Pismo iz Makedonije: Odakle su Carići?

26. maja 2012.

komentara: 1

Pozdrav iz Makedonije!

Ja sam Slavčo Carić, iz Skoplja. Po nekim podacima, moje prezime vuče korene iz Crne Gore, ali nemam potvrdnu informaciju ili neki pisani dokument.

Moja krsna slava je Sv. Nikola i ono što znam je da moj čukun deda Nikola Carić došao u Makedoniju oko 1830.

Njegov sin se zvao Blažo, pa Blažov sin Todor, pa Todorov sin Vlastimir, i na kraju ja.

Da li možete da mi pomognete da saznam nešto više o mom poreklu?

Hvala, Carić.

 

Komentari (1)

Odgovorite

Jedan komentar

  1. Marinko Carić

    Carića ima u Hrvatskoj, BiH i Srbiji. Većina u Hrvatskoj su katolici, Hrvati, dok su u BiH i Srbiji pravoslavni Srbi. Carići kojima ja pripadam su u okolini Novog Grada u BiH, pravoslavni Srbi koji slave Sv.Kuzmu i Damjana-Vrače, u 19. vijeku doselili sa Banije (Hrvatska), a prije toga odnekud iz Dalmacije. Pretpostavljam da su doselili odnekud iz stare Hercegovine (u Trebinju je navodno živjela jedna muslimanska porodica Carić). Po priči dr. Trifunovića iz Banjaluke koji je izučavao rodoslov, njegova porodica potiče iz Dubrovnika (dalje nije našao ali pretpostavlja da su tu došli iz Hercegovne) i bili su kapetani tzv. duge plovidbe, po ženskoj liniji su bili u srodstvu sa Carićima koji su takođe bili ugledni moreplovci i po toj cehovskoj liniji su se i orodili. Od jednog Ličanina Carića (pol.inspektor) iz Vojvodine čija je rodbina je doselila iz Udbine sam doznao da Carića ima (ili je bilo) u selu Orahovac na Kosovu i da on pretpostavlja da svi Carići potiču otud. Kod Orahovca se nalazi manstir Zočište posvećen Sv.Kuzmi i Damjanu (po nekim podacima čak iz 3. vijeka) što se odlično poklapa sa činjenicom da skoro svi Carići koje znam slave ove svece (osim malobrojnih koji slave sv. Nikolu), a takođe je interesantna i činjenica da se na ostrvima Lapad kod Dubrovnika te na Blatu, Lastovu i Hvaru (na kome inače ima najveći broj porodica sa prezimenom Carić od ukupno oko 500 u Hrvatskoj za koje se većinom pretpostavlja da vuku porijeklo sa Hvara i okoline), nalaze crkve posvećene upravo Kuzmi i Damjanu, koje se inače rijetko sreću u drugima krajevima, bilo pravoslavnim bilo katoličkim. Dakle, moglo bi se zaključiti da su Carići zaista sa Kosova(Orahovac) i da su se vremenom selili preko Hercegovine i Dalmacije na područja gdje se sad nalaze, na kojima su neki prešli na katoličanstvo i ”postali” Hrvati, ali su, odbacivši formalno slavu, zadržali svoje svece zaštitnike gradeći crkve posvećene njima.
    Marinko Carić, Banjaluka