Влашка презимена Reviewed by Momizat on . Портал Порекло преноси "Влашки презименик" који се може наћи на веома квалитетном форуму Власи Србије, на следећој веб адреси: www.paundurlic.com/forum.vlasi.sr Портал Порекло преноси "Влашки презименик" који се може наћи на веома квалитетном форуму Власи Србије, на следећој веб адреси: www.paundurlic.com/forum.vlasi.sr Rating: 0
You Are Here: Home » Презимена » По регионима » Влашка презимена

Влашка презимена

Портал Порекло преноси „Влашки презименик“ који се може наћи на веома квалитетном форуму Власи Србије, на следећој веб адреси: www.paundurlic.com/forum.vlasi.srbije

А

• АБДУЉЕСКОВИЋ

• АБРАШЕВИЋ

• АДАМОВИЋ

• АГУРИДИЋ

• АЈДАРАНОВИЋ

• АЛДИЋ

• АЛЂИЋ

• АЛЏИЋ

• АЛИГИЋ

• АЛОВЈАНОВИЋ

• АНАСОНОВИЋ

• АНДРАШЕВИЋ

• АНДРЕКУЛОИВИЋ

• АНДРОБИЋ

• АНДРОШЕВИЋ

• АНЂЕЛИЋ

• АНЂЕЛОВИЋ

• АНГЕЛОВИЋ

• АНКУЦОВИЋ

• АНОКИЋ

• АПАНОВИЋ

• АРИЧЕВИЋ

• АРМАНКАРЕВИЋ

• АРЖОКАНОВИЋ

• АВРАМЕЛОВИЋ

• АВРАМЕСКОВИЋ

 Б

• БАБАНЧЕСКОВИЋ

• БАБЕЦИЋ

• БАБЕИЋ

• БАБЕЈИЋ

• БАБУЦИЋ

• БАЧУНИЋ

• БАДАРЕВИЋ

• БАДЕИЋ

• БАДЕЈЕВИЋ

• БАДЕВИЋ

• БАДИЦОВИЋ

• БАДИЋ

• БАДИЈЕВИЋ

• БАДРКИЋ

• БАЂЕВИЋ

• БАЂИЋ

• БАЂИЦА

• БАЏИКИЋ

• БАЏОЈИЋ

• БАИНОВИЋ

• БАЈИНОВИЋ

• БАЛАБАНОВИЋ

• БАЛАЧЕВИЋ

• БАЛАЧИКИЋ

• БАЛАЈАНОВИЋ

• БАЛАНЕСКОВИЋ

• БАЛАЖЕВИЋ

• БАЛАШЕВИЋ

• БАЛЦОЈИЋ

• БАЛЦОЈКИЋ

• БАЛЋАНОВИЋ

• БАЛЏИЋ

• БАЛИНКИЋ

• БАЛОЈЕВИЋ

• БАЛУЦИЋ

• БАЛУТИЋ

• БАРАГАНОВИЋ

• БАРБАТЕСКОВИЋ

• БАРБУЦИЋ

• БАРБОЈЕВИЋ

• БАРБУЛОВИЋ

• БАРАГАНОВИЋ

• БАРЗИЛОВИЋ

• БАСАРИЋ

• БАСАБАРИЋ

• БАТАКУЈЕВИЋ

• БАУЛОВИЋ

• БАЗАВАНОВИЋ

• БЕЦИЈА

• БЕЧИЈА

• БЕЋАРЕВИЋ

• БЕРДИЋ

• БЕЛАН

• БЕЛЧИЋ

• БЕЛЕГИЋ

• БЕЛИВАКИЋ

• БЕЉАН

• БЕРНИЋ

• БЕЛОНИЋ

• БЕЛОЊИЋ

• БЕРЕЧЕВИЋ

• БЕРКЕЊЕЧЕВИЋ

• БЕСАРАБИЋ

• БЕШИНА

• БЕШИНИЋ

• БЕШИНОВИЋ

• БЕШОЈКИЋ

• БЕЖИНАРЕВИЋ

• БИБЕСКОВИЋ

• БИБИЋ

• БИБАНОВИЋ

• БИБУЛОВИЋ

• БИЦАНОВИЋ

• БИЦИЋ

• БИЦУЉЕВИЋ

• БИЦУЛОВИЋ

• БИЛАНОВИЋ

• БИЛАШКОВИЋ

• БИКИЋ

• БИКОВИЋ

• БИНЂЕСКО

• БИРОВЉЕВИЋ

• БИРИШИЋ

• БИРКАНОВИЋ

• БИРОВЕСКО

• БИРОВЕСКОВИЋ

• БИРОВЉЕВИЋ

• БИРУЦИЋ

• БИОЛАНОВИЋ

• БИВОЛАРЕВИЋ

• БЛАДУШИЋ

• БЛАЖАРЕВИЋ

• БЛАЖОН

• БЛЕНДИЋ

• БЛДИЋ

• БЛИДАРЕВИЋ

• БЛОВИЋ

• БКИЋ

• БОБОЧЕВИЋ

• БОБОЈЕВИЋ

• БОБОКОВИЋ

• БОБОЛАНОВИЋ

• БОБОЛИНОВИЋ

• БОБОЛОКИЋ

• БОБОШИКИЋ

• БОБОШИКОВИЋ

• БОЦОКИЋ

• БОГИЦИЋ

• БОЈАЂИЈЕВИЋ

• БОЈАЏИЈЕВИЋ

• БОЈАШЕВИЋ

• БОКИЋ

• БОКШЕРОВИЋ

• БОЛБОТИНОВИЋ

• БОЛДЕИЋ

• БОЛДЕЈИЋ

• БОЛДИЋ

• БОЛОДЕЈИЋ

• БОЛДЕСКИЋ

• БОЛОГОВИЋ

• БОНЧОЈЕВИЋ

• БОНТУЛОВИЋ

• БОНДЕРОВИЋ

• БОНДОКИЋ

• БОНЂЕРОВИЋ

• БОРАНГИЋ

• БОРАКОВИЋ

• БОРЦИЋ

• БОРАНИЋ

• БОРАНОВИЋ

• БОРЧИЛОВИЋ

• БОРДЕЈАШЕВИЋ

• БОРДЕЈЕВИЋ

• БОРДИЈАШЕВИЋ

• БОРЂЕЛАНОВИЋ

• БОРКАНОВИЋ

• БОРОГИЋ

• БОРОНГИЋ

• БОРВИЧАНОВИЋ

• БОСАНОВИЋ

• БОСИЈОКОВИЋ

• БОСИЉКАНОВИЋ

• БОШТИНАРЕВИЋ

• БОТИЋ

• БОЖОЈЕВИЋ

• БОЖОРОВИЋ

• БРАИЛОВИЋ

• БРАЈКАНОВИЋ

• БРАНДИЋ

• БРАДУЉЕВИЋ

• БРАНДУШИЋ

• БРАШНИЋ

• БРЕГОВЈАНОВИЋ

• БРЧЕРЕВИЋ

• БРЧИЛОВИЋ

• БРЕБУЛОВИЋ

• БРЕШИЋ

• БРЕШКИЋ

• БРАШЊАРЕВИЋ

• БРЛОЖАНОВИЋ

• БРНАШЕВИЋ

• БРНДУШАНОВИЋ

• БРНДУШИЋ

• БРНДУШОЈЕВИЋ

• БРНЗАНОВИЋ

• БРОСКИЋ

• БРОЗБИЋ

• БРСАНОВИЋ

• БРУЦИЋ

• БРУСИЋ

• БРУТУЛОВИЋ

• БРЗАКОВИЋ

• БРЗУЛОВИЋ

• БРЖОГИЋ

• БУБУЛОВИЋ

• БУЦИЋ

• БУЦКИЋ

• БУЦУЛОВИЋ

• БУЦУЉЕВИЋ

• БУЋАНОВИЋ

• БУЧАНОВИЋ

• БУДАРЕВИЋ

• БУДУЈКИЋ

• БУДУЛАНОВИЋ

• БУДУРОЈЕВИЋ

• БУЂЕЛАН

• БУФАНОВИЋ

• БУФУЛОВИЋ

• БУЈИДИЋ

• БУЈКАНОВИЋ

• БУЈКИЋ

• БУКАТАРЕВИЋ

• БУКИЋ

• БУКУРОВИЋ

• БУЛАКИЋ

• БУЛАКОВИЋ

• БУЛБИЋ

• БУЛУТИЋ

• БУЛОКИЋ

• БУЉАНДРИЋ

• БУЉИГИЋ

• БУЉАНДРИЋ

• БУМБАКОВИЋ

• БУМБЕШ

• БУМБЕШЕВИЋ

• БУНАНОВИЋ

• БУНИЋ

• БУНДУКИЋ

• БУНОЈИЋ

• БУРЧИЋ

• БУРИЧИЋ

• БУРКИЋ

• БУРТИЋ

• БУШИКОВИЋ

• БУТАРЕВИЋ

• БУТИЋ

• БУТОРКИЋ

• БУЗАТОВИЋ

• БУЗДАКИЋ

• БУЗДОКИЋ

• БУЗЕЈ

• БУЗГАНОВИЋ

• БУЗЕЈИЋ

• БУЗЕЛОВИЋ

• БУЗОНКИЋ

• БЗГАНОВИЋ

 В

• ВАДОВИЋ

• ВАДУВЕСКОВИЋ

• ВАЈКИЋ

• ВАКАРИЦИЋ

• ВАЛАНОВИЋ

• ВАЉАНОВИЋ

• ВАЉЕВИЋ

• ВАНЧЕВИЋ

• ВАНИЋ

• ВАНУЦИЋ

• ВАРАЛУНГОВИЋ

• ВАРОНИЋ

• ВАРЗАНОВИЋ

• ВАСИЉКАНОВИЋ

• ВАСИЉКИЋ

• ВАСИЉКОВИЋ

• ВЕЛАГИЋ

• ВЕЛИЋ

• ВЕЛКАНОВИЋ

• ВЕЛОЈИЋ

• ВЕНЦИЋ

• ВЕНЧИЋ

• ВЕРБУНКИЋ

• ВЕРМЕШАНОВИЋ

• ВЕЗЕРСКОВИЋ

• ВЕЗУРИЋ

• ВЕЗУРОВИЋ

• ВИЦАНОВИЋ

• ВИЦЕЛАРЕВИЋ

• ВИДЕСКОВИЋ

• ВИДУЉЕВИЋ

• ВИДУЛОВИЋ

• ВИЈОРОВИЋ

• ВИКИЋ

• ВИНАЈ

• ВИНУЛЕСКОВИЋ

• ВИНУЛОВИЋ

• ВИОРИКИЋ

• ВИОРОВИЋ

• ВИТАНОВИЋ

• ВИЗУЛИЋ

• ВЛАДЕЈИЋ

• ВЛАДЕЈИЋ

• ВЛАДОВИЋ

• ВЛАДУЉЕВИЋ

• ВЛАДУЉЕВИЋ

• ВЛАДУЛОВИЋ

• ВЛАДУЛОВИЋ

• ВЛАДУШИЋ

• ВЛАДУВИЦОВИЋ

• ВЛКУ

• ВОДЕСКОВИЋ

• ВОДОВИЋ

• ВОЈЕГАРЕВИЋ

• ВОЈЛАНОВИЋ

• ВОЈВОДАНОВИЋ

• ВОЛАНОВИЋ

• ВОШТИНАР

• ВОШТИНАРЕВИЋ

• ВРАКЊАНОВИЋ

• ВРАЖИТОРОВИЋ

• ВРЧЕЖИЋ

• ВРЕЧИЋ

• ВРИНИЋ

• ВРЛУГИЋ

• ВРЖОГИЋ

• ВУДУЉЕВИЋ

• ВУКУЉЕВИЋ

• ВУЛЧЕВИЋ

• ВУЛПИЋ

• ВУЛПИЦИЋ

• ВУНТУРИШИЋ

 Г

• ГАБАРЕВИЋ

• ГАЦОВИЋ

• ГАЂИЋ

• ГАЏИЋ

• ГАЏУЛОВИЋ

• ГАЈДУРОВИЋ

• ГАЉАТОВИЋ

• ГАМАНОВИЋ

• ГАМБОШЕВИЋ

• ГАНЦОЛИЋ

• ГАРДИЋ

• ГАРГАЛИЈЕВИЋ

• ГАРГАУНОВИЋ

• ГАТАНОВИЋ

• ГАУРЈАНОВИЋ

• ГАУЗАНОВИЋ

• ГЕЛИЋ

• ГЕЛМЕЖАНОВИЋ

• ГЕНЧИЋ

• ГЕНИЋ

• ГЕОЧЕЛОВИЋ

• ГЕРГИЋ

• ГЕРГИНИЋ

• ГЕРМАНОВИЋ

• ГЕСКОНИЋ

• ГИЦЕЛАНОВИЋ

• ГИЦЕЉАНОВИЋ

• ГИЦИЋ

• ГИЦОВИЋ

• ГИЧУЛОВИЋ

• ГИДАНОВИЋ

• ГИГИЊЕРОВИЋ

• ГИГУЛОВИЋ

• ГИНИЋ

• ГИНОВИЋ

• ГИШИЋ

• ГИСКИЋ

• ГИТАНОВИЋ

• ГИЖИНИЋ

• ГЛАДАНОВИЋ

• ГОЋИЋ

• ГОЧИЋ

• ГОЏЕВИЋ

• ГОГАНОВИЋ

• ГОГИЦОВИЋ

• ГОГОШЕВИЋ

• ГОГОТИЋ

• ГОМИЂЕЛОВИЋ

• ГОРЊАКОВИЋ

• ГОРЊАНОВИЋ

• ГОРОШЕВИЋ

• ГОРУНОВИЋ

• ГОТОВАНОВИЋ

• ГРАБОВИЧАНОВИЋ

• ГРАДЕЦИЋ

• ГРАДЕЦИЋ

• ГРАИЛОВИЋ

• ГРАМИЋ

• ГРАМИЋ

• ГРАСИЛОВИЋ

• ГРБИЦИЋ

• ГРБИНОВИЋ

• ГРЦИНИЋ

• ГРЕБЛИЋ

• ГРЕЦИЋ

• ГРЕЧИЋ

• ГРЕКУЛОВИЋ

• ГРГУЛИЋ

• ГРИПСАРЕВИЋ

• ГРЉАНОВИЋ

• ГРЉАНОВИЋ

• ГРОЗДИЋ

• ГРТИЋ

• ГРУЈЕСКОВИЋ

• ГРЖАБОВИЋ

• ГУЦИЋ

• ГУЦУЛОВИЋ

• ГУДЗЕВИЋ

• ГУЏИЋ

• ГУЏУГАНОВИЋ

• ГУГИЋ

• ГУГУЈАНОВИЋ

• ГУРАНОВИЋ

• ГУШАНОВИЋ

• ГУШАТОВИЋ

• ГУШИЋ

• ГУШЉЕШЕВИЋ

• ГУШЉЕВИЋ

• ГУШОЈИЋ

• ГУШОЈИЋ

Д

• ДАБЕСКОВИЋ

• ДАБИЋ

• ДАБИЖИЈЕВИЋ

• ДАБЛИЏАНОВИЋ

• ДАБЉАДАНОВИЋ

• ДАБУЛОВИЋ

• ДАДАУЦИЋ

• ДАЈЕСКОВИЋ

• ДАЈИЋ

• ДАЛАНОВИЋ

• ДАНЧИЋ

• ДАНЧУЛОВИЋ

• ДАНДУКОВИЋ

• ДАНЕЈЕСКОВИЋ

• ДАНЕСКОВИЋ

• ДАСКАЛОВИЋ

• ДЕЈКАНОВИЋ

• ДЕЛОЈКИЋ

• ДЕМИЋ

• ДЕОГАРЕВИЋ

• ДЕРВИШЕВИЋ

• ДИДИЋ

• ДИДИЋ

• ДИЈАНОВИЋ

• ДИМИТРАСКОВИЋ

• ДИНУЦИЋ

• ДИНУЛОВИЋ

• ДЛБОКИЋ

• ДОБРАНОВИЋ

• ДОБРИЦАНОВИЋ

• ДОБРИШЕРОВИЋ

• ДОГАРЕВИЋ

• ДОКИЋ

• ДОКИЈАНОВИЋ

• ДОКЈАНОВИЋ

• ДОЛАН

• ДОЛБОЧАНОВИЋ

• ДОМАЧИНОВИЋ

• ДОПОВИЋ

• ДОРЧИЋ

• ДРАГАЛАНОВИЋ

• ДРАГАВЕЈЕВИЋ

• ДРАГНИЋ

• ДРАГОШАН

• ДРАГОШАНОВИЋ

• ДРАГУЦАНОВИЋ

• ДРАГУЛИЋ

• ДРАГУЉЕШИЋ

• ДРАГУЉЕВИЋ

• ДРАГУЛОВИЋ

• ДРАГУШИНОВИЋ

• ДРАКУЛОВИЋ

• ДРЕЧИЋ

• ДРЕГИЋ

• ДРИКИЋ

• ДРНДАРЕВИЋ

• ДРОНДЗИЋ

• ДРОНЏИЋ

• ДРУГАЈИЋ

• ДРУГАРИНОВИЋ

• ДРУЈКИЋ

• ДРУЈКОВИЋ

• ДРУЛИЋ

• ДРУНИЋ

• ДУЦАНОВИЋ

• ДУЦИЋ

• ДУДАНОВИЋ

• ДУДЕЈЕВИЋ

• ДУДЕЈИЋ

• ДУДИКИЋ

• ДУЈКИЋ

• ДУЈНОВИЋ

• ДУЈНОВИЋ

• ДУКИЋ

• ДУКОВИЋ

• ДУЛКАН

• ДУЛКАНОВИЋ

• ДУМИТРАШКОВИЋ

• ДУМИТРОВИЋ

• ДУРАНОВИЋ

• ДУРЛИЋ

• ДУРМИШЕВИЋ

Ђ

• ЂАРКИЋ

• ЂЕРГОВИЋ

• ЂЕРМАНОВИЋ

• ЂЕСПАНОВИЋ

• ЂЕТИЋ

• ЂИНИЋ

• ЂОНКИЋ

• ЂОРЂАШ

• ЂОРЂЕМИЋ

• ЂОРЂИЦОВИЋ

• ЂОРЂИШАНОВИЋ

• ЂУЂАНОВИЋ

• ЂУЂИЋ

• ЂУЉАЈЕВИЋ

• ЂУЉАНОВИЋ

• ЂУЉАОВИЋ

• ЂУЗЕЛОВИЋ

Ж

• ЖАФРАН

• ЖДИКАНОВИЋ

• ЖИГЕРАНОВИЋ

• ЖИЈАНОВИЋ

• ЖИВУЛОВИЋ

• ЖИВУЛОВИЋ

• ЖОНИЋ

• ЖУЈКИЋ

• ЖУЛУМОВИЋ

• ЖУМАРЕВИЋ

• ЖУНКЕЈЕВИЋ

• ЖУНКОВИЋ

• ЖУРКИЋ

• ЖУРЖ

• ЖУРЖЕВИЋ

• ЖУРЖЕВИЋ

• ЖУРЖИЋ

• ЖУЖОВИЋ

З

• ЗАБУНОВИЋ

• ЗАБУРНИЋ

• ЗАГАНОВИЋ

• ЗАГОРАНОВИЋ

• ЗАЈЕЧАРАНОВИЋ

• ЗАЈЕГАНОВИЋ

• ЗАЈГАНОВИЋ

• ЗАЈКЕСКОВИЋ

• ЗАПУКИЋ

• ЗАСТРАНОВИЋ

• ЗБРЧАКИЋ

• ЗБРКИЋ

• ЗДРУНКОВИЋ

• ЗЕЈКИЋ

• ЗГАРДУЦОВИЋ

• ЗГРЧИЋ

• ЗИПАЛОВИЋ

• ЗОЛОТИЋ

• ЗОМПИЋ

• ЗОРЈАНОВИЋ

• ЗРНКАРЕВИЋ

• ЗУБАНОВИЋ

И

• ИКОНИЋ

• ИЛИЈОНИЋ

• ИЛИКИЋ

• ИЛИОНИЋ

• ИЉЕНКАНОВИЋ

• ИЉЕНКАРЕВИЋ

• ИЉОРИЋ

• ИШАНОВИЋ

• ИСИРИНОВИЋ

• ИСПИРОВИЋ

• ИСТОДОРОВИЋ

• ИВУЦИЋ

Ј

• ЈАКУЦИЋ

• ЈАНАШКОВИЋ

• ЈАНИКИЋ

• ЈАЊЕСКОВИЋ

• ЈАНКУЦИЋ

• ЈАНОЈКИЋ

• ЈАНОШЕВИЋ

• ЈАНУЦИЋ

• ЈАНУЈКИЋ

• ЈЕФТЕНИЋ

• ЈЕЈИЦИЋ

• ЈЕНЧИЋ

• ЈЕНИЋ

• ЈЕНКИЋ

• ЈЕПУРАНОВИЋ

• ЈЕПУРОВИЋ

• ЈЕРИНИЋ

• ЈОНАШЕВИЋ

• ЈОНАШКОВИЋ

• ЈОНЧИЋ

• ЈОНЕСИЋ

• ЈОНИЋ

• ЈОНИЦИЋ

• ЈОНИЧИЋ

• ЈОНИКИЋ

• ЈОНИКОВИЋ

• ЈОЊАЧЕВИЋ

• ЈОЊЕВИЋ

• ЈОНКИЋ

• ЈОНОВИЋ

• ЈОРДАЧЕВИЋ

• ЈОРДАЧИЈЕВИЋ

• ЈОРДАКОВИЋ

• ЈОРГИЋ

• ЈОРГОНИЋ

• ЈОРГОВИЋ

• ЈОВИКИЋ

• ЈОВКИЋ

• ЈОВОНИЋ

• ЈУБЕЦИЋ

• ЈУСТИНОВИЋ

К

• КАЦАЛОЈЕВИЋ

• КАЧУЛАРЕВИЋ

• КАЛАМАКОВИЋ

• КАЛАТИЋ

• КАЛДАРАРЕВИЋ

• КАЛИНОВИЋ

• КАЛИНУЦИЋ

• КАНЧЕВИЋ

• КАНТАР

• КАПАЦИНОВИЋ

• КАПРАРЕВИЋ

• КАПРИЋ

• КАРАБАШ

• КАРАБАШАНОВ

• КАРАБАШЕВИЋ

• КАРАБЕЛИЋ

• КАРАЈМАНОВИЋ

• КАРАЛИЋ

• КАРАМАНЧИЋ

• КАРАМАТРАКОВИЋ

• КАРБУНАРЕВИЋ

• КАРБУНИКИЋ

• КАРГОТИЋ

• КАСАПОВИЋ

• КАТРАНИЦОВИЋ

• КАУКОВИЋ

• КАЗАКОВИЋ

• КЕБУРОВИЋ

• КЕЦАНОВИЋ

• КЕЛИЋ

• КЕРАНОВИЋ

• КЕРАТОВИЋ

• КЕРЧУЉ

• КЕРЧУЉЕВИЋ

• КЕРЕБИЋ

• КЕРИЋ

• КЕРКЕЛИЋ

• КЕРОЈЕВИЋ

• КЕСЕРИЋ

• КИЦОРАНОВИЋ

• КИЦУЛОВИЋ

• КИЦУРАНОВИЋ

• КИФОВИЋ

• КИКИЋ

• КИЛОМОВИЋ

• КИМИЏИКИЋ

• КИПРИЈАНОВИЋ

• КИРИЦИЋ

• КИРИЏИЋ

• КИРЈАКОВИЋ

• КИРКИЋ

• КИРКОВИЋ

• КИРЛОЈЕВИЋ

• КИРЛУЈЕВИЋ

• КИРОЈЕВИЋ

• КИВАРАНОВИЋ

• КЛЦАНОВИЋ

• КЛЧЕСКО

• КЛЕЧУЛОВИЋ

• КЛЕНЦОВЉЕВИЋ

• КОБИЛАНОВИЋ

• КОДИЋ

• КОДИЦОВИЋ

• КОЏОМАНОВИЋ

• КОКЕЛИЋ

• КОКОРАНОВИЋ

• КОКОРЕСКОВИЋ

• КОКОРИЋ

• КОЛЧИЋ

• КОЛЏИЋ

• КОЛЕРОВИЋ

• КОЛИЦИЋ

• КОЛИЦОВИЋ

• КОЛОВИЋ

• КОЛОВЉАНОВИЋ

• КОНАКОВИЋ

• КОНЧАТОВИЋ

• КОНДИЋ

• КОПИЛОВИЋ

• КОРБОВЉАНОВИЋ

• КОРКОЦИЋ

• КОРНИЋ

• КОРНИЦИЋ

• КОРУНОВИЋ

• КОРЗАНОВИЋ

• КОШАНОВИЋ

• КОШОВЈАНОВИЋ

• КОСОВЉАНОВИЋ

• КОСТАЧЕВИЋ

• КОТАРЧЕВИЋ

• КОТКОЈЕВИЋ

• КОТОЈИЋ

• КОТОВИЋ

• КОТУЈИЋ

• КОЖИЦИЋ

• КОЖОКИЋ

• КОЖОМАНОВИЋ

• КРАЦАНОВИЋ

• КРАЧУН

• КРАЧУНОВИЋ

• КРАЈАНОВИЋ

• КРАЈЊАНОВИЋ

• КРАКАНОВИЋ

• КРАНЧИЋ

• КРАЊАНОВИЋ

• КРЦАНОВИЋ

• КРЧЕТИЋ

• КРЧОБИЋ

• КРЕЦ

• КРЕЦИЋ

• КРЕЦОНИЋ

• КРЕЦОВИЋ

• КРЕКУЛОВИЋ

• КРИНИЋ

• КРИНУЛОВИЋ

• КРИШАНОВИЋ

• КРИШТЕНАНОВИЋ

• КРИШУЛОВИЋ

• КРИВЕЉАНОВИЋ

• КРИЖАНОВИЋ

• КРОИТОРОВИЋ

• КРОЈИТОРОВИЋ

• КРОЈТОРОВИЋ

• КРПЕТИЋ

• КРСИЈАНОВИЋ

• КРСЈАНОВИЋ

• КРШТЕНАНОВИЋ

• КРЖАЛИЈЕВИЋ

• КРЖАНОВИЋ

• КРЖОЈЕВИЋ

• КУЦАНОВИЋ

• КУЦИЋ

Л

• ЛАЋЕШ

• ЛАЂОШ

• ЛАЈТИНОВИЋ

• ЛАЛОШЕВИЋ

• ЛАПАДАТОВИЋ

• ЛАПАДИЧИЋ

• ЛАПАТАНОВИЋ

• ЛАУДАНОВИЋ

• ЛАУТАРЕВИЋ

• ЛЕБОЈКИЋ

• ЛЕЈКИЋ

• ЛЕНЦАРЕВИЋ

• ЛЕПЕДАТОВИЋ

• ЛЕПИЋ

• ЛЕЗИЋ

• ЛИЧИЋ

• ЛИЦУЛОВИЋ

• ЛИКЕРИЋ

• ЛИКСАРЕВИЋ

• ЛИКУЦИЋ

• ЛИНКИЋ

• ЛИСАРЕВИЋ

• ЛОГОФЕТОВИЋ

• ЛОЗАНОВИЋ

• ЛУКИЈАНОВИЋ

• ЛУКУЦИЋ

• ЛУЛАРЕВИЋ

• ЛУНГАНОВИЋ

• ЛУНГИЋ

• ЛУНГОВИЋ

• ЛУНГУЛОВИЋ

• ЛУНЖИЋ

• ЛУПЕЈИЋ

• ЛУПЕСКОВИЋ

• ЛУПИКИЋ

• ЛУПОВИЋ

• ЛУПШАН

• ЛУПШИЋ

• ЛУПУЛОВИЋ

Љ

• ЉЕГАНУШИЋ

• ЉЕВКИЋ

• ЉИКИЋ

• ЉИКУЦИЋ

• ЉОЉАНОВИЋ

• ЉУШКИЋ

 М

• МАЦОГОВИЋ

• МАЧУКАНОВИЋ

• МАЧУКАТ

• МАДАМОВИЋ

• МАДАНОВИЋ

• МАДРУЈКИЋ

• МАДУЦИЋ

• МАГДИЋ

• МАГУРЈАНОВИЋ

• МАЈКАНОВИЋ

• МАЈКАОВИЋ

• МАКРИШЕВИЋ

• МАКУЛОВИЋ

• МАЛАГИЋ

• МАЛУКИЋ

• МАНДОКОВИЋ

• МАНДРАШ

• МАНДРИЦОЈЕВИЋ

• МАНДРУЈКИЋ

• МАНЏИЋ

• МАНЏУКИЋ

• МАНИЋ

• МАЊЕВИЋ

• МАНКОВЈАНОВИЋ

• МАНКУЛОВИЋ

• МАНЗАЛОВИЋ

• МАРДАЉЕВИЋ

• МАРГАРАНОВИЋ

• МАРГИТАНОВИЋ

• МАРИЦОЈЕВИЋ

• МАРИЈКИЋ

• МАРИЈОКОВИЋ

• МАРИКАНОВИЋ

• МАРИКИЋ

• МАРИЊЕС

• МАРИЊЕС

• МАРИЊЕСКОВИЋ

• МАРИЊЕЗ

• МАРИНОВИЋ

• МАРЈАЦИЋ

• МАРЈАНОВИЋ

• МАРМАКОВИЋ

• МАРТИНЕСИЋ

• МАРТИНОВИЋ

• МАРТИНОВИЋ

• МАРУЈКИЋ

• МАШУЛОВИЋ

• МАТАСАРЕВИЋ

• МАТЕЈИЦОВИЋ

• МАВРОВИЋ

• МАЗОКОВИЋ

• МЕДРУЛОВИЋ

• МЕИЛАНОВИЋ

• МЕЈЕСКОВИЋ

• МЕНЧУЛОВИЋ

• МЕРКАНОВИЋ

• МЕРЛАУЦОВИЋ

• МЕРЖИКИЋ

• МИЦАРЕВИЋ

• МИЋИЋЕЛОВИЋ

• МИЧИЧЕЛОВИЋ

• МИДУШИЋ

• МИХАЈИЧИЋ

• МИЈЕСКОВИЋ

• МИЈУЦАНОВИЋ

• МИЈУЦИЋ

• МИКАРИЋ

• МИКЛАЈИЋ

• МИКЛЕЈИЋ

• МИКШИЋ

• МИКУЦИЋ

• МИКУЉЕВИЋ

• МИКУЛОВИЋ

• МИЛИЦАНОВИЋ

• МИЛОШАНОВИЋ

• МИНДИЋ

• МИНОКОВИЋ

• МИРОШЕВИЋ

• МИШКИЋ

• МИСТЕРЂЕЛОВИЋ

• МИТАНОВИЋ

• МИТИТИКИЋ

• МИТРАНИЋ

• МИТРАНОВИЋ

• МИТРЕЉЕВИЋ

• МИТРОЈЕВИЋ

• МИТУЦИЋ

• МИТУЦИЋ

• МИТУЛИКИЋ

• МИТУЉЕВИЋ

• МИТУЉИКИЋ

• МИТУЛОВИЋ

• МИУЦИЋ

• МИУЛОВИЋ

• МНДРУЦИЋ

• МОЦАНОВИЋ

• МОДОРАНОВИЋ

• МОЈСИЋ

• МОКОФИЋ

• МОЛДОВЉАНОВИЋ

• МОНОВИЋ

• МОРАРЕСКОВИЋ

• МОРАРЕВИЋ

• МОРАРИЦИЋ

• МОШИЋ

• МОСОРОВИЋ

• МОТИЋ

• МУЦИЋ

• МУЧИЋ

• МУЧИЛОВИЋ

• МУЦУЛОВИЋ

• МУНЋАН

• МУНЋАНОВИЋ

• МУНЧАНОВИЋ

• МУНЂАН

• МУРГАНОВИЋ

• МУРГИЋ

• МУШИЋ

• МУСКАЛОВИЋ

• МУСКИЋ

• МУСТЕЦИЋ

• МУТУЉЕВИЋ

• МУТУЛОВИЋ

Н

• НАИНОВИЋ

• НАКУЛОВИЋ

• НАНУЛЕСКОВИЋ

• НЕГОИЦИЋ

• НЕГОЈИЦИЋ

• НЕГРАНОВИЋ

• НЕГРИЋ

• НЕГРИЛИЋ

• НЕГУЦИЋ

• НЕКШАНОВИЋ

• НЕМЦАНОВИЋ

• НИЦИЋ

• НИЦОЈЕВИЋ

• НИЦУЉЕСТЕВИЋ

• НИЦУЛОВИЋ

• НИКИЋ

• НИКИЦИЋ

• НИКОЛАЈЕВИЋ

• НИКУЦОВИЋ

• НОИНОВИЋ

• НОНИЋ

• НОВАЧЕСКОВИЋ

• НОВАЧИКИЋ

• НУЦИЋ

• НУЦУЉЕВИЋ

• НУЈКИЋ

Њ

• ЊАГОЈЕВИЋ

• ЊАГУЛОВИЋ

• ЊАМЦИЋ

• ЊАМЦУЛОВИЋ

• ЊЕГРИЋ

• ЊЕГРОЈЕВИЋ

• ЊЕГУЛОВИЋ

• ЊЕГУРЦИЋ

• ЊЕГУРИЧИЋ

• ЊЕГУШИЋ

• ЊЕЊУЛОВИЋ

О

• ОЧУЗОВИЋ

• ОДОЧОГИЋ

• ОДОНОГИЋ

• ОДРКИЋ

• ОГАШАНОВИЋ

• ОКИЉЕВИЋ

• ОКРЧАЛОВИЋ

• ОЛАР

• ОЛАРЕВИЋ

• ОЛАРИЋ

• ОЛАРИЋ

• ОЛЧАНОВИЋ

• ОПРИЋ

• ОПРИЦИЋ

• ОПРИЦОВИЋ

• ОПРИЈАНОВИЋ

• ОПРИКИЋ

• ОРБУЉЕВИЋ

• ОРСОВАНОВИЋ

• ОШТРЕЉАНОВИЋ

• ОШТРЕЉАНОВИЋ

• ОШТРЉАНОВИЋ

• ОСТРОГЛАВ

• ОСТРОГЛАВИЋ

• ОСТРОВЉАНОВИЋ

• ОЗВОЛТ

П

• ПАЧЕРИЗОВИЋ

• ПАДУРИЋ

• ПАЈКИЋ

• ПАКАЛОВИЋ

• ПАЛАНЧАНОВИЋ

• ПАЉЕВИЋ

• ПАНЦИЈЕВИЋ

• ПАНЋИКА

• ПАНЧИКИЋ

• ПАНЦОЈЕВИЋ

• ПАНДУРАНОВИЋ

• ПАЊЕСКОВИЋ

• ПАЊЕСКОВИЋ

• ПАНКАЛОЈЕВИЋ

• ПАНКАЛУЈИЋ

• ПАПАЧИКИЋ

• ПАПАНИЦИЋ

• ПАПИЋ

• ПАПОРОВИЋ

• ПАПУКОВИЋ

• ПАПУКОВИЋ

• ПАПУРОВИЋ

• ПАПУШОЈЕВИЋ

• ПАРАСКЕВИЋ

• ПАРЧИНОВИЋ

• ПАРПАНЂЕЛОВИЋ

• ПАРТЕНИЈЕВИЋ

• ПАСАРИКИЋ

• ПАСКАРЕВИЋ

• ПАСКУЛОВИЋ

• ПАСТРОЊЕВИЋ

• ПАШУЈКОВИЋ

• ПАСУЉАНОВИЋ

• ПАСУЉЕВИЋ

• ПАТЕРБУНИЋ

• ПАТЛИЏАНОВИЋ

• ПАТРУЦИЋ

• ПАТУЛИЋ

• ПАУЦАНОВИЋ

• ПАУЦИЋ

• ПАУЛЕСКОВИЋ

• ПАУЛИЋ

• ПАУЉЕЦОВИЋ

• ПАУЉЕСКИЋ

• ПАУЉЕСКОВИЋ

• ПАУЉЕВИЋ

• ПАУЉИЧИЋ

• ПАУЉИЧИЋ

• ПАУЊЕЛОВИЋ

• ПАУЊИКА

• ПАУЊОРИЋ

• ПАУНОВИЋ

• ПАУШАНОВИЋ

• ПАУШКИЋ

• ПЕЋИЋ

• ПЕЈКИЋ

• ПЕЛАНОВИЋ

• ПЕЛИЋ

• ПЕНЧИЋ

• ПЕНЧУЛОВИЋ

• ПЕНИЋ

• ПЕРДЕЉЕВИЋ

• ПЕРЊАКОВИЋ

• ПЕРТИЋ

• ПЕРУЦИЋ

• ПЕШКИРОВИЋ

• ПЕШТЕРАНОВИЋ

• ПЕТЕЛИЋ

• ПЕТКАЊЕСКОВИЋ

• ПЕТРАШКОВИЋ

• ПЕТРИЈАНОВИЋ

• ПЕТРИЈАРЕВИЋ

• ПЕТРИЈИЋ

• ПЕТРИКИЋ

• ПЕТРИШОРОВИЋ

• ПЕТРЊЕСКОВИЋ

• ПЕТРОЊЕСКОВИЋ

• ПЕТРУЦИЋ

• ПЕТРУЈКИЋ

• ПЕЗЕРОВИЋ

• ПИЋА

• ПИЦАЈКИЋ

• ПИЦИГОЈ

• ПИЧОРУШЕВИЋ

• ПИЦУЛОВИЋ

• ПИЦУЛОВИЋ

• ПИЦУЛОВИЋ

• ПИЛОВИЋ

• ПИПЕЛКИЋ

• ПИПИЋ

• ПИПИЋ

• ПИПТОРОШЕВИЋ

• ПИРОЈЕВИЋ

• ПИШАНОВИЋ

• ПИСКИНИЋ

• ПИШЉАГИЋ

• ПИСМИГИЋ

• ПИСТОЛИЋ

• ПИШТОЉЕВИЋ

• ПИСТОЛОВИЋ

• ПИСТРИЦИЋ

• ПИТАРЕВИЋ

• ПЈАГУЛОВИЋ

• ПЛАЧИНТИЋ

• ПЛАМЊАНОВИЋ

• ПЛАШИНТОВИЋ

• ПЛЕШИЋ

• ПЉЕШИЋ

• ПЉЕШТИШ

• ПЉЕШТИШЕВИЋ

• ПЛОСКИЋ

• ПОЛТИКОВИЋ

• ПОНЧИЋ

• ПОПАНИЦИЋ

• ПОПАРИНОВИЋ

• ПОПАЗОВИЋ

• ПОПОЈИЋ

• ПОПОЊАКОВИЋ

• ПОРКАРИНОВИЋ

• ПОРКОЈЕВИЋ

• ПОСЛАНОВИЋ

• ПРАХОВЉАНОВИЋ

• ПРАХОВЉАНОВИЋ

• ПРАНГАЂИЈЕВИЋ

• ПРАНГАЏИЈЕВИЋ

• ПРЧУЛОВИЋ

• ПРЕЂЕСКОВИЋ

• ПРЕДИЋ

• ПРЕДОНИЋ

• ПРЕДОВИЋ

• ПРЕДУЈКИЋ

• ПРИБОЈЕВИЋ

• ПРИЈОЧИЋ

• ПРИКОЛИЋ

• ПРИКУЛОВИЋ

• ПРИКУЛОВИЋ

• ПРИОЧИЋ

• ПРИУЛОВИЋ

• ПРИВУЛОВИЋ

• ПРЛИЋ

• ПРЊАКОВИЋ

• ПРСКИЋ

• ПРСТИЋ

• ПРУНАРЕВИЋ

• ПРУНИЋ

• ПРУНИЋ

• ПРВАНЧЕВИЋ

• ПРВАНОВИЋ

• ПРВАНОВИЋ

• ПРВУЈКИЋ

• ПРВУЛЕЦОВИЋ

• ПРВУЉЕСКОВИЋ

• ПРВУЉЕВИЋ

• ПРВУЛОВИЋ

• ПСЛАНОВИЋ

• ПУЦАНОВИЋ

• ПУЦАНОВИЋ

• ПУЦИНИКИЋ

• ПУЧУЛОВИЋ

• ПУДИНИКИЋ

• ПУФИЋ

• ПУФЛОВИЋ

• ПУЈЕВИЋ

• ПУЈИЋ

• ПУЈКИЋ

• ПУЈКИЛОВИЋ

• ПУЛИЗИЋ

• ПУЉЕЦОВИЋ

• ПУЊЕКОВИЋ

• ПУПАЗИЋ

• ПУРЧЕЛОВИЋ

• ПУРДИЋ

• ПУШКИЋ

• ПУСЛОЈИЋ

• ПУТАНОВИЋ

• ПУТОЈИЋ

Р

• РАБАЏИЋ

• РАЦИЋ

• РАДИЦОВИЋ

• РАДИЦОВИЋ

• РАДИНАРЕВИЋ

• РАДУЦИЋ

• РАДУЈЕВЧАНОВИЋ

• РАДУКАНОВИЋ

• РАДУЉЕСКОВИЋ

• РАДУЉЕВИЋ

• РАДУЉИЦИЋ

• РАДУЛОВИЋ

• РАФАИЛОВИЋ

• РАИНОВИЋ

• РАЈЦАНОВИЋ

• РАЈИНОВИЋ

• РАКИЈАНОВИЋ

• РАКУЛОВИЋ

• РАМАЋИНОВИЋ

• РАМОЈКИЋ

• РАШКОБАНОВИЋ

• РАТАРЕВИЋ

• РАТОПЕКИЋ

• РАУЛОВИЋ

• РЕДИЋ

• РЕГУЛИЋ

• РЕЈКИЋ

• РЕПЕЂИЋ

• РЕПЕЏИЋ

• РИНИЋ

• РИПУЛОВИЋ

• РКУЛОВИЋ

• РОБОВЉАНОВИЋ

• РОЈБИЋ

• РОЈТЕРИЋ

• РОМАНОВИЋ

• РОМИЋ

• РОШЕВИЋ

• РОСКИЋ

• РОШКОВИЋ

• РОШОГИЋ

• РОТАРЕВИЋ

• РПАНОВИЋ

• РУЦИЋ

• РУЦОЈЕВИЋ

• РУФИЋ

• РУЖАН

• РУЖАНОВИЋ

• РУЖАНОВИЋ

• РУЖЕСКОВИЋ

• РЖАНОВИЋ

С

• САНДИЋ

• САНДУЉЕВИЋ

• САНДУЛОВИЋ

• САРАКОВИЋ

• САВУЉЕСКОВИЋ

• СЕЈМЈАНОВИЋ

• СЕРАФИНОВИЋ

• СЕРЧИЋ

• СИБИНОВИЋ

• СИКИРУШ

• СИМИЈОНОВИЋ

• СИНЏИЋ

• СИНГУРИЛОВИЋ

• СИНКИЋ

• СИПЉАНОВИЋ

• СИВОНИЋ

• СИВУЛОВИЋ

• СКАЛУШЕВИЋ

• СКРЛАТОВИЋ

• СЛАТИНАШЕВИЋ

• СЛАТИНАШЕВИЋ

• СЛАВУЛОВИЋ

• СМАДУЛОВИЋ

• СМЕТАНОВИЋ

• СОФИЋ

• СОФИЈАНОВИЋ

• СОЛДАТОВИЋ

• СОЛДАТОВИЋ

• СОЛОМИЈЕВИЋ

• СОРЕЈЕВИЋ

• СОРИЋ

• СОРИНКАНОВИЋ

• СПАТАРЕВИЋ

• СПЕНЧИЋ

• СПЕРЛИЋ

• СПЕРЛИЋ

• СПИЛКУЦИЋ

• СПНОВИЋ

• СПНУЛОВИЋ

• СРБУ

• СРБУЉЕВИЋ

• СРБУЛОВИЋ

• СРЕЗОЈЕВИЋ

• СТАГАРЕВИЋ

• СТАЈКУЛОВИЋ

• СТАН

• СТАНЧУЉЕВИЋ

• СТАНЧУЛОВИЋ

• СТАНЕСИЋ

• СТАНГАЧИЛОВИЋ

• СТАНИМАРИЋ

• СТАНУЦАНОВИЋ

• СТАНУЈКИЋ

• СТАНУШИЋ

• СТЕГАРЕВИЋ

• СТЕЛЕНОВИЋ

• СТЕПАНЕСКОВИЋ

• СТЕПАЊЕСКОВИЋ

• СТЕРПОЊЕ

• СТЕВУЉЕВИЋ

• СТИКЛИЋ

• СТИНГИЋ

• СТОЈАЊЕЛОВИЋ

• СТОЈКАН

• СТОЈКАЊЕЛОВИЋ

• СТОЈКАНОВИЋ

• СТОПОРАНОВИЋ

• СТРАИНОВИЋ

• СТРАИНОВИЋ

• СТРАНИНОВИЋ

• СТРЕЋАНОВИЋ

• СТРЕЈКИЋ

• СТРИНИЋ

• СТРИНУЛОВИЋ

• СТРМБАНОВИЋ

• СТРОЈИЋ

• СТРОЈИЋ

• СТРУЈИЋ

• СТУПАРАНОВИЋ

• СТУПАРЕВИЋ

• СУЧОЈЕВИЋ

• СУГАРЕВИЋ

• СУЛИМАНОВИЋ

• СУНАРИЋ

• СУРЧЕЛОВИЋ

• СУРДАНОВИЋ

• СУРДУЛОВИЋ

• СУРДУЛОВИЋ

• СУРУЉЕВИЋ

• СУВЕЈКИЋ

• СВИЈИЋ

Т

• ТАЈКАЛАНОВИЋ

• ТАЈНИЋ

• ТАЛПЕШИЋ

• ТАМЈАНОВИЋ

• ТАНЏАНОВИЋ

• ТАНЂЖАНОВИЋ

• ТАНИКИЋ

• ТАРГУЦИЋ

• ТАРИЦИЋ

• ТАУШАНОВИЋ

• ТЕКЕЛЕРОВИЋ

• ТЕМЕРАНОВИЋ

• ТИЦОЈЕВИЋ

• ТИТЕРИЋ

• ТИЗМОНАР

• ТОБИЋ

• ТОБОШАРЕВИЋ

• ТОБОВИЋ

• ТОЧАКОВИЋ

• ТОДОРИКИЋ

• ТОДОРИКОВИЋ

• ТОНКИЋ

• ТОРЊЕСКОВИЋ

• ТОРОГЛАНОВИЋ

• ТРАИЛОВИЋ

• ТРАИЛУЦИЋ

• ТРАЈИЋ

• ТРАЈИЛОВИЋ

• ТРАЈИЛУЦИЋ

• ТРАЈЛУЦИЋ

• ТРАНДАФИЛОВИЋ

• ТРАНЂАНОВИЋ

• ТРАНКИЋ

• ТРЦАНОВИЋ

• ТРЕЈКИЋ

• ТРЕКЕЛИЋ

• ТРИКАНОВИЋ

• ТРИКАНОВИЋ

• ТРИКИЋ

• ТРИКИЋ

• ТРИВУЛОВИЋ

• ТРМАНОВИЋ

• ТРНКИЋ

• ТРОКАН

• ТРОКИЋ

• ТРОКИЋ

• ТРОКИЦИЋ

• ТРОКИЦИЋ

• ТРУЦИЋ

• ТРУЦИЋ

• ТРУЦИЋ

• ТРУЈАНОВИЋ

• ТРУЈИЋ

• ТРУЈИЋ

• ТРУЈКАНОВИЋ

• ТРУЈКИЋ

• ТРУНОВИЋ

• ТРУШКИЋ

• ТРУШКИЋ

• ТУФАЈЕВИЋ

• ТУФАНИЋ

• ТУФАНОВИЋ

• ТУФАРЕВИЋ

• ТУФИКИЋ

• ТУФОНИЋ

• ТУЈКИЋ

• ТУКИЋ

• ТУЛИЋ

• ТУНИЋ

• ТУРАНОВИЋ

• ТУРКУЛОВИЋ

• ТУРЛИКИЋ

• ТУРТИЋ

• ТУРТУШЕЛОВИЋ

У

• УБАВКИЋ

• УЦАНОВИЋ

• УЂИЛАНОВИЋ

• УДИЛОВИЋ

• УЂИЛОВИЋ

• УДРИЋ

• УДУБАРЕВИЋ

• УЈДИЛОВИЋ

• УНГУРЈАНОВИЋ

• УРЕЈКИЋ

• УРЛАНОВИЋ

• УРЛОЈЕВИЋ

• УРСАНОВИЋ

• УРШИКИЋ

• УРСУЉАНОВИЋ

• УРСУЛОВИЋ

• УРУКОВИЋ

• УРУКОВИЋ

• УРЗИКИЋ

• УРЗИКОВИЋ

• УСТУРОЈЕВИЋ

Ф

• ФАЈФЕРИЋ

• ФАЈМОГОВИЋ

• ФАЈНИШЕВИЋ

• ФАЛЧИЋ

• ФАНОВИЋ

• ФАСУЈЕВИЋ

• ФИЏОВИЋ

• ФИКИЋ

• ФИЛЧИЋ

• ФИЛИЏАНОВИЋ

• ФИЛИФЕРОВИЋ

• ФИРАНОВИЋ

• ФИРЛОВИЋ

• ФИРУЈКИЋ

• ФИРУЛЕСКОВИЋ

• ФИРУЛОВИЋ

• ФЉАНКОВИЋ

• ФЛОРАНОВАЦ

• ФЛОРАНОВИЋ

• ФЛОРИЋ

• ФЛОРИЧИКИЋ

• ФЛОРИКИЋ

• ФЛОРОВИЋ

• ФЛОШИЋ

• ФЛУТУРЕЦИЋ

• ФОЈНИШЕВИЋ

• ФОКШАНОВИЋ

• ФОТИЋ

• ФРАНКУЛОВИЋ

• ФРФУЛАНОВИЋ

• ФРИМУЛОВИЋ

• ФРИШКОВИЋ

• ФРНКУЛОВИЋ

• ФРУНЗИЋ

• ФУЦИЋ

• ФУФАНОВИЋ

• ФУФУЉЕВИЋ

• ФУЈКИЋ

• ФУНДАНОВИЋ

• ФУЊИГИЋ

• ФУНТУЊЕРОВИЋ

• ФУРЊИГИЋ

• ФУСИЋ

• ФУСИЈАНОВИЋ

• ФУСУЉЕВИЋ

Ћ

• ЋЕФЕРИЈАНОВИЋ

• ЋИЛИБОНОВИЋ

• ЋИПСИЋ

• ЋУЛАКОВИЋ

Ч

• ЧАПШАНОВИЋ

• ЧАШИЋ

• ЧАУРЕВИЋ

• ЧАУШАНОВИЋ

• ЧЕБУКОВИЋ

• ЧЕЧИЋ

• ЧЕЧУЛАНОВИЋ

• ЧЕЛЕНКОВИЋ

• ЧЕЛОЈЕВИЋ

• ЧЕНУШИЋ

• ЧЕРБУЛОВИЋ

• ЧЕРЧЕЛОВИЋ

• ЧЕРГАНОВИЋ

• ЧЕРМУКОВИЋ

• ЧИЧАНОВИЋ

• ЧИЧИЋ

• ЧИЧИРИНОВИЋ

• ЧИКАРЕВИЋ

• ЧИКАРЕВИЋ

• ЧИКИТАНОВИЋ

• ЧИКОЈЕВИЋ

• ЧИКУЛОВИЋ

• ЧИНКИЋ

• ЧИРИШАНОВИЋ

• ЧИВИТОВИЋ

• ЧОБАНОВИЋ

• ЧОБОТИЋ

• ЧОГИЋ

• ЧОКОЈЕВИЋ

• ЧОКОЈИЋ

• ЧОКОНИЋ

• ЧОКУЛОВИЋ

• ЧОНКИЋ

• ЧОРБОЛОКОВИЋ

• ЧОРЧОКОВИЋ

• ЧОРТАНОВИЋ

• ЧОРТАНОВИЋ

• ЧОВИКАНОВИЋ

• ЧОВРТАНОВИЋ

• ЧУБЛИЋ

• ЧУЧУЛАНОВИЋ

• ЧУКОВИЋ

• ЧУЛЕЈЕВИЋ

• ЧУЛИЋ

• ЧУЛУЛЕЈЕВИЋ

• ЧУМПУЈЕРОВИЋ

• ЧУНПУЈЕРОВИЋ

• ЧУПЕРКИЋ

• ЧУРИЋ

• ЧУРИЛОВИЋ

Џ

• ЏАМАНОВИЋ

• ЏАМБРИЋ

• ЏЕЛАТОВИЋ

• ЏЕНОВЈАНОВИЋ

• ЏЕТИЋ

• ЏИДАРЕВИЋ

• ЏИМРИЋ

• ЏОНТИЋ

• ЏОПАЛИЋ

• ЏУРКАНОВИЋ

 Ш

• ШАЛАРЕВИЋ

• ШАМИЋ

• ШАРБАНОВИЋ

• ШЦОЈИЋ

• ШЋОЈИЋ

• ШЋОПИЋ

• ШЋОПУЛОВИЋ

• ШЧОПУЛОВИЋ

• ШЕЈЊАНОВИЋ

• ШЕКЛИЋ

• ШЕРБАНОВИЋ

• ШЕРЕМЕТОВИЋ

• ШЕРГИЋ

• ШЕРШЕЉЕВИЋ

• ШЕРШЕЛОВИЋ

• ШИГУЛОВИЋ

• ШИШМАНОВИЋ

• ШИШУЛОВИЋ

• ШОГОРОВИЋ

• ШОЈАНОВИЋ

• ШОКИЋ

• ШОЛЂА

• ШОЛДИЋ

• ШОЛКОТОВИЋ

• ШОМОНОВИЋ

• ШОНИЋ

• ШОРШОКОВИЋ

• ШОШИЋ

• ШОТАЛИЋ

• ШПИКОВЈАНОВИЋ

• ШТИРБАНОВИЋ

• ШТРБАНОВИЋ

• ШУЈЕРАНОВИЋ

• ШУЈКИЋ

• ШУЛЕИЋ

• ШУЉИКИЋ

• ШУЊЕВАРИЋ

• ШУРКИЋ

• ШУТУЛОВИЋ

 


Коментари (19)

 • Dane

  Zanima me da li bi se, i gde, mogao naci neki podatak o osobi po imenu Svetozar, Predić, Barbulović, negde iz okoline Negotina, koji je rođen 1856. godine i koji je bio ranjen u srpsko-turskom ratu 1877. godine, tako da je ostao bez vida, i bio poslan na lečenje u Beč.

  Одговори
 • Аспасија

  Видим да нема презимена Сотировић у овом списку. Моја прабаба се тако презивала, била је Цинцарка из околине Охрида. Да ли је то иста етничка група као и Власи?

  Одговори
 • Александар Маринковић

  Не, Цинцари и Власи нису иста етничка скупина. Уопштено речено, Власи су под ромаснким утицајем, а Цинцари под грчким. Презиме Сотировић (од грч. Сотирис) би се на српски превело као Спасојевић (Спасић).
  Иначе, сматра се да је планински град Москопоље код Корче (дан. Албанија) цинцарска колевка. Град је био врло богат и напредан, али је уништаван током 18. века од стране шиптара. Данас више не постоји.

  Одговори
 • Nikola

  Postovani,

  Majka mi je iz porodice Valanovic kojih ima u Voćinu u RH, takođe u RH u Donjem Rajiću bilo je prezime Valan i u Bosni u Ribniku ima ih sa ovim prezimenom. Pitam se da li ova dva prezimena imaju neke veze?

  Pozdrav.

  Dragan

  Одговори
 • Бадицовић Ј.

  Пронашла сам своје презиме-Бадицовић,али постоје јос нека презимена која нисте споменули као на пример Цуцуриговић..

  Одговори
 • Данило Анђелић

  Поштовани,

  Анђелићи не воде влашко порекло, већ је порекло херцеговачко (они који славе Светог Јована), а затим и црногорско (Свети Ђорђе). У ствари, и Анђелићи из Црне Горе су доселили из Херцеговине.
  Више информација се може наћи овде: http://www.poreklo.rs/2012/02/27/poreklo-prezimena-andelic/

  На овом форуму
  http://www.paundurlic.com/forum.vlasi.srbije/index.php?topic=359.0
  који је наведен као извор информације коришћен је крајње неозбиљан начин извођења овог закључка. Наиме, изнета презимена су преписана из телефонског именика подручја северноисточне Србије – простор Браничевског округа. Аутор овог списка је на основу субјективног утиска – које му презиме ,,звучи не толико српско“ извео закључак.

  На простору Браничевског округа има више породица за које лично знам да воде порекло из Црне Горе (славе Ђурђевдан), и тренутно живе у градовима овог округа: Пожаревац, Петровац, Костолац, итд. Неке породице су се доселиле директно из Црне Горе – Никшић, Жабљак, неке са простора где су раније били досељени из Црне Горе – Книн, Сијерињска Бања, итд – сви славе Ђурђевдан.

  Пратим редовно Ваш сајт, и текстови су за сваку похвалу. Међутим, морате водити рачуна (тамо где је то могуће) да ли текстови и подаци које објављујете буду утемељени реалним чињеницама а не слободним тумачењем телефонског именика.

  Молим да уклоните презиме Анђелић са ове листе, јер ту не припада.

  Поздрав,
  Данило

  Одговори
 • Eрор

  To што је Анђелић наведено као влашко презиме, не значи да није и црногорско и српско, већ само да има и Влаха који га носе, па је стога и влашко презиме. Не знам ко је правио списак, тако да нисам сигуран за само презиме Анђелић, али на основу других српских презимена која данас носе Власи у источној Србији (Јанковић, Милошевић, Марковић, Петровић, Станојевић…), тврдим да није мали број таквих презимена која су Власи преузели или су им наметнута, тако да се не може неком забранити да се презива онако како се презива, само зато што је то презиме и црногорско. Поготово што је реч о становништву које та презимена није добило природном асимилацијом и сигурно нема генетске везе са неким Анђелићима из Херцеговине или Црне Горе, већ је презиме, иако потпуно исто, аутентично пошто је настало у посебним условима. Ако бисмо тражили длаку у јајету, дошли бисмо до закључка да ниједно од горе наведених презимена није влашко јер га ниједан Влах није носио пре 200 година и да су сва презимена настала тек након уредбе српске администрације о обавези додавања наставка -ић на влашко презиме.

  Одговори
 • Данило Анђелић

  Поштовани,

  слажем се да је могуће проблем сагледати и са тог аспекта. Из тог угла би за једног Немца који се доселио у Браничевски округ и презива Schultz, на основу телефонског именика могло претпоставити да носи презиме влашког порекла. Или за једног Шумадинца који се доселио у Босилеград да је његово презиме бугарског корена. Уколико се том логиком свако презиме може придружити овом скупу, чему онда попис влашких презимена – када сва могу да буду влашка (у теорији), тј. могуће је да су им их Срби доделили?

  Оно што ја хоћу да кажем да је овде погрешан метод, а самим тим су и закључци невалидни. Исправно изучавање презимена и порекла презимена захтева коришћење и читање разних докумената, државних списа, црквених записа како би се проучило како се неко некада презивао, које му је презиме додељено, и тиме би се утврдило која су то влашка презимена. Та типична влашка презимена, која су су Бицуљевић, Радуљевић, итд. За остала презимена је потребно доставити и литературу која то потврђује – да је особа X по уредби Y добила презиме Z.

  Када ми неко каже ,,влашко презиме“ – под тим подразумевам да му је порекло влашко или да постоји тачно утврђен спис којим се доказује да је неко ко се презивао или се предак звао на пример Микуљ добио презиме Мићић, а не Микуљевић.

  Такође, у влашким селима постоји и надимак ,,Србуљ“ за породице и појединце који воде српско порекло а из неког разлога су се доселили у влашко село – не мора да значи да су сва презимена у влашким селима ,,преведена“ од стране српске администрације.

  O Власима имам искључиво позитивно мишљење. То је народ који је одувек био привржен Србији, и увек живео у добрим односима, један искрен и поштен народ. Учествовали су у свим ослободилачким ратовима које је Србија водила, почевши од Првог српског устанка.

  Одговори
 • Ерор

  Поштовани,

  Слажем се и ја да је овом питању могуће приступити из доста различитих углова, али се не може бити искључив, јер би у том случају дошли до парадокса да скоро не постоји презиме за које се можемо рећи одакле је тј. којој регионалној или националној групи припада. Поставља се питање колико далеко у прошлост треба ићи да би се „са сигурношћу“ рекло за неко презиме да припада тој и тој групи и да ли је то уопште могуће. Вероватно мало ко данас зна презиме свог првог претка по мушкој линији који је добио прво презиме у време када су људи на овим просторима почели да се идентификују осим именом и презименом, тако да би ретко ко могао да докаже порекло свог презимена. Нпр. презиме Анђелић потиче од имена Анђелија, а име Анђелија од речи анђео, која претпостављам води порекло из грчког језика, што не значи да је презиме Анђелић грчко и да га треба избрисати из српских/црногорских презимена. Ово је само један од начина на који се може посматрати наведени случај, а таквих начина има сигурно неколико и даље образлагање би нас само додатно запетљало. Мислим да је суштина у ономе што сте написали у трећем пасусу везано за пример Микуљ-Мићић, јер верујем да су Власи који носе „српска“ презимена у 99% случајева тако дошли до њих. Да ли то треба посебно за сваког доказивати, то је већ ствар става, а ја мислим да није неопходно. Иначе, да ли је неко презиме нека регионална/национална група добила административним уредбама или путем крштења у цркви, ту нема велике разлике. Тако се долазило до нових презимена у свим народима. Сигурно да се ниједан Србин није презивао Петровић, Анђелић, Јовановић, Павловић…пре примања хришћанства и доласка у додир са народима који су га раније прихватили. Значи ли то да треба да тражимо крштеницу из нпр. 9. века за свако српско презиме које нема словенску основу и да (цитирам Вас са намерно направљеним малим изменама) „Уколико се том логиком свако презиме може придружити овом скупу, чему онда попис >>српских<>српска<>свештеници<< доделили?" Колико се ствар можемо даље намерно закомпликовати само зато што не постоји дефиницаја сврставања презимена у неку групу, можемо видети ако бисмо поставили ствари овако – Ко може да докаже да први Анђелићи у Херцеговини/Црној Гори нису били "Власи" или припадници неког другог несловенског становништва Балкана које се асимиловало и по чему би нпр. неко ко данас носи презиме Бицуљевић, да је оно настало уредбом пре 800 година која се у међувремену изгубила или није била у писаном облику, данас могао да докаже да то презиме није српско? Свакако да би онај ко је сачинио овај списак влашких презимена био најадекватнији саговорник по питању извора из којих је дошао до ових презимена и да ли је при томе користио само телефонски именик као непоуздан извор.

  Одговори
 • Данило Анђелић

  Поштовани,

  На свако питање је могуће одговорити питањем. Вероватно бих и ја могао да неким питањем у вези Вашег или било ког другог презимена наведем да је корен речи заправо турски, грчи, бугарски или татарски. Не тврдим није било могуће дати Власима презиме Анђелић, иако је за то мала вероватноћа – пре ће бити да су давали нека за Србију карактеристична презимена – Томић, Ђорђевић, итд.

  Власи су мењали презимена у другој половини 19. века, и овај процес се одвијао по обнови српске државе, a не пре 800 година. Верујем да у вези овог питања постоји и нека документација, мада је доста архиве уништено у ратовима.

  У Црној Гори и Херцеговини се тачно зна која презимена и ко потиче од тог старог народа који је живео ту када су дошли наши преци. У сваком племену се зна ко је одакле доселио и ко је већ био ту када је племе доселило на одређену територију. Признаћете да породице из Црне Горе и Херцеговине много више воде рачуна о породичном пореклу и породичној традицији, ретко ћете срести неког пореклом са тих подручја да не зна нешто о свом породичном стаблу и пореклу.

  О пореклу породице Анђелић је делимично писано на овом сајту – преузети су делови из књига. Тренутно Анђелићи из Црне Горе имају једну књигу са комплетним родословом и историјатом, такође Анђелићи из Херцеговине имају две књиге о пореклу. Ове књиге су написане на основу списа и архива из Дубровника, са Цетиња, као и места где су се Анђелићи масовније насељавали, црквених докумената, усмених предања, итд.

  Исправно би било да се за сваки текст који се објави, постави нека литература и неке референце које би могле да потврде истинитост самог текста.

  Одговори
 • Eрор

  Са овим последњим се слажем, а о свему претходном бисмо могли још доста да пишемо.

  Одговори
 • небитно

  Занима ме зашто је на листи презимена презиме Чублић? Презиме Чубљић нема на листи, додуше не знам ког је порекла, знма само пет колена од мене у назад да су лјуди који су носили то презиме живели у влашком селу, даље у назад стварно не знам. Не знам одакле потиче. Чубљића има још увек, за то знам, а и ја бих се презивао Чубљић да мој отац није погрешно уписан у књигу родђених, та грешка никад није исправљена, тако да ја за друге Чублиће сем мене и мог оца стварно не знам. Чак и да јесте Чублић влашко презиме оно и и није тако старо…

  Одговори
 • Александар

  Презиме Бађевић, је заиста са простора где живе власи. Међутим, пошто сам мало истраживао, видео сам да је вероватно то презиме стигло у тимочку крајину у 18. веку из Црне Горе, из Андријевице. Иначе, вероватно се ради о варијанти презимена Баћевић, које је распострањено у Никшићкој области, а порекло је из села Баћевићи из Херцеговине, на Неретви. Целокупно становништво тог села је за време рата90. тих, било принуђено да по кишној ноћи преплива Неретву и тако се спаси ….

  Одговори
 • Srdjan

  Moj pradeda iz Homolja, Radovan Cikarevic je u drugom svedskom ratu presao granicu s Bosnom i nikada se nije vratio…..Iz bliskih izvora se kasnije saznalo da je ziv i osnovao porodicu tamo negde….. Voleo bih da ako neko zna nesto o njemu, tj ako je nekome prezime Cikarevic poznato u BiH ili gde vec, mozda nosimo istu krv, voleo bih da znam da li negde tamo imam rodjake….uvek moze da me kontaktira preko ove stranice. bio bih jako sretan da posle par generacija ponovo nadjem svoje rodjene.

  Одговори
 • Marjanovic

  Prezime Marjanovic, iz jedinog vlaskog sela opstine Pozarevac – Recice, odakle potice moj deda po ocu. Naravno, Marjanovica ima i Crnogoraca i Srba, ima ih u Kucevu koji nisu Vlasi (kao nas pevac Djordje Marjanovic i ugledni profesor Voja Marjanovic). Zanimljivo je da su Vlasi u ovom selu imali tradiciju nasledjivanja prezimena po ocu, kao i Srbi u okolnim selima, pa je malo falilo da moj deda i njegov rodjeni brat ne naslede prezime Dragutinovic, po ocu im Dragutinu.

  Одговори
 • Boban

  Hteo bih da naglasim da u datom spisku prezimena nema ni prezimena Katalinić! Prezime Katalinić je nastalo od Kataljinješč (Catalin). Ovo prezime se nalazi u Vlaškom selu Bukovski kod Kučeva.

  Одговори
 • Miloš Radovanović

  Veliki pozdrav

  Čudno mi je da se ovde mogu videti prezimena koja postoje u nekim krajevima dosta daleko od ovog regiona..Npr. Šutulović..Crna Gora Kolašin,Dabižijević prezime sa Kosova,Drakulović Crna Gora Plav i Vasojevići,Ljuštić Metohija okolina Peći,Šunjevarić Bosna tačnije Semberija…Čini mi se da ih ima još,pogledaću i proveriti.

  Svako dobro

  Одговори
 • Zeljka Dimitrijevic

  Da li neko zna ista o prezimenu Dulkan. Rasprostranjeno je po Turskoj,a moze se i kod nas sresti. Potice iz Vlaskih krajeva. Hvala

  Одговори
 • Срки

  Откуд презиме Ба(ј)иновић као влашко… Баиновићи су пореклом из Северне Метохије, где су почетком 19г века стигли из Црне Горе. Славили Никољдан, данас славе Св. Агатоника, или Св. Јакова Персијанца.

  Одговори

Остави коментар

© 2012- 2013 ПОРЕКЛО poreklo.rs

Scroll to top