Strani izrazi i izreke (Ivan Klajn, Milan Šipka)

13. maja 2012.

komentara: 0

Portal Poreklo predstavlja knjigu “Strani izrazi i izreke”  autora Ivana Klajna i Milana Šipke, iz edicije “Popularna lingvistika” izdavačke kuće “Prometej”.

Prva knjiga u biblioteci “Popularna lingvistika” akademika Ivana Klajna i prof. dr Milana Šipke, autora Prometejevog ”Velikog rečnika stranih reči i izraza”, namenjena je svima onima koji svakodnevno koriste ili se susreću sa stranim izrazima i izrekama u srpskom jeziku. Nastala kao rezultat rada na “Velikom rečniku stranih reči i izraza”, knjiga predstavlja pokušaj da se posebno pregrupišu i obrade strani izrazi i izreke, a da se sadržaj “Rečnika” neprekidno obogaćuje novim rečima. Pored izraza i izreka iz “Rečnika”, “Strani izrazi i izreke” donose i nove, u “Rečniku” neobrađene pojmove, upotpunjene indeksom izreka prema sadržaju i podacima o autorima izreka. Iako dominiraju pozajmljenice iz latinskog jezika, u knjizi su protumačeni i izrazi i izreke iz starogrčkog, ali i iz savremenih jezika. “Akademik Ivan Klajn i prof. Milan Šipka daju knjigom “Strani izrazi i izreke“ najnoviji krupan prilog negovanju tog dela civilizacijskog nasleđa latinskog jezika u srpskoj kulturi sabravši u jednu knjigu 849 izreka i izraza i opremivši ih lingvističkim i lingvokulturološkim komentarima. Kao što je u “Velikom rečniku stranih reči“ (2006) dat do sada najpotpuniji popis i opis stranih reči koje se koriste u srpskom jeziku, tako u ”Stranim izrazima i izrekama” daje do sada najpotpuniji popis i opis stranih, uglavnom latinskih izreka koje se sreću u govoru i u tekstovima na srpskom jeziku, opremljen prevodom i komentarima o okolnostima nastanka i upotrebe bez čijeg poznavanja mnoge od latinskih izreka gube deo svoga smisla…”Dopisni član SANU Predrag Piper

Pošto je najveći broj stranih izreka upravo sa tog područja, ova knjiga će podstaći proučavanje latinskog jezika, tako zanemarenog u nas. A s druge strane, imamo pri ruci na taj način ovelik snop antičke životne mudrosti, koja je postala deo evropske svesti… Mislim da će ova knjiga biti veoma korisna čitaocima i svesrdno je preporučujem za štampu.” Akademik Nikša Stipčević, recenzent

“Najveći deo sadržaja ove knjige preuzet je iz “Velikog rečnika stranih reči i izraza“. U taj rečnik (i u drugi, latinički deo) uključen je i širi izbor izvornih izreka na latinskom, grčkom i savremenim evropskim jezicima. Stoga smo se, s obzirom na više puta isticani značaj poznavanja i upotrebe stranih izvornih izraza, odlučili da ih izdvojimo i, obogaćene većim brojem novih primera, objavimo kao posebnu knjigu, koja bi trebalo da bude koristan i neophodan dodatak ”Velikom rečniku stranih reči i izraza”, iako se može koristiti i kao samostalni priručnik…”  Iz predgovora autora

Više o knjizi na: www.prometej.rs/E-Knjizara/1121/Strani+izrazi+i+izreke.shtml

 

Komentari (0)

Odgovorite

Trenutno nema komentara. Budite prvi i ostavite komentar.