Ilić

Poreklo prezimena, selo Manojlovci (Topola)

Poreklo stanovništva sela Manojlovci, opština Topola. Prema knjizi Miloja T. Rakić „Kačer“, prvo izdanje 1905. godine, najnovije izdanje 2010. godine – edicija „Koreni“, JP Službeni glasnik i SANU. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan.  Položaj sela.Ovo selo leži u dolini Jasenice, ispod Jarmenovaca, iz kojih se neprimetno prelazi u ovo selo, kao…

› više informacija

Poreklo prezimena, selo Bratačić (Osečina)

Poreklo stanovništva sela Bratačić, opština Osečina. Prema knjizi Ljubomira Ljube Pavlovića „Kolubara i Podgorina“, prvo izdanje 1907. godine, najnovije izdanje 2011. godine – edicija „Koreni“ – JP Službeni glasnik  i SANU. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan.  Položaj sela.Bratačić je na desnoj strani pogranične reke Pecke, pritoke Jadrove. Selo je na granici…

› više informacija

Poreklo prezimena, selo Jugovići (Nevesinje)

Poreklo stanovništva sela Jugovići kod Nevesinja. Prema studiji “HERCEGOVINA“, autora Jevta Dedijera, objavljenoj 1909. godine. Priredio saradnik portala Poreklo Aleksandar Marinković U jugoistočnom uglu Lukavačkog Polja, tako da su kuće poredane uz obje poljske ivice.Veća polovina seljaka kmetovi; age su nevesinjski, stolački i ljubinjski Muslomani.Selo se dijeli na dvije mahale: Jugoviće…

› više informacija

Poreklo prezimena, selo Lalinci (Ljig)

Poreklo stanovništva sela opštine Ljig, Lalinci. Prema knjizi Miloja T. Rakić „Kačer“, prvo izdanje 1905. godine, najnovije izdanje 2010. godine – edicija „Koreni“, JP Službeni glasnik i SANU. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan.  Položaj sela.Lalinci leže niže od Boljkovca, u dolini Boljkovačke reke, zvane ovde Lalinačkom. Rečna je dolina ovde dosta…

› više informacija

Poreklo prezimena, selo Reljinci (Gornji Milanovac)

Poreklo stanovništva sela Reljinci, opština Gornji Milanovac. Prema knjizi Miloja T. Rakić „Kačer“, prvo izdanje 1905. godine, najnovije izdanje 2010. godine – edicija „Koreni“, JP Službeni glasnik i SANU. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan.  Položaj sela.Ispod Zagrađa, opet u dolini Brezovice, nalazi se selo Reljinci, odvojeno od Zagrađa samo potokom Riđincem….

› više informacija

Poreklo stanovništva selo Bukovac (Despotovac)

Poreklo stanovništva selo, Bukovac, opština Despotovac. Prema knjizi Stanoja M. Mijatovića, izdanje iz 1930 godine. Priredio saradnik portala Poreklo Šarko. Položaj sela.Selo je u klisuri, s obe strane Resave. Više kuća ima na levoj no na desnoj strani reke. U selu se služe vodom sa Resave i sa izvora Kopilovca.Male.Selo se…

› više informacija

Poreklo prezimena, selo Poljanice (Ljig)

Poreklo stanovništva sela opštine Ljig, Poljanice. Prema knjizi Miloja T. Rakić „Kačer“, prvo izdanje 1905. godine, najnovije izdanje 2010. godine – edicija „Koreni“, JP Službeni glasnik i SANU. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan.  Položaj sela.Ispod Šutaca, opet u dolini Kačera, leži selo Poljanice. I ovde se od pominjanog razvođa između Ljiga…

› više informacija

Poreklo prezimena, selo Babajić (Ljig)

Poreklo stanovništva sela Babajić, opština Ljig. Prema knjizi Ljubomira Ljube Pavlovića „Kolubara i Podgorina“, prvo izdanje 1907. godine, najnovije izdanje – edicija „Koreni“ – JP Službeni glasnik i SANU. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan.  Položaj sela.Babajić je na levoj obali reke Ljiga, a prema rudničkom selu Gukošima, sa druga strane Ljiga….

› više informacija

Poreklo prezimena, selo Dragolj (Gornji Milanovac)

Poreklo stanovništva sela opštine Gornji Milanovac, Dragolj. Prema knjizi Miloja T. Rakić „Kačer“, prvo izdanje 1905. godine, najnovije izdanje 2010. godine – edicija „Koreni“, JP Službeni glasnik i SANU. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan.  Položaj sela.Ovo selo leži u basenu Kačera. Sa istočne strane odvojeno je od Bosute rekom Raslovom. I…

› više informacija

Poreklo prezimena, selo Šušeoka (Mionica)

Poreklo stanovništva sela Šušeoka* ili Šušovka, opština Mionica. Prema knjizi Ljubomira Ljube Pavlovića „Kolubara i Podgorina“, prvo izdanje 1907. godine, najnovije izdanje 2011. godine – edicija „Koreni“ – JP Službeni glasnik  i SANU. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan. *Nema sela u obema oblastima kome se ime različnije izgovaralo i pisalo od…

› više informacija