Prezimena, selo Tuk-Dževar (Bosanski Petrovac)

24. aprila 2012.

komentara: 2

Alvirović, Bursać, Gvero, Gredelj, Grubor, Đurica, Karanović, Kartal, Kecman, Kovačević, Latinović, Nikić, Novaković, Puzigaća, Sovilj, Trtica, Šljivar, Ševo, Šobat

Istočno od Petrovca, u neznatnoj udaljenosti, leži seoce Tuk. Kuće su na podnožju Šainovca i Ježevca. Južno od varoši vidi se razbacano po polju dvaestak kuća. To je Dževar. Ta oba seoca sačinjavaju u upravnom pogledu jedno selo. Nalazeći se u neposrednoj blizini Petrovca mogli su najzgodnije da uđu u sastav gradske općine, kao Bišćani. Ovakvo kakvo je, selo se deli na tri mahale: Tuk,. Podgradina i Dževar.

Privreda i saobraćaj. Njive: Tuk, Bare, Šušnjari. Livade: Okrajci, Medeno Polje, Rastovačko Polje, „Petrovačko Polje” (između varoši i Rastovače) Pašnjaci: Šainovac, Ježevac, Gradina, Gorinčani. Drva se dovlače iz Ježevca i Osječenice. Vodom se Tuk podmiruje sa petrovačkog vodovoda. Tri su česme, kojima se Tuk služi. Živi bunarić Borovac u Ježevcu slab je i previsoko iznad kuća. Jedan prosti bunar u selu, što se naliva kišnicom, presuši u letu.

Ovom selu je najbliži drum Petrovac—Ključ. Sam ovaj drum prolazi između mahala Podgradina i Dževar. U Tuk se može doći i smoljanskim putem. Ima još i nekoliko manjih putića.

Groblja su u selu tri: u Tuku, u Dževaru, i „Trešnjica” pod Gradinom. Ovo zadnje je ujedno groblje (pravoslavno) za celi Petrovac.

Starine. Dva naziva: Gradina i malo niže nje Gradić podsećaju, da bi na tim mestima moralo biti tragova starinskih građevina. Tako u stvari i jest.

Poreklo i jakost porodica.

U Tuku su ove porodice:

Šobat — dve kuće. Szave Mitrovdan. Naselili iz Unca pre 80 godina.

Gvero — dve kuće. Slave Nikoljdan. Doselili iz Peulja (srez livanjski) pre 80 godina. Tamo su živeli u jakoj zadruzi od 73 čeljadi. Sedam godina uzastopce tukao ih grad (led). Zbog toga se rasele na razne strane.

Novaković — osam kuća. Slave Jovanjdan. Do 1878. g. zvali su se Novković, a onda promenili u Novaković. Naselili su ovamo po prilici pre 100—120 godina iz Velike Popine u u Lici. Zbog nekoga njihovog deda lisičije pameti dobiše nadimak „Lisica”.

Karanović — jedna kuća. Slave Đurđevdan. Doselili iz Dalmacije „prvo kuge”.

Ševo — jedna kuća. Slave Lučindan. Doselili iz Tiškovca pre 20—30 godina.

Šljivar — deset kuća. Slave Alimpijevdan. Zvali se pre Pilipović. Doselili pre 120 godina iz Dalmacije. Onda ih bila samo jedna kuća.

Alvirović — tri kuće. Slave Đurđevdan. Naselili iz Plavna u Dalmaciji pre 100 godina. Prešli ovamo, da izbegnu služenju u vojsci.

U Podgradini su ove porodice:

Đurica — jedna kuća. Slave Đurđevdan. Doselili iz Zrmanje u Lici pre 90—100 godina.

Kovačević — jedna kuća. Slavi Sv. Stevana (27. dec.). Došao kao uljez s Prkosa pre 20 godina.

Bursać — tri kuće. Slave Đurđevdan. Naselili iz Plavna pre 90—100 godina.

U Dževaru:

Latinović — pet kuća. Slave Jovanjdan. Preselili iz Kolunića pre 80 godina. Bili najpre u Tuku, zatim pod Gradinom. Posle se premaknu ovamo. Peta kuća doselila ovamo ravno iz Kolunića pre 50 godina.

Nikić — šest kuća. Slave Sv. Vartolomeja. Pre se zvali Kecman. Odavno su u Dževaru.

Sovilj — jedna kuća. Slave Nikoljdan. Naselili pre 80 godina iz Kijana u Lici.

Kecman (Racanović) — dve kuće. Slave Sv. Vartolomeja.

Trtica — jedna kuća. Slave Jovanjdan. Doselili iz Dalmacije pre 60 godina.

Puzigaća — jedna kuća. Slave Jovanjdan. Odavna su ovde.

Gredelj (musliman) — jedna kuća. Naselili iz Like s najstarijim doseljenicima. Bili su dugo u Petrovcu pa izašli ovamo.

Kartal (Krikić) — dve kuće. I ovo su muslimani. Doselili iz Lovinca u Lici kad i ostali najprvi doseljenici. Izišli ovamo iz Petrovca, gde su dugo živeli.

Grubor — jedna kuća. Slavi Đurđevdan. Naselili ovde pre 2 godine.

IZVOR: Petar Rađenović, Bjelajsko Polje i Bravsko, Srpski etnografski zbornik 1925 XXXV,   www.zavicajnoudruzenjepetrovac.com/index.php/petrovac

Komentari (2)

Odgovorite

2 komentara

 1. Darinka

  Ovdje moram da dodam, u Dzevaru ima prezime Trninic.
  Imaju tri kuce, slavimo Sv.Stefana. Ne znam tacno odakle
  vodimo porijeklo. Moj pradjed je tu doselio 1800 i neke godine.
  Da li na ovom sajtu mogu da saznam porijeklo svog prezimena?

  Pozdrav Darinka Trninic

 2. Nebojša Novaković

  Darinka, više puta je bilo reči o ovom prezimenu. Pročitajte teme : “Istražimo korene zajedno”, ” Pišete rodoslov, pitajte nas”, “Prezime Dobrijević”

  Inače, da napomenem samo da Vladislav Skarić smatra da su Trninići (Sv. Stevan) sa Tromeđe (Like, Dalmacije, Bos. Krajine) poreklom iz Cuca, tj iz sela Trnjine.

  On je povezivao porodice sa mestom porekla na osnovu toponima, pa se ne može sa sigurnošću tvrditi da je u pravu. U pitanju je kabinetski rad, dok su se autori čija sam zapažanja postavio na pomenute “teme” bavili terenskim istraživanjem.