Bunjevačka prezimena: Adamović – Bevandić Reviewed by Momizat on . Portal Poreklo u više nastavaka objavljuje podatke o bunjevačkim prezimenima, prethodno objavljene u subotičkom nedeljniku "Dani", koji su preuzeti iz knjige Jovana Portal Poreklo u više nastavaka objavljuje podatke o bunjevačkim prezimenima, prethodno objavljene u subotičkom nedeljniku "Dani", koji su preuzeti iz knjige Jovana Rating:
You Are Here: Home » Info » Bunjevačka prezimena: Adamović – Bevandić

Bunjevačka prezimena: Adamović – Bevandić

Portal Poreklo u više nastavaka objavljuje podatke o bunjevačkim prezimenima, prethodno objavljene u subotičkom nedeljniku „Dani“, koji su preuzeti iz knjige Jovana Erdeljanovića „O poreklu Bunjevaca“. Prilog poslao Aleksandar Marinković

ADAMOVIĆI – u Bačkoj (u Baji), od 1625.god., katolici u Lici, pravoslavni “Adam“ u Zelengradu kod Obrovca, pravoslavni Adamovići u Bosanskoj Krajini, doseljeni iz zapadne Bosne, a starinom iz Dalmacije. U zapadnoj Bosni mnogobrojni pravoslavni rodovi ovog prezimena, mnogi u susednoj bosanskoj Posavini. U zapadnoj Bosni pravoslavno selo Adamovići. Godine 1249. Pominju se među humskim vlastelinima dva Adamovića.

ALAGA / ALAGIĆI – u Bačkoj ( u Subotici i Kaćmaru) od 1722. godine. Katolici u Ježeviću kod Vrlike; u Lici pravoslavni Alagići, pravoslavni Alagići u Dalmaciji, Bosni i Slavoniji; u Budimu je 1720.god. bilo tri pravoslavna Srbina s prezimenom Alagaić i kod svakog je zabeleženo da je “Travničanin“, dakle iz Travnika u Bosni. U Bosni, u fojničkom srezu, katoličko selo Alagići.

ALADŽIĆI – u Subotici, katolički sveštenici u splitskoj dijecezi, oba rodom iz Drašnica kod Makarske. Kod Foče pravoslavno-muhamedansko selo Alačići.

ALGAŠEVIĆI – u Subotici oko 1692. godine.

ANDRAŠIĆI – (?) u Subotici, oko 1692. god.

ANIČIĆI – u Subotici od 1779.god., katolici u Turjacima kod Sinja; “Anicich Luko“ rodom iz “da Fort Opus“ kod Metkovića; u Poljicima (u Dalmaciji plemićki rod Aničići; god. 1685. umro je fratar Joannes Anničić a Duvno“; pravoslavni Hercegovci u Trstu, vrlo mnogobrojni pravoslavni Aničići po Bosni, osobito zapadnoj.

ANTONOVIĆI – u Lici.

ANTUNOVIĆI / ANTUNOVI – u Bačkoj: u Somboru od 1677.god., u Subotici, Aljmašu, Bikiću i Staroj Moravici. Po predanju su iz Poljica u Dalmaciji, a po tvrđenju dr I.Milića imaju i rasprave o tome. Antunovići u Poljicama pominju se još 1570.god. u jednom mletačkom dokumentu. Ima katolika Antunovića i po ostaloj Dalmaciji, npr. kod Imotskog, kod manastira Živogošća, u Kijevu kod Vrlike, u Kozicama i Otrićima u Zemuniku, a osim toga i u zapadnoj Hercegovini. Ima i pravoslavnih Antunovića u zapadnoj Bosni.

ARADSKI – Aracki, Arađani u Subotici od 1715.god. Očevidno doseljeni iz Arada.

AUGUSTINOVIĆI – u Baji od 1714.god.; katolici u Zadru, sad potalijanjeni. Katolici istog prezimena u Glini.

AČA / AČIĆI – u Subotici od 1737.god.; pravoslavni u zapadnoj Bosni; J.Ačić, iguman pravoslavnog manastira Pakre.

ADŽIJE – u Lici i pravoslavni i katolici od jednog roda, pravoslavni primili katoličanstvo verovatno oko 1700.god.; katolici u Drnišu; katolici Adžići-Kapitanovići u Medviđoj kod Obrovca; katolici u Sinju; pravoslavni Adžići u zapadnoj Bosni i susednoj bosanskoj Posavini; Zora Adžija, pravoslavna učiteljica u Bosni. U zapadnoj Bosni pravoslavno selo Adžići. (Aleksandar Marinković: moj dodatak – katolički rod Adžića u Tribnju pod Velebitom)

 BABIĆI – u Lici; Bunjevci u Subotici i Somboru: pravoslavni u Mokrom Polju kod Knina i u Uzdolju, a starinom iz Bosne; katolici u Pridrazi i pravoslavni u Žegaru, oboje u severnoj Dalmaciji; katolici u Sušcima i u Ugljanima kod Sinja; A. i R. Babić katolički sveštenici, oba rođena u Ričici u Bosni; vrlo mnogobrojni pravoslavni rodovi po zapadnoj i po ostaloj Bosni. U Bosni ima 25 sela istog imena, među njima i dva katolička: jedno u okolini Travnika, a drugo u okolini Županjca odnosno Duvna, dok su ostala pravoslavna i muslimanska.

BABURIĆI – u Lici, od 1683.god.

BAJIĆI – u Subotici, od 1682.god., a bilo ih je u Subotici i katoličkih i pravoslavnih i još od 1779.god. među prvim slobodnim subotičkim građanima i 9 Bajića katolika i 2 pravoslavna; u Somboru (da li Bunjevci?); pravoslavni u Mokrom polju i Radljevcu kod Knina, a starinom iz Bosne; pravoslavni u Glamoču i od njih preseljeni u Knin, katolici u Vojniću kod Sinja; vrlo mnogobrojni pravoslavni Bajići po Bosni, osobito zapadnoj. U zapadnoj Bosni ima po jedno pravoslavno seoce Bajići kod Ključa i Banja Luke i mahala tog imena u Bosanskom Petrovcu; inače ima u okolini Maglaja i Srebrenice po jedno pravoslavno seoce Bajići.

 BALAŽEVIĆI / BALAŽEVI – u Subotici, od 1759.godine. Opština poglavito katoličke varoši Nina u severnoj Dalmaciji ima zaselak s imenom Balaž.

(Aleksandar Marinković: moj dodatak – zaselak Balaž kod Nina nije mi poznat, niti mi zvuči “dalmatinski“. Možda je mislio na Vlašiće na obližnjem ostrvu Pag? Balaševići iz Novog Sada su poreklom Srbi iz Rumunije i u originalu su bili Balaševi. Stoga mislim da su ovi subotički Balaževići ili istog porekla kao i novosadski ili su verovatnije od ličkih Blaževića samo u mađarskom izgovoru “balaž“ što takođe znači vlah.)

BALENI / BALENOVIĆI – u Podgorju (sa Senjom) i u Lici, od 1676.god. i uopšte od 17.veka (pomen. “Kronika“ P.Vitezovicha, c. 200 i 202 pod god. 1676. Kaže: “Jurissa Ballenovich od Szenja….je bil glassovit četnik“). U Bosni, u okolini Vareša ima selo Balenovci čije ime ima svakako veze s ovim prezimenom.

BALIKOVI (?) – u Subotici, od 1724.god. U istočnoj Bosni muslimansko-pravoslavno selo Balukovci.

BANCI, jedn. Banac, BANAĆEVI – u Subotici, od 1715.god.; u Dubrovniku katolički rod “Banac“. U zapadnoj Bosni pravoslavno selo Banci.

BARAKOVIĆI – u Baji, od 1714.god. u Subotici; J.Barako pravoslavni Srbin u Karlovcu; u Dalmaciji kod Sinja seoce Barakovina (deo poglavito katoličkog sela) sa kojima je mogao imati veze po poreklu, a možda i po rođenju Đorđe Baraković, hrvatski plemić koji je od mladosti živeo u Zadru (1548.-1628.). U srednjoj i istočnoj Bosni tri poglavito muslimanska sela s imenom Barakovići, a u raznim delovima Bosne i Hercegovine šest sela s imenom Barakovac i Barakovina.

BARAŠEVIĆI – u Lemešu u Bačkoj, od 1776. godine.

BARIĆI / BARIĆEVI – u Subotici, od 1686.god.; u Gari u Bačkoj od 1712.god.; katolici u severnodalmatinskom selu Kijevu i odatle preseljeni u Knin u Dalmaciji; katolici u Hrvatcu kod Knina; pravoslavni u Uzdolju kod Knina, a starinom “iz Bosne“; pravoslavni u Žegaru u severnoj Dalmaciji i katolici u Zadru; katolici u šibeničkoj i splitskoj dijecezi u Dalmaciji; plemićki rod u Poljicama; katolici u bihaćkom kraju, u Neretvi u Hercegovini i možda još drugde u Bosni i Hercegovini. U srednjoj Bosni blizu Tešnja ima pravoslavno selo Barići.

BARIČEVIĆI – u Lici, od 1686.god.; katolici u Jesenicama kod Obrovca.

BARNIĆI – u Subotici, od 1732.god.; jedan od katoličkih sveštenika skupljenih kao sinod u Brodu 1697.god., Franciscus Barnich. U istočnoj Bosni pravoslavno selo Barnik.

BARNJACI jedn. BARNJAK – u Subotici, od 1732.god.; katolici u imotskom srezu u Dalmaciji; Barnjaković, svakako iz Bosne, pominje se 1739.god. u letopisu fra N.Lašvanina.

BARTULOVIĆI – u Subotici, od 1779.god.; katolici u Kučićima kod Omiša u Dalmaciji; “ima ih mnogo u Dalmaciji (kopnenoj) i svi su katolici.“

BATOVCI – u Lici, od oko 1686.god.; u Bosni ima dva sela s imenom Batovo, po kome su ovi Batovci, bez sumnje, dobili prezime: jedno u okolini Vlasenice sa stanovništvom sve tri vere i jedno u okolini Čajniča, muslimansko.

BAĆIĆI – u Podgorju i u Lici. O njihovom poreklu i starini vidi 2. poglavlje prethodnog odeljka (Aleksandar Marinković: moj dodatak – u tom poglavlju navode se brojna prezimena primorsko-ličkih Bunjevaca koji se protežu i po severnoj Dalmaciji i zapadnoj Bosni kao potomci roda Rukavina, odakle svi potiču. Na osnovu toga, verovatno je Erdeljanović smatrao da su i Baćići među njima) . Ima i katolika Baćića u okolini Benkovca (u Polači i Podlugu).

BAČIĆI, BAČINI – u Subotici, od 1686.god.; u Baji Bačići od 18.veka; katolici Bačići u Biskupiji kod Knina, starinom “iz Bosne“; katolici u Benkovcu i inače po Dalmaciji; u Bosni i u Hrvatskom primorju katolici s prezimenom Bačić; Bachich negda plemićki rod u Bosni; pravoslavni Bačići u zapadnoj Bosni; u severnoj Dalmaciji, u okolini Benkovca ima katoličko seoce Bačići. U srednjoj i istočnoj Bosni ima tri seoca s imenom Bačići, a dva se zovu G. i D. Bačić; nijedno od njih neće biti katoličko.

BAČLIJA, BAŠLIJA – u Subotici, od 1779.god.; pravoslavni sveštenik M.Bačlić u Rac Miletiću u Bačkoj.

BAŠIĆI – veliki katolički rod u Lici, od 1683.god.; u Somboru, od 1715.god.; u Subotici od 1779.god.; katolici u Kruševu kod Obrovca; pravoslavni Baše u Polači kod Knina, a starinom “iz Bosne“; katolici u Suhaču i Ugljanima kod Sinja; “Bassich Tadeo“ rodom “da Dubrava“ na severu od Omiša, katolički sveštenik u splitskoj dijecezi; tri katolička sveštenika u splitskoj dijecezi, jedan iz Tugara severno od Omiša, drugi iz Donjeg Doca između Omiša i Sinja, treći iz Otoka kod Sinja; pravoslavni u zapadnoj Bosni. U Bosni i Hercegovini veliki broj sela s imenom Bašići i sl., većinom muslimaskih.

BEVANDIĆI – u Podgorju i Lici, od 1683. godine. O njihvom poreklu i starini vidi 2. poglavlje prethodnog odeljka (moj dodatak – u tom poglavlju navode se brojna prezimena primorsko-ličkih Bunjevaca koji se protežu i po severnoj Dalmaciji i zapadnoj Bosni kao potomci roda Rukavina, odakle svi potiču.). Ima i pravoslavnih Bevandi u gornjo-karlovačkoj dijecezi.

 IZVOR: Aleksandar Marinković, saradnik portala Poreklo


Komentari (2)

 • nina

  poreklo Babića je 13 veka po kjigama koje sam pronašla o lici.vode poreklo odDisislavićaodnjih su plemićiMOGOROVIĆI od njih Tugomirovići a od ovih Babići. Mogorovići su imali plemićku titulu u Austro ugarskoj . podaci iz knjige“Seobe i naselja u LIci odStjepana pavčića idanje1962-

  Odgovori
 • Petar Balazevic

  U maticnoj knjizi krstenih zupe sv. Terezije Avilske u Subotici za 1736. godinu, pod rednim brojem 252. upisan je Balažević Andrija od oca Pavla ( Balázsevics Andras, o. Pál )koji je kršten 25.02.1736. godine. Od te 1736. pa do današnjih dana obitelj Balažević je u Subotici, odnosno to je evidentno u matičnim knjigama. Inače, Balaževići su poreklom iz okolice Livna. U Suboticu su došli pod vođstvom kapetana Sučića i učestvovali su u bitci sa Turcima kod Slankamena i u čuvenoj senćanskoj bitci. Sve ovo je lako proverljivo uvidom u elektronsku arhivu Istorijskog arhiva u Subotici koji ima skenirane indekse matičnih knjiga od druge polovice XVII stoljeća.
  Dakle,tvrdnja da su Balaževići u Subotici od 1759. je apsolutno netočna.
  Petar Balažević

  Odgovori

Ostavi komentar

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top