Буњевачка презимена: Зупчић – Јелачић

7. маја 2012.

коментара: 0

Портал Порекло у више наставака објављује податке о буњевачким презименима, који су преузети из књиге Јована Ердељановића “О пореклу Буњеваца”. Прилог послао Александар Маринковић

ЗУПЧИЋИ (Zubčići) – у Лици, од 1683.год.; католици у Придрази код Новиграда и у Трибању код Обровца (мој додатак – вероватно мисли на Трибањ који баш није толико близу Обровца. Тачније ради се о Зупчићима из католичких заселака Трибња – Крушчице и Лисарице). У средњој Босни део муслиманско-православног села тог имена.

ИВАНДЕКИЋИ / ИВАНДЕКИНИ – у Суботици, од 1686.године.

ИВАНИЋИ – у Лемешу у Бачкој, од 1780.год.; у Суботици, од 1841.год.; у Лици, без сумње католици јер се не помињу у списку православних презимена горњо-карловачке дијецезе; католици у Задру; православни у западној Босни. У западној Босни православно, а у средњој православно-католичко село тог имена.

ИВАНИЧИЋИ – у Суботици, од 1779.год.; стари изумрли род у Гламочком Пољу.

ИВАНКОВИЋИ – у Бачкој: у Суботици, Боршоду и Јанковцу, од 1715.год., у Лемешу од 1744.год.; католици у Лици; католици у Ервенику у северној Далмацији; католици у Гламочком, а православни у Купрешком и у Равном Пољу и по другим крајевима западне Босне. У Далмацији код Бенковца Иванковића Стан, део католичко-православног села. Католичко село Иванковићи у средњој Босни, а православно у западној.

ИВАНОВИ – у Суботици, од 1737.год.; у Сомбору се 1677.год. помиње ”Paolo Ivanovich” (у поменутом писму Сомбораца папи по препису пок. Мих. Гавриловића, посланика, из ватиканске архиве).

ИВАШКОВИЋИ – у Суботици, од 1779.год.; католици у Лици; нема их на списку православних презимена горњо-католичке дијецезе у Шем.гор.-карл. 1883.

ИВЕЛИЋИ – у Лици, од 1792.год.; католици Ивелићи у Далмацији у почетку 18.века; G.Ivelić, католички свештеник у шибеничкој дијецези, родом из ”di Prasnice” – ”Prasnice” очигледно погрешно место Храснице, а то је католичко-муслиманско село у бугојнском срезу у западној Босни; православни у Рисну, а пореклом из Херцеговине.

ИВИЋИ / ИВИНИ – у Суботици, од 1743.год.; католици Ивићи у Далмацији код Сплита и у западној Херцеговини код Дувна; босански фрањевац ”Joannes Ivich a Duvno” умро 1771.год.; има и православних Ивића у Гламочком Пољу и другде по Босни.

ИВКОВИЋИ (у новије време и ”ИФКОВИЋ”) – у Суботици, од 1687.год.; у Сомбору, од 1715.год.; у Лици (вере ?); католици у Шкабрњи северозападно од Бенковца; католици у Брназама код Сиња; католици код Ливна и у Ливну западне Босне и Босанској Крајини.

ИВОШЕВИЋИ – у Суботици, од 1687.год.; православни у Лици; православни у Херцеговини; М.Ивошевић, православни Србин у Војдини (Шем.карл. 1900. 27 – мој додатак: вероватно у Војводини). У средњој Далмацији, код Кистања, православно село Ивошевци.

ИЛАНКОВИЋИ – у Суботици, од 1686.године.

ИМРИЋИ – у Суботици, од 1759. године.

ЈАБЛАНОВИЋИ / ЈАБЛАНОВИ – у Суботици, од 1715.год.; католици Јаблани у Подлугу код Бенковца; православни Јаблани, Јабланови у Риђанима код Книна, а старином ”из Босне” (а тамо опет са Косова Поља); Д.Јаблановић, православни свештеник у Војводини (Шем.карл. 1900. 85); Јаблановићи, католици старинци у средњој Босни; као негдашњи племићки род у средњој Босни помиње се ”Jablanovich infra Dulmam apud amnem Narenta”; католици Јаблановићи ”од Неретве”.

ЈАКЕЛИЋИ – у Суботици, од 1737.год.; католици у Задру; католици у Подосоју код Врлике; католици (?) у Дрнишу у Далмацији.

ЈАКОБОВИЋИ – у Суботици, од 1686.године.

ЈАКОВИЋИ – у Суботици, од 1686.год.; католици у Печују 1698.год. (”Hic incola Bosnensis fidei Romanae catholicae, in civitate a decursu annorum 22”, тако и за још једног Јаковића који је дошао пре прет година); православни свештеник С.Јаковић, родом из Требиња у Херцеговини. У источној Босни православно село Јаковићи, а у средњој Босни православно село Јаковић.

ЈАКОВЧЕВИЋИ / ЈАКОЧЕВИЋИ / ЈАКОШЕВИЋИ – у Суботици, од 1686.год.; у Баји, од 18.века; католици Јаковчевићи у Бенковцу.

ЈАКОПЧИЋИ (Jakobčići) – у Суботици, од 1816.године. У западној Босни Јакочићи, део католичко-православног села.

ЈАНЧИНИ / ЈАНЧИЋИ – у Суботици, од 1732.год.; у Лици католици Јанчићи. У Далмацији код Шибеника заселак Јанчевац.

ЈАПУНЏИЋИ – у Лици; православни у Рудопољу у Лици; православни у Мокром Пољу код Книна, а старином ”из Босне”. У Босанској Крајини православно село Јапунџе.

ЈАРАМАЗОВИ / ЈАРАМАЗИ / ЈАРАМАЗОВИЋИ – у Суботици, од 1686.год.; католици Јарамази у Книну, а досељени из неког места у Далмацији; православни Јарамази, сад изумрли, у Книнском Пољу, а били досељени ”из Босне у 17.веку”; велики православни род Јарамази у Врбнику код Книна, а старином ”из Босне”; католици Јарамазовићи у Неретвни у Далмацији; католици Јарамази у фојничком срезу у Босни; један од ученика у католичком манастиру у Крешеву био је 1771.год. ”Jaramazovich Chiorchs a Cressevo”; стариначки православни род у источној Херцеговини Јарамази. Једна од махала Босанског Петровца, вароши у западној Босни са становништвом све три вере, зове се Јарамази.

ЈЕКИЋИ (?) – у Суботици, од 1715.године.

ЈЕЖЕВИЋИ – у Суботици; Јежи, православни код Јајца у Босни, у Босанској Крајини и у босанској Посавини. Јежевић, католичко село код Врлике у Далмацији.

ЈЕЛАЧИЋИ – у Баји, од 1714.год.; у Сомбору; у Каћмару у Бачкој; католици у Сењу и по западној Хрватској; православни Јелачићи у Лици; православне Јелаче у Лици и у Далмацији; православне Јелаче у Ђеврскама у северозападној Далмацији, у Херцеговини и код Травника; православни Јелачићи у Мостару; многобројни православни родови с презименом Јелаче (једн. Јелача) у западној Босни. У западној Босни католичко-муслиманско сеоце Јелаче, а у средњој и источној по једно муслиманско Јелачићи.

ИЗВОР: Александар Маринковић

Коментари (0)

Одговорите

Тренутно нема коментара. Будите први и оставите коментар.