола
  Ћурчин, 1, Св. Архангел Михајло
  Урошев, 1, Св. Архангел Михајло
  Урошев, 1, Св. Никола
  Царан, 1, Св. Никола
  Цветковић, 2, Св. Архангел Михајло
  Црепајац, 2, Св. Стеван (Ботош)
  Цуца, 1 Св. Никола (Коњиц)
  Чабрило, 1, Св. Ђурађ (Столац)
  Чолић, 19 , Св. Ђурађ
  Чолић, 1, Св. Никола
  Шербан, 1, Св. Параскева
  Шурјанчев, 1, Св. Јован

  СПИСАК МАЂАРСКИХ ПРЕЗИМЕНА У БОКИ

  Бисак
  Берини
  Борош
  Варга
  Ваштаг
  Винцан
  Гачи
  Дори
  Јуштин
  Кечкеш
  Ковач
  Коршош
  Мезеј
  Међери (из Итебеја)
  Недецки
  Немет
  Переш
  Рица
  Ситаш
  Салма
  Тот

 8. Војислав Ананић

  Извор за наведена презимена у Боки: Љубиша Вечански – Бока у Банату