Влашка презимена

30. априла 2012.

коментара: 20

Портал Порекло преноси “Влашки презименик” који се може наћи на веома квалитетном форуму Власи Србије, на следећој веб адреси: www.paundurlic.com/forum.vlasi.srbije

А

• АБДУЉЕСКОВИЋ

• АБРАШЕВИЋ

• АДАМОВИЋ

• АГУРИДИЋ

• АЈДАРАНОВИЋ

• АЛДИЋ

• АЛЂИЋ

• АЛЏИЋ

• АЛИГИЋ

• АЛОВЈАНОВИЋ

• АНАСОНОВИЋ

• АНДРАШЕВИЋ

• АНДРЕКУЛОИВИЋ

• АНДРОБИЋ

• АНДРОШЕВИЋ

• АНЂЕЛИЋ

• АНЂЕЛОВИЋ

• АНГЕЛОВИЋ

• АНКУЦОВИЋ

• АНОКИЋ

• АПАНОВИЋ

• АРИЧЕВИЋ

• АРМАНКАРЕВИЋ

• АРЖОКАНОВИЋ

• АВРАМЕЛОВИЋ

• АВРАМЕСКОВИЋ

 Б

• БАБАНЧЕСКОВИЋ

• БАБЕЦИЋ

• БАБЕИЋ

• БАБЕЈИЋ

• БАБУЦИЋ

• БАЧУНИЋ

• БАДАРЕВИЋ

• БАДЕИЋ

• БАДЕЈЕВИЋ

• БАДЕВИЋ

• БАДИЦОВИЋ

• БАДИЋ

• БАДИЈЕВИЋ

• БАДРКИЋ

• БАЂЕВИЋ

• БАЂИЋ

• БАЂИЦА

• БАЏИКИЋ

• БАЏОЈИЋ

• БАИНОВИЋ

• БАЈИНОВИЋ

• БАЛАБАНОВИЋ

• БАЛАЧЕВИЋ

• БАЛАЧИКИЋ

• БАЛАЈАНОВИЋ

• БАЛАНЕСКОВИЋ

• БАЛАЖЕВИЋ

• БАЛАШЕВИЋ

• БАЛЦОЈИЋ

• БАЛЦОЈКИЋ

• БАЛЋАНОВИЋ

• БАЛЏИЋ

• БАЛИНКИЋ

• БАЛОЈЕВИЋ

• БАЛУЦИЋ

• БАЛУТИЋ

• БАРАГАНОВИЋ

• БАРБАТЕСКОВИЋ

• БАРБУЦИЋ

• БАРБОЈЕВИЋ

• БАРБУЛОВИЋ

• БАРАГАНОВИЋ

• БАРЗИЛОВИЋ

• БАСАРИЋ

• БАСАБАРИЋ

• БАТАКУЈЕВИЋ

• БАУЛОВИЋ

• БАЗАВАНОВИЋ

• БЕЦИЈА

• БЕЧИЈА

• БЕЋАРЕВИЋ

• БЕРДИЋ

• БЕЛАН

• БЕЛЧИЋ

• БЕЛЕГИЋ

• БЕЛИВАКИЋ

• БЕЉАН

• БЕРНИЋ

• БЕЛОНИЋ

• БЕЛОЊИЋ

• БЕРЕЧЕВИЋ

• БЕРКЕЊЕЧЕВИЋ

• БЕСАРАБИЋ

• БЕШИНА

• БЕШИНИЋ

• БЕШИНОВИЋ

• БЕШОЈКИЋ

• БЕЖИНАРЕВИЋ

• БИБЕСКОВИЋ

• БИБИЋ

• БИБАНОВИЋ

• БИБУЛОВИЋ

• БИЦАНОВИЋ

• БИЦИЋ

• БИЦУЉЕВИЋ

• БИЦУЛОВИЋ

• БИЛАНОВИЋ

• БИЛАШКОВИЋ

• БИКИЋ

• БИКОВИЋ

• БИНЂЕСКО

• БИРОВЉЕВИЋ

• БИРИШИЋ

• БИРКАНОВИЋ

• БИРОВЕСКО

• БИРОВЕСКОВИЋ

• БИРОВЉЕВИЋ

• БИРУЦИЋ

• БИОЛАНОВИЋ

• БИВОЛАРЕВИЋ

• БЛАДУШИЋ

• БЛАЖАРЕВИЋ

• БЛАЖОН

• БЛЕНДИЋ

• БЛДИЋ

• БЛИДАРЕВИЋ

• БЛОВИЋ

• БКИЋ

• БОБОЧЕВИЋ

• БОБОЈЕВИЋ

• БОБОКОВИЋ

• БОБОЛАНОВИЋ

• БОБОЛИНОВИЋ

• БОБОЛОКИЋ

• БОБОШИКИЋ

• БОБОШИКОВИЋ

• БОЦОКИЋ

• БОГИЦИЋ

• БОЈАЂИЈЕВИЋ

• БОЈАЏИЈЕВИЋ

• БОЈАШЕВИЋ

• БОКИЋ

• БОКШЕРОВИЋ

• БОЛБОТИНОВИЋ

• БОЛДЕИЋ

• БОЛДЕЈИЋ

• БОЛДИЋ

• БОЛОДЕЈИЋ

• БОЛДЕСКИЋ

• БОЛОГОВИЋ

• БОНЧОЈЕВИЋ

• БОНТУЛОВИЋ

• БОНДЕРОВИЋ

• БОНДОКИЋ

• БОНЂЕРОВИЋ

• БОРАНГИЋ

• БОРАКОВИЋ

• БОРЦИЋ

• БОРАНИЋ

• БОРАНОВИЋ

• БОРЧИЛОВИЋ

• БОРДЕЈАШЕВИЋ

• БОРДЕЈЕВИЋ

• БОРДИЈАШЕВИЋ

• БОРЂЕЛАНОВИЋ

• БОРКАНОВИЋ

• БОРОГИЋ

• БОРОНГИЋ

• БОРВИЧАНОВИЋ

• БОСАНОВИЋ

• БОСИЈОКОВИЋ

• БОСИЉКАНОВИЋ

• БОШТИНАРЕВИЋ

• БОТИЋ

• БОЖОЈЕВИЋ

• БОЖОРОВИЋ

• БРАИЛОВИЋ

• БРАЈКАНОВИЋ

• БРАНДИЋ

• БРАДУЉЕВИЋ

• БРАНДУШИЋ

• БРАШНИЋ

• БРЕГОВЈАНОВИЋ

• БРЧЕРЕВИЋ

• БРЧИЛОВИЋ

• БРЕБУЛОВИЋ

• БРЕШИЋ

• БРЕШКИЋ

• БРАШЊАРЕВИЋ

• БРЛОЖАНОВИЋ

• БРНАШЕВИЋ

• БРНДУШАНОВИЋ

• БРНДУШИЋ

• БРНДУШОЈЕВИЋ

• БРНЗАНОВИЋ

• БРОСКИЋ

• БРОЗБИЋ

• БРСАНОВИЋ

• БРУЦИЋ

• БРУСИЋ

• БРУТУЛОВИЋ

• БРЗАКОВИЋ

• БРЗУЛОВИЋ

• БРЖОГИЋ

• БУБУЛОВИЋ

• БУЦИЋ

• БУЦКИЋ

• БУЦУЛОВИЋ

• БУЦУЉЕВИЋ

• БУЋАНОВИЋ

• БУЧАНОВИЋ

• БУДАРЕВИЋ

• БУДУЈКИЋ

• БУДУЛАНОВИЋ

• БУДУРОЈЕВИЋ

• БУЂЕЛАН

• БУФАНОВИЋ

• БУФУЛОВИЋ

• БУЈИДИЋ

• БУЈКАНОВИЋ

• БУЈКИЋ

• БУКАТАРЕВИЋ

• БУКИЋ

• БУКУРОВИЋ

• БУЛАКИЋ

• БУЛАКОВИЋ

• БУЛБИЋ

• БУЛУТИЋ

• БУЛОКИЋ

• БУЉАНДРИЋ

• БУЉИГИЋ

• БУЉАНДРИЋ

• БУМБАКОВИЋ

• БУМБЕШ

• БУМБЕШЕВИЋ

• БУНАНОВИЋ

• БУНИЋ

• БУНДУКИЋ

• БУНОЈИЋ

• БУРЧИЋ

• БУРИЧИЋ

• БУРКИЋ

• БУРТИЋ

• БУШИКОВИЋ

• БУТАРЕВИЋ

• БУТИЋ

• БУТОРКИЋ

• БУЗАТОВИЋ

• БУЗДАКИЋ

• БУЗДОКИЋ

• БУЗЕЈ

• БУЗГАНОВИЋ

• БУЗЕЈИЋ

• БУЗЕЛОВИЋ

• БУЗОНКИЋ

• БЗГАНОВИЋ

 В

• ВАДОВИЋ

• ВАДУВЕСКОВИЋ

• ВАЈКИЋ

• ВАКАРИЦИЋ

• ВАЛАНОВИЋ

• ВАЉАНОВИЋ

• ВАЉЕВИЋ

• ВАНЧЕВИЋ

• ВАНИЋ

• ВАНУЦИЋ

• ВАРАЛУНГОВИЋ

• ВАРОНИЋ

• ВАРЗАНОВИЋ

• ВАСИЉКАНОВИЋ

• ВАСИЉКИЋ

• ВАСИЉКОВИЋ

• ВЕЛАГИЋ

• ВЕЛИЋ

• ВЕЛКАНОВИЋ

• ВЕЛОЈИЋ

• ВЕНЦИЋ

• ВЕНЧИЋ

• ВЕРБУНКИЋ

• ВЕРМЕШАНОВИЋ

• ВЕЗЕРСКОВИЋ

• ВЕЗУРИЋ

• ВЕЗУРОВИЋ

• ВИЦАНОВИЋ

• ВИЦЕЛАРЕВИЋ

• ВИДЕСКОВИЋ

• ВИДУЉЕВИЋ

• ВИДУЛОВИЋ

• ВИЈОРОВИЋ

• ВИКИЋ

• ВИНАЈ

• ВИНУЛЕСКОВИЋ

• ВИНУЛОВИЋ

• ВИОРИКИЋ

• ВИОРОВИЋ

• ВИТАНОВИЋ

• ВИЗУЛИЋ

• ВЛАДЕЈИЋ

• ВЛАДЕЈИЋ

• ВЛАДОВИЋ

• ВЛАДУЉЕВИЋ

• ВЛАДУЉЕВИЋ

• ВЛАДУЛОВИЋ

• ВЛАДУЛОВИЋ

• ВЛАДУШИЋ

• ВЛАДУВИЦОВИЋ

• ВЛКУ

• ВОДЕСКОВИЋ

• ВОДОВИЋ

• ВОЈЕГАРЕВИЋ

• ВОЈЛАНОВИЋ

• ВОЈВОДАНОВИЋ

• ВОЛАНОВИЋ

• ВОШТИНАР

• ВОШТИНАРЕВИЋ

• ВРАКЊАНОВИЋ

• ВРАЖИТОРОВИЋ

• ВРЧЕЖИЋ

• ВРЕЧИЋ

• ВРИНИЋ

• ВРЛУГИЋ

• ВРЖОГИЋ

• ВУДУЉЕВИЋ

• ВУКУЉЕВИЋ

• ВУЛЧЕВИЋ

• ВУЛПИЋ

• ВУЛПИЦИЋ

• ВУНТУРИШИЋ

 Г

• ГАБАРЕВИЋ

• ГАЦОВИЋ

• ГАЂИЋ

• ГАЏИЋ

• ГАЏУЛОВИЋ

• ГАЈДУРОВИЋ

• ГАЉАТОВИЋ

• ГАМАНОВИЋ

• ГАМБОШЕВИЋ

• ГАНЦОЛИЋ

• ГАРДИЋ

• ГАРГАЛИЈЕВИЋ

• ГАРГАУНОВИЋ

• ГАТАНОВИЋ

• ГАУРЈАНОВИЋ

• ГАУЗАНОВИЋ

• ГЕЛИЋ

• ГЕЛМЕЖАНОВИЋ

• ГЕНЧИЋ

• ГЕНИЋ

• ГЕОЧЕЛОВИЋ

• ГЕРГИЋ

• ГЕРГИНИЋ

• ГЕРМАНОВИЋ

• ГЕСКОНИЋ

• ГИЦЕЛАНОВИЋ

• ГИЦЕЉАНОВИЋ

• ГИЦИЋ

• ГИЦОВИЋ

• ГИЧУЛОВИЋ

• ГИДАНОВИЋ

• ГИГИЊЕРОВИЋ

• ГИГУЛОВИЋ

• ГИНИЋ

• ГИНОВИЋ

• ГИШИЋ

• ГИСКИЋ

• ГИТАНОВИЋ

• ГИЖИНИЋ

• ГЛАДАНОВИЋ

• ГОЋИЋ

• ГОЧИЋ

• ГОЏЕВИЋ

• ГОГАНОВИЋ

• ГОГИЦОВИЋ

• ГОГОШЕВИЋ

• ГОГОТИЋ

• ГОМИЂЕЛОВИЋ

• ГОРЊАКОВИЋ

• ГОРЊАНОВИЋ

• ГОРОШЕВИЋ

• ГОРУНОВИЋ

• ГОТОВАНОВИЋ

• ГРАБОВИЧАНОВИЋ

• ГРАДЕЦИЋ

• ГРАДЕЦИЋ

• ГРАИЛОВИЋ

• ГРАМИЋ

• ГРАМИЋ

• ГРАСИЛОВИЋ

• ГРБИЦИЋ

• ГРБИНОВИЋ

• ГРЦИНИЋ

• ГРЕБЛИЋ

• ГРЕЦИЋ

• ГРЕЧИЋ

• ГРЕКУЛОВИЋ

• ГРГУЛИЋ

• ГРИПСАРЕВИЋ

• ГРЉАНОВИЋ

• ГРЉАНОВИЋ

• ГРОЗДИЋ

• ГРТИЋ

• ГРУЈЕСКОВИЋ

• ГРЖАБОВИЋ

• ГУЦИЋ

• ГУЦУЛОВИЋ

• ГУДЗЕВИЋ

• ГУЏИЋ

• ГУЏУГАНОВИЋ

• ГУГИЋ

• ГУГУЈАНОВИЋ

• ГУРАНОВИЋ

• ГУШАНОВИЋ

• ГУШАТОВИЋ

• ГУШИЋ

• ГУШЉЕШЕВИЋ

• ГУШЉЕВИЋ

• ГУШОЈИЋ

• ГУШОЈИЋ

Д

• ДАБЕСКОВИЋ

• ДАБИЋ

• ДАБИЖИЈЕВИЋ

• ДАБЛИЏАНОВИЋ

• ДАБЉАДАНОВИЋ

• ДАБУЛОВИЋ

• ДАДАУЦИЋ

• ДАЈЕСКОВИЋ

• ДАЈИЋ

• ДАЛАНОВИЋ

• ДАНЧИЋ

• ДАНЧУЛОВИЋ

• ДАНДУКОВИЋ

• ДАНЕЈЕСКОВИЋ

• ДАНЕСКОВИЋ

• ДАСКАЛОВИЋ

• ДЕЈКАНОВИЋ

• ДЕЛОЈКИЋ

• ДЕМИЋ

• ДЕОГАРЕВИЋ

• ДЕРВИШЕВИЋ

• ДИДИЋ

• ДИДИЋ

• ДИЈАНОВИЋ

• ДИМИТРАСКОВИЋ

• ДИНУЦИЋ

• ДИНУЛОВИЋ

• ДЛБОКИЋ

• ДОБРАНОВИЋ

• ДОБРИЦАНОВИЋ

• ДОБРИШЕРОВИЋ

• ДОГАРЕВИЋ

• ДОКИЋ

• ДОКИЈАНОВИЋ

• ДОКЈАНОВИЋ

• ДОЛАН

• ДОЛБОЧАНОВИЋ

• ДОМАЧИНОВИЋ

• ДОПОВИЋ

• ДОРЧИЋ

• ДРАГАЛАНОВИЋ

• ДРАГАВЕЈЕВИЋ

• ДРАГНИЋ

• ДРАГОШАН

• ДРАГОШАНОВИЋ

• ДРАГУЦАНОВИЋ

• ДРАГУЛИЋ

• ДРАГУЉЕШИЋ

• ДРАГУЉЕВИЋ

• ДРАГУЛОВИЋ

• ДРАГУШИНОВИЋ

• ДРАКУЛОВИЋ

• ДРЕЧИЋ

• ДРЕГИЋ

• ДРИКИЋ

• ДРНДАРЕВИЋ

• ДРОНДЗИЋ

• ДРОНЏИЋ

• ДРУГАЈИЋ

• ДРУГАРИНОВИЋ

• ДРУЈКИЋ

• ДРУЈКОВИЋ

• ДРУЛИЋ

• ДРУНИЋ

• ДУЦАНОВИЋ

• ДУЦИЋ

• ДУДАНОВИЋ

• ДУДЕЈЕВИЋ

• ДУДЕЈИЋ

• ДУДИКИЋ

• ДУЈКИЋ

• ДУЈНОВИЋ

• ДУЈНОВИЋ

• ДУКИЋ

• ДУКОВИЋ

• ДУЛКАН

• ДУЛКАНОВИЋ

• ДУМИТРАШКОВИЋ

• ДУМИТРОВИЋ

• ДУРАНОВИЋ

• ДУРЛИЋ

• ДУРМИШЕВИЋ

Ђ

• ЂАРКИЋ

• ЂЕРГОВИЋ

• ЂЕРМАНОВИЋ

• ЂЕСПАНОВИЋ

• ЂЕТИЋ

• ЂИНИЋ

• ЂОНКИЋ

• ЂОРЂАШ

• ЂОРЂЕМИЋ

• ЂОРЂИЦОВИЋ

• ЂОРЂИШАНОВИЋ

• ЂУЂАНОВИЋ

• ЂУЂИЋ

• ЂУЉАЈЕВИЋ

• ЂУЉАНОВИЋ

• ЂУЉАОВИЋ

• ЂУЗЕЛОВИЋ

Ж

• ЖАФРАН

• ЖДИКАНОВИЋ

• ЖИГЕРАНОВИЋ

• ЖИЈАНОВИЋ

• ЖИВУЛОВИЋ

• ЖИВУЛОВИЋ

• ЖОНИЋ

• ЖУЈКИЋ

• ЖУЛУМОВИЋ

• ЖУМАРЕВИЋ

• ЖУНКЕЈЕВИЋ

• ЖУНКОВИЋ

• ЖУРКИЋ

• ЖУРЖ

• ЖУРЖЕВИЋ

• ЖУРЖЕВИЋ

• ЖУРЖИЋ

• ЖУЖОВИЋ

З

• ЗАБУНОВИЋ

• ЗАБУРНИЋ

• ЗАГАНОВИЋ

• ЗАГОРАНОВИЋ

• ЗАЈЕЧАРАНОВИЋ

• ЗАЈЕГАНОВИЋ

• ЗАЈГАНОВИЋ

• ЗАЈКЕСКОВИЋ

• ЗАПУКИЋ

• ЗАСТРАНОВИЋ

• ЗБРЧАКИЋ

• ЗБРКИЋ

• ЗДРУНКОВИЋ

• ЗЕЈКИЋ

• ЗГАРДУЦОВИЋ

• ЗГРЧИЋ

• ЗИПАЛОВИЋ

• ЗОЛОТИЋ

• ЗОМПИЋ

• ЗОРЈАНОВИЋ

• ЗРНКАРЕВИЋ

• ЗУБАНОВИЋ

И

• ИКОНИЋ

• ИЛИЈОНИЋ

• ИЛИКИЋ

• ИЛИОНИЋ

• ИЉЕНКАНОВИЋ

• ИЉЕНКАРЕВИЋ

• ИЉОРИЋ

• ИШАНОВИЋ

• ИСИРИНОВИЋ

• ИСПИРОВИЋ

• ИСТОДОРОВИЋ

• ИВУЦИЋ

Ј

• ЈАКУЦИЋ

• ЈАНАШКОВИЋ

• ЈАНИКИЋ

• ЈАЊЕСКОВИЋ

• ЈАНКУЦИЋ

• ЈАНОЈКИЋ

• ЈАНОШЕВИЋ

• ЈАНУЦИЋ

• ЈАНУЈКИЋ

• ЈЕФТЕНИЋ

• ЈЕЈИЦИЋ

• ЈЕНЧИЋ

• ЈЕНИЋ

• ЈЕНКИЋ

• ЈЕПУРАНОВИЋ

• ЈЕПУРОВИЋ

• ЈЕРИНИЋ

• ЈОНАШЕВИЋ

• ЈОНАШКОВИЋ

• ЈОНЧИЋ

• ЈОНЕСИЋ

• ЈОНИЋ

• ЈОНИЦИЋ

• ЈОНИЧИЋ

• ЈОНИКИЋ

• ЈОНИКОВИЋ

• ЈОЊАЧЕВИЋ

• ЈОЊЕВИЋ

• ЈОНКИЋ

• ЈОНОВИЋ

• ЈОРДАЧЕВИЋ

• ЈОРДАЧИЈЕВИЋ

• ЈОРДАКОВИЋ

• ЈОРГИЋ

• ЈОРГОНИЋ

• ЈОРГОВИЋ

• ЈОВИКИЋ

• ЈОВКИЋ

• ЈОВОНИЋ

• ЈУБЕЦИЋ

• ЈУСТИНОВИЋ

К

• КАЦАЛОЈЕВИЋ

• КАЧУЛАРЕВИЋ

• КАЛАМАКОВИЋ

• КАЛАТИЋ

• КАЛДАРАРЕВИЋ

• КАЛИНОВИЋ

• КАЛИНУЦИЋ

• КАНЧЕВИЋ

• КАНТАР

• КАПАЦИНОВИЋ

• КАПРАРЕВИЋ

• КАПРИЋ

• КАРАБАШ

• КАРАБАШАНОВ

• КАРАБАШЕВИЋ

• КАРАБЕЛИЋ

• КАРАЈМАНОВИЋ

• КАРАЛИЋ

• КАРАМАНЧИЋ

• КАРАМАТРАКОВИЋ

• КАРБУНАРЕВИЋ

• КАРБУНИКИЋ

• КАРГОТИЋ

• КАСАПОВИЋ

• КАТРАНИЦОВИЋ

• КАУКОВИЋ

• КАЗАКОВИЋ

• КЕБУРОВИЋ

• КЕЦАНОВИЋ

• КЕЛИЋ

• КЕРАНОВИЋ

• КЕРАТОВИЋ

• КЕРЧУЉ

• КЕРЧУЉЕВИЋ

• КЕРЕБИЋ

• КЕРИЋ

• КЕРКЕЛИЋ

• КЕРОЈЕВИЋ

• КЕСЕРИЋ

• КИЦОРАНОВИЋ

• КИЦУЛОВИЋ

• КИЦУРАНОВИЋ

• КИФОВИЋ

• КИКИЋ

• КИЛОМОВИЋ

• КИМИЏИКИЋ

• КИПРИЈАНОВИЋ

• КИРИЦИЋ

• КИРИЏИЋ

• КИРЈАКОВИЋ

• КИРКИЋ

• КИРКОВИЋ

• КИРЛОЈЕВИЋ

• КИРЛУЈЕВИЋ

• КИРОЈЕВИЋ

• КИВАРАНОВИЋ

• КЛЦАНОВИЋ

• КЛЧЕСКО

• КЛЕЧУЛОВИЋ

• КЛЕНЦОВЉЕВИЋ

• КОБИЛАНОВИЋ

• КОДИЋ

• КОДИЦОВИЋ

• КОЏОМАНОВИЋ

• КОКЕЛИЋ

• КОКОРАНОВИЋ

• КОКОРЕСКОВИЋ

• КОКОРИЋ

• КОЛЧИЋ

• КОЛЏИЋ

• КОЛЕРОВИЋ

• КОЛИЦИЋ

• КОЛИЦОВИЋ

• КОЛОВИЋ

• КОЛОВЉАНОВИЋ

• КОНАКОВИЋ

• КОНЧАТОВИЋ

• КОНДИЋ

• КОПИЛОВИЋ

• КОРБОВЉАНОВИЋ

• КОРКОЦИЋ

• КОРНИЋ

• КОРНИЦИЋ

• КОРУНОВИЋ

• КОРЗАНОВИЋ

• КОШАНОВИЋ

• КОШОВЈАНОВИЋ

• КОСОВЉАНОВИЋ

• КОСТАЧЕВИЋ

• КОТАРЧЕВИЋ

• КОТКОЈЕВИЋ

• КОТОЈИЋ

• КОТОВИЋ

• КОТУЈИЋ

• КОЖИЦИЋ

• КОЖОКИЋ

• КОЖОМАНОВИЋ

• КРАЦАНОВИЋ

• КРАЧУН

• КРАЧУНОВИЋ

• КРАЈАНОВИЋ

• КРАЈЊАНОВИЋ

• КРАКАНОВИЋ

• КРАНЧИЋ

• КРАЊАНОВИЋ

• КРЦАНОВИЋ

• КРЧЕТИЋ

• КРЧОБИЋ

• КРЕЦ

• КРЕЦИЋ

• КРЕЦОНИЋ

• КРЕЦОВИЋ

• КРЕКУЛОВИЋ

• КРИНИЋ

• КРИНУЛОВИЋ

• КРИШАНОВИЋ

• КРИШТЕНАНОВИЋ

• КРИШУЛОВИЋ

• КРИВЕЉАНОВИЋ

• КРИЖАНОВИЋ

• КРОИТОРОВИЋ

• КРОЈИТОРОВИЋ

• КРОЈТОРОВИЋ

• КРПЕТИЋ

• КРСИЈАНОВИЋ

• КРСЈАНОВИЋ

• КРШТЕНАНОВИЋ

• КРЖАЛИЈЕВИЋ

• КРЖАНОВИЋ

• КРЖОЈЕВИЋ

• КУЦАНОВИЋ

• КУЦИЋ

Л

• ЛАЋЕШ

• ЛАЂОШ

• ЛАЈТИНОВИЋ

• ЛАЛОШЕВИЋ

• ЛАПАДАТОВИЋ

• ЛАПАДИЧИЋ

• ЛАПАТАНОВИЋ

• ЛАУДАНОВИЋ

• ЛАУТАРЕВИЋ

• ЛЕБОЈКИЋ

• ЛЕЈКИЋ

• ЛЕНЦАРЕВИЋ

• ЛЕПЕДАТОВИЋ

• ЛЕПИЋ

• ЛЕЗИЋ

• ЛИЧИЋ

• ЛИЦУЛОВИЋ

• ЛИКЕРИЋ

• ЛИКСАРЕВИЋ

• ЛИКУЦИЋ

• ЛИНКИЋ

• ЛИСАРЕВИЋ

• ЛОГОФЕТОВИЋ

• ЛОЗАНОВИЋ

• ЛУКИЈАНОВИЋ

• ЛУКУЦИЋ

• ЛУЛАРЕВИЋ

• ЛУНГАНОВИЋ

• ЛУНГИЋ

• ЛУНГОВИЋ

• ЛУНГУЛОВИЋ

• ЛУНЖИЋ

• ЛУПЕЈИЋ

• ЛУПЕСКОВИЋ

• ЛУПИКИЋ

• ЛУПОВИЋ

• ЛУПШАН

• ЛУПШИЋ

• ЛУПУЛОВИЋ

Љ

• ЉЕГАНУШИЋ

• ЉЕВКИЋ

• ЉИКИЋ

• ЉИКУЦИЋ

• ЉОЉАНОВИЋ

• ЉУШКИЋ

 М

• МАЦОГОВИЋ

• МАЧУКАНОВИЋ

• МАЧУКАТ

• МАДАМОВИЋ

• МАДАНОВИЋ

• МАДРУЈКИЋ

• МАДУЦИЋ

• МАГДИЋ

• МАГУРЈАНОВИЋ

• МАЈКАНОВИЋ

• МАЈКАОВИЋ

• МАКРИШЕВИЋ

• МАКУЛОВИЋ

• МАЛАГИЋ

• МАЛУКИЋ

• МАНДОКОВИЋ

• МАНДРАШ

• МАНДРИЦОЈЕВИЋ

• МАНДРУЈКИЋ

• МАНЏИЋ

• МАНЏУКИЋ

• МАНИЋ

• МАЊЕВИЋ

• МАНКОВЈАНОВИЋ

• МАНКУЛОВИЋ

• МАНЗАЛОВИЋ

• МАРДАЉЕВИЋ

• МАРГАРАНОВИЋ

• МАРГИТАНОВИЋ

• МАРИЦОЈЕВИЋ

• МАРИЈКИЋ

• МАРИЈОКОВИЋ

• МАРИКАНОВИЋ

• МАРИКИЋ

• МАРИЊЕС

• МАРИЊЕС

• МАРИЊЕСКОВИЋ

• МАРИЊЕЗ

• МАРИНОВИЋ

• МАРЈАЦИЋ

• МАРЈАНОВИЋ

• МАРМАКОВИЋ

• МАРТИНЕСИЋ

• МАРТИНОВИЋ

• МАРТИНОВИЋ

• МАРУЈКИЋ

• МАШУЛОВИЋ

• МАТАСАРЕВИЋ

• МАТЕЈИЦОВИЋ

• МАВРОВИЋ

• МАЗОКОВИЋ

• МЕДРУЛОВИЋ

• МЕИЛАНОВИЋ

• МЕЈЕСКОВИЋ

• МЕНЧУЛОВИЋ

• МЕРКАНОВИЋ

• МЕРЛАУЦОВИЋ

• МЕРЖИКИЋ

• МИЦАРЕВИЋ

• МИЋИЋЕЛОВИЋ

• МИЧИЧЕЛОВИЋ

• МИДУШИЋ

• МИХАЈИЧИЋ

• МИЈЕСКОВИЋ

• МИЈУЦАНОВИЋ

• МИЈУЦИЋ

• МИКАРИЋ

• МИКЛАЈИЋ

• МИКЛЕЈИЋ

• МИКШИЋ

• МИКУЦИЋ

• МИКУЉЕВИЋ

• МИКУЛОВИЋ

• МИЛИЦАНОВИЋ

• МИЛОШАНОВИЋ

• МИНДИЋ

• МИНОКОВИЋ

• МИРОШЕВИЋ

• МИШКИЋ

• МИСТЕРЂЕЛОВИЋ

• МИТАНОВИЋ

• МИТИТИКИЋ

• МИТРАНИЋ

• МИТРАНОВИЋ

• МИТРЕЉЕВИЋ

• МИТРОЈЕВИЋ

• МИТУЦИЋ

• МИТУЦИЋ

• МИТУЛИКИЋ

• МИТУЉЕВИЋ

• МИТУЉИКИЋ

• МИТУЛОВИЋ

• МИУЦИЋ

• МИУЛОВИЋ

• МНДРУЦИЋ

• МОЦАНОВИЋ

• МОДОРАНОВИЋ

• МОЈСИЋ

• МОКОФИЋ

• МОЛДОВЉАНОВИЋ

• МОНОВИЋ

• МОРАРЕСКОВИЋ

• МОРАРЕВИЋ

• МОРАРИЦИЋ

• МОШИЋ

• МОСОРОВИЋ

• МОТИЋ

• МУЦИЋ

• МУЧИЋ

• МУЧИЛОВИЋ

• МУЦУЛОВИЋ

• МУНЋАН

• МУНЋАНОВИЋ

• МУНЧАНОВИЋ

• МУНЂАН

• МУРГАНОВИЋ

• МУРГИЋ

• МУШИЋ

• МУСКАЛОВИЋ

• МУСКИЋ

• МУСТЕЦИЋ

• МУТУЉЕВИЋ

• МУТУЛОВИЋ

Н

• НАИНОВИЋ

• НАКУЛОВИЋ

• НАНУЛЕСКОВИЋ

• НЕГОИЦИЋ

• НЕГОЈИЦИЋ

• НЕГРАНОВИЋ

• НЕГРИЋ

• НЕГРИЛИЋ

• НЕГУЦИЋ

• НЕКШАНОВИЋ

• НЕМЦАНОВИЋ

• НИЦИЋ

• НИЦОЈЕВИЋ

• НИЦУЉЕСТЕВИЋ

• НИЦУЛОВИЋ

• НИКИЋ

• НИКИЦИЋ

• НИКОЛАЈЕВИЋ

• НИКУЦОВИЋ

• НОИНОВИЋ

• НОНИЋ

• НОВАЧЕСКОВИЋ

• НОВАЧИКИЋ

• НУЦИЋ

• НУЦУЉЕВИЋ

• НУЈКИЋ

Њ

• ЊАГОЈЕВИЋ

• ЊАГУЛОВИЋ

• ЊАМЦИЋ

• ЊАМЦУЛОВИЋ

• ЊЕГРИЋ

• ЊЕГРОЈЕВИЋ

• ЊЕГУЛОВИЋ

• ЊЕГУРЦИЋ

• ЊЕГУРИЧИЋ

• ЊЕГУШИЋ

• ЊЕЊУЛОВИЋ

О

• ОЧУЗОВИЋ

• ОДОЧОГИЋ

• ОДОНОГИЋ

• ОДРКИЋ

• ОГАШАНОВИЋ

• ОКИЉЕВИЋ

• ОКРЧАЛОВИЋ

• ОЛАР

• ОЛАРЕВИЋ

• ОЛАРИЋ

• ОЛАРИЋ

• ОЛЧАНОВИЋ

• ОПРИЋ

• ОПРИЦИЋ

• ОПРИЦОВИЋ

• ОПРИЈАНОВИЋ

• ОПРИКИЋ

• ОРБУЉЕВИЋ

• ОРСОВАНОВИЋ

• ОШТРЕЉАНОВИЋ

• ОШТРЕЉАНОВИЋ

• ОШТРЉАНОВИЋ

• ОСТРОГЛАВ

• ОСТРОГЛАВИЋ

• ОСТРОВЉАНОВИЋ

• ОЗВОЛТ

П

• ПАЧЕРИЗОВИЋ

• ПАДУРИЋ

• ПАЈКИЋ

• ПАКАЛОВИЋ

• ПАЛАНЧАНОВИЋ

• ПАЉЕВИЋ

• ПАНЦИЈЕВИЋ

• ПАНЋИКА

• ПАНЧИКИЋ

• ПАНЦОЈЕВИЋ

• ПАНДУРАНОВИЋ

• ПАЊЕСКОВИЋ

• ПАЊЕСКОВИЋ

• ПАНКАЛОЈЕВИЋ

• ПАНКАЛУЈИЋ

• ПАПАЧИКИЋ

• ПАПАНИЦИЋ

• ПАПИЋ

• ПАПОРОВИЋ

• ПАПУКОВИЋ

• ПАПУКОВИЋ

• ПАПУРОВИЋ

• ПАПУШОЈЕВИЋ

• ПАРАСКЕВИЋ

• ПАРЧИНОВИЋ

• ПАРПАНЂЕЛОВИЋ

• ПАРТЕНИЈЕВИЋ

• ПАСАРИКИЋ

• ПАСКАРЕВИЋ

• ПАСКУЛОВИЋ

• ПАСТРОЊЕВИЋ

• ПАШУЈКОВИЋ

• ПАСУЉАНОВИЋ

• ПАСУЉЕВИЋ

• ПАТЕРБУНИЋ

• ПАТЛИЏАНОВИЋ

• ПАТРУЦИЋ

• ПАТУЛИЋ

• ПАУЦАНОВИЋ

• ПАУЦИЋ

• ПАУЛЕСКОВИЋ

• ПАУЛИЋ

• ПАУЉЕЦОВИЋ

• ПАУЉЕСКИЋ

• ПАУЉЕСКОВИЋ

• ПАУЉЕВИЋ

• ПАУЉИЧИЋ

• ПАУЉИЧИЋ

• ПАУЊЕЛОВИЋ

• ПАУЊИКА

• ПАУЊОРИЋ

• ПАУНОВИЋ

• ПАУШАНОВИЋ

• ПАУШКИЋ

• ПЕЋИЋ

• ПЕЈКИЋ

• ПЕЛАНОВИЋ

• ПЕЛИЋ

• ПЕНЧИЋ

• ПЕНЧУЛОВИЋ

• ПЕНИЋ

• ПЕРДЕЉЕВИЋ

• ПЕРЊАКОВИЋ

• ПЕРТИЋ

• ПЕРУЦИЋ

• ПЕШКИРОВИЋ

• ПЕШТЕРАНОВИЋ

• ПЕТЕЛИЋ

• ПЕТКАЊЕСКОВИЋ

• ПЕТРАШКОВИЋ

• ПЕТРИЈАНОВИЋ

• ПЕТРИЈАРЕВИЋ

• ПЕТРИЈИЋ

• ПЕТРИКИЋ

• ПЕТРИШОРОВИЋ

• ПЕТРЊЕСКОВИЋ

• ПЕТРОЊЕСКОВИЋ

• ПЕТРУЦИЋ

• ПЕТРУЈКИЋ

• ПЕЗЕРОВИЋ

• ПИЋА

• ПИЦАЈКИЋ

• ПИЦИГОЈ

• ПИЧОРУШЕВИЋ

• ПИЦУЛОВИЋ

• ПИЦУЛОВИЋ

• ПИЦУЛОВИЋ

• ПИЛОВИЋ

• ПИПЕЛКИЋ

• ПИПИЋ

• ПИПИЋ

• ПИПТОРОШЕВИЋ

• ПИРОЈЕВИЋ

• ПИШАНОВИЋ

• ПИСКИНИЋ

• ПИШЉАГИЋ

• ПИСМИГИЋ

• ПИСТОЛИЋ

• ПИШТОЉЕВИЋ

• ПИСТОЛОВИЋ

• ПИСТРИЦИЋ

• ПИТАРЕВИЋ

• ПЈАГУЛОВИЋ

• ПЛАЧИНТИЋ

• ПЛАМЊАНОВИЋ

• ПЛАШИНТОВИЋ

• ПЛЕШИЋ

• ПЉЕШИЋ

• ПЉЕШТИШ

• ПЉЕШТИШЕВИЋ

• ПЛОСКИЋ

• ПОЛТИКОВИЋ

• ПОНЧИЋ

• ПОПАНИЦИЋ

• ПОПАРИНОВИЋ

• ПОПАЗОВИЋ

• ПОПОЈИЋ

• ПОПОЊАКОВИЋ

• ПОРКАРИНОВИЋ

• ПОРКОЈЕВИЋ

• ПОСЛАНОВИЋ

• ПРАХОВЉАНОВИЋ

• ПРАХОВЉАНОВИЋ

• ПРАНГАЂИЈЕВИЋ

• ПРАНГАЏИЈЕВИЋ

• ПРЧУЛОВИЋ

• ПРЕЂЕСКОВИЋ

• ПРЕДИЋ

• ПРЕДОНИЋ

• ПРЕДОВИЋ

• ПРЕДУЈКИЋ

• ПРИБОЈЕВИЋ

• ПРИЈОЧИЋ

• ПРИКОЛИЋ

• ПРИКУЛОВИЋ

• ПРИКУЛОВИЋ

• ПРИОЧИЋ

• ПРИУЛОВИЋ

• ПРИВУЛОВИЋ

• ПРЛИЋ

• ПРЊАКОВИЋ

• ПРСКИЋ

• ПРСТИЋ

• ПРУНАРЕВИЋ

• ПРУНИЋ

• ПРУНИЋ

• ПРВАНЧЕВИЋ

• ПРВАНОВИЋ

• ПРВАНОВИЋ

• ПРВУЈКИЋ

• ПРВУЛЕЦОВИЋ

• ПРВУЉЕСКОВИЋ

• ПРВУЉЕВИЋ

• ПРВУЛОВИЋ

• ПСЛАНОВИЋ

• ПУЦАНОВИЋ

• ПУЦАНОВИЋ

• ПУЦИНИКИЋ

• ПУЧУЛОВИЋ

• ПУДИНИКИЋ

• ПУФИЋ

• ПУФЛОВИЋ

• ПУЈЕВИЋ

• ПУЈИЋ

• ПУЈКИЋ

• ПУЈКИЛОВИЋ

• ПУЛИЗИЋ

• ПУЉЕЦОВИЋ

• ПУЊЕКОВИЋ

• ПУПАЗИЋ

• ПУРЧЕЛОВИЋ

• ПУРДИЋ

• ПУШКИЋ

• ПУСЛОЈИЋ

• ПУТАНОВИЋ

• ПУТОЈИЋ

Р

• РАБАЏИЋ

• РАЦИЋ

• РАДИЦОВИЋ

• РАДИЦОВИЋ

• РАДИНАРЕВИЋ

• РАДУЦИЋ

• РАДУЈЕВЧАНОВИЋ

• РАДУКАНОВИЋ

• РАДУЉЕСКОВИЋ

• РАДУЉЕВИЋ

• РАДУЉИЦИЋ

• РАДУЛОВИЋ

• РАФАИЛОВИЋ

• РАИНОВИЋ

• РАЈЦАНОВИЋ

• РАЈИНОВИЋ

• РАКИЈАНОВИЋ

• РАКУЛОВИЋ

• РАМАЋИНОВИЋ

• РАМОЈКИЋ

• РАШКОБАНОВИЋ

• РАТАРЕВИЋ

• РАТОПЕКИЋ

• РАУЛОВИЋ

• РЕДИЋ

• РЕГУЛИЋ

• РЕЈКИЋ

• РЕПЕЂИЋ

• РЕПЕЏИЋ

• РИНИЋ

• РИПУЛОВИЋ

• РКУЛОВИЋ

• РОБОВЉАНОВИЋ

• РОЈБИЋ

• РОЈТЕРИЋ

• РОМАНОВИЋ

• РОМИЋ

• РОШЕВИЋ

• РОСКИЋ

• РОШКОВИЋ

• РОШОГИЋ

• РОТАРЕВИЋ

• РПАНОВИЋ

• РУЦИЋ

• РУЦОЈЕВИЋ

• РУФИЋ

• РУЖАН

• РУЖАНОВИЋ

• РУЖАНОВИЋ

• РУЖЕСКОВИЋ

• РЖАНОВИЋ

С

• САНДИЋ

• САНДУЉЕВИЋ

• САНДУЛОВИЋ

• САРАКОВИЋ

• САВУЉЕСКОВИЋ

• СЕЈМЈАНОВИЋ

• СЕРАФИНОВИЋ

• СЕРЧИЋ

• СИБИНОВИЋ

• СИКИРУШ

• СИМИЈОНОВИЋ

• СИНЏИЋ

• СИНГУРИЛОВИЋ

• СИНКИЋ

• СИПЉАНОВИЋ

• СИВОНИЋ

• СИВУЛОВИЋ

• СКАЛУШЕВИЋ

• СКРЛАТОВИЋ

• СЛАТИНАШЕВИЋ

• СЛАТИНАШЕВИЋ

• СЛАВУЛОВИЋ

• СМАДУЛОВИЋ

• СМЕТАНОВИЋ

• СОФИЋ

• СОФИЈАНОВИЋ

• СОЛДАТОВИЋ

• СОЛДАТОВИЋ

• СОЛОМИЈЕВИЋ

• СОРЕЈЕВИЋ

• СОРИЋ

• СОРИНКАНОВИЋ

• СПАТАРЕВИЋ

• СПЕНЧИЋ

• СПЕРЛИЋ

• СПЕРЛИЋ

• СПИЛКУЦИЋ

• СПНОВИЋ

• СПНУЛОВИЋ

• СРБУ

• СРБУЉЕВИЋ

• СРБУЛОВИЋ

• СРЕЗОЈЕВИЋ

• СТАГАРЕВИЋ

• СТАЈКУЛОВИЋ

• СТАН

• СТАНЧУЉЕВИЋ

• СТАНЧУЛОВИЋ

• СТАНЕСИЋ

• СТАНГАЧИЛОВИЋ

• СТАНИМАРИЋ

• СТАНУЦАНОВИЋ

• СТАНУЈКИЋ

• СТАНУШИЋ

• СТЕГАРЕВИЋ

• СТЕЛЕНОВИЋ

• СТЕПАНЕСКОВИЋ

• СТЕПАЊЕСКОВИЋ

• СТЕРПОЊЕ

• СТЕВУЉЕВИЋ

• СТИКЛИЋ

• СТИНГИЋ

• СТОЈАЊЕЛОВИЋ

• СТОЈКАН

• СТОЈКАЊЕЛОВИЋ

• СТОЈКАНОВИЋ

• СТОПОРАНОВИЋ

• СТРАИНОВИЋ

• СТРАИНОВИЋ

• СТРАНИНОВИЋ

• СТРЕЋАНОВИЋ

• СТРЕЈКИЋ

• СТРИНИЋ

• СТРИНУЛОВИЋ

• СТРМБАНОВИЋ

• СТРОЈИЋ

• СТРОЈИЋ

• СТРУЈИЋ

• СТУПАРАНОВИЋ

• СТУПАРЕВИЋ

• СУЧОЈЕВИЋ

• СУГАРЕВИЋ

• СУЛИМАНОВИЋ

• СУНАРИЋ

• СУРЧЕЛОВИЋ

• СУРДАНОВИЋ

• СУРДУЛОВИЋ

• СУРДУЛОВИЋ

• СУРУЉЕВИЋ

• СУВЕЈКИЋ

• СВИЈИЋ

Т

• ТАЈКАЛАНОВИЋ

• ТАЈНИЋ

• ТАЛПЕШИЋ

• ТАМЈАНОВИЋ

• ТАНЏАНОВИЋ

• ТАНЂЖАНОВИЋ

• ТАНИКИЋ

• ТАРГУЦИЋ

• ТАРИЦИЋ

• ТАУШАНОВИЋ

• ТЕКЕЛЕРОВИЋ

• ТЕМЕРАНОВИЋ

• ТИЦОЈЕВИЋ

• ТИТЕРИЋ

• ТИЗМОНАР

• ТОБИЋ

• ТОБОШАРЕВИЋ

• ТОБОВИЋ

• ТОЧАКОВИЋ

• ТОДОРИКИЋ

• ТОДОРИКОВИЋ

• ТОНКИЋ

• ТОРЊЕСКОВИЋ

• ТОРОГЛАНОВИЋ

• ТРАИЛОВИЋ

• ТРАИЛУЦИЋ

• ТРАЈИЋ

• ТРАЈИЛОВИЋ

• ТРАЈИЛУЦИЋ

• ТРАЈЛУЦИЋ

• ТРАНДАФИЛОВИЋ

• ТРАНЂАНОВИЋ

• ТРАНКИЋ

• ТРЦАНОВИЋ

• ТРЕЈКИЋ

• ТРЕКЕЛИЋ

• ТРИКАНОВИЋ

• ТРИКАНОВИЋ

• ТРИКИЋ

• ТРИКИЋ

• ТРИВУЛОВИЋ

• ТРМАНОВИЋ

• ТРНКИЋ

• ТРОКАН

• ТРОКИЋ

• ТРОКИЋ

• ТРОКИЦИЋ

• ТРОКИЦИЋ

• ТРУЦИЋ

• ТРУЦИЋ

• ТРУЦИЋ

• ТРУЈАНОВИЋ

• ТРУЈИЋ

• ТРУЈИЋ

• ТРУЈКАНОВИЋ

• ТРУЈКИЋ

• ТРУНОВИЋ

• ТРУШКИЋ

• ТРУШКИЋ

• ТУФАЈЕВИЋ

• ТУФАНИЋ

• ТУФАНОВИЋ

• ТУФАРЕВИЋ

• ТУФИКИЋ

• ТУФОНИЋ

• ТУЈКИЋ

• ТУКИЋ

• ТУЛИЋ

• ТУНИЋ

• ТУРАНОВИЋ

• ТУРКУЛОВИЋ

• ТУРЛИКИЋ

• ТУРТИЋ

• ТУРТУШЕЛОВИЋ

У

• УБАВКИЋ

• УЦАНОВИЋ

• УЂИЛАНОВИЋ

• УДИЛОВИЋ

• УЂИЛОВИЋ

• УДРИЋ

• УДУБАРЕВИЋ

• УЈДИЛОВИЋ

• УНГУРЈАНОВИЋ

• УРЕЈКИЋ

• УРЛАНОВИЋ

• УРЛОЈЕВИЋ

• УРСАНОВИЋ

• УРШИКИЋ

• УРСУЉАНОВИЋ

• УРСУЛОВИЋ

• УРУКОВИЋ

• УРУКОВИЋ

• УРЗИКИЋ

• УРЗИКОВИЋ

• УСТУРОЈЕВИЋ

Ф

• ФАЈФЕРИЋ

• ФАЈМОГОВИЋ

• ФАЈНИШЕВИЋ

• ФАЛЧИЋ

• ФАНОВИЋ

• ФАСУЈЕВИЋ

• ФИЏОВИЋ

• ФИКИЋ

• ФИЛЧИЋ

• ФИЛИЏАНОВИЋ

• ФИЛИФЕРОВИЋ

• ФИРАНОВИЋ

• ФИРЛОВИЋ

• ФИРУЈКИЋ

• ФИРУЛЕСКОВИЋ

• ФИРУЛОВИЋ

• ФЉАНКОВИЋ

• ФЛОРАНОВАЦ

• ФЛОРАНОВИЋ

• ФЛОРИЋ

• ФЛОРИЧИКИЋ

• ФЛОРИКИЋ

• ФЛОРОВИЋ

• ФЛОШИЋ

• ФЛУТУРЕЦИЋ

• ФОЈНИШЕВИЋ

• ФОКШАНОВИЋ

• ФОТИЋ

• ФРАНКУЛОВИЋ

• ФРФУЛАНОВИЋ

• ФРИМУЛОВИЋ

• ФРИШКОВИЋ

• ФРНКУЛОВИЋ

• ФРУНЗИЋ

• ФУЦИЋ

• ФУФАНОВИЋ

• ФУФУЉЕВИЋ

• ФУЈКИЋ

• ФУНДАНОВИЋ

• ФУЊИГИЋ

• ФУНТУЊЕРОВИЋ

• ФУРЊИГИЋ

• ФУСИЋ

• ФУСИЈАНОВИЋ

• ФУСУЉЕВИЋ

Ћ

• ЋЕФЕРИЈАНОВИЋ

• ЋИЛИБОНОВИЋ

• ЋИПСИЋ

• ЋУЛАКОВИЋ

Ч

• ЧАПШАНОВИЋ

• ЧАШИЋ

• ЧАУРЕВИЋ

• ЧАУШАНОВИЋ

• ЧЕБУКОВИЋ

• ЧЕЧИЋ

• ЧЕЧУЛАНОВИЋ

• ЧЕЛЕНКОВИЋ

• ЧЕЛОЈЕВИЋ

• ЧЕНУШИЋ

• ЧЕРБУЛОВИЋ

• ЧЕРЧЕЛОВИЋ

• ЧЕРГАНОВИЋ

• ЧЕРМУКОВИЋ

• ЧИЧАНОВИЋ

• ЧИЧИЋ

• ЧИЧИРИНОВИЋ

• ЧИКАРЕВИЋ

• ЧИКАРЕВИЋ

• ЧИКИТАНОВИЋ

• ЧИКОЈЕВИЋ

• ЧИКУЛОВИЋ

• ЧИНКИЋ

• ЧИРИШАНОВИЋ

• ЧИВИТОВИЋ

• ЧОБАНОВИЋ

• ЧОБОТИЋ

• ЧОГИЋ

• ЧОКОЈЕВИЋ

• ЧОКОЈИЋ

• ЧОКОНИЋ

• ЧОКУЛОВИЋ

• ЧОНКИЋ

• ЧОРБОЛОКОВИЋ

• ЧОРЧОКОВИЋ

• ЧОРТАНОВИЋ

• ЧОРТАНОВИЋ

• ЧОВИКАНОВИЋ

• ЧОВРТАНОВИЋ

• ЧУБЛИЋ

• ЧУЧУЛАНОВИЋ

• ЧУКОВИЋ

• ЧУЛЕЈЕВИЋ

• ЧУЛИЋ

• ЧУЛУЛЕЈЕВИЋ

• ЧУМПУЈЕРОВИЋ

• ЧУНПУЈЕРОВИЋ

• ЧУПЕРКИЋ

• ЧУРИЋ

• ЧУРИЛОВИЋ

Џ

• ЏАМАНОВИЋ

• ЏАМБРИЋ

• ЏЕЛАТОВИЋ

• ЏЕНОВЈАНОВИЋ

• ЏЕТИЋ

• ЏИДАРЕВИЋ

• ЏИМРИЋ

• ЏОНТИЋ

• ЏОПАЛИЋ

• ЏУРКАНОВИЋ

 Ш

• ШАЛАРЕВИЋ

• ШАМИЋ

• ШАРБАНОВИЋ

• ШЦОЈИЋ

• ШЋОЈИЋ

• ШЋОПИЋ

• ШЋОПУЛОВИЋ

• ШЧОПУЛОВИЋ

• ШЕЈЊАНОВИЋ

• ШЕКЛИЋ

• ШЕРБАНОВИЋ

• ШЕРЕМЕТОВИЋ

• ШЕРГИЋ

• ШЕРШЕЉЕВИЋ

• ШЕРШЕЛОВИЋ

• ШИГУЛОВИЋ

• ШИШМАНОВИЋ

• ШИШУЛОВИЋ

• ШОГОРОВИЋ

• ШОЈАНОВИЋ

• ШОКИЋ

• ШОЛЂА

• ШОЛДИЋ

• ШОЛКОТОВИЋ

• ШОМОНОВИЋ

• ШОНИЋ

• ШОРШОКОВИЋ

• ШОШИЋ

• ШОТАЛИЋ

• ШПИКОВЈАНОВИЋ

• ШТИРБАНОВИЋ

• ШТРБАНОВИЋ

• ШУЈЕРАНОВИЋ

• ШУЈКИЋ

• ШУЛЕИЋ

• ШУЉИКИЋ

• ШУЊЕВАРИЋ

• ШУРКИЋ

• ШУТУЛОВИЋ

 

Коментари (20)

Одговорите

20 коментара

 1. Јован Ерор

  Са овим последњим се слажем, а о свему претходном бисмо могли још доста да пишемо.

 2. небитно

  Занима ме зашто је на листи презимена презиме Чублић? Презиме Чубљић нема на листи, додуше не знам ког је порекла, знма само пет колена од мене у назад да су лјуди који су носили то презиме живели у влашком селу, даље у назад стварно не знам. Не знам одакле потиче. Чубљића има још увек, за то знам, а и ја бих се презивао Чубљић да мој отац није погрешно уписан у књигу родђених, та грешка никад није исправљена, тако да ја за друге Чублиће сем мене и мог оца стварно не знам. Чак и да јесте Чублић влашко презиме оно и и није тако старо…

 3. Презиме Бађевић, је заиста са простора где живе власи. Међутим, пошто сам мало истраживао, видео сам да је вероватно то презиме стигло у тимочку крајину у 18. веку из Црне Горе, из Андријевице. Иначе, вероватно се ради о варијанти презимена Баћевић, које је распострањено у Никшићкој области, а порекло је из села Баћевићи из Херцеговине, на Неретви. Целокупно становништво тог села је за време рата90. тих, било принуђено да по кишној ноћи преплива Неретву и тако се спаси ….

 4. Srdjan

  Moj pradeda iz Homolja, Radovan Cikarevic je u drugom svedskom ratu presao granicu s Bosnom i nikada se nije vratio…..Iz bliskih izvora se kasnije saznalo da je ziv i osnovao porodicu tamo negde….. Voleo bih da ako neko zna nesto o njemu, tj ako je nekome prezime Cikarevic poznato u BiH ili gde vec, mozda nosimo istu krv, voleo bih da znam da li negde tamo imam rodjake….uvek moze da me kontaktira preko ove stranice. bio bih jako sretan da posle par generacija ponovo nadjem svoje rodjene.

 5. Marjanovic

  Prezime Marjanovic, iz jedinog vlaskog sela opstine Pozarevac – Recice, odakle potice moj deda po ocu. Naravno, Marjanovica ima i Crnogoraca i Srba, ima ih u Kucevu koji nisu Vlasi (kao nas pevac Djordje Marjanovic i ugledni profesor Voja Marjanovic). Zanimljivo je da su Vlasi u ovom selu imali tradiciju nasledjivanja prezimena po ocu, kao i Srbi u okolnim selima, pa je malo falilo da moj deda i njegov rodjeni brat ne naslede prezime Dragutinovic, po ocu im Dragutinu.

 6. Boban

  Hteo bih da naglasim da u datom spisku prezimena nema ni prezimena Katalinić! Prezime Katalinić je nastalo od Kataljinješč (Catalin). Ovo prezime se nalazi u Vlaškom selu Bukovski kod Kučeva.

 7. Miloš Radovanović

  Veliki pozdrav

  Čudno mi je da se ovde mogu videti prezimena koja postoje u nekim krajevima dosta daleko od ovog regiona..Npr. Šutulović..Crna Gora Kolašin,Dabižijević prezime sa Kosova,Drakulović Crna Gora Plav i Vasojevići,Ljuštić Metohija okolina Peći,Šunjevarić Bosna tačnije Semberija…Čini mi se da ih ima još,pogledaću i proveriti.

  Svako dobro

 8. Zeljka Dimitrijevic

  Da li neko zna ista o prezimenu Dulkan. Rasprostranjeno je po Turskoj,a moze se i kod nas sresti. Potice iz Vlaskih krajeva. Hvala

 9. Срки

  Откуд презиме Ба(ј)иновић као влашко… Баиновићи су пореклом из Северне Метохије, где су почетком 19г века стигли из Црне Горе. Славили Никољдан, данас славе Св. Агатоника, или Св. Јакова Персијанца.

 10. Brt

  Vidim da i Munćan je ovde , ali Munćani ne zivi u istočnu Srbiju, negu u juznog banata, bar 99%.. je su i oni Valasi?
  Pozdrav